Log met wijzigingen voor QGIS 3.34

image0

Datum uitgave 29-10-2023

Wij brengen u QGIS 3.34, een belangrijke uitgave van het Project QGIS die significante verbeteringen brengt voor de mogelijkheden van de open-bron georuimtelijke gegevensanalyse en visualisatie-software in QGIS.

Deze uitgave omvat een variëteit aan verbeteringen aan bestaande API’s, expressies en gereedschappen, aanpassingen aan afdruklay-out, en verbeteringen aan de opties voor renderen van zowel context in 2D als in 3D.

Voor een snelle toer door alle nieuw geïntroduceerde functionaliteiten kunt u de video met deze mogelijkheden bekijken op YouTube op https://www.youtube.com/watch?v=LHFVo0edaXE

QGIS is een inspanning van de gemeenschap en we willen ook nogmaals onze grote dank uitspreken aan alle ontwikkelaars, schrijvers van documentatie, testers en andere mensen die vrijwillig hun tijd en inspanningen ter beschikking stellen (of mensen sponsoren om dat te kunnen doen) om deze uitgave mogelijk te maken. Vanuit de gemeenschap van QGIS hopen we dat u van deze uitgave zult genieten! Als u tijd of geld wilt doneren of op een andere manier bij wilt dragen in het opwaarderen van QGIS, kijk dan ook eens op QGIS.ORG en help een handje!

QGIS wordt ondersteund door donoren en dragende leden. Een huidige lijst van donoren die grote of kleine bijdragen hebben gegeven aan het project kan worden bekeken op onze lijst van donoren. Als u een dragend lid voor het project zou willen worden, bekijk dan onze pagina voor dragende leden voor de details. Sponsoren van QGIS helpt ons om fonds te verkrijgen voor onze regelmatige ontmoetingen van ontwikkelaars, de infrastructuur van het project te onderhouden en inspanningen voor het oplossen van problemen te financieren. Een volledige lijst van huidige sponsoren wordt hieronder weergegeven - een welgemeend Bedankt voor al onze sponsoren!

QGIS is gratis software en u bent niet verplicht om maar iets te betalen voor het gebruiken ervan - in feite willen we mensen, wijd en zijd verspreid, aanmoedigen om het te gebruiken, ongeacht hun financiële of sociale status - wij geloven dat het uitrusten van mensen met gereedschappen voor het maken van ruimtelijke beslissingen zal resulteren in een betere wereld voor de gehele mensheid.

Cesium 3D-tegels

Dankzij een gift van het ecosysteem van het project Cesium, heeft QGIS nu ondersteuning voor het laden van 3D-inhoud in de indeling Cesium 3D Tiles! Tegels kunnen worden geladen vanuit ofwel lokale databronnen of databronnen op afstand (inclusief het Cesium ion platform en de Google Earth fotorealistische tegels), en zijn zichtbaar in zowel 2D- als in 3D-kaartweergaven. In 2D-weergaven kunnen gebruikers het uiterlijk beheren van de inhoud van de tegel door ze ofwel in hun originele texturen op te maken of in een weergave draadmodel van de geometrieën van de tegel, en gebruikers hebben ook beheer over het gewenste niveau van detail in zowel 3D- als 2D-weergaven.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Martin Dobias en Nyall Dawson

Kaartgereedschap

Mogelijkheid: Optioneel afdwingen van “punt” als decimaal scheidingsteken voor gereedschap Meten

Een nieuwe optie keuzevak Altijd decimale punt gebruiken is toegevoegd aan het gereedschap Meten. Deze optie zal ervoor zorgen dat metingen en coördinaten worden gekopieerd naar het klembord met een decimale punt (dot) als scheidingsteken, zelfs als de huidige locale een komma gebruikt.

Dit schakelt de mogelijkheid in om kommagescheiden (csv)-gegevens te kopiëren, zelfs in gevallen waar de gebruiker een komma gebruikt als het decimale scheidingsteken.

image1

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Yoann Quenach de Quivillic

Mogelijkheid: Accent weergeven op geïdentificeerde rasterpixels bij gebruiken van gereedschap Objecten identificeren

QGIS geeft nu de geometrie van het resultaat van het geïdentificeerde object weer voor rasterpixels in het kaartvenster. Dit komt overeen met het bestaande gedrag van het gereedschap Objecten identificeren voor objecttypen vector, vectortegel, en puntenwolk.

