Log met wijzigingen voor QGIS 3.32

image1

Datum uitgave 26-06-2023

QGIS 3.32 is een belangrijke uitgave van het Project QGIS dat een significante stap voorwaarts brengt in georuimtelijke technologie naar de wereld van Open Source. De gemeenschap van ontwikkelaars heeft verschillende nieuwe mogelijkheden geïntroduceerd en verbeteringen doorgevoerd om het potentieel aan georuimtelijke gegevens te kunnen benutten.

Naast heel veel verbeteringen voor de kwaliteit van leven naast een breed spectrum aan bestaande mogelijkheden, brengt de uitgave 3.32 de lang verwachte functionaliteit voor eigen verwerking van puntenwolken in QGIS, wat QGIS Desktop een krachtig gereedschap voor het verwerken van gegevens van LiDAR maakt.

Deze bereikte mijlpaal is voor een groot deel te danken aan de bijdragen van gemeenschap in de effectieve crowd funding campagne die deze ontwikkeling mogelijk maakte, de gemeenschap van QGIS en de Enhancement-Proposals gebruikt voor het effectieve beheer van deze bijdragen, de gemeenschappelijke inspanningen van de betrokken ontwikkelbedrijven, en natuurlijk de buitengewone bijdragen van individuele ontwikkelaars die deze gereedschappen bouwen voor het algemeen nut.

Deze uitgave bevat ook een brede variëteit aan verbeteringen voor de ervaringen van ontwikkelaars, uitbreidingen van nieuwe functionaliteiten zoals de plots voor profielen en framewerk voor Processing, en een nieuw framewerk voor sensorgegevens om naadloos te integreren in QGIS met apparaten voor het verzamelen van gegevens en het maken van intelligente oplossingen van de volgende generatie te faciliteren.

Voor een snelle toer door alle nieuw geïntroduceerde functionaliteiten kunt u de video met deze mogelijkheden bekijken op YouTube op https://www.youtube.com/watch?v=ZtE1Az-zpf0

QGIS is een inspanning van de gemeenschap en we willen ook nogmaals onze grote dank uitspreken aan alle ontwikkelaars, schrijvers van documentatie, testers en andere mensen die vrijwillig hun tijd en inspanningen ter beschikking stellen (of mensen sponsoren om dat te kunnen doen) om deze uitgave mogelijk te maken. Vanuit de gemeenschap van QGIS hopen we dat u van deze uitgave zult genieten! Als u tijd of geld wilt doneren of op een andere manier bij wilt dragen in het opwaarderen van QGIS, kijk dan ook eens op QGIS.ORG en help een handje!

QGIS wordt ondersteund door donoren en dragende leden. Een huidige lijst van donoren die grote of kleine bijdragen hebben gegeven aan het project kan worden bekeken op onze lijst van donoren. Als u een dragend lid voor het project zou willen worden, bekijk dan onze pagina voor dragende leden voor de details. Sponsoren van QGIS helpt ons om fonds te verkrijgen voor onze regelmatige ontmoetingen van ontwikkelaars, de infrastructuur van het project te onderhouden en inspanningen voor het oplossen van problemen te financieren. Een volledige lijst van huidige sponsoren wordt hieronder weergegeven - een welgemeend Bedankt voor al onze sponsoren!

QGIS is gratis software en u bent niet verplicht om maar iets te betalen voor het gebruiken ervan - in feite willen we mensen, wijd en zijd verspreid, aanmoedigen om het te gebruiken, ongeacht hun financiële of sociale status - wij geloven dat het uitrusten van mensen met gereedschappen voor het maken van ruimtelijke beslissingen zal resulteren in een betere wereld voor de gehele mensheid.

Kaartgereedschap

Mogelijkheid: Voorbeeld voor kaarttips

Een venster voor een voorbeeld van kaarttips is toegevoegd aan het dialoogvenster voor eigenschappen van raster- en vectorlagen om de ervaring van het ontwerpen van kaarttips te verrijken.

image3

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Yoann Quenach de Quivillic

Mogelijkheid: Gereedschap Meten coördinaten kopiëren

Het dialoogvenster Meten is uitgebreid met de volgende functies:

 • kolommen X en Y met coördinaten X en Y

 • De eerste rij in de tabel bevat alleen de coördinaten (geen afstand)

 • Een bericht wordt weergegeven als het kopiëren is geslaagd

 • Een actie Alles kopiëren wordt verschaft in een contextmenu in de tabel

 • Voorkomt fouten bij het wijzigen van de instellingen tijdens het meten

Aanvullende instellingen voor het beheren van het gedrag van de knop “Alles kopiëren” worden verschaft om aspecten, zoals scheidingsteken, te configureren of informatie uit de kop op te nemen.

image4

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Yoann Quenach de Quivillic

Mogelijkheid: Kaarttips uitschakelen voor een specifieke laag

Een nieuwe mogelijkheid in de laageigenschappen maakt het mogelijk kaarttips uit te schakelen voor een specifieke laag.

In de API van QGIS werd een Q_PROPERTY mapTipsEnabled toegevoegd aan de klasse QgsMapLayer om deze functionaliteit in te schakelen.

image5

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Yoann Quenach de Quivillic

Gebruikersinterface

Mogelijkheid: Geef beschrijving waarde relatie weer tijdens hangen boven het combinatievak

Een helptip met de beschrijving is nu beschikbaar als de cursor boven het combinatievak van de waarde, in de widget Waarde relatie bewerken, is geplaatst.

De helptip met de beschrijving komt overeen met die van de beschrijving van het huidige geselecteerde item, zoals die is gedefinieerd in de ‘kolom Beschrijving’ in het configuratiepaneel van de Waarde relatie.

image6

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Acties voor vastzetten 2D-kaartvenster

De actie om weergaven van het 2D-kaartvenster vast te zetten en los te maken zijn toegevoegd om overeen te komen met het gedrag voor weergaven van 3D-kaartvensters.

image7

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Knop Recent gebruikte CRS leegmaken toegevoegd

De mogelijkheid om informatie over “recent gebruikte” CRS te verwijderen is geïmplementeerd op verschillende manieren, inclusief:

 • Drukken op de toets Del, terwijl de lijst met recent gebruikte CRS-en de focus heeft, verwijdert het geselecteerde CRS

 • Een kolom in de tabel Recent CRS met een knop om individuele CRS-en leeg te maken

 • Een actie contextmenu Geselecteerde leegmaken

 • Een actie contextmenu Alle recente CRS-en verwijderen die de gebruiker om bevestiging zal vragen

image8

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Yoann Quenach de Quivillic

Mogelijkheid: Zoomen met muiswiel omdraaien

Een instelling is nu beschikbaar om de richting van het zoomen met het muiswiel om te draaien (voorwaarts scrollen zoomt uit)

Deze instelling zal het gedrag van zoomen met het muiswiel beïnvloeden in meerdere contexten, inclusief:

 • in het kaartvenster (QgsMapCanvas)

 • in de overzichtskaart (QgsMapOverviewCanvas)

 • in de weergave van de lay-out (QgsLayoutView)

 • in de kaartitems voor de lay-out als het gereedschap “Inhoud item verplaatsen” actief is (QgsLayoutViewToolMoveItemContent)

 • in het kaartvenster voor het hoogteprofiel (QgsElevationProfileCanvas)

 • in de grafische weergave van de modelbewerker (QgsModelGraphicsView)

image9

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Yoann Quenach de Quivillic

Mogelijkheid: Favoriete plaatsen roteren

Roteren van de kaart kan nu worden opgeslagen en worden toegepast op Favoriete plaatsen, inclusief een nieuw contextmenu in het paneel Favoriete plaatsen beheren.

