Log met wijzigingen voor QGIS 2.14

image1

Datum uitgave 26-02-2016

Dit is het log met wijzigingen voor de volgende uitgave van QGIS - versie 2.14 ‘Essen’. Essen was gastheer voor onze ontmoetingen van de ontwikkelaars in oktober 2012 en 2014.

Long Term Release

Dit is een speciale uitgave omdat het is aangewezen als een ‘LTR’ (Long Term Release). LTR-uitgaven zullen worden ondersteund met achterwaarts ondersteunende probleemoplossingen voor één jaar, en zullen een permanente bevriezingsfase hebben (d.i. er zullen geen nieuwe mogelijkheden worden toegevoegd, alleen probleemoplossingen en kleinere updates). Onthoud dat we er over discussiëren om de termijn van onze LTR-uitgaven te verlengen tot twee jaar, maar om technische redenen zullen we dat niet doen tot QGIS 3.2.

Het doel van LTR-uitgaven is om een stabiel en minder vaak wijzigend platform te verschaffen voor bedrijven en organisaties die zich niet meer dan eenmaal per jaar willen bezighouden met het bijscholen van gebruikers, trainingsmateriaal etc. Het succes van de LTR hangt heel veel van u, onze geliefde gebruikers, af, we hebben uw ondersteuning nodig om ons probleemoplossingen aan te reiken en er voor zorgend dat u in uw ondersteuningscontracten met verleners van ondersteuning specificeert dat probleemoplossingen die voor u worden toegepast ook worden toegepast op de tak van de LTR als ook op onze normale takken voor ontwikkeling.

Als een LTR belangrijk voor u is, overweeg dan ook directe ondersteuning voor het project QGIS, of moedig uw zakelijke dienstverlener aan om de LTR als basis te gebruiken voor uw zakelijke oplossing zodat iedereen kan profiteren van een stabiel platform dat doorlopend wordt verbeterd en verfijnd. Onthoud dat voor gebruikers en organisaties die graag de grenzen verkennen, onze viermaandelijkse uitgaven ongewijzigd door blijven gaan.

Nieuwe mogelijkheden in QGIS 2.14 ‘Essen’

Als u upgradet vanaf QGIS 2.8 (onze eerdere LTR-versie) zult u vele nieuwe mogelijkheden aantreffen in deze uitgave. We bevelen u aan om de logs voor de wijzigingen van de tussenliggende niet-LTR uitgaven 2.10 en 2.12 te lezen omdat deze QGIS 2.14 ook alle mogelijkheden bevat die zijn gepubliceerd voor die uitgaven. Onthoud dat 2.14 eerst de gewone opslagplaatsen voor pakketten zal bereiken en niet onmiddellijk 2.8 zal vervangen in de opslagplaatsen voor de LTR-pakketten. Dat zal gebeuren als 2.16 wordt uitgegeven.

Wanneer aan software nieuwe mogelijkheden worden toegevoegd introduceren die de mogelijkheid tot het ontstaan van nieuwe problemen - als u in deze uitgave nieuwe problemen tegenkomt, vul dan een ticket in op de QGIS Bug Tracker.

Dankwoord

We willen onze dank uitspreken aan alle ontwikkelaars, schrijvers van documentatie, testers en alle andere mensen die vrijwillig hun tijd en inspanningen ter beschikking stellen (of mensen sponsoren om dat te kunnen doen). Vanuit de gemeenschap van QGIS hopen we dat u van deze uitgave zult genieten! Als u tijd of geld wilt doneren of op een andere wijze betrokken wilt zijn in het opwaarderen van QGIS, kijk dan ook eens op qgis.org en help een handje!

QGIS wordt ondersteund door donoren en sponsors. Een huidige lijst van donoren die grote en kleine bijdragen hebben gegeven aan het project kan worden bekeken op onze lijst van donoren. Als u een officiële sponsor voor het project zou willen worden, bekijk dan onze pagina om te sponsoren voor de details. Sponsoren van QGIS helpt ons om fonds te verkrijgen voor onze halfjaarlijkse ontmoetingen van ontwikkelaars, de infrastructuur van het project te onderhouden en inspanningen voor het oplossen van problemen te financieren. Een volledige lijst van huidige sponsoren wordt hieronder weergegeven - een welgemeend Bedankt voor al onze sponsoren!

QGIS is gratis software en u bent niet verplicht om maar iets te betalen voor het gebruiken ervan - in feite willen we mensen, wijd en zijd verspreid, aanmoedigen om het te gebruiken ongeacht uw financiële of sociale status - wij geloven dat het uitrusten van mensen met gereedschappen voor het maken van ruimtelijke beslissingen zal resulteren in een betere wereld voor de gehele mensheid. Als u in staat bent QGIS te ondersteunen, kunt u doneer hier

Huidige sponsoren van QGIS

Zilveren sponsoren

Zilver opw Office of Public Works, Ireland, Ierland (12.2014-12.2015)

Zilver gaia GAIA. mbH, Duitsland (11.2015-11.2016)

Zilver sourcepole Sourcepole AG, Zwitserland (10.2014-10.2016)

Zilver agh AGH University of Science and Technology, Polen (06.2015-06.2016)

Zilver vorarlberg Staat Vorarlberg, Oostenrijk (03.2013-05.2016)

Bronzen sponsoren

Brons geoinnova

Asociación Geoinnova, Spanje (03.2016-03-2017)

Brons gis3w

Gis3W, Italië (01.2014-01.2017)

Brons claasleinert

GKG Kassel,(Dr.-Ing. Claas Leiner), Duitsland (03.2014-03.2017)

Brons cawdor_forestry

CawdorForestry Resource Management, Schotland (02.2016-02.2017)

Brons chameleon_john

ChameleonJohn, USA (02.2016-02.2017)

Brons 2d3dgis

2D3D.GIS, Frankrijk (12.2015-12.2016)

Brons kela

Dr. Kerth + Lampe Geo-Infometric GmbH, Duitsland (12.2015-12.2016)

Brons mappinggis

MappingGIS, Spanje (11.2015-11.2016)

Brons hfacts

HostingFacts.com, Estland (12.2015-12.2016)

Brons urbsol

Urbsol, Australië (11.2014-11.2016)

Brons lutra

Lutra Consulting, VK (10.2015-10.2016)

Brons whg

WhereGroup GmbH & Co. KG, Duitsland (08.2015-08.2016)

Brons npa

Nicholas Pearson Associates, VK (07.2015-07.2016)

Brons qpolska

QGIS Polska, Polen (07.2015-07.2016)

Brons terrelogiche

www.terrelogiche.com, Italië (06.2015-06.2016)

Brons geosynergy

www.geosynergy.com.au, Australië (05.2012-05.2013+06.2015-06-2016)

Brons gaia3d

Gaia3D, Inc., Zuid Korea (05.2015-05.2016)

Brons windsor

Royal Borough of Windsor and Maidenhead, VK (04.2015-04.2016)

Brons chartwell

Chartwell Consultants Ltd., Canada (03.2015-03.2016)

Brons tragewegen

Trage Wegen vzw, België (03.2015-03.2016)

Brons gfi

GFI - Gesellschaft für Informationstechnologie mbH, Duitsland (03.2015-03.2016)

Brons gis_supp

GIS-Support, Polen (02.2015-02.2016)

Brons adlares

ADLARES GmbH, Duitsland (01.2015-01.2016)

Brons molitec

www.molitec.it, Italië (01.2014-01.2016)

Brons argus

www.argusoft.de, Duitsland (06.2012-06.2013 + 12.2013-12.2015)

Brons canal

Customer Analytics, USA (12.2014-12.2015)

Algemeen

Mogelijkheid: Gedrag gewijzigd voor functie strpos

Het gedrag van de functie strpos is gewijzigd, zodat geen overeenkomst nu resulteert in een waarde “0” en een waarde niet-nul betekent een overeenkomst op de gespecificeerde tekenpositie. In oudere versies van QGIS zou een waarde van “-1” geen overeenkomst betekenen en andere teruggegeven waarden zouden de tekenpositie -1 vertegenwoordigen.

