Log met wijzigingen voor QGIS 3.22

image1

Datum uitgave 22-10-2021

QGIS 3.22 Białowieża is gericht op de viering van de 100e verjaardag van Białowieża National Park, in Polen, dat werd opgericht in 1921. Białowieża Forest is een van de laatste oerbossen, gelegen op de grens van Polen en Wit-Rusland. Het is een van de weinige natuurlijke oerbossen in het gemiddelde laagland van Europa en is voor meer dan 600 jaar beschermd. De geweldige waarde van Białowieża Forest is erkend door de aanwijzing als een UNESCO Natural World Heritage Site.

Białowieża Forest is genoemd naar het dorp Białowieża, dat precies in het midden van dit bosgebied is gelegen. Het is een van de oudste nederzettingen in het gebied, tegenwoordig gastheer van heel veel onderzoeks- en toeristische activiteiten. Momenteel zijn er drie onderzoeksinstituten in het dorp: Białowieża Geobotanical Station, Universiteit van Warschau, The Mammal Research Institute, Poolse Academie voor Wetenschappen, en het Forest Research Institute, Department of Natural Forests. Aanvullend reizen zeer veel wetenschappers vanuit Polen en daarbuiten naar Białowieża om hun onderzoeken uit te voeren, en als zodanig, zijn er ook andere gebruikers van QGIS in het gebied, als ook aanvullende projecten die bijdragen aan de Open Data en Open Source Software ecosystemen, zoals het Open Forest Data project.

U kunt meer te weten komen over het project en deze uitgave van QGIS op de speciale website van het project, https://qgisbialowieza.pl.

Deze met mogelijkheden volgepakte uitgave bevat een groot aantal verbeteringen voor de gebruikerservaring en besturingselementen die zijn toegevoegd aan verschillende gevorderde functionaliteiten. In aanvulling op een groot aantal aanvullende functionaliteit voor mazen en verbeteringen voor de werking, bevat QGIS Desktop nu gereedschappen voor Annotaties en ondersteuning voor lagen van Annotaties, naast nog veel, veel meer. Voor een wervelwind tour door alle nieuw opgenomen functionaliteiten, kunt u de video met hoogtepunten bekijken op https://youtu.be/U-RHBt6WZi8

We willen ook nogmaals onze grote dank uitspreken aan alle ontwikkelaars, schrijvers van documentatie, testers en alle andere mensen die vrijwillig hun tijd en inspanningen ter beschikking stellen (of mensen sponsoren om dat te kunnen doen) om deze uitgave mogelijk te maken. Vanuit de gemeenschap van QGIS hopen we dat u van deze uitgave zult genieten! Als u tijd of geld wilt doneren of op een andere wijze betrokken wilt zijn in het opwaarderen van QGIS, kijk dan ook eens op QGIS.ORG en help een handje!

QGIS wordt ondersteund door donoren en dragende leden. Een huidige lijst van donoren die grote en kleine bijdragen hebben gegeven aan het project kan worden bekeken op onze lijst van donoren. Als u een dragend lid voor het project zou willen worden, bekijk dan onze pagina voor dragende leden voor de details. Sponsoren van QGIS helpt ons om fonds te verkrijgen voor onze regelmatige ontmoetingen van ontwikkelaars, de infrastructuur van het project te onderhouden en inspanningen voor het oplossen van problemen te financieren. Een volledige lijst van huidige sponsoren wordt hieronder weergegeven - een welgemeend Bedankt voor al onze sponsoren!

QGIS is gratis software en u bent niet verplicht om maar iets te betalen voor het gebruiken ervan - in feite willen we mensen, wijd en zijd verspreid, aanmoedigen om het te gebruiken, ongeacht uw financiële of sociale status - wij geloven dat het uitrusten van mensen met gereedschappen voor het maken van ruimtelijke beslissingen zal resulteren in een betere wereld voor de gehele mensheid.

Annotaties

Mogelijkheid: Eigenschappen en effecten van laag met Annotaties

Aanvullende eigenschappen voor lagen van annotaties bevatten nu het volgende:

 • Een venster voor de eigenschappen van de laag met annotaties, dat enige basisinformatie over de laag bevat en opties om schaalbereiken, transparantie, Mengmodus en tekeneffecten voor de laag in te stellen

 • Een optie om de belangrijkste eigenschappen van de laag met annotaties te bekijken via de werkbalk Annotaties de belangrijkste laag met annotaties is de verborgen laag die altijd aanwezig is, bovenop alle andere kaartlagen, dus is het niet mogelijk om het venster voor de eigenschappen te openen via de boom met lagen)

 • Opties om de transparantie/Mengmodus/tekeneffecten van de laag met annotaties in te stellen in het dock Laag opmaken voor interactieve wijzigingen

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Knopen bewerken in een item Annotatie

Het gereedschap voor het aanpassen van annotaties kan nu worden gebruikt om knopen in een item Annotatie te bewerken door te klikken boven een bestaande knoop en die te verplaatsen. De interacties van de gebruiker volgen de standaardpatronen voor QGIS als volgt:

 • Klikken met links om het verplaatsen te beginnen

 • Tweede keer met links klikken voor toepassen van de wijzigingen

 • Met rechts klikken om te annuleren

 • Een knoop selecteren en drukken op Delete zal de knoop verwijderen

 • Dubbelklikken op een segment zal een knoop toevoegen

image2

Dit werd mogelijk gemaakt door de Zwitserse QGIS gebruikersgroep.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Geselecteerde annotatie verplaatsen met de cursortoetsen

Als een item voor annotatie is geselecteerd kan het worden verplaatst door te drukken op de cursortoetsen.

Deze functionaliteit bevat de mogelijkheid om sneltoetsen voor het toetsenbord op een manier te gebruiken die hetzelfde patroon voor interactie volgt als die, welke worden gebruikt voor lay-outitems:

 • shift + cursor: Grote verplaatsing

 • alt + cursor: Verplaatsing van 1px

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Gereedschap voor het maken van lijn-/ polygoon-items voor annotaties

Functies voor het maken van nieuwe lijn- en polygoon-items voor annotaties zijn toegevoegd aan de gereedschappen voor annotaties.

Deze ondersteunen dezelfde interacties als voor het tekenen van vectorobjecten, zoals snappen, traceren, cad dock, backspace om punten te verwijderen en modi voor het digitaliseren van stromen, en andere.

Dit werd mogelijk gemaakt door de Zwitserse QGIS gebruikersgroep.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Nieuw gereedschap voor tekst op punt

Voor kaartgereedschappen is een framewerk gemaakt om nieuwe items voor annotaties te maken, inclusief de mogelijkheid om nieuwe items voor annotaties voor tekst op punten te kunnen maken.

image3

Dit werd mogelijk gemaakt door de Zwitserse QGIS gebruikersgroep.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Werkbalk Annotaties

Een nieuwe werkbalk Annotaties is toegevoegd die acties voor de volgende mogelijkheden biedt:

 • Een nieuwe lege laag met annotaties maken in het huidige project.

 • Het gereedschap “Annotaties aanpassen”, dat een interface verschaft voor het bewerken van bestaande annotaties.

De ondersteunde bewerkingen voor de mogelijkheid voor het aanpassen van annotaties omvatten:

 • Klikken op een bestaande annotatie om die te selecteren om de eigenschappen weer te geven in het dock Laag opmaken, inclusief symbool, verwijzingsschaal, Z-index, etc.

 • Met links klikken op een geselecteerd item voor annotatie om te beginnen met het te verplaatsen. Een klik met rechts of Escape annuleert de verplaatsing, waar een tweede klik met links de verplaatsing zal bevestigen.

