Групи користувачів

Поточний список груп користувачів QGIS

Registered 2016 or earlier

Registered 2017

Registered 2018

Removed 2018

Registered 2020

Registered 2021

Registered 2022

Цілі групи користувачів

 • oрганізація зустрічей користувачів

 • координація розробки, з урахуванням регіональних/національних стандартів та вимог

 • розповсюдження інформації: зустрічі, статті у ГІС виданнях, соціальні мережі, форуми тощо.

 • приклади використання QGIS

 • спонсорська підтримка: група користувачів може збирати річні членські внески (розмір залежить від країни). Зібрані кошти можуть направлятися на оплату розробки певного функціоналу, виправлення помилок або в якості пожертви на користь поекту QGIS.

 • Establishment of interest groups, e.g. surveying, urban planning, server/web client, etc.

 • Initialization/coordination of application modules, e.g. surveying, urban planning, server/web client, etc.

 • Electing a representative to act as a QGIS Country Voting Member

Загальні припущення/рекомендації

 • залишатися нейтральними по відношенню до компаній/вендорів

 • створювати демократичні структури для керівного комітету, голосування та прийняття важливих рішень

 • залишатися прозорими, особливо це стосується збору членських внесків та їх використання

 • час выд часу інформувати проект про місцеві події

Організація

В залежності від вашої країни, можливе створення юридичної особи, наприклад асоціації. В залежності від місцевого законодавства створення такої юридичної особи може вимагати проведення зборів хоча б один раз на рік (загальні збори), публікацію річного звіту та оприлюднення фінансового звіту. Також часто може вимагатися створення статуту.

В якості прикладу рекомендуємо статут швейцарської групи користувачів:

Анкети учасників:

Ви можете використовувати ці статути та анкеті як основу та змінювати їх відповідно до ваших потреб.

Місцевий домен qgis.xx

Рекомендується зареєструвати ваші місцеві домени, наприклад qgis.ch або qgis.uk. Якщо домен вже якоюсь іншою організацією, компанією чи особою, будь ласка спробуйте домовитися про його передачу у власність групи користувачів. Проект QGIS володіє зареєстрованою торговельною маркою, що повинно допомогти у ваших переговорах.

Website template

if you do not wish to host and design from scratch the group website, you can use the template provided at https://github.com/qgis/qgis-template.github.io