Log met wijzigingen voor QGIS 2.6

Datum uitgave 31-10-2014

Log met wijzigingen voor de volgende uitgave van QGIS 2.6.0. We hebben vele nieuwe mogelijkheden, aanpassingen en verbeteringen toegevoegd om de meest populaire gratis desktop GIS nog nuttiger en voller met mogelijkheden te maken.

Wanneer aan software nieuwe mogelijkheden worden toegevoegd introduceren die de mogelijkheid tot het ontstaan van nieuwe problemen - als u in deze uitgave nieuwe problemen tegenkomt, vul dan een ticket in op de QGIS Bug Tracker.

We willen de ontwikkelaars, schrijvers van documentatie, testers en alle andere vele mensen bedanken die vrijwillig hun tijd en inspanningen bijdragen (of mensen ondersteunen om dat te doen).

Vanuit de gemeenschap van QGIS hopen we dat u van deze uitgave zult genieten! Als u tijd of geld wilt doneren of op een andere wijze betrokken wilt zijn in het opwaarderen van QGIS, kijk dan ook eens op qgis.org en help een handje!

Tenslotte willen we onze officiële sponsoren bedanken voor de onschatbare financiële ondersteuning die zij aan dit project verlenen:

Een huidige lijst van doneren die grote en kleine bijdragen hebben gegeven aan het project kan worden bekeken op onze lijst van donoren. Als u een officiële sponsor voor het project zou willen worden, bekijk dan onze pagina om te sponsoren voor de details. Sponsoren van QGIS helpt ons om fonds te verkrijgen voor onze halfjaarlijkse ontmoetingen van ontwikkelaars, de infrastructuur van het project te onderhouden en inspanningen voor het oplossen van problemen te financieren.

Als u geniet van het gebruiken van QGIS, overweeg dan eens om een donatie te geven om het project te ondersteunen - ofwel financieel of van uw tijd en vaardigheden! Tenslotte willen we even stilstaan om u aan te moedigen bij te dragen aan een speciale campagne door één van onze ontwikkelaars van QGIS om een werkende testsuite voor QGIS te krijgen zodat we onze processen voor het verbeteren van de kwaliteit kunnen verbeteren en u de best mogelijke uitgaven kunnen geven.

QGIS is gratis software en u bent niet verplicht om maar iets te betalen voor het gebruiken ervan - in feite willen we mensen, wijd en zijd verspreid, aanmoedigen om het te gebruiken ongeacht uw financiële of sociale status - wij geloven dat het uitrusten van mensen met gereedschappen voor het maken van ruimtelijke beslissingen zal resulteren in een betere wereld voor de gehele mensheid.

Algemeen

Mogelijkheid: bestandsnaam van project in eigenschappen

U kunt nu het volledige pad en de bestandsnaam voor een project van QGIS zien in het dialoogvenster Eigenschappen.

Mogelijkheid: Verwijderen van laatste punt tijdens meten met toetsen Del/Backspace

Als u nu gebieden en afstanden meet kunt u ongewenste punten vanuit uw meetlijn verwijderen met behulp van de toetsen Delete of Backspace.

Mogelijkheid: Wijzig-hulpmiddelen

We hebben een aantal verbeteringen gemaakt aan de Wijzig-hulpmiddelen:

 • nieuw Wijzig-hulpmiddel voor datum/tijd in staat om Null-datums in te stellen

 • filteren lijn wijzigen

 • Juiste afhandeling van NULL-waarden voor Wijzig-hulpmiddelen

 • Fotowidget behoudt waarde NULL

 • Webwidget behoudt waarde NULL

 • Attributentabel kan onderscheid maken tussen 0 en NULL

 • Ondersteuning voor achtervoegsel toegevoegd aan widget Bereik

Mogelijkheid: Gebruik optioneel slechts een subset van velden van de samengevoegde laag

U kunt nu slechts een subset gebruiken van gerelateerde velden bij het maken van een vectorjoin.

Mogelijkheid: Expressieveld (virtuele velden)

Soms wilt u een attribuut dat wordt berekend en dat altijd ‘vers’ is - de huidige status van de objecteigenschappen reflecteert. Nu kunt u virtuele velden aan uw tabel toevoegen die zijn gebaseerd op een expressie.

Mogelijkheid: Acties kunnen nu een geassocieerd pictogram hebben

Bij het maken van een aangepaste actie voor een vectorlaag kunt u nu ook een pictogram definiëren dat moet worden gebruikt voor de actie.

Mogelijkheid: Aanvullende typen en opties voor expressies

 • Gebruiken van + voor samenvoegen van strings toestaan.

 • Nieuw sleutelwoord: attribute( feature, attribute_name ) - verkrijgt het gespecificeerde attribuut uit een object.

 • Nieuw sleutelwoord: $currentfeature - geeft het huidige object terug.

 • Nieuw sleutelwoord: $atlasfeature - geeft het atlas-object terug.

 • Nieuw sleutelwoord: getFeature - verkrijgt een overeenkomend object uit een laag.

Mogelijkheid: Klassen binnen renderers Gradueel en Categorieën kunnen worden geschakeld

U kunt er nu voor kiezen bepaalde klassen in de renderers Gradueel en Categorieën uit te schakelen, zonder ze echt te verwijderen.

Mogelijkheid: Verbeteringen voor legenda

De tweede fase van de vernieuwing van de legenda / inhoudsopgave is voltooid. Dit omvat:

 • API schoongemaakt (voor ontwikkelaars)

 • Zichtbaarheid van groepen van kaartlagen in de boom van lagen. Deze nieuwe knop op de werkbalk maakt het mogelijk snel te wisselen tussen groepen lagen die zichtbaar zouden moeten zijn.

 • Mogelijkheid om groepen lagen te beheren vanaf de werkbalk voor de Legenda

 • De nieuwe filteroptie voor de Legenda op de werkbalk Legenda zal items van de legenda verwijderen voor klassen die niet in het huidige weergavebereik staan. Dit is een fantastische verbetering omdat het er voor zorgt dat uw inhoud van de kaartlegenda geen items bevat die momenteel niet in de kaartweergave staan. Het is beschikbaar in de legenda voor de hoofdkaart en in Printvormgeving en voor WMS-lagen.

 • Legenda’s van Op regel gebaseerde renderer kunnen nu worden weergegeven in een pseudo-boom

Gegevensproviders

Mogelijkheid: Verbeteringen voor DXF exporteren

 • Weergave als boom en selectie van attributen voor toewijzen aan laag in het dialoogvenster

 • Arcering en vulkleur kunnen worden ingesteld voor polygonen.

 • Door het gebruik van MTEXT in plaats van TEXT bij het exporteren kunnen nu ook lettertype, -vorm en -dikte worden opgegeven.

 • Kleuren worden vervangen door RGB indien geen exacte overeenkomst gevonden is.

 • De ondersteunde versie van DXF indeling is verhoogd naar AutoCAD 2000 DXF (R15) in plaats van R12.

 • R18 testmethoden verwijderen

Printvormgeving

Mogelijkheid: Beheer over verbergen van items van Printvormgeving voor afdrukken/exporteren

We hebben een keuzevak en een data-gedefinieerde knop toegevoegd voor het beheren of een item moet worden uitgesloten van exporteren/afdrukken vanuit Printvormgeving. Als het item niet is geselecteerd zal het alleen gedurende ontwerptijd zichtbaar zijn.

Mogelijkheid: Beheer over afdrukken van pagina’s voor lege frames in Printvormgeving

Voor tabel- of HTMLframes beheert een keuzevak nu of de betreffende pagina zou moeten worden geëxporteerd als het frame leeg is.

Mogelijkheid: Item boompaneel

Het item boompaneel in Printvormgeving maakt het mogelijk items te selecteren, items te verbergen/weer te geven, de status vastzetten van items te schakelen en dubbelklikken voor bewerken van het item-ID. U kunt ook slepen en neerzetten om items in een andere volgorde te zeten.

Mogelijkheid: Meer controle over uiterlijk van items pijl/lijn in Printvormgeving

 • Lijnen kunnen worden opgemakt met behulp van het dialoogvenster Lijnsymboolstijl

 • Vulling voor kleur rand pijlpunt en randen kunnen door de gebruiker worden gedefinieerd

 • Breedte voor rand pijlpunt kan door de gebruiker worden gedefinieerd

Mogelijkheid: Data-gedefinieerd beheer van items voor Printvormgeving

Veel eigenschappen van items in Printvormgeving kunnen nu worden beheerd met behulp van het binden van gegevens. Deze omvatten:

 • Transparantie en mengmodus.

 • Rotatie item.

 • Schaal van de kaart, bereiken en rotatie.

 • Marge van Atlas-object.

 • Itemgrootte en positie.

 • Paginagrootte, oriëntatie en aantal pagina’s.

Mogelijkheid: Afbeeldingen van Printvormgeving kunnen worden gespecificeerd als URL’s op afstand

Items van afbeeldingen in printvormgeving ondersteunen nu URL’s op afstand als bron voor een afbeelding. Deze bron mag ook data-gedefinieerd zijn.

Mogelijkheid: Verbeteringen Tabel van Printvormgeving

 • U kunt nu kleuren voor lettertypen van tabelkop en inhoud instellen.

 • Tabellen kunnen nu worden gesplitst over meerdere frames, wat het mogelijk maakt hun inhoud te verdelen over kolommen of over verschillende pagina’s.

 • Optie toegevoegd voor het weergeven van koppen in eerste frame, alle frames, of geen frames.

 • Handmatig beheren van kolombreedten toestaan.

 • Nieuwe opties voor tabelbron, inclusief huidig atlas-object en kind-objecten uit een relatie.

 • Keuze voor gedrag van lege tabellen, inclusief het verbergen van de gehele tabel, lege cellen weergeven, of het weergeven van een ingesteld bericht in de tabeltekst.

 • Een keuzevak toegevoegd om tabelobjecten te filteren tot die welke het huidige atlas-object kruisen.

 • Keuzevak toegevoegd voor het verwijderen van duplicaat-rijen uit de tabel.

Onthoud dat tabellen in bestaande projecten niet automatisch worden bijgewerkt naar de nieuwe indeling van tabellen die deze mogelijkheden ondersteunen, en tabellen moeten worden ingelezen in een lay-out om de nieuwe instellingen te laten verschijnen.

Mogelijkheid: Verbeteringen van Printvormgeving

De Printvormgeving (gebruikt om af te drukken lay-outs voor kaarten voor te bereiden) heeft een aantal verbeteringen ondergaan in QGIS 2.6.

 • U kunt de tweede vulkleur wijzigen voor schaalbalken

 • Ingedrukt houden van Shift bij het tekenen van items lijn/pijl beperkt het tekenen tot horizontaal, verticaal of hoeken van 45 graden

 • Ingedrukt houden van Shift tijdens tekenen van andere nieuwe items beperkt ze tot vierkanten, ingedrukt houden van Alt zorgt er voor dat het item vanuit het midden wordt getekend

 • Klikken met rechts zet niet langer items vast/maakt ze los, dit wordt nu afgehandeld door het nieuwe paneel Items. Vastgezette items kunnen niet langer worden geselecteerd vanuit het venster van printvormgeving, wat interactie met items eronder mogelijk maakt.

 • Ingedrukt houden van Alt bij het drukken op pijltjestoetsen resulteert in een verplaatsing van het item met 1px

 • Het destructieve menuitem ‘Laden uit sjabloon’ verwijderd, vervangen door een nieuwe niet destructieve actie ‘Items uit sjabloon toevoegen’

Mogelijkheid: Verbeterd snappen voor item

Drempels voor snappen worden nu ingesteld in pixels, wat het mogelijk maakt nauwkeuriger te verplaatsen en items van grootte te wijzigen indien ingezoomd op een lay-out. Items binnen een groep worden niet langer gebruikt voor automatisch snappen aan lijnen.

Mogelijkheid: Meerdere overzichtskaarten voor een kaartitem

Soms is het nuttig om in staat te zijn meer dan één frame voor overzichten te kunnen weergeven voor een kaartframe. Als u bijvoorbeeld wilt weergeven waar uw kaart zich bevindt in lokale, regionale en globale context, kan het gebruiken van meerdere overzichtskaarten helpen dit te bereiken. Vanaf QGIS 2.6 kunt u dit nu bereiken door net zoveel kaarten toe te wijzen als u wilt aan de rol ‘overzicht’ in uw lay-out.

Mogelijkheid: Verbeteringen voor HTML-items

Er zijn een aantal nuttige nieuwe nieuwe opties voor het item HTML in Printvormgeving:

 • Optie voor handmatige invoer van de bron voor de HTML

 • QGIS-expressies binnen HTML-bron kunnen worden geëvalueerd, voorafgaande aan het renderen van de inhoud van de HTML

 • Data-gedefinieerde URL voor HTML-bron

 • Mogelijkheid voor het maken van een gebruiker-stylesheet om voorrang te hebben over stijlen van HTML

Mogelijkheid: Verbeteringen van raster van Printvormgeving

 • U kunt nu meerdere rasters met verschillende eigenschappen gebruiken.

 • U kunt opnieuw geprojecteerde rasters en Lat/Long-rasters mixen.

 • U kunt standaard QGIS symbologie rasterlijnen etc. gebruiken.

 • Er is een nieuwe rasterstijl voor alleen frame/annotaties. Selecteren van deze stijl zorgt er voor dat alleen het frame en annotaties worden getekend, zonder rasterlijnen of andere markeringen op de kaart.

 • er zijn nu opties voor het beheren van aan welke kant van een kaartitem het frame zal worden getekend.

 • Er zijn nieuwe stijlen voor stippels voor frames, met opties voor stippels binnen, stippels buiten en zowel binnen als buiten.

 • We hebben verbeteringen aangebracht aan raster-annotaties, inclusief mvele nieuwe indelingen voor annotaties.

 • Raster-annotaties gebruiken de typografische juiste symbolen voor aanhalingsteken en dubbel aanhalingsteken voor raster-annotaties.

Processing

Mogelijkheid: Online collectie van modellen en scripts

Modellen en scripts kunnen worden gedownload vanuit de online collectie en direct worden geïnstalleerd vanuit de interface van Processing. De collectie zal worden uitgebreid met nieuwe scripts en modellen die worden verschaft door gebruikers van Processing.

Mogelijkheid: Nieuwe implementatie Grafische modellen bouwen

Grafische modellen bouwen is opnieuw geschreven, en verschaft nu extra functionaliteit zoals het toestaan van geneste modellen zonder beperking voor diepte. Modellen worden nu opgeslagen als JSON-bestanden. Achterwaartse compatibiliteit is behouden, dus alle modellen kunnen nog steeds worden gebruikt. U kunt nu ook items slepen en neerzetten vanuit de invoeren en algoritmen op de weergave van Grafische modellen bouwen.

Programmeerbaarheid

Mogelijkheid: API-wijzigingen voor widgets van QGIS

Enkele kleine wijzigingen in de API zijn doorgevoerd om de naamgeving van van widgets voor QGIS te normaliseren. Bijna alle Wijzig-hulpmiddelen werden hernoemd door “Wrapper” toe te voegen aan het einde van hun namen. In het bijzonder betreft dit:

 • QgsCheckboxWidget -> QgsCheckboxWidgetWrapper

 • QgsClassificationWidget -> QgsClassificationWidgetWrapper

 • QgsColorWidget -> QgsColorWidgetWrapper

 • QgsEnumerationWidget -> QgsEnumerationWidgetWrapper

 • QgsFilenameWidget -> QgsFilenameWidgetWrapper

 • QgsHiddenWidget -> QgsHiddenWidgetWrapper

 • QgsPhotoWidget -> QgsPhotoWidgetWrapper

 • QgsRangeWidget -> QgsRangeWidgetWrapper

 • QgsTexteditWidget -> QgsTexteditWrapper

 • QgsUniquevalueWidget -> QgsUniquevalueWidgetWrapper

 • QgsUuidWidget -> QgsUuidWidgetWrapper

 • QgsValuemapWidget -> QgsValuemapWidgetWrapper

 • QgsValuerelationWidget -> QgsValuerelationWidgetWrapper

 • QgsWebviewWidget -> QgsWebviewWidgetWrapper

QGIS Server

Mogelijkheid: Verbeteringen voor het zoeken met verzoek GetFeatureInfo

https://github.com/qgis/QGIS/commit/8888c5f0c0e0ffdf23453a20addf6abaf125845d

Mogelijkheid: Een instelling voor precisie toegevoegd voor geometrie-attributen van GetFeatureInfo

Symbologie

Mogelijkheid: Betere keuze willekeurige kleur

We hebben het algoritme voor de willekeurig kleuren voor de renderer Classificatie verbeterd zodat de gegenereerde kleuren meer visueel van elkaar verschillen.

Mogelijkheid: Verbeteringen aan de gebruikersinterface voor Symbologie

 • Waar mogelijk worden eigenschappen van de symboollaag behouden bij het wijzigen van het type symboollaag.

 • Een knop bewerken toegevoegd voor shapeburst en kleurverlopen.

 • Automatisch bijwerken van label en grenzen van naburige bereiken.

