Log met wijzigingen voor QGIS 3.26

image1

Datum uitgave 17-06-2022

De vol met mogelijkheden verpakte uitgave van QGIS 3.26 Buenos Aires bevat een groot aantal verbeteringen tot een bereik aan geavanceerde bron-functionaliteiten. Dit omvat enorm veel verbeteringen aan de mogelijkheden voor, verbeterde gereedschappen voor puntenwolken, en de introductie van een nieuw framewerk voor profiel-plotten voor het maken van kruisende gedeelten en hoogte-profielen. Het beste van dit alles, het nieuwe framewerk voor plotten gebruikt de eigen mogelijkheden voor renderen van QGIS en komt met alle eigenschappen voor stijlen, symbologie, en door gegevens bepaalde, die we al kenden en waar we van hielden, ingebakken!

Voor een snelle toer door alle nieuw geïntroduceerde functionaliteiten kunt u de video met deze mogelijkheden bekijken op YouTube op https://youtu.be/pZmrw_zR7sA

De gemeenschap van QGIS is ook actief geweest in verschillende campagnes voor crowdfunding, Open Day gebeurtenissen, en de groei van het STAC Ecosysteem heeft geleid tot initiatieven voor samenwerking tussen verschillende partijen die uitkomsten omvatten zoals de STAC Browser QGIS plug-in, die het nagenoeg triviaal maakt om Raster-mozaiëken te maken uit gegevens van Earth Observation met Open Bron en Open Data. Er is ook een nieuw online analytisch dashboard dat informatie verzamelt vanuit de QGIS Feed in een poging om te laten zien hoe en waar QGIS wordt gebruikt, wat waardevolle inzicht verschaft aan ontwikkelaars en de gemeenschap van QGIS.

We willen ook nogmaals onze grote dank uitspreken aan alle ontwikkelaars, schrijvers van documentatie, testers en andere mensen die vrijwillig hun tijd en inspanningen ter beschikking stellen (of mensen sponsoren om dat te kunnen doen) om deze uitgave mogelijk te maken. Vanuit de gemeenschap van QGIS hopen we dat u van deze uitgave zult genieten! Als u tijd of geld wilt doneren of op een andere manier betrokken wilt zijn in het opwaarderen van QGIS, kijk dan ook eens op QGIS.ORG en help een handje!

QGIS wordt ondersteund door donoren en dragende leden. Een huidige lijst van donoren die grote en kleine bijdragen hebben gegeven aan het project kan worden bekeken op onze lijst van donoren. Als u een dragend lid voor het project zou willen worden, bekijk dan onze pagina voor dragende leden voor de details. Sponsoren van QGIS helpt ons om fonds te verkrijgen voor onze regelmatige ontmoetingen van ontwikkelaars, de infrastructuur van het project te onderhouden en inspanningen voor het oplossen van problemen te financieren. Een volledige lijst van huidige sponsoren wordt hieronder weergegeven - een welgemeend Bedankt voor al onze sponsoren!

QGIS is gratis software en u bent niet verplicht om maar iets te betalen voor het gebruiken ervan - in feite willen we mensen, wijd en zijd verspreid, aanmoedigen om het te gebruiken, ongeacht hun financiële of sociale status - wij geloven dat het uitrusten van mensen met gereedschappen voor het maken van ruimtelijke beslissingen zal resulteren in een betere wereld voor de gehele mensheid.

Belangrijke wijzigingen

Mogelijkheid: Ondersteuning voor DB2 verwijderd

De provider DB2 is aangemerkt als verouderd en voor een aantal uitgaven verborgen in de gebruikersinterface van QGIS. Aangezien er zich geen personen hebben gemeld voor het onderhouden van deze gegevensprovider, is die verwijderd en zal niet langer voor gebruik beschikbaar zijn in QGIS.

Kaartgereedschap

Mogelijkheid: Selecteren van alle objecten op hun attribuutwaarden vanuit het paneel Identificatieresultaten

De gereedschappen voor Identificatieresultaten verschaffen nu een optie, beschikbaar vanuit het contextmenu van een waarde van een attribuutveld, die het mogelijk maakt alle objecten in die laag met overeenkomende waarden snel te selecteren.

image3

Dit werd mogelijk gemaakt door Camptocamp

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Ismail Sunni

Gebruikersinterface

Mogelijkheid: Coördinaten ordenen volgens CRS

QGIS zal nu de juiste ordening van coördinaten voor het project-CRS gebruiken bij het weergeven van coördinaten in de statusbalk (en Identificatieresultaten). Een instelling is aan de projecteigenschappen toegevoegd om het voor gebruikers mogelijk te maken dit te overschrijven met, indien gewenst, een specifieke ordening van de coördinaten (x/y of y/x).

Specifiek betekent dit dat projecten in geografische CRS-sen, zoals EPSG:4326, nu coördinaten zullen weergeven in de volgorde latitude/longitude in plaats van longitude/latitude (tenzij het specifieke CRS een andere eigen volgorde heeft).

image4

Dit werd mogelijk gemaakt door SevenCs GmbH

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road Consulting)

Mogelijkheid: Objecten selecteren uit op expressie gebaseerde symbolen

Een actie “Objecten selecteren” is toegevoegd aan het rechts-klik contextmenu voor symbolen van klassen van de Legenda. Dit stelt u in staat om snel alle objecten te selecteren die overeenkomen met de geassocieerde symboolklasse in de renderers Categoriën, Gradueel, en Op regel gebaseerd.

image5

Dit werd mogelijk gemaakt door City of Canning

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road Consulting)

Mogelijkheid: Voorbeeld van waarde van expressie kopiëren naar klembord

Een nieuwe knop is toegevoegd aan de interface voor de Expressiebouwer die het mogelijk maakt de waarde van de expressie in het voorbeeldveld te kopiëren naar het klembord.

image6

Dit werd mogelijk gemaakt door Camptocamp

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Ismail Sunni

Mogelijkheid: Optie om paneel Statistieken te synchroniseren met de selectie van de laag

Een keuzevak “Geselecteerde laag volgen” is toegevoegd aan het paneel Statistieken, dat het mogelijk maakt het paneel Statistieken automatisch te synchroniseren met de lijst van de inhoudsopgave van de laag, wat er voor zorgt dat de actieve laag is geselecteerd voor de berekende statistieken die worden weergegeven in het paneel Statistieken.

De meest recent gedefinieerde expressie, die werd gebruikt voor het definiëren voor het berekenen van de statistieken voor een laag, zal onafhankelijk voor elke laag worden behouden.

image7

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Jacky Volpes

Mogelijkheid: Actie voor scrollwiel implementeren voor knoppen voor kleur en symbolen

Activeren van een actie voor het scrollwiel bij het over een symboollaag gaan zal nu automatisch een van de stijlattributen aanpassen, wat het meer efficiënt maakt om veel voorkomende regels voor symbologie aan te passen. Deze mogelijkheid beïnvloedt verschillende symboolstijlen op verschillende manieren, gebaseerd op welk besturingselement in de gebruikersinterface is geselecteerd.

 • Voor markeringssymbolen, de grootte van de markering vergroten / verkleinen

 • Voor lijnsymbolen, de breedte van de lijn vergroten / verkleinen

In aanvulling daarop zal het activeren van een actie voor het muiswiel, terwijl over een symbool voor kleur wordt gegaan, de opaciteit van de kleur vergroten / verkleinen.

image8

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Toegankelijkheid

Mogelijkheid: Horizontaal scrollen in tabel met shift+wiel

Attributentabellen kunnen nu horizontaal gescrold worden met de toetscombinatie Shift + muiswiel, schakelend vanuit de standaard verticale bewerking voor scrollen.

