Log met wijzigingen voor QGIS 3.16

image1

Datum uitgave 23-10-2020

Weer een bijzondere dag voor het project QGIS! De nieuwe uitgave met ondersteuning voor de langere termijn brengt een breed bereik aan mogelijkheden voor zowel QGIS Desktop als voor QGIS Server. Deze uitgave brengt heel veel nieuwe opties voor in kaart brengen in 3D, maken van mazen vanuit andere gegevenstypes, aanvullende gereedschappen voor ruimtelijke analyses, verbeteringen aan symbologie en gebruikersinterface, om er maar een paar te noemen! Veel gereedschappen zijn toegevoegd aan het nog steeds uitbreidende framewerk van Processing, en de browser van QGIS ondersteunt nu geavanceerde functionaliteit voor interactie met databases die eerder was gereserveerd voor de plug-in DB Manager. Dit zijn een aantal verbeteringen die in deze uitgave zijn geïntroduceerd, en gebruikers van de vorige LTS zullen een aanzienlijk aantal nieuwe beschikbare mogelijkheden zien sinds 3.10. We zijn verheugd enkele toegevoegde hoogtepunten van deze uitgave in detail hieronder weer te geven.

Dankwoord

We willen nogmaals onze grote dank uitspreken aan alle ontwikkelaars, schrijvers van documentatie, testers en alle andere mensen die vrijwillig hun tijd en inspanningen ter beschikking stellen (of mensen sponsoren om dat te kunnen doen) om deze uitgave mogelijk te maken. Vanuit de gemeenschap van QGIS hopen we dat u van deze uitgave zult genieten! Als u tijd of geld wilt doneren of op een andere wijze betrokken wilt zijn in het opwaarderen van QGIS, kijk dan ook eens op QGIS.ORG en help een handje!

QGIS wordt ondersteund door donoren en dragende leden. Een huidige lijst van donoren die grote en kleine bijdragen hebben gegeven aan het project kan worden bekeken op onze lijst van donoren. Als u een dragend lid voor het project zou willen worden, bekijk dan onze pagina voor dragende leden voor de details. Sponsoren van QGIS helpt ons om fonds te verkrijgen voor onze regelmatige ontmoetingen van ontwikkelaars, de infrastructuur van het project te onderhouden en inspanningen voor het oplossen van problemen te financieren. Een volledige lijst van huidige sponsoren wordt hieronder weergegeven - een welgemeend Bedankt voor al onze sponsoren!

QGIS is gratis software en u bent niet verplicht om maar iets te betalen voor het gebruiken ervan - in feite willen we mensen, wijd en zijd verspreid, aanmoedigen om het te gebruiken, ongeacht uw financiële of sociale status - wij geloven dat het uitrusten van mensen met gereedschappen voor het maken van ruimtelijke beslissingen zal resulteren in een betere wereld voor de gehele mensheid.

Algemeen

Easter eggs toegevoegd voor gebruikersgroepen

Typ de woorden “user groups” in het huidige venster Coördinaat en zie de magie gebeuren.

image2

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Germán Carrillo

Tijdbeheer

Mogelijkheid om geanimeerde frames van Tijdbeheer te exporteren

Maakt het exporteren van geanimeerde frames van Tijdbeheer naar opvolgende afbeeldingen mogelijk, om ze later samen te voegen in een externe toepassing. Gebruikers hebben precieze controle over de grootte van de afbeelding en het kaartbereik.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Kaartgereedschap

Ga naar locatie

We hebben een nieuw filter Ga naar locatie toegevoegd.

De invoer voor Ga naar mag de volgende tekenreeksen zijn:

 • Een paar van X- en Y-coördinaten (gescheiden door een komma of spatie).

 • Een voor OSM, Leaflet, of OpenLayers opgemaakte URL.

 • Een URL voor Google maps.

De logica van de tekenreeks XY is als volgt:

 • Als het CRS van het kaartvenster niet WGS84 is:

  • Als het coördinaat past binnen de begrenzingen van WGS84, voeg een resultaat van WGS84 toe (dit wordt gewogen om een hogere prioriteit te hebben dan het resultaat van het CRS van het kaartvenster hieronder).

  • Als het coördinaat past binnen de begrenzingen van het CRS van het kaartvenster, voeg een resultaat toe voor het CRS van het kaartvenster.

 • Als het CRS van het kaartvenster WGS84 is:

  • Als het coördinaat past binnen de begrenzingen van WGS84, voeg een resultaat voor WGS84 toe.

image3

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Gebruikersinterface

Contextmenu toegevoegd aan kaartvenster

Het kaartvenster heeft nu een contextmenu voor rechtsklikken. Standaard maakt dat het menu “Coördinaat kopiëren” dat werd geïntroduceerd in QGIS 3.14, echter, de verwachting is dat deze functionaliteit zal worden uitgebreid om, in de toekomst, toegang te krijgen tot ruimtelijke context.

image4

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door jakimowb

Symbologie

Verbeteringen voor opmaken van vectortegels

Meerder verbeteringen werden geïntroduceerd voor het bewerken van complexe opmaak van vectortegels:

 • Helptips weergeven in lijsten, zodat volledige filterregels en namen kunnen worden bekeken, zonder grootte van kolommen aan te moeten passen

 • Het zoomniveau van het huidige kaartvenster weergeven in de widgets

 • Stelt de gebruikers in staat de lijst met stijlen te filteren om alleen de momenteel zichtbare weer te geven

 • Stel het juiste zoomniveau voor het kaartvenster in bij het bewerken van symbolen, zodat voorbeelden van expressies netjes werken

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Gebruikers toestaan optioneel de URL voor de standaardstijl voor verbindingen van vectortegels te specificeren

Bij het instellen van een bronverbinding voor vectortegels is er een nieuwe optie om een URL in te voeren met een configuratie voor de stijl van MapBox GL JSON. Als men die heeft ingevoerd dan zal die stijl worden toegepast, elke keer als lagen vanuit die verbinding worden toegevoegd aan QGIS.

Dit werkt ook met verbindingen naar ArcGIS Vector Tile Service die de configuratie voor de standaardstijl gebruiken die is gespecificeerd in de configuratie van de server.

image5

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Data-bepaalde verschuiving toestaan voor vulling van symboollagen

Elke vulling voor symboollaag die verschuiving van polygonen ondersteunt, inclusief standaard vullingen, vullingen voor rasterafbeeldingen, vullingen shapeburst en vullingen voor kleurverlopen, staat nu data-bepaalde verschuivingen toe

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Stijlen voor MapBox GL JSON voor lagen van vectortegels importeren

Gebruikers kunnen nu configuratiebestanden voor stijlen van MapBox GL JSON laden bij het importeren van stijlbestanden voor lagen van vectortegels

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Optie weergeven om standaardpatronen lijn streepje te verschuiven met een vooraf ingestelde hoeveelheid

Staat het aanpassen van het positioneren van streepjes/spaties in de lijn toe, zodat de streepjes/spaties op betere posities kunnen worden geplaatst om rekening te houden met hoeken in de lijn (kan ook worden gebruikt om potentiële aanliggende grenzen van streepjespatronen “uit te lijnen”).

De verschuiving kan worden ingesteld in verschillende eenheden, inclusief kaarteenheden, en mag ook data-bepaald zijn.

Dit werd mogelijk gemaakt door Kanton Solothurn

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Opties toegevoegd om dynamisch streepjespatronen aan te passen in standaard lijnsymboollagen

Opties zijn toegevoegd om het aanpassen van streepjespatronen mogelijk te maken om meer beheer voor het verbeteren van de kwaliteit van renderen van lijnsymbolen toe te staan. Deze opties omvatten:

 • Streepjespatroon uitlijnen op lijnlengte: Indien geselecteerd zullen de lengtes van het streepjespatroon subtiel worden aangepast om er voor te zorgen dan wanneer een lijn wordt gerenderd, het zal eindigen met een volledige element streepje, in plaats van een element gat of een gedeeltelijk element streepje.

 • Streepjespatroon op scherpe hoeken aanpassen: Indien geselecteerd past deze optie dynamisch de plaatsing van het streepjespatroon aan, zodat scherpe hoeken worden weergegeven door een volledig element streepje dat de scherpe hoek ingaat en uitkomt. Het is ontworpen om de onderliggende geometrie beter weer te geven bij het renderen van gestreepte lijnen, speciaal voor gekartelde lijnen.

De volgende afbeeldingen geven de wijziging “Streepjespatroon uitlijnen op lijnlengte” in actie weer, met gele lijnen die de ware begin- en eindpositie aangeven van de lijnobjecten die worden gesymboliseerd.

Voor:

image6

Na:

image7

image8

Dit werd mogelijk gemaakt door Kanton Solothurn

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

3D-symbolen beheren door Stijlmanager

Ondersteuning is toegevoegd voor het beheren van 3D-suymbolen door de Stijlmanager van QGIS, inclusief ondersteuning voor het importeren en exporteren van bibliotheken van 3D-symbolen, en completeert het recente werk in het volledig abstract maken van 3D-symbolen en afhandeling in hun widgets.

Helaas worden er nog geen miniaturen gemaakt voor 3D-symbolen in de bibliotheek, en voorlopig wordt een generiek pictogram gebruikt voor alle 3D-symbolen. Maken van miniaturen is geen eenvoudige opgave, dus is het voorlopig uitgesteld.

