Log met wijzigingen voor QGIS 3.8

image1

Datum uitgave 21-06-2019

QGIS 3.8 brengt een uitgebreide lijst nieuwe wijzigingen en heel veel polijsten van bestaande mogelijkheden - de hoogtepunten daarvan zullen we hier proberen te behandelen. Zoals altijd herinneren we u er aan dat QGIS een open bron project is en vragen u om als het mogelijk is ons werk te ondersteunen door donaties, sponsoring of bijdragen aan de documentatie van de code, website, enzovoort.QGIS

Dankwoord

We willen onze dank uitspreken aan alle ontwikkelaars schrijvers van documentatie, testers en alle andere mensen die vrijwillig hun tijd en inspanningen ter beschikking stellen (of mensen sponsoren om dat te kunnen doen). Vanuit de QGIS gemeenschap hopen we dat u van deze uitgave zult genieten! Als u tijd of geld wilt doneren of op een andere wijze betrokken wilt zijn in het opwaarderen van QGIS, kijk dan ook eens op qgis.org en help een handje!

QGIS wordt ondersteund door donoren en dragende leden. Een huidige lijst van donoren die grote en kleine bijdragen hebben gegeven aan het project kan worden bekeken op onze lijst met donoren. Als u een officieel dragend lid voor het project zou willen worden, bekijk dan onze pagina voor dragende lidmaatschappen voor details. Ondersteunen van QGIS helpt ons om fondsen te verkrijgen voor onze halfjaarlijkse ontmoetingen van ontwikkelaars, de infrastructuur van het project te onderhouden en inspanningen voor het oplossen van problemen te financieren.. Een volledige lijst van huidige dragende leden wordt hieronder weergegeven - een welgemeend Bedankt voor al onze ondersteuners!

QGIS is gratis software en u bent niet verplicht om maar iets te betalen voor het gebruiken ervan - in feite willen we mensen, wijd en zijd verspreid, aanmoedigen om het te gebruiken ongeacht uw financiële of sociale status - wij geloven dat het uitrusten van mensen met gereedschappen voor het maken van ruimtelijke beslissingen zal resulteren in een betere wereld voor de gehele mensheid.

Kaartgereedschap

Mogelijkheid: Cartesiaanse maateenheden forceren bij meten van afstanden/gebieden

In 3.8 hebben we een optie toegevoegd aan het Gereedschap Meten dat Cartesiaanse maateenheden forceert voor metingen van afstanden of gebieden. Eerder gebruikten de gereedschappen voor meten altijd ellipsoïde/geodesische berekeningen voor gebied en afstand, maar er zijn gevallen waarin dat niet gewenst is en gebruikers in plaats daarvan pure Cartesiaanse berekeningen eisen.

image2

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door Oslandia

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Loïc Bartoletti (Oslandia)

Gebruikersinterface

Mogelijkheid: Knop Opslaan naar sjabloon

Waar QGIS al vele jaren ondersteuning voor Sjablonen voor projecten biedt, hebben we dit in 3.8 verbeterd en het voor gebruikers veel eenvoudiger gemaakt om nieuwe sjablonen te maken. Gebruikers kunnen nu een nieuw sjabloon uit hun huidige project maken door te selecteren “Opslaan naar -> Sjablonen” in het menu “Project”.

image3

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Matthias Kuhn (OPENGIS.ch)

Mogelijkheid: Verbeterd gedrag “Zoom naar eigen resolutie”

We hebben de actie “Zoom naar eigen resolutie” verbeterd zodat die nu correct werkt met getegelde (bijv. WMTS/XYZ/ArcGIS MapServer) lagen, door te zoomen naar de dichtstbijzijnde eigen tegelresolutie. In aanvulling daarop tweakten we het renderen van de tegels zodat pixel-perfect renderen optreedt als de kaart wordt bekeken met een eigen tegelresolutie. Het resultaat: super-heldere kaart renderen bij gebruiken van getegelde laagbronnen!

image4

Mogelijkheid: Lagen slepen en neerzetten in widgets Kaartlagen

We ondersteunen nu, om het gebruiken van grote projecten van QGIS te verbeteren, direct slepen en neerzetten van lagen vanuit de inhoud van de projecttabel naar elk widget dat vraagt om het selecteren van een laag (bijv. algoritmes van Processing). Voor complexe projecten, lokaliseren van een laag in de inhoud van de tabel en slepen is veel gemakkelijker dan het kiezen uit het combinatievak van de vlakke widget van de lagen!

Aanvullend, voor algoritmes van Processing, kunnen lagen direct uit het paneel Browser worden gesleept voor keuzes voor lagen om in te voeren.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Symbologie

Mogelijkheid: Tekenreeksen met meerdere tekens voor markeringen lettertypen

Waar QGIS al lange tijd ondersteuning beidt voor het renderen van punten met op lettertypen gebaseerde markeringen, hebben we deze functionaliteit in 3.8 verbeterd en bieden nu de mogelijkheid om tekenreeksen met meerdere tekens te renderen! En omdat we er altijd naar streven om de interface voor de toepassing QGIS zo gebruikersvriendelijk en plezierig als mogelijk te maken, hebben we ook de mogelijkheid te baat genomen om de UI voor markeringen van lettertypen te tweaken en een aantal frustrerende problemen met de gebruikersinterface, waar eerdere versies last van hadden, op te lossen.

image5

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Factor afstand label voor renderer Puntverplaatsing

Een andere aanvulling op de nieuwe mogelijkheden voor symbologie in 3.8 is een nagelnieuw besturingselement voor een factor labelafstand voor markeringen van Puntverplaatsing. Deze optie maakt het mogelijk verplaatste markeringen te plaatsen op een afstand die is gebaseerd op de diagonale grootte van de feitelijke markering, in plaats op een vaste afstand.

image6

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door henrik

Mogelijkheid: Symbooltype Hash-lijn

QGIS houdt van cartografie, en we weten dat u er van houdt prachtige kaarten te maken! We hebben dus een nagelnieuwe optie “Symbolen-lijn” voor lijnsymbologie toegevoegd. Dit type lijnsymbool is ontworpen om het type symboollaag voor ArcGIS Hash Line na te bootsen, en maakt het mogelijk een herhalend lijnsegment te tekenen over de lengte van een object (met een lijn-subsymbool gebruikt om elk individueel segment te renderen).

