Log met wijzigingen voor QGIS 3.30

image1

Datum uitgave 04-03-2023

De uitgave 3.30 ‘s-Hertogenbosch van het vernieuwende project QGIS introduceert een breed scala aan wijzigingen en verbeteringen uit de ontwikkelgemeenschap van QGIS.

Het welkomstscherm laat een fragment zien van de “Gemeentekaart” van ‘s-Hertogenbosch uit 1867. Het maakt deel uit van een serie van 1200 kaarten van alle gemeenschappen Nederland rond die tijd, die werden gepubliceerd in een atlas voor elk van de 11 regio’s. Alle kaarten werden op dezelfde grootte getekend, hoewel voor grotere gemeenten een dubbel formaat werd gebruikt en geschaald om overeen te komen met de pagina. De serie werd internationaal geprezen vanwege zijn nauwkeurigheid en volledigheid. De kaart werd getekend door Jacob Kuyper (1821-1908), de meest beroemde geograaf en cartograaf van zijn tijd in Nederland. Tekst en afbeelding voor welkomstscherm beschikbaar gesteld door atlasandmap.com

De eigen integratie van GeoNode is ook gemigreerd naar een externe plug-in, wat de krachtige extensies voor de QGIS API voor plug-ins, geimplementeërd in recente uitgaven, ten volle benut.

Gebruikers kunnen ook nieuwe functionaliteiten en verbeteringen aan de UI verwachten, inclusief ondersteuning voor raster attributentabellen, intelligente en configureerbaar sorteren voor het laden van lagen, verbeteringen aan de mogelijkheden voor GPS, meer dynamische formulierwidgets, eigen voorbeelden van rich media voor bijlagen, betere integratie met cloud-services, extensies voor de QGIS standaarden voor metadata, en een host voor andere noemenswaardige aanvullingen.

Voor een snelle toer door alle nieuw geïntroduceerde functionaliteiten kunt u de video met deze mogelijkheden bekijken op YouTube op https://www.youtube.com/watch?v=q7O819lFKc4

QGIS is een inspanning van de gemeenschap en we willen ook nogmaals onze grote dank uitspreken aan alle ontwikkelaars, schrijvers van documentatie, testers en andere mensen die vrijwillig hun tijd en inspanningen ter beschikking stellen (of mensen sponsoren om dat te kunnen doen) om deze uitgave mogelijk te maken. Vanuit de gemeenschap van QGIS hopen we dat u van deze uitgave zult genieten! Als u tijd of geld wilt doneren of op een andere manier bij wilt dragen in het opwaarderen van QGIS, kijk dan ook eens op QGIS.ORG en help een handje!

QGIS wordt ondersteund door donoren en dragende leden. Een huidige lijst van donoren die grote of kleine bijdragen hebben gegeven aan het project kan worden bekeken op onze lijst van donoren. Als u een dragend lid voor het project zou willen worden, bekijk dan onze pagina voor dragende leden voor de details. Sponsoren van QGIS helpt ons om fonds te verkrijgen voor onze regelmatige ontmoetingen van ontwikkelaars, de infrastructuur van het project te onderhouden en inspanningen voor het oplossen van problemen te financieren. Een volledige lijst van huidige sponsoren wordt hieronder weergegeven - een welgemeend Bedankt voor al onze sponsoren!

QGIS is gratis software en u bent niet verplicht om maar iets te betalen voor het gebruiken ervan - in feite willen we mensen, wijd en zijd verspreid, aanmoedigen om het te gebruiken, ongeacht hun financiële of sociale status - wij geloven dat het uitrusten van mensen met gereedschappen voor het maken van ruimtelijke beslissingen zal resulteren in een betere wereld voor de gehele mensheid.

Belangrijke wijzigingen

Mogelijkheid: Vervallen achterwaartse compatibiliteit voor symbologie in project met QGIS 3.16 en ouder

Eerdere uitgaven van QGIS zouden significante hoeveelheden compatibiliteits-objecten schrijven naar de XML-structuur van projectbestanden om achterwaartse compatibiliteit te behouden voor symbologieën om er voor te zorgen dat projectbestanden kunnen worden geopend met QGIS 3.16 en ouder. Deze compatibiliteit is verwijderd uit toekomstige uitgavent.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Denis Rouzaud

Kaartgereedschap

Mogelijkheid: Raster kaarttips

in eerdere uitgaven waren Kaarttips slechts alleen beschikbaar voor vectorlagen, maar nieuwe wijzigingen in de API hebben het mogelijk gemaakt om Kaarttips ook voor andere typen kaarten te implementeren.

Rasterlagen ondersteunen nu Kaarttips, en nieuwe functies voor mogelijkheden van expressies zijn toegevoegd om de bestaande mogelijkheden voor Kaarttips uit te breiden:

 • map_to_html_table: converteert een kaart (gegevensstructuur van paren sleutel-waarde) naar een HTML-tabel

 • map_to_html_dl: converteert een kaart (gegevensstructuur van paren sleutel-waarde) naar een definitielijst in HTML

 • raster_attributes: maakt een kaart met de veldnamen als sleutels en de waarden van de raster-attributentabel vanuit het item van de attributentabel dat overeenkomt met de opgegeven rasterwaarde

 • een nieuw bereik voor expressies “Positie kaartlaag” dat een variabele @layer_cursor_point definieert met de coördinaten van de laag (in het CRS van de laag) op de positie van de muis

image3

Dit werd mogelijk gemaakt door NOAA OCS Hydrography

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Identificeren met verplaatsing muis, geen muisklik

Een nieuwe optie maakt het mogelijk het gereedschap Objecten identificeren te gebruiken met het verplaatsen van de muis, zonder in het kaartvenster te hoeven klikken.

Deze optie gedraagt zich bijna identiek aan de standaard optie voor Objecten identificeren, met als verschil dat de gebruiker niet hoeft te klikken of een sneltoets hoeft te gebruiken om de actie voor identificeren uit te voeren. Dit stelt het gereedschap Objecten identificeren in staat zich soortgelijk te gedragen als de mogelijkheid voor Kaarttips, tegelijkertijd de gebruikers de voordelen van het gereedschap Objecten identificeren te geven, zoals ondersteuning voor meerdere laagtypen en afgeleide informatie.

De standaard activatie is een tijdklok van 300 milliseconden die de actie voor Objecten identificeren uitvoert, die is geïmplementeerd om problemen bij uitvoering te vermijden bij het verplaatsen van de muis.

image4

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Gebruikersinterface

Mogelijkheid: Op beperkingen gebaseerde functionaliteit voor attributentabellen

Nieuwe, op beperkingen gebaseerde, voorwaardelijke opmaak en mislukt filteren van objecten met beperkingen worden weergegeven in de attributentabel.