Dit is nuttig bij het identificeren van een raster dat gedeelten heeft met soortgelijk gekleurde pixels en het moeilijk is om visueel het exacte bereik van een pixel te bepalen.

image2

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Raster met rij/kolom weergeven van geklikt punt in resultaten Objecten identificeren

Bij het gebruiken van het gereedschap Objecten identificeren op rasterlagen zullen de afgeleide resultaten nu het rij- en kolomnummer weergeven van de geïdentificeerde pixel.

image3

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Hannes & Nyall Dawson

Symbologie

Mogelijkheid: Instelling voor overschrijven kleur en symbool van selectie voor vectorlagen

Nieuwe instellingen voor renderen van lagen stellen gebruikers in staat de kleur en het symbool te beheren dat zal worden gebruikt in plaats van de standaarden voor systeem of project bij het accentueren van geselecteerde objecten.

Deze instelling is gedefinieerd voor elke laag en is nuttig om de zichtbaarheid van geselecteerde objecten te verbeteren door het toepassen van een expliciet gedefinieerde symbologie.

Dit is nuttig in verscheidene scenario’s, inclusief gevallen waar:

  • De laag een kleur voor een symbool of stijl gebruikt die overeenkomt met de symbologie van de selectie, wat resulteert in het niet zichtbaar zijn van de selectie van objecten

  • Een lijnlaag gebruikt een dun symbool, en kleuren van geselecteerde lijnen maakt ze niet zichtbaar genoeg

  • Lagen met complexe symbologie (zoals raster/ kleurverloop vullingen/ lijnen/ shapeburst met een kleurenbalk) zouden geen standaardkleur voor selectie hebben toegepast. In deze scenario’s kan de gebruiker nu een eenvoudiger symbool specificeren om te gebruiken voor geselecteerde objecten op de laag.

image4

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Labelen

Mogelijkheid: Labels schakelen voor lagen vectortegel

Gebruikers kunnen nu schakelen met labels voor lagen met vectortegels met het paneel voor opmaken van de laag met vectortegel en het contextmenu van de laag in de inhoudsopgave van het paneel Lagen, wat effectief de schakelmogelijkheden voor vectorlagen vervangt.

Deze functionaliteit wordt ingeschakeld door het toevoegen van nieuwe functies in de QgsVectorTileLayer API door het vervangen van de bestaande functionaliteit in QgsVectorLayer.

image5

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Renderen

Mogelijkheid: “Plakkende” kaartdecoraties

Dynamische kaartdecoraties worden nu gerenderd op een doorzichtig overleg, wat het opnieuw renderen van objecten voor decoraties (zoals titel of schaalbalk) voorkomt tijdens navigeren. De QgsMapDecoration bevat nu ook hasFixedMapPosition om een decoratie vast te zetten op een geografische locatie.

image6

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Yoann Quenach de Quivillic

Mogelijkheid: Profileren kaartrenderer toegevoegd

De gereedschappen voor debuggen/ ontwikkeling voor profileren zijn uitgebreid met een nieuw profiel “kaart renderen” (die de bestaande profielen Opstarten en Project laden komt vergezellen).

Met dit gereedschap zijn gebruikers in staat pijnpunten te identificeren in het renderen van hun kaart en exact te bepalen welke lagen de lange duur van het opnieuw tekenen van de kaart veroorzaken.

image7

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Keuze voor twee verschillende modi toegevoegd voor “Laag bijwerken met interval”

Bij het gebruiken van “Laag bijwerken met interval” op vectorlagen, zouden eerdere versies van QGIS eenvoudigweg de laag opnieuw tekenen (voor animaties etc.), zonder de gegevens te vernieuwen vanuit de databron.

Een nieuw widget is verschaft dat gebruikers in staat stelt de opties voor het bijwerken van de laag te selecteren overeenkomstig het door hen gebruikte gebruiksgeval:

  • “Gegevens opnieuw laden”: De laag zal volledig worden bijgewerkt. Alle gecachete gegevens zullen worden genegeerd en opnieuw worden opgehaald bij de provider. Deze modus zou kunnen resulteren in tragere vernieuwingen van de kaart.