Alle beschikbare opties voor de bestaande symboollaag Markering zijn ook beschikbaar voor symbolen-lijnen, - bijv. eerste/laatste punt, middelpunten, regelmatige intervallen, data-bepaalde intervallen, etc. De lengte en hoek van de symbolen-lijn kan ook data-bepaalde ‘override’ hebben, die per lijnsegment worden geëvalueerd, wat het mogelijk maakt dat de symbolen-lijn van grootte en hoek wijzigt over de lengte van één enkel gerenderd object.

image7

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door anonymous

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Gemiddelde hoeken lijnen voor symbologie Markering en Symbolen-lijn

In eerdere versies van QGIS, wanneer een markeringslijn werd gerenderd met intervallen of geplaatst op het middelpunt, werden de hoeken van de symbolen bepaald door de exacte oriëntatie van de lijn op de positie van het symbool te nemen. Dit leidt vaak tot ongewenste effecten bij het renderen, waar kleine “kartelingen” of hoeken in lijnen die precies op de plaats van het symbool voorkomen er voor zorgen dat de markering wordt georiënteerd onder een hele andere hoek dan wat het oog verwacht te zien.

We willen dat uw kaarten zo mooi mogelijk zijn, dus in QGIS 3.8 wordt de hoek van de markering in plaats daarvan berekend over een gespecificeerde afstand aan beide zijden van het symbool. Bijv. voor het middelen van de hoek van de lijn over 4mm betekent dat we de punten langs de lijn op 2mm van elke kant van de plaatsing van het lijnsymbool nemen, en die gebruiken in plaats van de lijnhoek voor dat symbool te berekenen. Dit heeft het effect van gladder maken (of verwijderen!) van hele kleine afwijkingen van de lijnrichting in zijn geheel, resulterend in een veel nettere visuele oriëntatie van markeringen of symbolen-lijnen.

Net als voor alle instellingen van symbolen kunnen de afstand voor het gladder maken van de gemiddelde hoek worden ingesteld in mm/pixels/kaarteenheden/etc, en ondersteunt data-bepaalde waarden. Gesloten ringen overwegen ook door te lopen langs deze gemiddelde hoeken vanuit het start-/eindpunt.

Deze optie is beschikbaar voor zowel het symbool Markering als de nieuwe typen symbolen-lijn.

image8

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door anonymous

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Instellingen voor verschuiving van symboollagen Puntpatroonvulling

Om de nieuwe opties voor symbologie, die we hebben toegevoegd in 3.8, af te ronden heeft het symbooltype Puntpatroonvulling een nieuwe instelling die het mogelijk maakt de markeringen in het patroon te verschuiven met een vooringestelde (of data-bepaalde) hoeveelheid. Dit opent de deur voor vele mogelijkheden voor opmaken die in eerdere versies niet mogelijk waren, en verder onze compatibiliteit met geconverteerde symbool- en laagstijlen van ArcGIS vergroot.

image9

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Live effect Vervagen straal is nu hi-dpi vriendelijk

QGIS 3.8 brengt een zeer gewenste reparatie voor het effect vervagen van straal voor de laag (alias sterkte). In eerdere versies van QGIS hield deze instelling voor vervagen geen rekening met de DPI bij het renderen van de kaart — wat resulteerde in onnauwkeurige effecten bij het renderen bij het exporteren van kaartvensters/lay-outs op hoge resoluties. In 3.8 werd dit gerepareerd en de export van kaarten met hoge resolutie komt nu overeen met de weergegeven resultaten in het kaartvenster en zijn volledig onafhankelijk van de resolutie.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Labels

Mogelijkheid: Geometrie-generatoren voor labelen

Dit is echt een grote! Tijdens de samenkomst van de ontwikkelaars in La Coruña nam Matthias Kuhn de gelegenheid om een veelgevraagde mogelijkheid te implementeren in ons programma voor labelen: ondersteuning voor Geometrie-generator.

Net als Geometrie-generatoren voor symbolen staan we nu toe dat paden en posities voor labels worden berekend met dynamisch geëvalueerde geometrie-expressies. U kunt uw voordeel doen met de rijke ondersteuning voor verwerking van geometrie dat het programma van QGIS voor expressies laat zien, en dat gebruiken om ALLE soorten voorbereidende verwerking voor uw objecten uit te voeren, voordat zij worden gelabeld. Wilt u labels plaatsen rondom het begin- of eindpunt van geometrieën lijn? Wat denkt u van dynamisch glad maken en vereenvoudigen van het pad gebruikt voor het labelen van objecten voor rivieren, gebaseerd op de huidige schaal van de kaart? Wat dacht u van het bufferen van polygoon-objecten intern met een percentage van hun gebied, en dan labelen langs de omtrek van dit gekrompen gebied? Nu is dit ALLEMAAL mogelijk, dankzij de kracht van geometrie-generatoren voor labelen!

image10

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS User Group Switzerland

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Matthias Kuhn (OPENGIS.ch)

Mogelijkheid: Kaartgereedschappen voor labels gebruiken nu klik-klik-gedrag

Net als de andere gereedschappen voor digitaliseren en voor kaarten van QGIS, gebruiken de gereedschappen “Label verplaatsen” en “Label draaien” nu het standaard gedrag: met links klikken om bewerken te beginnen, met links klikken om te beëindigen. Consistentie is goed!

3D-objecten

Mogelijkheid: Brede lijnen en accentueren van randen van polygonen

Net als in alle recente uitgaven van QGIS hebben we in version 3.8 de mogelijkheden voor 3D renderen significant opgewaardeerd. Nieuwe mogelijkheden voor 3D-rendering omvatten:

 • Configureerbare breedte van lijnen (in schermeenheden) voor “eenvoudige” 3D-lijnen (in eerdere versies waren zij altijd 1 px breed)

 • Optioneel accentueren van randen van 3D-polygonen

image11

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door Andreas Neumann

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Martin Dobias (Lutra Consulting)

Mogelijkheid: 3D-animaties exporteren

Een andere spannende wijziging die we hebben geïntroduceerd in QGIS 3.8 is de mogelijkheid om uw 3D-animaties te exporteren! Deze worden geëxporteerd als een serie afbeeldingen PNG/JPG/…, die gemakkelijk kunnen worden samengevoegd tot .avi of andere standaard videobestanden (met externe programma’s).

image12

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door Northumberland National Park Authority

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Peter Petrik (Lutra Consulting)

Mogelijkheid: Terrein van online bronnen

Met deze nieuwe mogelijkheid voor versie 3.8, kunt u nu direct terreinen voor uw 3D-scenes ophalen vanaf online bronnen (bijv. tegels die worden gehost op AWS). Geen rasters meer als bronnen en het voorbereiden daarvan met DEM, eenvoudigweg deze optie inschakelen en out-of-the-box prachtige 3D-scenes bekijken!