image10

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Yoann Quenach de Quivillic

Annotaties

Mogelijkheid: Verbeteringen voor gereedschap Annotaties

Een aantal verbeteringen zijn in het gedrag voor gereedschappen voor annotaties gemaakt, inclusief:

 • Voorkomen van het wijzigen van de grootte van een annotatie als de cursor niet feitelijk boven het frame is

 • Een contextmenu toegevoegd (wanneer een gereedschap voor annotaties wordt geactiveerd) voor items van Annotaties

 • De niet gedocumenteerde toggleTextItemVisibilities verwijderd (schakelde de zichtbaarheid van Tekst-annotaties met Ctrl+T)

 • Gedrag voor selecteren en wijzigen grootte verbeterd, inclusief verbeteringen voor afhandelen van overlappende annotaties

image11

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Yoann Quenach de Quivillic

Mogelijkheid: Live voorbeeld voor annotaties

Een keuzevak “Live bijwerken” in de bewerkers voor annotaties maakt het direct zien van gerenderde inhoud van de annotatie mogelijk.

image12

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Yoann Quenach de Quivillic

3D-objecten

Mogelijkheid: Verbeterd gereedschap 3D-meten

De volgende verbeteringen zijn geïmplementeerd in het gereedschap Meten in 3D-scenes:

 • Staat meten op puntenwolk-punten toe

 • Billboard-cirkelmarkeringen worden weergegeven op de punten van het 3D-elastiek

 • Verplaatsen van de muis verplaatst het laatste punt van het elastiek (hoewel de gemeten resultaten niet worden bijgewerkt, totdat de gebruiker klikt)

 • Verplaatsen van de camera verwijdert niet de huidige metingen

 • Maakt gebruiken van de toetsen Backspace en Del mogelijk om ongedaan te maken (verwijder laatste meting)

 • Maakt gebruiken van Esc mogelijk om metingen leeg te maken, wat overeenkomt met het gedrag van zijn 2D tegenhanger

 • Rendert 3D elastieken bovenop andere entiteiten van 3D, zodat zij niet worden bedekt

De logica voor het selecteren van objecten is ook opnieuw bewerkt voor meer controle, en het gereedschap 3D identificeren werd ook verbeterd om inmenging van navigatie met de camera te voorkomen, als ook een reparatie van een probleem waarbij in specifieke gevallen verkeerde FID’s werden teruggegeven.

image13

Dit werd mogelijk gemaakt door Point cloud processing and 3D data enhancements crowdfunding

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Stefanos Natsis

Puntenwolken

Mogelijkheid: Provider voor eigen verwerking van puntenwolken

Een nieuw eigen provider voor verwerking is verschaft voor algoritmes voor puntenwolken, in lijn met QEP 263.

De provider gebruikt onder de motorkap het gereedschap voor de opdrachtregel pdal_wrench en ondersteunt momenteel de volgende algoritmes:

 • Informatie: voer een basis metadata uit van de puntenwolk (aantal punten, bereik, CRS, etc)

 • Converteert indeling: converteer puntenwolk naar een andere indeling, bijv. las naar laz

 • Projecteert opnieuw: projecteer puntenwolk opnieuw naar een ander CRS

 • Projectie repareren: repareer (toewijzen) CRS van een bestand voor een puntenwolk

 • Clippen: clip puntenwolk door polyg(o)on(en) te clippen

 • Samenvoegen: voeg meerdere bestanden met puntenwolken samen tot één enkel.

 • Tegel: maakt tegels uit invoergegevens.

 • Uitdunnen: maak een verdunde versie van de puntenwolk

 • Grens: exporteer vectorlaag die grenzen voor puntenwolk bevat

 • Dichtheid: exporteer een rasterbestand waar elke cel een aantal punten bevat die in het gebied van die cel liggen.

 • Exporteren naar raster: exporteer gegevens van puntenwolk naar een 2D-raster grid

 • Exporteren naar vector: exporteer gegevens van puntenwolk naar een vectorlaag met 3D-punten

 • Exporteren naar raster (met triangulatie): exporteer gegevens van puntenwolk naar een 2D-raster grid door triangulatie van punten

 • Filer: neem een subset uit de puntenwolk met expressies van PDAL

Omdat pdal_wrench PDAL >= 2.5.0 vereist, zal de nieuwe provider voor de verwerking alleen beschikbaar zijn als wordt voldaan aan het vereiste van de versie van PDAL.

image14

Dit werd mogelijk gemaakt door Point cloud processing and 3D data enhancements crowdfunding

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alexander Bruy

Mogelijkheid: Expressiebouwer Puntenwolk voor framewerk Processing

Een nieuw widget voor puntenwolken Expressie-bouwer is beschikbaar in de gebruikersinterface om filters te maken voor puntenwolken op een gebruikersvriendelijke manier, consistent met de bestaande interfaces voor Expressie-bouwer in QGIS.

Binnen de API van QGIS API is de parameter QgsProcessingParameterExpression uitgebreid met de typen Qgis en PointCloud. Als de parameter het type PointCloud heeft, zal het de widget Expressie-bouwer voor puntenwolken gebruiken. Voor het behouden van achterwaartse compatibiliteit zal een parameter voor de expressie standaard het expessie-type Qgis gebruiken.

De klasse QgsPointCloudExpression werd ook uitgebreid met een nieuwe methode om expressies voor puntenwolken in QGIS te converteren naar PDAL expressions.

Bestaande algoritmes voor PDAL die expressiefilters gebruiken zijn bijgewerkt om parameters voor expressies te gebruiken in plaats van tekenreeksen.

image15

Dit werd mogelijk gemaakt door Point cloud processing and 3D data enhancements crowdfunding

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alexander Bruy

Mogelijkheid: Filteren op rechthoek en expressie toegevoegd aan algoritmes van PDAL

Toegevoegd de optie om invoer puntenwolken te filteren op rechthoek (bereik) en expressie in de volgende algoritmes voor PDAL:

 • grens

 • clip

 • dichtheid

 • exporteren naar raster (normaal en varianten voor TIN)

 • exporteren naar vector

 • samenvoegen

 • uitdunnen

Dit maakt het mogelijk slechts een subset punten uit de/het invoerbestand(en) te verwerken, zonder de noodzaak om een tussenstap voor filteren uit te voeren of tijdelijke bestanden te maken.

Voor hen die alleen filteren nodig hebben is er ook een afzonderlijk algoritme Filteren, dat in staat is te filteren op ofwel bereik, met een expressie of een combinatie daarvan.

Dit werd mogelijk gemaakt door Point cloud processing and 3D data enhancements crowdfunding

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alexander Bruy

Mogelijkheid: Nieuw type parameter voor attribuut puntenwolk

Nuttig voor algoritmes voor puntenwolken die attributen hebben, zoals het exporteren van specifieke attribuutwaarden als raster of filteren van puntenwolken.

Dit laat ook de aanroep naar de API parameterAsFields vervallen, en parameterAsStrings zou in plaats daarvan moeten worden gebruikt voor zowel velden als attributen van puntenwolken.

Dit werd mogelijk gemaakt door Point cloud processing and 3D data enhancements crowdfunding

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alexander Bruy

Mogelijkheid: Virtuele PuntenWolken (VPC) weergeven in 3D-weergave

Virtuele puntenwolken kunnen nu worden gerenderd in 3D-weergaven. Voor het beheren van de uitvoering wordt een drempel voor de sub-index gespecificeerd, zodat de weergave de opgedeelde entiteit van de puntenwolk alleen zal renderen indien van toepassing en zal in plaats daarvan de begrenzingsregio van een bepaalde sub-index renderen als niet wordt voldaan aan de criteria voor de drempel.

image16

Dit werd mogelijk gemaakt door Point cloud processing and 3D data enhancements crowdfunding

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Stefanos Natsis

Mogelijkheid: Virtuele puntenwolken (VPC)

Een nieuwe gegevensprovider is beschikbaar voor bestanden voor Virtuele Puntenwolken (VPC), gemaakt door het gereedschap pdal_wrench en het gereedschap Virtuele puntenwolk (VPC) bouwen in de nieuw geïntroduceerde Eigen puntenwolk provider voor Processing.

Het VPC-bestand wordt afgehandeld als één enkele laag in QGIS en mag een groot aantal puntenwolkbestanden bevatten waarvan de indexen langzaam worden geladen als voldoende wordt ingezoomd op het kaartvenster. Een renderer voor bereik wordt gebruikt voor de individuele indexen, waar hun bereik past in de breedte van het kaartvenster en de gebruikergedefinieerde renderer wordt alleen gebruikt als verder wordt ingezoomd.

Een Virtuele PuntenWolk is een JSON containerbestand met de extensie .vpc, dat verwijst naar andere bestanden/URL’s die de feitelijke gegevens voor de puntenwolk bevatten. Dit is een concept soortgelijk aan virtuele rasters (VRT’s) in GDAL. De inhoud van JSON is feitelijk een STAC API ItemCollection. Bekijk VPC specification voor meer details.

image17

Dit werd mogelijk gemaakt door Point cloud processing and 3D data enhancements crowdfunding

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Stefanos Natsis

Expressies

Mogelijkheid: Functies ltrim/rtrim toegevoegd

Maakt het mogelijk spaties of andere tekens te verwijderen vanaf het begin of het einde van tekenreeksen

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Digitaliseren

Mogelijkheid: Lijst veldwaarde in dialoogvenster Objecten samenvoegen

Bij het samenvoegen van objecten kunnen gebruikers nu uit een lijst met beschikbare waarden uit de geselecteerde objecten selecteren, in plaats van handmatig een waarde op te gevenvoor een veld.

image19

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Denis Rouzaud

Mogelijkheid: Uitbreidingen optie Veel voorkomende hoek voor Geavanceerd digitaliseren

De opties voor Geavanceerd digitaliseren voor veel voorkomende hoeken zijn uitgebreid met de volgende functionaliteiten:

 • Nieuwe veel voorkomende hoeken voor 0.1°, 0.5° en 1.0°

 • Een nieuwe optie is toegevoegd om de huidige veel voorkomende hoek weer te geven in de zwevende contextwidget

 • Nieuwe sneltoetsen ‘N’ ‘SHIFT+N’ zijn beschikbaar om door de opties voor veel voorkomende hoeken te gaan

image20

Dit werd mogelijk gemaakt door ChartWorld International

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Instelling voor zwevend venster en informatie over richting voor Geavanceerd digitaliseren

Een nieuwe instelling voor configuratie voor het gereedschap Geavanceerd digitaliseren maakt het voor gebruikers mogelijk de weergave te schakelen van het “zwevende” contextmenu dat de cursor volgt tijdens het digitaliseren. Aanvullende opties zijn opgenomen voor het toevoegen van informatie aan het zwevende paneel, zoals de weergave van richting en informatie over het azimut.

image21

Dit werd mogelijk gemaakt door ChartWorld International

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Attributentabel

Mogelijkheid: Verbeterde laadtijd van attributentabellen met verborgen velden

Verbeterde laadtijd van attributentabel als er verborgen virtuele velden zijn en (op een meer beperkte manier) als er verborgen niet-virtuele velden zijn.

Dit werd mogelijk gemaakt door QTIBIA Engineering and QCooperative.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Gegevensbeheer

Mogelijkheid: Sta toe dat een bereik aan cellen wordt gekopieerd uit het venster met resultaten voor SQL

Maakt selecteren van een bereik aan cellen mogelijk om naar het klembord te kopiëren. Resultaten worden gekopieerd als zowel platte tekst als HTML, dus kan gemakkelijk als tabellen worden geplakt in werkbladen van apps/etc.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Aangepast gedrag dialoogvenster Nieuw veld en ondersteuning alias

Bij het maken van nieuwe velden wordt de optie ‘Opmerking’ nu alleen weergegeven voor databronnen die bewerken van opmerkingen ondersteunen (wat voorkomt dat QGIS stilletjes de informatie negeert).

Dit voegt ook ondersteuning toe voor het instellen van aliassen voor velden in het dialoogvenster Nieuw veld, en breidt opmerkingen en aliassen uit voor ondersteunde indelingen voor OGR.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Waarde DistanceUnit voor inches toegevoegd

Inches zijn nu opgenomen als geldige kaarteenheden binnen QGIS.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Selectie voor beleid van splitsen van records in dialoogvenster Formulier

Een nieuw keuze-item “Beleid splitsen objecten” wordt weergegeven in het dialoogvenster Laageigenschappen. Dat stelt gebruikers in staat gemakkelijk het beleid voor het splitsen van een veld te bepalen en als vereist te wijzigen.

De volgende beleidsregels worden verschaft:

 • Duplicaat waarde

 • Waarde verwijderen

 • Standaardwaarde gebruiken

 • Verhouding geometrieën gebruiken

image22

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Formulieren en widgets

Mogelijkheid: Beheer toegevoegd voor horizontaal / verticaal uitrekken voor widgets van attribuutformulieren

Deze functionaliteit geeft twee nieuwe opties voor “grootte” weer voor widgets Tekst bewerken, die beheer mogelijk maken voor de factor voor het horizontaal en verticaal uitrekken voor de widget. Door het instellen van horizontaal of verticaal uitrekken kunnen gebruikers beheren hoe widgets Tekst bewerken relatief opnieuw op grootte zullen worden gebracht bij het wijzigen van de grootte van een attributenformulier.

Een gebruiker kan bijvoorbeeld een hogere waarde voor horizontaal uitrekken instellen voor widgets die meer van de beschikbare horizontale ruimte zouden moeten “grijpen”, zoals voor die widgets waarvan verwacht wordt dat zij langere waarden hebben. Soortgelijk kan de instelling voor verticaal uitrekken (beschikbaar voor widgets van het type Selectie) beheren hoe widgets verticaal groeien bij het wijzigen van de grootte van het formulier, relatief ten opzichte van het dialoogvenster van het formulier.

Samen geven deze opties meer beheer aan gebruikers over de exacte lay-out en grootte van hun attributenformulieren.

Standaard zijn de waarden voor uitrekken ingesteld als “Standaard” wat hetzelfde is als het gedrag dat wordt vertoond in eerdere versies van QGIS.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Nieuw type container voor attributenformulier “Rij” toegevoegd

Deze container legt kind-widgets altijd op een horizontale rij, waarbij het aantal kolommen automatisch wordt bepaald door het aantal kind-widgets.

Het is nuttig bij het maken van compacte formulieren, waar geen ruimte zal worden verspild door overbodige horizontale breedte toe te wijzen aan widgets waarvan de verwachte waarden altijd kort zullen zijn.

Bijv.: maken van 3 rijen met 3, 2, 1 kind-widgets respectievelijke resultaten in de lay-out:

Attr 1: [...] Attr 2: [...] Attr 3: [...]
Attr 4: [..........] Attr 5: [..........]
Attr 6: [...............................]

Zonder de optie van rij-containers zouden alle horizontale rijen hetzelfde aantal kolommen hebben, bijv.:

Attr 1: [...] Attr 2: [...] Attr 3: [...]
Attr 4: [...] Attr 5: [...] Attr 6: [...]

(wat onvoldoende horizontale ruimte laat voor de attributen 4-6), of

Attr 1: [..........] Attr 2: [..........]
Attr 2: [..........] Attr 3: [..........]
Attr 4: [..........] Attr 5: [..........]
Attr 6: [..........]

(resulterend in verspilde horizontale ruimte naast attribuut 6, en een extra rij die verticale ruimte inneemt)

Dit werd mogelijk gemaakt door NIWA

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Processing

Mogelijkheid: Algoritme Vectortegels downloaden

Een nieuw algoritme voor Processing is toegevoegd dat het downloaden van vectortegels van een server op afstand mogelijk maakt. Deze functionaliteit bevat ondersteuning voor vectortegels voor de parameter kaartlaag, als ook een nieuwe parameter voor de bestemming van de vectortegel voor algoritmes van Processing. De uitvoer in de indeling MBTiles-bestanden kan na de verwerking ook automatisch worden toegevoegd aan het kaartvenster.

Dit werd mogelijk gemaakt door Mergin Maps

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alexander Bruy

Mogelijkheid: Toestaan van configureren van de volgorde van uitvoer die werd gemaakt door een model

Een nieuwe actie “Uitvoer opnieuw sorteren” aan het menu van Modelontwerper is toegevoegd, die ontwerpers van modellen toestaat een specifieke volgorde in te stellen die de uitvoer van hun model moet gebruiken bij het laden van de resultaten in een project. Dit geeft de maker van het model een mogelijkheid om er voor te zorgen dat lagen logisch worden geordend in het kaartvenster bij het uitvoeren van een, zoals het plaatsen van de uitvoer van een vectorlaag boven de uitvoer van een rasterlaag, of een puntenlaag boven een polygonenlaag.

De maker van het model kan ook een optionele “Groepsnaam” instellen voor de uitvoer om automatisch uitvoer te groeperen in de boom met lagen door een nieuwe groepsnaam te gebruiken of door ze toe te voegen aan een bestaande groep.

image23

Dit werd mogelijk gemaakt door Duitse QGIS gebruikersgroep

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Algoritme voor het maken van bestanden COPC voor invoer van puntenwolken

Een nieuw algoritme voegt de optie “COPC maken” toe aan de provider PDAL voor het maken van Cloud Optimized Point Clouds (COPC’s). Het algoritme maakt een COPC-bestand voor elk bestand voor invoer van een puntenwolk en kan nuttig zijn voor het indexeren van bestanden voordat ze in QGIS worden gebruikt, of bij het bouwen van een VPC.

Dit werd mogelijk gemaakt door Point cloud processing and 3D data enhancements crowdfunding

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alexander Bruy

Mogelijkheid: Gereedschap voor Selectie omkeren voor algoritme Bijgewerkte velden van Processing

Een nieuwe knop is toegevoegd aan de interface voor het beheren van velden van het algoritme Bijgewerkte velden in Processing. Die stelt gebruikers in staat de selectie om te draaien. Dit maakt meer efficiënt beheer van velden mogelijk, zoals het inschakelen van het in bulk verwijderen van velden.

Deze mogelijkheid werd toegevoegd tijdens de QGIS Contributor Meeting 2023, ‘s-Hertogenbosch

image24

Dit werd mogelijk gemaakt door camptocamp

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Ismail Sunni

Mogelijkheid: Ondersteuning voor opmerkingen voor velden en aliassen in algoritmes van Processing

Dit voegt ondersteuning toe voor het afhandelen van opmerkingen voor velden en aliassen in de algoritmes “Veld aan attributentabel toevoegen” en “Bijgewerkte velden” van Processing. Aanvullend zorgt het er voor dat opmerkingen en aliassen gekopieerd worden, indien aanwezig, van bronlagen naar doellagen.

Als de uitvoerlagen geen opmerkingen/ aliassen ondersteunen dan worden gebruikersvriendelijke waarschuwingen weergegeven in het log van Processing die gebruikers in kennis stellen van de beperking.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Algoritme Virtuele PuntenWolk (VPC) bouwen

Het nieuwe algoritme stelt de gebruiker in staat bestanden voor virtuele puntenwolk (VPC) te bouwen die verwijzen naar meerdere bestaande gegevenssets voor puntenwolken. Dit maakt dan visualisatie en verwerking van vele bestanden voor puntenwolken als één enkele laag in QGIS mogelijk.

Aanvullende opties zijn beschikbaar voor het algoritme “VPC bouwen” van Processing, die de volgende mogelijkheden verschaffen voor het bouwen van Virtuele PuntenWolken:

 • statistieken berekenen vanuit invoergegevens

 • exacte grenzen berekenen vanuit invoergegevens

 • een overzichts-puntenwolk bouwen

Dit werd mogelijk gemaakt door Point cloud processing and 3D data enhancements crowdfunding

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alexander Bruy

Mogelijkheid: Beheren van threads in instellingen voor algoritmes

Een handige nieuwe instelling voor de omgevingsconfiguratie is gemaakt voor het configureren van het aantal threads dat een algoritme zou meten gebruiken als een algoritme in staat is meerdere cores te gebruiken, zoals TauDEM of PDAL.

Deze functionaliteit is toegepast voor de algoritmes van PDAL en TileXYZ.

image25

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alexander Bruy

Mogelijkheid: Toestaan dat tijdelijke map tijdelijk wordt gewijzigd via het paneel voor de instellingen van het algoritme

Individuele algoritmes voor Processing mogen nu een omgevingsinstelling hebben om een aangepaste tijdelijke map te specificeren die het huidige geconfigureerde bestandspad overschrijft. Dit is nuttig in situaties waarbij een bepaald gereedschap heel veel tijdelijk schijfruimte gebruikt en een aangewezen locatie of geheugen schijf is vereist, of wanneer een bepaalde bewerking verbeteringen voor de uitvoering vereist die worden geboden door een bepaalde schijf of pad.

image26

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Toestaan dat dialoogvenster van Processing de standaard instellingen voor de context van Processing te overschrijven

Een nieuwe instelling “Instellingen voor algoritme” is toegevoegd aan de knop Geavanceerd van de interface voor algoritmes voor Processing. Selecteren ervan geeft een paneel weer dat gebruikers in staat stelt algemene instellingen van Processing, die van toepassing zijn voor een bepaalde instantie van de uitvoering van het algoritme, te beheren. Het is bedoeld als een plaats waar een gebruiker de globale instellingen voor Processing kan overschrijven op een ad-hocbasis, zonder hun gewone standaardinstellingen te moeten wijzigen.

Bevat instellingen voor:

 • afhandelen van ongeldige geometrieën (Anders dan de bestaande instelling per-parameter overschrijven hiervoor, zal het instellen van de afhandelingsmethode hier van toepassing zijn op ALLE invoer voor het algoritme)

 • eenheden voor afstanden en gebieden te gebruiken voor metingen van afstand/gebied

image27

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Aanvullende parameters voor algoritme gdal2xyz

Het algoritme gdal2xyz voor Processing van de provider voor processing GDAL bevat nu parameters voor skipnodata en src, en dstnodata.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Luke Pinner

Mogelijkheid: Toegevoegde optie “Niet-aaneengrenzende objecten afzonderlijk houden” aan algoritme Buffer

Indien geselecteerd dan worden niet aaneengrenzende delen in de resultaten van Buffer worden uitgevoerd als zelfstandige eendelige objecten. Deze instelling is ontworpen om een soortgelijke functionaliteit weer te geven als beschikbaar is voor het algoritme ‘Samenvoegen’.

Dit werd mogelijk gemaakt door City of Canning

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Toestaan dat filterexpressies worden ingesteld voor vectorbronnen

Deze wijziging voegt een nieuwe optie “Objectenfilter” toe, naast de bestaande opties voor beperken aantal objecten en afhandelen van ongeldige geometrieën, beschikbaar voor alle vector invoer voor lagen in Processing.

Het stelt gebruikers in staat een expressie in te voeren om dynamisch een subset van de laag te maken bij het uitvoeren van het gereedschap, wat afzonderlijke stappen vermijdt voor het instellen van filters voor lagen of het maken van subsets van lagen.

image28

Dit werd mogelijk gemaakt door City of Canning

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Ondersteuning voor indeling voor afbeeldingen *.HEIC in Processing voor algoritme “Foto’s met geoverwijzingen importeren”

Het algoritme Foto’s met geoverwijzingen importeren staat nu het importeren van afbeeldingen *.heic met GDAL’s ondersteuning voor afbeeldingen HEIF toe.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Chris Shucksmith

Opties voor toepassing en projecten

Mogelijkheid: Updates voor bewerker instellingen

De interface voor bewerkers van instellingen hebben een belangrijke opknapbeurt gekregen en de interface voor geavanceerde instellingen heeft de volgende, voor de gebruiker zichtbare, wijzigingen:

 • Een keuze tussen de oude of de nieuwe widget voor instellingen, die wordt onthouden

 • Een instelling “verborgen” die het mogelijk maakt de waarschuwing over te slaan voordat de boom met instellingen wordt weergegeven

 • Instellingen hebben toegewezen bewerkers (draaivak, keuzevak, kleurenknop, etc.)

 • Het aanpassen van instellingen wordt nu alleen uitgevoerd als op de knop Toepassen wordt gedrukt

 • Huidige instellingen zijn weergegeven in cursief, waar instellingen, waarop wijzigingen zullen worden toegepast, worden weergegeven in rood

In aanvulling heeft de API voor instellingen significante wijzigingen ondergaan, inclusief:

 • Verwijderen van de klasse QgsSettingsEntryByValue, gebruik allee met verwijzing

 • De oude QgsSettingsTreeWidget is hernoemd naar QgsSettingsTreeWidgetOld (in app)

Nieuwe klassen voor API geïntroduceerd omvatten:

 • QgsSettingsTreeWidget en QgsSettingsTreeModel: boom widget + model om de instellingen weer te geven en te bewerken

 • QgsSettingsEditorWidgetWrapper (puur virtueel): een basis wrapper-klasse om een widget Instellingen bewerken te maken en af te handelen

 • QgsSettingsEditorWidgetWrapperTemplate (puur virtueel): de basisklasse voor de wrapper van instellingen die zijn gedeclareerd in C++ API (met typed methods)

 • Klassen voor bewerkers van instellingen: QgsSettingsStringEditorWidgetWrapper, etc.

 • QgsSettingsEditorWidgetRegistry: een register van de wrappers voor bewerkers van instellingen

image29

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Denis Rouzaud

Mogelijkheid: Gebruikersprofiel selecteren

In eerdere versies van QGIS, als QGIS Desktop werd gesloten, werd het huidige profiel opgeslagen in het configuratiebestand profiles.ini, dus werd het standaard profiel gebruikt in de laatste instantie van QGIS die werd gesloten.

Nieuw beleid voor het selecteren van de gebruiker stelt gebruikers in staat te selecteren hoe standaard profielen worden gedefinieerd, overeenkomend met de volgende drie opties:

 • Laatste profiel: De oude modus die het gedrag van eerder versies volgt. Dit gebruikt het laatst gesloten profiel bij het openen van een nieuwe instantie van QGIS.

 • Standaard profiel: Definieer handmatig een standaard profiel, naast het bestaande profiel, dat standaard altijd zal worden gebruikt (zonder een vlag voor de opdrachtregel te gebruiken of een profiel te kiezen in de gebruikersinterface van QGIS)

 • Laat gebruiker kiezen bij opstarten

Indien “Laat gebruiker kiezen bij opstarten” is geselecteerd, als er 2 of meer profielen zijn, zal een dialoogvenster voor selecteren worden weergegeven vóór het Welkomstscherm dat de gebruiker in staat stelt te kiezen welk profiel moet worden gebruikt of om een nieuw profiel te maken dat automatisch zal worden geladen.

Ongeacht het geselecteerde beleid, als slechts een profiel bestaat, zal dat worden gebruikt, en als er geen profiel bestaat, zal het standaard profiel worden gemaakt en gebruikt.

Pictogrammen voor gebruikersprofielen worden ook verschaft om gebruikers in staat te stellen visueel onderscheid te maken tussen hun actieve profielen.

image30

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Yoann Quenach de Quivillic

Profiel plotten

Mogelijkheid: Selecteren van eenheden voor afstand voor hoogteprofielen

Gebruikers kunnen nu kiezen uit een selectie van afstandseenheden om de standaard (kaarteenheden van het CRS van het kaartvenster) te overschrijven voor hoogteprofielen in zowel de interactieve hoogteprofielen (via de knop Instellingen van de werkbalk) en voor lay-out hoogteprofielen.

In lay-outprofielen is er een aanvullende optie die beheert of het achtervoegsel voor afstandseenheden zou moeten worden geplaatst. De volgende opties zijn beschikbaar om de weergave van de achtervoegsels voor eenheden te beheren:

 • achtervoegsels verbergen

 • weergeven voor alle waarden

 • weergeven voor de eerste waarde

 • weergeven voor de laatste waarde

 • weergeven voor zowel de eerste als de laatste waarde

Onthoud dat het momenteel niet mogelijk is het selecteren van eenheden weer te geven voor de verticale as, omdat die momenteel zonder dimensie is en ontwikkeling vereist van de afhandeling van het verticale CRS in QGIS, zoals vermeld in QEP 267.

Dit werd mogelijk gemaakt door Point cloud processing and 3D data enhancements crowdfunding

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Exporteren hoogteprofielen

Een nieuw item is toegevoegd aan de werkbalk voor hoogteprofielen, dat verschillende opties bevat voor het exporteren van hoogteprofielen.

Plots van profielen kunnen nu worden geëxporteerd als:

 • 3D-objecten: exporteert de profiellijn als 3D-kruisdelen, met waarden Z uit de delen van de hoogte

 • 2D-profiel: exporteert het profiel als een diagram afstand vs hoogte (d.i. zoals weergegeven in de widget Hoogteprofiel)

 • Tabel Afstand/Hoogte: exporteert monsterwaarden afstand vs hoogte als een tabel

De resultaten kunnen worden opgeslagen als DXF-bestanden, CSV-bestanden, of elk van de standaard weg te schrijven vectorruimtelijke indelingen, Shapefile GeoPackages.

Dit werd mogelijk gemaakt door Point cloud processing and 3D data enhancements crowdfunding

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Lagen toevoegen aan hoogteprofielen

 1. Een expliciete knop “Lagen toevoegen” is toegevoegd aan het dok van het hoogteprofiel. Dit verschaft ene gebruikersvriendelijke manier voor het toevoegen van nieuwe lagen aan een plot - klikken erop zal een gefilterde lijst van mogelijke lagen weergeven, die kunnen worden toegevoegd aan de plot, maar die momenteel niet zijn opgenomen in de plot (d.i. het zal alle rasterlagen in het project bevatten die niet zijn gemarkeerd als gegevens voor hoogte hebbende). Selecteren van lagen zal ervoor zorgen dat zij automatisch worden gemarkeerd als gegevens voor hoogte hebbend en onmiddellijk worden toegevoegd aan de plot.

 2. Lagen kunnen nu aan hoogteplots worden toegevoegd via slepen en neerzetten vanuit de boom met lagen. Helaas moeten gebruikers expliciet de “Ctrl”-toets ingedrukt houden bij het slepen, om de actie voor het kopiëren te forceren wegens beperkingen in de bovenliggende bibliotheken.

Dit werd mogelijk gemaakt door Point cloud processing and 3D data enhancements crowdfunding

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Modus “Boven vullen” voor tekenen van hoogteprofiel

De nieuwe tekenmodus Boven vullen voor profielplots bevat ook aanvullende opties om het bereik te beperken van “Boven vullen” en “Onder vullen” voor hoogtebereiken van een laag.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Optie toegevoegd om de horizontale/ verticale schaal te vergrendelen voor overeenkomende schalen

Indien geactiveerd zorgt deze optie ervoor dat de horizontale en verticale schalen altijd gelijk blijven. Bijvoorbeeld: een helling van 45 graden zal altijd in het profiel verschijnen als een helling van 45 graden.

Dit werd mogelijk gemaakt door Point cloud processing and 3D data enhancements crowdfunding

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Sensoren

Mogelijkheid: Bronframewerk sensoren

Een bronframewerk voor sensoren verschaft een register voor type sensoren, een beheerder voor sensoren en drie eenvoudige op QIODevice-gebaseerde type sensoren als volgt:

 • TCP socket

 • UDP socket

 • Seriële poort

Een beheerder voor sensoren is aangehecht aan projectinstanties die het voor gebruikers mogelijk maakt sensoren te registreren in hun projectbestanden. Anders dan met andere invoer, zoals een apparaat die een positie aangeeft, wordt van sensoren verwacht dat zij veel meer project-specifieke gegevensinvoer leveren. Het grote voordeel van op project-gebaseerde sensoren is dat het deze veel draagbaarder maakt en gemakkelijker te delen tussen gebruikers.

Een nieuwe functie sensor_data() is toegevoegd aan het bereik van het project die beschikbaar is om te gebruiken met expressies, die de laatste vastgelegde gegevenswaarden voor de sensor teruggeeft voor een specifieke naam van een sensor. Een optionele parameter voor verlopen (in milliseconden) maakt het voor expressies mogelijk een specifieke waarde van de sensor te weigeren als die ouder is dan de opgegeven waarde voor verlopen.

image31

Dit werd mogelijk gemaakt door Sevenson Environmental Services

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Gebruikersinterface voor register van sensoren en configuratiewidgets

Configuratiewidgets worden geleverd voor de typen sensoren TCP, UDP en seriële poort die het voor gebruikers mogelijk maken sensoren te configureren, toe te voegen en te verwijderen in het paneel voor de sensoren in het dialoogvenster voor de eigenschappen van het project.

De implementatie omvat een gebruikersinterface voor het register van sensoren om gemakkelijk aanvullende sensoren voor Python te maken en te verpakken als plug-ins.

image32

Dit werd mogelijk gemaakt door Sevenson Environmental Services

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Paneel met opties voor sensoren in het dialoogvenster voor de eigenschappen van het project

Een widget sensortabel wordt verschaft dat geregistreerde sensoren in een project weergeeft, naast acties om met sensoren te verbinden en verbindingen te verbreken. De tabel is toegankelijk via een nieuw paneel voor sensoren in het dialoogvenster voor de eigenschappen van het project.

image33

Dit werd mogelijk gemaakt door Sevenson Environmental Services

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Browser

Mogelijkheid: Opmerkingen voor veld instellen in Browser

Indien ondersteund door providers stelt een nieuwe actie voor velden in het contextmenu van Browser gebruikers in staat de opmerkingen voor de velden in de databron in te stellen/te wijzigen.

Momenteel ondersteund voor indelingen OGR met mogelijkheden voor opmerkingen in velden, zoals GPKG, ESRI File Geodatabase, NetCDF, of Geoparquet, als ook databronnen van PostgreSQL.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Aliassen voor veld instellen in Browser

Indien ondersteund door providers stelt een nieuwe actie voor velden in het contextmenu van Browser gebruikers in staat de aliassen voor de velden in de databron in te stellen/te wijzigen.

Momenteel ondersteund voor indelingen OGR met mogelijkheden voor opmerkingen in velden, zoals GPKG, ESRI File Geodatabase, NetCDF, of Geoparquet.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Gegevensproviders

Mogelijkheid: Lagen laden in parallelle threads bij openen van project

QGIS zal nu parallel ondersteunde lagen laden bij het laden van een project, wat de laadtijden van een project significant verbeterd in bepaalde omstandigheden, zoals wanneer een project enorm veel lagen op afstand bevat.

De provider van de laaggegevens moet, om een laag te laden in een parallelle thread, parallel laden ondersteunen (momenteel providers GDAL en PostgreSQL).

Een nieuwe geavanceerde instelling is beschikbaar om, indien nodig, dit gedrag uit te schakelen.

image34

Dit werd mogelijk gemaakt door KoBold Metals

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Vincent Cloarec

Mogelijkheid: Implementeren van server-side filteren met Part 1 of Part 3

De gegevensprovider WFS/ OGC API for Features (OAPIF) is uitgebreid om verbeterde criteria voor filteren in lijn te brengen met open standaarden.

Nieuwe functionaliteiten omvatten:

 • Ondersteuning voor filteren op eigenschappen van objecten (OGC API Features Part 1 - /rec/core/fc-filters). Dit gebruikt het eindpunt /api om een lijst van te bevragen items te verkrijgen.

 • Ondersteuning voor filteren, gebaseerd op OGC API Features Part 3 - CQL2-text

 • Geef geselecteerde CRS door aan de gebruikersinterface van Querybouwer

 • Implementeer een vertaling expressie getFeature()

Voor compatibiliteit met CQL2text, is de implementatie /conformance op de server vereist om ten minste de volgende gegevens te declareren:

Het eindpunt /collections/{collid}/queryables is vereist om de eigenschappen te verkrijgen die kunnen worden bevraagd.

Aanvullende klassen voor conformatie aan geavanceerd filteren omvatten de volgende items:

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Even Rouault

Mogelijkheid: Optie weergeven om bronnen voor vectortegels te laden uit bestanden in Databronnen beheren

De tab Vectortegel bevat nu keuzes voor het selecteren vanuit een “Service” (de bestaande, op een verbinding gebaseerde benadering voor het toevoegen van vectortegels uit bronnen online) of “Bestand” (een nieuwe optie die het direct toevoegen van een databron met VTPK of MBTiles vectortegel-bestanden mogelijk maakt).

image35

Dit werd mogelijk gemaakt door Landesamt für Vermessung und Geoinformation, Feldkirch, Austria

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Aanvullende gebruiker beheerde eigenschappen voor vectortegels

Databronnen voor vectortegels ondersteunen nu door de gebruiker gedefinieerd beheer voor transparantie van de laag en mengmodi.

Aanvullend voegt het de standaard tabs “Bron” en “Renderen” toe aan het dialoogvenster voor de laageigenschappen van vectortegels. De tab Renderen bevat de op de schaal van de laag gebaseerde zichtbaarheid (net als voor ander typen lagen), en de tab Bron bevat de naam van de laag, overschrijven CRS en provider-specifiek bronbeheer.

Bronwidgets zijn ook voor de providers van VTPK en MBTiles vectortegels, wat beheer mogelijk maakt voor het bron bestandspad voor vtpk/mbtiles.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Reparatie van defecte ondersteuning voor lagen vectortegels VTPK/MBTiles, VTPK-bestanden weergeven in Browser

Vectortegellagen geven nu alle vereiste API-items weer voor ondersteuning van de defecte afhandeling en opsporen van lagen, wat hun gedrag consistent maakt met andere laagtypen. Aanvullend, door implementeren van de moderne provider metadata API’s voor de provider VTPK zorgen we ervoor dat bestanden VTPK worden weergegeven in het paneel Browser om ze gemakkelijk op te sporen.

Dit werd mogelijk gemaakt door Landesamt für Vermessung und Geoinformation, Feldkirch, Austria

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

QGIS Server

Mogelijkheid: Opties voor opmaken van PDF voor WMS GetPrint

De parameter FORMAT_OPTIONS in QGIS Server ,ag nu ook worden gebruikt om opties voor opmaak door te geven voor de indeling PDF aan WMS GetPrint. Dit maakt meer beheer over verzoeken GetPrint mogelijk bij het maken van uitvoer GeoPDF, zoals Georeferencer of instellingen van Geometrie vereenvoudigen.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door mhugent

Mogelijkheid: Te configureren mogelijkheden grootte cache

De QGIS Server GetCapabilities-verzoek cachegrootte kan nu worden geconfigureerd met de parameter QGIS_SERVER_CAPABILITIES_CACHE_SIZE, die een invoer integer gebruikt die het aantal te cachen verzoeken specificeert. Een notitie “Verwijderd gecachet WMS capabilities document” zal worden gelogd als alle slots bezet zijn en een gecachet document wordt verwijderd.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Jürgen Fischer

Mogelijkheid: Weergavenaam toevoegen in antwoord GetFeatureInfo

Een nieuwe parameter WITH_DISPLAY_NAME zal de weergavenaam toevoegen, indien nodig, in het antwoord van GetFeatureInfo, soortgelijk aan de bestaande parameter WITH_MAPTIP.

Dit werd mogelijk gemaakt door 3liz.com

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Étienne Trimaille

Mogelijkheid: OGC API - Features: Volledige paginering toegevoegd voor items collectie HTML-pagina

Om bladeren door de objecten meer gebruikersvriendelijk te maken en om meer informatie te verschaffen, werd het volgende geïmplementeerd en toegevoegd aan de sjabloon voor HTML:

 • volledige paginering die altijd het aantal pagina’s weergeeft

 • te configureren grootte pagina via keuzelijst

 • aantal overeenkomende items

 • aantal teruggegeven items

 • besturingselementen voor grootte pagina/paginering ook aan de onderzijde van de pagina

image36

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Björn Hinkeldey

Programmeerbaarheid

Mogelijkheid: Verbeteringen voor Help console Python

Een speciale opdracht ? is toegevoegd aan de Python console die hulpvolle berichten voor Help weergeeft, enkele sleutelvariabelen identificeert en hulp-functies verschaft voor het verbeteren van de ervaring voor ontwikkelaars in QGIS Desktop.

De hulp-functies _pyqgis en _api zullen een parameter accepteren (een instantie of klasse), en zullen de overeenkomende objectpagina weergeven uit de documentatie voor QGIS of Qt.

image37

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Yoann Quenach de Quivillic

Mogelijkheid: Uitvoeren van shell-opdrachten vanuit de Python Console

De QGIS Python Console bootst het IPython-gedrag na om systeemopdrachten uit te kunnen voeren.

 • Uitvoeren van elke opdracht die werkt op de opdrachtregel met de syntaxis !<cmd>. De console zal een subproces starten en de uitvoer doorsturen naar de uitvoer van de Python Console.

 • Terwijl het subproces wordt uitgevoerd, schakelt de invoer voor Python Console naar de modus STDIN en stuurt ingevoerde tekens door naar het kind-proces. Dit maakt het mogelijk bevestiging te sturen als het kind-proces daarom vraagt.

 • Dit verschaft eenvoudige toegang tot de opdrachten. zoals pip, voor het eenvoudig direct installeren en verwijderen van afhankelijkheden in de context van het project van QGIS.

 • Als de Console in de modus STDIN staat, zal het drukken op Ctrl+C het sub-proces afsluiten.

 • Beïnvloed het resultaat van een opdracht naar een variabele met de syntaxis var = !cmd

image38

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Yoann Quenach de Quivillic

Mogelijkheid: Actie Code opnieuw opmaken voor codebewerkers

Een actie “Code opmaken” is toegevoegd aan de bewerker voor de Python Console die het geautomatiseerd linting/ pretty afdrukken van code in lijn met de mogelijkheden van moderne codebewerkers mogelijk maakt.

Aanvullende instellingen voor configuratie van deze actie omvatten:

 • Opmaken bij opslaan: indien ingeschakeld wordt de opmaak toegepast net voor het opslaan van het script

 • Import sorteren: Sorteer geïmporteerde argumenten met isort

 • Maximale regellengte: Beheer hoe de opmaak de regels zal laten doorlopen, en beheert de liniaal van d ebewerker

De opties voor Opmaak maken een selectie mogelijk tussen de gereedschappen voor autopep8 of zwart linting en verschaffen de volgende aanvullende opties:

 • Niveau (alleen autopep8) Bekijk Autopep8 aggressiveness level

 • Aanhalingstekens normaliseren (alleen zwart): Vervang alle enkele aanhalingstekens, indien mogelijk, door dubbele aanhalingstekens

Bewerkingen voor sorteren worden verschaft met isort, wat het mogelijk maakt de geïmporteerde argumenten te sorteren in drie verschillende groepen:

 • standaard import uit bibliotheek (re, os, sys, json, …)

 • modules van derde-partijen (PyQt5, Pandas, dateutil, …)

 • modules van eerste-partijen (QGIS, Processing, …)

Deze bewerkingen zullen consistente ontwikkeling faciliteren in lijn met de beste voorbeelden uit de praktijk en de kwaliteit van de code verbeteren, consistentie, leesbaarheid, en operationele efficiëntie (speciaal indien gekoppeld aan systemen voor versiebeheer).

image39

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Yoann Quenach de Quivillic

Mogelijkheid: Python console schakelen naar volledig hoofdvenster

Voegt dezelfde schakelknop toe als die voor 3D-kaartvensters en attributentabellen om het super-gemakkelijk te maken, de Python console om te schakelen naar een volledig hoofdvenster of terug naar een vastgezet widget.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: HTML-code opnieuw opmaken voor codebewerkers

Bewerkers die de klasse QgsCodeEditorHTML gebruiken zullen in staat zijn de functionaliteit voor het opnieuw opmaken van de code te gebruiken voor pretty print van de HTML-gegevens in QGIS. Onthoud dat voor deze functionaliteit de bibliotheken BeautifulSoup4 of lxml moeten zijn geïnstalleerd in de omgeving Python om de gegevens van XML/ HTML te kunnen parsen.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Yoann Quenach de Quivillic

Belangrijke reparaties

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Even Rouault (Spatialys)

Titel probleem

URL van probleem (Github, indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.28 backport commit (GitHub)

GeoJSON IDs are barely supported (only reading string IDs is supported)

#53214

Alleen analyse - reparatie ligt buiten bereik

niet gerapporteerd - [cleanup] QgsOgrFeatureIterator(): verwijder (hopelijk!) nutteloze code in subset string case

“Order by” memory leak

#53198

PR #53266

N/B

Browser very slow when opening directory containing several GDB

#53265

PR #53267

Doesn’t build with armv7 on openSUSE Tumbleweed

Add .pgwx as potential world file types for georeferenced png

#53125

GDAL PR 7864

N/B - reparatie in GDAL

Assertion failed when filtering a GeoParquet layer

#53301

GDAL PR 7882

N/B - reparatie in GDAL

Given URL parameters do not persist for WFS OGC API - Features connection

#49154

probeerde te reproduceren - te gecompliceerd

Field domain created incorrectly

Field domain created incorrectly

#52318

PR #53314

PR #53349

Longer opening time of GPKG file in newer versions

#53525

PR #53566

NOG TE DOEN

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Even Rouault (Spatialys)

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Sandro Santilli (strk)

Titel probleem

URL van probleem (Github, indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.28 backport commit (GitHub)

QGIS offset line shows perpendicular tags issue

#53165

PR #53234

PR #53308

strange behaviour of single sided buffer algorithm

#52795

geos PR 912

N/B - reparatie in GEOS

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Sandro Santilli (strk)

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Alessandro Pasotti (itOpen / qcooperative)

Titel probleem

URL van probleem (Github, indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.28 backport commit (GitHub)

Legend filter expression has an incomplete context

#53229

PR #53296

Wachtrij

LineString showing offset in CRS 3857 when using Vertex Tool and “Clip Features to Canvas Extent” is enabled

#45200

PR #53384

Wachtrij

Qgis Server WMTS returns wrong WGS84BoundingBox for the layer

#53213

Kan niet worden gereproduceerd

Formulier geeft geen waarden weer (willekeurig), behalve bij activeren van “modus Bewerken”

OGC API Features ignores “X-Qgis-Service-Url” header

#53367

zal niet gerepareerd worden

Vaste grootte legenda wordt niet gerespecteerd bij exporteren van een lay-out

Snap to random vertices after splitting features

#53040

Kan niet worden gereproduceerd

Cartografisch plaatsen labels met “Afstand verschuiving: Vanaf grenzen symbool” geeft verschuiving voor objecten MultiPoint weer

Layers rendered as a group seem to bypass the “Lock Layers” option in my print composer.

#53379

PR #53428

in wachtrij maar PR is nog steeds niet beoordeeld

Map Layout composer - Legend item expression not displaying correctly

#53244

PR #53434

is het niet waard, niet kritisch

opacities parameter doesn’t apply to labels in GetMap requests

#48020

PR #53438

in wachtrij maar PR is nog steeds niet beoordeeld

The list in “Link to existing child features” does not help in selecting the right child features

#53410

zal niet gerepareerd worden

Object Snappen aan lijnen werkt niet voor elementen boog

Attribute form widgets are not disabled when “Editable” state is data-defined and layer is not in edit mode

#53031

PR #53506

N/B

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti (itOpen / qcooperative)

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Alex Bruy (LutraConsulting)

Titel probleem

URL van probleem (Github, indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.28 backport commit (GitHub)

[Expressions]: missing “//” operator help

#52094

PR #53355

PR #53396

Resample or rescale of a raster image cannot be found in a menu item or in the processing toolbox

#49208

PR #53356

Fout geproduceerd door sluiten dialoogvenster algoritmes: RuntimeError: wrapped C/C++ object of type QgsMapToolCapture has been deleted

Model designer export as/run as python didn’t catch newline in algorithm comments

#50715

PR #53358

PR #53397

Add’ button for adding XYZ layer through Data Source Manager remains disabled

#52622

PR #53359

PR #53404

Output of Algorithm jumps top left when moving

#51757

PR #53363

PR #53402

Name column always shows alias instead of field name in refactor fields algorithm

#53028

PR #53365

PR #53407

Sentinel 1 data set not working properly

#52694

Geen probleem, verkeerde selectie van gegevensindeling voor grote en complexe geometrieën

Genereren XYZ tiles (MBTiles) - fout bij uitvoeren

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alex Bruy (LutraConsulting)

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Julien Cabieces

Titel probleem

URL van probleem (Github, indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.28 backport commit (GitHub)

QgsRasterIterator.readNextRasterPart() has a memory leak

#53412

PR #53444

PR #53445

Options for some values in Processing are not saved after close window

#53204

PR #53458

nee

Unable to import layer from Postgis view or materialized view , if it has no no primary key

#52943

Is geen probleem

Unwanted vertices when tracing

#52935

Topology checker does not highlight all overlap errors in the canvas

#52903

PR #53470

Unable to enter interval size for fixed Interval in Graduated Renderer

#52356

PR #53479

PR #53508

Vector Tile Layers do not clip to layout map frame when mask enabled

#52347

Probleem van Qt upstream

Splitfeatures function

#52145

PR #53526

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Julien Cabieces (Oslandia)

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Jean Felder (Oslandia)

Titel probleem

URL van probleem (Github, indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.28 backport commit (GitHub)

Erased profile plot is redrawn after a layer toggles on/off

#48117

PR #53468

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Jean Felder (Oslandia)

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Jacky Volpes (Oslandia)

Titel probleem

URL van probleem (Github, indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.28 backport commit (GitHub)

Legend not updating dynamically when using an atlas

#53442

Nog steeds Werk In Uitvoering

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Jacky Volpes (Oslandia)

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Nyall Dawson (North Road)

Titel probleem

URL van probleem (Github, indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.28 backport commit (GitHub)

Many fixes for regressions on hidpi displays following improved approach implemented for 3.32

Meerdere

PR #53556 , PR #53533 , PR #53531

PR #53517

Implement proper support for new vsi archive formats added in GDAL 3.7

PR #53515

NB

Store updated postgres credentials in layer source

#37632

PR #53465

NB

Cleanup iface signal connections when unloading processing plugin

#53455

PR #53461

Te riskant / te weinig profijt

Avoid UI lock when closing Execute SQL window

Niet gerapporteerd

PR #53448

Te riskant

Gracefully cleanup empty python faulthandler log files

#50609

PR #53417

Te riskant

Fix a crash on QGIS close

Niet gerapporteerd

PR #53414

PR #53418

Correctly cleanup project archive files before attempting to clear/replace archive

#53034

PR #53400

Te riskant

Don’t open datasets when populating browser directories to determine layer drop support

#53265

PR #53398

Afgewezen

Fix crash when writing processing history entry

Niet gerapporteerd

PR #53394

NB

Fix issue causing CRS selection to be ignored

#53309

PR #53393

Fix blurry style icons in project properties dialog on hidpi displays

Fix grass provider points to out of date help documents

#53105

PR #53372

PR #53375

Fix point text annotation rotation, alignment issues

Niet gerapporteerd

PR #53337

NB

Expand range of z index spin for annotations

Niet gerapporteerd

PR #53319

PR #53326

Fix incorrect scaling of text background markers in annotations

Niet gerapporteerd

PR #53318

Fix crash on invalid grass layer paths

Flag OneDrive remote folders as remote, slow to open paths on Windows

#51710

PR #53315

Te riskant

Fix crash when creating new grass mapsets when “set” is pressed and no region is selected

Niet gerapporteerd

PR #53293

PR #53311

Fix custom coordinate transform test results

#52184

PR #53292

PR #53353

Don’t create alpha bands for non-rotated, south up rasters

#50879

PR #53290

PR #53310

Greatly speed up browser when a large number of files are visible

#53265

PR #53268

PR #53299

Pass renderer usage from download vector tile algorithm

#53183

PR #53258

NB

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)