  • “Alleen laag opnieuw tekenen”: Deze modus is handig voor animaties of wanneer de stijl van de laag zal worden bijgewerkt met regelmatige intervallen. Bijwerken van het kaartvenster wordt uitgesteld om veelvuldig vernieuwen te vermijden indien meer dan één laag een interval heeft ingesteld voor automatisch bijwerken.

image8

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

3D-objecten

Mogelijkheid: Configuratie van beperking geheugen GPU toestaan

Gebruikers kunnen nu de beperking van het geheugen voor de GPU configureren voor elke laag (eerder vastgezet op 500MB per entiteit/ laag)

Een waarschuwing wordt ook weergegeven als een grens wordt bereikt, wat zou moeten helpen bij het oplossen van problemen van grote scenes.

Deze functionaliteit is nuttig voor gebruikers die grote 3D-scenes gebruiken die de beschikbare geheugenbronnen van de GPU uitputten.

image9

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Martin Dobias

Mogelijkheid: Ondersteuning voor boundingbox3d toegevoegd

Aanvullende methoden voor de API voor relevante klassen voor geometrie zijn nu beschikbaar voor boundingBox3D en calculateBoundingBox3D, als ook uitbreidingen voor methoden boundingBoxIntersects die nu ondersteuning bieden voor het controleren op kruisingen van 3D-begrenzingsvakken.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Jean Felder

Expressies

Mogelijkheid: Expressiefunctie voor richting toegevoegd

Een nieuwe functie bearing is toegevoegd die de hoek van de richting berekend (in radialen) tussen twee punten.

De richting wordt bepaald in het opgegeven CRS en met de klok mee gemeten in de opgegeven ellipsoïde.

image13

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Andrea Giudiceandrea

Mogelijkheid: Toegevoegd “layer_crs_ellipsoid”

Expressies van QGIS bevatten nu een variabele voor de laag layer_crs_ellipsoid, als ook de eigenschap crs_ellipsoid die beschikbaar is uit de functie layer_property. De teruggegeven waarde zal het acroniem voor de ellipsoïde van het laag-CRS zijn.

image14

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Andrea Giudiceandrea

Digitaliseren

Mogelijkheid: Verbeterde type herkenning “overlappen vermijden”

Bij het digitaliseren van objecten met de optie “overlappen vermijden”, heeft QGIS het gedrag verbeterd voor het automatisch afdwingen van het type object en bevat meer betekenisvolle berichten om gebruikers in kennis te stellen van de geautomatiseerde gedragingen.

Een voorbeeld voor het gebruik zou kunnen zijn het digitaliseren van een meerdelige polygoon in een doellaag met eendelige polygonen, die niet kan worden opgeslagen. QGIS zal nu automatisch alleen het grootste deel van de polygoon behouden, en gebruikers vragen om optioneel de aanvullende objecten te herstellen als eendelige polygonen.

Dit voorkomt het digitaliseren van “splinter”-polygonen en frustraties met onjuiste typen objecten.

image15

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Matthias Kuhn

Gegevensbeheer

Mogelijkheid: Verbeterde afhandeling van opslaan van vectorobjecten voor al eerder bestaande bestanden

Bij het gebruiken van het algoritme Vectorobjecten opslaan naar bestand zal QGIS gebruikers informeren over het standaard gedrag voor de afhandeling van al bestaande bestanden (overschrijven bestanden) en de mogelijkheid verschaffen om uit een bereik van alternatieve gedragingen te selecteren (zoals het overschrijven van ene laag of toevoegen van nieuwe objecten aan bestaande laag)

Dit verbetert enorm de mogelijkheid voor gebruikers om gegevens te beheren met opslag indeling van gegevens in platte bestanden, zoals GeoPackage, daarbij het risico van gegevensverlies of ongewenste bijeffecten minimaliserend.

image16

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Relaties behouden voor gekopieerde objecten

Nieuwe functionaliteit zorgt ervoor dat gekopieerde objecten op dezelfde laag door zullen gaan met het respecteren van de sterkte van projectrelatie(s).