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS gemeenschap door middel van crowd-funding: More QGIS 3D

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Martin Dobias (Lutra Consulting)

Mogelijkheid: Configuratie van veld voor hoek van weergave van camera

In QGIS 3.8, heeft het veld voor de weergave van de camera, waarmee 3D-scenes worden gerenderd, een nieuw te configureren veld voor instellingen van de weergave gekregen.

image13

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Expressies

Mogelijkheid: Ondersteuning voor sorteren op voor functies voor samenvoegen

Omdat bepaalde expressies voor samenvoegen vereisen dat de resultaten in een bepaalde volgorde staan, maken we nu het beheren van de volgorde waarin objecten worden toegevoegd aan de samenvoeging bij het evalueren van de expressie, mogelijk.

Bijv. concatenate("Station",concatenator:=',', order_by:="Station") zal een komma gescheiden lijst met namen van stations geven in alfabetische volgorde, in plaats van in de volgorde van objecten van de laag.

image15

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door SMEC/SJ

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Vereenvoudigde variant van functie “attribute”

Deze verbetering brengt een tweede variant voor de bestaande functie “attribute”. De functie “attribute” in eerdere uitgaven van QGIS vereiste zowel een doelobject als een naam van een attribuut te zijn gespecificeerd. De nieuwe versie is veel eenvoudiger, gebruikt automatisch het huidige object en vereist alleen de naam van een attribuut.

Bijv.

Eerder gedrag:

attribute($currentfeature, 'name' ) -> opgeslagen waarde in attribuut ‘name’ voor het huidige object

Verbeterd gedrag:

attribute( 'name' ) -> geeft waarde terug die is opgeslagen in attribuut ‘name’ voor het huidige object

Het is slechts een snellere verkorte versie!

image16

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Punten ophalen van einde van geometerieën

We hebben ondersteuning voor negatieve index toegevoegd aan de functies point_n(), angle_at_vertex(), en distance_to_vertex(), wat het mogelijk maakt achterwaarts punten op te halen vanaf het einde van een geometrie.

image17

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Nieuwe functies voor expressies

Zoals gewoonlijk brengt een nieuwe uitgave van QGIS heel veel nieuwe functies om te gebruiken met het programma voor expressies in QGIS. Deze nieuwe functies voegen verhoogde flexibiliteit en kracht toe aan het programma voor expressies, en overal in QGIS waar het wordt gebruikt. Deze ronde hebben we een nieuwe set functies toegevoegd die het super gemakkelijk maken bestandsnamen en -paden te bewerken.

Nieuwe functies voor expressies ontwikkeld door Nyall Dawson van North Road:

 • base_file_name: Geeft de basisnaam van het bestand terug zonder de map of het achtervoegsel van het bestand.

 • file_exists: Geeft true terug als een bestandspad bestaat

 • file_name: Geeft de bestandsnaam uit een volledig pad terug

 • file_path: Geeft de map/pad uit een volledig bestandspad terug

 • file_size: Geeft de grootte van een bestand terug

 • file_suffix: Geeft het achtervoegsel/extensie van een bestand terug

 • file_exists: Geeft true terug als het bestandspad een map is

 • file_exists: Geeft true terug als een bestandspad een bestand is

Nieuwe functies voor expressies ontwikkeld door Mathieu Pellerin van iMHere Asia:

 • array_all: Geeft true terug als een array alle waarden van een opgegeven array bevat.

 • concatenate_unique: Geeft alle unieke tekenreeksen terug uit een veld of expressie, samengevoegd door een scheidingsteken.

image18

Mogelijkheid: Nieuwe methode voor samenvoegen: concatenate_unique

We hebben een nieuwe functie concatenate_unique() toegevoegd aan het programma voor expressies (en het algoritme voor Processing’s “aggregate”) voor ondersteuning bij het samenvoegen van alleen unieke waarden uit een lijst of set objecten.

image19

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Digitaliseren

Mogelijkheid: Zwevend widget voor gevorderde invoer naast cursor

We hebben een optie toegevoegd om de huidige waarden afstand/hoek/X/Y als een zwevend venster naast de muiscursor weer te geven om de bestaande gereedschappen voor Geavanceerd digitaliseren gemakkelijker te gebruiken te maken.

image20

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door Kanton Schaffhausen

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Olivier Dalang en OPENGIS.ch

Mogelijkheid: Geschakelde punten toevoegen op eindpunt

In QGIS 3.0 hebben we de mogelijkheid toegevoegd om een bestaand lijnobject te verlengen door te klikken op de indicatie “+” aan het begin of einde van lijnobjecten met het gebruiken van het gereedschap Knopen. Versie 3.8 breidt deze functionaliteit uit door het toevoegen van meer dan één punt met de knop “+” toe te staan.

image21

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door Kanton Schaffhausen

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Olivier Dalang en OPENGIS.ch

Mogelijkheid: Verbeteringen aan bewerker voor punten

Voor deze uitgave verbeterden we de bewerker voor punten zodat het nu op de juiste wijze de geselecteerde punten in het kaartvenster zal koppelen aan de punten voor handmatig bewerken van coördinaten in de tabel.

image22

Dit werd mogelijk gemaakt door QGIS User Group Switzerland

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Denis Rouzaud, OPENGIS.ch

Formulieren en widgets

Mogelijkheid: Bladeren door lijst met objecten toestaan

pijlen maken het mogelijk door de lijst met objecten in de attributentabel te bladeren in formulierweergave
het momenteel bewerkte object kan worden geaccentueerd en het kaartvenster automatisch worden verschoven of gezoomd

Mogelijkheid: Widget HTML-formulier

Dankzij de genereuze bijdrage van A.R.P.A Piemonte (een van de Italiaanse regionale agentschappen voor het milieu) hebben we een nieuw widget voor een formulier ontwikkeld met HTML-body en toegang tot waarden van objecten en expressies.

image23

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door ARPA Piemonte

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Aangepaste achtergrondkleur voor formulierwidgets

Dankzij de genereuze bijdrage van A.R.P.A Piemonte (een van de Italiaanse regionale agentschappen voor het milieu) hebben we u eindelijk bevrijd van de saaiheid van grijze achtergronden.

image24

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door ARPA Piemonte

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Door objecten in de attributentabel bladeren in formulierweergave

We hebben de mogelijkheid toegevoegd om te bladeren door de attributen van objecten op een laag. Dit maakt werkstromen voor beheren van bezit veel gemakkelijker! U kunt:

 1. Een filter definiëren

 2. Door alle overeenkomende objecten bladeren

 3. Nakijken en aanpassen

U kunt ook verschuiven en zoomen naar de geometrie van het object of het huidige object accentueren als u bladert.

(Dit vervangt de eerdere plug-in ItemBrowser met equivalente ingebouwde functionaliteit.)

image25

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door regioDATA

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Denis Rouzaud, OPENGIS.ch

Processing

Mogelijkheid: Optie “Laagstijlen opslaan naar GeoPackage” voor algoritme Pakketlagen toegevoegd

QGIS houdt van GeoPackage dus is het waarschijnlijk geen verrassing dat elke nieuwe versie van QGIS verbeteringen voor de afhandeling van GeoPackage met zich brengt! In 3.8, verbeterden we het algoritme voor Processing “Pakketlagen”, zodat het nu het inbedden van de huidige laagstijlen, direct in de pakket;lagem, toestaat!

image26

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Analyse Overlappen

Dit nieuwe algoritme voor Processing berekent het gebied en het bedekkingspercentage waarmee objecten op een invoerlaag worden overlapt door objecten uit een selectie van overleglagen. Nieuwe attributen worden toegevoegd aan de uitvoerlaag die het totale overlappende gebied aangeven en het percentage van de invoerobjecten die worden overlapt door elk van de geselecteerde overleglagen.

Dit is eigenlijk een veel voorkomend verzoek voor een taak van GIS, maar toch zit het vol met vallen voor niet ervaren gebruikers, en de hoeveelheid handwerk met de gegevens die door gebruikers wordt uitgevoerd om de cijfers te berekenen kunnen vaak leiden tot fouten en onnauwkeurige resultaten. We willen ruimtelijke analyse zo gemakkelijk en foutenproef maken als mogelijk is, dus hebben we de Analyse Overlappen toegevoegd als een ingebouwd gereedschap dat het mogelijk maakt deze taak in één stap uit te voeren, zonder gevaar voor menselijke fouten.

image27

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Afronden van waarden toestaan in Uitnemen/clippen op bereik

We hebben een parameter toegevoegd aan het algoritme voor Processing ‘Uitnemen/clippen op bereik’ om de coördinaten van het begrenzingsvak van het bereik af te ronden tot een bepaalde interval. Bij het afronden zal het begrenzingsvak altijd alleen maar worden vergroot, om er voor te zorgen dat de ingestelde invoergegevens zal bedekken. (D.i. de minimum X- en Y-coördinaten worden naar beneden afgerond, en de maximum X- en Y-coördinaten worden naar boven afgerond).

image28

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Raymond Nijssen

Mogelijkheid: Nieuwe opties voor automatisch vullen van batch Processing

In QGIS 3.8 hebben we de bestaande functionaliteit “dubbelklik op kolomkop” om waarden in te vullen verplaatst naar een nieuwe knop “Autom. vullen” in het dialoogvenster voor Processing voor Batch, wat deze mogelijkheid veel meer te ontdekken maakt voor gebruikers (we vermoeden dat veel gebruikers geen idee hadden dat deze handige sneltoets al bestond!). In aanvulling daarop hebben we TONNEN aan nieuwe functionaliteit toegevoegd om de tabel voor de batch gemakkelijker automatisch te vullen. Deze omvatten:

 • Parameters voor bestand of laag kunnen nu worden gevuld in de batch door te zoeken naar bestanden in een map met een overeenkomend patroon voor de bestandsnaam (inclusief recursieve zoekacties!). Ooit automatisch enkele 100-en Shapefiles moeten converteren uit een verzameling mappen? Nu is dat gemakkelijk te doen!

 • Een optie om berekende waarden uit een expressie van QGIS toe te voegen, wat het mogelijk maakt complexe op bereik gebaseerde waarden toe te voegen aan het dialoogvenster (bijv. waarden tussen 100-1000, verhogend met 50)

 • Een optie “Berekenen met expressie” die het mogelijk maakt bestaande cellen in de tabel van de batch bij te werken met de resultaten van een expressie van QGIS. Deze expressies kunnen vrijelijk andere waarden van parameters uit de rijen voor invoer gebruiken, wat het gemakkelijker maakt de exacte naam voor de uitvoer samen te stellen die u wilt, gebaseerd op de andere waarden in kolommen van een rij in de batch.

image29

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: XYZ-rastertegels maken

We hebben een nagelnieuw algoritme toegevoegd om raster “XYZ”-tegels te maken met het huidige project van QGIS. Tegelafbeeldingen kunnen als individuele afbeeldingen worden opgeslagen in een mappenstructuur, of als één enkel bestand in de indeling “MBTiles”.

image30

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door Hansestadt Herford, SWK mbH, Datenbankgesellschaft mbH

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting

Mogelijkheid: Wederopstanding van de provider OTB

QGIS 3.8 brengt de provider OTB voor Processing terug, die werd verwijderd bij de update naar QGIS 3.0. De provider werd bijgewerkt om alle nieuwigheden te gebruiken die beschikbaar zijn in Processing in QGIS 3, en is wederom out-of-the-box beschikbaar voor al uw wensen op het gebied van analyses van afbeeldingen!

(Onthoud dat OTB een derde partij-afhankelijkheid is die handmatig moet worden geïnstalleerd door gebruikers. Instructies voor het installeren van OTB zijn `hier <https://gitlab.orfeo-toolbox.org/orfeotoolbox/qgis-otb-plugin#open-processing-settings>`__ beschikbaar.)

image31

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Rashad Kanavath

Mogelijkheid: Variabelen voor expressies voor een model

We hebben een nieuw vast te zetten paneel “Modelvariabelen” aan Grafische modellen bouwen toegevoegd, wat het voor u mogelijk maakt aangepaste variabelen voor expressie te maken en in te stellen om te gebruiken in de modellen voor Processing. Deze variabelen zijn overal beschikbaar waar expressies worden geëvalueerd in het model, zodat u ze kunt gebruiken als waarden voor parameters voor de invoer voor kind-algoritmes, in data-bepaalde dynamische parameters, etc.

Het primaire geval om te gebruiken is hier modellen die een constant waarde gebruiken in meerdere stappen binnen het model (bijv. @target_resolution: een doel rasterresolutie, @max_simplification: een waarde voor vereenvoudiging voor invoerobjecten die uit verschillende bronnen komen, etc). Eerder moest u deze waarden op meerdere plaatsen opzoeken en vervangen als u ze wilde aanpassen. Door ze te vervangen door variabelen in uw model heeft u slechts één enkele plaats waar u deze waarden dient te bewerken als u ze wilt aanpassen!

