Przykłady użycia

Projekt QGIS zawsze szuka osób mogących opublikować przykłady użycia (historie użytkowników) na stronie QGIS. W związku z tym prosimy instytucje, uniwersytety, władze i firmy o opisanie ich doświadczeń z używania QGIS do rozwiązywania swoich problemów w konkretnym projekcie w codziennym użytkowaniu. Prosimy o kontakt z zespołem społeczności QGIS, aby opublikować swoją historię.

Struktura

Przykłady użycia powinny korzystać z prostej struktury. Zalecamy objętość około 800 słów oraz jeden lub dwa zrzuty ekranu.

Tytuł

Krótkie wprowadzenie z informacją o firmie / instytucji / uniwersytecie (około 200 słów). Opis swojego projektu i zastosowania QGIS (około 400 słów i zrzuty ekranu). Podsumowanie wskazujące na korzyści i pozytywne doświadczenia płynące z zastosowania QGIS (około 200 słów)

2023

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009