Dit komt overeen met het gedrag zoals dat wordt weergegeven door LibreOffice, en verschaft een handige manier om snel horizontaal te scrollen in tabellen als een muis geen aangewezen horizontaal scrollwiel heeft.

image9

Dit werd mogelijk gemaakt door de City of Canning

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road Consulting)

Symbologie

Mogelijkheid: Nieuw type symbool “Geanimeerde markering”

Een nieuw type markeringssymbool maakt het mogelijk punten te renderen met een geanimeerde markering, genomen vanuit een geanimeerde gif, webp of mng animatie. Opties zijn aanwezig voor markeringsbestand, grootte, hoek en framesnelheid.

Er zijn twee manieren waarop geanimeerde symbolen worden afgehandeld.

 • Als de kaart NIET wordt beschouwd als een animatie (d.i. een gewoon project van QGIS), dan zal het te renderen frame alleen worden gebaseerd op het huidige tijdstempel.

 • Als de kaart zelf wordt beschouwd als een animatie, dan zal het te renderen frame voor de geanimeerde markering worden gebaseerd op het frame voor de kaartanimatie en de framesnelheid. Dit is het geval als Tijdbeheer is ingesteld voor de modus Animatie. In dat geval volgen de geanimeerde markeringen de animatie van Tijdbeheer, bijv. pauzeren wanneer de animatie wordt gepauzeerd, doorgaan van de frames met de animatie, etc. Deze modus wordt ook toegepast bij het exporteren van een animatie vanuit Tijdbeheer en wordt gebruikt als een plug-in specifiek de framesnelheid en huidige eigenschappen voor frames instelt.

image10

Dit werd mogelijk gemaakt door North Road Consulting

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road Consulting)

Mogelijkheid: Toestaan dat elk symbool een geanimeerd symbool wordt

Gebruikers kunnen nu aangeven dat een symbool zou moeten worden behandeld als een geanimeerd symbool, met de nieuwe optie “Instellingen voor animatie” in het menu Geavanceerd.

Dit paneel voor instellingen stelt gebruikers in staat de animatie voor het symbool in te schakelen en een specifieke framesnelheid in te stellen waarop het symbool opnieuw zou moeten worden getekend. Indien ingeschakeld kan de variabele @symbol_frame worden gebruikt in elke data-bepaalde eigenschap voor het symbool om die eigenschap te animeren.

Bijvoorbeeld het instellen van de rotatie voor het symbool op de volgende data-bepaalde expressie zal er voor zorgen dat het symbool in de tijd gaat draaien, waarbij de snelheid van het draaien wordt gedicteerd door de snelheid van het vernieuwen van het symbool.

@symbol_frame % 360

image11

Dit werd mogelijk gemaakt door North Road Consulting

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road Consulting)

Mogelijkheid: Een nieuwe methode voor classificatie voor “Vaste interval” toegevoegd

Stelt gebruikers in staat graduele afbrekingen te maken met een specifieke breedte voor de interval voor klassen (in plaats van het totale aantal klassen).

image13

Dit werd mogelijk gemaakt door SLYR

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road Consulting)

Mogelijkheid: Paneel voor aangepast streepjespatroon geeft totale lengte van het patroon weer

Het paneel voor het aangepaste streepjespatroon geeft nu de totale lengte van het streepjespatroon weer, wat voor gebruikers de mogelijkheid verbeterd om de gehele patroonlengte te laten overeenkomen met grootten uit andere delen van een symbool.

image14

Dit werd mogelijk gemaakt door North Road Consulting

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road Consulting)

Mogelijkheid: Stijlcategorieën selecteren bij het opslaan van stijlen in database

QGIS ondersteunt het opslaan van laagstijlen in de brondatabase, of in de lokale stijldatabase. QGIS verschaft dan de mogelijkheid om deze stijlen te gebruiken als standaardstijl voor een laag, of toegang te verschaffen tot die stijl via de Stijlmanager.

In eerdere uitgaven van QGIS sloeg dit proces alle beschikbare stijlcategorieën op in de database, nieuwe functionaliteit stelt gebruikers echter in staat te selecteren welke specifieke stijlcategorieën zouden moeten worden opgeslagen, wat een soortgelijk niveau van flexibiliteit voor het opslaan van stijlen in databasebronnen verschaft als eerder alleen beschikbaar was voor de stijlindelingen QML en SLD.

image15

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Jacky Volpes

Labelen

Mogelijkheid: Data-bepaald beheer over ankertype voor lijnen toestaan

Staat data-bepaald beheer toe of type anker ‘hint’ of ‘strict’ wordt gebruikt.

Dit werd mogelijk gemaakt door Stadt Freiburg im Breisgau

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road Consulting)

Mogelijkheid: Beheren van plaatsing anker voor label relatief aan tekstpositie

Er wordt nu een besturingselement verschaft om te definiëren welk gedeelte van de tekst (begin, midden, of einde) van labels van lijnen correspondeert met de ankerpositie die is gedefinieerd in de plaatsing van het label. Dit maakt meer precieze plaatsing van labels mogelijk, overeenkomstig specifieke vereisten, zoals het uitlijnen van het einde van de tekst van een label met een specifiek punt op een object lijn.

In eerdere uitgaven van QGIS zouden labels altijd worden gecentreerd op de ankerpositie van lijnen, tenzij het een gebogen label was, dat het begin van het label gebruikte voor het bepalen van de oriëntatie van het label.

Een nieuwe optie voor “Plaatsing van label volgen” is ook toegevoegd, wat betekent dat het tekstanker afhankelijk zal zijn van de instelling voor het plaatsen langs de lijn. Dit besturingselement probeert automatisch de toepasselijke optie voor uitlijnen te bepalen overeenkomstig de plaatsing van het label op het object en vertoont de volgende gedragingen:

 • Voor labels die zijn verankerd nabij het begin van de lijn (0-25%), de plaatsing van het anker zal het begin van de tekst van het label zijn

 • Voor labels die zijn verankerd nabij het einde van de lijn (75-100%), de plaatsing van het anker zal het einde van de tekst van het label zijn

 • Voor labels die zijn verankerd tussen de 25 en 75% zal de plaatsing van het anker het midden van de tekst van het label zijn

Dit werd mogelijk gemaakt door Stadt Freiburg im Breisgau

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road Consulting)

Mogelijkheid: Interactief labels voor gebogen lijn verplaatsen langs hun lijnobjecten

Plaatsing van gebogen labeltekst kan nu worden gemanipuleerd met het interactieve gereedschap “Label verplaatsen”.

image16

Dit werd mogelijk gemaakt door Stadt Freiburg im Breisgau

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Renderen

Mogelijkheid: WMS-provider opnieuw samplen

Volgend op de mogelijkheid van QGIS 3.24 om WMS rastertegels te converteren naar hoogtegegevens, is QGIS verder verbeterd door verschillende methoden voor opnieuw samplen op te nemen om renderen van artefacten in WMS DEM-bronnen te verminderen, zoals pixelvorming die wordt tegengekomen bij het renderen van schaduwen voor heuvels.

image17

Dit werd mogelijk gemaakt door Maptiler

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Mogelijkheid: Selectief masker vectoriseren

QGIS introduceerde een selectieve mogelijkheid voor maskeren in versie 3.12, de implementatie ervan vertrouwde echter op het rasteriseren van de kaartproducten en maakte het ongeschikt voor enig cartografisch werk.

Deze lang verwachte mogelijkheid implementeert selectief maskeren op een manier die van toepassing zijnde gemaskeerde of geclipte objecten vectoriseert indien mogelijk, wat vectoruitvoer van hoge kwaliteit voor SVG en PDF-kaarten die de mogelijkheden voor maskeren van QGIS gebruiken.