Projectbestanden uit eerdere versies van QGIS zullen moeten worden bijgewerkt om deze wijziging te kunnen laten zien.

image47

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Jürgen Fischer

Mogelijkheid: Zoomen naar object met klik met rechts in attributentabel

U kunt nu naar een object zoomen vanuit de attributentabel (zonder het eerst te moeten selecteren) door met rechts te klikken en te selecteren Naar object inzoomen.

image48

Mogelijkheid: Verbeteringen voor snelheid en geheugen

 • Een set geselecteerde objecten opslaan uit een grote laag is nu veel sneller

 • Alleen geselecteerde objecten bijwerken met behulp van het veldberekening is sneller

 • Sneller zoomen naar geselecteerde in grote lagen

 • Veel snellere functie get_feature voor een expressie (speciaal wanneer een geïndexeerde kolom in de laag waarnaar verwezen wordt wordt gebruikt)

 • Algoritmes voor Processing SelectByAttribute en ExtractByAttribute zijn vele malen sneller, en kunnen voordeel halen uit indices voor databases die zijn gemaakt voor een attribuut

 • Algoritme voor Processing PointsInPolygon is vele malen sneller

 • De categorieën in een renderer Categorieën filteren (bijv. alleen enkele categorieën weergeven en andere niet selecteren) is veel sneller, omdat nu alleen de overeenkomende objecten worden opgehaald van de gegevensprovider

 • Significante reductie in het geheugen vereist voor het openen van grote vectorlagen

Mogelijkheid: Meer variabelen in expressies

Tijdens renderen zullen nieuwe variabelen beschikbaar zijn:

 • @geometry_part_count: De telling van het deel van de momenteel gerenderde geometrie (van belang voor meerdelige objecten)

 • @geometry_part_num: 1-gebaseerde index van het momenteel gerenderde deel van de geometrie

Deze zijn nuttig om verschillende stijlen toe te passen op verschillende delen van meerdelige objecten:

 • @map_extent_width: De breedte van de momenteel gerenderde kaart in kaarteenheden

 • @map_extent_height: De hoogte van de momenteel gerenderde kaart in kaarteenheden

 • @map_extent_center: Het middelpunt van de momenteel gerenderde kaart in kaarteenheden

Variabelen die een relatie hebben met de omgeving van het besturingssysteem zijn ook toegevoegd:

 • @qgis_os_name: bijv. ‘Linux’, ‘Windows’ of ‘OSX’

 • @qgis_platform: bijv. ‘Desktop’ of ‘Server’

 • @user_account_name: accountnaam van gebruiker voor huidige besturingssysteem

 • @user_full_name: gebruikersnaam van huidige gebruiker voor account van besturingssysteem (indien beschikbaar).

image49

deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door Andreas Neumann (de OS- en gebruikergerelateerde variabelen)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson, Matthias Kuhn

Mogelijkheid: Meer controle over plaatsing van kaartelementen

QGIS 2.14 heeft een betere controle verkregen voor het plaatsen van Noordpijlen, schaalbalken en opmerkingen voor auteursrecht in het hoofdkaartvenster. U kunt nu precies de positie van deze elementen instellen met behulp van een variëteit aan eenheden (inclusief millimeters, pixels en percentage).

image50

Feature: Programma voor oplossen van problemen tegen betaling

Voorafgaande aan elke uitgave houden we een programma voor het oplossen van problemen tegen betaling waar we ontwikkelaars de fondsen verstrekken om zoveel mogelijk problemen op te lossen. We hebben besloten om een verantwoording van dit programma voor het oplossen van problemen tegen betaling op te nemen als deel van ons log van wijzigingen. Onthoud dat deze lijst niet uitputtend is.

Mogelijkheid: Veldberekening kan worden gebruikt om geometrie van object bij te werken

De Veldberekening kan u worden gebruikt om de geometrie van geometrieën van objecten bij te werken met behulp van het resultaat van een geometrische expressie. Dit is een handige sneltoets om bewerkingen, zoals het toevoegen van een buffer aan groep geselecteerde objecten, uit te voeren en samen met alle nieuw toegevoegde functies voor geometrie in 2.14 is het een zeer handige manier om uw geometrieën te manipuleren!

image51

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Nieuwe functies voor expressies in 2.14

Vele nieuwe functies voor expressies zijn toegevoegd aan versie 2.14:

 • relate: voert DE-9IM geometrierelaties uit door ofwel de weergave DE-9IM van de relatie tussen twee geometrieën terug te geven, of door te testen of de relatie DE-9IM overeenkomt met een gespecificeerd patroon.

 • de functie make_point accepteert nu optioneel Z- en M-waarden, en een nieuwe functie make_point_m is toegevoegd voor het maken van geometrieën PointM.

 • functies m en z voor het ophalen van de waarden M en Z uit een puntgeometrie

 • nieuwe functies make_line en make_polygon voor het maken van lijn- en polygoongeometrieën uit een verzameling punten

 • reverse, voor het omdraaien van linestrings

 • functie eval die een tekenreeks kan evalueren alsof het een expressie op zichzelf is

 • functie translate voor vertalen van geometrieën door een verschuiving X/Y

 • functies darker en lighter die een argument voor een kleur nemen en die in een gespecificeerde mate donkerder of lichter maken

 • radians en degrees: voor converteren van hoeken tussen radialen en graden

 • point_on_surface: geeft een punt terug op het oppervlak van een geometrie

 • exterior_ring: geeft de buitenste ring voor een polygoongeometrie terug

 • is_closed: geeft true terug als een linestring is gesloten

 • nieuwe functies voor toegang tot geometrieën: geometry_n (geeft een specifieke geometrie terug binnen een collectie), interior_ring_n (geeft een binnenste ring terug vanuit een polygoon)

 • num_geometries: geeft aantal geometrieën terug binnen een collectie

 • num_rings: geeft het aantal ringen terug in een object polygoongeometrie

 • num_interior_rings: geeft het aantal binnenste ringen in een polygoon terug

 • nodes_to_points, voor converteren van elke knoop in een geometrie naar een multipunt-geometrie

 • segments_to_lines, voor converteren van elk segment in een geometrie maar een multilijn-geometrie

 • closest_point: geeft het dichtstbijzijnde punt van een geometrie ten opzichte van een andere geometrie terug

 • shortest_line: geeft de kortst mogelijke lijn terug die twee geometrieën verbindt

nodes_to_points en segments_to_lines zijn bedoeld om te gebruiken met geometriegenerator symbologie, bijv om gebruik van waarden M en Z voor knopen/lijnen met gegevensgedefinieerde symbologie ogelijk te maken.

