Instalatory QGIS

Jak uzyskać QGIS?

QGIS jest dostępny za darmo na systemy Windows, Linux, MacOS X, BSD i Android.

Zalecamy instalację pakietów wydanej wersji programu.

Aby zapoznać się z nadchodzącym wydaniem i wspomóc rozwój programu przez osoby niebędące programistami udostępniamy również pakiety testowe (proszę zapoznać się z ostrzeżeniem).

W momencie zamrożenia dodawania nowych funkcji, poprzedzającego wydanie (zob. Harmonogram wydań) pakiety te stają się tak naprawdę wydaniami wstępnymi. Prosimy o testowanie ich przez użytkowników!.

Windows

Instalatory do systemu Windows są dostępne z głównej strony instalatorów.

Nowym użytkowników zalecamy korzystanie z samodzielnych instalatorów.

Bardziej zaawansowani użytkownicy QGIS mogą skorzystać z pakietów OSGeo4W, które umożliwiają równoległą instalację różnych wersji programu.

Repozytorium OSGeo4W zawiera mnóstwo oprogramowania z projektu OSGeo. Obejmuje QGIS wraz ze wszystkimi zależnościami oraz Python, GRASS, GDAL, itp. Instalator potrafi dokonać instalacji z Internetu lub po prostu pobrać wszystkie potrzebne pakiety. Pobrane pliki są przechowywane w lokalnym repozytorium pod kątem przyszłych instalacji. Oto procedura:

 • Download OSGeo4W Installer and start it

 • Wybierz Advanced Install,

 • navigate to the Desktop section

 • i wybierz jeden lub więcej z poniższych pakietów:

  Wydanie

  Wersja

  Pakiet

  Opis

  Najnowsze wydanie

  3.26.x Buenos Aires ​

  qgis

  Wydanie

  qgis-rel-dev 1

  Conocna kompilacja nadchodzącego wydania punktowego

  Long Term Release Repository

  3.22.x Białowieża LTR

  qgis-ltr

  Wydanie

  qgis-ltr-dev 1

  Conocna kompilacja nadchodzącego długoterminowego wydania punktowego

  Rozwojowa

  3.27 master

  qgis-dev 1

  Conocna kompilacja wersji rozwojowej

1(1,2,3)

Nightlies are debug builds (including debugging output)

Before installing any of the nightly builds note the warning.

Informacja

Nie należy instalować całego OSGeo4W, proszę wybrać jedynie QGIS i ewentualnie potrzebne komponenty. Zależności zostaną dołączone automatycznie. Pełna instalacja pobiera składniki wymagające zewnętrznych dodatków, które trzeba doinstalować ręcznie. Z tego powodu taka instalacja staje się bezużyteczna.

Linux

Większość dystrybucji systemu Linux dzieli QGIS na kilka pakietów. Zwykle wymagana jest instalacja qgis i qgis-python (aby uruchamiać wtyczki). Pakiety takie jak qgis-grass (lub qgis-plugin-grass), qgis-server można początkowo pominąć lub zainstalować dopiero wtedy, gdy okażą się potrzebne.

Poniżej znajdują się instrukcje instalacyjne dla poszczególnych dystrybucji. W większości dotyczą one instalacji wersji stabilnej QGIS oraz kompilacji testowych QGIS (proszę zapoznać się z warning).

Debian/Ubuntu

Quickstart

Informacja

In the section following this one, you will find ALL possible options to install different versions of QGIS in different versions of Debian/Ubuntu. If you have problems, verify there whether your distribution is still supported as the repositories also contain older unsupported distributions with the last QGIS version that was supported. Beware that those might have meanwhile ceased to work.

Here you will simply install the latest stable QGIS (3.26.x Buenos Aires) in your Debian or Ubuntu without having to edit config files.

Informacja

Although you see «Debian» in some places, this also works for «Ubuntu», as one is actually a symlink to the other on our server.

