Log met wijzigingen voor QGIS 3.20

image1

Datum uitgave 18-06-2021

QGIS 3.20 Odense heeft een welkomstscherm dat een gedeelte weergeeft van de vroegste kaart van Denemarkens op twee na grootste stad, Odense uit 1593. De kaart werd gepubliceerd door Georg Braun (1541-1622) in het werk Civitates orbis terrarum (Steden van de wereld). Georg Braun’s kaarten zijn allemaal prachtig en waren, voor die periode, geproduceerd op een hoog cartografisch niveau. Civitates orbis terrarum was lange tijd de belangrijkste bron voor kaarten van steden van de wereld, zoals Parijs, Londen, Mexico Stad en Aden.

De naam Odense betekent letterlijk “Odins tempel”, en de plaats zou origineel een altaar zijn geweest voor de heidense god Odin. Aan de linkeronderzijde van de kaart ziet u de ruïnes van een groot ringvormig fort uit de Vikingtijd, dat in Denemarken werd geconstrueerd door de Deense Vikingkoning Harald Bluetooth (gestorven in c. 985/86). Het ringvormige fort in Odense is genaamd Nonnebakken.

Deze uitgave introduceert een schat aan subtiele wijzigingen en bijwerkingen voor de stabiliteit, die de meest nieuwste mogelijkheden, die werden geïntroduceerd in recente uitgaven van QGIS, versterken. Opgenomen in deze uitgave zijn heel veel verbeteringen voor het beheren van gegevens, met enkele geavanceerde wijzigingen voor het beheer en weergeven van CRS-systemen en informatie voor projecties. Naast deze verbeteringen voor het beheer van CRS plaatsen de basisondersteuning voor de epoch van coördinaten voor dynamische CRS-systemen en integriteitswaarschuwingen voor geavanceerde nauwkeurigheid, QGIS 3.20 ferm aan de leidende zijde van praktijken voor GIS en het beheren van gegevens voor systemen met hoge nauwkeurigheid.

Aanvullend kunnen gebruikers verbeterd beheer van metadata en afhandeling voor bepaalde gegevens en typen metadata verwachten. Een ander noemenswaardig punt is de eigen integratie van de geocoderingsservice Nominatim , die het voor gebruikers mogelijk maakt locaties en adressen te zoeken met gegevens uit het project OpenStreetMap, direct vanuit de Locatiebalk van QGIS.

De gemeenschap van QGIS heeft ook een stijging gezien van de activiteiten in de QGIS HUB, als ook bij de Virtuele QGIS Open Dagen, met de Cutting Edge Open Dag die een aantal demonstraties liet zien van hoogwaardige functionaliteit voor QGIS die werd geïntroduceerd in meer recente uitgaven.

We willen ook nogmaals onze grote dank uitspreken aan alle ontwikkelaars, schrijvers van documentatie, testers en alle andere mensen die vrijwillig hun tijd en inspanningen ter beschikking stellen (of mensen sponsoren om dat te kunnen doen) om deze uitgave mogelijk te maken. Vanuit de gemeenschap van QGIS hopen we dat u van deze uitgave zult genieten! Als u tijd of geld wilt doneren of op een andere wijze betrokken wilt zijn in het opwaarderen van QGIS, kijk dan ook eens op QGIS.ORG en help een handje!

QGIS wordt ondersteund door donoren en dragende leden. Een huidige lijst van donoren die grote en kleine bijdragen hebben gegeven aan het project kan worden bekeken op onze lijst van donoren. Als u een dragend lid voor het project zou willen worden, bekijk dan onze pagina voor dragende leden voor de details. Sponsoren van QGIS helpt ons om fonds te verkrijgen voor onze regelmatige ontmoetingen van ontwikkelaars, de infrastructuur van het project te onderhouden en inspanningen voor het oplossen van problemen te financieren. Een volledige lijst van huidige sponsoren wordt hieronder weergegeven - een welgemeend Bedankt voor al onze sponsoren!

QGIS is gratis software en u bent niet verplicht om maar iets te betalen voor het gebruiken ervan - in feite willen we mensen, wijd en zijd verspreid, aanmoedigen om het te gebruiken, ongeacht uw financiële of sociale status - wij geloven dat het uitrusten van mensen met gereedschappen voor het maken van ruimtelijke beslissingen zal resulteren in een betere wereld voor de gehele mensheid.

Algemeen

Mogelijkheid: Aanvullende opties voor openen van attributentabellen

De eerder beschikbare sneltoetsen voor het openen van attributentabellen, met filters om alleen de geselecteerde items of in het kaartvenster zichtbare items, weer te geven, zijn geïntegreerd in de werkbalk Menu om hun gebruiksgemak te faciliteren en de ervaring van de gebruiker te verbeteren, speciaal bij het werken met grote gegevenssets.

image2

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Raymond Nijssen

Mogelijkheid: Grootte instellen voor alle kolommen in de attributentabel

De bestaande mogelijkheden voor “Breedte instellen” en “Autom. grootte” voor kolommen zijn uitgebreid voor het aanpassen van de grootte voor een veld voor alle kolommen.

Dit omvat ook de mogelijkheid om een vaste breedte in te stellen of om “Automatische grootte” voor alle kolommen toe te passen. Deze acties zijn beschikbaar in het contextmenu van de kop in de attributentabel, dat toegankelijk is door met rechts te klikken op de kop van een veld.

image3

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Ben Wirf

Mogelijkheid: Configuraties voor authenticatie im-/exporteren gemakkelijker gemaakt

Vanaf QGIS 3.20 kunnen gebruikers nu configuraties voor authenticatie gemakkelijker exporteren en importeren via een paar acties in het paneel voor instellingen voor authenticatie van QGIS. Geëxporteerde configuraties kunnen met een wachtwoord worden beveiligd om het lekken van gevoelige informatie te vermijden.

Dit vergroot enorm het gemak voor het delen van verscheidene configuraties voor authenticatie over meerdere gebruikers van QGIS, speciaal als het aankomt op meer complexe methoden voor configuratie, zoals Oauth2.

Dit werd mogelijk gemaakt door Ville d’Yverdon-les-Bains

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Tijdbeheer

Mogelijkheid: Stappen navigatie Tijdbeheer

Een optie voor stappen voor navigatie in Tijdbeheer voor “bron tijdstempels” is toegevoegd aan het beheer van Tijdbeheer. Indien geselecteerd zorgt dit er voor dat de navigatie voor Tijdbeheer door alle beschikbare tijdsperioden in lagen van het project stapt. Dit is nuttig als een project lagen bevat met niet-doorlopende beschikbare tijden, zoals een service voor WMS-T die afbeeldingen verschaft die beschikbaar zijn op onregelmatige datums. Deze optie maakt het voor gebruikers mogelijk alleen door tijdsbereiken te stappen waarvoor de volgende beschikbare afbeelding wordt weergegeven.

image4

Dit werd mogelijk gemaakt door Natural resources Canada Contract: 3000720707

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Verbeterde instellingen voor WMS-T

Instellingen voor WMS-T werden vereenvoudigd en besturingselementen werden geïntroduceerd om het gemakkelijker te maken om voor sommige providers de gewenste tijd te selecteren.

