Log met wijzigingen voor QGIS 3.2

image1

Datum uitgave 22-06-2018

De grootste uitgave van QGIS ooit! QGIS 3.2 brengt een enorme lijst met nieuwe wijzigingen - de hoogtepunten daarvan zullen we hier proberen te behandelen. Zoals altijd herinneren we u er aan dat QGIS een open bron project is en vragen u om te overwegen ons te sponsoren door donaties, dragende lidmaatschappen of bijdragen aan de documentatie van de code, website, enzovoort.

Dankwoord

We willen onze dank uitspreken aan alle ontwikkelaars, schrijvers van documentatie, testers en alle andere mensen die vrijwillig hun tijd en inspanningen ter beschikking stellen (of mensen sponsoren om dat te kunnen doen). Vanuit de gemeenschap van QGIS hopen we dat u van deze uitgave zult genieten! Als u tijd of geld wilt doneren of op een andere wijze betrokken wilt zijn in het opwaarderen van QGIS, kijk dan ook eens op qgis.org en help een handje!

QGIS wordt ondersteund door donoren en dragende leden. Een huidige lijst van donoren die grote en kleine bijdragen hebben gegeven aan het project kan worden bekeken op onze lijst met donoren `. Als u een officieel dragend lid voor het project zou willen worden, bekijk dan :ref:`onze pagina voor dragende lidmaatschappen voor details. Ondersteunen van QGIS helpt ons om fondsen te verkrijgen voor onze halfjaarlijkse ontmoetingen van ontwikkelaars, de infrastructuur van het project te onderhouden en inspanningen voor het oplossen van problemen te financieren. Een volledige lijst van huidige dragende leden wordt hieronder weergegeven - een welgemeend Bedankt voor al onze ondersteuners!

QGIS is gratis software en u bent niet verplicht om maar iets te betalen voor het gebruiken ervan - in feite willen we mensen, wijd en zijd verspreid, aanmoedigen om het te gebruiken ongeacht uw financiële of sociale status - wij geloven dat het uitrusten van mensen met gereedschappen voor het maken van ruimtelijke beslissingen zal resulteren in een betere wereld voor de gehele mensheid.

Sponsoren voor QGIS versie 3.2

Een speciaal woord van dank aan al onze dragende leden, sponsoren en donoren voor de hulp om het ons mogelijk te maken deze uitgave te doen!

Algemeen

Mogelijkheid: Nieuwe gezipte projectbestandsindeling .qgz is nu de standaard indeling

QGZ werd als optionele indeling toegevoegd in 3.0. Door van deze indeling de standaard te maken maakt het eenvoudiger om te komen tot een container die in staat is om bronnen zoals SVG, offline gegevens in GPKG, kleurverlopen, plug-ins of scripts in te bedden.

image29

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door OSLANDIA - Paul Blottiere

Mogelijkheid: Filteren op veldwaarden in widget Querybouwer

Bij het maken van een nieuw filter met een expressie in Querybouwer kunt u nu de waarden van de velden filteren in een voorbeeldpaneel.

image30

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Salvatore Larosa

Mogelijkheid: Kaart op VOLLEDIG scherm met Ctrl-Shift-Tab

Naast Ctrl-Tab kunt u nu Ctrl-Shift-Tab gebruiken, wat u de kaart zal laten zien en ALLEEN de kaart, geen werkbalken of knoppen meer (of zelfs zonder titel voor het venster in combinatie met F11). Geweldig voor projecteren op Volledig scherm via beamer of op grote schermen. U kunt nog steeds zoomen en verschuiven! (Gebaseerd op het werk van Mathieu Pellerin)

image31

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Richard Duivenvoorde

Kaartgereedschap

Mogelijkheid: Gereedschap Kaart vereenvoudigen kan nu ook objecten gladder maken

Het gereedschap Kaart vereenvoudigen is hernoemd naar “Object vereenvoudigen”, en ondersteunt nu het interactief glad maken van objecten.

image2

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Gereedschap Objecten identificeren met extra opties

Met de nieuwe verbeteringen kan de gebruiker nu soortgelijke gereedschappen gebruiken als met Selecteren om meerdere objecten te identificeren.