Andere verbeteringen:

 • geometrieën en objecten kunnen nu worden gebruikt in voorwaardelijke functies Dit maakt bijvoorbeeld expressies als case when $geometry then ... else ... en case when get_feature(...) then ... else ... mogelijk

image52

Analyse-gereedschappen

Mogelijkheid: Meer statistieken beschikbaar in Gereedschap Attributen samenvoegen

Bij het gebruiken van ofwel de gereedschappen Attributenwaarden samenvoegen of Objecten samenvoegen, zijn er aanvullende overzichtsstatistieken beschikbaar die kunnen worden gebruikt om de resulterende attribuutwaarden in te stellen. Deze omvatten Q1, Q3, inter-kwartiel bereiken, waarden Meerderheid en Minderheid, en, naast andere, het anatal unieke waarden.

image27

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Waarden Z/M worden weergegeven bij het gebruiken van het gereedschap Objecten identificeren

Het gereedschap Objecten identificeren is nu in staat elke waarde Z of M weer te geven die aanwezig is in de geïdentificeerde objecten. Als het object een lijn of een polygoon is, zal het gereedschap het nummer voor de knoop weergeven en X/Y/Z/M voor de dichtstbijzijnde knoop ten opzichte van het geïdentificeerde punt. Het gereedschap Objecten identificeren geeft nu ook het aantal delen en deelnummers voor collecties weer.

image28

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Uniforme afhandeling van eenheden voor afstand en gebieden en indelingen voor coördinaten

In QGIS 2.14 zijn de afhandeling van verscheidene opties met betrekking tot eenheden voor afstand en gebieden en weergave van coördinaten geüniformeerd, vereenvoudigd en verplaatst naar Projecteigenschappen. Deze verandering biedt vele voordelen, inclusief:

 • De indeling voor coördinaten, gespecificeerd in Projecteigenschappen, wordt consistent gebruikt als een coördinaat wordt weergegeven aan de gebruiker, inclusief de resultaten van het gereedschap Objecten identificeren en de weergave van de Statusbalk.

 • De instelling voor eenheden van afstanden en gebieden in Projecteigenschappen wordt gerespecteerd voor alle berekeningen voor afstand en gebied, inclusief het gereedschap Meten, Identificatieresultaten, en gebruik van de functies $area, $length en $perimeter.

 • Aanvullende eenheden voor gebied zijn toegevoegd, inclusief vierkante yards, acres, hectares en meer.

 • Aanvullende eenheden voor hoeken zijn toegevoegd aan het gereedschap voor het meten van hoeken, inclusief rotaties, minuten voor boog en seconden voor boog.

 • Het is nu mogelijk de coördinaten weer te geven in latitude en longitude in de Statusbalk, zelfs bij het gebruiken van een geprojecteerd CRS.

image29

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door het door QGIS gesponsorde programma voor het oplossen van problemen

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Browser

Mogelijkheid: Verbeteringen aan Browser

De QGIS Browser is een paneel voor het bestandssysteem, OGC webservices en databaseverbindingen dat u snel en eenvoudig een laag uit de hiervoor genoemde bronnen laat slepen en neerzetten in uw kaartvenster (of in het venster van DB Manager). Twee nuttige nieuwe verbeteringen werden voor deze uitgave toegevoegd:

 • Paden kunnen selectief worden verborgen in het paneel Browser - dit is nuttig voor het opschonen van uw lijst met bronnen en om alleen te focussen op relevante mappen.

 • Projecten direct uit de Browser laden - nu kunt u een geheel project in het kaartvenster van QGIS slepen en laten vallen het zal worden geladen.

image30

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nathan Woodrow

Gegevensproviders

Feature: Cache mogelijkheden voor WMS

QGIS zal nu verzoeken voor WMS GetCapabilities cachen zodat bij volgend gebruik de antwoordtijden sneller zullen zijn bij het gebruiken van die service. Standaard is de periode voor het cachen 24 uren, maar u kunt dit aanpassen op de tab Netwerk van het dialoogvenster Instellingen voor QGIS.

image31

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Jürgen Fischer

Mogelijkheid: Ondersteuning voor gebogen geometrie uitgebreid

De provider tekengescheiden tekst biedt nu ondersteuning voor gebogen WKT-tekenreeksen, en de geheugenprovider (bijv. “tijdelijke tekenlagen”) heeft volledige ondersteuning gekregen voor gebogen geometrieën. Aanvullend, als QGIS is gebouwd met behulp van GDAL versies 2.0 en hoger, dan zal QGIS gebogen geometrieën volledig ondersteunen in ondersteunde bestandstypen (bijv. GML-bestanden).

image32

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Verbeterde afhandeling van velden time en datetime

QGIS 2.14 heeft verbeterde afhandeling voor de veldtypes time en datetime, inclusief:

 • PostgreSQL velden voor tijdstempels worden juist afgehandeld

 • De aandrijving voor expressies heeft nu volledige ondersteuning voor velden time

 • De expressiebouwer geeft nu voorbeelden van berekeningen voor date, time, datetime en interval

 • Velden time worden volledig ondersteund door vector bestandslagen (afhankelijk van de bestandsindeling), PostgreSQL, MS SQL Server en tijdelijke tekenlagen

 • Opslaan van lagen als vectorbestanden files zal de velden time behouden als dat wordt ondersteund door de indeling van de vectorlaag (bijv. MapInfo .tab-bestanden)

image33

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Jürgen Fischer, Nyall Dawson

Mogelijkheid: Ondersteuning voor Z/M in provider Tekengescheiden tekst

De provider Tekengescheiden tekst heeft volledige ondersteuning gekregen voor WKT-tekenreeksen die coördinaten Z en M bevatten. U kunt bijvoorbeeld als volgt een punt uitdrukken met Z en meet-elementen: POINT ZM (1 1 5 60).

image34

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Transactiegroepen voor bewerken van Postgres

Een nieuwe optie is geïntroduceerd om het bewerken van transacties mogelijk te maken.

Wanneer deze optie is ingeschakeld

 • Alle lagen uit dezelfde database worden in één transactiegroep geplaatst

 • Wanneer de eerste laag van een groep in de modus bewerken wordt geplaatst, worden alle andere ook automatisch in modus Bewerken geplaatst

 • Wanneer een laag wordt bewerkt, worden de wijzigingen onmiddellijk naar de database gezonden, wat het mogelijk maakt triggers en beperkingen onmiddellijk toe te passen

 • Wanneer één laag in een groep lagen wordt doorgevoerd, worden alle lagen doorgevoerd (databasetransactie)

 • Wanneer één laag in een groep lagen wordt teruggedraaid, worden alle lagen teruggedraaid (databasetransactie)

Deze mogelijkheid is momenteel Experimenteel. Als u problemen ondervindt, rapporteer die dan.