Wijzigingen werden gemaakt om de volgende doelen te bereiken:

 • Duidelijker maken wat elk van de besturingselementen van de instellingen exact doet

 • De interactie en relaties tussen de verschillende instellingen helderder maken

 • Duidelijk maken welke instellingen van toepassing zijn, ongeacht of de laag wordt beheerd door het beheer van Tijdbeheer of de instellingen alleen relateren aan statische lagen van WMS-T

 • Voor servers die een niet-doorlopende set van items voor datum-tijd weergeven, wordt, in plaats van een bereik van datums, een combinatievak verschaft dat het handmatig invoeren van geldige datums vervangt

Voorbeeld van instellingen voor een server die een bereik aan beschikbare datums weergeeft:

beschikbaar

Voorbeeld van instellingen voor een server die alleen een lijst van beschikbare items datetime weergeeft:

datetime

image7

Dit werd mogelijk gemaakt door Natural resources Canada Contract: 3000720707

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Horizontaal navigeren Tijdbeheer met muiswiel

Horizontaal scrollen met het muiswiel (indien ondersteund) met de cursor in het kaartvenster stelt gebruikers in staat te navigeren, of “te schrobben”, de schuifbalk voor navigatie in Tijdbeheer naar achteren en voorwaarts

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Kaartgereedschap

Mogelijkheid: Integratie Nominatim geocodering

De Nominatim Geocoder is nu standaard op eigen wijze geïntegreerd in QGIS! QGIS verschaft een Nominatim locatiefilter, als ook het gereedschap voor Processing “Bulk geocodering Nominatim” voor het in batch geocoderen van locaties.

Nominatim locatiefilter

De widget Locatiebalk in QGIS (standaard, een zoekbalk in de linkerbenedenhoek CTRL+K) ondersteunt nu zoekacties voor geocode van Nominatim door het voorvoegsel ‘>’ te gebruiken.

Gebruikers kunnen nu zoeken naar locaties met de indeling > zoektekst in de Locatiebalk en zal worden gegeven met een selectie van resultaten. Selecteren van een zoekresultaat zal het bereik van het kaartvenster plaatsen op die locatie.

Bulk geocodering Nominatim

In aanvulling daarop is een nieuw algoritme “Bulk geocodering Nominatim” toegevoegd aan de Toolbox van Processing in QGIS, onder Vector algemeen, wat gebruikers in staat stelt meerdere locaties in één keer te geocoderen.

Nominatim is een service voor geocodering die gegevens gebruikt van het project OpenStreetMap. Beperkingen voor gebruike en limieten - 1 query per seconde - pas het toe in lijn met de beleidsregels voor gebruik van de OpenStreetMap Foundation (OSMF), en de gegevens worden verschaft onder de termen van de licentie ODbl. Aanvullend, query’s naar de service van Nominatim mogen informatie voor telemetrie bevatten.

Standaard opnemen van deze fantastische service voor geocodering zou niet mogelijk zijn geweest zonder de generositeit en deelname van de OSMF.

image8

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Gebruikersinterface

Mogelijkheid: Verbeteringen aan dialoogvenster Geschiedenis van Processing

Het dialoogvenster Geschiedenis van Processing heeft een reeks verbeteringen aan de gebruikersinterface ondergaan, inclusief het opnieuw groeperen van algoritmes in structuren van betekenisvolle mappen en gebruik makend van pictogrammen van individuele algoritmes. Zoeken naar een algoritme dat u vorige week hebt uitgevoerd was nog nooit zo gemakkelijk!

image9

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Pictogrammen voor kaartlagen in het dialoogvenster Expressiebouwer

Het dialoogvenster Expressiebouwer geeft nu pictogrammen voor kaartlagen weer naast de lijst met lagen onder de oudergroep ‘Lagen’. Dit versnelt het zoeken in de lijst en verschaft aanvullende context.

image10

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: SVG browser filteren

De SVG browser-interface ondersteunt nu filteren gebaseerd op eenvoudige tekst, wat het voor gebruikers mogelijk maakt de beschikbare SVG-afbeeldingen te filteren, gebaseerd op een opgegeven zoektekst.

image11

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Denis Rouzaud

Symbologie

Mogelijkheid: Geïnterpoleerde lijn type symboollaag voor vectorlagen

QGIS verschaft een nieuw type symboollaag “Geïnterpoleerde lijn”, wat resulteert in het renderen van een in kleur en/of breedte variërende lijn.

Dit symbool is in grote mate te configureren en geeft gebruikers de mogelijkheid om attributen of expressies te associëren met elk uiteinde van de lijn of boog, naast andere opties voor configuratie. Waarden worden geïnterpoleerd langs de lijn tussen uiteinden. Kleur wordt geconfigureerd met een widget voor kleurverloop.

image12

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door Lutra Consulting

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Vincent Cloarec

Mogelijkheid: Het enkele lijnsymbool afbreken

Een optie om het begin en einde van enkele lijnsymbolen af te breken werd toegevoegd, wat het bij het renderen van de lijn mogelijk maakt de eerste en laatste gedeelten van een lijn op een door de gebruiker gedefinieerde afstand af te breken. Dit is nuttig bij het maken van complexe symbolen waar een lijnlaag geen lagen met markeringssymbolen, die zijn geplaatst op begin- of eindposities van een object lijn, zou moeten overlappen, zoals bij routes voor transport. De afstand voor het afbreken ondersteunt een bereik aan eenheden, inclusief een percentage van de gehele lengte van de lijn en mag ook worden geconfigureerd als een data-bepaalde eigenschap.

Een voorbeeld voor het gebruik van deze functionaliteit:

image13

image14

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Nieuwe renderer “Ingebedde symbolen” met ondersteuning voor stijlen voor OGR-objecten

Een nieuwe renderer “Ingebedde symbolen” is toegevoegd om stijlen van OGR-objecten were te geven, wat het voor QGIS mogelijk maakt om automatisch gegevens van bepaalde gegevenstypen te symboliseren die geïntegreerde stijlinformatie hebben, zoals KML- of TAB-bestanden.

Deze mogelijkheid implementeert QEP-209

Ondersteuning zou automatisch moeten zijn uitgebreid naar alle stuurprogramma’s voor GDAL die de API voor stijl van OGR-objecten implementeren.