 • Klassen worden automatisch geconverteerd van klassen Categorieën en Gradueel bij het overschakelen naar de Op regel gebaseerde renderer.

 • Eenheden en aantal decimale plaatsen toegevoegd aan de labels voor de renderer Gradueel.

 • Verbeterde reactie bij wijzigingen in kleurenbalk, geïnverteerde kleurenbalk, en andere opties in de GUI.

 • Symbool behouden bij schakelen tussen Enkel, Gradueel, Categorieën, en andere renderers.

 • Labelen verbeterd van de rekenmodus StdDev.

Gebruikers-interface

Mogelijkheid: Codebewerker met accentueren van syntaxis

Voor scriptbewerkers van Python, expressiebouwer, venster Filteren, Printvormgeving HTML en bewerkers voor CSS

Mogelijkheid: Kleurpaletten

U kunt nu uw eigen aangepaste kleurpaletten definiëren om te gebruiken in QGIS.

 • Aangepast gebruiker globaal kleurpalet (in dialoogvenster Opties).

 • Kleurpalet per project (in dialoogvenster Projecteigenschappen).

 • Kleuren worden weergegeven in menu’s met kleurknoppen en een nieuw dialoogvenster Kleurkiezer.

 • U kunt kleuren im-/exporteren naar een paletbestand GPL.

Mogelijkheid: Nieuw dialoogvenster Kleurkiezer

Er is een nieuw aangepast QGIS dialoogvenster Kleurkiezer. Mogelijkheden omvatten:
 • Schuifbalken voor helderheid, saturatie, waarde, rode, groene, blauwe kleurcomponenten.

 • Schuifbalk Alfa.

 • Optie om HTML-kleurcodes te kopiëren/plakken (in een variëteit aan indelingen).

 • Voorbeeld kleur voor/na, met voorbeeld Alfa.

 • Interactieve widget 2D kleurenbalk.

 • Widget Hue wiel/driehoek.

 • bewerkbare kleurpaletten, inclusief de mogelijkheid om nieuwe palletten te maken en im-/exporteren van kleuren naar een paletbestand GPL.

 • Live kleurensampler met de optie om over een ingestelde radius te samplen (afhankelijk van ondersteuning besturingssysteem).

 • Ondersteunt interactie met andere apps via slepen en neerzetten van kleuren (afhankelijk van ondersteuning besturingssysteem).

 • Optie om het dialoogvenster uit te schakelen en in plaats daarvan het eigen dialoogvenster voor de keuze te gebruiken.

Mogelijkheid: Gereedschap Eén object selecteren samengevoegd met Met rechthoek selecteren

We hebben het gereedschap Eén object selecteren samengevoegd met met het gereedschap met rechthoek selecteren. Als u één enkel object wilt selecteren, schakel dan het gereedschap met rechthoek selecteren in en klik één maal op een object (in plaats van een rechthoek te tekenen).

Mogelijkheid: Gedrag Laag aan kaartvenster toevoegen

In vele dialoogvensters van QGIS die een nieuwe laag genereren is het keuzevak ‘Laag aan kaartvenster toevoegen’ nu standaard geselecteerd, zodat de nieuwe automatisch wordt toegevoegd aan het kaartvenster.

Mogelijkheid: Grootte pictogram 48 en 64 toegevoegd

Voor hen die QGIS gebruiken op aanraak-apparaten (of als u gewoon grote hoekige pictogrammen leuk vindt), kunnen nu de pictogrammen instellen tot een grootte van 64 x 64 pixels.

Mogelijkheid: Nieuwe knoppen kleuren

Dit is waarschijnlijk een van de meest nuttige nieuwe mogelijkheden in QGIS 2.6 - speciaal als u veel bent betrokken bij cartografisch werk. De overal in QGIS gebruikte knop Kleur is verbeterd, met keuzemenu’s, kleurklokken, standaard kleuren, etc. Klik op het item voor het keuzemenu rechts van de knop Kleur om de snelle opties te kunnen zien. Klik op de knop links van het widget Kleur om een standaard dialoogvenster Kleur kiezen te zien.

Mogelijkheid: Contextmenu voor Gereedschap objecten identificeren

Bij het gebruiken van het gereedschap Objecten identificeren kunt u nu ,met rechts klikken op het kaartvenster om het gereedschap Objecten identificeren te gebruiken in de modus Context. In het menu dat verschijnt kunt u definiëren welke typen objecten u wilt identificeren (allemaal als u dat wilt).