Dit is op dit moment alleen geïmplementeerd voor databases van Postgres

image35

Dit werd mogelijk gemaakt door: SIGE

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Matthias Kuhn op OPENGIS.ch, gebaseerd op werk van Sourcepole

Mogelijkheid: PKI-authenticatie voor provider Postgres

De mogelijkheid om de QGIS Authentication Manager, geïntroduceerd in 2.12, te gebruiken is uitgebreid met de provider PostGIS. Dit maakt het mogelijk te verbinden met Postgres met behulp van basis of PKI-authenticatie, met de inloggegevens opgeslagen in de configuratie van QGIS. De nieuwe authenticatie voor provider Postgres kan ook worden gebruikt in de DB manager.

image36

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: Boundless Spatial

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Luigi Pirelli

Mogelijkheid: Virtuele lagen

Dynamische query’s voor SQL kunnen nu worden gebruikt op elke soort vectorlaag die QGIS kan laden, zelfs als de indeling van de laag zelf geen ondersteuning biedt voor query’s van SQL!

Een nieuw soort vectorlaag, genaamd “virtuele laag” is nu voor dat doel beschikbaar. Dit stelt u in staat een virtuele laag te maken door een query te definiëren (inclusief ondersteuning voor toevoegingen en samenvoegingen) uit andere lagen in uw project. De resulterende laag zal een live, dynamische weergave zijn van het resultaat van de query, dus wijzigingen aan de bronlagen zullen automatisch en onmiddellijk zichtbaar zijn in de virtuele laag!

Het ondersteunde dialect van SQL is SQLite met functies van SpatiaLite. Functies voor expressies van QGIS mogen ook in query’s worden gebruikt. Elk soort vectorlaag is toegankelijk voor de query, inclusief meerdere lagen van verschillende gegevensproviders om samenvoegingen te maken.

Ondersteuning voor virtuele lagen is ook toegevoegd aan de DB Manager en ook aan de Toolbox van Processing waar een nieuw gereedschap ‘Execute SQL’ beschikbaar is.

image37

Dit werd mogelijk gemaakt door: MEDDE (French Ministry of Sustainable Development)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Hugo Mercier / Oslandia

Mogelijkheid: Meer bestandsextensies voor bestandsselectie voor providers GDAL en OGR

Voor vector- en rasterbestanden vertrouwt QGIS op de bibliotheek van GDAL/OGR. Dat betekent dat nagenoeg elke bestandsindeling die kan worden geopend door GDAL of OGR direct kan worden geopend in QGIS. Tot nu werden sommige bestandsextensies niet toegevoegd an de bestandsselectie voor GDAL of OGR, wat er in resulteerde dat gebruikers geloofden dat QGIS die bestandsindelingen niet kon openen of behandelen. Enkele nieuwe extensies zijn nu toegevoegd aan de filters voor bestandsselectie in GDAL en OGR om dit probleem te verkleinen:

Voor vectorbestanden:

 • .thf voor indeling EDIGEO Frans kadaster

 • .ods voor indeling OpenDocument Spreadsheet LibreOffice/Apache OpenOffice

 • .xls voor indeling Microsoft Excel

 • .xlsx voor indeling Microsoft Excel OpenXML

 • .xml voor indeling NAS - ALKIS

 • .map voor indeling WAsP

 • .pix voor indeling PCIDSK

 • .gtm en.gtz voor indeling GPSTrackMaker

 • .vfk voor indeling VFK

 • .osm en .pbf voor indeling OpenStreetMap

 • .sua voor indeling SUA

 • .txt voor indeling OpenAir

 • .xml voor indeling Planetary Data Systems TABLE

 • .htf voor indeling Hydrographic Transfer

 • .svg voor indeling SVG

 • .gen voor ARCGEN

 • .sxf voor indelingen voor opslag en uitwisseling

 • .pdf voor vectorindeling Geospatial PDF

 • .sgy en .segy voor indeling SEG-Y

 • .seg, .seg1, .sp1, .uko, .ukooa voor indeling SEGUKOOA

 • .ovf voor vectorbestandsindeling VRT

 • .kmz voor indeling gecomprimeerde KML (KMZ)

 • .db3, .s3db, .sqlite3, .db3, .s3db, .sqlite3 voor indeling SQLite/SpatiaLite

 • .sl3 voor indeling SQLite Spatial (FDO)

 • CouchDB Spatial (via URL)

Voor rasterbestanden:

 • .ovr voor rasterbestandsindeling vrt

image38

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Médéric Ribreux

Mogelijkheid: ST_RemoveRepeatedPoints gebruiken voor server-side vereenvoudiging met lagen voor PostGIS 2.2 (of nieuwer)

Bij het gebruiken van een instantie van PostGIS 2.2, gebruikt QGIS nu de functie ST_RemoveRepeatedPoints in plaats van de functie ST_SnapToGrid om server-side vereenvoudiging te verwerken, zoals beschreven door Paul Ramsey.

Deze methode zal het aantal knopen verminderen van de geometrieën die QGIS moet downloaden vanaf de server, wat de snelheid van het renderen zal verhogen en bandbreedte zal besparen tussen QGIS en de server van PostgreSQL.

image39

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Michaël Douchin @kimaidou

Gegevensbeheer

Mogelijkheid: Plug-in SPIT verwijderd

De plug-in “SPIT” wordt niet langer gebundeld met QGIS, omdat de plug-in niet werd onderhouden en is achterhaald door DB Manager en de algoritmes voor het importeren van databases van Processing.

image40

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nathan Woodrow

Mogelijkheid: Exporteren als DXF: optie om titel te gebruiken in plaats van de naam als laagnaam voor DXF in toepassing en server

image41

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: Stad Uster

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Jürgen Fischer

Mogelijkheid: Type geometrie kan worden overschreven in het dialoogvenster Vector opslaan als

Dit maakt jet mogelijk dingen te doen als het opslaan van een tabel zonder geometrie MET een type geometrie, zodat geometrieën dan handmatig kunnen worden toegevoegd aan rijen. eerder was dit alleen mogelijk in QGIS te doen door opnieuw te sorteren op dummy-samenvoegingen of andere workarounds.

Aanvullend zijn opties toegevoegd om te forceren dat het type uitvoerbestand multitype is, of een dimensie Z bevat.

image42

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Vectorsamenvoegingen worden nu opgeslagen in QLR laagdefinitie bestanden

Mogelijkheid: Widget Externe bron

Een nieuw formulierwidget is nu beschikbaar. Het is genaamd “Externe bron” en het maakt een meer complete afhandeling van aan opslag in bestandspaden toegewezen attributen. Hier is een volledig overzicht van de mogelijkheden van het widget:

 • U kunt een extensiefilter instellen om het opslaan van vaste bestandsindelingen te forceren. Als een filter is ingesteld, zal de bestandsselectie alleen de bestandsnamen weergeven die relevant zijn voor het filter (het is nog steeds mogelijk elk bestand te selecteren door het teken ‘*’ te gebruiken in het zoekveld). De syntaxis voor het filter is hetzelfde als voor Qt widget QFileDialog::getOpenFileName.

 • U kunt een standaard pad instellen. Elke keer als een gebruiker het widget triggert, zal een bestandsselectie openen op het standaard pad (indien ingesteld). Als geen standaard pad werd ingesteld, zal bestandsselectie het laatste pad gebruiken dat werd geselecteert vanuit een widget “Externe bron”. Als het widget nooit werd gebruikt opent bestandsselectie standaard op het pad van het project.