Momenteel wordt alleen conversie van lijnsymbolen ondersteund, maar ondersteuning voor punt- en polygoonsymbolen is in ontwikkeling.

image15

Deze functionaliteit ondersteunt ook de directe conversie van renderers Ingebedde symbolen naar renderers Categorieën of Regel-gebaseerd. Dit stelt QGIS in staat om automatisch categorieën of regels te maken die symbologie definieert die is gebaseerd op de relevante object-ID’s:

image16

image17

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door de QGIS Denmark gebruikersgroep

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Nieuwe vormen en eindstijlen voor ellipsmarkeringen

Verscheidene nieuwe vormen - semi-boog en pijltekens - werden toegevoegd aan de symboollagen voor ellipsmarkeringen, als ook een instelling om de eindstijl aan te passen voor ellipsvormen met alleen lijnen.

image18

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Eindstijl instellen voor eenvoudige markeringen

QGIS maakt het nu mogelijk voor de afgeronde eindstijl (of lijnuiteinde) in te stellen voor eenvoudige markering-symboollagen, wat nuttig is voor de alleen-lijn symbolen zoals kruis- en pijlmarkeringen, waar het een voordeel heeft ronde uiteinden te gebruiken in plaats van vierkante uiteinden.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Afgeronde eindstijl instellen voor ellipsmarkering-symboollagen

Ellipsmarkeringen bevatten nu ook ondersteuning voor het aanpassen van de afgeronde eindstijlen (lijnuiteinden)

image19

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Variabele voor polygoonringen @geometry_ring_num

Een nieuwe variabele, @geometry_ring_num, is toegevoegd voor data-bepaalde opmaak bij het renderen van polygoonringen. De variabele is altijd bereikbaar als een omtrek van een polygoon wordt gerenderd, zoals een enkele lijn of markeringslijn. Deze data-bepaalde eigenschap zal op 0 worden ingesteld voor de buitenste ring, en overeenkomstig verhoogt worden (1, 2, 3… etc) voor opeenvolgende binnenste ringen.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Labelen

Mogelijkheid: Vulsymbolen voor achtergronden van labels

Achtergronden voor labels kunnen nu vulsymbolen gebruiken voor de vormen rechthoek, vierkant, cirkel en ellips.

Dit breidt de reeds eerder aanwezig mogelijkheid voor deze achtergronden uit om eenvoudige vulling en lijnen te gebruiken en geeft tevens de mogelijkheid om de volledige mogelijkheden voor symbologie in QGIS voor het renderen van achtergronden te verhogen, inclusief het gebruiken van “opgeslagen stijlen”.

image20

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Instellingen voor Meng-modus voor label Tekstballonnen

Labels Tekstballonnen mogen nu verhoogd worden met de geavanceerde meng-modi van QGIS

image21

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Lijnlabels verankeren aan gehele lijn

In eerdere versies, wanneer een ankerpositie voor een lijnlabel werd berekend, zou QGIS alleen rekening houden met het zichtbare bereik van het object. Dit beïnvloedde in sommige gevallen de verwachte labelpositie en een nieuwe instelling “Gehele lijn gebruiken” stelt gebruikers in staat het gedrag te configureren, overeenkomstig hun wensen, zodat rekening wordt gehouden met het gehele object vóór het plaatsen van het label in plaats van slechts met het gedeelte van het object dat momenteel zichtbaar is.

image22

Dit werd mogelijk gemaakt door Stadt Zürich

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Radius hoek tekstballon

Stijlen voor tekstballonnen ondersteunen nu afgeronde hoeken door de introductie van een optie “Radius hoek”, die resulteert in de mogelijkheid om gemakkelijk visueel aantrekkelijke ontwerpen te maken.

image23

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Tekstballonnen (speech bubble)

Een nieuwe “tekstballon”, of speech bubble, stijl voor labels wordt verschaft.

image24

Dit werd mogelijk gemaakt door SLYR

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Tekstballon stijl Gebogen lijn

Een nieuwe stijl voor tekstballonnen “Gebogen lijn” is toegevoegd voor het maken van cartografisch aantrekkelijke tekstballonnen met gebogen lijnen tussen de labels en objecten

Opties bevatten:

 • Selecteren van een specifieke richting voor de boog (met de klok mee of tegen de klok in)

 • Optie voor automatische oriëntatie die de optimale oriëntatie bepaalt voor elk individueel label

 • Beheer over de hoeveelheid buiging die wordt toegepast op de lijnen van de tekstballon.

curved-callout

image26

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Begin- of eindpunten vastgezette tekstballon accentueren

Wanneer de optie “Vastgezette labels weergeven” is ingeschakeld, zal QGIS nu ook begin- of eindpunten van vastgezette tekstballonnen accentueren. Dit maakt het voor gebruikers mogelijk onmiddellijk te zien welke punten voor tekstballonnen handmatig zijn neergezet in relatie tot die welke automatisch zijn geplaatst.

image27

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Automatisch maken van hulpvelden voor tekstbalonnen

QGIS beheert nu automatisch het maken van hulpvelden voor tekstballonnen bij het proberen om interactief een begin- of eindpunt van een tekstballon te verplaatsen, waardoor de ervaring voor de gebruiker voor het verplaatsen van een tekstballon exact hetzelfde gedrag geeft als bij het verplaatsen van een label, hiermee voorkomend dat het systeem gebruikers dwingt om vooraf hulpvelden te moeten maken.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Snappen van tekstballon

Bij het interactief verplaatsen van een lijn van een tekstballon, zal het ingedrukt houden van de Shift-toets er voor zorgen dat de tekstballon wordt gesnapt aan hoeken met verhogende stappen van 15 graden

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Sneltoets voor schakelen labellagen

Een actie met een sneltoets om het labelen te schakelen is toegevoegd aan het contextmenu van vectorlagen in de laagpanelen. Dit maakt het voor labels mogelijk om snel in- of uitgeschakeld te worden, zonder de configuratie voor het label te verliezen. Als een laag nooit is geconfigureerd voor labels en de actie wordt geselecteerd, zal QGIS proberen een eenvoudige configuratie voor labelen toe te passen op de laag met standaard parameters.

image28

Dit werd mogelijk gemaakt door Natural resources Canada Contract: 3000720707

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Data-bepaalde begin- en eindpunten tekstballon

Lijnen voor tekstballonnen mogen nu data-bepaalde begin- en eindpunten hebben, nuttig voor het handmatig beheren van de exacte plaatsing voor individuele lijnen voor tekstballonnen.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Interactief verplaatsen van tekstballonnen met het gereedschap Label verplaatsen toestaan

Deze wijziging stelt het interactieve gereedschap “Label verplaatsen” in staat ook eindpunten van tekstballonnen te verplaatsen, wanneer de tekstballon een data-bepaald veld voor origine of doel heeft ingesteld.

image29

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Puntenwolken

Mogelijkheid: Ondersteuning voor gegevenssets op afstand (EPT)

Gegevenssets voor puntwolken die zijn verwerkt naar indeling EPT kunnen worden geladen vanaf HTTP(S)-servers op afstand, soortgelijk aan de werkwijze voor raster-/vectortegels. Op deze manier is het mogelijk toegang te verkrijgen tot zeer grote gegevenssets voor puntwolken zonder ze eerst als LAS-/LAZbestanden te moeten downloaden. De indeling EPT is geoptimaliseerd voor tegels en streamen, dus downloadt QGIS alleen kleine hoeveelheden gegevens die nodig zijn voor het weergeven van de huidige weergave en resolutie. Dit werkt in zowel weergave 2D als 3D.