Bij het kopiëren van objecten op dezelfde vectorlaag met gereedschappen voor kaart, attributentabel, of het gereedschap Objecten kopiëren/ verplaatsen, zal QGIS nu relaties in het geopende project opsporen en objecten dupliceren met intacte relaties.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Analyse-gereedschappen

Mogelijkheid: Ondersteuning beschrijving rasterband

QGIS zal nu beschrijvingen van banden weergeven op de tab Symbologie voor rasterlagen, in aanvulling op het bandnummer.

image17

Dit werd mogelijk gemaakt door Summer is getting warmer and warmer.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Processing

Mogelijkheid: Instelling Antialias voor rastertegel plug-in voor Processing

Een nieuwe parameter “Antialiasing inschakelen” is toegevoegd aan het gereedschap “ XYZ-tegels maken” van Processing.

Deze optie zal standaard ingeschakeld zijn (vervangt het huidige gedrag) maar stelt gebruikers in staat de antialiasing voor kaartinhoud uit te schakelen.

image18

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door ASAI Hitoshi

Mogelijkheid: Velden row_index en col_index voor Grid maken

Velden voor row_index en col_index zijn toegevoegd aan de uitvoer voor het algoritme “Grid maken” van Processing. De velden zijn toegevoegd aan alle uitvoer voor de typen punt, rechthoek en hexagoon.

Veldwaarden zijn integers waarvan de telling begint met 0 en verhoogd van links naar rechts (kolom-index) en van boven naar beneden (rij-index).

image19

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Valentin Buira

Mogelijkheid: Nieuw algoritme ‘Expressie berekenen’ om te gebruiken in modellen

Het nieuwe algoritme “Expressie berekenen” berekent het resultaat van een expressie van QGIS en maakt het resultaat beschikbaar om te gebruiken in andere delen van het model.

Het vermijdt de noodzaak om dezelfde expressie meerdere malen te moeten gebruiken in een model als hetzelfde resultaat meer dan eens moet worden gebruikt en verschaft aanvullende gevallen voor gebruik (zoals het genereren van een statische waarde tijdstempel om in het model te kunnen gebruiken).

image20

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Algoritme toegevoegd om inhoud uit een bestand GLTF/GLB te converteren naar standaard objecten voor vectorlagen

QGIS maakt nu het converteren van 3D-tegelinhoud in indelingen GLTF en GLB naar bewerkbare indelingen voor vectorobjecten mogelijk.

image21

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Gereedschap SAGA “DTM Filter (slope-based)” geporteerd naar een eigen algoritme voor QGIS

Het gereedschap SAGA DTM Filter tool is geporteerd naar een eigen algoritme voor QGIS.

image22

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Opties voor toepassing en projecten

Mogelijkheid: Lijst recent geopend project leegmaken

Een actie “Lijst leegmaken” is nu vermeld aan de onderzijde van het menu Project Recent geopend, wat elk niet vastgezet project uit het menu zal verwijderen.

Een aanvullend contextmenu is ook beschikbaar om de mogelijkheid te hebben om ook individuele projecten uit de lijst met recent geopende projecten te verwijderen, zowel “vastgezette” als “niet vastgezette” items.

De status zal worden gesynchroniseerd tussen het menu Recent geopende projecten en het Welkomststcherm van QGIS.

image23

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Yoann Quenach de Quivillic

Mogelijkheid: OAUTH2 PKCE authorisatie-code

Een implementatie van Proof Key for Code Exchange (PKCE, RFC 7636) is toegevoegd voor stromen van OAUTH2 Authorization Code, wat weerbaarheid tegen CSRF en aanvallen met code-injectie vergroot.

Dit werd mogelijk gemaakt door Comune di Roma

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Standaarden voor Processing instellen vanuit QGIS configuratiebestand

QGIS ondersteunt nu de mogelijkheid om de standaardwaarden voor gereedschappen van de gebruikersinterface voor het QGIS Processing framewerk te configureren met parameters die zijn gespecificeerd in het bestand voor instellingen QGIS.ini.