Deze functionaliteit verschaft opties voor het filteren om objecten weer te geven of te verbergen die mislukte (harde of zachte) beperkingen hebben, en introduceert een nieuw type voorwaardelijke opmaak dat werkt naast de al bestaande typen voor rijen en velden om objecten te accentueren die niet voldoen aan de beperkingen voor de laag.

image5

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Aanvullend informatiepaneel en werkbalk Velden voor GPS

Het informatiepaneel voor GPS bevat nu de huidige totale lengte van het spoor, en de afstand vanaf het begin van het spoor. Deze mogelijkheden zijn ook beschikbaar als een (niet standaard ingeschakeld) optie die het mogelijk maakt ze weer te geven in de werkbalk voor het informatielabel van GPS.

Het informatiepaneel GPS bevat ook ellipsoïde hoogte in de beschikbare waarden voor GPS-informatie.

Dit werd mogelijk gemaakt door NIWA

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: UX GPS Informatiepaneel en opnieuw bewerkt

Substantieel opnieuw bewerken van het informatiepaneel voor GPS is uitgevoerd om het verwerken van GPS door gebruikers in QGIS te vereenvoudigen en een meer gestroomlijnde ervaring voor GPS te verschaffen.

Eerder werd alle functionaliteit voor GPS op het niveau van de toepassing weergegeven door één enkele interface voor het GPS “Informatie”paneel, wat de instellingen voor de verbinding van GPS bevatte, het digitaliseren van GPS, en de feitelijke weergave van informatie over GPS. Deze interface raakte verstopt en moeilijk te gebruiken.

Functionaliteit voor GPS is nu gesplitst in afzonderlijke delen:

 1. Niveau van de toepassing, zelden gewijzigde instellingen voor GPS zijn aanwezig op de tab GPS van het menu Opties in de instellingen van QGIS.

 2. Een nieuwe zwevende “werkbalk GPS” is toegevoegd, die de meest gebruikte, aan GPS gerelateerde bewerkingen, bevat.

 3. De laatste actie in de werkbalk GPS opent een popup “GPS-instellingen”, dat verschillende instellingen bevat waarvan wordt verwacht dat zij tijdens een sessie kunnen worden aangepast en beter bereikbaar zijn.

 4. De widget GPS-informatie is opnieuw ontworpen om alleen GPS informatie weer te geven. Specifiek, alleen de tabs “Informatie” en “Signaal” zijn behouden. De widget GPS-informatie bevat nog steeds een sneltoets naar de actie verbinden/verbinding verbreken, en ook een knop Instellingen die hetzelfde menu voor instellingen van GPS weergeeft als wat wordt gebruikt in de werkbalk GPS.

De klasse widget GPS informatie is nu ALLEEN verantwoordelijk voor het weergeven van de GPS-informatie in het paneel, en nieuwe toegewezen klassen zijn overeenkomstig gemaakt voor het afhandelen van digitaliseren van GPS, de nieuwe werkbalk GPS, en instellingen voor GPS.

image6

Dit werd mogelijk gemaakt door NIWA

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Symbologie

Mogelijkheid: Verbeterde opties voor exporteren SLD

Een nieuwe uitbreiding voor de API voor het exporteren van Styled Layer Descriptor (SLD) is ontwikkeld en parallel bestaat naast bestaande opties voor exporteren van SLD, maar aanvullende functionaliteit verschaft voor nauwkeuriger beheer van het exporteren van SLD.

Deze ontwikkeling bevat ook het exporteren van complexe polygoon laagstijlen als externe grafische symbolen die worden opgeslagen naast de geëxporteerde SLD.

image7

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Renderen

Mogelijkheid: Globaal schaduwen voor kaartterrein

Gebruikers zijn nu in staat een globaal schaduweffect voor de kaart toe te passen, die is gebaseerd op de hoogte van alle actieve lagen die hoogte ondersteunen, inclusief :

 • Rasterlagen (als “Geeft oppervlakte hoogte weer” is geselecteerd in de Laageigenschappen)

 • Lagen met mazen

 • Puntenwolklagen

De waarde voor de hoogte op elke bepaalde positie voor alle relevante lagen worden gecombineerd, en de overwogen hoogte wordt gekozen, afhankelijk van één van de twee door de gebruiker gedefinieerde methoden:

 • De hoogste hoogte wordt overwogen

 • De hoogte van de hoogste laag in de boom met lagen wordt overwogen

De implementatie van methoden voor schaduw zijn momenteel de Eye Dome Lighting en het effect van schaduw voor heuvels.

Instellingen voor schaduw worden in de volgende besturingselementen in de gebruikersinterface weergegeven:

 • In Projecteigenschappen, op dezelfde tab als de instellingen voor de hoogte van het project

 • In het paneel Laag opmaken, een nieuwe tab is gemaakt voor het definiëren van instellingen van globale schaduw voor het terrein

image8

Dit werd mogelijk gemaakt door QGIS Community Crowdfunding Efforts

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Vincent Cloarec

Mogelijkheid: Ondersteuning toegevoegd voor super- en subscript voor de tekstrenderer

Tekstitems in QGIS ondersteunen nu superscript en subscript.

Dit maakt:

 • componenten <sup>superscript</sup> / <sub>subscript</sub> in tekst mogelijk, waar de tekst verticaal super- of subscript worden uitgelijnd en automatisch op de groote van 2/3e van de grootte van het ouder-lettertype zal worden gebracht. Gebruikers kunnen ook een vaste groote voor het lettertype voor het super-/subscript instellen door de relevante regels voor CSS op te nemen in hunr HTML, bijv. <sup style="font-size:33pt">super</sup>

 • vertical-align: super of vertical-align: sub opmaakregels voor CSS in elk ander element van HTML mogelijk

image9

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door OSGEO UK

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

3D-objecten

Mogelijkheid: Beperken bereik 2D van 3D-scene

Het gerenderde bereik van een 3D-scene kan nu worden beperkt tot de objecten die kruisen met een door de gebruiker gespecificeerd 2D-bereik.

De manier waarop gerenderde objecten worden beperkt is afhankelijk van het laagtype van de brongegevens:

 • Vlak, DEM en Online Terrain worden geclipt tot het gespecificeerde bereik

 • Puntenwolklagen laden alleen punten binnen het gespecificeerde bereik

 • Vectorlagen laden alleen punten die kruisen met het gespecificeerde bereik

Op bereik gebaseerd filteren van objecten in lagen met mazen is momenteel in ontwikkeling.

image10

Dit werd mogelijk gemaakt door QGIS Community Crowdfunding Efforts

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Stefanos Natsis

Mogelijkheid: Verbeterd beheer voor camera

Er zijn een aantal verbeteringen die de ervaring voor de gebruiker verbeteren:

 • Met het bereik van de hoogte wordt rekening gehouden als “Volledig zoomen” wordt gebruikt (gebruikers zouden niet meer moeten eindigen “achter” hun scene)

 • Camera verticaal verplaatsen met Ctrl + Shift + linkermuisknop

 • Zoomen met muis tijdens verplaatsen met muis toestaan

 • Ga door met zoomen met rechtermuisknop als de muisaanwijzer het zichtgebied verlaat

Dit werd mogelijk gemaakt door QGIS Community Crowdfunding Efforts

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Stefanos Natsis (Lutra Consulting)

Expressies

Mogelijkheid: Functie Toevoegen feature_id()

Een nieuwe expressie-functie feature_id($feature) maakt het nu mogelijk het object-ID van een object op te halen.

De functie accepteert één argument dat een object moet zijn. Soortgelijk kan deze functie worden gebruikt met de resultaten van elke andere functie die objecten teruggeeft, zoals “get_feature”, “overlay_*”, etc.

image12

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Nieuwe functies is_feature_valid() en is_attribute_valid()

Nieuwe functies is_feature_valid() en is_attribute_valid() worden verschaft in expressies van QGIS. Beide functies valideren een object of attribuut, gebaseerd op de aan de velden aangehechte beperkingen voor ene bepaalde vectorlaag. Dit stelt gebruikers in staat de mogelijkheid voor selecteren-met-expressie te gebruiken om objecten te lokaliseren die niet voldoen aan beperkingen. In aanvulling daarop kunnen gebruikers nu de op regel gebaseerde renderer gebruiken om visuele terugkoppeling te verschaffen, door symbologie die de status voor de geldigheid van de beperking voor gerenderde objecten aangeeft.

image13

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Expressie-functies x_at, y_at, z_at, m_at toegevoegd

De beschikbare $functies worden als vervallen beschouwd ($x_at`` en ``$y_at`), en in plaats van het werken op de huidige geometrie van het object ondersteunen de functies in plaats daarvan een geometrie van een object als argumenten.

De wijzigingen voor deze expressies bevatten het maken van soortgelijke functies voor andere metingen van geometrieën. Deze nieuwe functies omvatten:

 • x_at(geometry, i)

 • y_at(geometry, i)

 • z_at(geometry, i)

 • m_at(geometry, i)

Dit werd mogelijk gemaakt door Métropole Européenne de Lille

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Antoine Facchini

Gegevensbeheer

Mogelijkheid: Bewerken veld DateTime: scheiding van indeling weergave en indeling veldwaarde

Inspanningen om het beheer van informatie voor het veld Datetime omvatten de expliciete definitie van gelokaliseerde opmaak voor het weergeven van velden Datetime, er voor zorgend dat het bewerken, vastleggen en opslaan van de veldwaarden zich conformeert aan internationale standaarden voor de opmaak van tijd.

Dit werd mogelijk gemaakt door 3liz

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door rldhont

Mogelijkheid: Optie toegevoegd om direct GPS-punten en tracks te loggen naar een database van GeoPackage of SpatiaLite

Indien geactiveerd in de instellingen voor de werkbalk van GPS, zal de actie “Log naar GeoPackage/SpatiaLite” de gebruiker vragen een bestaand bestand GPKG of SpatiaLite te selecteren, of een nieuwe bestandsnaam in te voeren. Een tabel “gps_points” en “gps_tracks” zal in het bestand worden gemaakt met een vooraf gedefinieerde structuur.

Alle inkomende GPS-berichten zullen worden gelogd naar de laag gps_points, naast de informatie voor snelheid/richting/hoogte/nauwkeurigheid van de GPS.

Wanneer de verbinding met de GPS wordt verbroken (of QGIS wordt afgesloten), zal het gehele opgenomen GPS-spoor worden toegevoegd aan de tabel gps_tracks, naast enige berekende informatie, zoals lengte van het spoor en begin- en eindtijden.

Dit werd mogelijk gemaakt door NIWA

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Een expliciete optie “Verschuiving van UTC” toegevoegd voor het opslaan van tijdstempels van GPS-objecten

Deze optie stelt gebruikers in staat om handmatig een gewenste verschuiving vanaf UTC in te voeren voor het opslaan van GPS tijdstempels. Dit maakt volledige flexibiliteit mogelijk voor gebruikers die rekening moeten houden met verschuivingen door zomer-/wintertijd of andere complexe problemen met tijdzones.

Dit werd mogelijk gemaakt door NIWA

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Ondersteuning voor Raster-AttributenTabellen (RAT)

QGIS ondersteunt nu uitgebreid Raster-AttributenTabellen (RAT’s).

Deze bijwerkingen verschaffen een nieuwe interface voor RAT’s in de QGIS API, en ondersteuning wordt verschaft voor RAT’s die worden beheerd door raster gegevensproviders (GDAL), als ook voor algemene bestanden voor waarde attributentabellen (VAT), vooropgesteld dat zij zijn opgeslagen in een DBF sidecar hulpbestand.

Veel van de functionaliteit van de Python RAT Plugin werd geporteerd in QGIS om eigen ondersteuning te verschaffen voor RAT’s, en een nieuwe set bewerkingen van de gebruikersinterface bieden gebruikers de volgende geavanceerde functionaliteiten:

 • Automatisch opmaken raster: Als een RAT beschikbaar is bij het toevoegen van een raster aan het project en informatie over de opmaak bevat, zal QGIS standaard de relevante stijlen toepassen op de rasterlaag. Automatisch laden werkt voor zowel ingebedde RAT’s als voor sidecar VAT.DBF met dezelfde basisnaam van het raster.

 • RAT opnieuw classificeren: Opnieuw classificeren van een raster kan worden uitgevoerd door een andere kolom te selecteren

 • RAT identificeren: Waarden uit de rij van de RAT die corresponderen met de relevante pixelwaarde worden weergegeven in het kaartgereedschap Objecten identificeren

 • RAT eigenschappen: Een nieuwe tab “Attributentabellen” is beschikbaar in het venster van de laageigenschappen van het raster

 • RAT bewerken: RAT’s bieden basismogelijkheden voor bewerken

 • RAT maken uit huidige classificatie: RAT’s kunnen worden gemaakt uit bestaande gepaletteerde of enkelband pseudokleur stijlen

Een galerij van deze functionaliteiten in actie is beschikbaar op GitHub

image14

Dit werd mogelijk gemaakt door NOAA OCS Hydrography

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Metadata en Metasearch

Mogelijkheid: Sleuteldatums toevoegen aan metadata voor laag en project

De volgende velden zijn toegevoegd aan de standaard voor metadata van QGIS laag/project:

 • Datum gemaakt

 • Datum gepubliceerd

 • Datum beoordeeld

 • Datum vervangen

In eerdere uitgaven had metadata voor de laag geen velden voor datums, waar metadata voor het project alleen het veld Datum maken bevatte

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Formulieren en widgets

Mogelijkheid: Ondersteuning voor attributen van audiovisuele multimedia bijlagen

Nieuwe functionaliteit introduceert ondersteuning voor multimedia voor de widget voor externe bronnen, wat het gebruikers mogelijk maakt audio en video mediabestanden af te spelen in de viewer voor bijlagen.

Deze wijziging omvat aanvullende opties voor het configureren van externe bronnen, met twee nieuwe items in het geïntegreerde combinatievak voor het type viewer. Het type video zal rekening houden met de door de gebruiker ingestelde hoogte. Als het op auto wordt gelaten, zal de widget video groter worden om de beschikbare ruimte te vullen.

Deze functionaliteit omvat het ontwikkelen van het object QgsMediaWidget in de QGIS API voor uitgebreide ondersteuning voor multimedia.

image15

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Bewerkbare status data-bepaald voor formulierwidgets

De status van het keuzevak “Aanpasbaar” kan nu wordne beheerd door een expressie, de expressie ondersteunt de context “form”, wat betekent dat het current_value( '<field_name>' ) kan gebruiken om dynamisch de status voor Aanpasbaar te wijzigen overeenkomstig de wijzigingen aan andere velden in het formulier.

image16

Dit werd mogelijk gemaakt door Kanton Solothurn

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Scheidingsteken-widget voor slepen & neerzetten attributenformulieren

Een nieuw scheidingsteken-widget is verschaft, met de optie om een horizontale lijn te tekenen, wat gebruikers een grotere mate van beheer geeft voor hoe formulieren worden gerenderd voor eindgebruikers en functionaliteit uitbreidt voor verbeterde gebruikerservaring met thematische scheidingen en verbeterde uitlijning.

De widget rendert als een blanco ruimte in het formulier, wat een handmatige scheiding maakt tussen andere objecten van het formulier.

Als de optie “Horizontale lijn tekenen” is ingesteld in de configuratie zal het de vrije ruimte vullen met een lijn op de manier soortgelijk aan de horizontale regel, of tag <hr> in HTML.

image17

Dit werd mogelijk gemaakt door Kanton Solothurn

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Dynamische tekstwidgets met ondersteuning voor current_value

Tekstwidgets ondersteunen nu dynamische configuratie, gebaseerd op de waarden van velden die in de context van het huidige formulier aanwezig zijn door een functie current_value() te verschaffen die kan worden geëvalueerd in een object QLabel.

Gebruiken van de expressie current_value(  '<field_name>' ) zal het formulier evalueren en bijwerken als de waarde van het veld in het formulier wijzigt.

image18

Dit werd mogelijk gemaakt door Kanton Solothurn

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Dynamische HTML-widgets met ondersteuning voor current_value

HTML-widgets ondersteunen nu dynamische configuratie, gebaseerd op de waarden van velden die in de context van het huidige formulier aanwezig zijn door een functie current_value() te verschaffen.

Gebruiken van de expressie current_value(  '<field_name>' ) zal het formulier evalueren en bijwerken als de waarde van het veld in het formulier wijzigt.

image19

Dit werd mogelijk gemaakt door Kanton Solothurn

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Meerdere selecties met filteren voor widget relatie met waarden

De widget Waarde relatie negeerde eerder de optie “Compleet maken gebruiken” als “Meerdere selecties toestaan” werd ingeschakeld. Nu werken deze twee opties samen en is er een zoekvak aanwezig aan de bovenkant van de tabel die het filteren van waarden mogelijk maakt. Als de optie “Compleet maken gebruiken” niet is ingeschakeld wordt, zoals eerder, het zoekvak niet weergegeven.

image20

Dit werd mogelijk gemaakt door QGIS Norway

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Stefanos Natsis (Lutra Consulting)

Legenda van laag

Mogelijkheid: Nieuwe verbeteringen volgorde van lagen

Nieuwe opties voor te configureren methoden voor het invoegen in de boom met lagen, en het automatisch sorteren van lagen die zijn toegevoegd met functies voor slepen en neerzetten, zijn nu beschikbaar in QGIS.

Het eerdere gedrag was dat QGIS altijd nieuwe lagen laadde boven de huidige actieve laag.

Nieuwe opties zijn verschaft om meer beheer, over hoe nieuwe lagen worden toegevoegd aan projecten, mogelijk te maken:

 • Altijd bovenaan de boom van lagen

 • Optimale index in de huidige groep van de boom van lagen

De optimale index zal proberen om lagen intelligent te ordenen op type (bijv. punten bovenop gebieden etc.) en een significant verbeterde ervaring verschaffen voor nieuwe gebruikers.

In aanvulling daarop zullen met slepen en neerzetten toegevoegde lagen worden toegevoegd aan de index van de boom van lagen op de locatie van de cursor indien losgelaten om er voor te zorgen dat de laag wordt gerenderd op ene voorspelbare en intuïtieve manier.

image21

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door Funded by the QGIS user group Switzerland

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Processing

Mogelijkheid: Aanvullende opties voor export van XYZ Tile bij het gebruiken van Leaflet HTML-uitvoer

Drie nieuwe optionele geavanceerde parameters zijn weergegeven voor het algoritme voor het maken van het XYZ Tile:

 • Titel Leaflet HTML-uitvoer

 • Attributie Leaflet HTML-uitvoer

 • OpenStreetMap-basiskaart opnemen in Leaflet HTML-uitvoer

image22

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Björn Hinkeldey

Mogelijkheid: Ondersteuning voor waarden van parameters data-bepaald bij het gebruiken van het gereedschap qgis_process

Waar vele algoritmes voor Processing waarden voor parameters data-bepaald ondersteunden, was het niet mogelijk die te specificeren bij het gebruiken van het gereedschap qgis_process (of bij het weergeven van instellingen voor het algoritme als JSON en opdrachten voor qgis_process), wat beperkingen introduceerde voor het gebruiken van QGIS in bewerkingen van Processing op de opdrachtregel.

Een nieuwe syntaxis wordt nu verschaft om het specificeren van waarden parameters data-bepaald toe te staan bij het uitvoeren van bewerkingen met qgis_process, en het kopiëren van de instellingen voor het algoritme vanuit QGIS zal nu op de juiste wijze de data-bepaalde waarden afhandelen.

Argumenten voor de opdrachtregel worden gespecificeerd met het voorvoegsel expression: binnen een omsloten tekenreeks, terwijl de definitie voor JSON wordt geïmplementeerd met een object expression met een typedefinitie data_defined. Onthoud dat speciale tekens in de expressie het toepasselijke teken voor escapen moeten gebruiken, relevant ten opzichte van de context waarin zij worden gebruikt.

Kijkend naar de expressie @variable*"field_name"*to_int('2')/100 voor de volgende voorbeelden, zou de opdracht voor de opdrachtregel moeten zijn:

--PARAMETER='expression:@variable*"field_name"*to_int('\''2'\'')/100'

Terwijl de weergave in JSON zou moeten zijn:

"inputs": {
 "PARAMETER": {
  "expression": "@variable*\"field_name\"*to_int('2')/100",
  "type": "data_defined"
 },
 "OUTPUT": "TEMPORARY_OUTPUT"
}

Dit werd mogelijk gemaakt door het Research Institute for Nature and Forest, Vlaamse overheid

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Nieuwe functie “load_layer”

Een nieuwe expressie-functie load_layer is beschikbaar gemaakt (voorlopig alleen exclusief voor expressies van Processing), die het laden van een kaartlaag met een bron-tekenreeks en naam van ene provider mogelijk maken.

Het is ontworpen om het gebruik mogelijk te maken van expressie-functies die direct verwijzen naar kaartlagen (zoals de functies voor totaliseren) met een hard gecodeerd pad naar de laag.

Dit maakt het mogelijk deze functies te gebruiken buiten een project (zoals via het gereedschap qgis_process) en bewerkingen uit te voeren, zoals het gebruiken van complexe functies voor totaliseren in het algoritme Bijgewerkte velden via de mogelijkheid van qgis_process zonder een tijdelijk project te moeten maken voor het bewerken van gegevens.

Dit werd mogelijk gemaakt door het Research Institute for Nature and Forest, Vlaamse overheid

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Gebruikersinterface toegevoegd voor definitie van bereik in GDAL Raster Calculator

De GDAL Raster Calculator heeft nu een interface voor gebruikergespecificeerde definitie van bereik, zodat de gebruikers niet langer de criteria --extent hoeven te specificeren in geavanceerde opties.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nicolas Godet

Opties voor toepassing en projecten

Mogelijkheid: Optie toegevoegd voor opslaan geselecteerde component voor GPS in waarden M van geometrie

Deze nieuwe instelling, beschikbaar in het paneel voor de instellingen van GPS, stelt gebruikers in staat de optie voor het maken van geometrieën met waarden M uit de ingebouwde gereedschappen voor loggen van GPS te gebruiken. Dit is van toepassing op zowel objecten die zijn gedigitaliseerd uit logs van GPS, als van de nieuwe functionaliteit “Loggen naar GeoPackage/SpatiaLite”.

Opties omvatten het opslaan van tijdstempels (als milliseconden vanaf epoch), grondsnelheid, hoogten, richtingen en componenten voor nauwkeurigheid als waarden M.

Dit werd mogelijk gemaakt door NIWA

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: GPS-spoor doellaag maken een expliciete keuze voor de gebruiker maken, onthouden in project

In eerdere uitgaven volgde de doellaag voor nieuw gemaakte GPS-gedigitaliseerde objecten altijd de selectie van de huidige laag. Dat maakte het heel lastig projecten te ontwerpen rondom het digitaliseren van GPS, omdat, elke keer als een gebruiker begon te interacteren met het project, de vastgelegde objecten van GPS onvoorspelbaar zouden worden geplaatst in de beschikbare lagen.

De doellaag voor GPS-objecten is nu een expliciete keuze die door de gebruiker moet worden gemaakt. Een gebruiker kan deze laag instellen en dan doorgaan en interacteren met de rest van hun projectlagen en de garantie hebben dat op elke moment dat zij de acties activeren om GPS-objecten te maken, deze objecten op de juiste laag zullen worden geplaatst. De doellaag wordt opgeslagen in het huidige project, dus opnieuw openen van een eerder project zal automatisch de GPS-doellaag herstellen (wat het gemakkelijker maakt voor staf of scripts om vooraf projecten voor digitaliseren van GPS voor andere gebruikers te maken en er vertrouwen in kunnen hebben dat die in het veld juist zullen werken).

Aanvullende verbeteringen omvatten:

 • GPS-doellaag wordt nu automatisch bewerkbaar gemaakt wanneer een object wordt gemaakt, en de gebruiker wordt overeenkomstig in kennis gesteld. Dit volgt de benadering die we gebruiken voor de gereedschappen voor interactief labelen en vermijdt frustratie voor de gebruiker over waarom de objecten eerder niet werden opgeslagen zonder enige notie over het waarom.

 • De acties op de werkbalk GPS volgen nu meer intelligenter de status van het project, GPS, en huidige GPS-spoor, zodat acties alleen worden ingeschakeld als zij zin hebben.

 • Verbeteringen aan gebruikersinterface en betere helptips

image23

Dit werd mogelijk gemaakt door NIWA

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Profiel plotten

Mogelijkheid: Nieuw item Hoogteprofiel voor kaartvenster voor QGIS Quick

Een nieuw item Hoogteprofiel voor het kaartvenster is beschikbaar voor QGIS Quick, wat het mogelijk maakt de gereedschappen voor hoogteprofielen te gebruiken op andere platforms en in toepassingen van mobiel QGIS.

image24

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Hoogteprofielen plotten in afdruklay-outs

Het is nu mogelijk om plots van hoogteprofielen op te nemen in afdruklay-outs! Er is een nieuwe knop “Hoogteprofiel toevoegen” op de werkbalk, die een initieel een lege plot zal maken. Een plot kan worden geïnitialiseerd door te klikken op de knop “Kopiëren vanuit profiel” in de eigenschappen van het item Hoogteprofiel - dit zal het hoogteprofiel gebruiken uit het hoofdvenster van QGIS.

Het hoogteprofiel heeft brede opties voor configureren - u kunt specificeren:

 • welke lagen moeten worden opgenomen

 • tolerantie voor de profielboog

 • diagrambereiken (minimum en maximum afstand/hoogte)

 • randen en kleuren van diagramgebied

 • eigenschappen voor afstand van assen - intervallen voor labels, uiterlijk rasterlijnen, lettertypen, en meer

image25

Dit werd mogelijk gemaakt door QGIS Community Crowdfunding Efforts

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Browser

Mogelijkheid: Mogelijkheden voor bewerken en maken van relatie voor gegevensset toegevoegd in Browser

Deze functionaliteit maakt het mogelijk nieuwe ingebedde definities voor relaties te maken in databasebestanden voor databases ESRI FileGeodatabases, GeoPackage, en SQLite.

Verwijderen en aanpassen van bestaande relaties wordt ook ondersteund, de beschikbare functionaliteit kan echter afhankelijk zijn van de beperkingen van de feitelijke indeling van de database.

image26

Dit werd mogelijk gemaakt door Provincie Zuid-Holland

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Gegevensproviders

Mogelijkheid: Verwijderen van Native GeoNode Provider

De Native GeoNode Provider is verwijderd uit QGIS en is in plaats daarvan nu beschikbaar als een plug-in.

Deze wijziging is vanwege de uitbreiding van de API’s voor plug-ins om de noodzakelijke functionaliteiten te ondersteunen, zoals Databronnen beheren, en werd uitgevoerd in lijn met QEP 262.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Giovanni Allegri

Mogelijkheid: In Databronnen beheren, gebruikers toestaan direct een laag XYZ toe te voegen zonder eerst een verbinding te moeten maken

Gebruikers mogen nu direct een laag XYZ-tegel toevoegen in Databronnen beheren, zonder eerst een nieuwe verbinding te moeten maken.

Dit staat gebruikers toe om gemakkelijk ad-hoc XYZ-lagen toe te voegen aan hun kaart, zonder hun lijsten met opgeslagen verbindingen te vervuilen.

image27

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: SQL loggen voor OGR Provider

Omdat GDAL nu loggen van callbacks van queries ondersteunt voor op SQLite-gebaseerde lagen, biedt QGIS deze functionaliteit aan voor het loggen van queries in de gereedschappen voor debuggen van QGIS.

Dit is beschikbaar voor op OGR-gebaseerde gegevensbronnen van SQLite (SpatiaLite/ GPKG).

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Ondersteuning voor S3 Cloud Storage

S3 compatibele opslag in de cloud, zoals AWS S3 en MinIO, worden nu ondersteund als een methode voor toegang tot en opslaan van externe bestanden, beschikbaar gemaakt door de gebruikersinterface voor externe opslag te gebruiken in de cloud voor opslag van bijlagen.

Een nieuwe methode voor Auth in QGIS, genaamd “AWS S3”, wordt verschaft om het verbinden met services met het protocol S3 te ondersteunen.

Dit werd mogelijk gemaakt door Métropole Grand Lyon**

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Jacky Volpes

Feature: Resolutie herkennende WMTS-lagen met automatisch opschalen

QGIS staat WMTS-lagen nu toe om rekening te houden met de schermresolutie van het apparaat, of dots per inch (DPI), en de resolutie voor de tegel op te schalen op schermen met hoog DPI.

Een nieuw combinatievak is toegevoegd in de nieuwe dialoogvensters voor WMS- en WMTS-servers voor het configureren van de WMTS-tegel pixelverhouding. Dit stelt QGIS in staat om automatisch het op- en neerschalen af te handelen van tegels die worden opgehaald van de service, gebaseerd op de gerenderde DPI.

Onthoud dat inschakelen van gladde pixmap transformatie wordt aanbevolen als het automatisch opschalen actief is

image28

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Verwijderen niet onderhouden provider SAGA uit installaties van QGIS

Deze provider wordt niet meer onderhouden en werkt niet met nieuwere versies van SAGA. Gebruikers worden aangeraden de plug-in van 3e-partij “Processing Saga NextGen” in plaats daarvan te gebruiken.

Na vele jaren van discussie, is het voor de ingebouwde provider tijd om te vertrekken!

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door: Nyall Dawson

Mogelijkheid: Verbeterde ondersteuning voor lagen met onbekend type geometrie voor provider WFS

De provider van QGIS WFS is verbeterd om in het antwoord van het verzoek GetCapabilities te zoeken (indien WFS 2.0 wordt gebruikt) of de uitgebreide filterfuncties IsPoint, IsCurve, IsSurface aanwezig zijn.

Wanneer een dergelijke laag wordt toegevoegd aan het project, wordt een dialoogvenster “Toe te voegen items selecteren” weergegeven.

Dit stelt de gebruiker in staat om één of meerdere lagen te selecteren naast typen NoGeometry, MultiPoint, MultiCurve, MultiSurface, GeometryCollection.

image32

Dit werd mogelijk gemaakt door QGIS-DE user group

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Even Rouault

QGIS Server

Mogelijkheid: Omgevingsvariabele QGIS_APPLICATION_FULL_NAME

Deze wijziging definieert de methode QgsApplication::applicationFullName() voor gebruik met PostgreSQL application_name en QGIS Server loggen.

Voor QGIS Server mag de QGIS_SERVER_APPLICATION_NAME worden gespecificeerd in plaats van en zal voorrang hebben boven de instelling QGIS_APPLICATION_FULL_NAME.

De waarde kan ook worden gespecificeerd in de variabele /qgis/application_full_name in het configuratiebestand van QGIS Server.

Standaard zal deze waarde worden gedefinieerd door de waarde van QgsApplication::applicationName()+' '+QgsApplication::platform().

Dit werd mogelijk gemaakt door 3liz

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door rldhont

Mogelijkheid: Ondersteuning voor GeoJSON voor WFS DescribeFeatureType

Ondersteuning voor JSON is toegevoegd als een indeling voor de uitvoer voor verzoeken DescribeFeatureType naar de QGIS Server WFS. Hoewel er geen expliciete stipulatie bestaat in de specificaties van WFS, maakt deze functionaliteit antwoorden mogelijk die overeenkomen met andere providers van de service WFS, zoals GeoServer.

Dit werd mogelijk gemaakt door Kristianstads kommun

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door David Marteau

Plug-ins

Mogelijkheid: Regels voor Topologie controle in-/uitschakelen en filteren

De plug-in Topology checker is verbeterd om functionaliteit te verschaffen voor het beter beheren van regels, als ook het filteren van grote sets fouten. Aanvullende verbeteringen brengen de gebruikerservaring meer in lijn met de laatste uitgaven van QGIS en maken verbetering van de productiviteit mogelijk, zoals verwijderen in bulk en uitschakelen van regels.

Het dialoogvenster van Topology checker heeft nu keuzevakken die zijn verbonden met individuele regels, die het mogelijk maken de regels in/uit te schakelen bij het uitvoeren van controles op geldigheid zonder ze te hoeven verwijderen. Dit vermijdt scenario’s waar gebruikers geen regels willen verliezen, maar alleen zijn geïnteresseerd in het valideren van een subset.

Het Topologie controlepaneel heeft ook een nieuw combinatievak onder zijn werkbalk om snel filteren op fouten mogelijk te maken om gebruikers te kunnen laten focussen op een specifiek type fout, hoewel het zal doorgaan met het standaard weergeven van alle typen fouten.

image29

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Programmeerbaarheid

Mogelijkheid: Verbeteringen QgsExifTools

Nieuwe functionaliteit is toegevoegd aan de klasse QgsExifTools, inclusief:

 • De functies readTag() en readTags() ondersteunen nu Xmp metadatatags

 • Een nieuwe functie tagImage() kan worden gebruikt om individuele tags voor metadata toe te voegen aan een bepaalde afbeelding, die kunnen worden gebruikt in aanvulling op de al bestaande functie geoTagImage()

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Mathieu Pellerin

Mogelijkheid: Updates voor automatisch aanvullen slimme haakjes voor codebewerkers

Eerdere uitgaven van QGIS bevatten een instelling autoCloseBracket voor de Python Console, die een aantal beperkingen in zijn gedrag had, inclusief te zijn beperkt tot het gebruiken binnen de Python Console en de interfaces van de Scriptbewerker.

Updates aan de instellingen voor automatisch aanvullen breiden deze functionaliteit uit naar andere interfaces voor codebewerkers, zoals de Expressiebewerker, Project Macrobewerker, en de Scriptbewerker. Het gedrag van autoCloseBracket is ook aangepast om het gedrag van moderne IDE’s na te bootsen, en een instelling autoSurround is toegevoegd om geselecteerde tekst te omsluiten bij het gebruiken van de volgende tekensets:

 • haakjes/ gekrulde haakjes: {}

 • vierkante/ vak haakjes: []

 • haakjes/ ronde haakjes: ()

 • dubbel aanhalingsteken: "

 • enkel aanhalingsteken: '

 • accent grave: `

 • asterisk: *

Met uitzondering van de tekens accent grave en asterisk, is de functionaliteit autoCloseBracket beschikbaar bij het omsluiten van nieuwe gegevens zonder een actieve selectie van tekst.

De configuratie voor automatisch aanvullen wordt standaard ingeschakeld voor nieuwe uitgaven, maar een nieuwe interface voor instellingen wordt verschaft voor nauwkeuriger beheer door gebruikers.

image30

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Yoann Quenach de Quivillic

Mogelijkheid: Actie “Opmerking schakelen” toegevoegd aan de geïntegreerde Python console

De acties Opmerking en Opmerking uitschakelen van de ingebedde Python-bewerker zijn vervangen door een actie Opmerking schakelen, die nu ook beschikbaar is in de Script-bewerker van Processing.

Dit brengt de gebruikerservaring voor de bewerker in lijn met andere IDE’s, zoals VSCode, die de mogelijkheid voor het schakelen van opmerkingen toestaan.

De standaard sneltoets voor deze actie is ingesteld op Ctrl+:

De actie Opmerking schakelen is ook beschikbaar in Project Macro en Expressie-bewerkers, dit is echter alleen beschikbaar met de sneltoets Ctrl+: en bevat niet de actieknop in de gebruikersinterface.

image31

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Yoann Quenach de Quivillic

Belangrijke reparaties

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Even Rouault

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.28 backport commit (GitHub)

Task: take into account GDT_Int8

#50907

PR #51586

PR #51602

Task: take into account GDT_Int8

#50907

PR #51587

N/B

MultiLineString from OpenFileGDB Disappears on Zoom

#32534

GDAL PR 7137

DATETIME: Wrong timezone for UTC in attribute table

#48393

PR #51625

PR #51645

distutils is deprecated but still used

#51532

PR #51630

PR #51644

Importing Data into a QGIS Created File Based Geodatabase

#51435

https://github.com/nyalldawson/QGIS/pull/36

N/B

Importing Data into a QGIS Created File Based Geodatabase

#51435

GDAL PR 7147

GDAL PR 7176

OGCAPI Features url of collection with dot

#51663

PR #51671

PR #51987

CityGML Import not working with LoD2 files

#51647

GDAL PR 7168

N/B

Broken layers when creating new table on GPKG created by third party

#51721

GDAL PR 7174

N/B

“Save Layer Edits” after “Add Polygon Feature” deletes added polygons when the objects have no attributes

#51247

GDAL PR 7184

GDAL PR 7188

gis transforming coordinates incorrectly

#51792

proj PR 3621

N/B

Some versions of QGIS can’t parse mixed-dtype-columns in GeoJSON

#51911

Geen: alleen onderzoek & voorlopige poging tot repareren

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Even Rouault

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Alessandro Pasotti

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.28 backport commit (GitHub)

Add Row does not work with postgres identity columns that have many characters

#51563

PR #51641

PR #52059

If some layers are not identifyable, QGIS Server WMS “GetFeatureInfo” returns LayerNotQueryable

#51613

PR #51646 (alleen testen, kan het niet reproduceren)

N/B

Research and diagnosys on: Bug or new behaviour on default fields values on QGIS 3.28.X

#51543

Terugkoppeling gevraagd van de originele ontwikkelaar van deze “mogelijkheid”

[ogr provider] Saving big CSV edit is very slow when the whole file has to be updated (such as adding a new field)

#51668

PR #51686

PR #51700

Vector data - Graduated Symbology - Legend Format - Only use upper limit

#51691

PR #51692

PR #51696

Weird interval QgsDoubleSpinbox behavior in graduated symbology with fixed interval

#51687

PR #51714

Nee

Project predefined scales are trimmed at thousand separator after project restart/reopening properties

#51735

PR #51749

PR #51766

wms getLegendGraphic call the group and not the layer when many style layers add from browser

#51759

PR #51765

Nee

overlay_intersects’ does not work with WFS-layer

#51492

PR #51773

PR #51793

multiedit in attribute table not working properly in version >=3.22

#48077

PR #51801

Riskant?

Key/Value expression constraint is not updated

#51791

PR #51804

PR #51811

Float fields created in ArcGIS are converted into Real 12, 11 - Precision is too high

#51849

Zal niet gerepareerd worden

CSV datasource not converted from 3.16 to 3.22 correctly - projects not usable anymore

#48587

PR #51881

PR #51950

Changes on geometry get discarded on save edits when layer filter is enabled (gpkg layer)

#51934

Werkt bij mij wel

If a widget default value is setup as NULL then it’s not working as it’s overriden by database column default

#51818

Zal niet gerepareerd worden (waarschijnlijk: nog steeds onderwerp van debat)

Can’t use raster Unique values symbolgogy for Integer rasters with a single value of 1

#51822

PR #51975

PR #51979

PyQGIS QgsPolygon creation crashes

#51978

PR #52004

NOG TE DOEN

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Alessandro Pasotti

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Julien Cabieces

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.28 backport commit (GitHub)

Area Simplify drops Z and M values

#50742

PR #51695

PR #51742

NULL Value is displayed as NULL html link in the File widget

#50892

PR #51770

PR #51775

Vertex Editor table shows incorrect columns in QGIS 3.28

#51433

PR #51774

PR #51986

Copying fetures to PostgreSQL layer not copying same name attribute value

#51121

Zal niet gerepareerd worden

Crash when switching style to point displacement from geometry generator

#51070

PR #51784

NOG TE DOEN

Fix trust parameter not saved and not read

niet gerapporteerd

PR #51854

NOG TE DOEN

North Arrow Decoration: file selector for custom SVG does not work correctly

#51850

PR #51882

PR #51949

Filter dialog for vector layers in edit state can still be opened via the filter icon in the layers menu

#51816

PR #51884

PR #51990

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Julien Cabieces

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Sandro Santilli

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.28 backport commit (GitHub)

CI fails upon touching src/test/qgistest.h

#51917

TestQgsTileDownloadManager::testIdleThread is unstable

#48927

PR #51916

Crash on exit with static QgsCoordinateReferenceSystem

#51893

PR #51891

PR #51954

Allow to skip PostgreSQL backend dependent tests at runtime

Discussion in PR #51891

PR #51910

N/B

Do not discard geometry attributes having no SRID

#49380

PR #51885

PR #51997

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Sandro Santilli (strk)

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Jean Felder

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.28 backport commit (GitHub)

wms getcapabilities crashes on dimensional data if there are no values

niet gerapporteerd

PR #51930

PR #51933

[3D] Fix Y-Z inversion in point3dsymbolwidget

niet gerapporteerd

PR #51855

PR #51938

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Jean Felder

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Jacky Volpes

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.28 backport commit (GitHub)

Missing “Save style…” icon in Layer Style Panel

#51515

PR #52037

Riskant?

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Jacky Volpes

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Stefanos Natsis

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.28 backport commit (GitHub)

Drag and drop point clouds from the browser add the layer twice

niet gerapporteerd

PR #51685

Opening more than 16 vector layers at once causes crash

niet gerapporteerd

PR #51782

Crash when try to split line by point

#51501

PR #51797

PR #51951

QGIS 3.26 crashes when performing “split with line”.

#50948

PR #51797

PR #51951

Cannot split line geometry at vertex if the geometry has Z dimension

#49403

PR #51797

PR #51951

Current implementation of multiple-layer style paste doesn’t work for the command menu “Layer / Paste Style”.

#25214

PR #51799

Copy attribute / Copy feature attributes doesn’t return value if value is URI

#26899

PR #51803

Split tool tries to split even without any digitized points

niet gerapporteerd

PR #51831

PR #51955

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Stefanos Natsis

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door Nyall Dawson

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.28 backport commit (GitHub)

Fix using interpolated line symbol layer for polygon outlines

Niet gerapporteerd

PR #52030

PR #52032

[processing] Don’t raise uncaught exceptions when trying to generate GDAL commands for invalid layers

#51958

PR #51994

PR #52001

Don’t use scientific notation when generating gdal_translate command from georeferencer

#51813

PR #51993

PR #52071

Immediately apply color ramp label precision and suffix changes when auto apply is checked

Niet gerapporteerd

PR #51989

Niet van toepassing

[processing] Fix exception when setting output files in batch processing after removing rows

#51664

PR #51988

PR #51998

[processing] Gracefully handle algorithms with no provider set

#51971

PR #51985

PR #51999

Nan z values should not be clipped from rendered geometries

#51796

PR #51984

PR #51996

Don’t try to download whole COG locally in order to determine open options

Niet gerapporteerd

PR #51982

Niet van toepassing

Fix loss of first color for lineburst symbol layers in GUI

#51942

PR #51952

PR #51968

Fix inefficient vector iteration when no rule based rules match current map scale

Niet gerapporteerd

PR #51904

Niet van toepassing

Fix logic for triggering a full model reset in attribute table after changing attributes

Niet gerapporteerd

PR #51890

PR #51892

Fix placement of perimeter labels with HTML formatting enabled

#51829

PR #51840

PR #51868

Fix data loss in secondary geometry columns when displaying in attribute form

#49380

PR #51863

Niet van toepassing

Fix data loss when layers with secondary geometry columns are used in processing tools

#49380

PR #51846

Niet van toepassing

Correctly handle geometry value conversion for geometry fields

#49380

PR #51845

PR #51859

Show an icon for geometry fields

Niet gerapporteerd

PR #51844

Niet van toepassing

Fix geometry fields incorrectly show as “range” types in fields list

Niet gerapporteerd

PR #51842

PR #51860

Ensure correct crs is available for QgsMapCanvas for slots connected to extentsChanged when canvas CRS is changed

#51833

PR #51841

PR #51873

Fix array_remove_all behavior when removing null values from array

#51820

PR #51838

PR #51869

Use a better approach to update virtual layer queries which doesn’t lose all the layer’s properties

#51118

PR #51780

PR #51872

[layouts] Use nicer number formatting for dynamic map scale labels

#51764

PR #51768

Niet mogelijk

Re-permit format_number to omit group separators

Niet gerapporteerd

PR #51761

PR #51763

Remember the collapsed state of the vector layer renderer group box

Niet gerapporteerd

PR #51719

Niet van toepassing

When unchecking render layers as a group, ensure child layers don’t have clipping blend modes

#51358

PR #51707

Te indringend

Fix incorrect georeferencing of images

#51699

PR #51705

PR #51736

Fix crash when showing tooltips for invalid layers

Niet gerapporteerd

PR #51703

PR #51708

Fix map tips do not show for vector layers where the HTML map tip option isn’t used

Niet gerapporteerd

PR #51702

Geen invloed

Fix creation of GeoPDF with exported themes containing slashes

#51480

PR #51633

PR #51677

Avoid redo-ing the legend symbol hit test for legend edits which won’t affect the legend symbols visible in a map

#51455

PR #51681

PR #51738

Optimise legend filter by map/expression calculations

#51233

PR #51675

Te riskant

[georeferencer] Fix warning about missing output file name doesn’t show in all circumstances

Niet gerapporteerd

PR #51673

PR #51739

Ensure using @geometry/@feature variables trigger geometry fetching in expression calculation

#50791

PR #51655

PR #51678

Fix generation of raster elevation profiles for exactly horizontal/vertical lines

#51196

PR #51637

PR #52072

Percent encode text values when creating/updating fields on ArcGIS feature services

#51509

PR #51636

PR #51654

Fix drag and drop to GDB results in columns shifted by on

#51435

PR #51634

PR #51969

Expose option for irregular time steps when exporting map animations

#51546

PR #51632

PR #51638

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door Nyall Dawson

Mogelijkheid: Reparaties van problemen door David Signer

Titel probleem

URL issues.qgis.org (indien gerapporteerd)

URL Commit (Github)

3.28 backport commit (GitHub)

WMS legend symbol missing for “Meters at Scale” symbology and projected CRS

#50366

PR #52015

Attribute table form view looses index when a layer depending on changed

#43902

PR #52046

Attribute table form view looses index when the “yellow” selection is changed

niet gerapporteerd

PR #52045

Features in Relation Editor are not selectable anymore

niet gerapporteerd

PR #51914

Geen invloed

Deze mogelijkheid werd mogelijk gemaakt door QGIS.ORG (door donoren en dragende leden)

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld door David Signer