Log met wijzigingen voor QGIS 3.28

image1

Datum uitgave 21-10-2022

QGIS 3.28 Firenze introduceert verscheidene updates voor mogelijkheden, aanpassingen van de gebruikerservaringen, verbeteringen voor gebruik, en verbeterde integratie met verschillende merkgebonden services en backends voor gegevens. Het is ook ingesteld om de langverwachte mogelijkheden te introduceren, die worden verschaft door eerdere uitgaven, in de uitgave long-term support release, zoals omschreven in de QGIS Roadmap.

Het welkomstscherm geeft een bijzondere en buitengewone kaart van 1847 van Firenze, of Florence, Italië door Giuseppe Molini weer. Deze schitterende gegraveerde kaart werd origineel getekend in 1731 door de Florentijnse architect Ferdinando Ruggieri. Georiënteerd op het zuiden, bedekt de kaart het oude ommuurde centrum van Florence zoals dat werd uitgebreid aan beide zijden van de rivier de Arno. Het kwadrant rechtsboven geeft het symbool van de lelie van Florence weer. Hoewel afgedrukt in 1847, is deze kaart voorbereid in de stijl van de 17e eeuw door graveren op koperen platen op dik uitgevoerd papier. Firenze in 1847 stond op het punt van een politieke transformatie. Eén jaar na de productie van deze bijzondere kaart gaf de Groothertog van Toscane, als antwoord op de politieke demonstraties in Florence, Toscane zijn eerste grondwet.

Voor een snelle toer door alle nieuw geïntroduceerde functionaliteiten kunt u de video met deze mogelijkheden bekijken op YouTube op https://youtu.be/IEkOhQezQMk

We willen ook nogmaals onze grote dank uitspreken aan alle ontwikkelaars, schrijvers van documentatie, testers en andere mensen die vrijwillig hun tijd en inspanningen ter beschikking stellen (of mensen sponsoren om dat te kunnen doen) om deze uitgave mogelijk te maken. Vanuit de gemeenschap van QGIS hopen we dat u van deze uitgave zult genieten! Als u tijd of geld wilt doneren of op een andere manier betrokken wilt zijn in het opwaarderen van QGIS, kijk dan ook eens op QGIS.ORG en help een handje!

QGIS wordt ondersteund door donoren en dragende leden. Een huidige lijst van donoren die grote en kleine bijdragen hebben gegeven aan het project kan worden bekeken op onze lijst van donoren. Als u een dragend lid voor het project zou willen worden, bekijk dan onze pagina voor dragende leden voor de details. Sponsoren van QGIS helpt ons om fonds te verkrijgen voor onze regelmatige ontmoetingen van ontwikkelaars, de infrastructuur van het project te onderhouden en inspanningen voor het oplossen van problemen te financieren. Een volledige lijst van huidige sponsoren wordt hieronder weergegeven - een welgemeend Bedankt voor al onze sponsoren!

QGIS is gratis software en u bent niet verplicht om maar iets te betalen voor het gebruiken ervan - in feite willen we mensen, wijd en zijd verspreid, aanmoedigen om het te gebruiken, ongeacht hun financiële of sociale status - wij geloven dat het uitrusten van mensen met gereedschappen voor het maken van ruimtelijke beslissingen zal resulteren in een betere wereld voor de gehele mensheid.

Tijdbeheer

Mogelijkheid: Ondersteuning voor Tijdbeheer toegevoegd voor WMTS-lagen met dimensie TIME

Deze verbetering geeft elke dimensie van “time” in WMTS weer om te gebruiken in het framewerk Tijdbeheer, inclusief de mogelijkheid om de lagen te animeren en te beheren via Tijdbeheer.

Wanneer we een dimensie tijd in een WMTS-laag detecteren, laten we die niet langer zien op dezelfde manier als andere niet-tijd dimensies. Het paneel Browser geeft niet de waarden van de dimensies weer, en het toevoegen van de laag via Databron beheren vraagt de gebruiker niet langer om te kiezen tussen de beschikbare tijdwaarden. In plaats daarvan worden deze lagen aangegeven met een nieuw pictogram “Rasterlaag met mogelijke tijd”, en worden toegevoegd aan een project zonder dat de gebruiker een tijdwaarde moet specificeren.

Net als met een WMS(T)-laag, wanneer een WMTS-laag met een ingeschakelde tijd-dimensie wordt toegevoegd aan het project, zal het standaard gaan naar de modus van Tijdbeheer “Automatisch”, wat betekent dat de laag standaard het huidige tijdsbereik van Tijdbeheer zal volgen. Een gebruiker kan dan aangeven om een specifieke statische tijdwaarde voor de laag weer te geven via de pagina Eigenschappen Tijdbeheer van de laag, door “Dynamisch Tijdbeheer” te deselecteren en een specifiek beschikbaar tijdbereik te kieze uit de optie “Vooraf gedefinieerde datum”.

Dit zou de gebruikerservaring moeten unificeren zodat het gebruiken van WMTS tijd-ingeschakelde lagen essentieel identiek is aan het gebruiken van WMS(T)-lagen.

image3

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Kaartgereedschap

Mogelijkheid: Selecteren van objecten vector-tegellagen toestaan

Ondersteuning voor het selecteren van objecten uit vectortegellagen is toegevoegd, wat het voor gebruikers mogelijk maakt de standaard, op kaarten gebaseerde, gereedschappen voor selecteren te gebruiken om interactief objecten uit deze bronnen te selecteren.

Een gebruiker kan, als een vecttortegellaag een selectie heeft:

 • De objecten kopiëren en ze plakken in andere lagen, of ze plakken in een geheugenlaag

 • Andere (niet om te bewerken) gereedschappen gebruiken die werken op selecties, zoals “Zoom naar geselecteerde objecten”/”Verschuif naar geselecteerde objecten”

Selecties kunnen worden gemaakt met behulp van elke van de interactieve op kaarten gebaseerde gereedschappen voor selecteren, bijv. selecteren op rechthoek, vrije hand, polygoon, of straal. Alle sneltoetsen die van toepassing zijn voor selecties van vectors voor toevoegen/aftrekken/kruisen van selecties zijn ook te gebruiken.

Selecteren van objecten wordt uitgevoerd met behulp van het tegel-zoomniveau van het kaartvenster, en dan worden de objecten, die op dit zoomniveau zijn geselecteerd, behouden, zelfs als de gebruiker de schaal van de kaart wijzigt naar een andere zoomniveau voor de vectortegel. Dit betekent dan een gebruiker kan inzoomen en een klein/gedetailleerd object kan selecteren, dan uitzoomen en nog steeds het object op de kaart zien.

Dit werd mogelijk gemaakt door Toitū Te Whenua Land Information New Zealand

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Gebruikersinterface

Mogelijkheid: Exclusief venster, gebaseerd op gebruikerservaringen voor Databronnen beheren

Het dialoogvenster Databronnen beheren is nu ALTIJD niet- modaal, en opties om het als zodanig in te stellen zijn verwijderd. Het dialoogvenster functioneert net als andere typen vensters voor “beheren” in QGIS, zoals de Stijlmanager of Lay-out beheren.

Databronnen beheren zal in plaats daarvan worden behandeld als zijn eigen venster, dat op de voorgrond wordt geplaatst als op de knop Databronnen beheren wordt gedrukt.

image4

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Actie Weergeven in attributentabel toegevoegd aan het menu voor rechtsklikken van symbolen van klassen voor Legenda’s

Een nieuwe actie “Weergeven in attributentabel” is toegevoegd aan het contextmenu voor rechtsklikken voor symbolen van klassen van Legenda’s in de inhoudsopgave. Dit maakt het voor gebruikers mogelijk de attributentabel te openen met een filter dat wordt toegepast om alleen de objecten die relevant zijn voor een bepaalde groep symbolen overeen te laten komen. Dit verschaft een significante verbetering in de uitvoering voor bepaalde gegevenssets, zoals grote vectorlagen, geladen vanaf een bron op afstand.

image5

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Instelling toegevoegd om waarden NULL te verbergen in Identificatieresultaten

De mogelijkheid “Objecten identificeren” verschaft nu de mogelijkheid om waarden NULL te verbergen in de teruggegeven resultaten

image6

Dit werd mogelijk gemaakt door Camptocamp

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Ismail Sunni

Symbologie

Mogelijkheid: Toestaan van beheer over GPS-locatiemarkering

Een nieuwe algemene pagina voor opties voor GPS is geïntroduceerd die nieuwe instellingen bevat voor het beheren van het markeringssymbool dat wordt gebruikt voor de huidige GPS-locatie, en of dit symbool zou moeten worden geroteerd zodat het overeen komt met de GPS-richting.

image7

Dit werd mogelijk gemaakt door Tiwi Resources, Bush Heritage, Australian Wildlife Conservancy

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Nieuwe vormen voor ellips-markeringen toegevoegd

De symboolstijlen voor het type ellipsmarkering bevatten nu aanvullende typen vormen voor:

 • Pentagon

 • Hexagon

 • Octagon

 • 1/3-cirkel

 • Kwartcirkel

 • Ster

image8

Dit werd mogelijk gemaakt door North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door ZayneTomlins

Labelen

Mogelijkheid Ondersteuning toegevoegd voor HTML-vet/cursief/lettergrootte en type lettertype voor labelen

Ondersteuning voor aanvullende tags voor opmaak in HTM zijn toegevoegd om te gebruiken bij labelen (en overal elders waar de tekstrenderer wordt gebruikt).

Onderetunde tags omvatten specifiek:

 • lettertype familie

 • lettergrootte

 • vet

 • cursief

image9

Dit werd mogelijk gemaakt door de Zwitserse QGIS gebruikersgroep.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Optie toegevoegd om absolute eenheden te gebruiken voor regelhoogte

Eerder werd de regelhoogte altijd ingesteld in meervouden van de regelafstand van de tekst. Het is nu echter mogelijk om absolute eenheden te gebruiken voor de regelhoogte (nuttig in contexten waarin gemixte tekstgrootten worden gebruikt binnen één enkel document).

image10

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mazen

Mogelijkheid: Optie toegevoegd om tijdelijke eigenschappen van lagen met mazen opnieuw te laden

Een optie “Verwijzingstijd altijd nemen uit databron” is toegevoegd voor lagen met mazen die, indien geselecteerd, er voor zal zorgen dat de verwijzingstijd opnieuw wordt geladen vanuit de databron en elke keer als de laag opnieuw wordt geladen of het project opnieuw wordt geopend zullende eigenschappen van de tijd automatisch vanuit het bestand worden bijgewerkt.

In eerdere uitgaven, wanneer een laag met mazen een verwijzingstijd en tijdbereik had dat wijzigde, zouden de eigenschappen voor de laag met de tijd niet worden bijgewerkt wanneer de projectie-lagen opnieuw werden geladen, en zou de gebruiker handmatig moeten navigeren naar de mogelijkheid “Opnieuw laden vanaf provider” op de tab Tijdbeheer van de Laag-eigenschappen.

image11

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Vincent Cloarec

3D-objecten

Mogelijkheid: 3D-effect omgeving opnemen

Een nieuw effect voor het opnemen van de omgeving is beschikbaar voor het renderen van gegevens in 3D-weergaven, wat nuttig is voor het verbeteren van de perceptie van diepte van de gegevens in 3D. Dit is een nabewerkings-effect en het kan zelfs worden gecombineerd met eye dome lighting (EDL) voor bijzonder interessante resultaten. Een oversimplificatie van het effect is dat objecten die niet zichtbaar zijn voor de camera worden gebruikt nabijgelegen elementen te voorzien van textuur en donkerder te maken, met het voordeel van het verbeteren van contrast, definitie van het object en differentiatie.

Er is een nieuw item voor het beheren van de status van Ingesloten omgeving weergeven in het configuratiemenu voor 3D-weergaven, al ook extra parameters in het gedeelte Geavanceerd van het dialoogvenster voor configuratie voor het beheren van het fijn afstemmen:

 • Straal De drempel voor de afstand van het berekenen van de Ingesloten omgeving

 • Intensiteit: De sterkte die het effect zou moeten hebben (hogere waarden maken dingen donkerder)

 • Drempel insluiting: Aantal nabijgelegen punten die moeten worden ingesloten om het effect weer te geven (waarden lager dan 50% zullen de uitvoer donkerder maken, maar mogelijk een groter bereik van insluiting geven)

image12

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Martin Dobias & Belgacem Nedjima

Puntenwolken

Mogelijkheid: Exporteren van lagen van puntenwolken

Lagen van puntenwolken ondersteunen nu dat zij worden geëxporteerd naar indelingen voor vector of gegevens voor puntenwolken, met optioneel filteren.

Ondersteunde indelingen omvatten:

 • Tijdelijke tekenlaag (geheugenlaag)

 • GeoPackage

 • Shapefile

 • DXF

 • LAZ (vereist bouwen met WITH_PDAL)

 • Niet-gecomprimeerde LAS-bestanden

Bewerkingen voor exporteren ondersteunen filteren op:

 • Bereik

 • Filteren op bereik Z

 • Beperken van het aantal te exporteren punten

 • Ruimtelijk filteren op polygoonlaag

Aanvullend worden ook de definitie van het CRS voor uitvoer en opnieuw projecteren ondersteund.

image13

Dit werd mogelijk gemaakt door de Staat Vorarlberg en de Zwitserse QGIS gebruikersgroep.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Stefanos Natsis

Mogelijkheid: Eye Dome Lighting voor puntenwolken in 2D-kaartvenster

Het effect Eye dome lighting (EDL) is nu beschikbaar voor puntenwolken in 2D-renderers

image14

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nedjima Belgacem

Expressies

Mogelijkheid: Nieuw formulier voor variabelen van huidige functie van expressies van het huidige object toegevoegd

Dit nieuwe stijl formulier voor variabelen is toegevoegd voor het verwijzen naar het huidige object en de attributen ervan in expressies.

De nieuw geïntroduceerde variabelen zijn:

 • @feature: een vervanging voor $currentfeature, bevat het huidige object

 • @id: een vervanging voor $id, bevat het huidige object-ID

 • @geometry`: een vervanging voor $geometry, bevat de geometrie van het huidige object

Dit is een stap naar het eventueel laten vervallen van de functies in de oudere stijl $, en het verschaffen van een meer consistente benadering tot expressies, in plaats van een onvoorspelbare mix van @/$.

Oudere functies en verwijzingen naar variabelen zullen blijven werken (en zullen waarschijnlijk oneindig blijven werken in verband met de compatibiliteit met oudere projecten). Zij zullen ook (voorlopig) worden weergegeven in de gebruikersinterface om verwarring voor de gebruikers te voorkomen.

image16

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Nieuwe functie shared_paths toegevoegd

Een nieuwe functie shared_paths is toegevoegd die een verzameling teruggeeft met paden die worden gedeeld door de twee geometrieën voor de invoer. Die welke in dezelfde richting gaan staan in het eerste element van de verzameling, die welke in de tegengestelde richting gaan staan in het tweede element. De paden zelf worden gegeven in de richting van de eerste geometrie.

image17

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Functies Make_valid en geom_to_array

Aanvullende functies zijn toegevoegd voor:

 • make_valid: Herstel defecte invoer-geometrieën en geeft de gecorrigeerde geometrieën terug

 • geometries_to_array: Dit converteert een verzameling geometrieën naar een array voor eenvoudiger afhandeling en doorloop

image18

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alex

Mogelijkheid: Functie Holle schil

Een nieuwe functie concave_hull is nu beschikbaar in expressies voor QGIS (GEOS 3.11+)

image19

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Loïc Bartoletti

Feature: Ask for confirmation when discarding expression changes

A new confirmation dialog is now safeguarding users against accidentally discarding their unapplied changes in expression editor dialogs. This safeguard is used in the Expression String Builder, the Expression Dialog (Epsilon icon, e. g. for Geometry Generators or for Pre-calculated Values in the model builder) and the Expression Based Filter (Attribute Table -> Advanced filter expression).

image36

This feature was funded by WhereGroup GmbH

This feature was developed by Johannes Kröger

Gegevensbeheer

Feature: Ask for confirmation when deleting features

A new confirmation dialog appears by default when users perform an action that would delete records, such as using the DEL key or toolbar actions, to further reduce the risks of accidental feature deletion. Additionally, the feature count is now included in the dialog message itself (and is also still displayed in the title bar), making the total number of features deleted more clear to users.

In previous releases, similar confirmation prompts would only be displayed when some features fell out of the extent of the map canvas, or the deletion triggered the removal of child relation features. The new behavior is for the prompt to be enabled by default and disabled by using the “Don’t show this message again” checkbox.

image20

This feature was funded by QGIS user group Switzerland

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Metadata en Metasearch

Feature: Layer metadata data provider search and storage

Implementation of elements from the QEP #250 “Database metadata storage” initiative have been completed and this functionality includes the creation of a new layer metadata API and GUI components.

The following data providers/formats are supported for storing and managing layer metadata in QGIS:

 • GPKG (it was implemented already, I just wrapped it into the new API)

 • Postgres

 • Postgres Raster

In addition, a new layer metadata search tab is available from the data source manager, and an interactive layer metadata search is available using the QGIS locator.

image21

Dit werd mogelijk gemaakt door ARPA Piemonte

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Processing

Feature: Fixed precision support for select processing tools

A new advanced parameter is available for some processing tools which allows the use of the fixed precision parameter provided by GEOS >= 3.9.0. This parameter is listed under advanced parameters as “Grid Size” and is currently supported in the following tools:

 • Overlapping

 • Kruising

 • Verschil

 • Symmetrisch verschil

 • Verenigen

image22

This feature was funded by Orange Telecom FR

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Loïc Bartoletti

Feature: Improved “Make Valid” Algorithms

QGIS can now use the newer refined GEOS 3.10+ methods for validating and repairing geometry features.

image23

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Feature: Default option to show feature count for vector outputs from processing

A new Show feature count for output vector layers setting is available (but disabled by default for performance reasons), which will automatically enable the “show feature count” option on output layers loaded from QGIS processing. This is able to give users a first glimpse of what to expect as an output from a Processing algorithm.

image24

This feature was developed by Germap

Feature: Add relations export option to package layers algorithm

The “Package Layers” processing tool now supports optionally following project relations and exporting related tables following the hierarchy both upstream and downstream, whilst also taking selected features into account.

image25

Dit werd mogelijk gemaakt door ARPA Piemonte

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Feature: Add “Offset” parameter to “Drape” algorithms

Adds the “Offset” parameter to the “Drape (set Z value from raster)” and “Set M value from raster” algorithms. The “Offset” value is algebraically added to the band values after applying the “Scale factor”.

image26

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Andrea Giudiceandrea

Opties voor toepassing en projecten

Feature: Modified project coordinate and bearing display settings

The Coordinate and Bearing Display options in the project settings have been updated in line with the following:

 • Map Units (behavior is the same as previous releases)

 • Map Geographic (modified behavior)

 • Custom Projection Units (new type)

The legacy Geographic (Latitude/ Longitude) option would display values in the map CRS coordinates if the CRS was geographic, otherwise, it would transform coordinates to a hard-coded WGS84 CRS value.

The updated Map Geographic (degrees) option, which supersedes the legacy approach, will display values in the map CRS coordinates if the CRS is geographic, however in instances where it is not, the internal QgsCoordinateReferenceSystem::toGeographicCrs() API will be used to transform the coordinates into the map CRS’ associated geographic CRS. This is helpful in various contexts, such as when analyzing non-earth celestial bodies.

The Custom Projection Units type is a new addition that defaults to WGS84 and allows users to set any CRS they desire as display coordinates.

image27

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Feature: Add support for “user” fonts, and automatic downloading of freely licensed fonts

A new “Fonts” panel has been added to the settings dialog, which provides support for the following functionalities:

 • The ability for users to populate a list of automatic font replacements to apply when loading projects or styles, allowing better support for projects and styles to be used across different operating systems (e.g. replace “Arial” with “Helvetica”).

 • Users can now place TTF or OTF fonts in the “fonts” subfolder of their user profile. These fonts will automatically be loaded at QGIS startup time. This provides a way for users to use fonts without requiring them to be installed on an operating system level, which is often blocked in enterprise environments. The Fonts setting panel lists all installed user fonts and allows users to manage (i.e. remove) previously installed user fonts

 • An API is provided for other tools, such as plugins and other clients, to specify additional user font folders which should be scanned during QGIS startup

 • Automatic downloading of missing fonts is now supported in certain circumstances. If a user opens a project or style, or they try to load a vector tile layer that references fonts that aren’t currently available, then a hard-coded list of freely licensed fonts to download via URL is consulted to determine whether it’s possible to automatically download the font to the user font directory (and notify the user of the font license). A setting to opt out of this behavior is provided in the Fonts panel if so desired.

image28

Dit werd mogelijk gemaakt door Toitū Te Whenua Land Information New Zealand

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Browser

Feature: Implement relationship discovery for OGR layers, and show relationships in browser

The Project Properties → Relations → Discover Relations feature is now able to support OGR layers that support relationships, such GeoPackage (via the related tables extension) and ESRI FileGeodatabases.

The QGIS Browser Panel now includes the ability to show detailed relationship information for these data sources.

image29

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Feature: Modified UX for Geopackage and ESRI File Geodatabase creation

A “New ESRI File Geodatabase” action has been added to the QGIS Browser right-click context menu on directories, and a new “vacuum” action is available for GDB files. (requires GDAL 3.6+)

Additionally, creating a new Geopackage from the same menu will now immediately create an empty GPKG, rather than the legacy behavior of opening a table creation dialog by default (and requiring table creation or users to input dummy data).

https://user-images.githubusercontent.com/1829991/178902332-0e112e73-0140-45b9-84bf-fc7875cb7b98.gif

image30

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Feature: Allow drag and drop of vector layers to non-GPKG OGR database datasets

QGIS now allows drag and drop of vector layers between OGR database datasets that are not stored in GPKG format, for instance, the dragging of a layer onto a GDB to import that dataset into the geodatabase

image31

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Feature: Expose field domain management for non-gpkg OGR sources

The QGIS browser now supports more advanced functionalities for OGR databases that are not in GPKG format, including Field domain management capabilities (creation and listing domains) and table creation. This means that users can manage field domains and create new tables in an existing ESRI FileGeodatabase database from the QGIS Browser interface.

image32

Dit werd mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Gegevensproviders

Feature: Define session role for PostgreSQL connections

A session_role setting can now be specified for PostgreSQL connections to set the user identifier of the active SQL session. Permissions checking for SQL commands are then carried out with the associated named role.

This is highly useful in instances where it is desirable to automatically give ownership of new objects (Tables/ Views/ Functions etc.) to the session_role group, and share ownership and the associated rights with all members of the session_role group.

The specified session_role must be a role that the current session user is a member of, or if the session user is a superuser, any role can be selected.

This feature was funded by 3liz

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door rldhont

Feature: Add subset string (filter) support for arcgis REST layers

This can greatly improve the performance on large layers!

This feature was funded by Naturstyrelsen and Miljøstyrelsen, Danish Ministry of Environment

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Feature: Abstract database provider for renaming fields

A QgsAbstractDatabaseProviderConnection interface has been added for supporting renaming fields, and implemented for OGR connections along with the ability to rename existing fields for supported database connections via the QGIS Browser interface.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Feature: WFS performing binary spatial operations in expressions on server

QGIS used to be able to perform the expression filters of binary spatial operations on the server when the geometry was provided as WKT or in the GML format. This change converts the geometry from being a static variable in the expression to an OGC filter. The WFS URL is then created by combining a bounding box rectangle, layer filter, and the filtering expression.

A feature request computes the expression in advance to find out if it can be performed on the server, then it’s stored in QgsBackgroundCachedSharedData where a new download is triggered.

When a filter request is not a pure binary spatial operation, it will not be evaluated on the server.

This feature was funded by Kanton Schaffhausen

This feature was developed by signedav

Feature: Editing ArcGIS REST Layers

QGIS now supports the editing of ArcGIS feature server layers, such as those hosted on ArcGIS online. Assuming the user has appropriate permissions granted for editing a layer, it will unlock the ability to use the native QGIS tools to edit that layer. These changes include support for the following operations:

 • Deleting features

 • Adding new features

 • Curved geometries (only supported for enterprise ArcGIS server, as ArcGIS online currently has no support for curves)

 • Modifying existing features

 • Modifying attributes (creating fields, deleting fields, creating attribute indexes)

This feature was funded by Naturstyrelsen and Miljøstyrelsen, Danish Ministry of Environment

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Feature: Load raster sublayers from vector tile styles automatically

When loading a new vector tile source into a project, if the associated MapBox GL style includes any raster sublayers, then also load those into the project with converted styles.

Fixes https://github.com/qgis/QGIS/issues/46593

Peek 2022-06-20 12-31

Dit werd mogelijk gemaakt door Toitū Te Whenua Land Information New Zealand

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Feature: Add WMS layers individually

In previous releases, the selection of layers from WMS Servers would be loaded into QGIS as a single project layer. This new functionality provides an optional checkbox to load each of the selected WMS layers into QGIS as distinct project layers.

image34

Dit werd mogelijk gemaakt door Camptocamp

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Ismail Sunni

Feature: Save projects to Oracle Database Provider

QGIS now supports saving projects to Oracle databases.

image35

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Julien Cabieces

QGIS Server

Feature: QGIS_SERVER_ALLOWED_EXTRA_SQL_TOKENS settings variable

This new feature allows specifying extra tokens which may be used for a WMS FILTER definition. The current list of accepted tokens is rather small and this setting will allow system administrators to easily enlarge the list of allowed tokens.

This feature was funded by Zweckverband Grevesmühlen

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Feature: Open layers in a read only mode with QGIS Server

A new QGIS_SERVER_FORCE_READONLY_LAYERS environment variable to force QGIS Server to open layers in read-only mode.

This includes various underlying API changes to support read-only configuration for data provider construction, project structure, and layer properties.

Dit werd mogelijk gemaakt door Ifremer

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door rldhont

Plug-ins

Feature: Changes to plugin automatic updates behaviour

This change moves the old app/plugin_installer/checkOnStart setting key to a new plugins/automatically-check-for-updates key, and switches the default value to enable automatic checks.

This is designed to switch all existing QGIS users to the new default behavior of checking for plugin updates at startup (at a maximum of once every 3 days).

It is intended to offer a better QGIS experience to our users, by proactively informing all users when plugins should be updated, ensuring that ALL users are more likely to upgrade plugins and get the bug fixes for plugins promptly.

Enterprise users who have customised this setting in their deployments will need to adapt their scripts for the new setting key.

Additionally, the option to control the number of days between plugin startup checks has been removed and is hardcoded at 3 days.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Programmeerbaarheid

Feature: Add temporal handling to maps in QGIS Quick

A new implementation has been added to allow the Canvas and Map Settings in QGIS Quick to handle temporal functionality.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Feature: Addition of py-args command line parameter

When running QGIS from the command line with the --code parameter, a new --py-args utility allows the passing of arguments to the python interpreter.

Arguments between --py-args and -- are passed to the python interpreter and ignored by QGIS, so for example, when using the following command:

qgis --code /home/user/example.py --py-args --specialScriptArguments "arg1" 'arg2' -- layer1 layer2

The example.py script will have --specialScriptArguments, arg1, and arg2 passed as system arguments to the python interpreter, whilst layer1 and layer2 will be handled by QGIS normally and loaded as map layers

This feature was funded by Landesamt für Vermessung und Geoinformation Vorarlberg

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Damiano Lombardi

Belangrijke reparaties

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Alessandro Pasotti

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.22 backport commit (GitHub)

GetPrint request of Atlas Template doesn’t respect Project scales

#49900

PR #50199

PR #50214

Attribute Table Integer entries not showing due to window size

#50181

PR #50201

Niet aanbevolen

WFS3 collections field name/displayName mix in request/response

#49399

PR #50203

Niet aanbevolen

QGIS Server WMS GetFeatureInfo does not evaluate represent_value expression in maptip

#30719

PR #50216

PR #50223

“evaluate default value on providers side” block insert on table in the schema with autoincrement

#50168

PR #50230

PR #50333

QGIS not responding when entering page size using custom width or height fields

#50104

Kan niet worden gereproduceerd

“Add Directory…” inputs files from previous selected directory at first instance, then the corret.

#50055

PR #50232

PR #50241

Layer style panel and Layer panel do not show same visibility settings for layer style

#49998

Kan niet worden gereproduceerd

Crash while opening Options dialog after switching locale

#502399

PR #50263

Niet nodig

unreported MSSQL connections API error

Niet gerapporteerd

PR #50194

PR #50454

Identify and select tools don’t work with geometry-based query layers

#50242

Kan niet worden gereproduceerd

Problem with Reloading SLD file in QGIS

#50152

PR #50266

Wachtrij

Unreported endless alg splitwithlines

Niet gerapporteerd

PR #50279

Niet aanbevolen

Processing algorithm “Split with lines” does not split polygon

#50227

Is geen probleem

Expression do not split string in multiple lines

#49666

PR #50295

PR #50455

Problem with exportation of complex SLD

#42348

PR #50342

PR #50354

Wrong interpretation of SLD color opacity

#44657

Is geen probleem

Wrong label size for SLD export/import

#35561

PR #50347

Niet nodig

Exporting SLD doesnt include fill-opacity

#33376

PR #50349

PR #50436

SpatiaLite - Added feature vanishes, attribute dialog does not show required fields

#50523

PR #50573

Wachtrij

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Even Rouault

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.22 backport commit (GitHub)

GML import is missing one feature without geometry

#50215

PR #50231

Niet van toepassing

WFS/QgsOapifProvider does not take the pageSize from the dialog into account

#49404

PR #50236

Niet nodig

[WFS] Layer is added incorrectly as mixed geometry collection

#49335

PR #50237

PR #50353

WFS: missing namespace prefix on geometry and attribute elements in FILTER for WFS GetFeature reques

#49121

PR #50249

PR #50351

[Processing] Fix typo in smoothing parameter name of gdal_grid algorithms

Niet gerapporteerd

PR #50261

PR #50331

WFS client shows wrong CRS

#42627

PR #50272

PR #50328

QGIS doesn’t work properly with WFS 2.0.0 combined with OGC HTTP URI srsName style (e.g. http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/xxxx)

#29391

PR #50281

PR #50386

QGIS ignores field inherited from parent feature type in WFS 2.0 services

#42660

PR #50300

Niet van toepassing

Loading and displaying CADRG/NITF data is slower than it used to be

#49439

PR #50302

PR #50352

world_map.gpkg: little fix to avoid warning with recent GDAL versions

Niet gerapporteerd

PR #50304

Niet nodig

QGIS 3.24.1 (Windows) destroys my VRT raster mosaic

#48052

https://github.com/OSGeo/gdal/pull/6426

PR #50328Bug Title

GML import is missing one feature without geometry

#50215

PR #50231

Niet van toepassing

WFS/QgsOapifProvider does not take the pageSize from the dialog into account

#49404

PR #50236

Niet nodig

[WFS] Layer is added incorrectly as mixed geometry collection

#49335

PR #50237

PR #50353

WFS: missing namespace prefix on geometry and attribute elements in FILTER for WFS GetFeature reques

#49121

PR #50249

PR #50351

[Processing] Fix typo in smoothing parameter name of gdal_grid algorithms

Niet gerapporteerd

PR #50261

PR #50331

WFS client shows wrong CRS

#42627

PR #50272

PR #50328

QGIS doesn’t work properly with WFS 2.0.0 combined with OGC HTTP URI srsName style (e.g. http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/xxxx)

#29391

PR #50281

PR #50386

QGIS ignores field inherited from parent feature type in WFS 2.0 services

#42660

PR #50300

Niet van toepassing

Loading and displaying CADRG/NITF data is slower than it used to be

#49439

PR #50302

PR #50352

world_map.gpkg: little fix to avoid warning with recent GDAL versions

Niet gerapporteerd

PR #50304

Niet nodig

QGIS 3.24.1 (Windows) destroys my VRT raster mosaic

#48052

https://github.com/OSGeo/gdal/pull/6426

PR #50328

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Even Rouault

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Julien Cabieces

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.22 backport commit (GitHub)

QGIS not retrieving sequence from postgis in 3.26

#49463

PR #50247

niet noodzakelijk to bp

SVG is not rendered for SVG Marker symbol

#50208

Kan niet gerepareerd worden, Probleem van Qt

If “estimated metadata” option is checked, feature count for tables/postgis do not work

#46790

PR #50256

PR #50425

Variable raster image source in composer not working

#47981

PR #50277

PR #50332

Print Layout Picture Box reverting to SVG

#38031

PR #50277

PR #50332

Layout picture can not change SVG image to Raster image

#37804

PR #50277

PR #50332

QgsOptionsPageWidget - helpKey and helpSearchPath are not working

#49421

PR #50282

PR #50330

Freeze when opening WFS attribute table from HTTPS server with SSL exception

#42615

PR #50443

geen bp

News feed not loading when using MSI installer

#49097

PR #50443

geen bp

.ci/run_tests.sh: test_core_networkaccessmanager (Timeout)

#50234

PR #50443

SVG Symbol on newer version of QGIS (3.22.7/8/10 tested) make the software lag a lot (and not on 3.4 version).

#49818

Terugkoppeling nodig, niet zeker of het een probleem

Empty Options drop-down menu in Query Logger tab

#50403

PR #50527

geen bp

Build fails with WITH_POSTGRESQL=OFF

#50075

Terugkoppeling

Build fails with WITH_GSL=OFF

#50076

PR #50555

QGIS master exports out of bounds in layout

#48624

Kan niet gerepareerd worden, Probleem van Qt

Layout bleeding to edge outside map window

#49638

Kan niet gerepareerd worden, Probleem van Qt

Freeze with virtual field on $area used as parameter in sum

#49589

PR #50533

PR #50565

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Julien Cabieces

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Paul Blottiere

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.22 backport commit (GitHub)

QGIS Server WFS 1.1.0 GetFeature response - properties with xsi:nil=”true”

#45243

PR #50495

Cannot move labels

#47542

Kan niet worden gereproduceerd

Auxiliary storage and removed layers

#44667

PR #50479

Niet aanbevolen

OPACITIES parameter not handled with Vector Tile layer in GetMap/GetPrint

#50364

PR #50374

PR #50539

Fixes log messages when a job error is not related to a specific layer

Niet gerapporteerd

PR #50372

Niet nodig

Labels: Data defined override of “Show Label” always wants the auxiliary storage option

#47993

PR #50496

PR #50538

Auxiliary storage rotation or offset fields for symbols are visible by default while labels are not

#28548

PR #50498

Improve selection of PostGIS raster overviews

Niet gerapporteerd

PR #50554

PR #50575

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Paul Blottiere

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Sandro Santilli

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.22 backport commit (GitHub)

Crash with offline-editing-core-plugin converting to offline project layer with empty polygon

#50466

PR #50577

Cleanup temporary python test config path when requested

#48884

PR #50608

Include type name in message about unsupported qfield validations

Niet gerapporteerd

PR #50589

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Sandro Santilli (strk)

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Nyall Dawson

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.22 backport commit (GitHub)

Fix regression in column break calculations in legends

#42672

PR #50597

Niet geschikt – te riskant

Fix tracing fails when layer crs differs from map crs

#49247

PR #50612

Niet vereist

Show only available CRS in WMS layer selection widget

#45918

PR #50572

Niet vereist

Fix some overlay algorithms output multipoint geometries but output layer is single point, causing insertion errors

#49456

PR #50567

PR #50641

Fix missing information in crash reports on Windows

#50472

PR #50595

Niet vereist

Fix regression where attribute table dialogs do not open as proper top level windows with their own taskbar entries

#49286

PR #50594

Niet vereist

[georeferencer] Fix options ignored when “create world file only” is active

#49331

PR #50566

Niet vereist

Ensure identify tool uses correct labels for x/y values when coordinate axis order for project is y/x

#50540

PR #50548

Niet vereist

Ensure coordinate display in status bar updates immediately when related settings change, and update the tooltip to match the actual values displayed in the widget

#50540

PR #50548

Niet vereist

Fix rendering of linestrings with nan z values

#50510

PR #50549

Niet vereist

Fix broken logic in clearing python console history

Niet gerapporteerd

PR #50504

PR #50515

Fix QgsFileWidget does not reactivate widget’s window after selecting a file/folder via the browse button on mac

Niet gerapporteerd

PR #50501

PR #50502

Fix code folding not shown for non-python code editor classes

Niet gerapporteerd

PR #50492

Fix leak in GEOS geometry library use

Niet gerapporteerd

PR #50379

Fix raster contour renderer ignores opacity setting

#41663

PR #50382

Niet geschikt – te riskant

Fix truncation of recent project list removes too many items, raises a warning

Niet gerapporteerd

PR #50394

PR #50397

Fix dizzy easter egg

#50345

PR #50380

Niet vereist

Fix point pattern fill sometimes ignores symbol opacity setting

#48031

PR #50384

Niet geschikt – te riskant

Fix broken path in svg raises Qt warnings while rendering

Niet gerapporteerd

PR #50383

Ensure correct expression context is used when generating symbol preview icons

#49106

PR #50393

Niet geschikt – te riskant

[spatialite] Fix corrupted default attribute values when fields are loaded using gaiaVectorLayer

Privé gerapporteerd

PR #50360

PR #50361

Fix handling of vector tiles when zoom level 0 is not available

#47934

PR #50337

Niet vereist

Fix drag and drop of files to georeferencer window

#49175

PR #50338

Niet vereist

Never try to handle base parameter type values as map layers in QgsProcessingParameterDefinition::valueAs* methods

#48598

PR #50327

Niet vereist

Avoid a redundant calculation of visible layer extent in overview canvas

Niet gerapporteerd

PR #50329

PR #50336

Show standard Rendering tab in point cloud layer properties, add missing scale range widget to mesh layer properties

#50268

PR #50326

Niet geschikt

Show standard Rendering tab in point cloud layer properties, add missing scale range widget to mesh layer properties

#50268

PR #50326

Niet geschikt

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Loïc Bartoletti

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.22 backport commit (GitHub)

Fix “Add Ring” tool doesn’t consider all the overlapping features

#23113

#50447

Niet geschiky - voegy nieuwe methoden toe

Fix wkbType cast from OGR 25D Type

#50218

#50233

#50251

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Loïc Bartoletti