Dit maakt het configureren van gebruikersspecifieke of organisatiebrede standaardwaarden voor bepaalde algoritmes mogelijk. Bijvoorbeeld voor het instellen van de standaardwaarde voor de (precisie) parameter van de GRID_SIZE in het algoritme Kruising, kan de volgende configuratie worden toegevoegd aan QGIS/QGIS3.ini in de thuismap van het actieve gebruikersprofiel:

[Processing]
DefaultGuiParam\native%3Aintersection\GRID_SIZE=0.01

Wanneer een gebruiker met deze configuratie de relevante Toolbox opent om een algoritme uit te voeren, zal voor hem automatisch de standaardwaarde worden gespecificeerd.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door mhugent

Profiel plotten

Mogelijkheid: Instelling toegevoegd voor het beheren van de achtergrondkleur voor diagrammen van hoogteprofielen

Deze optie (beschikbaar op de nieuwe tab Extra → Opties → Hoogte) stelt gebruikers in staat een specifieke kleur te gebruiken als de achtergrondkleur voor hoogteprofielen.

Dit kan voor bepaalde gegevensset het diagram beter leesbaar maken, bijv. puntenwolken met RGB-kleuren, waar de achtergrondkleur heel veel lijkt op de kleuren van de punten om gemakkelijk onderscheid te kunnen maken.

Dit is een instelling opt-in, en standaard zullen de hoogteprofielen doorgaan met het gebruiken van de standaard achtergrondkleur van het systeem.

image24

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Gegevensproviders

Mogelijkheid: Relaties ontdekken voor provider Oracle

QGIS ondersteunt nu het geautomatiseerd ontdekken van relaties voor de gegevensprovider Oracle.

image25

Dit werd mogelijk gemaakt door Métropole de Lille

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Jacky Volpes

Plug-ins

Mogelijkheid: Interactieve shell verwijderd uit plug-in GRASS C++

Om redenen van onderhoud is de interactieve shell voor de plug-in GRASS C++ Plugin, als ook het ingebedde QTermWidget, verwijderd uit toekomstige uitgaven.

Het ligt in de lijn der verwachting dat de plug-in GRASS Processing Plugin prioritaire ontwikkeling zal krijgen en ondersteuning voor onderhoud zal worden doorgezet, en verschaffen van een interactieve shell voor GRASS is geen kritische functionaliteit voor QGIS zelf, maar meer iets dat gebruikers zelf extern kunnen beheren.

Meer specifieke details over het opruimen van deze mogelijkheid zijn te vinden in de mogelijkheid Pull Request.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Programmeerbaarheid

Mogelijkheid: Functie om runtime profiler modelinhoud als tekst te exporteren

Een nieuwe functie is toegevoegd om het exporteren van de huidige runtime profiler (QgsRuntimeProfiler) modelinhoud als een teksttekenreeks met meerdere regels mogelijk te maken.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Belangrijke reparaties

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Alessandro Pasotti (itOpen / qcooperative)

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.28 backport commit (GitHub)

QGIS cannot connect to MySQL if user’s password contains commas.

#54493

PR #54573

Nee

QGIS WFS server will look for .qgz file in wrong place if “map” is in path

#54533

PR #54639

PR #54855

Raster layer transparency/opacity not stored in saved style

#54496

PR #54644

PR #54854

WMS GetPrint with ATLAS_PK has incorrect layers visibility in versions >= 3.22

#54475

PR #54651

PR #54663

Error saving edit on PostGIS geometry when table also contains geography

#54572

PR #54664

PR #54714

Cant subtract or add angles since the degrees symbol has been added

#54501

PR #54687

N/B

WCS Keep Unavailable Layers

#54702

PR #54707

N/B

taxon legend from map whis atlas

#54654

PR #54692

N/B

Spinbox for colum space in legends does not allow to set values above 99.99 units

#54682

PR #54709

N/B

Geometry Error SpatiaLite Database

#54662

PR #54734

N/B

Splitting MultiLineStrings gives awkward results

#54155

PR #54744

PR #54851

Open project, then layer properties, close, close project: qgis thinks something has changed

#54741

PR #54757

N/B

Width field of attribute tables in print layouts only uses locale when being edited

#54204

PR #54769

PR #54781

Data Source Manger - Browser: Close and Help buttons are missing

#54171

PR #54770

N/B

0 port in OAuth2 callback URI

#54562

Kan niet worden gereproduceerd

N/B

QGIS Crashes when editing multiple features simultaneously that have a Value Relation field

#54164

PR #54889

NOG TE DOEN

Crash when playing with duplicated legends in layout

#52268

PR #54947

QGIS fails to request more than one WMS-Layer

#55042

PR #55064

N/B

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti (itOpen / qcooperative)

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Even Rouault (Spatialys)

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.28 backport commit (GitHub)

qgsgeos.cpp: fix a -Wunused-variable warning

niet gerapporteerd

PR #54612

N/B

qgsvirtualpointcloudprovider.cpp: add a missing variable initialization

niet gerapporteerd

PR #54613

N/B

OAPIF does not honour the view extent

QGIS user mailing list

PR #54617

PR #54792

Does QGIS require units “m” for the projection coordinate variables in a netCDF/CF file?