 • Drukken op de toets Delete, terwijl een annotatie is geselecteerd, zal die annotatie verwijderen

Dit werd mogelijk gemaakt door de Zwitserse QGIS gebruikersgroep.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Kaartgereedschap

Mogelijkheid: Kaartgereedschap “Richting meten” toegevoegd

Dit gereedschap gerdaagt zich hetzelfde als het bestaande kaartgereedschap “Hoek meten”, maar vraagt van de gebruiker alleen maar om twee punten op de kaart aan te klikken en geeft dan de richting tussen deze twee punten weer.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Gebruikersinterface

Mogelijkheid: Schakelen tussen bewerken op meerdere geselecteerde lagen

De actie Bewerken aan/uitzetten is aangepast om het activeren voor alle geselecteerde lagen te ondersteunen, wat het eenvoudiger maakt tegelijkertijd sessies voor bewerken te beginnen en te stoppen op meerdere lagen. Hoewel de status voor de sessie van het bewerken niet voor alle geselecteerde lagen hetzelfde zou kunnen zijn, zullen alle geselecteerde lagen worden geschakeld naar een actieve of inactieve status als het tegengestelde aan de huidige status van de momenteel actieve laag. Deze mogelijkheid is toegepast op het Kaartlagen > Bewerken aan/uitzetten, de knop Bewerken aan/uitzetten op de werkbalk Digitaliseren en het item Bewerken aan/uitzetten in het contextmenu van lagen.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Stefanos Natsis

Mogelijkheid: Groepen van lagen en alle geselecteerde lagen identificeren

Waar het gereedschap Objecten identificeren meerdere modi voor selecteren ondersteund, is de modus “Huidige laag” uitgebreid met het ondersteunen van het selecteren van groepen van lagen, en zal objecten identificeren van alle geselecteerde lagen. Alleen objecten in een groep van een laag uit zichtbare lagen zal worden geïdentificeerd.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Stefanos Natsis

Mogelijkheid: Actie ‘In Bestanden weergeven’ voor alle bestandsitems in Browser toegevoegd

Opent een venster voor bestanden en selecteert direct het bestand

Repareert ook de bestaande actie “Bestandseigenschappen” zodat het wordt weergegeven, ongeacht het bestandstype, en het in bepaalde omstandigheden niet meer onjuist weergeeft.

image4

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Symbologie

Mogelijkheid: Aangepaste eenheden voor de geometriegenerator van symboollagen

Geometriegeneratoren geven gebruikers nu een optie om te selecteren in welke eenheden zouden moeten worden gebruikt om geometrieën terug te geven, in plaats van alleen de eenheden te ondersteunen die zijn gedefinieerd in het laag-CRS. Dit is in het bijzonder nuttig in situaties waar het symbool niet is geassocieerd met een laag, zoals wanneer gebruikt in lay-outitems.

Het bijwerken biedt de volgende keuzes voor eenheden:

 • Kaarteenheden (het standaard, eerdere gedrag)

 • Millimeters

 • Pixels

 • Inches

 • Punten

Wanneer millimeters, pixels, inches of punten zijn geselecteerd, dan zal de variabele @map_geometry, die de geometrie van het object bevat in de gespecificeerde eenheden (relatief aan het kaartframe), binnen de expressie voor gebruik beschikbaar komen, terwijl de variabele $geometry binnen de expressie beschikbaar blijft in de kaarteenheden van het laag-CRS.

image5

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Verwijzingsschaal voor Symbologie van vectorlagen

Een optie kan worden weergegeven die het mogelijk maakt verwijzingsschalen voor symbologieën van objecten op vectorlagen te configureren.

In de praktijk definieert dit de relevante kaartschaal waarmee de geconfigureerde grootten van symbologie en label kunnen worden verwezen naar op papier gebaseerde eenheden, zoals millimeters of punten. Deze grootten van eenheden zullen dan automatisch overeenkomstig op schaal worden gebracht, gebaseerd op de verhouding van de relevante verwijzingsschaal en de schaal van de huidige kaartweergave.

Wanneer bijvoorbeeld een lijnlaag is geconfigureerd om een 2 mm brede lijn te gebruiken met een verwijzingsschaal van 1:2000, zou het object worden gerenderd met 4 mm brede lijnen op een kaartschaal van 1:1000, of van 1 mm met een kaartschaal van 1:4000.

Dit werd mogelijk gemaakt door North Road, met dank aan SLYR

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Filteroptie Draai kleuren om voor renderen van rasters

Het is nu mogelijk de kleuren van een raster dat moet worden gerenderd om te draaien via een nieuwe optie Draai kleuren om. Dit kan handig zijn in een aantal gevallen. Bijvoorbeeld, een lichte raster basiskaart kan snel worden omgeschakeld naar een donkere basiskaart zonder de noodzaak om een nieuwe raster gegevensset te moeten maken.

image6

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Labelen

Mogelijkheid: Eenheid specificeren voor gedefinieerde data-bepaalde rotatie voor labels

Specificeer de eenheid voor de hoek voor gedefinieerde data-bepaalde rotatie voor labels

afbeelding

Peek 2021-08-29 14-38

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Damiano Lombardi

Mazen

Mogelijkheid: Nieuwe laag met mazen maken

QGIS ondersteunt nu het maken van nieuwe lagen met mazen.

Het maken van mazen ondersteunt de volgende bewerkingen voor het maken:

 • Nieuwe lege laag met mazen

 • Nieuw frame voor mazen, gebaseerd op een bestaande laag met mazen binnen het project

 • Nieuw frame voor mazen, gebaseerd op een bestaande laag met mazen uit een bestand

image9

Dit werd mogelijk gemaakt door Hydrotec

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Mogelijkheid: Bewerken van frame van lagen met mazen

QGIS ondersteunt nu het bewerken van het frame van lagen met mazen, wat de mogelijkheid ondersteunt om te zorgen voor consistentie van mazen en de mogelijkheid verschaft om bewerkingen ongedaan te maken en opnieuw uit te voeren.

Dit introduceert de klasse QgsMeshEditor in de QGIS Python API, wat het mogelijk maakt bewerkingen uit te voeren, en de klasse QgsTopologicalMesh die niet wordt weergegeven in de Python API, maar wordt gebruikt om er voor te zorgen dat bewerkte elementen van mazen topologisch correct blijven en aanpassingen aan gegevens uitvoert.

image10

Dit werd mogelijk gemaakt door Hydrotec

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Mogelijkheid: Levenscyclus voor bewerken van frame van lagen met mazen

Deze mogelijkheid is geïntroduceerd in het bereik van QEP 228 dat een overzicht geeft van de gereedschappen voor Bewerken van lagen met mazen, wijzigingen implementeert voor de gebruikersinterface en nieuwe functionaliteiten voor de API weergeeft.

Bewerken van framewerk voor lagen met mazen ondersteunt nu een volledige set van functionaliteiten voor het beheren van de levenscyclus voor bewerkingen, inclusief beginnen, toepassen, terugdraaien en annuleren, soortgelijk aan vectorlagen.

image11

Dit werd mogelijk gemaakt door Hydrotec

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Mogelijkheid: Gereedschap Bewerken kaart met mazen

Deze mogelijkheid is geïntroduceerd in het bereik van QEP 228 dat een overzicht geeft van de gereedschappen voor Bewerken van lagen met mazen.

Het gereedschap voor het bewerken van lagen met mazen ondersteunt nu de volgende bewerkingen:

 • Punten/zijden toevoegen

 • Punten/zijden selecteren

 • Punten/zijden verwijderen

 • De waarden Z van punten wijzigen

 • Punten verplaatsen

 • Werken met randen

 • Zijden splitsen

image12

Dit werd mogelijk gemaakt door Hydrotec

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Mogelijkheid: Verbeteringen aan het gevorderd bewerken van lagen met mazen

Deze mogelijkheid is geïntroduceerd in het bereik van QEP 228 dat een overzicht geeft van de gereedschappen voor Bewerken van lagen met mazen, wijzigingen implementeert voor de gebruikersinterface en nieuwe functionaliteiten voor de API weergeeft.

De gebruikersinterface van QGIS verschaft Delaunay-triangulatie en functies voor het verfijnen van zijden, die toegankelijk zijn vanuit het contextmenu in de kaart wanneer punten en/of zijden zijn geselecteerd in een laag met mazen. Deze opties kunnen worden toegewezen aan knoppen op de werkbalk Laag met mazen als meer functionaliteit is geïntroduceerd.

mapToolrefine

De QGIS API is ook uitgebreid om het gevorderd bewerken van lagen met mazen te ondersteunen, wat werd geïntroduceerd door een nieuwe abstracte klasse voor de interface QgsMeshAdvancedEditing. Afgeleide klassen van deze klasse kunnen worden geïmplementeerd om enig gevorderd bewerken van een laag met mazen mogelijk te maken: genereren van zijden om aan de laag met mazen toe te voegen, bepaalde bewerking op veel zijden of punten. Het gevorderd bewerken is mogelijk gemaakt door het doorgeven van een instantie van QgsMeshAdvancedEditing aan de instantie QgsmeshEditor, en het bewerken wordt toegepast net als andere bewerkingen.