Wanneer u gegevenssets voor puntwolken in de indeling LAS/LAZ hebt, kunnen deze worden geconverteerd naar EPT met behulp van Entwine of Untwine (ook verschaft met QGIS).

Hoe te gebruiken: in Databronnen beheren > tab Puntenwolk > selecteer “Protocol” als het type bron en voer de URL van de gegevensset in (normaal gesproken eindigend met “ept.json”).

U kunt het testen met USGS LiDAR data - gebruik eenvoudigweg de link uit de kolom “EPT” van een van de gegevenssets. Sommige eindpunten voor de voorbeelden omvatten:

O ja, elke gegevensset voor puntwolken die QGIS laadt wordt eerst verwerkt naar EPT (zoek naar de submap “ept_XXX” waar uw originele gegevens zich bevinden), dus is het mogelijk om alleen die map “ept_XXX” te kopiëren naar een HTTP(S)-server en u bent klaar om deze mogelijkheid te gebruiken.

image30

Dit werd mogelijk gemaakt door Hobu

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Belgacem Nedjima (Lutra Consulting)

Expressies

Mogelijkheid: Functie length3D

Een functie “length3D” is toegevoegd voor het teruggeven van de 3D-lengte van een type geometrie LineGeometry. Deze berekent de Cartesiaanse 3D-lengte van een geometrie lijnobject. Als de geometrie geen 3D-lijnobject is, geeft het de 2D-lengte terug.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Uitgebreide arrayfuncties voor expressies

De volgende expressies voor arrays werden toegevoegd:

 • array_count

 • array_prioritize

 • array_replace

Dit werd mogelijk gemaakt door Canton of Luzern

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Damiano Lombardi

Mogelijkheid: Type MIME functie voor expressie

De nieuwe mime_type( bytes ) functie voor expressie geeft het Type MIME, of Media type, van een ingevoerd bytes-object terug

image31

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Digitaliseren

Mogelijkheid: Attributen van de grootste geometrie bij samenvoegen selecteren

Een knop om attributen van de grootste geometrie te selecteren is toegevoegd aan het dialoogvenster voor bevestiging bij het gebruiken van de bewerkingsgereedschappen voor samenvoegen van objecten voor polygoon- en lijnlagen.

image32

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Stefanos Natsis

Mogelijkheid: Stromende modus Digitaliseren

Als de modus voor stromend digitaliseren actief is, worden punten automatisch toegevoegd, de verplaatsing van de muiscursor volgend, wat een “vrije hand tekenen” type ervaring geeft.

Gebruiken van de “R”-toets tijdens bewerkingen voor digitaliseren zal schakelen tussen stromend digitaliseren en normaal (of cirkelvormige reeksen) digitaliseren.

Werkt met meerdere kaartgereedschappen, inclusief het maken van nieuwe lijn- of polygoonobjecten, ring toevoegen, deel toevoegen, opnieuw vormen, objecten splitsen, delen splitsen, en meer.

image33

Dit werd mogelijk gemaakt door Natural resources Canada Contract: 3000720707

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Nieuwe optie snappen aan “Lijn eindpunten”

Indien ingeschakeld snapt deze modus voor snappen alleen aan het begin- of eindpunt van lijnen. Bij snappen op een polygonenlaag zal alleen aan het eerste punt in ringen worden gesnapt.

Dit werd mogelijk gemaakt door Natural resources Canada Contract: 3000720707

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Punten per polygoon selecteren

Gebruikers kunnen nu de ALT-toets gebruiken om tijdens digitaliseren punten per polygoon te selecteren.

Dit zou de gebruikerservaring voor het selecteren van specifieke punten met het gereedschap Punten moeten verbeteren, en verkleint de noodzaak voor het meerdere malen gebruiken van de functies SHIFT of CTRL om punten aan/uit de huidige selectie toe te voegen en te verwijderen.

Dit vermindert ook de noodzaak om het kaartvenster creatief te moeten draaien om punten uit te lijnen voor het selecteren, en verschaft een verbeterd bewerkingsproces, zoals bij het selecteren van de punten van slechts één zijde langs een gebogen weg.

Deze functie ondersteunt de volgende bewerkingen voor gebruik:

 • Alt+klik met gereedschap Punten voor beginnen van digitaliseren van een polygoon.

 • Elke volgende klik voegt een nieuw punt toe aan de polygoon van elastiek.

 • Backspace/ delete verwijdert het laatste toegevoegde punt aan het elastiek.

 • Esc annuleert de modus voor selecteren van de polygoon, net als bij backspace/ delete voor alle punten van het elastiek.

 • Klik met rechts voltooid het digitaliseren van de polygoon en selecteert alle punten binnen de polygoon van elastiek.

image34

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Stefanos Natsis

Gegevensbeheer

Mogelijkheid: Waarschuwingspictogram voor boom van lagen voor lagen met onnauwkeurigheden voor CRS

Een nieuwe optie “Waarschuwingen voor nauwkeurigheid CRS voor lagen weergeven in legenda van project” is verschaft die, indien geselecteerd, een nieuw waarschuwingspictogram zal weergeven die lagen identificeert met een CRS dat is geïdentificeerd met problemen voor nauwkeurigheid.

Voorbeelden van laag-nauwkeurige lagen zouden die kunnen bevatten met een dynamisch CRS zonder beschikbare epoche voor coördinaten, of een CRS dat is gebaseerd op een datum-ensemble met een nauwkeurigheid die de door de gebruiker ingestelde grenswaarde overschrijdt.

Deze optie is standaard uitgeschakeld, en ontworpen voor gebruik door ingenieurs, BIM, en andere industrieën waar onnauwkeurigheden op het niveau van meter/submeter erg gevaarlijk zijn.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Basisondersteuning voor dynamische epoche voor CRS-coördinaten

Basisondersteuning voor de epoche van coördinaten voor dynamisch (niet plaatvast) CRS is toegevoegd in lijn met de relevante bijwerkingen aan GDAL.

QGIS heeft ondersteuning toegevoegd voor het respecteren van de bron- of doel-epoche van de coördinaten bij het transformeren naar of vanuit een dynamisch CRS.