Deze mogelijkheid behandelt het probleem dat wordt vermeld in 31479.

image9

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Labelen

Optie toegevoegd om gebruikers toe te staan de plaatsing van labels langs objecten lijn te beheren

Een nieuw gedeelte “Label verankeren” in de instellingen van lijnen voor de plaatsing van labels geeft gebruikers de mogelijkheid om te specificeren of labels moeten worden geplaatst in het midden, aan het begin of einde van lijnen. In aanvulling daarop maakt het verschuiven van deze posities mogelijk (gebaseerd op het percentage van de lengte van het object), die statisch kan worden gedefinieerd of met een data-bepaalde definitie.

image10

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Ankerpunt voor lijnlabels beheren

Een nieuwe optie wordt weergegeven die gebruikers in staat stelt te beheren of het ankerpunt voor het labelen van objecten een hint is of een strikte eis. Het resulterende gedrag van de aanpassingen omvat het volgende:

 • Strikt: Labels worden alleen exact geplaatst op het ankerpunt van het label, en er zijn geen andere plaatsingen om op terug te vallen toegestaan.

 • Hint voor voorkeursplaatsing: Het ankerpunt van het label wordt behandeld als een hint voor de voorkeursplaatsing van het label, maar andere plaatsingen nabij het ankerpunt zijn toegestaan.

image11

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Diagrammen

As renderen voor gestapelde staafdiagrammen

Dit voegt ondersteuning toe voor het renderen van de as voor gestapelde staafdiagrammen als een as is ingesteld. De implementatie is gebaseerd op het renderen van de as voor het diagram histogram.

Negatieve waarden worden niet juist afgehandeld door gestapelde staafdiagrammen, met of zonder het weergeven van de as.

Behandelt Issue 34915

image12

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Dan Minor

Mazen

Vasthouden van gegevenssets met mazen in geheugen

Deze mogelijkheid introduceert de mogelijkheid in geheugen groepen voor gegevenssets voor lagen met mazen te maken. Deze groepen voor gegevenssets zijn tijdelijk en worden niet behouden als het project wordt gesloten.

Een nieuwe optie is toegevoegd aan Mazen berekenen, wat het maken van groepen voor gegevenssets in geheugen toestaat.

Deze mogelijkheid introduceert ook de mogelijkheid om deze geheugengroepen voor gegevenssets te verwijderen of op te slaan naar een bestand met het gespecificeerde stuurprogramma.

image13

image14

Dit werd mogelijk gemaakt door Artelia Group

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Meervoudig Identificeren voor lagen met mazen

Het gereedschap Identificeren is aangepast als het wordt gebruikt in lagen met mazen en geeft nu de waarde van de gegevensset weer die overeenkomt met de huidige tijd van de controller voor Tijdbeheer voor alle groepen van gegevensset. De actieve groepen van de gegevensset (scalair en eventueel vector) worden eerst weergegeven, en daarna de andere groepen van de gegevensset. Er wordt ook andere informatie weergegeven, inclusief:

 • Bron waar de gegevensset is opgeslagen

 • Tijdstap van de gegevensset die wordt weergegeven (mag een andere zijn dan de tijd van de controller van Tijdbeheer). Geeft niets weer als de groep van de gegevensset niet tijdelijk is

 • Zwaartepunt van de corresponderende zijde

 • Coördinaat van het gesnapte punt (als er een is gesnapt)

 • Midden van de gesnapte rand (als er een is gesnapt)

Wanneer het kaartvenster de navigatie voor Tijdbeheer niet heeft ingeschakeld, bevatten de resultaten van Identificeren alleen informatie over de groepen van de actieve gegevensset waarvan statische gegevenssets zijn gedefinieerd in het dialoogvenster voor de eigenschappen van de mazen.

image15

Dit werd mogelijk gemaakt door Artelia Group

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Virtuele groepen gegevensset voor laag met mazen

De mogelijkheid om “virtuele” groepen voor gegevensset te gebruiken is geïntroduceerd voor lagen met mazen. Dit vervangt de “geheugen” groep voor gegevensset die wordt gebruikt in 37389.

Met Mazen berekenen kunnen gebruikers er voor kiezen deze “virtuele” groepen voor gegevenssets te maken die aan de laag zullen worden toegevoegd. Waarden worden niet in het geheugen opgeslagen, maar elke gegevensset wordt in plaats daarvan berekend als hij nodig is, met de in Mazen berekenen ingevoerde formule.

Deze virtuele groepen voor gegevenssets worden in het project opgeslagen en kunnen worden verwijderd of opgeslagen naar een bestand om te behouden.

Onderscheid tussen vastgehouden en virtuele groepen voor gegevenssets wordt gemaakt op de tab Bron van de eigenschappen van de laag met mazen door verschillen in de kleur van de achtergrond voor elk item, als volgt aangegeven:

Vastgehouden: geel

Virtueel: paars

image16

image17

Dit werd mogelijk gemaakt door Artelia Group

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Exporteren toegevoegd aan de methode QgsMesh

Een methode is toegevoegd aan het exporteren van een triangulatie naar een instance voor QgsMesh, met de mogelijkheid een laag met mazen te construeren uit een triangulatie uit bestaande punten en lijnen. Dit is de eerste stap om de mogelijkheid toe te staan een QgsMesh te verkrijgen uit andere lagen.

De klassen Triangulation en DualEdgeTriangulation werden ook hernoemd en opnieuw opgebouwd om ze meer consistent met de code van QGIS te maken.

 • Een methode toegevoegd om de triangulatie naar een instance van QgsMesh te exporteren.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Vincent Cloarec

TIN-mazen maken

Lagen van TIN-mazen kunnen worden gemaakt vanuit gegevens van vectorlagen (punten en / of breuklijnen). De resulterende laag met mazen wordt geconstrueerd met een beperkte Delaunay-triangulatie. Deze laag met mazen kan worden gemaakt met de Python API of door een algoritme in de Toolbox van Processing.

image18

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Vincent Cloarec

Renderen

Gamma correctiefilter voor rasterlagen

Gamma correctiefilterpijp toegevoegd voor rasterlagen in aanvulling op de reeds bestaande filters voor helderheid, contrast, tint en verzadiging. Gebruikers kunnen de gamma-waarde aanpassen vanuit het dialoogvenster Laageigenschappen, met het stijlpaneel en/of nieuwe knoppen op de werkbalk Raster. Standaard gamma-waarde is 1.0 en die kan worden aangepast binnen het bereik van 0.1 tot en met 10.

Behandelt Issue 13512

Voegt ook een test voor de filters voor helderheid en contrast voor renderen toe, die geen enkele test hadden, en repareert enkele waarschuwingen voor vervallen items in de Pythontest voor QgsRasterLayer.

image19

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alexander Bruy

3D-objecten

Toestaan dat 3D materiaal textuurbestanden worden ingebed in stijl/project

Enige kleine opschoning van API en code werd uitgevoerd, als ook de introductie van het gebruiken van QgsImageCache voor 3D textuurbestanden, om toe te kunnen staan dat zij worden ingebed in projecten.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Schaduw renderen

Schaduwen kunnen nu worden gerenderd in 3D-weergaven.

image20

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nedjima Belgacem

3D-scenes exporteren

3D-scenes kunnen nu worden geëxporteerd om te gebruiken in andere 3D-software, zoals Blender. Deze mogelijkheid voor exporteren ondersteunt meerdere aanvullende functies, inclusief vereenvoudiging van het uitvoermodel door de resolutie van de uitvoer te specificeren, optioneel het model glad maken, en het exporteren van 3D-vectorlagen.

image21

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nedjima Belgacem

Ondersteuning voor richtingslichten voor QGIS 3D

Richtingslichten voor QGIS 3D toegevoegd

 • De gebruiker kan nu richtingslichten toevoegen aan de 3D-weergaven.

 • Ik voegde een widget tab toe onder het gedeelte Lichten van het dialoogvenster 3D-configuratie.

 • De gebruiker kan de richting van het licht, de kleur ervan en de intensiteit specificeren.

 • Dit is slechts een duplicaat van de reeds bestaande implementatie van puntlichten, met enkele wijzigingen.

 • Later kan het nuttig zijn een manier toe te voegen om de richting van het licht te visualiseren door mazen die zijn geplaatst op het standpunt van de camera, bijvoorbeeld zoals een pijl die weergeeft hoe de zon de scene in het licht zet.

image22

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nedjima Belgacem

Ondersteuning voor texturen voor vectorlaag

Ondersteuning voor texturen is toegevoegd voor QGIS 3D met de volgende nieuwe functionaliteiten:

 • Gebruikers kunnen nu een afbeelding selecteren vanuit de eigenschappen voor symbolen om weer te geven op de oppervlakte van gebouwen als een diffuse kaart.

 • De gebruiker kan nu ook de schaal van texturen vanuit de eigenschappen van symbolen wijzigen.

Enkele visuele problemen kunnen verschijnen bij het gebruiken van texturen. Deze problemen zijn gerelateerd aan de normalen van oppervlakten, die u misschien kunt oplossen door “Achterzijden toevoegen” en wat te experimenteren met inverteren van de normalen en de modus Ruimen in de eigenschappen van de symbolen.

image23

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nedjima Belgacem

Ingebedde en 3D-modellen op afstand voor 3D-puntsymbolen inschakelen

Gebruikers kunnen nu ingebedde en 3D-modellen op afstand voor 3D-puntsymbolen gebruiken.

image24

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Optie toegevoegd om origine van lichtbron weer te geven

Een mogelijkheid die gebruikers in staat stelt te schakelen met een zichtbare bol op de plaats van origine van de lichtbron in een 3D-scene.

Dit maakt het mogelijk lichtbronnen gemakkelijker opnieuw te positioneren en te plaatsen relatief ten opzichte van de inhoud van de scene.