Dit werd mogelijk gemaakt door Leicestershire County Council en East Hampshire District Council

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Martin Dobias and Viktor Sklencar

Mogelijkheid: Sla ook de status Uitgevouwen/Ingeklapt op van knopen op de kaartthema’s

Elk kaartthema zal ook vastleggen welke lagengroepen en items van de legenda uitgevouwen zijn, wanneer dus een kaartthema wordt geselecteerd, wordt de status Uitgevouwen/Ingeklapt toegepast op de boom van de lagen.

image3

Dit werd mogelijk gemaakt door Arpa Piemonte (Dipartimento Tematico Geologia e Dissesto) binnen het project ERIKUS

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Martin Dobias (Lutra Consulting) en Faunalia

Mogelijkheid: Automatische modus “Zoomen naar selectie” voor nieuwe kaartweergaven

Een nieuwe kaartweergave kan worden geconfigureerd om automatisch in te zoomen op de huidige selectie. Kan worden gecombineerd met verschillende kaartthema’s, zoals in dit voorbeeld.

image4

Dit werd mogelijk gemaakt door Technology One

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nathan Woodrow

Mogelijkheid: Keuze voor methode van vereenvoudigen voor gereedschap Kaart vereenvoudigen

Dit maakt het mogelijk dat verschillende technieken worden gebruikt voor vereenvoudigen in het interactieve gereedschap Object vereenvoudigen, inclusief het cartografisch meer plezieriger algoritme voor vereenvoudiging “Visvalingam”.

image5

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Cartesiaanse gebieden/lengtes/perimeters in Identificatieresultaten

In QGIS 3.2 laten we nu zowel ellipsoïde als Cartesiaanse gebieden, lengtes en perimeters afzonderlijk zien in het paneel Identificatieresultaten. Het zien van de twee afzonderlijke metingen geeft gebruikers een beter begrip van potentiële problemen in gebieds- of afstandsberekeningen, veroorzaakt door incorrecte projectie of ellipsoïde keuzes.

image7

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Expressies

Mogelijkheid: Nieuwe functies voor expressies

 • color_grayscale_average()

 • color_mix_rgb()

 • flip_coordinates()

 • wedge_buffer()

 • tapered_buffer()

 • buffer_by_m()

Nieuwe variabelen:

 • @project_home

 • @project_author

 • @project_abstract

 • @project_creation_date

 • @project_identifier

 • @project_keywords

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin, Nyall Dawson

Mogelijkheid: Meer hulpvaardiger expressiebouwer

De expressiebouwer maakt het nu eenvoudiger om expressies in QGIS te bouwen!

 • De bouwer laat nu de beschrijving voor gegevensgedefinieerde waarden zien, inclusief het bereik van verwachte waarden uit de expressie

 • Ctrl+klikken op een naam van een functie in de huidige expressie zal automatisch de Help voor die functie openen

 • Het laat nu indicaties voor delen van expressies met fouten zien

 • Het laat een volledige lijst van foutberichten zien, verkregen uit het parsen van de expressie

image8

Dit werd mogelijk gemaakt door Technology One

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nathan Woodrow

Gebruikersinterface

Mogelijkheid: Lagenpaneel: indicaties voor gefilterde kaartlagen

De weergave van de boom met lagen in het hoofdvenster (ToC) krijgt ondersteuning voor indicaties die worden weergegeven als op een vectorlaag een filter is toegepast. Dit maakt het voor gebruikers eenvoudiger om te begrijpen dat zij kijken naar een subset van alle gegevens. Klikken op het pictogram van de indicatie brengt de Querybouwer naar voren.

Dit voegt een mini-framewerk toe voor de weergave van extra pictogrammen in weergaven van de boom met lagen, naast de namen voor lagen en groepen. Tekst voor Helptips kan worden geassocieerd met indicaties om extra context voor indicaties te geven. In aanvulling daarop wordt een signaal gegeven als de gebruiker op indicaties klikt en aangepaste acties kunnen worden gedefinieerd. Het idee is dat indicaties in de toekomst kunnen worden gebruikt voor een subtiele weergave van verscheidene stukjes informatie, bijvoorbeeld:

 • kaartlaag met ongeldige geometrieën

 • kaartlaag met uitzonderingen voor direct opnieuw projecteren

 • kaartlaag heeft een ontbrekende gegevensbron

 • kaartlaag met ongeldig CRS

image9

Dit werd mogelijk gemaakt door Arpa Piemonte (Dipartimento Tematico Geologia e Dissesto) binnen het project ERIKUS

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Martin Dobias (Lutra Consulting) en Faunalia