Dit is geïmplementeerd in lijn met QEP 186.

image18

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Julien Cabieces

3D-objecten

Mogelijkheid: Ondersteuning voor transparantie voor 3D Phong-materiaal

Verschaft ondersteuning voor het renderen van semitransparante objecten in 3D. Een schuifbalk voor opaciteit wordt verschaft voor de widget voor materiaal van Phong, die standaard op 100% (volledig ondoorzichtig) staat.

image19

Dit werd mogelijk gemaakt door Zweedse QGIS gebruikersgroep.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Nedjima Belgacem)

Mogelijkheid: 3D-kaarten erven instellingen voor terrein van project

Wanneer een nieuwe 3D-kaart in het project wordt gemaakt, zal de kaart standaard dezelfde instellingen voor het terrein gebruiken als welke zijn gedefinieerd voor het project. Dit maakt het gemakkelijker 3D-kaarten te maken en te verwijderen, zonder elke keer hun instellingen voor het terrein opnieuw in te moeten stellen.

Dit werd mogelijk gemaakt door Crowdfunding for raster and point clouds improvements

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road Consulting)

Mogelijkheid: 2D en 3D-navigatie synchroniseren

Een nieuwe instelling “Navigatie synchroniseren” voor 3D-kaartframes verschaft de mogelijkheid om automatisch het 2D bereik voor het kaartvenster en het 3D zichtbare bereik te synchroniseren, gebaseerd op verschillende opties voor navigatie.

 • Optie 1: Wanneer de camera in de 3D-weergave wordt verplaatst, zal het bereik van het kaartvenster (2D) worden ingesteld op het bekeken gebied

 • Optie 2: Elke wijziging in positie in het kaartvenster (2D) zal er in resulteren dat de oriëntatie van de 3D- verschoven om bij benadering hetzelfde bereik weer te geven uit het bovenaanzicht (positie Nadir-weergave)

 • Optie 3: Een trapezoïde gebied dat het gezichtsveld vanuit het kaartframe van 3D weergeeft, zal in het kaartvenster (2D) worden getekend

Acties voor het snel in- en uitschakelen van deze opties zijn ook beschikbaar.

image20

Dit werd mogelijk gemaakt door Crowdfunding for raster and point clouds improvements

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Nedjima Belgacem)

Feature: 3D-as in 3D-kaartviewer

Een 3D as-annotatie is toegevoegd aan de 3D-kaartviewer die het voor gebruikers mogelijk maakt hun zicht beter te oriënteren met hun gegevens.

Deze verschillende aanvullingen omvatten besturingselementen en opties voor:

 • Weerheven van een as voor X/Y/Z of North/East/South/West gebruiken, gebaseerd on het Coördinaten ReferentieSysteem (CRS) voor het frame

 • Weergeven van een per zijde gelabelde kubus in plaats van typische pijlen voor assen

image21

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door benoitdm-oslandia

Puntenwolken

Mogelijkheid: Triangulatie voor puntenwolken in 3D-weergaven

QGIS kan nu lagen van puntenwolken renderen in de 3D-weergave als een vast oppervlak, die wordt verkregen door 2.5D-triangulatie.

Triangulatie wordt geconfigureerd met een keuzevak in de opties voor opmaak van 3D, en opties voor configuratie staan het uitsluiten van driehoeken die, door de gebruiker gedefinieerde, drempels voor breedte of hoogte overschrijden.

Deze triangulatie is beschikbaar voor alle 3D-stijlen voor renderen van puntenwolken, inclusief unieke kleur, kleurverloop, classificatie, en RGB.

image22

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Vincent Cloarec

Mogelijkheid: Ondersteuning voor Cloud Optimized Point Clouds (COPC)

QGIS verschaft nu ondersteuning voor het lezen van Cloud Optimized Point Clouds uit lokale gegevensbronnen en die op afstand.

Voor meer informatie over de indeling COPC, bezoek https://copc.io/.

Dit werd mogelijk gemaakt door Crowdfunding for raster and point clouds improvements

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Nedjima Belgacem)

Mogelijkheid: Puntenwolken filteren

Ondersteuning voor filteren is toegevoegd voor lagen van puntenwolken, inclusief een gereedschap voor grafische query. Met filterexpressies kunnen punten van puntenwolken, in zowel 2D- als 3D-kaartvensters, voorwaardelijk worden weergegeven, gebaseerd on xyz- en/of LAS-attributen.

image23

Dit werd mogelijk gemaakt door Crowdfunding for raster and point clouds improvements

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Stefanos Natsis)

Mogelijkheid: Synchroniseren van stijl voor puntenwolk

Een nieuwe stijl “2D-renderer volgen” voor symbologie van 3D-puntenwolken maakt het mogelijk het 3D-symbool van een laag van een puntenwolk gesynchroniseerd te houden met zijn tegenhanger in 2D. Elke wijziging in de 2D-symbologie zal automatisch worden toegepast op de 3D-symbologie.

image12

Dit werd mogelijk gemaakt door Crowdfunding for raster and point clouds improvements

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Stefanos Natsis)

Mogelijkheid: Verbeteringen aan renderer voor classificaties

Geclassificeerde renderer voor punten wolken is ook verbeterd:

 • Alleen klassen weergeven die in de gegevensset aanwezig zijn (in plaats van een hard gecodeerde lijst) & ook niet-standaard klassen weergeven

 • Percentage van punten voor elke klasse weergeven

 • Werkt ook voor andere attributen (aantal teruggeven, aantal teruggegeven, bron punt en enkele andere klassen)

image55

Dit werd mogelijk gemaakt door Crowdfunding for raster and point clouds improvements

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Stefanos Natsis)

Expressies

Mogelijkheid: Operatoren Between/Not between

QGIS bevat nu ondersteuning voor de SQL-achtige operatoren BETWEEN en NOT BETWEEN in clausules van expressies.

image25

Dit werd mogelijk gemaakt door Kanton Solothurn

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Statische ouder-variabele in functies aggregate voor expressies

In eerdere uitgaven van QGIS gaven expressies voor aggregate niet de parameters van het ouder-object door als statische variabelen, wat verhinderde dat die werden uitgevoerd door de gegevensprovider (bijv. PostgreSQL). Deze wijziging zal resulteren in significante verhoging van de uitvoering van een aantal expressies voor aggregate. Bijvoorbeeld in de expressie voor aggregate:

IF(aggregate(layer:='parks',aggregate:='count', expression:= 't_id', filter:=intersects( $geometry, geometry(@parent))) < 1, 'FALSE', 'TRUE')

Zal de uitvoering van het filter intersects( $geometry, geometry(@parent)) direct worden verricht op de gegevensprovider.

Dit werd mogelijk gemaakt door Amt für Geoinformation Kanton Schaffhausen

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door David Signer

Digitaliseren

Mogelijkheid: Keuzevak toegevoegd om gedrag voor automatisch openen van dock van Gereedschap Punten uit te schakelen

Het dock van Gereedschap Punten heeft nu een nieuw keuzevak voor “Auto openen tabel”, dat standaard is geselecteerd en het bestaande gedrag behoudt.

Als een gebruiker er voor kiest om dit uit te schakelen, dan zal het gedrag voor het automatisch openen/sluiten van het dock voor de Puntenbewerker worden uitgeschakeld, wat het dock instelt als een normaal dock voor QGIS dat zich hetzelfde gedraagt als elk ander dock.

Dit is gewenst in situaties waar:

 • De gebruiker bewerkt in een sessie met volledig scherm met verborgen docks, en niet wil dat het dock van Puntenbewerker zichzelf opent

 • De gebruiker heeft een enorm aangepaste instelling van gestapelde/getabde/opnieuw geschikte docks, en wil niet dat het dock van de Puntenbewerker blijft verschijnen en verdwijnen en er voor zorgt dat andere docks opnieuw worden geschikt.

Als een gebruiker het automatisch openen van het dock heeft uitgeschakeld, dan kan het dock worden gesloten en zal het niet onmiddellijk worden weergegeven bij het schakelen naar het Gereedschap Punten. Het dock kan dan opnieuw worden geopend, ofwel door het standaardmenu Beeld - Panelen (of door met rechts te klikken op een werkbalk), OF door een nieuwe actie “Auto openen tabel” die is toegevoegd aan het keuzemenu voor de knop van de werkbalk Puntenbewerker.

image26

Dit werd mogelijk gemaakt door SevenCs GmbH

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road Consulting)

Feature: Kaartgereedschap voor vormen geïntegreerd in de mogelijkheid Digitaliseren

De gereedschappen voor vormen zijn uitgebreid en geïntegreerd met de mogelijkheden uit de gereedschappen voor Digitaliseren, wat het mogelijk maakt de kaartgereedschappen te gebruiken voor bewerkingen van Digitaliseren.

Dit omvat ondersteuning voor digitaliseren van items zoals:

 • StraightSegments

 • CircularStrings

 • Streaming

 • Vormen

Dit resulteert in de mogelijkheid om de bewerkingen voor digitaliseren Deel toevoegen, Ring toevoegen, of enige andere bewerking voor digitaliseren te gebruiken met de gereedschappen voor vormen voor hybride bewerkingen voor digitaliseren, bijvoorbeeld de gereedschappen voor cirkeltekenreeks of rechthoek gebruiken om ringen te maken in bestaande objecten gebied.

Dit vereiste het significant opnieuw bewerken en porteren van code van QgsMapToolDigitizeFeature naar QgsMapToolCapture.

image27

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Denis Rouzaud

Mogelijkheid: Nieuwe beperkingen voor paneel Geavanceerd digitaliseren

Het paneel Geavanceerd digitaliseren bevat nu twee aanvullende zachte beperkingen (lijnen voor snappen) om het voor gebruikers mogelijk te maken posities vast te leggen, relatief ten opzichte van bestaande objecten. Deze beperkingen worden optioneel ingeschakeld en omvatten:

 • Lijn verlengen: QGIS zal een beperking verschaffen die de verlening van een lijn traceert, gebaseerd op de oriëntatie van het segment, gedefinieerd door het geselecteerde punt

 • X/Y-punt: QGIS zal een beperking verschaffen die loodrecht staat op een bestaand punt in verticale of horizontale oriëntatie.

image28

Dit werd mogelijk gemaakt door Métropole Européenne de Lille @Jean-Roc

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Antoine Facchini

Gegevensbeheer

Mogelijkheid: Een zoekvak voor “filterregels” toegevoegd aan de renderer voor vectortegels en widgets voor labelen

Gebruikers kunnen nu de zichtbare regels filteren op een gedeelte van tekenreeksen van hun label, laag of filter. Dit kan enorm helpen bij het zoeken naar regels in complexe stijlen voor vectortegels.

image29

Dit werd mogelijk gemaakt door North Road Consulting

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road Consulting)

Mogelijkheid: Namen van door gebruiker gedefinieerde velden in export

Gebruikers kunnen nu de veldnamen in de resulterende lagen overschrijven bij het exporteren van lagen.

De interface van het dialoogvenster voor het exporteren van velden bevat de volgende wijzigingen:

 • Een nieuwe kolom “Naam voor exporteren” is geïntroduceerd to de tabel met velden

 • Een handig keuzevak wordt verschaft voor het automatisch maken van aliassen, of terug te gaan naar de originele veldnamen

 • Wanneer veldnamen zijn aangepast door de gebruiker zal het keuzevak een indicatie voor de status “PartiallyChecked” weergeven

image30

Dit werd mogelijk gemaakt door de Zwitserse QGIS gebruikersgroep.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Damiano Lombardi

Mogelijkheid: Vectorlagen voorzien van geoverwijzingen in Georeferencer

QGIS ondersteunt nu het maken van geoverwijzingen in vectorlagen in het gereedschap Georeferencer. Dit maakt het mogelijk dat vectorlagen zonder ruimtelijke verwijzing interactief worden voorzien van geoverwijzingen, of dat lagen zonder verwijzingen opnieuw worden voorzien van geoverwijzingen op een soortgelijke manier als voor rastergegevens. Geoverwijzingen maken gebeurt in een taak, dus QGIS zou bereikbaar moeten blijven, zelfs met grote gegevenssets.

Gebaseerd op #41386

image31

Dit werd mogelijk gemaakt door de Deense QGIS gebruikersgroep.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road Consulting)

Feature: Mogelijkheid voor beheren van velddomein voor Browser

Een nieuwe API is toegevoegd voor het beheren van velddomeinen via verbindingen met databases, en QGIS geeft deze functionaliteit weer in het paneel Browser.

Deze functionaliteit wordt momenteel alleen weergegeven voor GeoPackages, maar ondersteuning voor andere providers zou in de toekomst ook potentieel weergegeven kunnen worden.

Opgenomen in deze functionaliteit is de mogelijkheid om nieuwe velddomeinen te maken, als ook het instellen van het velddomein voor GeoPackage tabelvelden.

image32

Dit werd mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road Consulting)

Mogelijkheid: Gebufferd transactioneel bewerken

Met deze modus voor bewerken worden alle bewerkbare lagen synchroon geschakeld en alle bewerkingen worden opgeslagen in een lokale bewerkingsbuffer. Opslaan van wijzigingen wordt uitgevoerd in één enkele transactie op alle lagen (per provider).

Deze nieuwe modus voor bewerken probeert een hybride alternatief te bieden voor het beheren van de benaderingen voor het bewerken van gegevens, gebruikt in de huidige modi voor bewerken, lokale bewerkingsbuffers en transactioneel bewerken, en is geïmplementeerd in lijn met QEP 203

image33

Dit werd mogelijk gemaakt door Kanton Glarus

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Damiano Lombardi

Formulieren en widgets

Mogelijkheid: Toegang tot verwijzing formulier in Python acties voor formulieren

De instantie van het formulier, of object QgsAttributeForm, wordt nu weergegeven in de Python API voor acties in formulieren van Slepen en neerzetten.

Dit betekent dat gebruikers van QGIS nu kunnen verwijzen naar het huidige formulier en acties kunnen produceren die waarden in het formulier zelf wijzigen, zoals het herstellen van standaardwaarden of snelle acties voor het toepassen van andere door de gebruiker gedefinieerde voorkeuzen.

Deze implementatie is uitgevoerd in lijn met QEP 251

image34

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Aanpassen van lettertype en kleur van labels van formulieren Slepen en neerzetten toestaan

Het lettertype en kleur van labels van formulieren en groepen of titels van tabs kunnen nu worden aangepast in de interface van de ontwerper Slepen en neerzetten.

image35

Dit werd mogelijk gemaakt door ARPA Piemonte

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Groep uit formulier samenvouwen met expressie

Nieuwe opties voor configuratie zijn nu beschikbaar voor groepsvakken van formulieren van Slepen en neerzetten, die het mogelijk maken een expressie te specificeren die definieert of een groep uit het formulier zou moeten worden samengevouwen.

image36

Dit werd mogelijk gemaakt door ARPA Piemonte

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Analyse-gereedschappen

Mogelijkheid: Optie “Attributen uniek houden” voor algoritme Samenvoegen

Een optie “Attributen uniek houden” is toegevoegd aan het algoritme Samenvoegen, dat er voor zal zorgen dat objecten en delen die niet overlappen of elkaar raken worden geëxporteerd als afzonderlijke objecten, in plaats van als delen van een meerdelig object. Dit maakt het veel gemakkelijker om op eenvoudige samenvoegingen gebaseerde samenvoegingen op één enkele klasse uit te voeren.

image37

Dit werd mogelijk gemaakt door City of Canning

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road Consulting)

Processing

Mogelijkheid: Bericht weergeven voor gereedschap Model

Een algoritme voor het weergeven van een bericht is toegevoegd aan de gereedschappen voor modellen, dat het voor gebruikers mogelijk maakt aanvullende informatie uit te voeren in logs van modellen. Dit voorkomt het misbruiken van de algoritmes raise error/warning en verschaft meer fijnmazig beheer voor de niveaus van het loggen van modellen.

image38

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Uitvoeren van batch-processing in stappen in taken

Individuele stappen uit het dialoogvenster voor batch-processing kunnen nu, indien mogelijk, worden uitgevoerd als een afzonderlijke taak. Hoewel individuele stappen nog steeds in reeks worden uitgevoerd in plaats van parallel, houdt dit de gebruikersinterface bereikbaar, en staat tussentijds annuleren en van de voortgang toe.

Dit werd mogelijk gemaakt door NRCan Contract#3000739399

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road Consulting)

Mogelijkheid: Op achtergrond verwerken van algoritmes voor modellen

Eerder werden grafische modellen, ontworpen in Processing, gedwongen om te worden uitgevoerd op de hoofdthread, en ondersteunden geen uitvoering op de achtergrond. QGIS ondersteunt nu het uitvoeren van algoritmes voor modellen anders dan via de hoofdthread, zodat zij veilig kunnen worden uitgevoerd in taken op de achtergrond.

Dit werd mogelijk gemaakt door NRCan Contract#3000739399

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road Consulting)

Mogelijkheid: Instellen Voorbeelden in Help van Grafische modellen toestaan

Een nieuw gedeelte ‘Voorbeelden’ is toegevoegd aan het dialoogvenster voor het bewerken van de Help voor grafische modellen, dat het voor gebruikers mogelijk maakt hun eigen aangepaste voorbeelden in te voeren om te helpen bij het uitleggen van het gebruiken van het model.

Meer instructieve Help wordt nu voor de modellen weergegeven in het gereedschap qgis_process, inclusief de uitvoer van voorbeelden die in de Help zijn ingesteld.

image39

Dit werd mogelijk gemaakt door NRCan Contract#3000739399

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road Consulting)

Mogelijkheid: Gereedschappen voor overleggen met ondersteuning voor overleggen met meerdere lagen

Voegt nieuwe gereedschappen Kruising, Vereniging en Verschil toe die meerdere invoeren voor “overleggen” toestaan, in plaats van één enkel laag voor overleggen. De huidige werkstroom omvat het selecteren van de volgorde van de lagen voor overleggen die in de bewerking worden gebruikt, die worden gebruikt in een iteratief proces door de uitvoer van een bewerking tussen twee lagen te gebruiken als invoer voor dezelfde bewerking voor de volgende laag.

Dit is een nuttige abstractie die in verschillende scenario’s kan worden gebruikt, zoals het verwerken van modellen waarin iteratieve processen of doorlopen kunnen worden beperkt.

image40

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alexander Bruy

Opties voor toepassing en projecten

Mogelijkheid: Framewerk voor eigenschappen van hoogte in project

Instellingen voor hoogte/terrein zijn nu instellingen op projectniveau, die worden gedefinieerd via de Projecteigenschappen, Tab Terrein, in lijn met QEP 246 en tevens om de nieuwe gereedschappen voor hoogteprofielen te ondersteunen.

Dit framewerk verschaft de volgende opties voor het configureren van:

 • Vlak terrein met een te configureren instelling voor de terreinhoogte

 • DEM (Rasterlaag) met instelling voor het definiëren van de bron-rasterlaag, verticale schaal en verschuiving

 • Mazen met instellingen voor het definiëren van de bronlaag met mazen, verticale schaal en verschuiving

image41

Dit werd mogelijk gemaakt door Crowdfunding for raster and point clouds improvements

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road Consulting)

Mogelijkheid: Optioneel opslaan van configuratie gebruikersinterface in projecten

Een in te schakelen instelling voor projecten is toegevoegd voor “Onthoud vensters en docks voor attributentabellen tussen sessies”. Indien geselecteerd voor een project, dan zullen geopende attributentabellen worden opgeslagen in het project en onmiddellijk worden hersteld als dat project wordt geladen.

Dit is ontworpen om werkstromen te verbeteren waar gebruikers een project hebben gemaakt met een bepaalde set van configuraties voor attributentabellen voor hun wensen, en het opnieuw instellen van deze attributentabellen een heel gedoe is.

image42

Dit werd mogelijk gemaakt door City of Canning

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road Consulting)

Mogelijkheid: Optioneel opslaan van status van bewerken van de laag in projecten

Een in te schakelen instelling is toegevoegd aan de projecteigenschappen voor “Onthoud status bewerkbare laag tussen sessies”. Indien geselecteerd zullen alle lagen die bewerkbaar zijn worden onthouden bij het opslaan van dat project en onmiddellijk bewerkbaar worden gemaakt, elke keer als het project opnieuw wordt geopend, om het eenvoudiger te maken voor gebruikers die complexe, op de bewerking van gegevens gefocuste projecten maken om hun configuraties op te slaan op een basis van project-per-project.

image43

Dit werd mogelijk gemaakt door City of Canning

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road Consulting)

Mogelijkheid: Ondersteuning voor stijldatabase project

Een nieuwe mogelijkheid stelt gebruikers in staat een lijst in te stellen van QGIS stijldatabases voor een project. Dit stelt projecten in staat te koppelen aan meerdere stijldatabases, en dan alle symbolen en entiteiten uit die databases weer te geven in de interface voor het opmaken van de laag.

De paden voor de stijl mogen verwijzen naar stijl .db-databases of exports van .xml. Wanneer een project is geladen, zullen symbool en label stijlselecties ALLE symbolen weergeven uit ALLE stijlen die zijn gekoppeld aan het project. Aanvullend heeft elk project nu een projectspecifieke stijldatabase (die naast het project wordt opgeslagen), voor het opslaan van projectspecifieke symbolen, tekstindelingen, etc.

Deze functionaliteit vereist een bouw van QGIS die gebaseerd is op Qt 5.13 of later, en is verborgen op oudere bouwsels (bijv. op Ubuntu 20.04)

image44

Dit werd mogelijk gemaakt door de Zwitserse QGIS gebruikersgroep.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road Consulting)

Mogelijkheid: Toegevoegde instelling om standaard het aantal objecten weer te geven voor nieuw toegevoegde lagen

Indien ingeschakeld zal deze optie er voor zorgen dat het weergeven van het aantal objecten voor nieuw toegevoegde/gemaakte lage is ingeschakeld. Deze instelling zal standaard zijn uitgeschakeld.

image45

Dit werd mogelijk gemaakt door SevenCs GmbH

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road Consulting)

Mogelijkheid: Een optie “Overslaan” toegevoegd voor aangepaste variabelen voor de omgeving

De instellingen voor QGIS staan een bepaald gebruikersprofiel toe om de variabelen voor de systeemomgeving aan te passen voor uitgebreide flexibiliteit, in Extra –> Opties –> Omgeving.

Deze functionaliteit bevat opties voor “Overschrijf”, “Indien niet gedefinieerd”, “Definitie verwijderen”, “Voorvoegen”, en “Toevoegen”, wat gebruikers in staat stelt verschillende functies uit te voeren vanuit geconfigureerde gegevens om hun variabelen voor PATH uit te breiden.

Een nieuwe optie “Overslaan” wordt nu verschaft wat gebruikers in staat stelt waarden uit ene bestaand veld te negeren, zonder de opgeslagen waarden te verliezen of ze te moeten verwijderen uit de instellingen om ze uit te schakelen.

image46

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Andrea Giudiceandrea

Mogelijkheid: Standaad symbolen, kleurverloop, en tekstindelingen voor projecten opnieuw vorm gegeven

Deze nieuwe versie van QGIS heeft de manier waarop de standaard symbolen voor projecten worden afgehandeld opnieuw vorm gegeven, gericht op het upgraden van zijn UI/UX als ook om zich correct te gedragen in omgevingen met meerdere gebruikers. De wijzigingen omvatten:

 • Standaard symbolen en kleurverlopen van het project worden nu opgeslagen als symbologie-XML in plaats van verwijzingen, wat portabiliteit en integratie met externe toepassingen en services verbeterd

 • Een nieuwe instelling op projectniveau voor standaard tekstindeling is toegevoegd om gebruiker gedefinieerde configuratie van het standaard lettertype voor het project voor nieuw toegevoegde vectorlagen toe te staan

 • De gebruikersinterface is geüpgraded om gebruik te kunnen maken van de QGIS knoppen voor symbolen en kleurverlopen

image47

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Profiel plotten

Mogelijkheid: Gereedschap voor plotten van hoogteprofielen

QGIS bevat nu een eigen gereedschap voor het plotten van hoogteprofielen

Het gereedschap omvat de volgende mogelijkheden:

 • Ondersteuning voor vector-, raster-, lagen met mazen, en voor puntenwolken, gebaseerd op de corresponderende instellingen voor hoogte van de lagen.

 • Interactief profiellijnen teken met een kaartgereedschap, dat snappen, traceren, digitaliseren van stromen en bogen ondersteunt

 • Uitkiezen van een bestaand object lijn om als de profiellijn te gebruiken. Wanneer dit gereedschap actief is, kunnen gebruikers klikken op elk object lijn op de kaart om een profielboog langs die lijn te maken. Indien meerdere objecten aanwezig zijn op het aangeklikte punt zal een pop-upmenu verschijnen dat gebruikers de kans geeft te kiezen uit de beschikbare objecten.

 • Plots kunnen worden geëxporteerd naar PDF (als hoge kwaliteit vectorobjecten) of verschillende indelingen voor afbeeldingen

 • Profielen worden gerenderd met standaard QGIS lijnsymbolen, en bevatten zo ondersteuning voor geavanceerd ontwerpen en configuratie, inclusief ondersteuning voor geometrie-generatoren en tekeneffecten.

 • Meten van afstanden op de plots

 • Identificeren van objecten in het plot via ofwel één enkele klik, of klik-en-sleep rechthoek. Resultaten worden weergegeven in het standaard dock Identificatieresultaten, en ondersteunen vector-, raster-, lagen met mazen, en puntenwolken.

Interactieve navigatie van het kaartvenster van het plot wordt ondersteund met de standaard sneltoetsen van QGIS voor verschuiven/zoomen, zoals:

 • Middelste muisknop: Verschuiven

 • Spatiebalk: Verschuiven

 • Ctrl + Spatiebalk: Zoomen

 • Ctrl + muiswiel: Fijn zoomen

Sneltoetsen zijn beschikbaar voor het aanstoten van de boog van het hoogteprofiel naar links en rechts, wat het voor gebruikers mogelijk maakt om de boog door het kaartframe te “schrobben” en de optimale profiellijn te zoeken. De stapafstand is ingesteld om overeen te komen met de tolerantie-afstand van het diagram, zodat één enkele stap zal resulteren in een verschillende set van objecten punt en van puntenwolken die worden weergegeven in het diagram.

Sneltoetsen voor het toetsenbord voor aanstoten zijn:

 • Ctrl+Alt+,: Schrobben naar links

 • Ctrl+Alt+.: Schrobben naar rechts

Voor meer informatie over deze prachtige mogelijkheid en het framewerk, bekijk de presentatie QGIS Elevation Profiles Deep Dive op YouTube.

image48

Dit werd mogelijk gemaakt door Crowdfunding for raster and point clouds improvements

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road Consulting)

Mogelijkheid: Flexibele symbologie voor vectorlagen in hoogteprofielen

Vectorlagen die zijn toegevoegd aan het profieldiagram zullen standaard hun symbologie voor de laag respecteren. Een keuzevak is in de eigenschappen voor de hoogte van de laag toegevoegd om dit uit te schakelen.

Dit betekent dat vectorresultaten in diagrammen voor hoogteprofielen standaard hun objecten weergeven met hun corresponderende renderer 2D, dus aangepaste stijlen, zoals gecategoriseerde klassen, zullen standaard zichtbaar zijn in het profieldiagram.

Er zijn ook opties om de interpretatie van het hoogteprofiel voor vectorlagen te wijzigen. Standaard zal het gereedschap voor het hoogteprofiel een optie voor “individuele objecten”gebruiken, die afzonderlijke posities samplet waar de profiellijn voor het kruisende gedeelte kruist met de vectorobjecten. Er is ook een optie “doorlopend oppervlak” die een interpretatie van het oppervlak zal maken door te interpoleren langs de monsterposities voor verbeterde visualisatie, zoals het produceren van een lijn voor het doorlopend oppervlak uit contourlijnen of ik kaart gebrachte hoogtepunten.

Aanvullende mogelijkheden voor renderen worden verschaft voor de optie voor interpretatie “doorlopend oppervlak”, zoals een symboolstijl “vulling onder”. Dit kan in sommige gevallen gemakkelijker te interpreteren zijn, en helpt in bepaalde disciplines dat conventies van verwachte symbologie overeenkomen.

image49

Dit werd mogelijk gemaakt door Crowdfunding for raster and point clouds improvements

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road Consulting)

Mogelijkheid: Flexibele symbologie voor plotten van profielen van puntenwolken

Lagen van puntenwolken in profieldiagrammen bevatten de volgende mogelijkheden voor symbologie:

 • Weergave in een enkele kleur van punten of een instelling om de classificatie te erven en kleuren vanuit de 2D-symbologie (bijv. RGB-kleuren)

 • Instelling voor het respecteren van de tolerantie voor de afstand van de profielboog

 • Optie om de opaciteit te reduceren van punten die verder van de profielboog liggen

 • Automatisch verfijnen, gebaseerd op het zichtbare gebied van het plot en schaal, met een door de gebruiker te beheren maximale schermfout

 • Beheer over uiterlijk van punten (kleur, grootte en vorm)

image50

Dit werd mogelijk gemaakt door Crowdfunding for raster and point clouds improvements

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road Consulting)

Mogelijkheid: Uittrekken van vectorobjecten voor profieldiagrammen

Het gereedschap voor hoogteprofielen ondersteunt het uittrekken voor vectorobjecten en het verschuiven van hoogten voor het inpassen van 2D-vector in profieldiagrammen. Deze eigenschappen mogen data-bepaald zijn, en zullen ook worden gebruikt als de standaard instellingen voor verschuiving/uittrekken voor alle nieuwe 3D-polygoonsymbolen die voor die laag zijn gemaakt.

image51

Dit werd mogelijk gemaakt door Crowdfunding for raster and point clouds improvements

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road Consulting)

Browser

Mogelijkheid: Beheer contextmenu voor hernoemen groepen Favoriete plaatsen

Maken van nieuwe Favoriete plaatsen vanuit de Browser zal nu standaard vallen in de categorie “Favoriete plaatsen Project”, en een nieuwe optie voor het contextmenu is toegevoegd voor het hernoemen van groepen Favoriete plaatsen. Het bestaande gedrag voor het hernoemen van groepen Favoriete plaatsen met de toets F2 blijft ongewijzigd.

image52

Dit werd mogelijk gemaakt door Camptocamp

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Ismail Sunni

Gegevensproviders

Mogelijkheid: Ondersteuning voor het direct lezen van bestanden van ESRI vectortegelpakketten (.vtpk)

ESRI vectortegelpakketten (bestanden VTPK) kunnen nu direct worden geopend als vectortegellagen via slepen en neerzetten, inclusief ondersteuning voor het vertalen van de stijl.

Dit werd mogelijk gemaakt door North Road Consulting, met dank aan SLYR

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson (North Road Consulting)

Mogelijkheid: Loggen van SQL in paneel Debuggen/Ontwikkeling

Het paneel Debuggen/ontwikkeling bevat nu ondersteuning voor het loggen van query’s van SQL gemaakt door QGIS voor achterliggende gegevensproviders.

Dit verschaft een effectieve methode voor het debuggen van algoritmes en gegevensproviders, als ook het vastleggen van de argumenten voor SQL die worden gemaakt voor het uitvoeren van specifieke acties voor bepaalde providers.

Onthoud dat dit specifiek is ontworpen voor de gereedschappen voor debuggen en ontwikkeling en niet is ontworpen als vervanging voor welke mogelijkheden voor loggen op de achterliggende databasesystemen dan ook.

Dit is geïmplementeerd in lijn met QEP 242.

image53

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

QGIS Server

Mogelijkheid: Alternatieve periodieke controlestrategie voor het detecteren van updates voor het project

QGIS Server verschaft nu een alternatieve strategie lastModified() voor het ongeldig maken van de interne projectcache, wat bedenkingen adresseert over de mogelijkheid van QGIS server om de cache ongeldig te maken wanneer een projectbestand is bijgewerkt op atypische bestandssystemen, zoals NFS, or wanneer het projectbestand is opgeslagen in een databasesysteem als PostgreSQL.

Een asynchrone periodieke controlestrategie met de laatste aangepaste waarde van een project wordt nu verschaft voor het controleren op wijzigingen van de configuratie van het project.

De omgevingsvariabele QGIS_SERVER_PROJECT_CACHE_STRATEGY kan worden gebruikt om de strategie voor het cachen van de server te configureren met de volgende waarden:

 • periodic voor de alternatieve strategie

 • filesystem om de volgstrategie van het bestandssysteem te gebruiken

 • off om het intern cachen volledig uit te schakelen.

QGIS_SERVER_PROJECT_CACHE_CHECK_INTERVAL wordt gebruikt voor het beheren van de interval voor de periodieke strategie.

De strategie QFileSystemWatcher blijft de standaard configuratie.

Dit werd mogelijk gemaakt door 3Liz

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door David Marteau

Mogelijkheid: Meer server parameters voor accentueren van labels toegevoegd

Nieuwe parameters zijn toegevoegd voor het beter plaatsen van geaccentueerde labels op de WMS server, inclusief:

 • HIGHLIGHT_LABELDISTANCE: Afstand tussen het object en het label, gedefinieerd in mm

 • HIGHLIGHT_LABELROTATION: Label rotatie, gedefinieerd in graden

 • HIGHLIGHT_LABELVALI: Verticale uitlijning voor direct op een punt plaatsen van het label

 • HIGHLIGHT_LABELHALI: Horizontale uitlijning voor direct op een punt plaatsen van het label

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door mhugent

Mogelijkheid: Ondersteuning voor eigenschappen van Tijdbeheer voor WMS Server

Eerdere uitgaven van QGIS Server verschaften alleen ondersteuning voor de dimensies van tijd en hoogte voor vectorlagen en verschaften geen integratie met de bijgewerkte API voor eigenschappen van Tijdbeheer, verschaft door QGIS.

QGIS Server is nu uitgebreid om de dimensie tijd te ondersteunen in het antwoord GetCapabilities voor WMS-services, en accepteert een parameter voor een tekenreeks voor de query TIME die capaciteit verschaft voor het filteren van gegevens voor Tijdbeheer.

Parsen van tijd waarden zal worden uitgevoerd met de specificatie voor de implementatie die is verschaft door de OGC API - Features (OAPIF) en gebruikt de volgende structuur:

| interval| syntax | |—|—| | interval-closed | date-time “/” date-time | | interval-open-start | [“..”] “/” date-time | | interval-open-end | date-time “/” [“..”] | | interval | interval-closed / interval-open-start / interval-open-end | | datetime | date-time / interval |

Onthoud dat dit filteren alleen van toepassing is op enkele waarden, en een lijst van instanties of bereiken wordt momenteel niet ondersteund.

Vermijden van conflicten met bestaande stipulaties voor de dimensie TIME voor oudere projecten: als een dimensie TIME expliciet was gedefinieerd voor een vectorlaag, zullen de eigenschappen voor tijdbeheer niet worden geactiveerd en de expliciet ingestelde dimensie TIME zal in plaats daarvan worden gebruikt.

Dit werd mogelijk gemaakt door Gis3W

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Programmeerbaarheid

Mogelijkheid: Een functie QgsScaleCalculator toegevoegd om de breedte van het kaartvenster te berekenen vanuit een opgegeven bereik, schaal en DPI

Een nieuwe functie calculateCanvasWidth( extent, scale ) werd toegevoegd aan de klasse QgsScaleCalculator om de breedte van het kaartvenster af te leiden in eenheden pixel bij het opgeven van een bereik, een schaal en een DPI.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Huidige actie voor symbool leegmaken in widget knop Symbool

Een actie instellen op null / huidige symbool leegmaken is toegevoegd om het huidige symbool leeg te maken voor een widget knop Symbool.

image54

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Belangrijke reparaties

Reparaties van problemen door Even Rouault

Titel probleem

URL Issues (indien gerapporteerd, GitHub)

URL Commit (Github)

3.22 backport commit (GitHub)

WFS provider doesn’t recognize CRS strings other than OGC URNs

#46485

PR #48550

N/B

QgsMapCanvas::showEvent access violation / QGIS crash

#48438

PR #48551

PR #48558

[GDAL provider] Minimal support for GDT_Int64/GDT_UInt64 of GDAL 3.5.0

(niet gerapporteerd)

PR #48553

access to QgsRubberBand-methods crashes QGis

#48471

PR #48554

PR #48561

annotationManager with access to canvas-items crashes QGis

#48436

PR #48554

PR #48561

Can not import excel File with new version of QGIS

#47838

N/B - probleem van freexl. Patch ingediend bij upstream

N/B

Layers added by QGIS are not correct if datasource is a collection

#47610

PR #48556

PR #48572

SQLite: No Spatial Index Creation though QGIS misleadingly reports success

#44513

PR #48557

PR #48565

Saving a large edited point layer takes far too long

#46355

GDAL PR 5730

GDAL PR 5753

Non-existent but registered attribute table in GPKG is added as empty table

#30670

GDAL PR 5752

Niet van toepassing

Accents displayed incorrectly when saving metadata to geopackage

#47435

PR #48625

PR #48631

Raster tiles are clipped based on the gpkg_contents bounding box of a GeoPackage

#45530

Is geen probleem

Pan-action freeze after use of middle mouse button and ‘copy coordinate’

#48645

PR #48666

PR #48684

New GeoPackage layer cannot be loaded (QGIS thinks it’s invalid but it isn’t really)

#48671

PR #48692

PR #48774

[regression] New filter for duplicated WFS layer is also applied on source layer

#48465

PR #48998

N/B

Deze oplossingen voor problemen werden mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donaties en dragende leden)

Deze problemen werden opgelost door Even Rouault

Reparaties van problemen door Alessandro Pasotti

Titel probleem

URL Issues (indien gerapporteerd, GitHub)

URL Commit (Github)

3.22 backport commit (GitHub)

@project_keywords are no longer tested on Rule based filters

#48480

Is geen probleem

No more styles after duplicate layer and change filter in query builder in 3.22.6

#48467

Werkt bij mij op 3.24.2 en master

MSSQL Add Connection Dialog never enables OK button

#48462

Werkt bij mij op master

Highlight of identified feature not displaying correctly on “geometry generator” marker from different CRS

#48439

PR #48579

NOG TE DOEN

Cannot past copied features as temporary scratch layer

#48401

PR #48611

NOG TE DOEN

QGIS crash by opening a form with relation content

#48443

PR #48616

NOG TE DOEN

Relation reference widget: filter expression does not work with variables

#48190

PR #48619

NOG TE DOEN

Random order of attributes in oracle feature query

#35309

PR #48668

nee

CSV datasource not converted from 3.16 to 3.22 correctly - projects not usable anymore

#48587

Werkt bij mij op 3.24 en master

Documentation doctest failure

QGIS developer mail list

QGIS Documentation PR 7581

nee

“Add to group” option in sub layer window always add at top of layer tree

#48694

PR #48696

nee

Name/id of map objects in GetProjectSettings follows an order that is the inverse of the order used to add the map objects in a layout

#46143

PR #48728

nee

Aborted inserts in Postgis geometryless tables are saved anyway

#48171

PR #48741

nee

Inconsistent coordinate rounding in Raster “Layer Properties”

#48767

PR #48790

NOG TE DOEN

Drag and Drop Postgis-Table in QGIS Browser alters name of Geometry-Column

#48748

PR #48796

nee

Layer filter does not work on multiline strings values with linebreaks

#47530

PR #48818

niet nodig

QGIS Crashes while searching in the expression builder

#48189

PR #48856

PR #48864

Server GetPrint with multiple maps following map themes apply prefixed LAYERS (map0:LAYERS) to all maps

PR #48923

PR #48923

NOG TE DOEN

Deze oplossingen voor problemen werden mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donaties en dragende leden)

Deze problemen werden opgelost door Alessandro Pasotti

Deze problemen werden opgelost door Alex Bruy

Titel probleem

URL Issues (indien gerapporteerd, GitHub)

URL Commit (Github)

3.22 backport commit (GitHub)

QgsProcessingParameterMultipleLayers adds an extra list element when reordering inputs

#45634

Werkt bij mij op 3.24 en master

GDAL Vector to Raster (gdal_rasterize) fail to produce ESRI ASCII as output

#39140

Is geen probleem

Processing: Drape / qgis:setzfromraster inconsistent NODATA behaviour

#43650

Werkt bij mij op master

Algorithm output node is placed half outsize model canvas

#48132

PR #48600

PR #48661

Inconsequence in CRS-names/id’s in Copy Coordinate in MapCanvas

#37226

PR #48599

QGIS Batch Mode Populating Form are producing gaps between rows

#43869

PR #48601

PR #48636

Processing settings dialog cleared after a search is done in Settings dialog

#34543

PR #48602

PR #48633

QgsProcessingAlgorithm with FlagHideFromModeler flag is still visible in the Model Designer

#48586

PR #48603

PR #48632

Batch Nominatim Geocoder output directly saved to file has no CRS

#48385

PR #48618

PR #48708

Iterating over features in processing algorithm not creating correct destination folder

#48383

PR #48646

PR #48657

Dragging multiple layers in processing algorithm layer selection widget crashes QGIS

#47728

PR #48649

PR #48656

Deze oplossingen voor problemen werden mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donaties en dragende leden)

Deze problemen werden opgelost door Alex Bruy

Reparaties van problemen door Sandro Santilli

Titel probleem

URL Issues (indien gerapporteerd, GitHub)

URL Commit (Github)

3.22 backport commit (GitHub)

Add simple bash script to run tests as done by CI

QGIS QEP #244

PR #48617

Niet van toepassing

test_provider_eptprovider occasionally aborts

#48778

PR #48793

niet nodig

Issue with QgsVectorLayerUndoCommand class (QGIS crashes)

#23243

PR #48700

PR #48934

Check that source files are not overridden

#25830

PR #48654

Niet van toepassing

TestQgsGdalProvider failures in absence of netcdf support

#48906

PR #48907

PR #48926

test_core_gdalprovider modifies tests/testdata/zip/landsat_b1.zip source file

#48846

PR #48917

PR #48926

Drop gpkg_metadata_reference_column_name_update trigger generated by GDAL < 2.4.0

N/B

PR #48953

PR #48957

Fix test analysis processing modification of source files

#48937

PR #48959

PR #48961

ctest: No module named ‘qgis.server’

#48958

PR #48993

PR #48999

PyQgsLocalServer test fails: AttributeError: module ‘platform’ has no attribute ‘dist’

#48962

PR #48976

PR #49028

Fix old GDAL triggers in geopackage files

N/B

PR #49037

PR #49039

Deze oplossingen voor problemen werden mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donaties en dragende leden)

Deze problemen werden opgelost door Sandro Santilli (strk)

Reparaties van problemen door Nyall Dawson

Titel probleem

URL Issues (indien gerapporteerd, GitHub)

URL Commit (Github)

3.22 backport commit (GitHub)

layer_property(…, ‘path’) should work for all layer types

#49011

PR #49042

PR #49046

Improve UX for virtual layer creation dialog

niet gerapporteerd

PR #49015

Niet van toepassing

[db manager] Don’t load preview layers into project

#47159

PR #49016

PR #49019

Don’t hang when an error occurs while trying to build a virtual layer

#48908

Commit 988edc8700

Te indringend

Don’t offer non-vector layer providers as options for virtual layer

#48908

Commit 988edc8700

Te indringend

Fix selecting/deselecting all in offline editing dialog when some layers are in unchecked groups

#48971

PR #48985

PR #49002

Fix hovering features in attribute table in dark themes selects them

#48914

PR #48986

PR #49001

Fix atlas expression context is not available when rendering item overview frames

#48963

PR #48967

PR #48984

Fix regression where layout attribute table conditional styles don’t apply

#48965

PR #48968

PR #48973

Review and finish open PR PR #48314

Fix geometry based expression attributes for diagrams

#47800

PR #48893

PR #48911

Fix loss of precision when an extent is manually entered in processing extent widgets

#48887

PR #48895

PR #48910

Fix some undersized icons on hidpi displays

niet gerapporteerd

PR #48875

Niet van toepassing

Make atlas coverage layer available to expression builder for custom grid format

#48833

PR #48839

PR #48894

Fix regression where user defined default style doesn’t apply to MapInfo TAB files

#48667

PR #48840

PR #48892

Fix picking values from QgsFeatureListComboBox

#48459

PR #48841

PR #48881

Fix clear values for offset along line spin boxes

niet gerapporteerd

PR #48872

PR #48878

Fix ambiguous “show all labels” setting and address regressions in label when this setting is misinterpreted

#41043

PR #48771

Te indringend

Main annotation layer should follow project crs unless it has items added

#42378

PR #48815

Te indringend

Fix some misleading warnings about transformations for non-earth crs

#42378

PR #48815

Te indringend

Never show the transformation selection dialog for the first layer added to a project

niet gerapporteerd

PR #48811

PR #48814

Ensure layer level expressions work correctly for diagrams

#478000

PR #48803

PR #48813

Fix handling of WMTS sources with dimensions in browser

#36264

PR #48800

PR #48812

Ensure that all units are changed when setting output unit for a symbol

#45961

PR #48786

Fix loss of mesh layer styling when fixing a broken path to a mesh layer

niet gerapporteerd

PR #48765

PR #48768

Show pinned label highlights also for pinned curved labels

#48753

PR #48764

N/B

Don’t hide parts of the mesh renderer widget if the layer is invalid

niet gerapporteerd

PR #48757

Add layer opacity widget in mesh layer renderer properties widget

niet gerapporteerd

PR #48756

Review and finish open PR PR #44941

Fix a crash when QgsProject::instance() is accessed when no QgsApplication exists

niet gerapporteerd

PR #48721

N/B

Better approach to filtering lists by tags which works across different styles

#48659

PR #48689

N/B

Fix slow layout view when atlas is enabled with legend filter enabled

#47033

PR #48686

PR #48704

Fix crash after running model from history dialog

#40258

PR #48687

PR #48709

Fix crash on QGIS exit

zal waarschijnlijk een aantal geopende tickets oplossen, maar heeft bevestiging van de eindgebruiker nodig

Commit 5b052730b5

Te indringend

Add support for map field types to memory provider, avoid data loss in models/processing

niet gerapporteerd

PR #48638

Te indringend

Fix crash when convertng a curved geometry to curves

#48045

#48045

PR #49024

Fix many memory leaks

niet gerapporteerd

PR #48590

N/B

Fix ctrl modifier scrolling on symbol buttons

niet gerapporteerd

PR #48581

N/B

Deze oplossingen voor problemen werden mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donaties en dragende leden)

Deze problemen werden opgelost door Nyall Dawson