Als een dynamisch CRS naar een transformatie naar dynamisch CRS met verschillende epochen wordt geprobeerd, wat momenteel niet wordt ondersteund door PROJ, zal een waarschuwingsbericht voor de gebruiker worden weergegeven die hem in kennis stelt van het feit dat de resultaten misleidend kunnen zijn en niet zouden moeten worden gebruikt voor werk waar een hoge mate van nauwkeurigheid is vereist.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Verbeteringen aan projectinformatie

Verscheidene verbeteringen zijn gemaakt aan de afhandeling en weergave van projectinformatie in QGIS, inclusief:

 • De toevoeging van een API om bewerkingsdetails voor PROJ voor CRS-en op te halen

 • De mogelijkheid om uitgebreide informatie weer te geven over het CRS van een laag op de tab voor informatie over de laageigenschappen, inclusief waarschuwingen voor nauwkeurigheid

 • De toevoeging van een variabele @map_crs_projection, voor het ophalen van een vriendelijke naam voor de projectie van een kaart (bijv. “Albers Equal Area”)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Waarschuwingen voor CRS datum-ensemble

QGIS geeft nu een waarschuwing weer in de widget voor het selecteren van de projectie als een CRS wordt geselecteerd dat is gebaseerd op een datum-ensemble, die de gebruiker waarschuwt dat er een ingewortelde onnauwkeurigheid in het geselecteerde CRS bestaat.

image35

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Metadata van lagen behouden in export van vectorbestanden

Een keuzevak “Metadata laag vasthouden” is toegevoegd aan het dialoogvenster voor het exporteren van vectorbestanden. Indien geselecteerd zal metadata van de laag, die aanwezig is in de bronlaag, worden gekopieerd en opgeslagen in het doelbestand.

Deze functionaliteit is standaard ingeschakeld en zorgt ervoor dat de metadata op de juiste wijze wordt overgebracht naar de nieuw gemaakte items, wat in het bijzonder effectief is bij het gebruiken van de indeling GPKG.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Opmerkingen voor lagen

QGIS ondersteunt nu “opmerkingen voor lagen”, die kunnen worden gemaakt met de actie “Opmerkingen laag toevoegen” in het contextmenu van de laag.

Deze opmerkingen worden per laag, per project opgeslagen. Zij kunnen worden gebruikt als een plaats om belangrijke berichten voor gebruikers van het project op te slaan, zoals Nog te doen-lijsten, verwerkings- of beheersinstructies, of elke andere normale op tekst gebaseerde metadata.

Een pictogram met een kladblok in het paneel Lagen identificeert lagen die deze opmerkingen als bijlage hebben. Klikken op het pictogram kladblok opent de opmerking om die te bewerken.

Deze mogelijkheid werd besproken in QEP-206

Deze opmerkingen kunnen worden gekopieerd en geplakt met de normale methodologie voor kopiëren/plakken voor het overbrengen van stijlen tussen lagen in QGIS.

Opmerkingen voor lagen worden ook ondersteund door en opgeslagen in QML- (QGIS Style) en QLR- (QGIS Layer Definition) bestanden.

image36

Dit werd mogelijk gemaakt door Alta Ehf

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Automatisch laden van metadata uit .shp.xml

QGIS zal nu automatisch ESRI-metadata laden en converteren die is opgeslagen in een bijbestand .shp.xml. Waar gegevens uit shapefile worden geladen en deze ebstanden voor metadata zijn aanwezig, zullen zij automatisch worden geladen, waarbij de beschikbare metadata voor de laag overeenkomstig wordt gevuld.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Automatisch gegevens van laag vertalen van ESRI Filegeodatabases naar QGIS metadata voor de laag

Bij het laden van gegevens uit een bestand .gdb zal QGIS automatisch proberen zoveel mogelijk te vertalen van de originele ESRI-metadata ten opzichte van de metadata voor QGIS, zodat het voor onmiddellijk gebruik gereed is.

Dit werd mogelijk gemaakt door North Road / SLYR

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Domeinen voor velden lezen uit gegevenssets

Voor indelingen die de ingebedde definitie voor velddomeinen ondersteunen (momenteel GPKG en GDB), converteert QGIS automatisch het ingebedde velddomein naar de equivalente configuratie voor de bewerker van QGIS voor het veld.

Dit betekent dat GPKG/GDB met gecodeerde velddomeinen automatisch zullen worden geladen in QGIS met hun juiste configuratie voor de widget Waardenkaart intact, zodat gebruikers beschrijvingen voor veldwaarden zien in plaats van ruwe codes. Velden met een domein van het type bereik (min/max) zullen ook worden vertaald naar de widget Bereik voor het veld.

Dit werd mogelijk gemaakt door North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Laden van lagen GPKG met type GEOMETRY toestaan

GeoPackage ondersteunt lagen met een algemeen type “geometry”, met de uitgave QGIS 3.20 is het nu mogelijk om ze te laden en het gevraagde type geometrie te specificeren bij het laden, net als met PostGIS.

image37

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Marco Bernasocchi (OPENGIS.ch)

Mogelijkheid: Ondersteuning voor offline bewerken voor veldtypen lijst tekenreeks en lijst nummer

PostGIS-gebruikers verheugt u: offline bewerken werd enigszins slimmer en kan nu veldtypen lijst tekenreeks en lijst nummer afhandelen.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Formulieren en widgets

Mogelijkheid: Per-veld gebruiken van laatste waarden voor nieuw gemaakte objecten

Uitgebreider beheer is verschaft voor wanneer de laatst ingevoerde waarden voor velden opnieuw gebruikt zouden moeten worden bij het maken van nieuwe objecten, zodat deze functionaliteit nu onafhankelijk kan worden beheerd voor elk individueel attributenveld voor elke laag.

Historisch werd deze functionaliteit geconfigureerd met een globale optie die er voor zorgde dat ALLE veldwaarden voor ALLE lagen zouden worden onthouden en opnieuw worden gebruikt gedurende een sessie van QGIS bij het maken van nieuwe objecten.

Dit maakt fijner beheer over het gedrag van formulieren mogelijk, waar van sommige waarden gewenst wordt dat zij opnieuw kunnen worden gebruikt, maar andere zouden moeten worden opgeschoond of worden ingesteld op ene standaard waarde. gebaseerd op een expressie.

image38

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Widget weergave JSON

Nieuw weergavewidget om gegevens van JSON op een gebruiksvriendelijke manier weer te geven. Gegevens kunnen worden weergegeven als geaccentueerde tekst in syntaxis of als een boom.

image39

Dit werd mogelijk gemaakt door Kanton Solothurn

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Damiano Lombardi

Legenda van laag

Mogelijkheid: Legenda-items “label” voor vector

QGIS ondersteunt nu het toevoegen van legenda-items voor laaglabels, die de stijl voor het lettertype en klassen voor labelen voor vectorobjecten zullen weergeven.

Dit verschaft een legenda-item dat het voor gebruikers mogelijk maakt om expliciet objecten op de stijl van het label te identificeren, zelfs als er geen symbologie voor objecten wordt gebruikt.

Beheer van dit gedrag is toegankelijk gemaakt door een optie “Labellegenda weergeven” toe te voegen aan de tab Legenda van de laageigenschappen voor vector.

image40

Dit werd mogelijk gemaakt door Canton of Glarus

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door mhugent

Processing

Mogelijkheid: Optie toegevoegd om metadata voor laag op te slaan in algoritme Pakketlagen

Deze aanvullende optie verrijkt het algoritme Pakketlagen en zal de metadata voor de bronlaag kopiëren in het geopackage, zodat het als standaard metadata zal worden gebruikt voor de laag.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Algoritme Rasterlaag eigenschappen

Dit algoritme haalt basiseigenschappen voor de rasterlaag op, zoals de grootte in pixels, dimensies van pixels (kaarteenheden per pixel), aantal banden, en waarden Geen gegevens.