Mogelijkheid: Toestaan van aangepast voorvoegsel voor filters voor lokaliseren

Voorvoegsels voor filters voor lokaliseren kunnen nu worden aangepast in de instellingen voor de toepassing op de tab “Lokaliseren”

image10

Dit werd mogelijk gemaakt door QGIS User Group Switzerland

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Denis Rouzaud, OPENGIS.ch

Mogelijkheid: Openen van vectoren en rasters, opgeslagen op HTTP(S), FTP, of clouddiensten

In 3.2 zijn de panelen voor het beheren van vector en raster bijgewerkt om het openen van gegevenssets van vector en raster die zijn opgeslagen op HTTP(S), FTP, of clouddiensten te vereenvoudigen. Inclusief ondersteuning voor Basis HTTP(S) authenticatie.

image11

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Sneltoetsen voor het schakelen van panelen

sneltoets Ctrl+{no}

Dit werd mogelijk gemaakt door Technology One

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nathan Woodrow

Mogelijkheid: Zoeken naar Favoriete plaatsen in Lokaliseren

Maakt het zoeken naar Favoriete plaatsen mogelijk. Dubbelklikken op een zoekresultaat zal zoomen naar de Favoriete plaats.

Korte video: https://www.youtube.com/watch?v=ymW4TU8QWy4

Het nieuwe filter presenteert zichzelf met een voorvoegsel “b” en met tr( “Favoriete plaats” ) als naam voor de weergave.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Klavs Pihlkjær

Mogelijkheid: Projectacties sluiten en terugdraaien

Twee nieuwe acties zijn toegevoegd aan het menu “Project”

 • “Sluiten”: Sluit het actieve project, brengt het venster van QGIS terug naar de lijst “Recente projecten”

 • “Terugdraaien”: herstelt het actieve project naar de laatst opgeslagen status, zonder rekening te houden met alle niet opgeslagen wijzigingen

image13

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nathan Woodrow, Nyall Dawson

Mogelijkheid: Indicatie voor niet opgeslagen wijzigingen in titelbalk

QGIS 3.2 volgt nu de standaard benadering voor de gebruikersinterface om aan te geven dat het huidige project niet opgeslagen wijzigingen heeft door een voorvoegsel “*” toe te voegen aan de naam van het project in de titelbalk van de toepassing. Dit maakt het eenvoudiger om in één oogopslag te zien of u nog niet opgeslagen wijzigingen heeft!

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Te configureren vertraging voor kaarttips

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door jdugge

Mogelijkheid: Laag of groep verplaatsen naar bovenste positie in paneel Lagen

Verplaatst de geselecteerde la(a)g(en) of groep(en) naar de bovenste positie in het paneel Lagen.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mie Winstrup

Mogelijkheid: Knop Inhoud van paneel Statistieken naar klembord kopiëren

Het is nu mogelijk om de uitvoertabel van het paneel Statistieken naar het klembord te kopiëren.

image14

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Zoeken naar pagina’s Instellingen, Opties en projecteigenschappen vanuit Lokaliseren

Korte video: https://www.youtube.com/watch?v=duB2YekUmV0

Het nieuwe filter presenteert zichzelf met een voorvoegsel “set” en met tr( “Instellingen” ) als naam voor de weergave.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Klavs Pihlkjær

Mogelijkheid: Indicaties voor ingebedde lagen en groepen

Ingebedde projectlagen en- groepen worden nu aangegeven door een handige indicatie “ingebed”, wat het voor gebruikers onmiddellijk duidelijk maakt welke lagen en groepen in een project zijn ingebed.

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Symbologie

Mogelijkheid: Mooiere kleuren voor nieuwe lagen

De “willekeurige” kleuren die worden toegewezen aan nieuwe lagen zijn niet langer “willekeurig” maar worden in plaats daarvan willekeurig geselecteerd uit een voorkeuzepalet van “visueel prettige” kleuren. Zeg maar tot ziens tegen de lelijke groene babyspuug lagen!

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Renderen

Mogelijkheid: Lettertype en soort lettertype kan nu worden aangepast voor Schaalbalk in het hoofdvenster

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Aangepast SVG-pad en grootte voor decoratie Noordpijl

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Gegevensbeheer

Mogelijkheid: Een gematerialiseerde weergave vernieuwen

Vanuit de browser kunt u, met een rechtsklik op een gematerialiseerde weergave, die nu vernieuwen.

image15

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Etienne Trimaille

Mogelijkheid: Ondersteuning voor Z en M in offline bewerken

Offline bewerken ondersteunt nu ook lagen met coördinaten Z en M.

