Performanță

În prezent, rapoartele de performanță sunt generate cu ajutorul a două instrumente de testare.

Primul este MS-Perfs care permite efectuarea de comparații între QGIS Server și alte aplicații similare (cum ar fi GeoServer sau MapServer). Rapoartele sunt generate săptămânal și sunt disponibile aici.

Al doilea este Graffiti, care permite generarea unui raport de performanță între diferite versiuni de QGIS Server, având activate/neactivate anumite opțiuni (randare paralelă, politica de încredere, și așa mai departe). Rapoartele se generează zilnic și sunt disponibile în <http://test.qgis.org/perf_test/graffiti/>`_. Rețineți că proiectul QGIS-Server-PerfSuite reprezintă infrastructura cu care Graffiti funcționează în integrare continuă.