 • U kunt een relatief pad voor opslaan definiëren en instellen. Relatieve paden voor opslag zullen u in staat stellen allen dat deel van het pad op te slaan dat na het standaard pad is gelegen (als standaard pad is ingesteld) of het huidige pad voor het project. Dit is in het bijzonder nuttig wanneer u lange paden wilt opslaan in attributen met beperkte grootte (zoals tekstattributen voor Shapefiles die zijn beperkt tot 254 tekens), of voor het maken van zichzelf bevattende project- en gegevensbestandsarchieven voor distributie.

 • Een andere nieuwe mogelijkheid om het widget gemakkelijker te gebruiken is dat bestandspaden nu kunnen worden weergegeven als hyperlinks. klikken op de hyperlink zal het gekoppelde bestand direct openen vanuit QGIS. U kunt deze optie configureren om het volledige pad van het bestand weer te geven of alleen de bestandsnaam. Het bestand zal worden geopend met behulp van de standaard afhandelaar voor die bestandsindeling vanuit uw besturingssysteem.

 • U kunt ook een URL gebruiken in plaats van een bestandspad. Het widget zal het interpreteren als een URL en u zult in staat zijn de gekoppelde webpagina direct in uw standaard webbrowser te openen.

 • U kunt er voor kiezen paden naar mappen op te slaan in plaats van bestandspaden.

 • Er is een geïntegreerde documentviewer in dit widget. U kunt het gebruiken om afbeeldingen of webpagina’s direct weer te geven in QGIS. De bestandsselectie voor de geïntegreerde viewer heeft voordeel van alle hierboven genoemde opties.

Voor meer informatie over opties voor configuratie, kunt u de helptips in het dialoogvenster voor configureren gebruiken.

Het belangrijkste doel van dit nieuwe widget is om de twee bestaande widgets ‘Bestandsnaam’ en ‘Foto’ te repareren en te verbeteren, en ze te vervangen door één uniform widget. Tot op dit moment kunt u nog steeds de oude widgets gebruiken maar zijn zullen vervallen en verwijderd in QGIS 3.0. We bevelen aan om uw projecten nu te laten overgaan op het gebruiken van het nieuwe widget ‘Externe bron’.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door:

image43

Mogelijkheid: Bewerken relatie N:M

Dit voegt de mogelijkheid toe om gegevens te beheren in een genormaliseerde relationele database in relaties N:M (veel tot veel). Op de relatiebewerker in een formulier werken de gereedschappen om toe te voegen, te verwijderen, koppelen en koppeling verwijderen ook op de tabel om te koppelen als een relatie wordt gevisualiseerd als een relatie N:M.

Configuratie vindt plaats op de tab Velden waar op de relatie een tweede relatie kan worden gekozen (indien er een geschikte relatie is in termen van een tweede relatie op de tabel om te koppelen).

Beperkingen:

QGIS is geen beheerssysteem voor databases.

Het is gebaseerd op aannames vanuit het onderliggende systeem van de database. In het bijzonder:

 • het verwacht een ON DELETE CASCADE of soortgelijke maat voor de tweede relatie

 • het houdt geen rekening met de instelling van de primaire sleutel bij het toevoegen van objecten. Gebruikers dienen te worden geïnstrueerd om die handmatig in te stellen, of - als het een uit de database afgeleide waarde is - de lagen moeten in de modus Transactie staan

image44

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door Kanton Neuchâtel, stad Pully, stad Vevey

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Matthias Kuhn

Digitaliseren

Mogelijkheid: Kleur van het elastiek te configureren

U kunt nu breedte en kleur voor het elastiek, dat wordt gebruikt voor Digitaliseren, instellen.

image45

Mogelijkheid: gereedschap Traceren voor digitaliseren

Het nieuwe gereedschap Traceren is een geavanceerd gereedschap voor digitaliseren dat u in staat stelt objecten in de ene laag te digitaliseren door die objecten in een andere laag te volgen.

Het gereedschap Traceren:

 • gebruikt het algoritme Dijkstra’s shortest path om traceerbare routes te vinden

 • kan routes traceren over meerdere afzonderlijke objecten

 • kan worden gebruikt met gereedschappen van geavanceerd Digitaliseren (bijv. opnieuw vormen)

 • kan worden in- en uitgeschakeld door T in te drukken op uw toetsenbord tijdens het digitaliseren

 • is snel een gemakkelijk te gebruiken

U kunt meer over deze mogleijkheid lezen hier en met deze handleiding.

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: de Royal Borough of Windsor and Maidenhead, Neath Port Talbot County Borough Council, Ujaval Gandhi, Surrey Heath Borough Council, Matias Arnold, Northumberland National Park Authority, Buccleuch Estates Limited, Countryscape

image46

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting

Labels

Mogelijkheid: Plaatsingsmodus “Cartografisch” voor puntlabels

In deze plaatsingsmodus, worden kandidaten voor puntlabels gegenereerd die de ideale cartografische regels voor plaatsing volgen, bijv. plaatsing van labels wordt geprioriteerd in de volgorde:

 • rechtsboven

 • linksboven

 • rechtsonder

 • linksonder

 • rechts midden

 • links midden

 • boven, iets naar rechts

 • onder, iets naar links

(rekening houdende met de richtlijnen van Krygier en Wood (2011) en andere cartografische meesterwerken)

De prioriteit voor plaatsing kan ook worden ingesteld voor een individueel object met behulp van een gegevensgedefinieerde lijst met geprioriteerde posities. Dit maakt het mogelijk dat slechts enkele bepaalde plaatsingen kunnen worden gebruikt, dus bijv voor objecten langs de kust zou u kunnen voorkomen dat labels boven land worden geplaatst.

image53

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door Andreas Neumann

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Afstand voor label toepassen vanaf grenzen symbool

Als deze instelling actief is, is de afstand voor het label van toepassing vanaf de grenzen van het gerenderde symbool voor een punt in plaats van voor het punt zelf. Dit is speciaal nuttig wanneer de grootte va het symbool niet vast is, bijv. als het wordt ingesteld door een gegevensgedefinieerde grootte of bij het gebruiken van verschillende symbolen in een renderer Categorieën.

Onthoud dat deze instelling alleen beschikbaar is met de nieuwe modus voor plaatsing van puntlabels Cartografisch.

image54

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door Andreas Neumann

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Volgorde van renderen van labels beheren

Een nieuw besturingselement voor het instellen van een “Z-index” voor een label is toegevoegd aan het dialoogvenster voor de eigenschappen van labels. Dit besturingselement (dat ook gegevensgedefinieerde overschrijvingen accepteert voor individuele objecten) bepaalt de volgorde waarin labels worden gerenderd. Labels van lagen met een hogere Z-index worden gerenderd bovenop labels van een laag met een lagere Z-index.

Aanvullend is de logica aangepast zodat als 2 labels overenekomende Z-indexen hebben, dan:

 • als zij van dezelfde laag zijn zal een kleiner label altijd boven een groter label worden getekend

 • als zij uit verschillende lagen komen zullen zij worden getekend in dezelfde volgorde als de lagen zelf (d.i. rekening houdende met de volgorde die is ingesteld in de legenda)

Diagrammen kunnen ook hun Z-index hebben ingesteld (maar niet gegevensgedefinieerd) zodat de volgorde van labels en diagrammen kan worden beheerd.

Onthoud dat dit het NIET mogelijk maakt dat labels onder de objecten van andere lagen worden getekend, het beheert slechts de volgorde waarin labels bovenop uw kaart worden getekend.

image55

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Feitelijk gerenderde symbool wordt nu beschouwd als een obstakel voor labels van puntobjecten

Eerder werd alleen het puntobject zelf behandeld als een obstakel voor kandidaat-labels. Indien een groot of verschoven symbool werd gebruikt voor het punt, dan werd labels toegestaan dit symbool te overlappen zonder de lasten van het obstakel zijn mee te wegen.

Nu wordt rekening gehouden met de feitelijke grootte en verschuiving van het gerenderde symbool bij het detecteren van of een label botst met een puntobject. Het resultaat is nu dat QGIS in meer omstandigheden het tekenen van labels over puntsymbolen vermijd.

image56

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door Stad Uster

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Legenda van laag

Mogelijkheid: Een stijl op meerdere geselecteerde lagen plakken of op alle lagen in een groep van de legenda

Deze mogelijkheid voegt de mogelijkheid toe om de stijl van één laag te plakken op een groep lagen of op geselecteerde lagen.

image57

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Salvatore Larosa

Mogelijkheid: Legenda filteren met expressie

Het is nu mogelijk elementen van de legenda te filteren met een expressie. Het is ontworpen met het filteren van op regel gebaseerde of gecategoriseerde symbologie in gedachte.

Het filteren van de legenda is beschikbaar in de legenda van de hoofdtoepassing, als ook voor componenten van de legenda in de QGIS Printvormgeving.

image59

Dit werd mogelijk gemaakt door Agence de l’Eau Adour-Garonne (Adour-Garonne Water Agency)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Hugo Mercier / Oslandia

Printvormgeving

Mogelijkheid: Nieuwe opties voor filteren van elementen van de legenda

Dit introduceert twee nieuwe opties om elementen van de legenda te filteren.

De eerste, filteren met expressie, stelt gebruikers in staat een expressie in te stellen voor het filteren van welke objecten zouden moeten worden weergegeven in de legenda. Alleen symbolen met een overeenkomend object zullen worden weergegeven in de legenda.

De tweede optie voor filteren maakt het mogelijk een legenda van Printvormgeving te filteren om alleen items te bevatten die ook zijn opgenomen binnen de huidige polygoon van Atlas.

image58

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Hugo Mercier (Oslandia)

Mogelijkheid: Aanvullende paden voor sjablonen van Printvormgeving

U kunt nu aangepaste paden definiëren die door QGIS zouden moeten worden gebruikt om sjablonen voor Printvormgeving te vinden. Dit betekent dat u bijvoorbeeld een aantal sjablonen kunt plaatsen op een netwerkshare en uw gebruikers toegang tot die map kunt geven, in aanvulling op de lokale die al bestaan op hun eigen systeem. Bekijk Instellingen -> Opties -> Printvormgeving om de zoekpaden voor sjablonen van Printvormgeving te beheren.

image60

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nathan Woodrow

Mogelijkheid: Meervoudige selectie van lay-outs in beheer

De Printvormgeving-manager heeft ondersteuning gekregen voor het beheren van meerdere lay-outs op hetzelfde moment. U kunt nu meerdere lay-outs tegelijkertijd openen of verwijderen met behulp van de Ctrl-toets en meerdere lay-outs uit de lijst selecteren.

image61

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Médéric Ribreux

Plug-ins

Mogelijkheid: Ondersteuning voor authenticatiesysteem voor beheer plug-ins

Ondersteuning voor het nieuwe authenticatiesysteem is toegevoegd aan het beheer voor plug-ins. Dit stelt gebruikers in staat configuraties voor authenticatie toe te passen voor verbindingen met opslagplaatsen voor plug-ins, en systeembeheerders om geauthenticeerde toegang te verschaffen tot opslagplaatsen van plug-ins en/of de downloadpakketten van plug-ins.

image62

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door Boundless Spatial

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Larry Shaffer

Processing

Mogelijkheid: Nieuwe algoritmes in 2.14

QGIS geo-algoritmes:

 • Smooth: voor glad maken van lijn- of polygoonlagen.

 • Omgekeerde lijnrichting.

GDAL/OGR geo-algoritmes:

 • gdal2tiles: bouwt een map met TMS-tegels, KML’s en eenvoudige webviewers.

 • gdal_retile: tegelt een set tegels opnieuw en/of bouwt getegelde niveaus van piramiden.

Mogelijkheid: Q/A eenheidstesten

Een nieuw testframework is geïntroduceerd om de stabiliteit van de module processing op de lange termijn te garanderen.

Geo-algoritmes van Processing worden uitgevoerd na elke wijziging die raakt aan de broncode van QGIS en de resultaten worden vergeleken met een controle gegevensset om het juiste gedrag te garanderen. Dit geeft onmiddellijke terugkoppeling over mogelijke regressies.

Het is mogelijk - en gewenst - dat meer testen worden toegevoegd. U kunt meer lezen over hoe deel te nemen.

image63

Dit werd mogelijk gemaakt door The QGIS Project

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Matthias Kuhn OPENGIS.ch

Mogelijkheid: Verbeterde Toolbox

De vereenvoudigde interface is verwijderd, en een nieuwe en meer gebruikersvriendelijk systeem voor het beheren van de providers is toegevoegd. De functionaliteit voor het zoeken van algoritmes zoekt nu ook in providers die niet actief zijn, en stelt voor om ze te activeren.

image64

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door Boundless Spatial

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Víctor Olaya

Mogelijkheid: Batchprocessen kunnen worden opgeslagen en later worden opgehaald met de interface voor Batchprocessing

image65

Mogelijkheid: Meer informatief dialoogvenster voor algoritmes

Een korte beschrijving wordt nu weergegeven naast de parameters van het algoritme, wat het eenvoudiger maakt het doel van het algoritme te begrijpen.

Ook kunnen batchprocessen nu worden gestart vanuit het dialoogvenster Algoritme, met behulp van de knop “Uitvoeren als batchproces…”

image66

Mogelijkheid: modules v.net voor GRASS7

QGIS 2.14 Processing bevat nu modules v.net voor GRASS (alleen voor GRASS7). Deze modules zijn een set algoritmes die werken op grafische lijn vectorlagen (netwerken). Een graph is een set vertices (of knopen of punten) die aan elkaar zijn gekoppeld met een set randen (of bogen of lijnen). De set randen wordt vaak een netwerk genoemd.

Dankzij de modules v.net kunt u eenvoudig het kortste pad berekenen tussen een set knopen in het netwerk of zelfs de isochrone kaart berekenen uit een set centrale punten. U kunt ook eenvoudig het complexe probleem van de handelsreiziger `het complexe probleem van de handelsreiziger oplossen met een netwerk en een set reisknopen.