Dit werd mogelijk gemaakt Oester Messtechnik

Dit werd ontwikkeld door Matthias Kuhn OPENGIS.ch

Mogelijkheid: Metadata voor projecten van QGIS

Volgend op het werk aan de metadata dat begon in QGIS 3.0, ondersteunt 3.2 nu metadata voor projecten van QGIS. Dit maakt het mogelijk gedetailleerde metadata in te stellen in projecteigenschappen, inclusief abstracten, sleutelwoorden, contact details, links, etc.

image16

Dit werd mogelijk gemaakt door Arpa Piemonte (Dipartimento Tematico Geologia e Dissesto) binnen het project ERIKUS

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road) en Faunalia

Formulieren en widgets

Mogelijkheid: Multi-kolom lay-out voor widget relatie met waarden voor meerdere selecties

Het widget voor waarde van relatie met meerdere selecties ingeschakeld ondersteunt nu meerdere kolommen. Dit maakt een beter gebruik van de horizontale schermruimte mogelijk.

image17

Dit werd mogelijk gemaakt door Grundbuch- und Vermessungsamt van het Kanton Zug

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door David Signer, OPENGIS.ch

Mogelijkheid: Toestaan van het gebruiken van een URL voor aangepaste formulieren voor attributen (UI-bestand)

Het UI-bestand zal bij elke sessie voor het eerste gebruik worden gedownload. Dit maakt het mogelijk om bijgewerkte UI-bestanden eenvoudiger te verdelen over cliënten.

Dit werd mogelijk gemaakt door SIRS

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Denis Rouzaud, OPENGIS.ch

Mogelijkheid: Formulieren voor dieper zoeken (cascading)

QGIS 3.2 introduceert ondersteuning voor dieper zoeken met formulieren (cascading), waarbij de waarden die beschikbaar zijn in één veld afhankelijk zijn van de waarden va andere velden. Deze mogelijkheid maakt het voor gebruikers mogelijk “waarde-relatie”-expressies te maken, gebaseerd op de huidige waarde van een ander veld in hetzelfde formulier. Wanneer de gebruiker de waarde van een veld aanpast, worden de in alle gerelateerde velden beschikbare waarden gefilterd om overeen te komen met de nieuwe waarde – wat een hiërarchische filterstrategie mogelijk maakt (dieper zoeken, of cascading) in een formulier.

image18

Dit werd mogelijk gemaakt door Grant Boxer, NaturalGIS, Tudor Bărăscu, NotioGIS, République et canton de Neuchâtel, Arpa Piemonte, Nelson Silva, QGIS Danish User Group, Bo Victor Thomsen en Lene Fischer, North River Geographic

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti (North Road)

Legenda van laag

Mogelijkheid: Optionele tekst boven symbolen voor vectorlagen

Deze mogelijkheid stelt gebruikers in staat extra informatie toe te voegen aan de symbolen in de legenda.

image19

Dit werd mogelijk gemaakt door Arpa Piemonte (Dipartimento Tematico Geologia e Dissesto) binnen het project ERIKUS

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Martin Dobias (Lutra Consulting) en Faunalia

Mogelijkheid: Groepen/Lagen kopiëren & plakken vanuit het ene project van QGIS naar een ander.

Maakt het mogelijk groepen en lagen te kopiëren en te plakken tussen projecten en profielen.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Salvatore Larosa

Printvormgeving

Mogelijkheid: Data bepaalde tabelbron voor items in de attributentabel

Wanneer een attributentabel is ingesteld voor een bron “Laagobjecten”, staat deze nieuwe mogelijkheid het toe dat de onderliggende vectorlaag, van waaruit de objecten afkomstig zijn, data bepaald-gedefinieerd is.

(Alle bestaande tabelattributen (instellingen voor kolommen) worden intact gelaten, dus het instellen van een data bepaalde-tabel om een laag met andere velden te maken zal resulteren in lege kolommen in de tabel.)

Dit werd mogelijk gemaakt Kartoza/InaSAFE

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Metadata voor project ingebed in exports van de lay-out

Opslaan van een afdruklay-out naar SVG, PDF of afbeeldingen zal nu enige metadata voor het project inbedden in het gemaakte bestand. Ondersteuning voor verschillende elementen van de metadata is afhankelijk van de individuele indeling van de export.

Dit werd mogelijk gemaakt door Arpa Piemonte (Dipartimento Tematico Geologia e Dissesto) binnen het project ERIKUS

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Betere opmaak voor tekst van schaalbalk

QGIS 3.2 maakt het mogelijk dat het volledige bereik aan opties voor het opmaken van tekst wordt gebruikt in de tekst voor de schaalbalk, bijv. buffers, schaduwen, en vormen voor de achtergrond.

