Log met wijzigingen voor QGIS 3.28

image1

Datum uitgave 21-10-2022

QGIS 3.28 Firenze introduceert verscheidene updates voor mogelijkheden, aanpassingen van de gebruikerservaringen, verbeteringen voor gebruik, en verbeterde integratie met verschillende merkgebonden services en backends voor gegevens. Het is ook ingesteld om de langverwachte mogelijkheden te introduceren, die worden verschaft door eerdere uitgaven, in de uitgave long-term support release, zoals omschreven in de QGIS Roadmap.

Het welkomstscherm geeft een bijzondere en buitengewone kaart van 1847 van Firenze, of Florence, Italië door Giuseppe Molini weer. Deze schitterende gegraveerde kaart werd origineel getekend in 1731 door de Florentijnse architect Ferdinando Ruggieri. Georiënteerd op het zuiden, bedekt de kaart het oude ommuurde centrum van Florence zoals dat werd uitgebreid aan beide zijden van de rivier de Arno. Het kwadrant rechtsboven geeft het symbool van de lelie van Florence weer. Hoewel afgedrukt in 1847, is deze kaart voorbereid in de stijl van de 17e eeuw door graveren op koperen platen op dik uitgevoerd papier. Firenze in 1847 stond op het punt van een politieke transformatie. Eén jaar na de productie van deze bijzondere kaart gaf de Groothertog van Toscane, als antwoord op de politieke demonstraties in Florence, Toscane zijn eerste grondwet.

Voor een snelle toer door alle nieuw geïntroduceerde functionaliteiten kunt u de video met deze mogelijkheden bekijken op YouTube op https://youtu.be/IEkOhQezQMk

We willen ook nogmaals onze grote dank uitspreken aan alle ontwikkelaars, schrijvers van documentatie, testers en andere mensen die vrijwillig hun tijd en inspanningen ter beschikking stellen (of mensen sponsoren om dat te kunnen doen) om deze uitgave mogelijk te maken. Vanuit de gemeenschap van QGIS hopen we dat u van deze uitgave zult genieten! Als u tijd of geld wilt doneren of op een andere manier betrokken wilt zijn in het opwaarderen van QGIS, kijk dan ook eens op QGIS.ORG en help een handje!

QGIS wordt ondersteund door donoren en dragende leden. Een huidige lijst van donoren die grote en kleine bijdragen hebben gegeven aan het project kan worden bekeken op onze lijst van donoren. Als u een dragend lid voor het project zou willen worden, bekijk dan onze pagina voor dragende leden voor de details. Sponsoren van QGIS helpt ons om fonds te verkrijgen voor onze regelmatige ontmoetingen van ontwikkelaars, de infrastructuur van het project te onderhouden en inspanningen voor het oplossen van problemen te financieren. Een volledige lijst van huidige sponsoren wordt hieronder weergegeven - een welgemeend Bedankt voor al onze sponsoren!

QGIS is gratis software en u bent niet verplicht om maar iets te betalen voor het gebruiken ervan - in feite willen we mensen, wijd en zijd verspreid, aanmoedigen om het te gebruiken, ongeacht hun financiële of sociale status - wij geloven dat het uitrusten van mensen met gereedschappen voor het maken van ruimtelijke beslissingen zal resulteren in een betere wereld voor de gehele mensheid.

Belangrijke wijzigingen

Mogelijkheid: Vervallen achterwaartse compatibiliteit voor symbologie in project met QGIS 3.16 en ouder

Eerdere uitgaven van QGIS zouden significante hoeveelheden compatibiliteits-objecten schrijven naar de XML-structuur van projectbestanden om achterwaartse compatibiliteit te behouden voor symbologieën om er voor te zorgen dat projectbestanden kunnen worden geopend met QGIS 3.16 en ouder. Deze compatibiliteit is verwijderd uit toekomstige uitgaven, wat een significante optimalisatie voor de structuur van projectbestanden verschaft.

Tijdbeheer

Mogelijkheid: Ondersteuning voor Tijdbeheer toegevoegd voor WMTS-lagen met dimensie TIME

Deze verbetering geeft elke dimensie van “time” in WMTS weer om te gebruiken in het framewerk Tijdbeheer, inclusief de mogelijkheid om de lagen te animeren en te beheren via Tijdbeheer.

Wanneer we een dimensie tijd in een WMTS-laag detecteren, laten we die niet langer zien op dezelfde manier als andere niet-tijd dimensies. Het paneel Browser geeft niet de waarden van de dimensies weer, en het toevoegen van de laag via Databron beheren vraagt de gebruiker niet langer om te kiezen tussen de beschikbare tijdwaarden. In plaats daarvan worden deze lagen aangegeven met een nieuw pictogram “Rasterlaag met mogelijke tijd”, en worden toegevoegd aan een project zonder dat de gebruiker een tijdwaarde moet specificeren.

Net als met een WMS(T)-laag, wanneer een WMTS-laag met een ingeschakelde tijd-dimensie wordt toegevoegd aan het project, zal het standaard gaan naar de modus van Tijdbeheer “Automatisch”, wat betekent dat de laag standaard het huidige tijdsbereik van Tijdbeheer zal volgen. Een gebruiker kan dan aangeven om een specifieke statische tijdwaarde voor de laag weer te geven via de pagina Eigenschappen Tijdbeheer van de laag, door “Dynamisch Tijdbeheer” te deselecteren en een specifiek beschikbaar tijdbereik te kieze uit de optie “Vooraf gedefinieerde datum”.

Dit zou de gebruikerservaring moeten unificeren zodat het gebruiken van WMTS tijd-ingeschakelde lagen essentieel identiek is aan het gebruiken van WMS(T)-lagen.

image3

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Kaartgereedschap

Mogelijkheid: Selecteren van objecten vector-tegellagen toestaan

Ondersteuning voor het selecteren van objecten uit vectortegellagen is toegevoegd, wat het voor gebruikers mogelijk maakt de standaard, op kaarten gebaseerde, gereedschappen voor selecteren te gebruiken om interactief objecten uit deze bronnen te selecteren.

Een gebruiker kan, als een vecttortegellaag een selectie heeft:

 • De objecten kopiëren en ze plakken in andere lagen, of ze plakken in een geheugenlaag

 • Andere (niet om te bewerken) gereedschappen gebruiken die werken op selecties, zoals “Zoom naar geselecteerde objecten”/”Verschuif naar geselecteerde objecten”

Selecties kunnen worden gemaakt met behulp van elke van de interactieve op kaarten gebaseerde gereedschappen voor selecteren, bijv. selecteren op rechthoek, vrije hand, polygoon, of straal. Alle sneltoetsen die van toepassing zijn voor selecties van vectors voor toevoegen/aftrekken/kruisen van selecties zijn ook te gebruiken.

Selecteren van objecten wordt uitgevoerd met behulp van het tegel-zoomniveau van het kaartvenster, en dan worden de objecten, die op dit zoomniveau zijn geselecteerd, behouden, zelfs als de gebruiker de schaal van de kaart wijzigt naar een andere zoomniveau voor de vectortegel. Dit betekent dan een gebruiker kan inzoomen en een klein/gedetailleerd object kan selecteren, dan uitzoomen en nog steeds het object op de kaart zien.

Dit werd mogelijk gemaakt door Toitū Te Whenua Land Information New Zealand

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Gebruikersinterface

Mogelijkheid: Exclusief venster, gebaseerd op gebruikerservaringen voor Databronnen beheren

Het dialoogvenster Databronnen beheren is nu ALTIJD niet- modaal, en opties om het als zodanig in te stellen zijn verwijderd. Het dialoogvenster functioneert net als andere typen vensters voor “beheren” in QGIS, zoals de Stijlmanager of Lay-out beheren.

Databronnen beheren zal in plaats daarvan worden behandeld als zijn eigen venster, dat op de voorgrond wordt geplaatst als op de knop Databronnen beheren wordt gedrukt.

image4

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Actie Weergeven in attributentabel toegevoegd aan het menu voor rechtsklikken van symbolen van klassen voor Legenda’s

Een nieuwe actie “Weergeven in attributentabel” is toegevoegd aan het contextmenu voor rechtsklikken voor symbolen van klassen van Legenda’s in de inhoudsopgave. Dit maakt het voor gebruikers mogelijk de attributentabel te openen met een filter dat wordt toegepast om alleen de objecten die relevant zijn voor een bepaalde groep symbolen overeen te laten komen. Dit verschaft een significante verbetering in de uitvoering voor bepaalde gegevenssets, zoals grote vectorlagen, geladen vanaf een bron op afstand.

image5

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Instelling toegevoegd om waarden NULL te verbergen in Identificatieresultaten

De mogelijkheid “Objecten identificeren” verschaft nu de mogelijkheid om waarden NULL te verbergen in de teruggegeven resultaten

image6

Dit werd mogelijk gemaakt door Camptocamp

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Ismail Sunni

Symbologie

Mogelijkheid: Toestaan van beheer over GPS-locatiemarkering

Een nieuwe algemene pagina voor opties voor GPS is geïntroduceerd die nieuwe instellingen bevat voor het beheren van het markeringssymbool dat wordt gebruikt voor de huidige GPS-locatie, en of dit symbool zou moeten worden geroteerd zodat het overeen komt met de GPS-richting.

image7

Dit werd mogelijk gemaakt door Tiwi Resources, Bush Heritage, Australian Wildlife Conservancy

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Nieuwe vormen voor ellips-markeringen toegevoegd

De symboolstijlen voor het type ellipsmarkering bevatten nu aanvullende typen vormen voor:

 • Pentagon

 • Hexagon

 • Octagon

 • 1/3-cirkel

 • Kwartcirkel

 • Ster

image8

Dit werd mogelijk gemaakt door North Road

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door ZayneTomlins

Labelen

Mogelijkheid Ondersteuning toegevoegd voor HTML-vet/cursief/lettergrootte en type lettertype voor labelen

Ondersteuning voor aanvullende tags voor opmaak in HTM zijn toegevoegd om te gebruiken bij labelen (en overal elders waar de tekstrenderer wordt gebruikt).

Onderetunde tags omvatten specifiek:

 • lettertype familie

 • lettergrootte

 • vet

 • cursief

image9

Dit werd mogelijk gemaakt door de Zwitserse QGIS gebruikersgroep.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Optie toegevoegd om absolute eenheden te gebruiken voor regelhoogte

Eerder werd de regelhoogte altijd ingesteld in meervouden van de regelafstand van de tekst. Het is nu echter mogelijk om absolute eenheden te gebruiken voor de regelhoogte (nuttig in contexten waarin gemixte tekstgrootten worden gebruikt binnen één enkel document).

image10

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mazen

Mogelijkheid: Optie toegevoegd om tijdelijke eigenschappen van lagen met mazen opnieuw te laden

Een optie “Verwijzingstijd altijd nemen uit databron” is toegevoegd voor lagen met mazen die, indien geselecteerd, er voor zal zorgen dat de verwijzingstijd opnieuw wordt geladen vanuit de databron en elke keer als de laag opnieuw wordt geladen of het project opnieuw wordt geopend zullende eigenschappen van de tijd automatisch vanuit het bestand worden bijgewerkt.

In eerdere uitgaven, wanneer een laag met mazen een verwijzingstijd en tijdbereik had dat wijzigde, zouden de eigenschappen voor de laag met de tijd niet worden bijgewerkt wanneer de projectie-lagen opnieuw werden geladen, en zou de gebruiker handmatig moeten navigeren naar de mogelijkheid “Opnieuw laden vanaf provider” op de tab Tijdbeheer van de Laag-eigenschappen.

image11

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Vincent Cloarec

3D-objecten

Mogelijkheid: 3D-effect omgeving opnemen

Een nieuw effect voor het opnemen van de omgeving is beschikbaar voor het renderen van gegevens in 3D-weergaven, wat nuttig is voor het verbeteren van de perceptie van diepte van de gegevens in 3D. Dit is een nabewerkings-effect en het kan zelfs worden gecombineerd met eye dome lighting (EDL) voor bijzonder interessante resultaten. Een oversimplificatie van het effect is dat objecten die niet zichtbaar zijn voor de camera worden gebruikt nabijgelegen elementen te voorzien van textuur en donkerder te maken, met het voordeel van het verbeteren van contrast, definitie van het object en differentiatie.

Er is een nieuw item voor het beheren van de status van Ingesloten omgeving weergeven in het configuratiemenu voor 3D-weergaven, al ook extra parameters in het gedeelte Geavanceerd van het dialoogvenster voor configuratie voor het beheren van het fijn afstemmen:

 • Straal De drempel voor de afstand van het berekenen van de Ingesloten omgeving

 • Intensiteit: De sterkte die het effect zou moeten hebben (hogere waarden maken dingen donkerder)

 • Drempel insluiting: Aantal nabijgelegen punten die moeten worden ingesloten om het effect weer te geven (waarden lager dan 50% zullen de uitvoer donkerder maken, maar mogelijk een groter bereik van insluiting geven)

image12

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Martin Dobias & Belgacem Nedjima

Puntenwolken

Mogelijkheid: Exporteren van lagen van puntenwolken

Lagen van puntenwolken ondersteunen nu dat zij worden geëxporteerd naar indelingen voor vector of gegevens voor puntenwolken, met optioneel filteren.

Ondersteunde indelingen omvatten:

 • Tijdelijke tekenlaag (geheugenlaag)

 • GeoPackage

 • Shapefile

 • DXF

 • LAZ (vereist bouwen met WITH_PDAL)

 • Niet-gecomprimeerde LAS-bestanden

Bewerkingen voor exporteren ondersteunen filteren op:

 • Bereik

 • Filteren op bereik Z

 • Beperken van het aantal te exporteren punten

 • Ruimtelijk filteren op polygoonlaag

Aanvullend worden ook de definitie van het CRS voor uitvoer en opnieuw projecteren ondersteund.

image13

Dit werd mogelijk gemaakt door de Staat Vorarlberg en de Zwitserse QGIS gebruikersgroep.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Stefanos Natsis

Mogelijkheid: Eye Dome Lighting voor puntenwolken in 2D-kaartvenster

Het effect Eye dome lighting (EDL) is nu beschikbaar voor puntenwolken in 2D-renderers

image14

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nedjima Belgacem

Expressies

Mogelijkheid: Nieuw formulier voor variabelen van huidige functie van expressies van het huidige object toegevoegd

Dit nieuwe stijl formulier voor variabelen is toegevoegd voor het verwijzen naar het huidige object en de attributen ervan in expressies.

De nieuw geïntroduceerde variabelen zijn:

 • @feature: een vervanging voor $currentfeature, bevat het huidige object

 • @id: een vervanging voor $id, bevat het huidige object-ID

 • @geometry`: een vervanging voor $geometry, bevat de geometrie van het huidige object

Dit is een stap naar het eventueel laten vervallen van de functies in de oudere stijl $, en het verschaffen van een meer consistente benadering tot expressies, in plaats van een onvoorspelbare mix van @/$.

Oudere functies en verwijzingen naar variabelen zullen blijven werken (en zullen waarschijnlijk oneindig blijven werken in verband met de compatibiliteit met oudere projecten). Zij zullen ook (voorlopig) worden weergegeven in de gebruikersinterface om verwarring voor de gebruikers te voorkomen.

image16

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Nieuwe functie shared_paths toegevoegd

Een nieuwe functie shared_paths is toegevoegd die een verzameling teruggeeft met paden die worden gedeeld door de twee geometrieën voor de invoer. Die welke in dezelfde richting gaan staan in het eerste element van de verzameling, die welke in de tegengestelde richting gaan staan in het tweede element. De paden zelf worden gegeven in de richting van de eerste geometrie.

image17

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Functies Make_valid en geom_to_array

Aanvullende functies zijn toegevoegd voor:

 • make_valid: Herstel defecte invoer-geometrieën en geeft de gecorrigeerde geometrieën terug

 • geometries_to_array: Dit converteert een verzameling geometrieën naar een array voor eenvoudiger afhandeling en doorloop

image18

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alex

Mogelijkheid: Functie Holle schil

Een nieuwe functie concave_hull is nu beschikbaar in expressies voor QGIS (GEOS 3.11+)

image19

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Loïc Bartoletti

Mogelijkheid: Vragen naar bevestiging bij annuleren van wijzigingen in expressies

Een nieuw dialoogvenster voor bevestiging beschermt gebruikers nu tegen het per ongeluk annuleren van hun nog niet toegepast wijzigingen in dialoogvensters van de Expressiebewerker. Deze bescherming wordt gebruikt in de Expressie-tekenreeksbouwer, het dialoogvenster Expressie (pictogram Ypsilon, bijv. voor Geometrie-generatoren of voor Vooraf berekende waarden in Modellen bouwen) en het op Expressie gebaseerd filter (Attributentabel -> Geavanceerde filterexpressie).

image36

Dit werd mogelijk gemaakt door WhereGroup GmbH

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Johannes Kröger

Gegevensbeheer

Mogelijkheid: Vragen naar bevestiging bij verwijderen van objecten

Een nieuw dialoogvenster voor bevestiging verschijnt als gebruikers proberen een actie uit te voeren die records zou verwijderen, zoals het gebruiken van de toets DEL of acties op werkbalken om het risico van per ongeluk verwijderde objecten nog verder te beperken. Aanvullend is de telling van het aantal objecten nu opgenomen in het bericht van het dialoogvenster zelf (en wordt ook nog steeds weergegeven in de titelbalk), wat het totale aantal verwijderde objecten duidelijker maakt voor de gebruikers.

In eerdere uitgaven zouden soortgelijke prompts voor bevestiging alleen worden weergegeven als sommige objecten buiten het bereik van het kaartvenster vielen, of het verwijderen activeerde het verwijderen van objecten van kind-relaties. Het nieuwe gedrag is dat de prompt standaard is ingeschakeld en kan worden uitgeschakeld met het keuzevak “Dit bericht niet opnieuw weergeven”.

image20

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS User Group Switzerland

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Metadata en Metasearch

Mogelijkheid: Zoeken en opslaan van metadata van de gegevensprovider van de laag

Implementatie van elementen van de QEP #250 “Database metadata storage” Het initiatief is voltooid en deze functionaliteit omvat met maken van een nieuwe API voor metadata voor de laag en componenten voor de GUI.

De volgende gegevensproviders/indelingen worden ondersteund voor het opslaan en beheren van metatdata van de laag in QGIS:

 • GPKG (was al geïmplementeerd, ik verpakte hem slechts in de nieuwe API)

 • Postgres

 • Postgres Raster

In aanvulling daarop is een tab Zoeken voor metadata van de laag beschikbaar in Databronnen beheren, en een interactieve zoekactie voor metadata van de laag beschikbaar met de Locatiebalk van QGIS.

image21

Dit werd mogelijk gemaakt door ARPA Piemonte

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Processing

Mogelijkheid: Ondersteuning voor vaste precisie voor gereedschap van Processing voor selecteren

Een nieuwe geavanceerde parameter is beschikbaar voor enkele gereedschappen van Processing die het mogelijk maakt om de parameter fixed precision te gebruiken, die wordt verschaft door GEOS >= 3.9.0. Deze parameter is vermeld onder Geavanceerde parameters als “Grid Size” en wordt momenteel ondersteund in de volgende gereedschappen:

 • Overlapping

 • Kruising

 • Verschil

 • Symmetrisch verschil

 • Verenigen

image22

Dit werd mogelijk gemaakt door Orange Telecom FR

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Loïc Bartoletti

Mogelijkheid: Verbeterde algortimes “Make Valid”

QGIS kan nu de nieuwere verfijnde methoden voor GEOS 3.10+ gebruiken voor valideren en repareren van objecten geometrie.

image23

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Standaard optie om de telling voor vectoruitvoer vanuit Processing weer te geven

Een nieuwe instelling Telling van objecten weergeven voor uitvoer vectorlagen is beschikbaar (maar standaard uitgeschakeld om redenen van uitvoering), die automatisch de optie “Telling objecten weergeven” zal weergeven op uitvoerlagen die worden geladen vanuit QGIS Processing. Dit is een mogelijkheid om gebruikers een eerste glimp te geven van wat te verwachten als een uitvoer van een algoritme van Processing.

image24

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Germap

Mogelijkheid: Optie voor het exporteren van relaties naar het algoritme voor verpakken van lagen

Het gereedschap “Pakketlagen” ondersteunt nu optioneel de volgende project-relaties nn het exporteren van gerelateerde tabellen, die die hiërarchie zowel naar boven als naar beneden volgen, terwijl ook rekening wordt gehouden met geselecteerde objecten.

image25

Dit werd mogelijk gemaakt door ARPA Piemonte

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Parameter “Verspringing” toegevoegd aan algoritmes “Drape”

Voegt de parameter “Verspringing” toe aan de algoritmes “Drape (Z-waarde instellen vanuit raster)” en “Z-waarde instellen vanuit raster”. De waarde “Verspringing” is algebraïsch toegevoegd aan de bandwaarden na het toepassen van de “Schaalfactor”.

image26

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Andrea Giudiceandrea

Opties voor toepassing en projecten

Mogelijkheid: Aangepaste instellingen projectcoördinaat en weergave van richting

De opties voor Weergave Coördinaat en richting in de projecteigenschappen zijn bijgewerkt in lijn met het volgende:

 • Kaarteenheden (gedrag is hetzelfde als in eerdere uitgaven)

 • Geografische kaart (aangepast gedrag)

 • Eenheden aangepaste projecties (nieuw type)

De oudere optie Geografische kaart (Latitude/ Longitude) zou waarden weergeven in de coördinaten van het CRS, als het CRS geografisch was, anders zou het waarden transformeren naar een hard-gecodeerde waarde in CRS WGS84.

De bijgewerkte optie Kaarteenheden (graden), die de oudere benadering vervangt zal waarde weergeven in de coördinaten van het kaart-CRS, als het CRS geografisch is, echter in gevallen waarin dat niet het geval is, zal de interne API QgsCoordinateReferenceSystem::toGeographicCrs() worden gebruikt om de coördinaten te transformeren naar de met het kaart-CRS geassocieerde geografische CRS. Dit is in verscheidene contexten nuttig, zoals bij het analyseren van niet-aardse hemellichamen.

Het type Eenheden aangepaste projecties is een nieuwe aanvulling die standaard terugvalt op WGS84 en gebruikers in staat stelt elke CRS dat zij willen in te stellen om de coördinaten weer te geven.

image27

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Ondersteuning toegevoegd voor lettertypen van “gebruikers”, en automatisch downloaden van vrije gelicenseerde lettertypen

Een nieuw paneel “Lettertypen” is toegevoegd aan het dialoogvenster Instellingen, dat ondersteuning verschaft voor de volgende functionaliteiten:

 • De mogelijkheid voor gebruikers om een lijst te vullen met automatisch te vervangen lettertypen om toe te passen bij het laden van projecten of stijlen, wat betere ondersteuning voor projecten en stijlen mogelijk maakt als zij worden gebruikt over verschillende besturingssystemen (bijv. vervang “Arial” door “Helvetica”).

 • Gebruikers kunnen nu lettertypen TTF of OTF plaatsen in de submap “fonts” van hun gebruikersprofiel. Deze lettertypen zullen automatisch worden geladen bij het opstarten van QGIS. Dit verschaft een manier voor gebruikers om lettertypen te gebruiken zonder dat zij moeten zijn geïnstalleerd op het niveau van het besturingssysteem, wat vaak is geblokkeerd in zakelijke netwerken. Het paneel Instellingen lettertypen vermeldt alle geïnstalleerde lettertypen van de gebruiker en stelt gebruikers in staat ze te beheren (d.i. verwijderen van) eerder geïnstalleerde lettertypen van de gebruiker

 • Een API wordt verschaft voor andere gereedschappen, zoals plug-ins en andere cliënten, om aanvullende mappen voor lettertypen van gebruikers te specificeren, die zouden moeten worden gescand bij het opstarten van QGIS

 • Automatisch downloaden van ontbrekende lettertypen wordt nu in bepaalde omstandigheden ondersteund. Als een gebruiker een project of stijl opent, of zij proberen een vectortegel-laag te laden die naar lettertypen verwijst die momenteel niet beschikbaar zijn, dan wordt een hard-gecodeerde lijst van vrij gelicenseerde lettertypen, die kunnen worden gedownload via URL, geconsulteerd om te bepalen of het mogelijk is om het lettertype automatisch te downloaden naar de map voor de lettertypen van de gebruiker (en de gebruiker te notificeren over de licentie van het lettertype). Een instelling om dit gedrag uit te kunnen schakelen wordt, indien gewenst, verschaft in het paneel Lettertypen.

image28

Dit werd mogelijk gemaakt door Toitū Te Whenua Land Information New Zealand

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Browser

Mogelijkheid: Implementeren van het ontdekken van relaties voor lagen van OGR, en relatens weergeven in browser

De mogelijkheid Project Eigenschappen → Relaties → Relaties ontdekken is nu in staat lagen van OGR te ondersteunen die relaties ondersteunen, zoals GeoPackage (via de uitbreiding van de gerelateerde tabellen) en ESRI FileGeodatabases.

Het paneel QGIS Browser bevat nu de mogelijkheid om gedetailleerde informatie voor de relaties van deze databronnen weer te geven.

image29

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Aangepaste UX voor het maken van Geopackage en ESRI File Geodatabase

Een actie “Nieuwe ESRI File Geodatabase” is toegevoegd aan het contextmenu met rechts klikken van de QGIS Browser voor mappen, en een nieuwe actie “vacuum” is beschikbaar voor ebstanden van GDB files. (vereist GDAL 3.6+)

Aanvullend zal het maken van een nieuwe Geopackage vanuit hetzelfde menu nu onmiddellijk een lege GPKG maken, in plaats van het oudere standaard gedrag van het openen van een dialoogvenster voor het maken van een tabel (en het maken van een tabel te vereisen of gebruikers dummy gegevens in te laten voeren).

https://user-images.githubusercontent.com/1829991/178902332-0e112e73-0140-45b9-84bf-fc7875cb7b98.gif

image30

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Toestaan van verslepen van vectorlagen naar niet-GPKG OGR database-gegevenssets

QGIS staat nu het slepen en neerzetten van vectorlagen toe tussen OGR-database-gegevenssets die niet zijn opgeslagen in de indeling GPKG. Bijvoorbeeld het slepen van een laag op een GDB om die gegevensset te importeren in de geodatabase

image31

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Beheren van velddomein weergeven voor niet-gpkg OGR-bronnen

De QGIS Browser ondersteunt nu meer geavanceerde functionaliteiten voor databases van OGR die niet in de indeling GPKG zijn, inclusief mogelijkheden voor het Beheren van velddomeinen (maken en vermelden van domeinen) en het maken van tabellen. Dit betekent dat gebruikers velddomeinen kunnen beheren en nieuwe tabellen kunnen maken in een bestaande ESRI FileGeodatabase-database vanuit de interface van QGIS Browser.

image32

Dit werd mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Gegevensproviders

Mogelijkheid: Rol voor sessie definiëren voor verbindingen van PostgreSQL

Een instelling session_role kan nu worden gespecificeerd voor verbindingen voor PostgreSQL om de identificatie van de gebruiker van de actieve SQL-sessie in te stellen. Rechten voor controles van de opdrachten voor SQL worden dan uitgevoerd met de geassocieerde benoemde rol.

Dit is in het bijzonder heel nuttig in gevallen waar het gewenst is om automatisch eigenaarschap te geven voor nieuwe objecten (Tabellen/ Views/ Functies etc.) aan de groep session_role, en het eigenaarschap en de geassocieerde rechten te delen met alle leden van de groep session_role.

De gespecificeerde session_role moet een rol zijn waarvan de huidige gebruiker lid is, of als de gebruiker van de sessie een superuser is, mag elke rol worden geselecteerd.

Dit werd mogelijk gemaakt door 3liz

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door rldhont

Mogelijkheid: Ondersteuning toegevoegd voor subset string-(filter) voor Arcgis REST-lagen

Dit kan de uitvoering op grote lagen enorm verbeteren!

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door Naturstyrelsen and Miljøstyrelsen, Deense Ministerie van Milieu

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Abstracte database-provider voor hernoemen van velden

Een interface QgsAbstractDatabaseProviderConnection is toegevoegd voor de ondersteuning van het hernoemen van velden, en geïmplementeerd voor verbindingen van OGR, naast de mogelijkheid om bestaande velden voor ondersteunde verbindingen te hernoemen via de interface van QGIS Browser.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: WFS uitvoeren van binaire ruimtelijke bewerkingen in expressies op de server

QGIS was in staat om de expressie-filters voor binaire ruimtelijk bewerkingen op de server uit te voeren als de geometrie werd opgegeven als WKT of in de indeling GML. Deze wijziging converteert de geometrie van een statische variabele in de expressie tot een filter voor OGC. De URL voor WFS wordt dan gemaakt door het combineren van een rechthoek van een begrenzingsvak, een filter voor de laag en de filter-expressie.

Een verzoek voor een object berekent voorafgaande de expressie om na te gaan of die kan worden uitgevoerd op de server, dan wordt het opgeslagen in QgsBackgroundCachedSharedData waar een nieuwe download wordt geactiveerd.

Wanneer een filter-verzoek geen puur binair ruimtelijke bewerking is, zal het niet worden geëvalueerd op de server.

Dit werd mogelijk gemaakt door Kanton Schaffhausen

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door signedav

Mogelijkheid: Bewerken van lagen van ArcGIS REST

QGIS ondersteunt nu het bewerken van lagen van ArcGIS feature server, zoals die welke door ArcGIS online worden gehost. Er van uitgaande dat de gebruiker de toepasselijke rechten zijn toegewezen voor het bewerken van een laag, zal het de mogelijkheid ontgrendelen om de eigen gereedschappen van QGIS om die laag te bewerken. Deze wijzigingen omvatten ondersteuning voor de volgende bewerkingen:

 • Objecten verwijderen

 • Nieuwe objecten toevoegen

 • Gebogen geometrieën (alleen ondersteund voor enterprise ArcGIS server, omdat ArcGIS online momenteel geen ondersteuning heeft voor bogen)

 • Bestaande objecten bewerken

 • Attributen aanpassen (velden maken, velden verwijderen, indexen voor attributen maken)

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door Naturstyrelsen and Miljøstyrelsen, Deense Ministerie van Milieu

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Automatisch raster sublagen laden uit vectortegelstijlen

Bij het laden van een nieuwe bron voor vectortegels in een project, als de geassocieerde stijl van MapBox GL al enige raster sublaag bevat, laad deze dan ook in het project met geconverteerde stijlen.

Repareert https://github.com/qgis/QGIS/issues/46593

Peek 2022-06-20 12-31

Dit werd mogelijk gemaakt door Toitū Te Whenua Land Information New Zealand

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Individuele WMS-lagen toevoegen

In eerdere uitgaven zou de selectie van lagen uit WMS Servers in QGIS worden geladen als één enkele projectlaag. Deze nieuwe functionaliteit verschaft een optioneel keuzevak om elke van de geselecteerde WMS-lagenyers in QGIS te laden als afzonderlijke projectlagen.

image34

Dit werd mogelijk gemaakt door Camptocamp

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Ismail Sunni

Mogelijkheid: Projecten opslaan naar Oracle Database Provider

QGIS ondersteunt nu het opslaan van projecten naar Oracle databases.

image35

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Julien Cabieces

QGIS Server

Mogelijkheid: Instellingen variabele QGIS_SERVER_ALLOWED_EXTRA_SQL_TOKENS

Deze nieuwe mogelijkheid makt het mogelijk extra tokens te specificeren die zouden kunnen worden gebruikt voor een definitie van een WMS FILTER. De huidige lijst van geaccepteerde tokens is nogal klein en deze instelling stelt systeembeheerders in staat de lijst van toegestane tokens eenvoudig uit te breiden.

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door Zweckverband Grevesmühlen

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Lagen openen in modus Alleen lezen met QGIS Server

Een nieuwe omgevingsvariabele QGIS_SERVER_FORCE_READONLY_LAYERS om QGIS Server te forceren lagen te openen in modus Alleen-lezen.

Dit omvat verscheidene onderliggen wijzigingen aan de API om configuratie voor Alleen-lezen te ondersteunen voor constructie van de gegevensprovider, structuur van het project, en eigenschappen van de laag.

Dit werd mogelijk gemaakt door Ifremer

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door rldhont

Plug-ins

Mogelijkheid: Wijzigingen aan het gedrag voor het automatisch bijwerken van plug-ins

Deze wijziging verplaatst de oude sleutel voor de instelling app/plugin_installer/checkOnStart naar een nieuwe sleutel plugins/automatically-check-for-updates, en schakelt de standaardwaarde naar het inschakelen van automatische controles.

Dit is ontworpen om alle bestaande gebruikers van QGIS te laten overschakelen naar het nieuwe gedrag voor het controleren van updates voor plug-ins bij het opstarten (tot een maximum van één maal elke 3 dagen).

Het is bedoeld om een betere ervaring met QGIS aan onze gebruikers te bieden, door alle gebruikers proactief te informeren wanneer plug-ins zouden moeten worden bijgewerkt, er voor zorgende dat ALLE gebruikers waarschijnlijk plug-ins upgraden en de reparaties voor problemen met plug-ins direct verkrijgen.

Zakelijke gebruikers die deze instelling hebben aangepast in hun systemen zullen hun scripts moeten aanpassen naar de nieuwe sleutel voor de instelling.

Aanvullend is de optie om het aantal dagen te beheren tussen de controles voor plug-ins bij opstarten verwijderd en is hard gecodeerd op 3 dagen.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Programmeerbaarheid

Mogelijkheid: AfhandelingTijdbeheer van kaarten in QGIS Quick toegevoegd

Een nieuwe implementatie is toegevoegd om de Instellingen voor kaartvenster en kaart in QGIS Quick toe te staan om de functionaliteit Tijdbeheer af te handelen.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Aanvulling van de parameter voor de opdrachtregel py-args

Bij het uitvoeren van QGIS vanaf de opdrachtregel met de parameter --code, maakt een nieuwe mogelijkheid --py-args het doorgeven van argumenten aan de interpreter van Python mogelijk.

Argumenten tussen --py-args en -- worden doorgegeven aan de interpreter van Python en genegeerd door QGIS, dus bij, bijvoorbeeld, het gebruiken van de volgende opdracht:

qgis --code /home/user/example.py --py-args --specialScriptArguments "arg1" 'arg2' -- layer1 layer2

Zal het scripte example.py de --specialScriptArguments, arg1, en arg2 doorgeven als systeemargumenten aan de interpreter van Python, terwijl layer1 en layer2 normaal door QGIS worden afgehandeld en geladen als kaartlagen

Dit werd mogelijk gemaakt door Landesamt für Vermessung und Geoinformation Vorarlberg

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Damiano Lombardi

Belangrijke reparaties

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Alessandro Pasotti

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.22 backport commit (GitHub)

GetPrint request of Atlas Template doesn’t respect Project scales

#49900

PR #50199

PR #50214

Attribute Table Integer entries not showing due to window size

#50181

PR #50201

Niet aanbevolen

WFS3 collections field name/displayName mix in request/response

#49399

PR #50203

Niet aanbevolen

QGIS Server WMS GetFeatureInfo does not evaluate represent_value expression in maptip

#30719

PR #50216

PR #50223

“evaluate default value on providers side” block insert on table in the schema with autoincrement

#50168

PR #50230

PR #50333

QGIS not responding when entering page size using custom width or height fields

#50104

Kan niet worden gereproduceerd

“Add Directory…” inputs files from previous selected directory at first instance, then the corret.

#50055

PR #50232

PR #50241

Layer style panel and Layer panel do not show same visibility settings for layer style

#49998

Kan niet worden gereproduceerd

Crash while opening Options dialog after switching locale

#502399

PR #50263

Niet nodig

unreported MSSQL connections API error

Niet gerapporteerd

PR #50194

PR #50454

Identify and select tools don’t work with geometry-based query layers

#50242

Kan niet worden gereproduceerd

Problem with Reloading SLD file in QGIS

#50152

PR #50266

Wachtrij

Unreported endless alg splitwithlines

Niet gerapporteerd

PR #50279

Niet aanbevolen

Processing algorithm “Split with lines” does not split polygon

#50227

Is geen probleem

Expression do not split string in multiple lines

#49666

PR #50295

PR #50455

Problem with exportation of complex SLD

#42348

PR #50342

PR #50354

Wrong interpretation of SLD color opacity

#44657

Is geen probleem

Wrong label size for SLD export/import

#35561

PR #50347

Niet nodig

Exporting SLD doesnt include fill-opacity

#33376

PR #50349

PR #50436

SpatiaLite - Added feature vanishes, attribute dialog does not show required fields

#50523

PR #50573

Wachtrij

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Even Rouault

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.22 backport commit (GitHub)

GML import is missing one feature without geometry

#50215

PR #50231

Niet van toepassing

WFS/QgsOapifProvider does not take the pageSize from the dialog into account

#49404

PR #50236

Niet nodig

[WFS] Layer is added incorrectly as mixed geometry collection

#49335

PR #50237

PR #50353

WFS: missing namespace prefix on geometry and attribute elements in FILTER for WFS GetFeature reques

#49121

PR #50249

PR #50351

[Processing] Fix typo in smoothing parameter name of gdal_grid algorithms

Niet gerapporteerd

PR #50261

PR #50331

WFS client shows wrong CRS

#42627

PR #50272

PR #50328

QGIS doesn’t work properly with WFS 2.0.0 combined with OGC HTTP URI srsName style (e.g. http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/xxxx)

#29391

PR #50281

PR #50386

QGIS ignores field inherited from parent feature type in WFS 2.0 services

#42660

PR #50300

Niet van toepassing

Loading and displaying CADRG/NITF data is slower than it used to be

#49439

PR #50302

PR #50352

world_map.gpkg: little fix to avoid warning with recent GDAL versions

Niet gerapporteerd

PR #50304

Niet nodig

QGIS 3.24.1 (Windows) destroys my VRT raster mosaic

#48052

https://github.com/OSGeo/gdal/pull/6426

PR #50328Bug Title

GML import is missing one feature without geometry

#50215

PR #50231

Niet van toepassing

WFS/QgsOapifProvider does not take the pageSize from the dialog into account

#49404

PR #50236

Niet nodig

[WFS] Layer is added incorrectly as mixed geometry collection

#49335

PR #50237

PR #50353

WFS: missing namespace prefix on geometry and attribute elements in FILTER for WFS GetFeature reques

#49121

PR #50249

PR #50351

[Processing] Fix typo in smoothing parameter name of gdal_grid algorithms

Niet gerapporteerd

PR #50261

PR #50331

WFS client shows wrong CRS

#42627

PR #50272

PR #50328

QGIS doesn’t work properly with WFS 2.0.0 combined with OGC HTTP URI srsName style (e.g. http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/xxxx)

#29391

PR #50281

PR #50386

QGIS ignores field inherited from parent feature type in WFS 2.0 services

#42660

PR #50300

Niet van toepassing

Loading and displaying CADRG/NITF data is slower than it used to be

#49439

PR #50302

PR #50352

world_map.gpkg: little fix to avoid warning with recent GDAL versions

Niet gerapporteerd

PR #50304

Niet nodig

QGIS 3.24.1 (Windows) destroys my VRT raster mosaic

#48052

https://github.com/OSGeo/gdal/pull/6426

PR #50328

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Even Rouault

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Julien Cabieces

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.22 backport commit (GitHub)

QGIS not retrieving sequence from postgis in 3.26

#49463

PR #50247

niet noodzakelijk to bp

SVG is not rendered for SVG Marker symbol

#50208

Kan niet gerepareerd worden, Probleem van Qt

If “estimated metadata” option is checked, feature count for tables/postgis do not work

#46790

PR #50256

PR #50425

Variable raster image source in composer not working

#47981

PR #50277

PR #50332

Print Layout Picture Box reverting to SVG

#38031

PR #50277

PR #50332

Layout picture can not change SVG image to Raster image

#37804

PR #50277

PR #50332

QgsOptionsPageWidget - helpKey and helpSearchPath are not working

#49421

PR #50282

PR #50330

Freeze when opening WFS attribute table from HTTPS server with SSL exception

#42615

PR #50443

geen bp

News feed not loading when using MSI installer

#49097

PR #50443

geen bp

.ci/run_tests.sh: test_core_networkaccessmanager (Timeout)

#50234

PR #50443

SVG Symbol on newer version of QGIS (3.22.7/8/10 tested) make the software lag a lot (and not on 3.4 version).

#49818

Terugkoppeling nodig, niet zeker of het een probleem

Empty Options drop-down menu in Query Logger tab

#50403

PR #50527

geen bp

Build fails with WITH_POSTGRESQL=OFF

#50075

Terugkoppeling

Build fails with WITH_GSL=OFF

#50076

PR #50555

QGIS master exports out of bounds in layout

#48624

Kan niet gerepareerd worden, Probleem van Qt

Layout bleeding to edge outside map window

#49638

Kan niet gerepareerd worden, Probleem van Qt

Freeze with virtual field on $area used as parameter in sum

#49589

PR #50533

PR #50565

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Julien Cabieces

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Paul Blottiere

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.22 backport commit (GitHub)

QGIS Server WFS 1.1.0 GetFeature response - properties with xsi:nil=”true”

#45243

PR #50495

Cannot move labels

#47542

Kan niet worden gereproduceerd

Auxiliary storage and removed layers

#44667

PR #50479

Niet aanbevolen

OPACITIES parameter not handled with Vector Tile layer in GetMap/GetPrint

#50364

PR #50374

PR #50539

Fixes log messages when a job error is not related to a specific layer

Niet gerapporteerd

PR #50372

Niet nodig

Labels: Data defined override of “Show Label” always wants the auxiliary storage option

#47993

PR #50496

PR #50538

Auxiliary storage rotation or offset fields for symbols are visible by default while labels are not

#28548

PR #50498

Improve selection of PostGIS raster overviews

Niet gerapporteerd

PR #50554

PR #50575

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Paul Blottiere

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Sandro Santilli

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.22 backport commit (GitHub)

Crash with offline-editing-core-plugin converting to offline project layer with empty polygon

#50466

PR #50577

Cleanup temporary python test config path when requested

#48884

PR #50608

Include type name in message about unsupported qfield validations

Niet gerapporteerd

PR #50589

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Sandro Santilli (strk)

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Nyall Dawson

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.22 backport commit (GitHub)

Fix regression in column break calculations in legends

#42672

PR #50597

Niet geschikt – te riskant

Fix tracing fails when layer crs differs from map crs

#49247

PR #50612

Niet vereist

Show only available CRS in WMS layer selection widget

#45918

PR #50572

Niet vereist

Fix some overlay algorithms output multipoint geometries but output layer is single point, causing insertion errors

#49456

PR #50567

PR #50641

Fix missing information in crash reports on Windows

#50472

PR #50595

Niet vereist

Fix regression where attribute table dialogs do not open as proper top level windows with their own taskbar entries

#49286

PR #50594

Niet vereist

[georeferencer] Fix options ignored when “create world file only” is active

#49331

PR #50566

Niet vereist

Ensure identify tool uses correct labels for x/y values when coordinate axis order for project is y/x

#50540

PR #50548

Niet vereist

Ensure coordinate display in status bar updates immediately when related settings change, and update the tooltip to match the actual values displayed in the widget

#50540

PR #50548

Niet vereist

Fix rendering of linestrings with nan z values

#50510

PR #50549

Niet vereist

Fix broken logic in clearing python console history

Niet gerapporteerd

PR #50504

PR #50515

Fix QgsFileWidget does not reactivate widget’s window after selecting a file/folder via the browse button on mac

Niet gerapporteerd

PR #50501

PR #50502

Fix code folding not shown for non-python code editor classes

Niet gerapporteerd

PR #50492

Fix leak in GEOS geometry library use

Niet gerapporteerd

PR #50379

Fix raster contour renderer ignores opacity setting

#41663

PR #50382

Niet geschikt – te riskant

Fix truncation of recent project list removes too many items, raises a warning

Niet gerapporteerd

PR #50394

PR #50397

Fix dizzy easter egg

#50345

PR #50380

Niet vereist

Fix point pattern fill sometimes ignores symbol opacity setting

#48031

PR #50384

Niet geschikt – te riskant

Fix broken path in svg raises Qt warnings while rendering

Niet gerapporteerd

PR #50383

Ensure correct expression context is used when generating symbol preview icons

#49106

PR #50393

Niet geschikt – te riskant

[spatialite] Fix corrupted default attribute values when fields are loaded using gaiaVectorLayer

Privé gerapporteerd

PR #50360

PR #50361

Fix handling of vector tiles when zoom level 0 is not available

#47934

PR #50337

Niet vereist

Fix drag and drop of files to georeferencer window

#49175

PR #50338

Niet vereist

Never try to handle base parameter type values as map layers in QgsProcessingParameterDefinition::valueAs* methods

#48598

PR #50327

Niet vereist

Avoid a redundant calculation of visible layer extent in overview canvas

Niet gerapporteerd

PR #50329

PR #50336

Show standard Rendering tab in point cloud layer properties, add missing scale range widget to mesh layer properties

#50268

PR #50326

Niet geschikt

Show standard Rendering tab in point cloud layer properties, add missing scale range widget to mesh layer properties

#50268

PR #50326

Niet geschikt

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Loïc Bartoletti

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.22 backport commit (GitHub)

Fix “Add Ring” tool doesn’t consider all the overlapping features

#23113

#50447

Niet geschiky - voegy nieuwe methoden toe

Fix wkbType cast from OGR 25D Type

#50218

#50233

#50251

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Loïc Bartoletti