Algoritmes v.net gebruiken vaak een lijn vectorlaag (voor het netwerk) en een puntlaag die de knopen weergeeft die u wilt gebruiken voor de berekening. Zorg er voor een ware graph lijn vectorlaag te gebruiken als de netwerklaag (randen moeten zijn verbonden met vertex zonder kruisingen tussen randen) om problemen te vermijden. U kunt ook elk attribuut voor een netwerklaag gebruiken voor berekening van de kosten (de inhoud van het attribuut wordt gebruikt om de reiskosten naar de rand te berekenen).

Hier is een snelle samenvatting van de verschillende algoritmes die zijn opgenomen in Processing:

 • v.net.alloc: Kent subnetten toe voor nabijgelegen centra.

 • v.net.allpairs: Berekent de kortste afstand tussen alle paren van knopen in het netwerk.

 • v.net.arcs: Maakt bogen uit een bestand met punten.

 • v.net.articulation: Berekent de verbindingspunten in het netwerk.

 • v.net.bridge: Berekent bruggen van het netwerk.

 • v.net.centrality: Berekent metingen voor degree, centrality, betweeness, closeness en eigenvector centrality in het netwerk.

 • v.net.components: Berekent sterke en zwakke verbonden componenten in het netwerk.

 • v.net.connect: Verbindt punten (knopen) met de dichtstbij gelegen boog in een netwerk (en voegt randen toe indien nodig).

 • v.net.connectivity: Berekent de vertex-connectiviteit tussen twee sets van knopen in het netwerk.

 • v.net.distance: Berekent de kortste afstand via het netwerk tussen twee sets van knopen.

 • v.net.flow: Berekent de maximale stroom tussen twee sets van knopen in het netwerk..

 • v.net.iso: Berekent de isochrone kaart van een netwerk uit een set van knopen.

 • v.net.nodes: Neemt knopen uit een netwerk/graph-laag.

 • v.net.nreports: Rapporteert informatie over de knopen.

 • v.net.path: Zoekt de kortste afstand via het netwerk tussen twee knopen.

 • v.net.report: Rapporteert informatie over de randen van het netwerk.

 • v.net.salesman: Berekent het travelling salesman path uit een set knopen in het netwerk.

 • v.net.spanningtree: Berekent de Spanning tree van het netwerk.

 • v.net.steiner: Maakt een Steiner tree voor het netwerk en de opgegeven knopen.

 • v.net.visibility: Voert grafische zichtbaarheidsconstructie uit.

Gebruik de tab “Help” op elk van de v.net Processing algoritmes om de officiële documentatie van GRASS7 te lezen voor meer informatie.

image67

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Médéric Ribreux

Programmeerbaarheid

Mogelijkheid: Functiebewerker voor expressie opnieuw ontworpen

Met automatisch opslaan

image68

Mogelijkheid: Init-code voor Python opslaan in het project

Voegt een optie en codebewerker toe om code in de vorm van init-code voor Python op te slaan in het project (en in de DB, omdat het in het gedeelte Stijl staat)

image69

Mogelijkheid: Nieuwe opties filteren en sorteren voor QgsFeatureRequest

QgsFeatureRequest ondersteunt nu instellingen voor een maximum limiet voor het aantal terug te geven objecten. In veel gevallen wordt deze limiet doorgegeven aan de provider, resulterend in significante winst in de uitvoering wanneer slechts een bepaald aantal objecten zijn vereist.

Aanvullend ondersteunt QgsFeatureRequest nu een volgorde voor de teruggegeven objecten. Opnieuw wordt deze volgorde in veel gevallen doorgegeven aan de provider zodat die wordt verwerkt aan de “server side” voor optimale uitvoering.

image70

Mogelijkheid: Opties voor aangepast objectformulier voor code van Python

Deze mogelijkheid voegt meer opties toe aan het aangepaste objectfomulier voor code van Python:

 • laden uit bestand (met widget Bestandsselectie)

 • laden uit omgeving (d.i. een plug-in of een Pythonfunctie init)

 • direct invoeren van de code in een widget Invoer (nieuwe optie)

De opties voor configuratie, inclusief de aangepaste Python-code ingevoerd in het dialoogvenster worden opgeslagen in het project, als ook in de instellingen van QML voor de stijl en kunnen worden geëxporteerd/hersteld naar/vanuit een database.

image71

Dit werd mogelijk gemaakt door ARPA Piemonte

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti (ItOpen)

Mogelijkheid: Nieuwe klassen voor PyQGIS in 2.14

Nieuwe bronklassen

Nieuwe klassen voor GUI

Opnieuw te gebruiken widgets:

 • QgsExternalResourceWidget - widget voor weergeven van een bestandspad met een drukknop voor een dialoogvenster “Bestand openen”, en optioneel weergeven van afbeeldingen of HTML-bestanden

 • QgsFileWidget - widget voor het selecteren van een bestand of ene map

 • QgsLegendFilterButton - widget gereedschapsknop dat het mogelijk maakt het filter voor de legenda op inhoud van de kaart in of uit te schakelen

 • QgsMapCanvasTracer - een extensie van QgsTracer die extra functionaliteit verschaft voor interacties met kaartvensters

 • Qgs25DRendererWidget - widget voor het instellen van eigenschappen voor een 2.5D renderer

 • QgsColorWidgetAction - widget actie voor inbedden van een kleurenkiezer binnen een menu

Opnieuw te gebruiken dialoogvensters:

QGIS Server

Mogelijkheid: parameter STARTINDEX in WFS GetFeature Request

`STARTINDEX is standaard in WFS 2.0, maar het is een uitbreiding voor WFS 1.0 geímplementeerd in QGIS Server.

STARTINDEX kan worden gebruikt om enkele objecten in de resultaatset over te slaan en in combinatie met MAXFEATURES verschaft voor de mogelijkheid om WFS GetFeature naar pagina te gebruiken via de resultaten. Onthoud dat STARTINDEX=0 betekent: begin met het eerste object, sla niets over.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door 3Liz

Mogelijkheid: showFeatureCount in GetLegendGraphic

Niet standaard parameter showFeatureCount toegevoegd om telling van objecten toe te voegen aan de legenda.showFeatureCount mag worden ingesteld op TRUE of 1 om het te activeren.

Deze mogelijkheid heeft een fake X server nodig.

image72

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door 3Liz

Mogelijkheid: Optie om het renderen van onregelmatigheden aan de randen van tegels te vermijden

image73

Mogelijkheid: Controle van configuratie in projecteigenschappen

Een nieuwe controle voor configuratie is toegevoegd aan projecteigenschappen om te helpen bij het configureren van een project voor QGIS Server,.

De controle test op fouten als:

 • duplicaatnamen of verkorte namen gebruikt als namen voor OWS

 • ongeldige namen voor OWS

 • ontbrekende coderingen voor vectorlagen

image74

Dit werd mogelijk gemaakt door Ifremer

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door 3Liz

Mogelijkheid: mogelijkheden voor WMS INSPIRE

In de projecteigenschappen kan de gebruiker:

 • mogelijkheden voor INSPIRE activeren

 • de taal voor de service selecteren, uit 24 officiële talen voor de EU + 5 regionale talen

 • het scenario voor service metadata selecteren en hun parameters specificeren

De mogelijkheden voor WMS 1.3.0 sluiten aan op de configuratie van INSPIRE.

image75

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door 3Liz

Mogelijkheid: Verkorte namen toevoegen aan lagen, groepen en project

Een aantal elementen heeft zowel een Naam als een Titel. De Naam is teksttekenreeks gebruikt voor communicatie van machine-naar-machine terwijl de Titel ten behoeve van mensen is. Een gegevensset kan bijvoorbeeld de beschrijvende Titel Maximum Atmospheric Temperature hebben en kan worden bevraagd met de verkorte Naam ATMAX.

Gebruikers zouden al een titel kunnenhebben ingesteld voor lagen en het project. OpenGeospatial Web Services, OWS (WMS, WFS, WCS), naam is gebaseerd op de gebruikte naam in de boom van lagen. Deze naam is meer een label voor mensen dan een naam voor communicatie van machine-naar-machine.

Deze mogelijkheid voegt de mogelijkheid voor gebruikers toe om Name te definiëren als een teksttekenreeks voor communicatie van machine-naar-machine:

 • verkorte naam voor bewerkingselementen voor laageigenschappen

 • dialoogvenster voor gegevens van WMS om de boom van lagen te groeperen (verkorte naam, titel, abstract)

 • bewerkingen voor verkorte naam voor projecteigenschappen

 • validatie toegevoegd voor regexp “^[A-Za-z][A-Za-z0-9._-]*” om bewerking voor verkorte naam toegankelijk te houden via en statische methode

 • element TreeName toegevoegd aan de fullProjectSettings

Als een verkorte naam is ingesteld voor lagen, groepen en project wordt die gebruikt door QGIS Server als de laagnaam.

image76

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door 3Liz

Symbologie

Mogelijkheid: Assistent Grootte voor variëren van de breedte van de lijn

image77

Mogelijkheid: Ondersteuning voor transparantie in parameters voor SVG-kleuren

Niet-gebundelde SVG’s moeten toevoegen:

fill-opacity="param(fill-opacity)"

en

stroke-opacity="param(outline-opacity)"

om ondersteuning voor transparantie in te schakelen.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Gemakkelijk dupliceren van symboollagen

Een nieuwe knop “Dupliceren” is toegevoegd aan het dialoogvenster Symbooleigenschappen, wat het mogelijk maakt dat symboollagen eenvoudig kunnen worden gedupliceerd.

image78

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Renderer 2.5D

Dit voegt een interface toe voor configuratie en renderer die het eenvoudiger maakt om alle stukken samen te voegen die vereist zijn om een 2.5D-effect te krijgen.

Het maakt het configureren van delen van de stijl en is bedoeld voor een eenvoudige-naar-eenvoudige isetup.

Omdat elk deel van het systeem is gebouwd rondom QGIS’ interne renderen en symbologie-aandrijving, is er veel fijn af te stemmen. Wijzig, om alle mogelijkheden te kunnen benutten, eenvoudigweg de renderer naar een renderer Gradueel, Categorieën of Enkel symbool bij het maken en u zult volledige toegang zien om de stijl naar uw behoefte te verbeteren.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door:

Dit werd mogelijk gemaakt door:

 • Regionale raad van Picardië

 • ADUGA

 • Stad Nyon

 • Wetu GIT cc

image79

Mogelijkheid: Toestaan van definitie van volgorde voor renderen voor objecten

Wanneer objecten zijn vereist om te worden gerenderd in een bepaalde volgorde, kan dit worden gespecificeerd door een willekeurige expressie te gebruiken.

Dit kan worden geconfigureerd in het dialoogvenster voor de configuratie van de symbologie van de laag en mag een eenvoudig veld of een complexe expressie zijn.

Het verschaft ook beheer over een oplopende of aflopende volgorde, als ook of NUL-en eerst of laatst zijn.

Indien mogelijk zal het verzoek worden verzonden naar de database (Dit is afhankelijk van de complexiteit van de expressie, als ook van de provider voor de laag). Als het niet mogelijk is om het verzoek te verzenden naar de database, zal de sortering worden uitgevoerd op de lokale machine.

Dit wordt gebruikt door de 2.5D-renderer om objecten te renderen, gebaseerd op hun afstand vanaf de “camera”.

Dit is ook beschikbaar voor plug-ins:

layer.getFeatures( QgsFeatureRequest().setOrderBy( 'name' ) ) -- alphabetical by name

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Matthias Kuhn op OPENGIS.ch Dit werd mogelijk gemaakt door: Regionale raad van Picardië, ADUGA, Stad Nyon, Wetu GIT cc

image80

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Matthias Kuhn OPENGIS.ch

Mogelijkheden: Symbolen voor geometrie-generator

Symbolen voor geometrie-generator maken het mogelijk de aandrijving voor expressies te gebruiken voor het aanpassen van de geometrie vóór het renderen of zelfs nieuwe geometrieën te maken tijdens het renderen, gebaseerd op attributen van het object.

Dit kan alle soorten ruimtelijke operatoren gebruiken, zoals buffer, translate, intersect of extrude met parameters gebaseerd op attributen alleen voor het renderen zonder in feite de gegevens in de bron aan te passen.

Voorbeelden

Translate een geometrie

Gebruikt voor het dak van de 2.5D renderer

translate( $geometry, 10, 10 )

Vulstijl voor de rand van de polygoon

Dit genereert een polygoon die de omtrek van de originele polygoon weergeeft (Voorbeeld afbeelding)

difference( buffer( $geometry , 250 ), buffer( $geometry, -250 ) )

Verschillende symboollagen kunnen verschillende geometrie-generatoren bevatten, dit maakt het mogelijk om tegelijkertijd verschillende versies van een een geometrie weer te geven. De 2.5D renderer dient als voorbeeld.

image81

Dit werd mogelijk gemaakt door Regionale raad van Picardië, ADUGA, Stad Nyon, Wetu GIT cc

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Matthias Kuhn OPENGIS.ch

Gebruikers-interface

Mogelijkheid: Attributentabel kan worden vernieuwd

Een optie om attributen opnieuw te laden binnen de attributentabel is nu beschikbaar.

image82

Mogelijkheid: Direct instellen kleuren renderer en klassesymbool uit contextmenu in legenda

Geeft een widget kleurenwiel weer in het menu, wat u in staat stelt interactief de kleur voor een symbool te bewerken zonder zelfs één enkel dialoogvenster te moeten openen!

image83

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Symbolen voor de legenda direct bewerken vanuit de boom met lagen

Dit voegt een nieuw item “Symbool bewerken” toe aan het menu voor rechts klikken voor een renderer kinditem in de legenda (bijv categorieën voor de renderer Categorieën). Selecteren ervan opent een dialoogvenster voor het bewerken van het symbool dat het mogelijk maakt het symbool voor de klassen direct te bewerken. Het is veel sneller dan het openen van de laageigenschappen en door de tab Stijl te gaan. U kunt ook dubbelklikken op een kinditem om de bewerker voor het symbool te openen.

image84

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Alle items voor de legenda weergeven/verbergen via het contextmenu

Maakt het mogelijk alle symboolitems voor Categorieën/Gradueel/regel gebaseerde lagen in of uit te schakelen via een klik met rechts op een item. Eerder moest u handmatig elk item één voor één schakelen.

image85

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson