Przykładowe mapy

Można tu znaleźć wybrane mapy utworzone za pomocą QGIS. Mapy te pochodzą z grupy Flickr - QGIS maps.

Twórcy map pokazują swoją kreatywność i możliwości tworzenia map w QGIS:

Kliknij na obraz, aby zobaczyć więcej informacji i autora map.

 

 

Zrzuty ekranu

Oto kilka zrzutów ekranu z programu QGIS i kilka map utworzonych w QGIS.

Zrzuty ekranu pochodzą z grupy Flickr - QGIS screenshots.