Onleesbare tekst voor de schaalbalk is iets uit het verleden!

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Processing

Mogelijkheid: Verbeterd algoritme ‘Join by attribute table’

Het algoritme ‘Join by attribute table’ is opgewaardeerd om een-tot-veel samenvoegingen te ondersteunen (d.i. maken van afzonderlijke objecten voor elk overeenkomend object) als ook een optie om records die niet konden worden samengevoegd te negeren. Aanvullend kan nu een optioneel voorvoegsel voor samengevoegde velden worden gespecificeerd.

image20

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin, Nyall Dawson

Mogelijkheid: Script laden uit sjabloon

Nieuwe optie om scripts voor Processing uit een aangepast sjabloon te laden

image21

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Matteo Ghetta (Faunalia)

Mogelijkheid: Algoritme Objectfilter voor modellen van Processing

Voegt een nieuw algoritme Objectfilter toe aan Grafische modellen bouwen. Maakt het mogelijk objecten van een bron te filteren, gebaseerd op expressies en de overeenkomende objecten te versturen naar verschillende uitvoeren als uiteindelijke producten of een andere pijplijn voor een algoritme voor verdere verwerking.

Lees deze blogpost voor meer informatie.

image22

Dit werd mogelijk gemaakt door QGIS User Group Switzerland

Dit werd ontwikkeld door Matthias Kuhn OPENGIS.ch

Mogelijkheid: Zonehistogram

Dit nieuwe algoritme voegt velden toe die tellingen weergeven van elke unieke waarde uit een rasterlaag, opgenomen in zones die zijn gedefinieerd als polygonen.

image23

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Algoritmes Union, Difference and Intersection geporteerd naar C++

QGIS eigen algoritmes voor geoprocessing zijn geporteerd van Python naar C++. In aanvulling daarop, om de uitvoering te verbeteren, zijn een aantal problemen met deze update opgelost.

Dit werd mogelijk gemaakt door InaSAFE DFAT

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Martin Dobias (Lutra Consulting)

Mogelijkheid: Algoritme ‘Project points (cartesian)’

Dit nieuwe algoritme voor Processing projecteert punten uit een invoer puntenlaag met een gespecificeerde afstand en richting (azimut). Het ondersteunt dynamische parameters voor de afstand en richting zodat de afstand en richting kunnen worden overgenomen uit veldwaarden of expressies.

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door Nyall Dawson (North Road)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Dynamische waarden voor parameters voor meer algoritmes

QGIS 3.2 borduurt voort op het werk dat begon in 3.0 om “dynamische” parameters voor geselecteerde algoritmes van Processing toe te staan. Dynamische parameters maken het voor gebruikers mogelijk om expressies of veldwaarden te gebruiken om de waarde van een parameter te specificeren terwijl het algoritme wordt uitgevoerd, dus bijv. de grootte van de buffer kan dynamisch worden berekend voor elk gebufferd individuele object.

In 3.2 ondersteunen de volgende algoritmes nu dynamische parameters:

 • Gaten verwijderen

 • Duplicaatpunten verwijderen

 • Vereenvoudigen

 • Glad maken

 • Aan grid ‘snappen’

 • Onderverdelen

 • Doorsnede

 • Vertaal

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Algoritme Multi-ring buffer (constante afstand)

Dit nieuwe algoritme berekent een multi-ring (‘donuts’) buffer voor alle objecten in een invoerlaag, met behulp van een vaste of dynamische afstand en het aantal ringen.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alex Bruy

Mogelijkheid: Nieuw algoritme “segmentize”

In QGIS 3.2 zijn twee nieuwe algoritmes voor het segmenteren van gebogen geometrieën toegevoegd aan Processing.

“Segmentize by maximum distance”: Het segmenteren wordt uitgevoerd door de maximale verschuivingsafstand te specificeren tussen de originele boog en de gesegmenteerde weergave.

“Segmentize by maximum angle”: Het segmenteren wordt uitgevoerd door de maximale hoek van de radius te specificeren tussen punten op de recht gemaakte geometrie (bijv. de hoek van de boog die werd gemaakt vanuit het originele midden van de boog ten opzichte van opvolgende punten op de gelineariseerde geometrie).