Behandelt Issue #37726.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Verbeteringen voor behandeling van materiaal

Verdere verbeteringen voor behandelen van materiaal werd geïntroduceerd, en een schaduwmodel Gooch werd toegevoegd. Dit verbetert de QgsAbstractMaterialSettings API, door:

 • Toevoegen van ondersteuning met pictogram voorgeregistreerde typen materiaal (om te gebruiken in het combinatievak voor het selecteren van materiaal).

 • Ondersteuning toegevoegd voor afhandeling van verschillende technieken voor renderen aan QgsAbstractMaterialSettings. Nu kunnen klassen van materiaal aangeven welke technieken voor renderen zij ondersteunen (bijv. driehoeken, lijnen, InstancedPoints, etc.), en het materiaal wordt alleen aangeboden als het compatibel is met de gewenste techniek.

 • De afhandeling van de techniek in de widget voor materiaal Gooch werd verbeterd om te vermijden dat instellingen worden getoond die geen effect hebben in een bepaalde context (bijv. verbergen van alle, behalve de keuze voor omgevingslicht, voor standaard 2D-lijnsymbolen).

 • Een nieuw materiaal, “Gooch”, werd toegevoegd. Dit materiaal geeft een CAD-stijl 3D-rendering, waarbij de schaduw niet afhankelijk is van de instelling van een toepasselijke verlichting in een scene en waarbij de 3D-details altijd zichtbaar zijn, ongeacht de keuze voor verlichting.

image25

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Expressies

Functie to_decimal() toegevoegd om DMS te converteren naar DD

Een nieuwe functie QgsCoordinateUtils::dmsToDecimal is toegevoegd die de functie to_decimal weergeeft in expressies. Dit maakt het mogelijk tekenreeksen DMS (graden/minuten/seconden) te converteren naar de indeling DD (decimale graden).

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Functie “main_angle” toegevoegd om de geschatte hoofdhoek van een geometrie terug te geven

Geeft de hoek terug van het georiënteerde minimum begrenzingsvak dat de waarde van de geometrie bedekt.

Nuttig voor data-bepaalde overrides in de symbologie van expressies voor labels, bijv. om labels te roteren zodat zij overeenkomen met de algehele hoek van een polygoon, en soortgelijk voor vulling lijnpatroon. image33

image34

Dit werd mogelijk gemaakt door Kanton Solothurn

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

refFunctions geporteerd naar de bron

Verscheidene functies voor bewerkingen van overleggen zijn toegevoegd aan het programma voor de expressies. Dit dekt de functionaliteit van de plug-in refFunctions.

image35

De volgende nieuwe functies voor expressies werden geïmplementeerd:

* overlay_intersects(layer[,expression][,filter][,limit][,cache])
* overlay_contains(layer[,expression][,filter][,limit][,cache])
* overlay_crosses(layer[,expression][,filter][,limit][,cache])
* overlay_equals(layer[,expression][,filter][,limit][,cache])
* overlay_touches(layer[,expression][,filter][,limit][,cache])
* overlay_disjoint(layer[,expression][,filter][,limit][,cache])
* overlay_within(layer[,expression][,filter][,limit][,cache])
* overlay_nearest(layer[,expression][,filter][,limit][,max_distance][,cache])

In alle instanties wordt de ruimtelijke operator geëvalueerd tegen de andere laag. Als een expressie is opgegeven, geeft het een array met resultaten terug. Als geen expressie is opgegeven, geeft het een Booleaanse waarde terug die aangeeft of er al dan niet een overeenkomst is met tenminste één object. Objecten mogen optioneel gefilterd worden met een expressie, en kunnen optioneel beperkt worden tot een bepaald aantal.

De functie overlay_nearest heeft een aanvullend filter max_distance.

image36

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Olivier Dalang, OPENGIS.ch

Digitaliseren

Optie toegevoegd voor berekenen van richting uit richting van reizen

Voor apparaten die foutieve berekeningen van richtingen rapporteren kan deze optie worden gebruikt om in plaats daarvan de GPS-richting te berekenen, gebaseerd op de vorige twee opgenomen locaties.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Digitaliseren en splitsen van gebogen objecten

Nieuwe functionaliteit werd geïntroduceerd die de mogelijkheid toevoegt om te schakelen tussen lineaire of cirkeltekenreeksen bij het digitaliseren of splitsen van objecten van vectorlagen.

De gebruiker kan de sneltoetscombinatie Ctrl+Shift+G gebruiken om te schakelen tussen lineair/cirkel.

Voor het splitsen van objecten zijn nieuwe methoden voor overladen toegevoegd aan de API. Bij het splitsen worden bogen behouden. Hiervoor wordt de boog gesegmenteerd voor het splitsen, en alle gesplitste objecten worden “gede-segmenteerd” na het splitsen.

Een knop werd aan de werkbalk toegevoegd om te schakelen tussen lineair/cirkel: image37

image38

image39

image40

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Vincent Cloarec

Gegevensbeheer

Algoritme Raster opnieuw op schaal brengen voor Processing

Voegt een algoritme toe voor het opnieuw op schaal brengen van een raster om het bereik van rasterwaarden te wijzigen, waarbij de vorm van het histogram van het raster wordt behouden. Nuttig voor wanneer rasters uit verschillende bronnen zouden moeten worden vergeleken of samen moeten worden verwerkt en hun pixelwaarden in hetzelfde bereik zouden moeten liggen. Standaard behoudt het algoritme origineel de waarde NODATA, maar er is een optie om die te overschrijven.

De volgende afbeelding geeft een histogram van een DEM weer (waardenbereik is 85-243). image41 En de volgende afbeelding geeft een histogram weer van dezelfde DEM die opnieuw op schaal is gebracht naar het bereik van 100-1000. image42

Behandelt Issue 26099.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alexander Bruy

Formulieren en widgets

Meerdere widgets voor één enkele relatie

Meerdere widgets voor relatie kunnen nu worden gemaakt voor één enkele relatie, elk met zijn eigen afzonderlijke configuratie.

Deze mogelijkheid wijzigt het gedrag van widgets voor relaties die worden gemaakt in de interface Slepen en neerzetten en verschaft een oplossing voor Issue 37675.

Bij het lezen van een project dat is geconfigureerd met een oudere versie van QGIS, wordt de configuratie overgenomen en geschreven naar de configuratie van de nieuwe widget. Automatisch gemaakte formulieren staan het maken van widgets voor het bewerken van relaties niet meer toe, maar als het werd geconfigureerd in een oudere versie van QGIS, zal het Formulier attributen nog steeds deze configuratie lezen.

image44

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door signedav

Filterexpressies in widget Rrelatie-verwijzing

Een optie is toegevoegd om statische filterexpressies te kunnen gebruiken in de widget Relatie-verwijzing.

image46

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Ivan Ivanov

Analyse-gereedschappen

Tijden voor laden van profiel van project toegevoegd aan dock voor gereedschappen voor debuggen

Aanpassen van de klasse QgsRuntimeProfiler die de volgende functies uitvoert: 1. Maak het profileren thread-veilig, zodat het mogelijk is tijden vast te leggen over meerdere threads 2. Maakt verschillende “groepen” van profielen mogelijk

De nieuwe API voor groepen is hier gebruikt om een opsomming weer te geven van de tijden voor het laden van het project in het dock voor debuggen, naast het bestaande profileren van QGIS voor opstarten. Het is nu mogelijk een opsomming te krijgen van de verschillende stadia van het laden van een project, om de mogelijk oorzaken van lange tijden voor het laden van projecten te identificeren.

TODO: In het merendeel van de gevallen zullen problemen met de uitvoering worden veroorzaakt door een of meerdere lagen, het zou dus leuk zijn om de tijden voor het laden van de individuele lagen te kunnen opsommen. Voor een individuele WFS-laag zouden we dan, bijvoorbeeld, de tijd kunnen zien die het vergt voor de initiële “server capabilities” of andere query’s. Voeg een groep met profieltijden toe voor het renderen van de kaart, zodat u exact kunt zien welke lagen in uw project lange tijden vragen voor het opnieuw tekenen van de kaart.

In zijn huidige vorm wordt alleen de algehele laadtijd van elke individuele laag weergegeven.

image47

image48

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Processing

Tekenreeks voor Help toegevoegd aan parameters

Tekenreeksen voor Help kunnen nu worden gespecificeerd op het niveau van de parameter.

Dit zal zichtbaar zijn in de helptip, in de CLI en Python Processing API.

image55

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Étienne Trimaille

Nieuw algoritme “Punten uitlijnen op objecten”

Dit algoritme berekent de vereiste rotatie om puntobjecten uit te lijnen met hun dichtstbijzijnde object uit een andere referentielaag. Een nieuw veld wordt toegevoegd aan de uitvoerlaag dat wordt gevuld met de hoek (in graden, met de klok mee) naar het dichtstbijzijnde referentieobject.

Optioneel kan de symbologie van de uitvoerlaag worden ingesteld om automatisch het berekende veld voor de rotatie te gebruiken om markeringssymbolen te roteren.

Indien gewenst kan een maximale te gebruiken afstand worden ingesteld bij het uitlijnen van punten, om te vermijden dat geïsoleerde punten worden uitgelijnd op veraf gelegen objecten.

Een voorbeeld voor een gebruiksgeval is het uitlijnen van puntsymbolen van gebouwen om de dichtstbijzijnde richting van een weg te volgen door een data-bepaalde waarde voor rotatie te gebruiken die wordt gemaakt door dit algoritme.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Algoritme voor Grafische modellen bouwen voor het maken van mappen

Dit algoritme stelt modellen in staat om nieuwe bestandsmappen te maken. Nuttig voor modellen die resultaten moeten uitvoeren naar bepaalde dynamisch gemaakte paden (bijv. een map die de huidige datum bevat).

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Algoritme voor Grafische modellen bouwen voor het maken van een expressievariabele voor het project

Stelt een model in staat om expressievariabelen op het niveau van het project in te stellen tijdens de uitvoering. In het bijzonder nuttig met de nieuwe algoritmes Afdruklay-out exporteren om modellen toe te staan die dynamisch variabelen instellen die worden gebruikt in een lay-out, voorafgaande aan het exporteren.

Deze functionaliteit werd geporteerd vanaf https://gis.stackexchange.com/questions/359386

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Aan algoritmen van Processing toegevoegd om een afdruklay-out als PDF/afbeelding te exporteren.

Modellen zijn in staat om afdruklay-outs te exporteren vanuit het huidige project. Één gebruiksgeval is om gebruikers toe te staan een model in het project te maken dat een bepaalde set lay-outs vanuit het project naar bepaalde mappen exporteert, zodat zij gemakkelijk vanuit het huidige project opnieuw geëxporteerd kunnen worden in één enkele bewerking in plaats van meerdere lay-outs te moeten openen en ze een voor een te exporteren.

Aanvullend, met de nieuwe mogelijkheden om op expressies gebaseerde uitvoerbestanden in modellen te hebben, kunt u automatisch de lay-outs naar een map exporteren met de tag voor de huidige datum en dat opnemen in de geëxporteerde bestandsnamen!

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Opgeslagen objecten toevoegen aan bestand van algoritme

Er is nu een eigen algoritme voor Processing om vectorobjecten op te slaan in een gegevensbestand voor een bestand in een model. Het komt met een paar geavanceerde mogelijkheden om opties voor gegevensset en laag door te geven aan GDAL.

image56

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Algoritme voor exporteren van atlas van lay-out als PDF

Een nieuw algoritme voor Processing van QGIS werd toegevoegd wat het mogelijk maakt een kaartatlas naar PDF te exporteren. Dit is de PDF-variant van het recente algoritme om een atlas van lay-out te exporteren naar een afbeelding.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Nieuw algoritme “Relatie afvlakken”

Dit algoritme vlakt alle relaties voor een vectorlaag af, exporteert één enkele laag die één hoofdobject per gerelateerd object bevat. Dit hoofdobject bevat alle attributen voor de gerelateerde objecten.

Het is ontworpen als een snelle manier om een relatie uit een project te de-normaliseren, bijv. om exporteren naar CSV mogelijk te maken.

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door SMEC/SJ

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Algoritme voor exporteren van atlas van lay-out als afbeelding

Een nieuw eigen algoritme voor Processing werd toegevoegd om atlassen van lay-outs te exporteren als afbeeldingen.

Dit is nuttig in modellen waar gegevenssets op afstand worden verwerkt met het doel om te worden gebruikt als bedekkingslagen in atlassen.

image57

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Nieuw algoritme Celstatistieken

We hebben een algoritme voor rasteranalyse Celstatistieken toegevoegd. Het voert cel-gewijze statistieken uit op ene stapel rasterlagen waarbij rekening wordt gehouden met NoData. De in de huidige implementatie beschikbare functies zijn:


 • Som

 • Gemiddelde

 • Mediaan

 • Standaardafwijking

 • Variantie

 • Maximum

 • Minimum

 • Meerderheid (meest frequent voorkomende waarde)

 • Minderheid (minst voorkomende waarde)

 • Bereik (max - min)

 • Variëteit (aantal unieke waarden)

image49

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Clemens Raffler

Nieuw algoritme Gelijk aan frequentie

We hebben enkele nieuwe algoritmen voor rasters toegevoegd die werken op een lokale cel-per-cel basis in een stapels rasters. Het algoritme Gelijk aan frequentie evalueert op een cel-per-cel basis de frequentie (aantal keer) de waarden van een invoerstapel van rasters gelijk zijn aan de waarde van een waardenraster.

image50

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Clemens Raffler

Nieuw algoritme Groter dan frequentie

We hebben enkele nieuwe algoritmen voor rasters toegevoegd die werken op een lokale cel-per-cel basis in een stapels rasters. Het algoritme Groter dan frequentie evalueert op een cel-per-cel basis de frequentie (aantal keer) de waarden van een invoerstapel van rasters groter zijn dan de waarde van een waardenraster.

image51

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Clemens Raffler

Nieuw algoritme Kleiner dan frequentie

We hebben enkele nieuwe algoritmen voor rasters toegevoegd die werken op een lokale cel-per-cel basis in een stapels rasters. Het algoritme Kleiner dan frequentie evalueert op een cel-per-cel basis de frequentie (aantal keer) de waarden van een invoerstapel van rasters kleiner zijn dan de waarde van een waardenraster.

image52

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Clemens Raffler

Nieuw algoritme Laagste positie in stapel rasters

We hebben enkele rasteranalyse-gereedschappen voor posities van waarden toegevoegd aan deze nieuwe versie van QGIS: Het algoritme Laagste positie in stapel rasters evalueert op een cel-per-cel basis de positie van het raster de laagste waarde in een stapel van rasters. Tellen van de positie begint met 1 en loopt tot het totale aantal invoerrasters. De volgorde van de invoerrasters is relevant voor het algoritme.

image53

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Clemens Raffler

Nieuw algoritme Hoogste positie in stapel rasters

We hebben enkele rasteranalyse-gereedschappen voor posities van waarden toegevoegd aan deze nieuwe versie van QGIS: Het algoritme Hoogste positie in stapel rasters evalueert op een cel-per-cel basis de positie van het raster de hoogste waarde in een stapel van rasters. Tellen van de positie begint met 1 en loopt tot het totale aantal invoerrasters. De volgorde van de invoerrasters is relevant voor het algoritme.

image54

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Clemens Raffler

Resultaten van Processing laden in groep van lagen

Gebruikers kunnen nu optioneel een naam van een groep instellen die er voor zorgt dat de resulterende uitvoerlagen die aan het project worden toegevoegd met de optie Uitvoerbestand openen na uitvoeren algoritme gegroepeerd worden. Dit maakt het mogelijk alle uitvoer van verscheidene algoritmen van Processing worden gegroepeerd, zodat zij gemakkelijk kunnen worden gevonden in de boom met lagen en worden verwijderd, geëxporteerd, of gemakkelijk hu zichtbaarheid kan worden geschakeld. image58

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Germán Carrillo

Algoritme Gebiedsstatistieken dat nieuw uitvoer maakt toegevoegd

Eerder, bij het berekenen van gebiedsstatistieken, werkte het algoritme altijd de originele databron bij, aanvullende velden toevoegend. Een nieuw algoritme Gebiedsstatistieken is toegevoegd dat in plaats daarvan een nieuwe uitvoer maakt. Deze functionaliteit is een implementatie van het 29504 feature request.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Matthias Kuhn

Nieuwe parameter geometrie toegevoegd

Een nieuwe QgisProcessingParameterGeometry toegevoegd voor het doorgeven van geometrieën als een parameter voor algoritmen van Processing.

Dit verschaft een manier om eenvoudige geometrieën door te geven aan algoritmen zonder een invoerlaag nodig te hebben.

De directe gevallen voor gebruik zijn:

 • Algoritmen die geometrieën zouden moeten verwerken op een atomische manier.

 • Delegatie vanuit ouderalgoritmen.

 • Gebruiken met headless QGIS Processing in zelfstandige gereedschappen voor Processing.

Mogelijkheden:

 • De parameter is compatibel met parameters als tekenreeks omdat het Well-Known-Text kan doorgeven als de waarde.

 • De huidige interactie van de widget is minimalistisch omdat het alleen de widget voor invoeren van tekst gebruikt voor het invoeren van de waarde als WKT.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door David Marteau

Een interface toegevoegd om te bepalen of het veilig is om voor de toepassing om af te sluiten

Een interface voor plug-ins en scripts om aangepaste logica te registreren om te voorkomen dat de toepassing QGIS afsluit werd toegevoegd. Dit maakt het voor plug-ins mogelijk om te bepalen of het veilig is om de toepassing af te sluiten. Dit heeft het mogelijk gemaakt om plug-ins toe te staan te bepalen of er niet opgeslagen wijzigingen zijn die moeten worden opgeslagen of genegeerd vóór QGIS wordt toegestaan af te sluiten, functionaliteit die al was geïmplementeerd in de console scriptbewerker, wat gegevensverlies voorkomt door de gebruikers te laten weten dat er niet opgeslagen wijzigingen zijn in plaats van de toepassing stilletjes af te sluiten.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Opties voor toepassing en projecten

Beschikbare GDAL vectorstuurprogramma’s opsommen

Een tab Vector Drivers is nu beschikbaar in het venster QGIS GDAL instellingen, wat de beschikbare vector stuurprogramma’s voor GDAL vermeld en gebruikers in staat stelt hun actieve status te schakelen. Waar verscheidene stuurprogramma’s kunnen worden gebruikt voor het openen van gegevens van een specifiek type, kunnen gebruikers nu deze instellingen aanpassen om er voor te zorgen dat het bedoelde stuurprogramma wordt gebruikt bij het importeren van specifieke typen vectorgegevens. De stuurprogramma’s FileGDB en OpenFileGDB zijn bijvoorbeeld beide in staat om te worden gebruikt voor het importeren van .gdb-bestanden, maar als het gegevensbestand een versie 9.x heeft, kan de FileGDB het niet openen. In dit geval kan de gebruiker het stuurprogramma FileGDB uitschakelen en er voor zorgen dat in plaats daarvan de gegevens worden geladen met het stuurprogramma OpenFileGDB.

Deze functionaliteit behandelt direct de beperkingen die zijn vermeld in Issue 18738.

image59

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alexander Bruy

GRASS installatiemap op MacOS detecteren

MacOS had eerder een platform-specifieke aangepaste parameter voor het instellen van Grass7Utils.GRASS_FOLDER. Dit veroorzaakte crashes voor veel gebruikers met meerdere installaties van QGIS of die enkele ongeldige instellingen voor mappen hadden. De parameter is verwijderd en een omgevingsvariabele GISBASE werd in plaats daarvan geïntroduceerd, die gewoonlijk in scripts voor GRASS wordt gebruikt als de “root” installatiemap, wat het gedrag nabootst dat wordt gebruikt voor het detecteren van GRASS in omgevingen van Windows. Als GISBASE niet aanwezig is (standaard), wordt een zoekactie uitgevoerd naar mappen van GRASS in QgsApplication.prefixPath() (indien verpakt in bundelindelingen). Indien niet gevonden wordt naar de zelfstandige instantie van GRASS gezocht. Het nieuwe gedrag voor GRASS is in lijn met de methodologie die wordt gebruikt voor de programma’s van Processing voor GDAL en SAGA.

Dit lost Issue 38595 op.

image60

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Peter Petrik)

Browser

Velden weergeven in de Browser

Eerste gedeelte van QEP https://github.com/qgis/QGIS-Enhancement-Proposals/issues/171

Geeft veldkolommen weer in de browser voor providers die de API voor verbindingen implementeren:

 • PG

 • GPKG

 • SpatiaLite

 • MSSQL

De volgende bewerkingen op velden worden ondersteund:

 • Nieuw veld toevoegen

 • Veld verwijderen

image61

image62

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Gegevensproviders

Verbindingen ArcGIS Vector Tile Service

Een optie om verbindingen naar ArcGIS Vector Tile Services te maken werd toegevoegd om gebruikers in staat te stellen en gemakkelijk vectortegellagen te laden vanaf vector tegelservices van ArcGIS Server. Ook werd ondersteuning toegevoegd voor authenticatie, configuratie en aangepaste tekenreeks voor verwijzingen aan verbindingen voor vectortegels.

Deze wijziging voegt expliciet opties voor de gebruikersinterface toe voor het toevoegen en configureren van ESRI vector tegelservices. Omdat deze services het standaard vector tegelframewerk voor het ophalen van gegevens gebruiken, kunnen zij direct worden toegevoegd door een verbinding te maken met het API eindpunt VectorTileService op de ArcGIS server.

Nadat een gebruiker een laag toevoegt vanuit een VectorTileService, worden de standaard opmaak en labelen van de server voor de laag automatisch geladen.

image63

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Vermeerderen van metadata van laag vertrouwen

De vlag trust op het niveau van het project wordt alleen gebruikt voor het lezen van het bereik van de vectorlaag vanuit XML, niet vanaf de provider.

Deze vlag was niet beschikbaar op de niveaus van de vectorlaag en de gegevensprovider. Een nieuwe vlag voor lezen van QgsMapLayer voor de vlag read van het project en een nieuwe vlag provider om de configuratie van de databron te vertrouwen.

Vertrouwen van de configuratie van de databron stelt de provider in staat om geschatte metadata te gebruiken, er voor te zorgen dat de primaire sleutel uniek is en dat het te detecteren type geometrie en SRID hetzelfde zijn als werd verzocht.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door rldhont

Ondersteuning voor virtuele kolommen in Oracle toegevoegd

Ondersteuning voor virtuele (gegenereerde) kolommen van Oracle is toegevoegd en wordt op deze manier gedefinieerd:

sql CREATE TABLE QGIS.GENERATED_COLUMNS ( "pk" INTEGER PRIMARY KEY, "generated_field" GENERATED ALWAYS AS ('test:' || "pk") VIRTUAL);

Opmerking: Het is niet mogelijk een gegenereerde kolom te definiëren voor een veld SDO_GEOMETRY in Oracle.

Voor nu, bij het maken van een nieuw object, is het gegenereerde veld te bewerken en dat zou niet zo moeten zijn. Een nieuwe methode voor de API dient te worden toegevoegd om een veld alleen-lezen op te halen vanaf de provider, zoals besproken in Issue 35995.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Julien Cabieces

Geavanceerde opties voor importeren van gegevens toegevoegd

Nieuwe functionaliteit is geïntroduceerd die het mogelijk maakt geavanceerde parameters te specificeren bij het importeren van lagen met de gegevensprovider OGR, openen van een uitgebreid bereik van nieuwe mogelijkheden, speciaal bij het werken rondom verwachte problemen met gegevenssets.

image64

image65

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Even Rouault

QGIS Server

QGIS Server WFS3 API sorteren

Functionaliteit sorteren toegevoegd aan de QGIS Server WFS3 API

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Plug-in voor QGIS Server startpagina

Een plug-in Landing Page Plugin for QGIS Server werd gemaakt, wat een C++-port is van https://github.com/elpaso/qgis-server-landing-page-plugin

image66

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Omgevingsvariabele om GetPrint uit te schakelen en geen lay-outs te laden

Een nieuwe omgevingsvariabele QGIS_SERVER_DISABLE_GETPRINT werd toegevoegd aan QGIS Server die het laden van lay-outs voorkomt bij het lezen van projecten en schakelt het WMS-verzoek GetPrint uit, wat de leestijd voor projecten verbetert.

Dit werd mogelijk gemaakt door Ifremer

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door 3Liz

Omgevingsvariabele om metadata van lagen te vertrouwen met instellingen van server

Vertrouwen van metadata van een laag kan worden gedefinieerd op het niveau van het project. Een nieuwe vlag read voor het project werd toegevoegd die het mogelijk maakt het vertrouwen van metadata van de laag te forceren.

Voor QGIS server kan de optie voor het vertrouwen van de metadata van de laag worden overschreven met de omgevingsvariabele QGIS_SERVER_TRUST_LAYER_METADATA.

Dit werd mogelijk gemaakt door Ifremer

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door 3Liz

Belangrijke reparaties

Reparaties van problemen door Even Rouault

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.10 backport commit (GitHub)

Scrolling attribute table of a layer added with the “delimted text provider” is almost impossible

#38068

PR #38735

PR #38745

support for API-keys via query for API implementing OGC API - Features

#38436

PR #38738

N/B

Custom CRS does not always switch parameters correctly from wkt to proj string

#38689

Kan niet worden gereproduceerd

OGC API Features client always use limit=1000

#38666

Kan niet worden gereproduceerd

Exporting to geopackage changes field type from DATE to DATETIME

#37857

Is geen probleem

CSV date field being interpreted as time type

#38091

PR #38741

N/B

Coordinate Transformation Difference between QGIS and Proj

#38190

probleem van gebruik

gdal_rasterize not working when file has ‘&’ symbol in name

#38674

PR #38743

PR #38747

Core dump when using identify feature on a vector polygon

#36213

al gerepareerd

Error of the raster histogram of QGIS 3.10.8(LTR)

#38298

PR #38769

NOG TE DOEN

[Postgres] Cannot edit attribute when there is no primary key

#37917

is geen probleem IMHO

Switching between WMS info-output formats throws: CRITICAL QTableWidget: cannot insert an item that is already owned by another QTableWidget

#37215

PR #38770

PR #38783

SaveAs Geopackage: TEXT fields are converted to TEXT(255)

#25405

al gerepareerd

“Join attributes by nearest” tool defaults to “None” when using Max distance of 0

#38761

PR #38773

Nee, niet van toepassing (zie PR #38778)

Lost edits in layer of same transaction group

#38697

PR #38779 + PR #38780

PR #38824

Preview of Expression String Builder ‘freezes’ if Feature id higher then available

#38646

PR #38797

N/B

VectorFileWriter/OGR provider: workaround GDAL 3.1.x bug regarding XLSX and ODS creation

niet gerapporteerd

PR #38837

PR #38853

Coordinate operation widget: avoid repeating scope and remarks

niet gerapporteerd

PR #38847

N/B

Freeze when showing attribute table of WFS layer

#37224

PR #38952

PR #38956

OGR Error when editing a kml file

#39087

GDAL Commit 72e1a4d7c96e0381d2d335857697b5f8e1668450

Ook verwerkt in branch GDAL 3.1

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Even Rouault

Reparaties van problemen door Alessandro Pasotti

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.10 backport commit (GitHub)

Loading PostGIS layers with no specified geometry loads all features in the attribute table.

PR #35367 #38565

Alleen voor eerdere versies

PR #38736

Server API: current project is not settable anymore

#38755

PR #38758

PR #38758

PostGIS layer saved in 3.10 project, fail to load correctly on 3.14

#38567

PR #38763

N/B

Server WFS-T 1.1.0 wrong case for totalUpdated, totalInserted, totalDeleted

#38558

PR #38764

NOG TE DOEN

Server crashes on GetLegendGraphics when RULE does not exists.