Modelvariabelen worden opgeslagen binnen een individueel model van Processing zelf, en worden niet weergegeven buiten het dialoogvenster van Grafische modellen bouwen.

image32

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Verbeterde Grafische modellen bouwen UI

We hebben talloze verbeteringen voor het gebruik toegevoegd aan Grafische modellen bouwen van Processing, inclusief

 • De aanvulling van nuttige Helptips bij het met de muis gaan over componenten van het model

 • Algoritmes en invoer verbonden aan de componenten van het model worden geaccentueerd als u met de muis over verschillende delen van het model gaat, wat het veel gemakkelijker maakt de stroom van het model te visualiseren en verbindingen binnen complexe modellen

 • Typen invoerparameters worden nu weergegeven in de titel van het dialoogvenster voor definitie van de parameters

 • Het gegevenstype voor numerieke parameters kan nu worden gespecificeerd, wat invoer van alleen gehele getallen mogelijk maakt voor modellen

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Algoritmes met bekende problemen vlaggen

Standaard verbergen we nu van derde partijen algoritmes met bekende problemen in de Toolbox van Processing, wat u helpt om frustaties te vermijden (of misleidende resultaten) bij het uitvoeren van deze algoritmes. Een nieuwe instelling in het scherm voor opties van Processing maakt het mogelijk deze algoritmes weer te geven, maar zij zullen in de Toolbox worden weergegeven met een pictogram Waarschuwing. Gebruik is op eigen risico!

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Raster Booleaanse logische OF/EN algoritmes

In versie 3.8 hebben we nieuwe algoritmes toegevoegd die de Booleaanse OF of EN berekenen voor een set invoerrasters. Voor EN, als alle invoerrasters een niet-nul waarde hebben voor een pixel, zal die pixel worden ingesteld op 1 in het uitvoerraster, anders zal het worden ingesteld op 0. Voor OF, als ENIG invoerraster een niet-nul waarde voor een pixel heeft, zal die pixel worden ingesteld op 1 in het uitvoerraster, anders 0.

Een parameter voor een verwijzingslaag stelt u in staat een bestaande rasterlaag te specificeren als verwijzing bij het maken van het uitvoerraster. Het uitvoerraster zal hetzelfde bereik, CRS, en dimensies voor de pixels hebben als deze laag.

Standaard zal een pixel in ENIGE invoerlaag resulteren in een pixel GEEN GEGEVENS in het uitvoerraster. Als u de optie ‘Waarden geen gegevens als false behandelen’ selecteert dan zal invoer van GEEN GEGEVENS hetzelfde worden behandeld als de waarde voor de invoer 0.

Deze nieuwe algoritmes zorgen voor veel eenvoudiger berekeningen in rasters voor Booleaanse logica, zonder de complexiteit van het gebruiken van Raster calculator. Zij zijn ook dynamisch op schaal te brengen voor elk aantal invoerrasters (anders dan de Raster calculator), en zijn zo dus veel meer flexibel als zij worden gebruikt in uw modellen van Processing.

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door SMEC/SJ

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Nieuwe typen invoerparameters voor afdruklay-outs en items van afdruklay-out

Door het toevoegen van nieuwe types parameter voor afdruklay-out en items voor afdruklay-out hebben we QGIS 3.8 geopend voor een hele nieuwe wereld van algoritmes voor Processing die werken op afdruklay-outs. Deze nieuwe types parameter maken het mogelijk algoritmes en grafische modellen te maken voor Processing die de gebruikers vragen een afdruklay-out te selecteren en/of een item van de lay-out bij het uitvoeren ervan.

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door SMEC/SJ

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Nieuw type parameter voor schalen van kaarten

We hebben een nieuw type parameter toegevoegd, specifiek voor schalen van kaarten, QgsProcessingParameterScale. Waarden voor de schaal worden geëvalueerd met self.parameterAsDouble, die de noemer voor de schaal van de kaart teruggeeft (wat overeenkomt met de standaard in ander delen van de API van QGIS).

Parameters voor de schaal worden aan de gebruikers weergegeven in het standaard QgsScaleWidget, wat het combinatievak met vooraf gedefinieerde schalen omvat en een knop voor een sneltoets die overeenkomt met de huidige schaal van de kaart. Het toevoegen van dit nieuwe type parameter stelt u in staat algoritmes en modellen voor Processing te maken die bij de uitvoering een keuze voor een schaal vereisen.

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door SMEC/SJ

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Verbeterde afhandeling van parameter “punt”

We verbeterden de werkstroom voor algoritmes met een parameter voor de invoer “punt”. Bij het kiezen van het puntcoördinaat vanaf een kaart kunt u nu uw voordeel doen met de gereedschappen voor snappen, die u in staat stellen de parameter voor het punt exact overeen te laten komen met de grens van een object.

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Nieuw algoritme “Bereik lay-outkaart afdrukken naar laag”

Voordeel trekkend uit de nieuwe faciliteiten voor de toegang tot afdruklay-outs in Processing, hebben we een nieuw algoritme toegevoegd dat een polygoonlaag maakt die het bereik van een kaartitem van afdruklay-out omvat. De laag voor de uitvoer bevat ook handige attributen die de grootte van de kaart (in eenheden voor de lay-out), schaal en rotatie specificeren.

Als u ooit een geavanceerde indicatie voor een overzicht wilde en de ingebouwde gereedschappen voor de lay-out onvoldoende waren — is dit nieuwe algoritme iets voor u!

image33

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door SMEC/SJ

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Velden X/Y toevoegen aan laag

Dit nieuwe algoritme is een handige sneltoets voor het toevoegen van velden X en Y (of latitude/longitude) aan een puntenlaag. U kunt zelfs de waarden X/Y berekenen met een verschillend coördinaten referentiesysteem van de laag (bijv. velden latitude/longitude maken voor een laag in een geprojecteerd CRS).

image34

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door SMEC/SJ

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Algoritme “Koppel attributen op dichtstbijzijnde”

U kunt nu koppelingen K-nearest neighbour uitvoeren vanuit de Toolbox van Processing!

QGIS 3.8 brengt een nieuw algoritme die een invoer vectorlaag neemt en een nieuwe vectorlaag maakt met aanvullende attributen in zijn attributentabel. De aanvullende attributen en hun waarden worden uit een tweede vectorlaag genomen waarbij objecten worden gekoppeld door de dichtstbijzijnde objecten uit elke laag te zoeken.

Standaard wordt alleen het enkele dichtstbijzijnde object gekoppeld, maar optioneel kan de koppeling in plaats daarvan de n-dichtstbijzijnde objecten gebruiken. Als een maximum afstand wordt gespecificeerd, dan zullen alleen objecten die dichterbij liggen dan deze afstand overeen komen.

image35

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Mogelijkheid: Algoritme Grass r.geomorphon

Het voortreffelijke team van GRASS is hard bezig geweest een nieuwe module voor GRASS voor rasteranalyse te maken — “r.geomorphon”. In 3.8 laten we hun inspanningen zien via een nieuw gereedschap voor Processing, die geomorfologieën (terreinvormen) en geassocieerde geometrie berekent met een benadering van machine leren.

image36

Mogelijkheid: GDAL algoritme Pansharpening

Een ander gereedschap van een derde partij die we in de Toolbox van Processing hebben toegevoegd in QGIS 3.8 is het gereedschap Pansharpening van GDAL. Het is nu eenvoudig voordeel te hebben van dit snelle en krachtige gereedschap in uw scripts en modellen voor analyses in Processing.

image37

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alexander Bruy

Mogelijkheid: Parameter voor voorvoegsel nieuwe velden voor algoritmes vooroverleggen

We hebben een parameter voor voorvoegsel nieuwe velden voor algoritmes voor overleggen toegevoegd voor de volgende algoritmes:

 • Algoritme Kruising

 • Algoritme Kruisingen van lijnen

 • Algoritme Symmetrisch verschil

 • Algoritme Verenigen

Dit kan handig zijn om te voorkomen dat niet uniek benoemde velden botsen bij het samenvoegen van lagen.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Browser

Mogelijkheid: Directe toegang tot werkbladen van XLSX/ODS-bestanden

QGIS 3.8 brengt zelfs nog meer kracht naar het paneel Browser en geeft nu alle werkbladen weer uit werkbladbestanden (bijv. Microsoft Excel en LibreOffice Calc-bestanden) in de boom van bestanden in de Browser.

image38

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Algemeen

Mogelijkheid: Projecten van QGIS binnen bestanden van GeoPackage

Hadden we al gezegd dat QGIS van GeoPackage houd? Nog meer bewijs nodig? Wel, in QGIS 3.8 hebben we de mogelijkheid toegevoegd om projecten van QGIS direct op te slaan in bestanden van GeoPackage! Nu kunt u een totaal zelf-omvattend GeoPackage maken dat een project van QGIS inbed EN alle gegevens die door het project worden gebruikt. (We zullen zien of Shapefiles dat ook kan!)

image39

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QCooperative

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Veel verbeterde afhandeling voor transformeren van coördinaten

Dankzij het onderliggende werk van de onvermoeibare teams van PROJ en GDAL ondersteunt QGIS nu heel veel verbeteringen in mogelijkheden voor geodetie en transformatie! Hoogtepunten omvatten:

 • De CRS-database van PROJ wordt nu gebruikt om de selectielijsten voor CRS in QGIS te vullen, waardoor de aangepaste database die we in eerdere uitgaven gebruikten kon verdwijnen. Dit betekent dat ALLE verantwoordelijkheid voor definities en bijwerken van CRS terug zijn waar zij horen, boven in de bibliotheek van PROJ – en als consequentie daarvan mag u verwachten dat de definities voor CRS in QGIS veel dichter bij de officiële definities liggen, en dat nieuwe definities voor CRS veel sneller zullen worden toegevoegd dan in eerdere uitgaven. Deze wijziging betekent ook dat we een exacte overeenkomst hebben voor de afhandeling van projecties als alle andere open-bron georuimtelijke programma’s die zijn overgegaan naar de laatste versie van PROJ, zoals GDAL 3.0.

 • We vertrouwen nu volledig op de prachtige logica van PROJ voor het maken van de beste bewerking voor coördinaten om tussen paren van CRS te transformeren. Dit betekent, (naast andere dingen), dat we correct complexe dingen ondersteunen, zoals bewerkingen die een “pivot datum” vereisen, bijv. transformatie naar en vanuit de GDA2020 coördinatensystemen.

 • In plaats van de oudere benadering die QGIS gebruikte voor het transformeren van datums (onze eigen tabel blijven rondslepen of als bestanden voor verschuiven van rasters kunnen worden gebruikt), gebruiken we nu PROJ om dit te bepalen. Dit wijzigt de weergegeven gebruikersinterface aanmerkelijk als een gebruiker heeft geopteerd voor het handmatig kiezen van een uit te voeren transformatie als meerdere transformaties bestaan, en geven nu een vereenvoudigde lijst van beschikbare (en niet-beschikbare) paden weer.

 • We gebruiken ook de database van PROJ om lijsten van beschikbare ellipsoïden te vullen om te gebruiken bij het berekenen van afstanden en gebieden. Dit heeft de keuzes voor ellipsoïden behoorlijk opgeschoond, en voegde als een resultaat veel aanvullende definities voor ellipsoïden toe.

 • De UX voor het notificeren van gebruikers voor problemen in transformaties van coördinaten is enorm verbeterd, bijv. gebruikers worden nu gewaarschuwd als een meer nauwkeurig transformatie mogelijk is, maar niet te gebruiken op hun systeem (wegens ontbrekende .GSB-bestanden voor verschuiven van rasters). Waar mogelijk presenteren we gebruikers directe links voor het downloaden van deze vereiste/gewenste bestanden voor verschuiven van rasters. De intentie hier is om er voor te zorgen dat gebruikers worden geïnformeerd als transformaties kunnen worden verbeterd, in plaats van stilletjes terug te vallen op minder nauwkeurige opties.

 • Gebruikers hebben nu ook de optie om bestanden voor het verschuiven van rasters te plaatsen in een map “proj” onder hun gebruikersprofiel van QGIS. Deze wijziging betekent dat gebruikers bestanden voor het verschuiven van rasters kunnen installeren en ze beschikbaar maken in QGIS zonder rechten als beheerder nodig te hebben.

 • We hebben ook een project voltooid dat begon in de aanloop naar 3.0, wat wer voor zorgt dat instellingen voor paden van project-specifieke transformaties OVERAL juist worden gerespecteerd als een transformatie van coördinaten wordt uitgevoerd. Dit betekent ook dat we klaar zijn voor de volgende stap in het afhandelen van 4D tijdelijke gebaseerde transformaties van coördinaten (als deze beginnen te komen in 2020 en daarna).

Veel hiervan is alleen mogelijk door de verbeteringen in de onderliggende bibliotheken van PROJ en GDAL, die zijn voortgekomen uit de inspanning “barn raising” van GDAL. Aan de zijde van QGIS was het ALLEEN mogelijk dankzij de fondsen van het Australische ICSM.

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: ICSM

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Gegevensproviders

Mogelijkheid: provider Postgres: ondersteuning toegevoegd voor gemaakte kolommen voor identiteit

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door jef-n

Mogelijkheid: Ondersteuning lijst tekenreeksen voor compatibele lagen

QGIS 3.8 ondersteunt nu volledig op schijf gebaseerde lagen met velden String list, wat u de gelegenheid beidt voordeel te trekken uit de flexibele afhandeling van QGIS voor typen list-velden met deze indelingen.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Veel verbeterde afhandeling voor afhandeling ArcGIS MapServer

We bouden de provider ArcGIS MapServer opnieuw op en voegden significante verbeteringen door ten opzichte van eerder versies:

 • Getegelde lagen worden nu progressief geladen, met onmiddellijke terugkoppeling

 • We optimaliseerden de provider significant, wat resulteert in veel sneller opnieuw tekenen

 • Lagen van MapServer respecteren nu correct instellingen voor authenticatie en instellingen voor verwijzingen van HTTP.

 • “Geneste” services worden correct weergegeven in het paneel Browser van QGIS

 • Services voor ImageServer kunnen met de provider worden toegevoegd

Eindresultaat: lagen van MapServer zijn nu zo glad als zijde in QGIS!

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road) & Mathieu Pellerin (iMHere Asia)

Mogelijkheid: SQL Server: afhandelen van geometrieën v2, inclusief gebogen en geometrieën Z/M

Gebruikers van SQL Server, verheugt u: QGIS ondersteunt nu volledig typen gebogen geometrie (en andere geometrievelden “versie 2”)!

In de eerdere versies van QGIS wilde de provider SQL Server alleen typen geometrie versie 1 afhandelen, en kon alleen rechte typen objecten weergeven. In 3.8 hebben we volledige ondersteuning voor geometrieën versie 2 toegevoegd. Deze wijziging maakt ook volledige ondersteuning voor Z- of M-typen ingeschakelede geometrie! Aanvullend hebben we verscheidene problemen met geografische veldtypen opgelost.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Tamas Szekeres

Mogelijkheid: WMS: Één filter definiëren voor verscheidene lagen

Soms dient u hetzelfde filter te definiëren voor elke geselecteerde laag bij het maken van een verzoek voor WMS (bijv. voor toegang tot gebruiker-specifieke gegevens). In eerdere versies van QGIS moesten we het filter definiëren in de indeling:

&FILTER=layer1:"column1" = 'value1';layer2:"column1" = 'value1';layer3:"column1" = 'value1'

Met QGIS 3.8 hebben we dit vereenvoudigd en maken nu de indeling voor het filter mogelijk als:

&FILTER=layer1,layer2,layer3:"column1" = 'value1'

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt VEOLIA

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Julien Cabieces (Oslandia)

Mogelijkheid: Ondersteuning voor bogen bij exporteren naar DXF

U kunt nu lagen met gebogen geometrieën exporteren naar de indeling DXF zonder de objecten op te delen in segmenten — geen verlies van bogen meer!

image41

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door Kanton Schaffhausen

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Jürgen Fischer in samenwerking met Matthias Kuhn

QGIS Server

Mogelijkheid: Grootte configureren voor GetLegendGraphic mogelijk

Voor deze uitgave hebben we verbeterd hoe de legenda voor QGIS Server de grootte afhandelt van symbolen die zijn geschaald op kaarteenheden.
Waar mogelijk zal de server de grootte van de legenda baseren op het kaartvenster en de resolutie. Meer nog, voor gevallen waarin deze informatie niet beschikbaar is in het verzoek GetLegend, is het nu mogelijk een standaard schaal in het project te configureren. Symbolen in de legenda zullen dan worden getekend in de grootte die zij hebben als er gerenderd wordt op deze schaal.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door David Signer, OPENGIS.ch

Plug-ins

Mogelijkheid: Ondersteuning voor afhankelijkheden voor plug-ins

In QGIS 3.8 hebben we een lang verzochte mogelijkheid geïntroduceerd voor ontwikkelaars van plug-ins voor QGIS: de mogelijkheid om afhankelijkheden voor uw plug-ins te specificeren.

U kunt de nieuwe metadata “plugin_dependencies” gebruiken om afhankelijkheden voor plug-ins toe te voegen. De indeling is een komma gescheiden lijst met PIP-achtige namen voor plug-ins (met optionele versie). Bijv:

plugin_dependencies=GeoCoding,IPyConsole==1.9

Het voorbeeld hierboven vereist:

 • Een versie van GeoCoding

 • Versie 1.9 van IPyConsole

Wanneer een plug-in wordt geïnstalleerd wordt de metadata geparset en aan de gebruiker zal een dialoogvenster worden gepresenteerd dat de afhankelijkheden vermeld. De gebruiker kan dan besluiten wet te doen met de afhankelijkheden:

 • Installeren

 • Upgraden/downgraden

 • Niets doen

image40

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door GISCE TI

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Programmeerbaarheid

Mogelijkheid: Ondersteuning voor SQL-syntaxis REGEXP voor provider SpatiaLite en verbindingen voor Python

We hebben REGEX ingeschakeld om te kunnen worden gebruikt met de provider SpatiaLite. (Dit is handig bij het instellen van filters!). We hebben ook ondersteuning voor deze syntaxis toegevoegd via verbindingen van Python voor Qgis.utils’s “spatialite_connection” API - wat het mogelijk maakt REGEXP te gebruiken in uw query’s voor SQL binnen DB Manager.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Zoeken naar Nearest Neighbour in QgsSpatialIndex

We hebben API toegevoegd om nauwkeurige zoekacties naar dichtstbijzijnde buren mogelijk te maken, gebaseerd op zoekacties QgsGeometry to QgsGeometry via QgsSpatialIndex. In eerdere versies van QGIS waren alleen zoekacties point to geometry nearest neighbour mogelijk. Maar met deze wijziging kunt u veilig en nauwkeurig QgsSpatialIndex gebruiken om de dichtstbijzijnde buren tussen elk type geometrie te bepalen.

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door: North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson (North Road)

Belangrijke reparaties

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Alessandro Pasotti

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.4 backport commit (GitHub)

Raster Calculator verkeerde resultaten

#21405

gerepareerd in master

QGIS server negeert volgorde van renderen bij laden van oudergroep

#21917

PR #9878

Gereed

WMS Client: GetFeatureInfo in indeling JSON geeft geen numerieke waarden voor attributen weer

#21735

PR #9879

Gereed

Crash bij toevoegen van bestaand veld aan vectorlaag

#22100

Prioriteit voor labelen niet uitgegrijsd als data-bepaalde instellingen zijn ingeschakeld

#22077

Ongeldig

$length geeft slechte waarde terug

#22105

werkt bij mij wel (en voor iedereen)

Widget Relatie verwijzing verkeerde object bij “identificatie op de kaart”

#22071

Kaart afdruklay-out: Probleem met HTML-attribuut “href” in uitoer PDF

#22075

zal niet gerepareerd worden

Probleem bij exporteren van rasterlaag naar Geopackage

#20848

PR #10036

Gereed

Nieuw vector Shapefile POLYGON maken

#22107

ongeldig

Fout in Python bij “Export to PostgreSQL” als het schema een hoofdletter in zijn naam heeft

#22035

PR #10063

Widget Relatie verwijzing verkeerde object bij “identificatie op de kaart”

#22071

PR #10047

Gereed

DB Manager importeert verkeerde gegevens

#22033

PR #10077

Gereed

QGIS crasht bij het filteren van een laag met een veld voor een bijlage

#21775

Opgelost door Nyall

Raster calculator, abs() werkt niet

#29824

PR #29965

Gereed

Geldige link URL naar bestand mislukt in venster Objecten identificeren

#29879

PR #29967

Gereed

QgsProject.instance().clear() crasht QGIS als venster LayoutDesigner Window open is

#29821

PR #29968

Gereed

QGIS Server WFS DescribeFeatureType advertises double precision virtual fields as integer

#29767

PR #29970

Gereed

QGIS crahst bij exporteren van een sjabloon

#29798

PR #29981

Gereed

Exporteren van Atlas als afbeelding mislukt als de bestandsnaam van de expressie een punt bevat

#29980

PR #29983

Gereed

Knoppen om de grootte van markeringen aan te passen op de tab Digitaliseren van het dialoogvenster Algemene instellingen werken niet

#29987

PR #29991

Map Composer crashes QGIS when copying mixture of elements in page layout

#29747

PR #30017

NOG TE DOEN

QGIS crashes with PostgreSQL views

#29673

kan het niet reproduceren en kan geen terugkoppeling vragen

Browser - “Project home” folder shortcut does not appear when a new project is saved

#29919

PR #30025

NOG TE DOEN

Crash when calling QgsRasterHistogram.histogramVector

#29700

PR #30033

Gereed

Do not offer to “Import settings from Qgis2?” if no such settings exist

#30082

PR #30092

Gereed

In gpkg, query builder prevents autogenerate of pasted feature with same fid as hidden feature

#30062

PR #30096

NOG TE DOEN

Drag and drop geopackage from filesystem into map misses vector layers, loses names for raster layers

#30050

PR #30098

Gereed

Qgis crashes when try to identify a layer with duplicated fields

#29937

PR #30100

NOG TE DOEN

label properties will not saved to project files (buffer and background)

#29882

werkt bij mij in release-3_4 en master

Saving edits to a layer with JSON field throws an error

#30131

PR #30137

Riskant?

Value relation widget settings lost on import of layer definition file

#30115

PR #30151

Riskant?

Unable to add new features in QGIS for PostGIS table using sequence for gid. Data type serial: ‘integer overflow’

#30041

PR #30184

Gereed

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG donoren en sponsoren

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Alexander Bruy

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.4 backport commit (GitHub)

v.net.distance - node cost column

#22013

PR #10060

Gereed

shapefile to raster conversion does not work

#21922

GRASS r.in.lidar.info, can only choose .txt not the intended .las

#21910

PR #10061

Gereed

SAGA OpenCV Image Analysis

#21746

SAGA “saga split rgb bands” tool is not inside any (SAGA) group of tools

#21849

PR #10062

Gereed

r.sun cannot be executed because it calls on two incompatible options

#21637

PR #10074

Gereed

i.segment (GRASS 7.4.2) only produces a Goodness Raster but no Segmented Raster

#20646

werkt prima in master en 3.4

Majority filter (SAGA) returns erroneous results if input is .tif

#22118

ongeldig

Processing batch process interface: no way to go back

#16893

PR #10080

Gereed

DB Manager rename PostGIS column error

#21425

PR #10082

niet nodig

Word wrapping not working in maptips

#21388

PR #10081

Gereed

Styles stored in QML files with same name as layer no longer auto loaded

#21691

PR #14660

Gereed

QGIS 3.4.6 crashed when I tried classifying a layer

#21693

PR #29951

Gereed

Fixed table not working under User defined filter (SAGA)

#29999

PR #30001

Gereed

DB Manager Versioning: _current view lacks primary key

#25888

PR #30045

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG donoren en sponsoren

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alexander Bruy

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Victor Olaya

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.4 backport commit (GitHub)

Processing “iterate” does not work anymore

#21524

PR #10078

parameter type error in SAGA Gaussian Filter

#21797

Commit

Distance matrix does not maintain data type and precision for Input Point Layer in Linear (N*k x 3)

#21501

Processing “Build virtual vector” now fails in certain cases

#21519

PR #10083

SAGA raster calculator loads more grids than selected when a sdat is supplied in XGRIDS

#22131

PR #10085

Export selected Objects generated line layer not selectable in graphical modeller

#21705

PR #10093

Batch processing error in r.mapcalc.simple

#29822

Help for algorithms not visible in modeller

#21536

Bug fixes related the batch interface, not linked to any bug report. They are regressions introduced in recent changes, that i found while working on another issue

PR #29948

PR #29950

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG donoren en sponsoren

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Victor Olaya

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Even Rouault

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.4 backport commit (GitHub)

ENVI driver ignores “geo point” (GCP) metadata on reading

#1528

Commit

WFS GetFeature fails on TypeNames parameter

#21768

PR #29946

Gereed

Cannot load GPX file automatically after creating it QGIS 3.4.7 QGIS 3.6.2

#22005

PR #29947

Gereed

Cannot create temporary SpatiaLite cache

#29819

PR #29949

Gereed

PostGIS closed circle in Curved Polygon is not displayed

#29895

PR #30010

Gereed

Fix GeoJSON output of MultiPolygon/MultiSurface

PR #30012

PR #30012

Niet nodig

Multipatch features are not shown anymore

#29376

PR #30024

Gereed

Multiple issues and deadlocks with WFS

#29258

PR #30026

Gereed

WFS provider: Avoid dangling download progress dialog

PR #30039

PR #30039

Gereed

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG donoren en sponsoren

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Even Rouault

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Denis Rouzaud

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.4 backport commit (GitHub)

issues in embedded layers

#29678

PR #9993 en PR #10004

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG donoren en sponsoren

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Denis Rouzaud

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Peter Petrik

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.4 backport commit (GitHub)

Editing a GeoPackage feature with spaces in the field names can crash QGIS

#29630

PR #29997

NOG TE DOEN

Crash on update pg layer

#29814

Duplicaat

N/A

XMDF file type missing from Madiera 3.4.5

#29381

ongeldig

N/A

Mesh calculator: crash when ‘All Selected Dataset Times’ button clicked

#30003

PR #30005

N/A

Crash when editing fields

#29200

kan het niet reproduceren

N/A

Closing Vertex Edititor crashes the app

#30028

PR #30030

NOG TE DOEN

Detached 3D view crash [macOS]

#29169

kan het niet reproduceren

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG donoren en sponsoren

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Peter Petrik

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Loïc Bartoletti

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.4 backport commit (GitHub)

No snap when selecting point of rotation

#29706

Duplicaat / is geen probleem

Crashs when working with auxiliary storage label and data defined

#30078

kan het niet reproduceren

Improve the advanced digitizing by angle

#30133

Is geen probleem

Fix reshape for snapped point with Z

PR #30108

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG donoren en sponsoren

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Loïc Bartoletti