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Optie om punten op alle delen van polygonen te maken

De algoritmes “Centroid” en “Point on surface” hebben een nieuwe optie om punten te maken voor elk individueel deel van invoergeometrieën.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Algoritme Rotate Features

Dit nieuwe algoritme maakt het draaien van objecten rond een ingestelde hoek mogelijk. Het draaien kan gebeuren rondom een ingesteld punt of rond het zwaartepunt van elk individueel object.

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Feature: Lijnverloop in “Add Geometry Attributes”

Het algoritme “Add Geometry Attributes” berekent nu het lijnverloop en rechte afstanden voor lijnlagen.

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Foto’s met geoverwijzingen importeren

In QGIS 3.2 is een nieuw algoritme “Import geotagged photos” toegevoegd aan Processing. Het maakt het mogelijk een map te selecteren die het zal scannen op JPG-bestanden die zijn voorzien van geoverwijzingen en maakt een laag PointZ met het resultaat, met attributen voor pad van de foto, hoogte, richting en tijfstempel.

Optioneel mag de scan recursief zijn en kunt u een optionele tabel met goto’s maken die niet konden worden gelezen of waarin geoverwijzingen ontbreken.

Het algoritme stelt automatisch de uitvoertabel in om een widget Externe bron te gebruiken om de gekoppelde foto’s weer te geven in het formulier met attributen.

image24

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Algoritme Swap x/y coordinate values

Dit algoritme verwisselt de waarden van de X- en Y-coördinaten in invoergeometrieën. Het kan worden gebruikt om geometrieën te repareren waarvan per ongeluk hun waarden voor breedte- en lengtegraad zijn verwisseld.

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Optie voor volgorde voor “Oplopend veld toevoegen”

Deze wijziging stelt gebruikers in staat op optioneel een sorteervolgorde in te stellen bij het toewijzen van waarden in het algoritme Oplopend veld toevoegen. Eerdere waarden werden altijd toegevoegd met behulp van de originele volgorde van de objecten. Met deze wijziging kunnen gebruikers de volgorde beheren waarin aan objecten waarden worden toegekend.

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Indicaties voor eenheden van parameters voor afstand

Wanneer een algoritme een type parameter “distance” gebruikt, zullen de eenheden nu naast de parameter worden weergegeven. Dit vermijd de verwarring bij het uitvoeren van algoritmes die afstanden gebruiken waarbij de eenheid afhankelijk is van een parameter Laag of CRS - bijv. de parameter distance in het algoritme Buffer geeft de afstand in laageenheden… dus nu tonen we in QGIS 3.2 die eenheden direct in het dialoogvenster. Hopelijk leidt dit tot minder verwarring voor de gebruiker en ongewenste “1000 graden buffers”!

Aanvullend - als de eenheid in graden is, wordt naast de parameter een klein pictogram als waarschuwing weergegeven. De Helptip voor dit pictogram adviseert gebruikers om gegevens opnieuw te projecteren in een geschikt geprojecteerd lokaal coördinatensysteem.

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Log voor algoritme kan worden opgeslagen/leeg gemaakt/gekopieerd

In het dialoogvenster voor de uitvoering van het algoritme zijn nieuwe knoppen toegevoegd om gebruikers in staat te stellen het huidige log op te slaan (naar tekst- of HTML-bestanden), de inhoud van het log te kopiëren naar het klembord en het log leeg te maken.

Dit werd mogelijk gemaakt door SMEC/SJ

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Algoritme Wedge buffer

Dit nieuwe algoritme maakt wigvormige buffers vanuit invoerpunten.

De parameter azimut geeft de hoek (in graden) aan voor het midden van de wig naar het punt. De breedte van de buffer (in graden) wordt gespecificeerd door de parameter breedte. Onthoud dat de wig zich aan beide zijden van de richting van de azimut zal uitstrekken tot de helft van de breedte van de hoek. De buitenste radius van de buffer wordt gespecificeerd via outer radius, en optioneel mag ook een inner radius worden gespecificeerd.

Het algoritme ondersteunt dynamische parameters voor azimut, breedte, en radius.

De eigen uitvoer voor dit algoritme zijn geometrieën CurvePolygon, maar deze mogen automatisch worden gesegmenteerd naar Polygonen, afhankelijk van de indeling van de uitvoer.

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid Buffers met variabele breedte

Nieuwe algoritmes voor Processing zijn toegevoegd om buffers met variabele breedten te maken, inclusief spits toelopende buffers (met een gespecificeerde diameter voor begin en eind) en buffers met variabele breedte uit waarden van M-lijnen.

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Algoritmes Rasters opnieuw classificeren

Twee nieuwe eigen QGIS algoritmes voor het opnieuw classificeren van rasters zijn toegevoegd aan Processing. Deze zijn eenvoudig te gebruiken, maar toch snel en stabiel, en werken voor ELK type rasterlaag dat wordt ondersteund door QGIS!

 • Opnieuw classificeren op laag: classificeert een raster opnieuw met behulp van de gespecificeerde bereiken via velden min/max/waarde uit een vectortabel

 • Opnieuw classificeren op tabel: classificeert een raster opnieuw met behulp van een vaste tabel die door de gebruikers is ingevoerd in het dialoogvenster van het algoritme

Dit werd mogelijk gemaakt door SMEC/SJ

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Algoritme Union met één enkele laag

Het algoritme Union mag nu worden uitgevoerd met één enkele invoerlaag om een overlap tussen de objecten op de laag op te lossen. Als bijvoorbeeld een gebied wordt bedekt door drie objecten, zal dat gebied uit die objecten worden gesneden en zullen drie nieuwe objecten worden toegevoegd, waarbij de attributen van de originele objecten worden gekopieerd.

image25

Dit werd mogelijk gemaakt door InaSAFE DFAT

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Martin Dobias (Lutra Consulting)

Opties voor toepassing en project

Mogelijkheid: Verplichte lagen in project

Voor verplichte lagen geldt dat zij niet uit het project kunnen worden verwijderd. Dit voegt extra beveiliging toe om gebruikers van het project te beschermen tegen het verwijderen van lagen waarvan zij denken dat die niet nodig zijn (bijv. gebruikt bij samenvoegingen, relaties, expressies).

image26

Dit werd mogelijk gemaakt door Arpa Piemonte (Dipartimento Tematico Geologia e Dissesto) binnen het project ERIKUS

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Martin Dobias (Lutra Consulting) en Faunalia

Mogelijkheid: Projecten in database PostgreSQL opslaan en laden

Gebruikers kunnen nu hun projecten opslaan in een database van PostgreSQL. Project kan worden opgeslagen in het menu Project > Opslaan naar > PostgreSQL en geladen met behulp van het menu Project > Openen uit > PostgreSQL. In de database opgeslagen projecten kunnen ook worden geladen via het venster van de browser (projecten worden weergegeven onder het schema waaronder zij werden opgeslagen, samen met andere lagen).

Opslaan/laden van projecten van QGIS moet expliciet zijn ingeschakeld in de instellingen voor de verbindingen van PostgreSQL: er is een nieuwe optie “Allow saving/loading QGIS projects in the database” die standaard is uitgeschakeld.

Een nieuwe API werd geïntroduceerd die het maken van aangepaste implementaties voor het opslaan van projecten mogelijk maakt (zou kunnen worden gebruikt door plug-ins). Gerelateerde QEP: https://github.com/qgis/QGIS-Enhancement-Proposals/issues/118

Dit werd mogelijk gemaakt door Arpa Piemonte (Dipartimento Tematico Geologia e Dissesto) binnen het project ERIKUS

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Martin Dobias, Peter Petrik (Lutra Consulting) en Faunalia

Browser

Mogelijkheid: Verbindingen voor XYZ-tegels opslaan/laden

Vanuit het paneel Browser kunnen items voor XYZ-tegels worden geëxporteerd/geïmporteerd naar/vanuit een XML-bestand.

image27

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Salvatore Larosa

Mogelijkheid: Het thuispad voor het project kan handmatig worden ingesteld

Deze nieuwe mogelijkheid in QGIS 3.2 maakt het mogelijk het thuispad voor het project (dat wordt gebruikt door de browser om het item ‘Thuis voor project’ te maken) om door gebruikers te worden ingesteld voor een project, in plaats van altijd overeen te komen met de locatie waar het project is opgeslagen.

Dit stelt gebruikers in staat om het thuis voor het project in te stellen voor een map die gegevens en andere inhoud bevat, en is speciaal nuttig voor organisaties waar projecten van QGIS niet worden opgeslagen in de bronmap van een ‘project’ van de organisatie.

Thuispaden mogen ook worden ingesteld voor relatieve paden, in welk geval zij relatief zullen zijn aan de locatie waar het project is opgeslagen.

Het pad kan worden ingesteld via het dialoogvenster Projecteigenschappen, of door met rechts klikken op het item Thuis voor project in de browser en te selecteren ‘Thuis voor project instellen’.

image28

Dit werd mogelijk gemaakt door SMEC/SJ

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Gegevensproviders

Mogelijkheid: Ondersteuning voor lagen met mazen

Het initiële werk is gedaan om lagen met mazen te introduceren die het weergeven van gegevens op gestructureerde of niet gestructureerde mazen (rasters) ondersteunen in aanvulling op raster- en vectorlagen. Dit is nog steeds een werk in uitvoering, waarvan verwacht wordt dat het volledig zal zijn uitgevoerd QGIS 3.4. Het werk tot dusver leidt tot het maken vaneen nieuwe bibliotheek MDAL voor afhandeling van de verschillende indelingen van op mazen gebaseerde gegevens en onder de motorkap zijn er nieuwe APIs geïntroduceerd, echter de gebruikersinterface is nog niet geïmplementeerd.

Voor meer informatie, zie:

https://github.com/qgis/QGIS-Enhancement-Proposals/issues/119

en

https://github.com/lutraconsulting/MDAL

image32

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Peter Petrik en Martin Dobias (Lutra Consulting)

Mogelijkheid: Automatisch instellen van standaard stijl voor lagen voor ArcGIS Feature Server-lagen

Wanneer lagen vanaf een Feature Server worden geladen in QGIS 3.2, zal daarop automatisch dezelfde stijl worden toegepast als die welke is gespecificeerd voor die laag op de server, overeenkomend met het uiterlijk van de laag wanneer die wordt geladen in ArcGIS.

Dit werd mogelijk gemaakt door SMEC/SJ

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Snellere query’s voor Oracle

Bepaalde bewerkingen voor lagen van Oracle zijn behoorlijk sneller gemaakt, bijv. overeenkomsten van niet hoofdlettergevoelige waarden voor objecten.

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Tabellijst voor een verbinding van een database voor Oracle beperken tot een vooraf ingesteld schema

Deze wijziging maakt het mogelijk at een schema wordt ingesteld in de eigenschappen voor verbindingen van een database van Oracle. Indien ingesteld zullen alleen tabellen die in dat schema zijn opgenomen worden gescand en vermeld voor de verbinding.

Eerder bestond de optie om de scan te beperken tot tabellen die aan de gebruiker toe behoorden, maar die optie ondersteunt niet het gebruik waarbij een verbinding toegang tot de tabellen van een andere gebruiker moet hebben, en de standaard instelling “scan everything” is te uitgebreid (omdat het vaak meerdere minuten vergt om uit te voeren, in het bijzonder wanneer geometrietabellen worden weergegeven).

Dit werd mogelijk gemaakt door Open Spatial

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Ondersteuning voor Alleen-lezen voor gebogen geometrieën van Oracle

Eerder werden deze geometrieën geluidloos genegeerd.

Dit werd mogelijk gemaakt door Open Spatial

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road)

Plug-ins

Mogelijkheid: Geschiedenis voor query in DB Manager toegevoegd

In 3.2 is het mogelijk om query’s voor SQL op te slaan. De geschiedenis voor de query ‘s is beschikbaar op de tab SQL-venster van de plug-in DB Manager.

image33

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Salvatore Larosa

Feature: DB Manager uitvoeren van SQL op achtergrond

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Paul Blottiere

3D-mogelijkheden

Mogelijkheid: 3D-polygonen: Optioneel genereren van achterkanten

Soms hebben gegevenssets met 3D-polygonen geen consistente ordening van punten (met de klok mee vs. tegen de klok in) en dat zorgde voor sub-optimale resultaten in de 3D-weergave: ofwel enkele polygonen (muren) lijken te ontbreken als maken van achterkanten is ingeschakeld - of sommige polygonen zijn niet juist voorzien van een schaduw als maken van achterkanten is uitgeschakeld. met de nieuwe optie Achterkanten toevoegen ingeschakeld, zal de vormgever driehoeken genereren in beide richtingen (voor- en achterkant) wat de kwaliteit van renderen voor dergelijke gegevenssets aanmerkelijk verbeterd.

Het enige nadeel bij het gebruiken van deze optie is dat meer grafisch geheugen wordt gebruikt (dubbele hoeveelheid ten opzichte van gegevens van punten). Zorg er voor dat de modus voor maken is ingesteld op “Back” bij het gebruiken van deze optie, anders zal er geen zichtbaar verschil zijn omdat de scene nog steeds polygonen met onjuiste schaduwen zal renderen.

De afbeelding bevat de vrij verkrijgbare gegevensset Prague 3D buildings.

image34

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Martin Dobias (Lutra Consulting)