QGIS user mailing list

GDAL PR 8407

N/B

Syntactical error with the use of == instead of = for comparison in the WHERE clause

#54608

Al gerepareerd

Kan geen aanvullende lagen schrijven naar een bestaande FGDB

Add minimal CRS information to sqlite exports

#54560

PR #54630

PR #54715

Complex Attributes in OGC API Feature-Items have empty content

#54275

PR #54631

PR #54679

GPX Provider: missing element when importing gpx file

#54119

PR #54632

N/B

Saving edits on larger vector layers is slow

#53043

PR #54633

N/B

QgsVectorLayerSaveAsDialog: uncheck ‘Add saved filed to map’ when selecting PGDump driver (refs #54548)

PR #54647

PR #54647

Is het niet waard

Spatial filtering of multipart polygons within a shapefile dataset broken

GDAL issue 8481

Is geen probleem

qgis cannot find/identify a polygon feature by clicking a newly created (multi)polygon part

#54537

PR #54761

PR #54782

qgis cannot find/identify a polygon feature by clicking a newly created (multi)polygon part

#54537

GDAL PR 8483

GDAL PR 8503

Export to spreadsheet creates an xlsx file with errors when exporting empty tables/layers

#42945

GDAL PR 8484

GDAL PR 8515

export bbox wrong when feature crosses anti-prime-meridion (180 deg)

#42827

GDAL PR 8485

Is het niet waard

QgsVectorDataProvider.changeAttributeValues() returns True even when it fails

#54816

PR #54905

PR #54909

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Even Rouault (Spatialys)

Feature: Bug fixes by Paul Blottiere (Hytech-imaging)

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.28 backport commit (GitHub)

Fix segfault in coordinate transform

niet gerapporteerd

PR #54609

N/B

Wrong rendering for HIGHLIGHT_LABEL_ROTATION above 89°

#54598

PR #54667

N/B

Database string connection visible in the message bar/QGIS logs

#54437

PR #54650

N/B

PostGIS Connection’s “Session ROLE” is not kept

#54638

PR #54681

N/B

Example files are installed by the server build, and additionally they are in a wrong place

#54423

PR #54708

N/B

Point to Path tool causes QGIS to crash

#54686

PR #54710

PR #54784

qgs/qgz project does not save mesh symbology correctly

#54384

PR #54711

N/B

Endless loop if profile is drawn outside layer extent

#54349

PR #54745

N/B

Server: Can’t enable WFS3 API update endpoint (PUT/PATCH) on layers without geometry

#46119

PR #54789

N/B

Add safe guard around -of in gdal command for batch processing

#54122

PR #54800

N/B

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Paul Blottiere (Hytech-imaging)

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Sandro Santilli (strk)

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.28 backport commit (GitHub)

Have QgsRectangle null rectangle printed as EMPTY in wkt

niet gerapporteerd

PR #54831

N/B

Fix aspect ratio computation in QgsLayoutItemMap::zoomToExtent

niet gerapporteerd

PR #54827

N/B

Do not include a BoundingBox tag in GetFeatureInfo responses, when it is null

niet gerapporteerd

PR #54858

N/B

Always run the spell and shell checkers if possible, print warning when not possible

niet gerapporteerd

PR #54847

N/B

Tweak Null rectangle handling

niet gerapporteerd

PR #54872

N/B

Run spellcheck only on changed files in prepare_commit.sh

niet gerapporteerd

PR #54893

N/B

Fix prepare_commit.sh

niet gerapporteerd

PR #54918

N/B

Fix extent computation in QgsSpatiaLiteProvider

niet gerapporteerd

PR #54917

N/B

Do not force verbose build in mingw build

#54932

PR #54924

N/B

Make QgsBookmark string output more explicit about it being EMPTY

niet gerapporteerd

PR #54923

N/B

Fix extent computation in QgsAFSProvider

niet gerapporteerd

PR #54944

N/B

Add tags make target

niet gerapporteerd

PR #54948

N/B

Handle null rectangles in QgsExtentWidget::outputExtent

niet gerapporteerd

PR #54953

N/B

Handle null in QgsRectangle grow() and include() methods

niet gerapporteerd

PR #54955

N/B

Add QgsRectangle::setNull(), deprecating setMinimal()

niet gerapporteerd

PR #54934

N/B

Handle Null rectangle in QgsRectangle::buffered

niet gerapporteerd

PR #54967

N/B

Fix extent computation in QgsVirtualLayerProvider

niet gerapporteerd

PR #54976

N/B

Add a QgsRectangle::createNull() temporary static method

niet gerapporteerd

PR #55008

N/B

Fix testRegisterFeatureUnprojectible - Use valid extent in testRegisterFeatureUnprojectible

niet gerapporteerd

PR #55011

N/B

Have QgsGeometry::boundingBox return null rect for null geom

niet gerapporteerd

PR #55012

N/B

Have QgsGeometry::fromRect(NULL RECT) return null geometry

niet gerapporteerd

PR #54954

N/B

Stop considering Rectangle(0,0,0,0) null - while Rectangle(1,1,1,1) is not null

#45563

PR #54646

N/B

Run doxygen layout checker in prepare-commit script, when possible

niet gerapporteerd

PR #54936

N/B

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Sandro Santilli (strk)

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Jean Felder (Oslandia)

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.28 backport commit (GitHub)

qgs3daxissettings: Correctly read viewport ratio on a saved project

niet gerapporteerd

PR #54870

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Jean Felder (Oslandia)

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Nyall Dawson (North Road)

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.28 backport commit (GitHub)

Don’t show help for algorithms which can’t be run in qgis_process

#54914

PR #54920

In behandeling

Fix crashes in layout designer

#52079

PR #54907

Te indringend

Fix layout label adjust size to text logic

niet gerapporteerd

PR #54896

In behandeling

Fix toggling visibility of group layers resets child layer mask blend modes

#53088

PR #54897

N/B

Ensure identify highlight works for very transparent symbols

#54830

PR #54864

PR #54883

Fix layout maps force rasterisation of whole layout when map item has transparency set

niet gerapporteerd

PR #54882

Te indringend

Fix crash in merge features dialog when a field has a unique constraint set

#54856

PR #54862

PR #54878

Fix initial zoom level when opening layout designer windows

#44421

PR #54849

PR #54880

Fix hang when exporting 3d maps

#50067

PR #54845

Te riskant

Fix layout labels don’t immediately react to changes when semi-transparent

niet gerapporteerd

PR #54839

PR #54863

Fix crash when opening layer properties for raster layer with broken data source

#49176

PR #54812

PR #54838

Fix Execute SQL exeception

#54833

PR #54837

PR #54842

Cleanup all browser layer properties dialog before exiting

#39094

PR #54808

PR #54822

Avoid loss of attributes when calculating fields

#47385

PR #54815

PR #54879

Fix crash when changing layers between editable/non-editable layers

#54802

PR #54813

N/B

Fix QgsField::ConfigurationFlag::None causes syntax error when starting PyQGIS

niet gerapporteerd

PR #54809

N/B

Handle sql=’’ or sql=”” as empty sql strings instead of ‘’ / “” literals

#53736

PR #54806

PR #54826

Fix crash when certain symbol pages are open in style dock and QGIS is closed or a new project opened

niet gerapporteerd

PR #54749

Te indringend

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Julien Cabieces (Oslandia)

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.28 backport commit (GitHub)

Masking with SVG symbol doesn’t work

#54926

PR #54927

Bug on graduated symbology on French QGis 3.28.10

#54549

PR #54943

PR #54963

QGIS crashes when undoing moving of elements in map layout

#52740

PR #54959

PR #54969

QGIS Crashes Upon Exporting Layout to PDF when Using Random Point Fill Symbology

#54065

probleem van poly2tri https://github.com/jhasse/poly2tri/issues/55

Label expression with more than 32767 chars becomes invalid when switching from expression dialog back to layer properties

#54141

PR #55051

PR #55052

Activating notify/listen feature crash QGIS

#54260

PR #55062

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Julien Cabieces (Oslandia)