#38766

PR #38775

PR #38794

Form view gets stuck in the last shown not-NULL-value for some attributes when browsing through data

#38552

PR #38801

NOG TE DOEN

Marker line Simple marker rotation override not respecting follow line direction setting

#38716

PR #38815

Unable to dock the “snapping options” widget

#38604

werkt bij mij wel

Can’t read PG data sources when saved in version 3.10 and using service / auth combo

#38809

PR #38833

N/B

DB Manager “cancel” button to stop a query is not working

#38092

PR #38870

N/B

GDAL enhancement related to #38092

#380922

https://github.com/OSGeo/gdal/pull/2953#event-3788638320

N/B

Shift values issue while creating new field under DB Manager

#38800

werkt bij mij wel

Problem with VUV wms

#38924

werkt bij mij wel

Data Source Manager: WMS/WMTS Window not resizable

#38903

werkt bij mij wel, wacht op terugkoppeling

Form tab option “Show as group box” won’t save or apply

#38539

werkt bij mij wel

Scale lock is ignored when panning the map

#38953

PR #38954

N/B

Zoom to layer overwrites locked scale bug

#38417

PR #38954

N/B

Repeated column names cause visualization issues in DB Manager

#38976

PR #38981

N/B

“show search_path” returns 0 rows

#38975

PR #38981

N/B

PG NOTIFY not accessible

#38986

werkt bij mij wel

Fix PG db-manager rename schema

#38998

PR #39000

N/B

Several PG browser items UX issues

#39001

PR #39006

N/B

Virtual vector does not load correctly on Windows

#35016

werkt bij mij op Windows/in huidige master

DB Manager: PostgreSQL field comments are not displayed correctly

#38394

PR #39026

Only first row for Postgis raster table in DB Manager preview and when adding layer to Map canvas

#39017

PR #39039

N/B

erroneous postgis query when trying to discover relations

#39036

many additional tables that are already loaded in the project are loaded on project load because of layer dependencies

#39025

PR #39043

N/B

Partial fix for : Wrong assignments of raster values to symbology Paletted/Unique values or Singleband Pseudocolor

#39058

PR #39071

N/B

Allow to set precision for raster single band presudocolor classification

niet gerapporteerd

PR #39079

Complete fix for : Wrong assignments of raster values to symbology Paletted/Unique values or Singleband Pseudocolor

#39058

PR #39088

Riskant

Failure with identifier sequence when adding feature

#39093

werkt bij mij wel

Export report to PDF crashes QGIS if no layout is in edit mode

#39086

PR #39135

NOG TE DOEN

PG raster: float rasters do not show nodata values correctly in master/3.14

#39142

#39142

Python API call QgsAbstractDatabaseProviderConnection::TableProperty exceptions not converted to QgsProviderConnectionException

#39151

PR #39152

N/B

DB Manager unable to show PostGIS geography column

#37666

PR #39154

N/B

setting a field to NULL via field calculator freezes qgis

#39178

PR #39257

NOG TE DOEN

Layer X: Feature has too many attributes (expecting 5, received 7) when “Automatic Creation of Transaction Group” is enabled

#39230

PR #39267

PR #39278

unreported crash when calling data provider’s lastError on no errors

niet gerapporteerd

PR #39267

N/B

Crash digitizing a feature when transaction group is on (after save)

#39265

PR #39283

Transaction groups: not-current layers a set to not editable after save

#39282

PR #39286

niet kritisch

OGR decodeUri: be tolerant on layerName case

niet gerapporteerd maar heeft impact op de QGIS-Documentation

PR #39328

N/B

Wrong extension handling in links when layer name has dots

niet gerapporteerd

PR #39346

N/B

Passwords are URL-encoded before base64 encoding for HTTP Basic auth

#39243

PR #39347

PR #39382

QGIS crash in Settings menu if NOT in english

#39430

PR #39434

N/B

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Reparaties van problemen door Peter Petrik

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.10 backport commit (GitHub)

Problem with displaying mesh and canvas rotation

#35147

PR #38795/files

nee, niet kritisch

Crash while attempting to use mesh

#31773

Kan niet worden gereproduceerd

Spatial Bookmark Manager Bad Behavior and Crashing App

#35348

Kan niet worden gereproduceerd

Seqmentation fault 11 on QGIS shutdown on MacOS

niet gerapporteerd

PR #38806

PR #38748

Crash when creating New MSSQL connexion on macOS

#35026

PR #39084

afwijkend systeem voor verpakken…

qgis_process is installed in the wrong place on MacOS

#38447

Mac Packager Commit 97b0ec974e2309e447ebb69c4117580db27af6f0

N/B

Unable to run GRASS plugin on MacOS

#32511

Mac Packager Commit 218a571f6f268dcc4490ebe1a00068bfe363b2ae

afwijkend systeem voor verpakken…

Processing: GRASS r.drain fails on macOS: “No module named site”, “Raster not found”

#36126

Mac Packager Commit 218a571f6f268dcc4490ebe1a00068bfe363b2ae

afwijkend systeem voor verpakken…

The Grass7 processing toolbox option dialogue should include a way to specify a path to the GRASS binary, overriding Grass7Utils.command

#29454

Kan niet worden gereproduceerd

Path error GRASS plugin QGIS 3.14

#38595

PR #38840

afwijkend systeem voor verpakken…

No Print dialog or Page Setup dialog in macOS

#30791

Kan niet worden gereproduceerd

Splash Screen Persists While ‘Handle Bad Layers’ Dialog is Open

#34784

PR #38842

niet van toepassing

qgis terms of license pop up bug

#38588

Kan niet worden gereproduceerd

Cannot load pictures anymore in custom forms

#30833

al gerepareerd door Mac Packager Issue #3

niet van toepassing

Mac Packager Issue #83

Mac Packager Commit 36f86759649abc4cb8f6875f6ad934070c13d56e

afwijkend systeem voor verpakken…

Projections not reading in MacOS Nightly Build

#38919

PR #38922

afwijkend systeem voor verpakken…

layers in .osm format are not loading

Mac Packager Issue #84

Kan niet worden gereproduceerd

werkt in 3.10

missing metadata python package

Mac Packager Issue #87

Mac Packager Commit 7c94749579acaf059e9b6c5094c7a2cb74d17f7a

afwijkend systeem voor verpakken…

GeoPDF Export fails

Mac Packager Issue #75

werkt nu met qgis-deps-0.5.5

afwijkend systeem voor verpakken…

GRASS Console not work on Mac

#38961

Mac Packager Commit bfc4ca0717de0e496d98f91e7a28e85216763ab1

afwijkend systeem voor verpakken…

Processing Plugin Crashes QGIS on MacOS Nightly Build

#38960

PR #38973

afwijkend systeem voor verpakken…

Program crash when pasting file name

#38939

Kan niet worden gereproduceerd

Wrong Python default path in QGIS server on macOS

#29843

Mac Packager Commit 1a6ccb6e60adbfbbe05839e0c507e675a71c2491

afwijkend systeem voor verpakken…

qgis_map.fcgi on macOS doesn’t find libraries

#29399

Mac Packager Commit 1a6ccb6e60adbfbbe05839e0c507e675a71c2491

afwijkend systeem voor verpakken…

GRASS provider cannot get projection

#31397

Mac Packager Commit bfdeab3f5c2ae9465efd1a55a29c0bbc9a88cd95

afwijkend systeem voor verpakken…

QGIS crashing on start on Mac

#38858

gebruikersprofiel corrupt

N/B

Browser cannot open Volumes under macOS

#29702

PR #39096

nee, niet kritisch

MetaSearch unexpected keyword argument ‘auth’

#38074

kan niet worden gereproduceerd op master

afwijkend systeem voor verpakken…

No QGIS plugins found in /Applications/QGIS3.10.app/Contents/MacOS/../PlugIns/qgis

#39044

kan niet worden gereproduceerd op master

afwijkend systeem voor verpakken…

Browser Panel: unable to find all the connected drives

#24641

duplicaat van #29702 voor MacOS

Provider Settings for GRASS avoid to active OTB

#39112

kan niet worden gereproduceerd op master

Can’t open GeoJSON vector via HTTP protocol on Windows and macOS

#37107

Mac Packager Commit d06bc3ac933c75071f36937aaf8189920dccc503

afwijkend systeem voor verpakken…

QGIS 3.0.1 Crash - Zooming in while moving node crashes QGIS

#26509

Kan niet worden gereproduceerd

Crash when switching user profiles (too early?)

#26993

Kan niet worden gereproduceerd

Aborted when debugging python plugin with pdb

#27201

kan niet worden gereproduceerd/ongeldig

Customization: the widget catcher can’t select icon from a toolbar when it’s under a group of icons

#22967

PR #39209

niet kritisch

QGIS on macOS can save file in qgz-format, but won’t open files in qgz format

#39204

Kan niet worden gereproduceerd

Mouse pointer keeps switching type

#32947

waarschijnlijk een gewenste mogelijkheid, geen probleem

Aggregate function bug on macOS version

#32932

kan niet worden gereproduceerd op master

afwijkend systeem voor verpakken…

Clear filter in Snapping Toolbar > Edit advanced configuration causes crash

#29750

kan niet worden gereproduceerd op master

Snapping Settings window with Night Mapping, low readability

#29751

al gerepareerd

Merge raster fails in macOS

#39213

kan niet worden gereproduceerd op master

afwijkend systeem voor verpakken…

Can’t get info on WFS feature in MacOS nightly build

#39223

Mac Packager Commit 54872e06a43ef61bf6dae8242e121bd5cec8be11

afwijkend systeem voor verpakken…

QGIS 3.4.10 crashes - Python

#31304

al gerepareerd

al gerepareerd

Exporting GRASS vector (save as…) crashes QGIS

#37508

PR #39284

NOG TE DOEN

Crash when loading 3D project with DEM terrain and symbols that uses height value over the terrain

#35483

PR #39287

NOG TE DOEN

Creating 3D View from raster

#37163

duplicaat van #35483

N/B

Crash when moving camera in 3D

#37881

kan niet worden gereproduceerd op master

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Peter Petrik

Reparaties van problemen door Paul Blottiere

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.10 backport commit (GitHub)

Linebreak issue with editing expression of “Title Label Decoration”

#37803

PR #38817

PR #38748

QGIS Server GetPrint: EXTERNAL_WMS layer on top of QGIS layer

#35873

PR #38548

N/B

Fixes OGC API Features certification

niet gerapporteerd

PR #37622

N/B

Outdated help for labels “data-defined” placement group options

#36680

PR #37344

Server GetFeatureInfo returns 0 where is should return NULL

#37781

PR #38807

z function returns Nan when used with a 2d point geometry

#37772

PR #38831

m function returns Nan when used with a 2d point geometry

niet gerapporteerd

PR #38831/commits/829ee25d431b2b3d1ea08fa8a930bb519ab2dd2f

processing.algorithmHelp from terminal (outside QGIS desktop)

#37524

Kan niet worden gereproduceerd

Cache join layer in memory” not toggling when editing join properties

#37326

PR #38838

Map tips should not appear for invisible features

#37066

PR #38861

Merge features: manual value is not respected

#37659

PR #39083

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Paul Blottiere

Reparaties van problemen door Matthias Kuhn

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.10 backport commit (GitHub)

Legend nodes overlapping each other after inserting

#38881

PR #38882

niet kritisch

Poor legend performance with complex legends

#38890

PR #38891

niet kritisch

AMS layers cannot be added when no project CRS is set

#38892

PR #38893

niet de bedoeling

Legend performance problems

#38978

PR #39066

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Matthias Kuhn

Reparaties van problemen door Julien Cabieces

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.10 backport commit (GitHub)

QgsProcessingAlgRunnerTask started inside function crashes QGIS

#38583

Zal niet gerepareerd worden

Geometry generator symbol not rendered if the feature itself is not on the map canvas

#38579

Terugkoppeling

Relation widget in input form tabs - NULL value filled with data in form

#38549

Niet naar eerdere versies (te riskant)

(Gesloten) #38549

Warning message: Missing layer form dependency : layer ‘layerX’ requires layer ‘layerY’ to be loaded

PR #38802

PR #38802

N/B

When embedding a layer, the display expression of a relation reference is not taken over

#38422

Gesloten (verzoek voor toevoeging)

the keybord shortcut CTRL+C copy only the first cell, not the whole line

#37503

PR #38810

if shortcut is set for copy features then Ctrl+C not working anymore

#37401

Duplicaat van #37503

Organize columns not working if the table is empty

#38653

Bovenliggend probleem (Qt)

Copy and paste style for forms ignores edit widget type

#37702

PR #38836

Keep order when drag and drop multiple widget

#37038

PR #38844

PR #39239

QGIS crash removing QgsAnnotation in python

#36098

Terugkoppeling

Error in SQL statement for Virtual layers may lock layers in map canvas

#34378

PR #38949

PR #39023

Virtual field in virtual layer not found

#38523

Terugkoppeling

Closed ID column for temporary layer is not detected when creating virtual layers using data source manager

#34830

Zal niet gerepareerd worden

Boolean virtual field unusable in virtual layers

#31798

PR #38957

PR #38748

fails to generate virtual geometry layer based on virtual wkt field

#28265

Terugkoppeling

Closed virtual fields can’t be filtered

#28072

Kan niet worden gereproduceerd

Qgis crached after calculated field removed

#26486

Kan niet worden gereproduceerd

sql “order by” does not work with the “Add/Edit Virtual Layer” feature

#29043

Zal niet gerepareerd worden

Form fails to initialize $geometry

#34791

PR #39041

Oracle - can’t create or a modify a connection

#38979

PR #39131

Test connection Oracle DB ready - OK greyed out !

#39116

Duplicaat van #38979

Scale dependent snapping does not activate as long as it displays the scale as “1:xxxxxx”

#39031

PR #39133

N/B

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Julien Cabieces

Reparaties van problemen door Denis Rouzaud

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.10 backport commit (GitHub)

correctly determine if variables are static in aggregate expression and filter, give @parent in generic aggregates

#33382

PR #39391

nee

Freeze when using aggregate in a virtual field

#39366

Zal niet gerepareerd worden

Fix SVG marker anchor calculation and improve bounds

PR #39336

Improve SVG UI + remove duplicated code

PR #39421

Improve SVG UI + remove duplicated code

PR #39519

Improve SVG UI + remove duplicated code

PR #39524

Fix duplicating features

PR #39548

fix duplication of feature being stopped at 1 level deep

PR #39550

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Denis Rouzaud

Reparaties van problemen door Olivier Dalang

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.10 backport commit (GitHub)

Core topology fixer issues

niet gerapporteerd

PR #39392

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Olivier Dalang

Reparaties van problemen door Nyall Dawson

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.10 backport commit (GitHub)

Fix crash in dbmanager

#38393

Commit 8c623b268ed94ef65aa19e2271be10b75e1ef36a

N/B

Fix GeoPDF page size issues when opened in Acrobat reader

#33465

Commit 460bf8e534eb32ccba665918a615b55a8cbccadd

Uitgesteld om meer door gebruikers te laten testen

Improve default lighting of 3d scenes

niet gerapporteerd

Commit 350bc602e0ecd0f93dc2cc90ab34ce09993a687b

N/B

Allow conversion of QgsFeatureStoreList results to Python objects

#39479

Commit 49c508921d7ccb59b1f1abaff4f890456cca1455

Te riskant

Fix preview symbol when offsetting point symbols isn’t shown correctly

niet gerapporteerd

Commit 62409b92ce20a84dd92188cf42a98d7cdc0b08c3

N/B

Use click-click behavior for rotate and offset marker tools

niet gerapporteerd

Commit 00a3a6b8057f96dfa6c37943427a276cd3a5065d

N/B

Avoid massive UI hangs when a layer has complicated actions defined

niet gerapporteerd

Commit 9aa805c15bb2cf8f9ba33fd2905f5784d6eb4668

Te riskant

Ensure display expression is used for map action tool, not raw feature ids

niet gerapporteerd

Commit e304d4d7e3eae0f48f336c7eb34542be6055df5d

Lage prioriteit

Improve UX when configuring lights in a 3d scene, fixes confusing interface

niet gerapporteerd

Commit 3019b82100d4fc405f64cebcddf9aaae253c4293

N/B

Fix features with invalid geometries cannot be selected

#38460

Commit 22c2c5a41c7ca25cb1fdbb0e121578a2d9386d4d

N/B

Expose metadata tab for mesh layers

niet gerapporteerd

Commit 9482b1be70f36f778f6a409847244c5ff8a6a739

N/B

Fix missing text codecs on Windows installs

#36871

Commit c3ca85e60bec73056bd87c426fd71c8f578363cb

Te riskant

Don’t force a whole layout map to be rasterised just because one vector layer has non 100% opacity

niet gerapporteerd

Commit 2d15a4cfad6c732cf640fbb0eabd625856b643ca

Te riskant

Ensure mesh layer properties follows same appearance as other layer types

niet gerapporteerd

Commit 3c67e1acde24a49bcb0356c2ef5ed6cb8102fdac

N/B

Speed up mesh triangulation algorithm by avoiding a bunch of unnecessary QVector detachments

niet gerapporteerd

Commit 46ef391a7acf10515a11c19b69fafa4548046448

N/B

Don’t allow users to set 3d terrain to mesh or DEM without selecting an elevation layer, instead show friendly warning

niet gerapporteerd

Commit 0d9f1da846c70764fa6840309b5460f713b30e1f

N/B

Avoid 3d map config dialog opening with initially out-of-sync selected pane

niet gerapporteerd

Commit 8b6477208f3c34e228734f7c04d32625965c48ed

N/B

Fix menu not shown when clicking ‘add’ item in style manager dialog and color ramp tab is active

niet gerapporteerd

Commit a085ce84b81a46896c9f00ee64eccaea63dad29a

N/B

Fix trying to create new color ramp from first page in style manager dialog does nothing

niet gerapporteerd

Commit 34fb646f7ab69f20072b4d74ebec0595054089d7

N/B

[processing] Fix generated layers stored in geopackage always report a feature count of 0

niet gerapporteerd

Commit 0675d99b34ee209a09857dfcba47cb5a92f55154

Te riskant

Fix Import Geotagged photos algorithm incorrectly assigns form widgets when saving the results to GPKG

niet gerapporteerd

Commit ff336ade18f4d6b307e4ed0e98fee77ee11a157c

PR #39563

[processing] Ensure driverName is passed to QgsVectorLayerExporter so that GPKG specific optimisations can be applied when saving outputs to geopackage

niet gerapporteerd

Commit 501c63feb3887e18da35188062546186d8a767ac

Te riskant

Update strings and UI regarding layer CRS override setting

#32101

Commit 06cfdd9563b15d8fbb27aee94b83d1b15773df77

N/B

Use proper SQL code editor in filter preview widget in vector layer properties, don’t show filter as disabled

niet gerapporteerd

Commit 0f4270cfe600e77f09db7727bd3ba965be7acb0e

N/B

Fix boolean literal presentation in dox/PyQGIS docs

niet gerapporteerd

Commit 746ee315bd0a4140f6e84617d547cc89103f79aa

N/B

Speed up QGIS geometry validation

niet gerapporteerd

Commit 2a15c3b0a4a631db1b55ac7e46256fdbd89949f9

Te riskant

[processing] Correctly discard fid field values when running algorithms with the RegeneratePrimaryKey flag in in-place mode

#37761, #33816

Commit db7b97705967041d4eaca7e7f69cbf49f5692aef

Te riskant

[processing] When reporting that a feature is invalid, also mention the layer name