Twee functies voor gevorderd bewerken zijn geïmplementeerd in deze mogelijkheid:

 • Delauney triangulatie

 • Zijden verfijnen

image14

Dit werd mogelijk gemaakt door Hydrotec

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Mogelijkheid: Bewerkbare elementen van mazen selecteren per polygoon

Gebruikers kunnen nu elementen van mazen selecteren binnen een gedigitaliseerd gebied bij het uitvoeren van bewerkingen aan lagen met mazen. Elk punt van de polygoon wordt gedigitaliseerd met een klik met links, terwijl met rechts klikken zal voltooien en de polygoon valideren om kruisende elementen van mazen (zijden en punten) te selecteren. Gebruiken van de toets Backspace zal de gebruiker toestaan het laatste punt te verwijderen, en de toets Escape maakt het voor gebruikers mogelijk terug te keren naar de normale modus voor digitaliseren.

Deze functie ondersteunt twee modi voor gedrag met verschillende predicaten voor selecteren en wel als volgt:

 • Elkaar rakende elementen (standaard), of gedeeltelijk opgenomen/kruisende elementen zullen worden geselecteerd (groen elastiek).

 • Omsloten, of volledig opgenomen elementen zullen worden geselecteerd (blauw elastiek).

image15

Dit werd mogelijk gemaakt door Hydrotec

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Mogelijkheid: Elementen van lagen met mazen selecteren met bestaande geometrieën

Twee acties zijn toegevoegd voor het selecteren van elementen van lagen met mazen vanuit aanwezige geometrieën in bestaande vectorlagen.

Na het selecteren van geometrieën van een vectorlaag, kan de gebruiker deze gereedschappen gebruiken om elementen van lagen met mazen te selecteren met de predicaten voor rakend en omsloten.

image16

Dit werd mogelijk gemaakt door Hydrotec

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Mogelijkheid: Elementen van lagen met mazen met expressie selecteren

Een interface is gemaakt voor het selecteren van elementen van lagen met mazen met een expressie, gedurende het bewerken van de laag met mazen. In aanvulling daarop is een contextuele expressie-functie $face_area toegevoegd die het gebied van een zijde van de laag met mazen teruggeeft.

image17

Dit werd mogelijk gemaakt door Hydrotec

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Mogelijkheid: Enkel punt transformeren

Een nieuwe modus voor bewerken voor het gereedschap voor het transformeren van de laag met mazen, maakt het voor de gebruiker mogelijk om de coördinaten van één enkel geselecteerd punt te importeren.

De knop voor het gereedschap aan de rechterbovenzijde van het venster Punten van mazen transformeren schakelt deze modus en elke keer als één enkel punt is geselecteerd, zal het automatisch de beschikbare velden voor de gebruiker vullen om de coördinaten van het punt overeenkomstig aan te kunnen passen.

image18

Dit werd mogelijk gemaakt door Hydrotec

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Mogelijkheid: Laag met mazen opnieuw indexeren/hernummeren

Gebruikers kunnen nu de zijden en punten van een laag met mazen opnieuw indexeren (of hernummeren) tijdens het bewerken. Het hernummeren is een optimalisatie van de mazen met het algoritme Cuthill-McKee.

image19

Dit werd mogelijk gemaakt door Hydrotec

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Mogelijkheid: Mazen forceren bij polylijnen

Bij het bewerken van objecten van mazen kunnen gebruikers nu objecten transformeren door ze te forceren zich te conformeren aan een door bestaande polylijnen gedefinieerd oppervlakte, of breuklijnen, dat is, randen van zijden die worden tegengekomen moeten een van die lijnen zijn. Gebruikers kunnen geometrieën voor breuklijnen selecteren en dan de aangewezen knop gebruiken om de kruisende elementen van mazen te transformeren.

Opties die voor het transformeren worden verschaft, omvatten:

 • Toevoegen van nieuwe punten als de lijnen de interne randen doorsnijden

 • Interpoleren van de waarde Z van nieuw gemaakte punten op de laag met mazen of vanuit de lijnen

 • Instelling voor tolerantie voor het naar hun plek verplaatsen van bestaande punten en voorkomen dat nieuwe punten langs de lijn worden gemaakt binnen de gespecificeerde afstand

forceByBreakLine

Waar de term “breuklijnen” gewoonlijk wordt gebruikt om te verwijzen naar de polylijnen die een oppervlakte of een TIN beperken tot de gedefinieerde posities, zijn deze breuklijnen vaak componenten van de laag met mazen zelf, en aanvullende bewerkingen zouden doorgaan de oppervlakte te beperken tot deze lijnen. Deze functionaliteit transformeert in het bijzonder de oppervlakte op een statische manier, zodat toekomstige bewerkingen niet worden beperkt tot de lijnen die zijn gebruikt om de elementen van de laag met mazen te transformeren.

image21

Dit werd mogelijk gemaakt door Hydrotec

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Mogelijkheid: Lagen met mazen met expressie transformeren

De gebruiker kan geometrische transformaties op een laag met mazen uitvoeren door een expressie te gebruiken om de coördinaten van een punt te wijzigen. Alle coördinaten (X,Y,Z) van geselecteerde punten kunnen worden berekend met een expressie, wat het transformeren van de laag met mazen mogelijk maakt terwijl de laag met mazen nog steeds geldig is.

Selecteren van de optie “Voorbeeld transformeren” met een geldige expressie zal de nieuwe expressie berekenen, gebaseerd op de coördinaten van de laag met mazen en identificeren of het transformeren geldig is en kan worden toegepast.

Als het voorbeeld groen is is de getransformeerde laag met mazen geldig en kan de gebruiker de transformatie toepassen. Als het voorbeeld rood is is de getransformeerde laag met mazen ongeldig en kan de gebruiker de transformatie niet toepassen.

Eenmaal toegepast hebben gebruikers de optie om de bewerking ongedaan te maken of opnieuw toe te passen.

image22

Dit werd mogelijk gemaakt door Hydrotec

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Renderen

Mogelijkheid: Gebruiken fysieke DPI voor kaartvenster toestaan

Een nieuwe instelling is beschikbaar gemaakt voor het correct gebruiken van de fysieke schermresolutie DPI in plaats van logische DPI, wat het mogelijk maakt symbolen gelijk te renderen op verschillende aangesloten apparaten (hoge DPI en lage DPI), en in mobiele toepassingen, zoals QField.

Deze instelling is standaard uitgeschakeld om er voor te zorgen dat symbolen niet anders op schaal worden gebracht dan dat zij in eerdere versies van QGIS waren.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Matthias Kuhn

Mogelijkheid: Data-bepaalde doorzichtbaarheid rasterlagen

Een nieuw besturingselement wordt weergegeven dat het mogelijk maakt de doorzichtbaarheid van een raster data-bepaald te maken. Dit maakt een gevarieerde weergave van een rasterlaag mogelijk, in verschillende contexten, zoals op verschillende pagina’s van een atlas, niet afhankelijk zijnde van de zichtbaarheid van een andere laag, of aangepast door variabelen voor Tijdbeheer, etc.

Aanvullend is een modus voor Tijdbeheer “Alleen laag opnieuw tekenen” voor rasterlagen toegevoegd, wat er voor zorgt dat een rasterlaag opnieuw wordt getekend voor elk nieuw frame in de animatie, zoals in de equivalente functionaliteit voor vectorlagen. Dit kan nuttig zijn veel contexten, zoals wanneer de laag op tijd gebaseerde waarden voor expressies gebruikt zoals voor data-bepaald renderen van de doorzichtbaarheid om in of uit te vervagen op een rasterlaag vanuit een animatie.

image23

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Expressies

Mogelijkheid: Expressie-functies voor mazen voor vertex_as_point en vertex_z

Expressies zijn toegevoegd voor interactie met lagen met mazen, met de volgende functies die de waarde teruggeven die is gerelateerd aan het huidige punt:

 • $vertex_as_point: geeft het huidige punt terug als een geometrie punt

 • $vertex_z: geeft de waarde Z van het huidige punt terug.

Deze twee functies zijn contextueel en moeten worden toegevoegd in een QgsExpressionContext met QgsExpressionContextUtils::meshExpressionScope() voor het maken van een specifieke QgsExpressionScope.

Dit werd mogelijk gemaakt door Hydrotec

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Mogelijkheid: Expressie-functie voor $z

De waarde Z voor het huidige object in de context van een expressie kan nu worden opgehaald met $z

Dit werd mogelijk gemaakt door Hydrotec

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Mogelijkheid: Expressie voor Affiene transformatie

Een functie affine_transform is toegevoegd aan de QGIS expressies.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Antoine Facchini

Mogelijkheid: Expressie voor Straight distance2d

Een functie straight_distance2d is nu beschikbaar in QGIS expressies voor het ophalen van de directe / Euclidische afstand tussen het eerste en laatste punt van een object boog-geometrie.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Antoine Facchini

Mogelijkheid: Expressie sinuosity toegevoegd

Een functie sinuosity is toegevoegd aan de QGIS expressies.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Loïc Bartoletti

Mogelijkheid: Nieuwe functies exif() en exif_geotag()

Een nieuw paar functies werd toegevoegd aan de QGIS expressies om de tags EXIF te lezen vanuit afbeeldingsbestanden. De twee functies zijn:

 • exif(path, tag) : deze functie geeft de waarde terug van een opgegeven tekenreeks voor een tag voor het opgegeven pad naar het afbeeldingsbestand; wanneer de tweede optionele parameter niet wordt opgegeven, zal de functie een kaartobject teruggeven dat alle tags EXIF en hun waarden bevat.

 • exif_geotag(path) : deze functie geeft een geometrie punt terug uit de EXIF geotags die zijn opgenomen in het opgegeven pad naar het afbeeldigsbestand.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Digitaliseren

Mogelijkheid: Geoptimaliseerd algoritme voor snappen aan geometrie

Snappen aan geometrie is nu verbazingwekkend snel nadat een andere ronde voor het optimaliseren van het algoritme is uitgevoerd. Kleine waarden voor afstanden voor snappen, die QGIS lang bezig hielden, is nu verleden tijd.

Dit werd mogelijk gemaakt door SwissTierras Colombia

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Naar boog converteren met gereedschap Punten

De mogelijkheid om punten te converteren naar en vanuit gebogen punten wordt nu ondersteund door het gereedschap Punten, wat gebruikers in staat stelt punten te converteren met de toetsen “C” en “O”.

Aanvullend zijn methoden voor convertVertex() geïntroduceerd voor de objecten QgsGeometry en QgsCompoundCurve in de QGIS API.

image25

Dit werd mogelijk gemaakt door Zwitserse QGIS gebruikersgroep

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Olivier Dalang

Mogelijkheid: Ondersteuning voor toevoegen van Z/M aan Geavanceerd digitaliseren

De QGIS gereedschappen voor Geavanceerd digitaliseren ondersteunen nu het invoeren van door de gebruiker gedefinieerde waarden Z en M, wat het beschikbare beheren voor nieuwe gedigitaliseerde objecten, zoals componenten van 3D-netwerken, enorm verbeterd.

image26

Dit werd mogelijk gemaakt door Métropole Européenne de Lille @Jean-Roc

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Loïc Bartoletti

Gegevensbeheer

Mogelijkheid: Ondersteuning voor slepen en neerzetten voor de bestandswidget Externe opslag

Gebruikers kunnen nu ondersteuning voor slepen en neerzetten gebruiken voor de widget voor een externe bron als een externe opslag is gedefinieerd en op de juiste wijze is geconfigureerd.

image27

Dit werd mogelijk gemaakt door Lille Metropole

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Julien Cabieces

Mogelijkheid: Op bestand gebaseerde grootte gegevensset en datum laatste wijziging in het dialoogvenster Laageigenschappen

Het informatiepaneel van het dialoogvenster Laageigenschappen geeft nu de grootte en de datum van laatste wijziging van op bestanden gebaseerde gegevenssets weer, wat de noodzaak verwijderd om deze details met een bestandsbeheerder op te halen. Deze aanvullende details zijn ook zichtbaar in het informatiegedeelte van het paneel Browser. Voor gegevenssets die worden gevormd door meer dan één enkel bestand reflecteert de grootte de som van alle hulp- en toegevoegde bestanden die gezamenlijk de gegevensset vormen.

image28

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Bestanden hernoemen in QGIS Browser

Een actie voor hernoemen is toegevoegd aan het submenu Beheren voor bestanden in de QGIS Browser. Als het hernoemde bestand correspondeert met een ruimtelijke gegevensset met meerdere hulp- /toegevoegde bestanden, dan zullen die overeenkomstig worden hernoemd.

Aanvullend worden gebruikers gewaarschuwd als het ebstand ene laag is die bestaat in het huidige project en worden gevraagd of zij automatisch alle paden voor de laag overeenkomstig willen bijwerken.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Gereedschap van GPS’ functionaliteit “GPX-laag toevoegen” verplaatst naar Databronnen beheren

Functionaliteit vanuit de plug-in GPS tools om GPX-lagen toe te voegen is verplaatst naar een nieuwe pagina “GPS” in Databronnen beheren.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Projecten vanuit GPKG laden met slepen en neerzetten

In het verleden werden, met de functionaliteit slepen en neerzetten in de indeling GPKG, alleen lagen met objecten weergegeven om te worden geladen in QGIS.

QGIS zal nu projecten die zijn ingebed in een GPKG weergeven als het bestand van GPKG is toegevoegd aan het kaartvenster van QGIS met de functionaliteit slepen en neerzetten.

image29

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Ondersteuning voor externe opslag

QGIS bevat nu een API voor Externe opslag, in lijn met het voorstel zoals dat is weergegeven in QEP 196.

De implementatie omvat de volgende mogelijkheden:

 • API voor Externe opslag

 • Register dat alle apparaten voor externe opslag bevat

 • SimpleCopy externe opslag dat de geselecteerde externe bron opslaat op een specifieke locatie op de schijf

 • Ondersteuning voor WebDAV

In aanvulling daarop is een widget toegevoegd om het configureren en visualiseren van apparaten voor externe opslag en componenten mogelijk te maken. De widget voor de modus van opslag (Bestand of Map) is momenteel niet zichtbaar wanneer een externe opslag wordt geselecteerd, en instellingen voor relatieve paden zijn verborgen omdat relatieve paden niet relevant zijn voor gegevens van externe opslag.

image30

Dit werd mogelijk gemaakt door Lille Metropole

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Julien Cabieces

Formulieren en widgets

Mogelijkheid: Acties voor formulieren in Ontwerper Slepen en neerzetten

Acties voor lagen zijn nu zichtbaar in formulieren met de Ontwerper Slepen en Neerzetten

image31

Dit werd mogelijk gemaakt door Kanton Solothurn, Amt für Geoinformation

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Legenda van laag

Mogelijkheid: Pictogram plaatsvervanger gebruiken in Legenda voor rasterlagen

Een nieuwe mogelijkheid is toegevoegd om mogelijk te maken dat een plaatsvervangende afbeelding wordt geselecteerd die kan worden gebruikt in het item voor de Legenda van een raster- of vectorlaag. Dit is bijzonder handig in bepaalde gevallen, zoals bij het gebruiken van rasterlagen met QGIS Server, wat lange lijsten van gestapelde waarden uit verzoeken GetLegendGraphic voorkomt en in plaats daarvan een resultaat op maat teruggeeft, naast verschillende andere gevallen voor gebruik.

image32

Dit werd mogelijk gemaakt door Canton Glarus

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door mhugent

Analyse-gereedschappen

Mogelijkheid: Functie if() toegevoegd aan Rasterberekeningen

Een lang verwachte mogelijkheid voor QGIS was om eenvoudige argumenten if() in Rasterberekeningen te ondersteunen.

Hoewel voorwaardelijke argumenten al enige tijd worden ondersteund in Rasterberekeningen, was de syntaxis en structuur van de expressies vaak uitgebreid en complex.

Rasterberekeningen zal nu eenvoudige voorwaardelijke argumenten in de algemene syntaxis van if ( voorwaarde , optie1  , optie2 ) ondersteunen, waarbij, als de voorwaarde evalueert naar true, de eerste optie zal worden gebruikt, anders zal de tweede optie worden gebruikt.

image33

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Francesco Bursi

Mogelijkheid: Ondersteuning voor virtuele rasters in Rasterberekeningen

Ondersteuning voor virtuele raster-gegevensprovider is toegevoegd aan Rasterberekeningen van QGIS, wat gebruikers nu in staat stelt bewerkingen uit te voeren met Rasterberekeningen zonder een uitvoerbestand te moeten specificeren of het resulterende raster naar schijf te moeten schrijven.

Deze optie wordt ingeschakeld via de gebruikersinterface door het keuzevak “Direct raster maken in plaats van laag naar schijf te schrijven” te selecteren in Rasterberekeningen, en wordt ook ondersteund door de PyQgis API.

Resulterende rasterlagen kunnen worden gebruikt voor verdere analysebewerkingen en maakt door de gebruiker gespecificeerde rasternamen mogelijk. Waar geen naam wordt opgegeven voor het resulterende raster, zal die worden benoemd overeenkomstig de formule die werd gebuikt om hem te maken.

image34

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Francesco Bursi

Processing

Mogelijkheid: Type parameter voor laag met Annotaties voor Processing

Een type parameter voor een laag met Annotaties is toegevoegd aan het framewerk Processing voor QGIS, wat een nieuw algoritme bevat voor het converteren van items van de hoofdlaag voor Annotaties naar de secundaire lagen met annotaties. Dit is nuttig voor het verplaatsen van items die zijn gemaakt in de hoofdlaag naar een secundaire laag, zodat de plaatsing van het item kan worden aangepast in de stapel lagen.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Optie POST toegevoegd aan het algoritme FileDownloader voor Processing

Een keuze toegevoegd om te kiezen tussen verzoeken GET of POST bij het downloaden van een bestand met het algoritme FileDownloader van Processing.

Als de parameter POST wordt gespecificeerd, kan enkele DATA worden toegevoegd in de query.

Dit is voor vele contexten nuttig, zoals voor het verzenden van langere verzoeken aan de Overpass API met POST om gegevens van OSM te downloaden.

image35

Dit werd mogelijk gemaakt door 3Liz

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Étienne Trimaille

Mogelijkheid: Nieuwe algoritmes “Selecteren binnen afstand” en “Uitnemen binnen afstand” toegevoegd

Nieuwe algoritmes zijn verschaft die het voor gebruikers mogelijk maken om objecten, die binnen een bepaalde afstand van objecten van een andere verwijzingslaag liggen, uit een laag te selecteren of uit te nemen.

Het controleren van de afstand is enorm geoptimaliseerd, met behulp van ruimtelijke indices, om het aantal opgehaalde objecten te beperken, en ook het automatisch afhandelen van de controle naar de server voor de database server voor lagen die de provider PostGIS gebruiken.

Aanvullend, de parameter voor de afstand mag een data-bepaalde eigenschap zijn.

Dit werd mogelijk gemaakt door QTIBIA Engineering

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Parameter Puntenwolk voor Processing

Een nieuwe parameter voor puntenwolken is toegevoegd aan het framewerk Processing van QGIS. Dit maakt het mogelijk lagen met puntenwolken in de kaartlagen te filteren en parameters voor meerdere lagen. Dit opent de deur voor eigen algoritmes voor puntenwolken en verbetert de ondersteuning voor puntenwolken voor 3e partij-providers.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alexander Bruy

Mogelijkheid: Plug-in GPS importer verwijderd

De laatste van de gereedschappen voor functionaliteit voor GPS is overgebracht naar drie nieuwe algoritmes voor Processing, namelijk:

 • GPS-gegevens converteren

 • GPS-gegevens uploaden naar een apparaat

 • GPS-gegevens vanaf een apparaat downloaden

Als resultaat daarvan is de plug-in GPS overbodig geraakt en is volledig verwijderd uit QGIS.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Algoritme Type GPX-object converteren voor Processing

Het algoritme Type GPX-object converteren is geporteerd van de gereedschappen voor GPS naar een nieuw algoritme voor Processing, dat het programma GPSBabel gebruikt om objecten GPX te converteren van het ene type naar een ander (bijv. converteren van alle objecten waypoint naar een object route).

Het is ontworpen als een langskomende vervanging voor werkstromen die deze functionaliteit eerder gebruikten vanuit de plug-in GPS tools, maar met alle voordelen en verbeteringen die automatisch voortvloeien uit het deel uitmaken van het framewerk Processing in QGIS.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Ophogend veld met optie Modulo toegevoegd

Dit algoritme maakt het voor de mogelijk om een kolom toe te voegen met een geheel getal dat zal worden opgehoogd vanaf START tot de grenswaarde, met de mogelijkheid voor groeperen om door te gaan met de waarde van START volgend op de groep.

Een optie, genaamd “Waarde modulus”, is opgenomen die de teller terug zal zetten naar de startwaarde als de Waarde modulus is bereikt. Gebruiken van de waarde 0 voor de optie Waarde modulus, zal die uitschakelen.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Loïc Bartoletti

Mogelijkheid: Parameter Duration

Een hagelnieuwe parameter duration werd toegevoegd aan het framewerk Processing om het maken van aan Tijdbeheer-gerelateerde algoritmes mogelijk te maken.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Tijd-ruimte algoritme ST-DBSCAN clusteren

QGIS 3.22 bevat een hagelnieuw tijd-ruimte algoritme ST-DBSCAN clusteren dat puntobjecten clustert, gebaseerd op een 2D-implementatie van tijd-ruimtelijk op dichtheid gebaseerd clusteren van toepassingen met ruis algoritme (ST-DBSCAN) .

Bekijk, voor meer details, de volgende papers:

 • Ester, M., H. P. Kriegel, J. Sander en X. Xu, “A Density-Based Algorithm for Discovering Clusters in Large Spatial Databases with Noise”. In: Proceedings of the 2nd International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, Portland, OR, AAAI Press, pp. 226-231. 1996

 • Birant, Derya en Alp Kut. “ST-DBSCAN: An algorithm for clustering spatial–temporal data.” Data & Knowledge Engineering 60.1 (2007): 208-221.

 • Peca, I., Fuchs, G., Vrotsou, K., Andrienko, N. V., & Andrienko, G. L. (2012). Scalable Cluster Analysis of Spatial Events. In EuroVA@ EuroVis.

image36

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Niet eigen providers voor Processing verplaatsen naar onafhankelijke plug-ins

In lijn met de discussie in QEP 226, zijn de providers SAGA, GRASS en OTB afgescheiden naar onafhankelijke plug-ins.

Dit zou problemen moeten voorkomen met het laden van de plug-in Processing in gevallen waar één van deze providers defect is. Het zal het ook eenvoudiger maken ze te converteren naar derde-partij-plug-ins in de toekomst.

De plug-ins SAGA en GRASS worden standaard ingeschakeld, wat de ervaring voor de gebruiker ongewijzigd laat. De provider OTB kan, indien nodig, worden ingeschakeld in Plug-ins beheren en installeren. Echter, het in- of uitschakelen van een van deze providers wordt nu uitgevoerd via Plug-ins beheren en installeren, net zoals voor elke andere plug-in.

Dit is voornamelijk een interne wijziging, met als enige zichtbare verandering aan de zij de van eindgebruikers, dat Plug-ins beheren en installeren wordt gebruikt om de providers SAGA, GRASS en OTB te activeren of te deactiveren.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alexander Bruy

Opties voor toepassing en projecten

Mogelijkheid: Alle sneltoetsen voor het toetsenbord exporteren naar XML of PDF

In het verleden zou QGIS, bij het exporteren van sneltoetsen voor toetsenbord naar een bestand XM, alleen gebruiker gedefinieerde sneltoetsen exporteren. In gevallen waarin geen aangepaste sneltoetsen werden gevonden, zou een leeg bestand worden gemaakt.

Een nieuwe optie is verschaft om alle beschikbare sneltoetsen voor het toetsenbord te exporteren naar het resulterende bestand XML, of om een uitvoer als PDF te maken met een lijst van alle gedefinieerde sneltoetsen voor QGIS.

image37

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alexander Bruy

Mogelijkheid: Widget voor Configuratie voor apparaat voor GPSBabel verplaatst van GPS tools naar de algemene instellingen

De instellingen voor configuratie voor GPSBabel is verplaatst van een pagina in de vervallen plug-in GPS Tools, naar een nieuwe pagina in het dialoogvenster voor de algemene instellingen.

image38

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Standaard padstructuur voor nieuwe projecten instellen

QGIS Desktop ondersteunde in het verleden de definitie of een bepaald project een absolute of relatieve structuur gebruikte vanuit de project-eigenschappen. Echter, de standaard instelling voor deze functionaliteit werd altijd geconfigureerd om relatieve paden te gebruiken.

Een nieuwe instelling, onder de opties voor het programma, wordt weergegeven die het voor gebruikers mogelijk maakt om voor de standaard padstructuur in te stellen of die absolute of relatieve paden gebruikt voor nieuwe projecten. Op nagenoeg dezelfde manier als waarin de standaard projectindeling kan worden geconfigureerd om qgz of qgs te gebruiken, is dit beschikbaar gemaakt als een globale eigenschap, specifiek voor elke gebruikersprofiel.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door mhugent

Mogelijkheid: Configuratie van de max cache-grootte in instellingen voor QGIS

In het bestand qgis_global_settings.ini is het mogelijk om de maximale grootte voor de cache van afbeeldingen in bytes in te stellen.

De cache wordt gebruikt voor het cachen van afbeeldingen voor symbologie en lay-outs, Als afbeeldingen met hoge resolutie worden gebruikt voor het afdrukken van een lay-out, dan zou deze waarde overeenkomstig moeten worden verhoogd.

Standaardwaarde is 100 MB.

Dit werd mogelijk gemaakt door 3Liz

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door David Marteau

Browser

Mogelijkheid: Verbeterde actie voor verwijderen van bestanden in Browser

De actie Verwijderen die wordt gebruikt in de QGIS Browser is op vele manieren verbeterd, inclusief:

 • De actie is meer consistent en kan worden toegepast op items van alle typen bestanden

 • Verwijderen van meerdere bestanden wordt nu ondersteund door meerder items te selecteren in de Browser wat ook een prompt voor bevestigen omvat

 • Vóór het verwijderen van bestanden wordt het huidige project gescand om te zien of het een van de bestanden gebruikt. Als dat zo is, verschijnt een prompt die de gebruikers vraagt of zij het verwijderen annuleren, of lagen geheel willen verwijderen, of lagen willen verwijderen en behouden.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Widget voor resultaten van verbindingen API

Als een deel van de doorlopende inspanningen om de functionaliteiten voor beheren van tabellen van DB Manager te porteren naar de QGIS Browser, zoals in detail weergegeven in QEP 205, is een nieuw dialoogvenster voor SQL beschikbaar vanuit het paneel Browser dat de mogelijkheid verschaft om query’s en argumenten voor SQL uit te voeren voor de volgende elementen:

 • DB-verbindingen

 • Items Schema

 • Items Tabel

De implementatie ondersteunt ook de volgende gevorderde functionaliteiten:

 • Een multi-threaded implementatie voor resultaten van zowel het ophalen van API-token als voor rijen in niet-blokkerende elementen van de gebruikersinterface

 • Volledig te onderbreken API

 • Ondersteuning voor progressief laden van objecten in de weergave Resultaten (fetchMore API)

image39

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Gegevensproviders

Mogelijkheid: Transacties in provider MSSQL

Toevoeging van ondersteuning voor transacties voor de gegevensprovider MSSQL.

Er zijn geen aan de gebruikersinterface gerelateerde wijzigingen, zodat gebruikers bewerken van transacties kunnen inschakelen, net als bij andere providers. Dit kan worden gedaan door naar de Projecteigenschappen te gaan en te selecteren “Automatisch transactiegroepen maken indien mogelijk” op de tab Databronnen.

Standaard zal een uitgevoerde transactie in MSSQL de toegang tot dezelfde gegevens blokkeren voor andere cliënten. Als bijvoorbeeld één cliënt een transactie begint en een object in een tabel toevoegt of aanpast, zullen andere cliënten worden geblokkeerd indien zij proberen gegevens uit de tabel te lezen, totdat de transactie is voltooid.

Er is een optie voor configureren op het niveau van de database, READ_COMMITTED_SNAPSHOT, die standaard OFF is.

Activeren hiervan zal het gedrag veranderen om op eenzelfde manier te functioneren als voor andere RDBMS-systemen, zoals PostgreSQL, in die zin dat transacties geen blokkade veroorzaken en ondersteuning voor de database inschakelen voor meerdere versies van gegevens. Dit is een eigenschap op het niveau van de database, geconfigureerd door de beheerder en kan niet automatisch worden ingesteld door QGIS bij het verbinden met de database, het kan echter worden geactiveerd met de volgende query:

ALTER DATABASE my_db SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON

In de meeste gevallen waarin transacties gewenst zijn, is het activeren van deze optie waarschijnlijk aan te bevelen om vastlopen te voorkomen in QGIS of andere cliënten.

Dit werd mogelijk gemaakt door ms.GIS

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Lutra Consulting (Martin Dobias)

Mogelijkheid: Systeem- en interne tabellen weergave bij selecteren van sublaag

Een keuzevak is toegevoegd aan het dialoogvenster voor het selecteren van sublagen om te beheren of systeem- en interne tabellen zouden moeten worden weergegeven. Deze zal standaard uitgeschakeld zijn, maar zou nuttig kunnen zijn in gevallen waar gebruikers een bepaalde behoefte hebben om een systeemtabel in QGIS te laden om te bekijken of voor bewerkingsdoeleinden.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Automatisch metadata uit ESRI Personal Geodatabases lezen en converteren

Eerder werd dit ondersteund voor metadata van File Geodatabases en shp.xml, maar wordt nu ook ondersteund voor ESRI personal geodatabases (.mdb bestanden)

Vereist GDAL 3.4+

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Een algemene gegevens-item provider maken voor alle op bestanden gebaseerde databronnen

Deze provider gebruikt de QgsProviderRegistry::querySublayers API om automatisch toepasselijk gegevensitems voor de Browser te maken voor alle op bestanden gebaseerde bronnen, ongeacht de onderliggende provider, of dat nu mdal, gdal, ogr, pdal, of .ept is.

Dit maakt het mogelijk bronnen samen te voegen die kunnen worden afgehandeld door meerdere, verschillende providers naar enkele container-items in de Browser, die kan worden uitgebreid om alle gerelateerde of geneste elementen weer te geven. Het komt voor vele typen bestanden, zoals bestanden van GeoPDF of KML/KMZ, vaak voor dat zij raster- en vectorlagen bevatten, of bestanden .nc waartoe toegang kan worden verkregen als laag met mazen of als raster, afhankelijk van de gegevensprovider.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

QGIS Server

Mogelijkheid: Meerdere MetadataUrls inschakelen

QGIS Server ondersteunde in het verleden alleen het verschaffen van één enkele metadata URL, maar zal nu het in de servicedefinitie specificeren van meerdere eindpunten voor metadata toestaan.

image40

Dit werd mogelijk gemaakt door Ifremer

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Étienne Trimaille

Mogelijkheid: Versie toevoegen aan gereedschappen CLI voor QGIS Server

Het is een nogal veel voorkomende praktijk om argumenten als -v en --version te hebben voor gereedschappen waartoe toegang kan worden verkregen via de opdrachtregel (CLI’s), dus een nieuwe --version en zijn alias -v zijn toegevoegd om informatie over de versie van QGIS te identificeren voor de volgende gereedschappen:

 • qgis_process

 • qgis_mapserv.fcgi

 • qgis_mapserver

Dit werd mogelijk gemaakt door 3Liz

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Étienne Trimaille

Programmeerbaarheid

Mogelijkheid: Scriptbare vectortegel coderen weergeven

Een aanvullende methode writeSingleTile in QgsVectorTileWriter wordt weergegeven om het coderen van één enkele vectortegel naar een geheugenbuffer in te schakelen. Dit zou werkstromen voor PyQgis en QGIS Server, die ondersteuning voor vectortegels ondersteunen, kunnen ondersteunen.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door David Marteau

Mogelijkheid: Vectortegels in een ander CRS coderen en schrijven dan EPSG:3857

De QGIS API is uitgebreid voor de ondersteuning van het coderen en schrijven van vectortegels in een ander CRS dan EPSG:3857.

Onthoud dat, overeenkomstig de specificatie Mapbox Vector Tile, een Vectortegel gegevens weergeeft, gebaseerd op een vierkant bereik binnen een projectie. Een Vectortegel zou informatie moeten bevatten over zijn grenzen en zijn projectie. De bestandsindeling gaat er van uit dat de decoder de grenzen en projectie van een Vectortegel kent, voordat die wordt gedecodeert.

Dit werd mogelijk gemaakt door Ifremer

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door rldhont

Mogelijkheid: Filter DistanceWithin voor QgsFeatureRequest

Een optie is toegevoegd aan QgsFeatureRequest om objecten te bevragen die binnen een bepaalde afstand van een verwijzings-geometrie liggen

Dit is mogelijk gemaakt door de nieuwe enum Qgis::SpatialFilterType die is toegevoegd om aan te geven of een verzoek geen ruimtelijk filter gebruikt, een filter BoundingBox (via setFilterRect), of het nieuwe filter DistanceWithin.

Het volgende verzoek zal bijvoorbeeld alle objecten ophalen die binnen 50 kaarteenheden van de opgegeven tekenreeks voor de lijn liggen:

QgsFeatureRequest().setDistanceWithin(QgsGeometry.fromWkt('LineString(0 0, 10 0, 12 1)'), 50)

Filters voor afstand binnen worden behandeld als filters voor begrenzingsvakken, in die zin dat zij onafhankelijk zijn van enig filter voor attribuut/ID (zoals object-ID’s of expressies).

Objectverwerkers van de provider kunnen in potentie de zoekactie voor afstand binnen delegeren naar de achterliggende database. Dus, bijvoorbeeld, de gegevensprovider PostgreSQL zou een query ST_DWithin kunnen gebruiken voor optimaal gebruik van de index.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: API voor voorkeuzen waarden van combinatievak

Een API is toegevoegd om het mogelijk te maken een parameter voor een tekenreeks weer te geven als een combinatievak met vooraf ingestelde keuzes voor Processing in de gebruikersinterface.

In sommige omstandigheden is het gewenst om de beschikbare waarden te beperken als een gebruiker wordt gevraagd een parameter tekenreeks in te voeren die overeen zou moeten komen met een lijst van vooraf bepaalde “geldige” waarden, maar deze waarden kunnen variëren van installatie naar installatie.

Een parameter “printer name” bijvoorbeeld, waar het gewenst zou kunnen zijn dat gebruikers een naamwaarde mogen kiezen uit een lijst met op het systeem geïnstalleerde printers, maar omdat de namen van de printers zullen variëren tussen verschillende installaties, is een parameter enum geen geschikte keuze.

Dit wordt nu ondersteund door het instellen van de optie “value_hints” in de widget wrapper metadata, zoals hieronder weergegeven.

Hoewel dit een mechanisme verschaft om de gebruikers te geleiden om geldige waarden tekenreeks te selecteren bij het uitvoeren van een algoritme voor Processing via de gebruikersinterface, plaats het geen beperkingen op geaccepteerde waarden voor de tekenreeksen via codes van PyQGIS of wanneer het algoritme wordt uitgevoerd op andere manieren die niet de gebruikersinterface gebruiken. Algoritmes zouden andere waarde netjes moeten afhandelen.

param = QgsProcessingParameterString( 'PRINTER_NAME', 'Printer name')
# show only printers which are available on the current system as options
# for the string input.
param.setMetadata( {'widget_wrapper': { 'value_hints': ['Inkjet printer', 'Laser printer'] } })

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Klasse QgsExifTools ondersteuning voor ophalen van waarden van tags

De klasse QgsExifTools kan nu individuele tags EXIF ophalen uit afbeeldingen met de functie readTag.

Bijv.: QgsExifTools.readTag('/my/photo/0997.JPG'), 'Exif.Image.DateTime')

Bekende tags EXIF die tijdwaarden weergeven worden automatisch geconverteerd naar objecten Q{Date,Time,DateTime}. Dit maakt het werken met deze tags veel eenvoudiger en integreert goed met andere delen van de QGIS API.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Belangrijke reparaties

Reparaties van problemen door Even Rouault

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.16 backport commit (GitHub)

Opmerking

WFS / GML parse issue, but QGIS loads GML as file fine?

#45017

Is geen probleem

POST request to modify timestamp does not respect defined format

#44990

Wordt niet gerepareerd / Is geen probleem

Warning message ‘Cannot create temporary SpatiaLite cache’ when adding many WFS-layers

#44971

Duplicaat

QGIS creates invalid filter for WFS GetFeature request

#43957

PR #45043

PR #45053

WFS Layer is not rendered when requested CRS is not matching project CRS and “Only request features overlapping the view extent” option is set

#44054

PR #45044

PR #45047

Adding a WFS layer with filter for non-existent attribute leads to broken layer

#43950

PR #45045

PR #45052

New Shapefile layer silently overwrite existing files

#44299

PR #45207

PR #45240

QGIS on linux crashes when opening many geopackages at once

#43620

PR #45211

Nee

Crash in QgsPointCloudLayerRenderer when closing while rendering still active

#44144

PR #45227

PR #45241

Geoprocessing tools cause libgeos to throw SIGBUS

#45226

geos PR 481

N/B

QGIS crash after loading WMS layer via script and zooming in and out

#44095

PR #45254

Nee

Meestal een probleem van gebruiken

Integer unexpectedly large in GeoPackage

#45178

Is geen probleem

Attributes - Update All button - Creates Corrupted Fields - GeoJSON file

#45139

GDAL PR 4552

N/B

WFS connection manager: GetCapabilities document’s URLs not being used consistently

#45242

PR #45267

PR #45273

QGIS crashes if network connexion is lost and a raster layer is loaded

#45293

GDAL PR 4560

N/B

Deze oplossingen voor problemen werden mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donaties en dragende leden)

Deze problemen werden opgelost door Even Rouault

Reparaties van problemen door Alessandro Pasotti

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.16 backport commit (GitHub)

Opmerking

Data Source Manager - ArcGIS REST Server - dialog/window closes when adding a layer

#45050

PR #45059

Niet beschikbaar

“Display no data value as” option is not available in raster layer properties

#44949

PR #45063

Niet kritisch

Raster layer not rendering after data-source change when combined with certain layout element

#44929

PR #45074

PR #45083

Update selected feature ids before emitting featuresDeleted

#44921

PR #45078

Niet kritisch

sample() and identify() from QgsRasterDataProvider don’t always provide the same value

#44902

PR #45086

PR #45145

Copying objects containing multiline strings into another project does not work properly

#44989

PR #45129

Niet kritisch

projecting label coordinates for multiPoint geometry crashes QGIS

#45148

PR #45150

Nee

Copy/paste style category “Form” is missing some settings

#45146

Misschien niet repareren, overleggen met m-kuhn en 3nids

Adding a new point onto a memory multipoint layer kills QGIS

#45152

PR #45157

Attributes - Update All button - Creates Corrupted Fields - GeoJSON file

#45139

PR #45174

Nee

WMS parent layer added via QGIS Browser doesn’t use default style

#45192

PR #45209

Nee

“Display nodata as” color widget is not automatically updated in layer styling panel

#45132

PR #45264

Niet beschikbaar

PostGIS error while changing attributes (field value and geometry): prepared statement “updatefeature” already exists

#45100

PR #45266

Wachtrij

Attribute Table in Layout Manager Font Style Override Doesn’t Show Fields

#45098

PR #45269

Wachtrij

WFS Layer from QGIS Server is not rendered because of an issue with coordinate axis order

#45216

PR #45270

Niet kritisch

Not rendering with identity transform raster created with rasterio

#45324

Gecontroleerd, waarschijnlijk geen probleem

SQL query from DB Manager is executed twice

#45318

PR #45351

Wachtrij

can’t use layers where name starts with number in virtual layer

#45347

PR #45354

Wachtrij

Show Feature Count counts null in zero category

#45280

PR #45361

Wachtrij

Copying table by Drag&Drop in Browser (2) doesn’t copy the table structure correctly

#45286

PR #45375

Nee

Wrong histogram plot if raster data type is byte

#45379

PR #45400

Wachtrij

Inconsistency regarding pattern handling for QgsServerOgcApiHandler

#45439

PR #45450

Wachtrij

QGIS Server - WMS Request GetPrint fails with ATLAS_PK

#30817

PR #45521

Wachtrij

projectsInDatabase key is not stored to xml for PostGIS connections

#45508

PR #45523

Wachtrij

Changing values in Form mode of attribute table doesn’t set active the Save button

#45527

PR #45532

Wachtrij

Create spatialite trigger with DBManager do not work

#45420

PR #45553

Nee

Deze oplossingen voor problemen werden mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donaties en dragende leden)

Deze problemen werden opgelost door Alessandro Pasotti

Reparaties van problemen door Peter Petrik

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.16 backport commit (GitHub)

Opmerking

QGIS 3.20 on Mac crashes when certain Qt signals are emitted

#44182

QGIS-Mac-Packager Commit bf925f311

Niet beschikbaar

Unable to view LAS files written in WGS84 (EPSG:4326) coordinates

#44755

duplicaat van #41765

macOS: Symbol not found: __cg_jpeg_resync_to_restart when reprojecting raster layer with GDAL warp on macOS

#40164

nee

nee

Geen probleem meer met de nightly (qgis-deps-0.9)

Data Source Manager incorrectly identifies PostGIS raster extent on macOS

#43042

PR #45322

Wachtrij

icons not visible in the Layer Notes

#44425

PR #45332

Niet beschikbaar

unable to open any ascii FLO-2D files in Mesh Layer

niet gerapporteerd

PR #45349

Niet beschikbaar

encoding issue when using GRASS processing tool on macOS

#41870

PR #45399

Niet kritisch - bestaat een workaround voor

Matplotlib QT backend imports not working on MacOS

#45398

onderzoek

Deze oplossingen voor problemen werden mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donaties en dragende leden)

Deze problemen werden opgelost door Lutra Consulting (Peter Petrik)

Reparaties van problemen door Sandro Santilli

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.16 backport commit (GitHub)

Opmerking

Make QgsGeos::prepareGeometry and QgsGeos::cacheGeos idempotent

niet gerapporteerd

PR #45147

Add a distanceWithin method to the QgsGeometryEngine virtual class

niet gerapporteerd

PR #45057

Allow calling testdata_pg.sh from any directory

niet gerapporteerd

PR #45378

Make TestPyQgsPostgresProvider.testGeneratedColumns idempotent

niet gerapporteerd

PR #45415

Improve PostgreSQL test DB setup documentation and script

niet gerapporteerd

PR #45413

Add GEOS DistanceWithin API

GEOS Ticket #1124

GEOS commit #ba10ba4508a

GEOS Issue #472

Make Postgres provider test idempotent

#45417

PR #45418

Use GEOSDistanceWithin when available

niet gerapporteerd

PR #45340

Reduce GEOS conversions and preparations of geometries

niet gerapporteerd

PR #45195

More heuristics to determine whether to iterate over target source

niet gerapporteerd

PR #45339

Deze oplossingen voor problemen werden mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donaties en dragende leden)

Reparaties van problemen door Sandro Santilli

Reparaties van problemen door Loïc Bartoletti

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.16 backport commit (GitHub)

Opmerking

More const in geometry

Niet gerapporteerd / uitvoering

PR #45217

QgsFeature::setId improve documentation with a warning

#44898

PR #45189

PR #45229

Geometry Checker: Enlarge FeatureID

#44250

PR #45191

PR #45229

VertexTool. Fixes move vertex on Z layer if CRS are differents (with Vincent Cloarec)

Niet gerapporteerd

PR #45020

Niet naar oudere versies. Nieuwe methoden geïntroduceerd.

Fix Z/M dimension URI via DB Manager.

#34894

PR #45223

PR #45304

[FIX] GeometryValidator init curve support

Niet gerapporteerd

PR #45272

Compile fails, ‘None’ is not a member of ‘QgsField::ConfigurationFlags’

#44681

Wordt niet gerepareerd / Is geen probleem

Union fails when using a point and a polygon layer

#44801

Verschil tussen GEOS 3.8 en 3.9

Rings order in MultiPolygon WKT string may leave overlapping parts when deleting holes (native:deleteholes)

#44424

Wordt voorlopig niet gerepareerd. We kunnen Geos gebruiken om het probleem op te lossen, maar dat zal Z/M en segmentize arc verwijderen.

Deze oplossingen voor problemen werden mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donaties en dragende leden)

Deze problemen werden opgelost door Loïc Bartoletti

Reparaties van problemen door Denis Rouzaud

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.16 backport commit (GitHub)

Opmerking

Regression: trying to run the multipart to singleparts algorithm throws a python error

#45331

PR #45348

Deze oplossingen voor problemen werden mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donaties en dragende leden)

Deze problemen werden opgelost door Denis Rouzaud

Reparaties van problemen door Julien Cabieces

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.16 backport commit (GitHub)

Opmerking

Styles in database not working for postgres provider and non-geometric layers

#44749

PR #45075

PR #45102

“Layer notes” icon is not displayed when copy-pasting a style

#44692

PR #45302

niet nodig

Ambiguous JSON errors

#42832

Kan niet worden gereproduceerd

Attribute table: missing features when copying/pasting from scratch layer

#42798

Kan niet worden gereproduceerd (gesloten)

Form view shows wrong image attachments when scrolling through features

#42705

Al gerepareerd

Build Virtual Raster tool creates an additional layer when selecting and reordering layers

#44270

PR #45092

PR #45102

Attachment widget options are reset when you reopen the field widget properties

#45089

Duplicaat

Cleared feature attributes not acting like they have been cleared, and preventing saving of layer

#39146

PR #45176

PR #45292

[Postgres] default value displayed instead of NULL

#45198

PR #45199

PR #45291

a feature copy/paste sets a NULL field to its “default value” in a geopackage

#44544

Vraag: Evalueren we de standaardwaarde voor een veld NULL bij kopiëren-plakken van objecten ?

QGIS expression builder can not resolve PostgreSQL text arrays correctly

#45290

PR #45321

Deze oplossingen voor problemen werden mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donaties en dragende leden)

Deze problemen werden opgelost door Julien Cabieces

Reparaties van problemen door Nyall Dawson

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.16 backport commit (GitHub)

Opmerking

Don’t reset mesh layer styling when changing data source for layer

#45391

PR #45392

N/B

Fix crash when rendering clipped features and clipped shape results

#45190

Commit 6a4cdb36

PR #45422

Fix crash when using map label tools with projects containing vector tile layers

#44486

PR #45311

PR #45390

Fix symbol sizes in Meters at Scale cannot be negative

#45298

Commit 360351a

Niet geschikt om terug te brengen naar oudere versies

Fix overwriting default style of geopackage layers

#42811

Commit eef6939b96

PR #45107

Fix hang when rendering lines with dash patterns with all 0 values

#41994

Commit f4e2e900

PR #45107

Update default toolbar locations

niet gerapporteerd

Commit 77be95feac

N/B

Don’t overwrite existing data defined property expressions when an interactive map tool is used to move/rotate/edit labels

PR #45279

Commit b30c17f0

N/B

Fix crash on exit with CAD dock open

niet gerapporteerd

Commit 1fb21f69f

N/B

Fix rule based symbology doesn’t work for columns with ‘-’ in name

#44379

Commit 51fa9840

Commit 797367dde

Avoid hangs when drawing symbol icons using inappropriate sizes in map units

#41149

PR #45233

Niet geschikt om terug te brengen naar oudere versies

Fix inappropriate display of z/m values in cad dock when non-z/m layer is selected

niet gerapporteerd

Commit 55a76d1d

N/B

Implement more responsive cancelation of map render for maps using complex effects

#41149

PR #45212

Niet geschikt om terug te brengen naar oudere versies

Allow CAD dock to be used for geographic CRS, but only allow the x/y/z/m constraints to be set

niet gerapporteerd

PR #45185

Niet geschikt om terug te brengen naar oudere versies

Fix crash when opening symbology properties of a layer set to embedded renderer which is not compatible with embedded renderers

#45159

PR #45193

N/B

Fix QgsMapToolCapture coordinates when associated with a non-vector layer where the layer CRS != canvas CRS

niet gerapporteerd

PR #45183

N/B

Fix geometry generator rendering outside of vector layers

#39159

PR #45165

Niet geschikt om terug te brengen naar oudere versies

Fix color customisation is lost when configuring renderers using geometry generators

#38377

PR #45166

Niet geschikt om terug te brengen naar oudere versies

Fix rendering of interpolated line symbol layer outside of vector layers

#45028

PR #45164

N/B

Fix QgsGeometry.fromPolygonXY docs

#45099

Commit 3d599fe4

N/B

Fix digitizing features using CAD dock when layer CRS != canvas CRS

niet gerapporteerd

PR #45108

N/B

Fix offset background when drawing rotated text

#44907

PR #45425

In behandeling

Correctly escape complex source strings in processing history log

#45403

PR #45426

In behandeling

Fix handling of ADF files in browser

niet gerapporteerd

PR #45393

Niet geschikt om terug te brengen naar oudere versies

Deze oplossingen voor problemen werden mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donaties en dragende leden)

Deze problemen werden opgelost door Nyall Dawson