Het is bedoeld voor gebruik om deze nuttige eigenschappen uit te nemen om te gebruiken als de invoerwaarden voor andere algoritmes in een model, zoals het doorgeven van bestaande pixelgrootten van rasters naar een GDAL rasteralgoritme.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Verbeterde bewerking rasteriseren met #D-ondersteuning

Het GDAL-proces rasteriseren (vector naar raster) ondersteunt nu 3D-gegevens, in zoverre dat het nu de mogelijkheid bevat om de waarde Z (hoogte) van een object te gebruiken om brandwaarden uit te nemen.

Het gebruiken van deze optie geeft aan dat een brandwaarde zou moeten worden uitgenomen uit de waarden “Z” van het object. Werkt met punten en lijnen (lineaire interpolatie langs elk segment). Voor polygonen werkt het alleen correct als de objecten plat zijn (d.i. dezelfde waarde Z bevatten voor alle punten)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door talledodiego

Mogelijkheid: Optie Alleen geselecteerde objecten opslaan voor algoritme Pakketlagen

Het algoritme Pakketlagen werd aangepast met ondersteuning voor het alleen opslaan van geselecteerde objecten

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Stefan Conrads

Feature: Logniveaus voor context Processing

Een nieuwe eigenschap log level is toegevoegd aan QgsProcessingContext

Dit maakt het voor algoritmes mogelijk om hun uitvoer te verfijnen, gebaseerd op het logniveau.

De bewerking voor de opdrachtregel qgis_process heeft een schakelaar –verbose gekregen om verbose uitvoer voor het log te kunnen maken.

Dit werd mogelijk gemaakt door Natural resources Canada Contract: 3000720411

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Opnieuw bewerken van snappen aan geometrie biedt een grote snelheidswinst

Deze ontwikkelingscyclus zag een nieuwe bewerking van de interne werking van QGIS’ algoritme geometrieën snappen, wat heeft geleid tot een significante snelheidswinst. Gegevenssets die meer dan 10 minuten konden duren om te verwerken, duren nu minder dan 10 seconden.

Dit werd mogelijk gemaakt door SwissTierras Colombia

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Functie last_value toegevoegd aan het algoritme Samenvoegen

Het gereedschap voor Processing Samenvoegen bevat nu een functie voor samenvoegen last_value, die in het bijzonder nuttig is bij het werken met invoergegevens die een betekenisvolle volgorde hebben.

image41

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Opties voor toepassing en projecten

Mogelijkheid: Globale optie om monitoren van mappen uit te schakelen

Geeft gebruikers de mogelijkheid om handmatig standaard het monitoren van mappen in de browser uit te schakelen, en verschaft ook een mechanisme voor installaties voor bedrijven om dit potentieel ongewenst gedrag uit te schakelen.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: API’s voor exporteren en importeren van XML configuraties voor authenticatie

QGIS verschaft nu functies voor exporteren en importeren naar het QGIS authenticatiebeheer. Deze functionaliteit wordt nog niet weergegeven in de gebruikersinterface. Complexe configuraties voor authenticatie met veel opties, zoals OAuth2, kunnen optioneel worden versleuteld of worden opgeslagen in platte tekst om het beheren van werkstromen met authenticatie te verbeteren.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Browser

Mogelijkheid: Aangepaste kleuren voor pictogrammen van mappen in browser

QGIS geeft gebruikers nu de mogelijkheid om een aangepaste kleur voor pictogrammen voor verschillende mappen in de browser in te stellen. Dit maakt het voor gebruikers effectief mogelijk om mappen te “taggen”, wat helpt bij een snellere navigatie van complexe mapstructuren in de browser.

image42

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Groep OWS verwijderd uit de QGIS Browser

De niet-functionele en overbodige groep “OWS” is verwijderd uit het paneel van QGIS Browser.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Loïc Bartoletti

Gegevensproviders

Mogelijkheid: Ondersteuning voor lijsten van gegevenstypen integer, real en integer64 in OGR toegevoegd

Aanvullende lijsten voor veldtypen zijn toegevoegd aan het stuurprogramma voor OGR voor ondersteunde gegevenstypen, zoals Geojson.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Mogelijkheid voor lezen van vectorlaag uitgebreid naar ander typen lagen

Waar de mogelijkheid voor QGIS om toegang te verkrijgen tot informatie over metadata in een laag, zoals het lezen van het bereik van een laag vanuit de metadata, eerder was beperkt tot vectorlagen, is deze functionaliteit nu uitgebreid om ook verscheidene andere typen lagen te omvatten, inclusief raster, puntenwolk, en andere.

Dit werd mogelijk gemaakt door Ifremer

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door rldhont

QGIS Server

Mogelijkheid: Externe doorzichtbaarheid laag

Ondersteuning voor beheren van doorzichtbaarheid voor externe / op afstand lagen die worden geserveerd door QGIS Server

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door mhugent

Mogelijkheid: Te configureren Service URL

Aanvullende opties zijn toegevoegd aan QGIS Server om het antwoord GetCapabilities met betrekking tot de resultaten te verbeteren, speciaal zonder de noodzaak om verscheidene velden te voltooien in de configuratie voor het project van QGIS. Deze bijwerkingen schakelen ook veel andere opties in die kunnen worden ingesteld met een omgevingsvariabele, of door headers uit een proxy op te geven.

De volgende opties zijn toegevoegd en zullen door de server in de volgende volgorde worden opgelost:

 • Waar de gedefinieerd in het project per service.

 • De omgevingsvariabele <service>_SERVICE_URL.

 • De omgevingsvariabele SERVICE_URL.

 • De aangepaste header X-Qgis-<service>-Service-Url.

 • De aangepaste header X-Qgis--Service-Url.

 • Gebouwd vanuit de standaard header Forwarded.

 • Gebouwd uit de pseudo-standaard headers X-Forwarded-Host en X-Forwarded-Proto.

 • Gebouwd vanuit de standaard header Host en het serverprotocol.

 • Gebouwd uit de servernaam en het serverprotocol.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Stéphane Brunner

Belangrijke reparaties

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Even Rouault

Titel probleem

URL (indien gerapporteerd, GitHub)

URL Commit (Github)

3.16 backport commit (GitHub)

compiler warning in QgsMeshDatasetGroupStore::readXml()

niet gerapporteerd

PR #43304

N/B

QGIS Crashes with GDAL 3.3

#43224

PR #43306

PR #43323

Data corrupted when deleting field in a (specific) geopackage layer

#42768

PR #43309

PR #43322

PyQGIS: WMS-T layer uri without timeDimensionExtent in it crashes QGIS

#43158

PR #43310

PR #43324

Data Corruption: Failed GPKG OID/FID Over-write causes value to spill into next attribute column

#42274

PR #43311

PR #43360

“Split features” causes data loss

#41283

PR #43328

PR #43340

Foreign key constraints checks are ignored on GPKG

#34728

PR #43330

Niet van toepassing

Strange error message from SQL Query Composer in WFS client

#42985

PR #43334

PR #43341

WFS 1.1.0 ExceptionReport response handling : QGIS looks for ‘exceptionCode’ but in specifications it’s ‘code’ attribute

#42196

PR #43335

PR #43342

Export selection from a large WFS layer fails

#42049

PR #43336

PR #43343

Long (?) WKT makes delimited text layer fail on 3.16 and 3.18

#43256

PR #43337

PR #43339

Wrong SRS when reading a Postgis layer

niet gerapporteerd

PR #43338

Niet van toepassing

Mesh data in GRIB format from ERA5

#41809

GDAL PR 3875

GDAL PR 3877

Two OGR provider filtered layers with same source dataset don’t restore proper feature count / extent on project reload

#43361

PR #43372

PR #43394

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Even Rouault

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Alessandro Pasotti

Titel probleem

URL (indien gerapporteerd, GitHub)

URL Commit (Github)

3.16 backport commit (GitHub)

Data Source Manager fails to derive exact 3D geometry type for GeometryZ PostGIS tables

#43268

PR #43326

Attribute table conditional formatting doesn’t work when using $geometry is NULL

#43252

Werkt bij mij wel

QgsZonalStatistics.calculateStatistics() incomplete outputs

#43245

PR #43332

PR #43378

Bad Request on feed.qgis.org

#43232

PR #43333

Niet relevant

Server: WFS3/API Features - overlapping columns/content on data items as HTML pages

#42269

PR #43363

PR #43380

Datum transformation using custom gsb grid for WMS Layer in QGIS Server does not work

#43072

PR #43365

Niet relevant

Server: fix unreported QGIS_OPTIONS_PATH not really working for proj

niet gerapporteerd

PR #43366

Niet van toepassing

WFS cascade getfeatureinfo fails

#42062

Werkt bij mij wel

Server standalone: fix unreported project storage not supported with -p

niet gerapporteerd

PR #43381

PR #43464

QGIS Server GetPrint: HIGHLIGHT_GEOM is not printed if map layers are configured to follow a map theme

#34178

PR #43391

Riskant

Feature count is wrong when adding features from a table with features of mixed geometries

#43199

Werkt bij mij wel

Not all geometry types are found in PostGIS table with Spatial Type of Geometry

#43186

PR #43419

Riskant

Icon not updated when saving a scratch layer

niet gerapporteerd

PR #43431

PR #43463

Fix list of protocols in ssh custom configuration

niet gerapporteerd

PR #43432

Niet van toepassing

Crash with table set to Show Visible, joins, and left open as QGIS is quit

#43287

PR #43434

Niet van toepassing

“show label” is disabled in widget designer but label keeps displaying in attribute form if you use tabs in the Drag and-Drop Designer and the field widget was placed in any tab

#43103

PR #43435

NOG TE DOEN

Browser adds layers to projects with a leading space

#43129

PR #43436

Niet van toepassing

saveStyleToDatabase() bug when saving more than one layer to a GPKG

#42988

Werkt bij mij wel

Widget parameters not persistent for relations in D&D designer

#43123

PR #43468

Niet van toepassing

Rule-based rendering sometimes doesn’t show all results

#43181

PR #43502

Riskant

Fix unreported missing raster band stats in info panel

niet gerapporteerd

PR #43507

Raster calculator does not create/store statistics for output rasters

#42835

PR #43512

Geen prioriteit

Attribute Form Value Relation Doesn’t Respect Column Default

#41951

Werkt bij mij wel

Attribute table in form view can display “ghost” attributes

#43477

PR #43533

Geen prioriteit

PG identity default clause issue

https://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/2021-June/048983.html

PR #43529

Niet van toepassing

Pyqgis 3.18.3 error when adding wms layer

#43580

PR #43581

NOG TE DOEN

“Reuse last entered attribute values” slows creation of new features on large vector

#42909

PR #43584

NOG TE DOEN

Deleting “all other values” breaks date based categorise symbology

#43651

GDAL PR 3978

Fix documentation doctest builds

https://github.com/qgis/QGIS-Documentation/pull/6747

https://github.com/qgis/QGIS-Documentation/pull/6747

Niet relevant

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Paul Blottiere

Titel probleem

URL (indien gerapporteerd, GitHub)

URL Commit (Github)

3.16 backport commit (GitHub)

VERSION is now mandatory in WMS 1.3.0 for getmap requests

niet gerapporteerd

PR #43459

PR #43467

WMTS GetCapabilities and axis order

#34826

PR #43280

PR #43772

Use the lowest version in wms negotiation

#41051

PR #41376

Riskant

QGIS crashes adding a record to a memory (“scratch”) layer table in some circumstances

#42578

Werkt bij mij wel

QGIS fails silently when an auxiliary layer cannot be created

niet gerapporteerd

PR #43543

PR #43773

Niet mogelijk hulpmiddel voor opslaan op te slaan

#26365

PR #43560

Riskant

WMS GetFeatureInfo on time enabled layer does not pass TIME parameter

#42141

PR #43599

PR #43774

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Paul Blottiere

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Denis Rouzaud

Titel probleem

URL (indien gerapporteerd, GitHub)

URL Commit (Github)

3.16 backport commit (GitHub)

Widget parameters not persistent for relations in D&D designer

#43123

PR #43479

niet relevant

Use a read-only line edit instead of combobox in relation reference doesn’t allow to add a child from the parent

#42813

PR #43509

te riskant / is het niet waard

no open-form in all layers feature locator filter (active filter has) + show form instead of error for geometry-less layers

niet gerapporteerd

PR #43462

?

Cannot add a polymorphic relations

#41959

PR #43488

niet relevant

Filter expression from relation reference widget on attributes form, not working properly

#42803

PR #43523

ja

fix Picture layout element does not handle properly a non-existing filepath when provided with an expression

#42280

PR #43119

relations bug: zoom to child button disappears

#34477

Werkt bij mij wel

Value Relation and Relation reference widget: Entries are sorted although the option “Order by value” is NOT checked

#26468

voor nu niet zeker hoe dit op te lossen

Errors while adding a feature with a polymorphic relation

#41962

gerepareerd

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Denis Rouzaud

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Loïc Bartoletti

Titel probleem

URL (indien gerapporteerd, GitHub)

URL Commit (Github)

3.16 backport commit (GitHub)

QgsProjectionSelectionWidget::selectCrs() cannot be overwritten in Python

#43019

Werkt bij mij wel.

A bug? in FindPyQt5.py

#41913

#41913

niet relevant

Missing incon of Geometry Checker core plugin

#42708

PR #43536

PR #43549

Please reomve the not functional OWS group from the QGIS browser

#24841

PR #43559

Niet van toepassing

Build fails with external qwtpolar

#41910

PR #43551

PR #43583

Check geometries tool does not save default action changes

#42489

PR #43550

PR #43568

Wrong error output location when using Check validity on data with certain type of 3D error

#43582

PR #43588

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Loïc Bartoletti

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Julien Cabieces

Titel probleem

URL (indien gerapporteerd, GitHub)

URL Commit (Github)

3.16 backport commit (GitHub)

Postgresql tables with intarray fields as primary key causes problems in python scripts

#42778

PR #43493

PR #43510

Cannot instantiate QgsFeatureFilterModel using PyQGIS

#42488

PR #43494

PR #43516

QGIS crashes by loading ui file

#42379

Werkt

QvariantList Field , nothing in attribute table when a single value is in the list

#33108

PR #43508

PR #43530

Copy CRS to clipboard when copying selected features

#40117

PR #43527

PR #43532

Open Running (connection) Task makes it impossible to Quit QGIS

#40001

PR #43587

Plugin manager doesn’t work with proxy

#43284

Terugkoppeling

Form fails to initialize $geometry

#34791

PR #43617

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Julien Cabieces

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Peter Petrik

Titel probleem

URL (indien gerapporteerd, GitHub)

URL Commit (Github)

3.16 backport commit (GitHub)

Passwords cannot be saved into keychain on macOS with QGIS 3.16

#40541

Terugkoppeling

buggy profile results in two instances starting

#29379

geen probleem meer

GRASS plugin init error on macOS

#41782

Werkt bij mij wel.

Data Source Manager incorrectly identifies PostGIS raster extent on macOS

#43042

onderzoek

Crash with point clouds when zooming into 3D viewer [Mac]

#41903

PR #43743

niet relevant

Crash when chcking the “Show bounding boxes” option in 3D view settings

#40766

PR #43755

backport_bot

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Peter Petrik

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Nyall Dawson

Titel probleem

URL (indien gerapporteerd, GitHub)

URL Commit (Github)

3.16 backport commit (GitHub)

Fix browser panel scanning on remote locations can hang QGIS

veel PR’s

[3d] Fix rendering of curved lines using simple line renderer

niet gerapporteerd

Commit 700390a

Fix layer preview through browser panel

#43303

Commit 7bf85a0

[expressions] Fix evaluation of round(…) where input value is a string containing a decimal number

#36467

Commit 42c2061

Fix label masking settings get dropped for layers with “,” or “;” characters in the text

#37473

Commit 3d4e2f4

Fix orphaned symbol masking can force maps to be rasterized

niet gerapporteerd

Commit ffc500d

Fix selection of features which use variables in filter rules

#42006

Commit d41c234

PR #43235

[labeling] Default to “from symbol bounds” for cartographic point label placement

#25866

Commit 4ad5d36

Fix PyQGIS QgsLineString constructor only accepts lists of QgsPoint, not QgsPointXY as indicated by the documentation

#43200

Commit 2b6c3c1

Fix crash when changing symbol levels through style dock

#42671

Commit f3f4c17

PR #43235

Allow clearing data defined buttons which are set to non-existing fields

niet gerapporteerd

Commit ee03ad5

[processing] Python entry in history dialog should be processing.run line, not processing.execAlgorithmDialog

niet gerapporteerd

Commit 61ac64c

Don’t try to render font marker symbols in massive font sizes, avoid crash

#42270

Commit 12d1078

PR #43235

Fix Qgis::MessageLevel::None is not available in PyQGIS

#42996

Commit 02266ef

Fix marker symbol bounds incorrectly include bounds of disabled symbol layers

niet gerapporteerd

Commit ca54e8f

PR #43235

Fix hang in rendering joined layers

#38551

Commit ca00377

Commit cdbf722

[temporal] Fix broken animations when a non-integer interval value is used (e.g. 1.5 hours)

niet gerapporteerd

Commit 81ec79c

Fix allowing attribute selection for DXF layer name

#42575

Commit 66c6ef9

Fix papercut in rule based labeling widget where it’s possible to uncheck BOTH the filter and else radio buttons

niet gerapporteerd

Commit 1fcb9752

PR #43235

Fix it’s impossible to change a rule based labeling “else” rule back to a normal rule

niet gerapporteerd

Commit de92ca0

PR #43235

Fix data defined properties which bind to a field can have incorrect values when the linked field has a null value

niet gerapporteerd

Commit 4e25c6b

Commit 2a3bcc3

Fix broken coordinate transform when exporting features to DXF

#43449

Commit 65c02e0

Commit 044f6a1

[processing] Don’t show model child algorithm outputs as choices for multi-layer input parameters when running a model

#41210

Commit f4477b2

Expand on QgsPoint/QgsPointXY documentation to clarify when each class should be used

#43598

Commit ae83444

Fix crash when canceling union tool

#43553

Commit b1f50bb

Commit 1f25ba5

Fix “force layer to render as raster” setting wasn’t correctly copied

#43535

Commit 1313786

Commit dcd016b

Fix massive performance regression in attribute table

niet gerapporteerd

Commit 5fdb88b

Commit 4970c3a

Fix performance issue when using attribute table with “edited or new features” filter in place

niet gerapporteerd

Commit af021f1

Fix invalid error message when creating expression for layout text item

#42884

Commit db74013

Clarify labels in temporal controller

niet gerapporteerd

Commit ed346d8

Correctly redraw canvas when applying project properties changes

niet gerapporteerd

Commit 41f9842

Commit 607b44b

Make interactive labeling tools correctly work with data defined properties which aren’t bound to fields

niet gerapporteerd

Commit c6bd366

Fix crash in labeling if label has data defined x/y set and projection error occurs transforming these coordinates

niet gerapporteerd

Commit 8943ac7

Commit 2fe68cc

[temporal] Fix filter generation for vector temporal layers

#38468

Commit 544708f

Fix formatting of exception blocks in PyQGIS docs

niet gerapporteerd

Commit 8359281

PR #43235

Fix zonal statistics does not correctly handle coordinate transforms

#26858

Commit e70cf8d

Commit c82678d

Don’t assume that owslib >= 0.20 is available

#38074

Commit 3cf9083

Commit eb1a55a

Fix crash in geometry checker when empty geometries are found

#38983

Commit 73a4948

Commit 6938593

[temporal] Fix incorrect frame duration in last frame in animation mode

#40777

Commit f76747b

Default to a time range of the last 24 hours, in 1 hour increments, instead of a confusing “zero length” range

#40868

Commit 5f5a3a7

Fix temporal fields reset if previously set to no value

#43643

Commit 9de5d25

PR #43235

[processing] Fix broken execution of models via browser/drag and drop

#43698

Commit cbe2678

Commit 9e0cdcb

Fix QgsDistanceArea.bearing()

niet gerapporteerd

Commit 0b499d3

Don’t restrict adding crs selections to list of recent CRSes to only a few select dialogs

niet gerapporteerd

Commit 870945c

[processing] Fix use of data defined parameter values when editing features in place

#43758

Commit 3ae9625

[layouts] Fix bounding rectangle for shapes doesn’t include stroke width after loading from xml

#43748

Commit fad1800

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson