Помилки, нові можливості та інші проблеми

QGIS є волонтерським проектом та є результатом роботи команди розробників, писателів документації, перекладачів тощо. Незважаючи на зусилля команди випускати QGIS без помилок, помилки все ж трапляються. Якщо ви знайшли помилко або хочете, щоб було додано новий функціонал — буль ласка повідомте про це!

Where to report?

Each part of the QGIS Project has a dedicated place where issues (feature requests or bugs) can be reported, managed and discussed. Depending on the area you encountered the issue, the table below indicates the right repository to report it:

Place you found the bug or request a feature for

Place to report the issue

Applications (QGIS Desktop, QGIS Server)

https://github.com/qgis/QGIS/issues

QGIS Website (https://qgis.org)

https://github.com/qgis/QGIS-Website/issues

QGIS Documentation (https://docs.qgis.org)

https://github.com/qgis/QGIS-Documentation/issues

C++ API (https://qgis.org/api)

https://github.com/qgis/QGIS/issues

PyQGIS API (https://qgis.org/pyqgis)

https://github.com/qgis/QGIS/issues (for contents) and https://github.com/qgis/pyqgis/issues (for formatting)

External plugins

The author repository set in the plugin description

For help and questions, please contact the Списки розсилки.

Створення повідомлення про помилку в QGIS

QGIS applications (QGIS Desktop and QGIS Server) issues are available in Github. In order to submit or comment a report, you need to register and login.

Створення повідомлення

Before filing an issue, verify that you are running the currently supported versions 3.28.13 or 3.34.1 or the development version 3.35 (see also Розклад випусків) and review the currently open issues to make sure that you aren’t creating a duplicate. If you have additional information on an issue, you can add it to the existing ticket. Third party plugins might also cause problems. If you have installed any, you should also verify that the problem is still reproducible without them. Please don’t report multiple unrelated bugs in a single bug report.

When you’re are logged in, a New Issue button is available. Select it and follow the instructions there.

Перед тим як надіслати повідомлення, будь ласка, перевірте його форматування за допомогою посилання «Preview». По можливості уникайте редагування наявних повідомлень, за винятком виправлення друкарських помилок. В усіх інших випадках краще додати новий коментар.

Створення стека викликів

Якщо QGIS аварійно завершує роботу («падає») варто додати стек викликів, оскільки помилка може не відтворюватися на інших машинах.

В Linux QGIS автоматично намагається використовувати gdb щоб підключитися до аварійного процесу та створити стек викликів. Але в деяких дистрибутивах підключення до запущених процесів заборонено. В такому випадку gdb видасть лише повідомлення на зразок:

QGIS died on signal 11Could not attach to process.
If your uid matches the uid of the target process,
check the setting of /proc/sys/kernel/yama/ptrace_scope, or try
again as the root user.
For more details, see /etc/sysctl.d/10-ptrace.conf
ptrace: Operation not permitted.
No thread selected
No stack.
gdb returned 0
Aborted (core dumped)

В такому випадку необхідно активувати цю можливість шляхом встановлення значення настройки``kernel.yama.ptrace_scope`` рівним 0 у /etc/sysctl.d/10-ptrace.conf (або /etc/sysctl.conf``чи іншому файлі в ``/etc/sysctl.d/) та виконати sysctl -p як root. Якщо після цього ви відтворите помилку, замість повідомлення буде виведено стек викликів.

Якщо ви не може відтворити падіння, у поточному каталозі повинен залишитися дамп пам’яті, який можна проаналізувати після завершення процесу. Цей файл називається core (у деяких системах до імені ще додається крапка та ідентифікатор процесу).

У деяких дистрибутивах створення дампів також відключене. В такому випадку в терміналі, з якого було запущено QGIS, ви побачите повідомлення Aborted замість Aborted (core dumped). Для того щоб включити запис дампів пам’яті, перед запуском QGIS необхідно виконати команду ulimit -c unlimited. За бажанням її можна додати до свого .profile.

Щоб згенерувати стек викликів з дампу виконайте gdb /path/to/the/qgis/binary core. Бінарний файл QGIS зазвичай це``/usr/bin/qgis`` або /usr/bin/qgis.bin у випадку Debian з встановленим плаґіном GRASS. У консолі gdb виконайте команду bt, яка створить стек викликів.

Логування виводу в Windows

Нічні складання в OSGeo4W (пакет qgis-dev) скомпільовані з включеним налагоджувальним виводом, який можна переглянути в DebugView. Якщо локалізувати помилку не вдається, ця інформація може допомогти знайти причину падіння.

Створення повідомлення про помилку в документації чи на сайті

QGIS project provides an active web site and a rich documentation. Despite our efforts, if you find an out of date information, a wrong or unclear statement or miss a valuable information, please feel free to report it.

Вихідні тексти цих документів розміщено в репозиторії GitHub, тому для повідомлення про помилки та надсилання патчів необхідно мати обліковий запис GitHub.

Спочатку слід створити обліковий запис GitHub.

Потім вибрати відповідний репозиторій:

Перевірте, що проблема, про яку ви хочете повідомити ще не описана.

Натисніть New Issue, введіть заголовок та детальний опис проблеми.

Коли всю необхідну інформацію вказано, натисніть Submit new issue.

Примітка

Внизу кожної сторінки веб-сайту знаходиться посилання Fix me, за допомогою якого ви можете швидко відредагувати поточну сторінку та надіслати pull-request.

Ця можливість також присутня і внизу кожної сторінки документації.

Reporting plugin issues

Most of the plugins in QGIS are published in the official QGIS Plugins repository. Bugs or feature requests relative to them must be opened in their respective bug tracking system:

  • For any plugin available in QGIS repository, you’ll find in its metadata a link to its bug tracker. Otherwise, consult the plugin documentation to find the address of the relevant bug tracking system or a developer to contact.

    If no information is available, please report it to the Developer mailing-list.

  • For other plugins, we have no means to ensure such information are provided.

Submitting a Patch to QGIS projects

Крім повідомлення про помилки, ви також можете допомогти шляхом їх виправлення. Для виправлення помилок використовується механізм pull-request’ів GitHub. Вам необхідно створити форк репозиторія з яким ви збираєтесь працювати:

You can find a few guidelines that will help you to easily get your patches and pull requests into QGIS projects at Submitting Pull Requests. And more widely, You may need to read the Development Process chapter.