#26664

Commit a53bb3d49b59a3f814d862f30202ff156f74d6bc

Te riskant

Allow expanding xls, ods, gpx, pdf files in browser so that layer sources can be repaired for these file types

niet gerapporteerd

Commit 252976b739527e213f5d1c8c98a345911dfeab32

N/B

[processing] Fix “Split with lines” algorithm can get stuck in an endless loop

niet gerapporteerd

Commit 05645b320d8547f50a308843e961e343c383036d

Te riskant

Don’t show cascaded feature deletion warnings and feedback if joined deleted features came from an auxilary layer

niet gerapporteerd

Commit 8c79b94fcc14e41d4442a018554e889f81b8e080

N/B

Fix crash in undo dock when clearing project/closing QGIS

#38157

Commit d87d230bb4bcbe091fe35bb047d54f7d9fcaabb8

Commit 5c97ff66dd90d450a1ec60583da9626c14c9c08c

Fix copy/paste/select all shortcuts don’t work when layer tree is selected

#38849

Commit 02d7afae3f8699e83efacc781d3266700397d8b8

N/B

Fix edited and new features no longer correctly show their corresponding color shading in the feature list view

niet gerapporteerd

Commit a195b056624c2fabe231be7c0e96c3d63e052e5b

Te riskant/lage prioriteit

ALWAYS load processing plugin in qgis_process tool

#37989

Commit bc0df6d25e929a575d0821208f7d187737d80709

N/B

Add –json option to qgis_process tool

https://github.com/paleolimbot/qgisprocess/issues/21

Commit fc8d916b8dd444b3edaee3c18ec308e74a9bb91e

N/B

Ensure all code editors in QGIS follow the same appearance and behavior

niet gerapporteerd

(veel)

N/B

When creating a CRS from WKT and the WKT has an embedded CRS name, correctly use this to set the QgsCoordinateReferenceSystem description

niet gerapporteerd

Commit 9a35b27630982d63101c57c3e3440dcbf1a7786f

Mogelijk na verder testen door gebruikers

Big speed up for scripts which fire off many individual feature requests to a memory provider layer

niet gerapporteerd

Commit 1d2bb41752c51e6c9b84124a1ce1599d3d42b41c

Te riskant

[console] Fix exception when running scripts

niet gerapporteerd

Commit 5c8013df6129a2bc06d25a98ff20dbf27621bff5

N/B

[layouts] Fix resizing multiline label items to adjust to the size of their text

niet gerapporteerd

Commit 6829e6351e1dab18f1fa0c0443107eb7617794c7

Te riskant

Improve appearance of PyQGIS documentation for functions which return multiple values

niet gerapporteerd

Commit 0001ec27a43cbf4c99d1525c3c5f75183e96f5c3

N/B

[processing] Don’t raise a generic “something went wrong” exception when calling processing.run(), instead use proper descriptive exception

niet gerapporteerd

Commit 2207c30a247e5907a12185165b4bd220e255bbdc

Te riskant

[processing] Fix execution of “Eliminate selection” through Python

#38808

Commit ee7bea2305253fd276a69c25bb5d308942dcb190

Te riskant

[3d] Fix crash when line feature cannot be buffered

niet gerapporteerd

Commit f6eed85729a8cbf913155ae16df7499f688ba0fa

Commit d4c963e1c2fdc497dba038896caf2b3f975240ff

Fix custom stroke patterns incorrectly scale when data defined stroke width is set

#39201

Commit 03fdc0cd7992a7883183704cd68506f32afe9ca3

Te riskant

Allow columns to be resized in datum transformation table

#39169

Commit 1cd5a3358b235f67b6b4d95331ce561e9f8cb715

N/B

Fix settings incorrectly show for wrong layer types in labeling dialog

#39168

Commit 2e948884c029c9f79639201943ec4bc36dba3573

N/B

[processing] Fix error reporting from batch dialog

#39197

Commit 5243a8594cc39540f2c01201415633801a22ff43

N/B

[processing] Fix crash when renaming conditional branch in modeler

#39053

Commit ddae53b7b789467bf17b21d6f4b884e827fbd3c5

N/B

[processing] Fix crash in model designer when a child algorithm contains hidden parameters

niet gerapporteerd

Commit f3c9f9bfbc2fc456c77965be4c1e65cc692bc0d0

N/B

Ensure True/False are treated as Python keywords in Python code editor

niet gerapporteerd

Commit 5f661045c078b7938550c2c9d0798664c6f65f5a

N/B

Don’t silently close QGIS with unsaved changes in the console script editors

#38529

Commit 9093bdfd1e46ba65af78c5fc01bcb4df1ed6a0e9

Te riskant

Fix dropping processing script algorithm .py file on QGIS no longer triggers the algorithm to execute

niet gerapporteerd

Commit 64bf347d7e1d664fc674c5ca602ce6c4bedecdf9

N/B

Fix message log dock causes havoc with other docks placed in the same area

#31955

Commit 384f6a1d9257a05eaa58942921c94f1dd4941cd3

Te riskant

When restoring a custom CRS from XML, if the CRS does NOT match any of the existing user defined CRS’s on the QGIS profile then still restore the previously saved name of the custom CRS

niet gerapporteerd

Commit e6d316ace7031821e04ca625e35f7c2c4d57f639

Mogelijk na verder testen door gebruikers

Don’t refer to valid but custom CRSes as “Unknown CRS” and instead use “Custom CRS” phrasing

niet gerapporteerd

Commit d3833fd8d6c4b4f0673c4c2337044c224675185f

Mogelijk na verder testen door gebruikers

Improve performance of processing batch process dialog with a large number of files

#38987

Commit 776768eb9f4ee2a8d13909b4ced5c175a0d05b3d

Te riskant

Improve behavior of CRS selector and transformation widgets

niet gerapporteerd

veel

N/B

[layouts] Use standard CRS selector widget for map grid CRS choice

#26548

Commit 4c7fbc0260ef95f7dd6dd4b6954ee2086ad3da70

Te riskant

[layouts] When selecting a CRS for a map item, don’t show misleading no crs option at the top of the dialog

niet gerapporteerd

Commit c3a26db4babbef46ae1b7904bb9d1f0ee9e273ad

Te riskant

Fix “layer has no CRS” message incorrectly show at the top of many projection selection dialog boxes

niet gerapporteerd

Commit c68d05cc40f8f2c828e5204e6e4f5f11e68b4a7c

Te riskant

Fix crash when editing style and opening a project

#38920

Commit 67ec244864ca6f9290e1f35a1a0c60b4888fe686

PR #38748/commits/ecf96231aefa5628539f0b63ca313ea8b20c9548

Avoid qt warning when dragging a non-color object over color buttons

niet gerapporteerd

Commit fd771bba68da84b1ce8023898b9662b5dc619693

N/B

Fix shift in geopdf feature positions when using geographic CRS at large scales

#37755

Commit 0b77f187ec5a14651457fd07f306cba2511fb854

PR #38748/commits/b705d29c73e81fe87e2e301c7028e5e659d80364

Fix constraint metadata is duplicated after opening layer properties

#38916

Commit 6a002573c00a8a8e11443eaca28b57a8ad6de4c0

PR #38748/commits/49260b8f1f4b1ddd9a25c7160f32570221f3989e

Fix PDF export includes vector information outside of the area of interest

#38878

Commit f3f226aa69a19b31dd8a1b83c82319528e061cfe

Te riskant

[layouts] Fix legend symbol rendering doesn’t respect linked map scale when symbol uses map unit based sizes

#38326

Commit 426ee2120b33a8613f3e476da3c2eba0a00f65d7

N/B

Don’t try to write empty rendered rings/geometries to GeoPDF outputs

niet gerapporteerd

Commit 96753cfd1b9e986841158675bda365e585c48c27

Mogelijk na verder testen door gebruikers

Correctly apply capitalization setting whenever QgsTextRenderer is used, not just in labeling

#38898

Commit e1ca83b2c24c51e7ff67a53278ffd2601c0459be

Te riskant

Fix qgis_process list raises exception if processing algorithm provider is activated

#38862

Commit 772181bc16820d7dd5ee8d967355dbdfde5a8efe

N/B

Dramatic speed up for calling some frequently used methods from PyQGIS

niet gerapporteerd

Commit d4a2dddac5a2fd4fcf901cc3d50f70a6119ca1ca

Te riskant

[processing] Fix certain characters show as HTML escaped in processing log

#37934

Commit 965595d25bd0a69875ba8a405d3b365bedfe2a12

N/B

Fix incorrect capitalization in title of new layout name dialog

niet gerapporteerd

Commit 92d0ec59a1c26c4ac33d35b9e6c93344845eddca

N/B

Add a new capitalization option for “Title Case”, and rename the confusing “Capitalize First Letter” option to Force First Letter to Capital

#16539

Commit 484ba6f979cdcaabffe823c72b35b57d1b1c7aad

N/B

Add a Legend category to the style selection widgets and allow legend settings to be stored and restored in QML

#37683

Commit f018252023275f95c167d7f308d05c8819d6db0b

Te riskant

Fix [Style] Export –> Save as QGIS Layer style File should allow to select style categories (and output format)

#29145

Commit 1ad2e78735e57cef218a7470d7eec645c2f45263

Te riskant

[browser] Correctly save expanded node state when closing QGIS

niet gerapporteerd

Commit 2eff061bf3cdcb3f36956e43098adfcb0359b5eb

Te riskant

[browser] Gpkg and other container types can be dragged to the map to allow layers to be added from them

niet gerapporteerd

Commit 0234d4e9e10f3fbb5732f66e00eebd038f502ab0

Te riskant

Don’t prompt for CRS for annotation layers

#38739

Commit 15975c1d5191933311d81a494d87806f4e73ce57

N/B

Fix reading saved color map file when an item’s label contains a comma character

#24112

Commit 252149375c750d6a8f1ee281c1cc9d03de272170

Te riskant

Fix diagram settings are not correctly restored when loading a QML file

#35343

Commit 4668927ce432b198b3c572535ff234343c5042f5

Te riskant

Fix can no longer paste colors from text strings

niet gerapporteerd

PR #39561

N/B

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson