QGIS — un instrument interesant pentru planificare în silvicultură, la nivel local și regional

Aproape 35% din suprafața Elveției este acoperită de păduri. Nevoile în continuă schimbare precum și situația financiară precară a companiilor silvice din Elveția, a dus la dezvoltarea unui nou concept de planificare forestieră încă de acum cincisprezece ani în urmă. Acest concept a introdus o distincție clară între planificarea la nivelul autorităților și planificarea la nivelul proprietarilor. Ca și nou birou de planificare în silvicultură, Guaraci acționează în principal în regiunea Basel (Elveția), pe ambele nivele de planificare menționate. Acest studiu de caz se referă la utilizarea QGIS la nivelul proprietarului de pădure. La acest nivel, este necesar un sistem de informații geografice simplu, dinamic și compatibil, pentru stabilirea unui plan de gestionare a pădurilor. Acest plan care acoperă aproximativ 1000 ha de păduri, va fi valabil timp de aproximativ 20 de ani, fiind implementat de către managerul local al pădurilor. Zona este situată în regiunea Basel (a se vedea Google Maps).

Cum este folosit QGIS

În ansamblul procesului de planificare QGIS a fost folosit pentru următoarele patru sarcini:

  • Importul datelor existente. Datele includ hărți de fundal georeferențiate (*.tif), împreună cu fișierele shape de tip poligon, linie și punct. Pentru managerul pădurii, vizualizarea datelor tematice existente (cum ar fi resursele de apă potabilă și de suprafață, zonele naturale protejate) are o importanță deosebită în munca sa de zi cu zi.

  • Digitizarea. Măsurile forestiere planificate de către managerul de pădure au fost digitizate. Instrumentele QGIS pentru digitizare au opțiuni avansate de snapping, foarte utile și ușor de utilizat. Plugin-ul „Text Delimitat” a permis importul de tabele cu date suplimentare.

  • Analiza. Au fost calculate zonele pentru diferitele categorii de măsuri. Pornind de la anumite caracteristici cum ar fi liniile de tren sau drumurile, s-au determinat zonele împădurite de protecție.

  • Imprimarea și exportul. Editorul de hărți s-a folosit la crearea așezării în pagină. Harta a fost exportată ca fișiere PDF și de imagine.

Extras din harta măsurilor forestiere

Extras din harta măsurilor forestiere

Concluzie

QGIS este un instrument interesant pentru birouri mici de planificare, cum ar fi Guaraci, precum și pentru administratorii și proprietari de păduri. Folosit într-un context profesional, rezultatele folosirii QGIS au fost apreciate de către toate părțile implicate. Pentru îndeplinirea sarcinilor menționate anterior versiunea QGIS „1.4 Enceladus” oferă toate instrumentele GIS necesare. Cele mai importante calități ale QGIS sunt interfața intuitivă și compatibilitatea cu diferite formate de fișiere. QGIS reprezintă un instrument ideal pentru proiectele care se bazează pe datele geografice existente și care, pe de altă parte, necesită achiziția de date noi. Manualul utilizatorului este de mare ajutor și ușor de înțeles. Atât din perspectivă tehnică, precum și din perspectivă financiară, QGIS este o alternativă interesantă la alte softuri GIS.

Perspective

Sarcinile de bază ale unui concept de planificare forestieră pot fi îndeplinite cu instrumentele GIS menționate. Guaraci va continua să utilizeze QGIS pentru planificarea forestieră la nivelul proprietarului pădurii. Pe baza experiențelor legate de proiectul prezentat, QGIS poate fi, de asemenea, recomandat pentru concepte forestiere la nivelul autorităților locale. Proiectele mai mari, și mai complexe, cu cerințele de analiză detaliată ar putea fi abordate prin combinarea QGIS cu serverul de baze de date spațiale PostGIS. Noile zone de exploatare, rezervațiile forestiere și zonele de protecție pot fi ușor digitalizate. Din fericire, proprietarii și managerii de păduri vor apela tot des la potențialul QGIS, pentru planificările anuale, precum și pentru documentarea activităților lor forestiere.

Autor

Raphael Häner

Raphael Häner

Acest articol a fost transmis în iunie 2010 de către Raphael Häner. El este Dipl. Forst Ing. la ETH Zurich, Elveția, fiind fondatorul companiei Guaraci din 2009.