First install some tools you will need for this instructions:

sudo apt install gnupg software-properties-common

Now install the QGIS Signing Key, so QGIS software from the QGIS repo will be trusted and installed:

wget -qO - https://qgis.org/downloads/qgis-2022.gpg.key | sudo gpg --no-default-keyring --keyring gnupg-ring:/etc/apt/trusted.gpg.d/qgis-archive.gpg --import
sudo chmod a+r /etc/apt/trusted.gpg.d/qgis-archive.gpg

Add the QGIS repo for the latest stable QGIS (3.26.x Buenos Aires).

Note: „lsb_release -c -s” in those lines will return your distro name:

sudo add-apt-repository "deb https://qgis.org/ubuntu $(lsb_release -c -s) main"

Update your repository information to reflect also the just added QGIS one:

sudo apt update

Now, install QGIS:

sudo apt install qgis qgis-plugin-grass

Informacja

Add «qgis-server» to this line if you also want to install QGIS Server

Repositories

Domyślne repozytoria oprogramowania Debiana i Ubuntu często zawierają starsze wersje QGIS.

Do uzyskania nowszych wersji konieczne będzie dodanie innych repozytoriów oprogramowania dodając jeden z poniższych wierszy deb do swojego pliku /etc/apt/sources.list.

Nasze główne repozytorium zawiera wiele odmian pakietów dla różnych wersji Debiana i Ubuntu korzystających z zależności udostępnianych przez dane dystrybucje.

For Ubuntu we also used to have extra packages in a separate repository that are based on ubuntugis, which held more uptodate versions of other GIS packages than Ubuntu itself for LTS versions. If you want those you also need to include ubuntugis-unstable ppa in your /etc/apt/sources.list file (see ubuntugis documentation).

Informacja

The release packages are only produced once shortly after a new version has been released. As unstable, not yet released debian versions (testing) and ubuntugis-unstable can have library changes the packages might sooner or later be broken for these targets, when the development in debian, ubuntu or ubuntugis-unstable moves on and their packages used as dependencies in qgis change. In that event you can either

 • move to a stable debian version and use the released packages for it,

 • wait for the next point release (due 2022-08-12 12:00:00 UTC), which happens every month and will include the updated dependencies,

 • switch to a nightly repository (available for the two release branches and master) whose packages are rebuild on regular basis and will also pickup the updated dependencies automatically or

 • build your own set of packages (see build-debian-packages).

Gałęzie pakietów:

Wydanie

Wersja

Opis

Repozytorium

Najnowsze wydanie

3.26.x Buenos Aires ​

Wydania do Debiana i Ubuntu

https://qgis.org/debian https://qgis.org/ubuntu

Release with ubuntugis-unstable dependencies

https://qgis.org/ubuntugis

Nightly build of upcoming point release for Debian and Ubuntu 5

https://qgis.org/debian-nightly-release https://qgis.org/ubuntu-nightly-release

Nightly build of upcoming point release with ubuntugis-unstable dependencies 5

https://qgis.org/ubuntugis-nightly-release

Long Term Release Repository

3.22.x Białowieża LTR

Wydania do Debiana i Ubuntu

https://qgis.org/debian-ltr https://qgis.org/ubuntu-ltr

Release with ubuntugis-unstable dependencies

https://qgis.org/ubuntugis-ltr

Nightly build of upcoming point release for Debian and Ubuntu 5

https://qgis.org/debian-nightly-ltr https://qgis.org/ubuntu-nightly-ltr

Nightly build of upcoming point release with ubuntugis-unstable dependencies 5

https://qgis.org/ubuntugis-nightly-ltr

Wersja rozwojowa

3.27 master

Nightly build for Debian and Ubuntu 5

https://qgis.org/debian-nightly https://qgis.org/ubuntu-nightly

Nightly build with ubuntugis-unstable dependencies 5

https://qgis.org/ubuntugis-nightly

5(1,2,3,4,5,6)

nightlies are debug builds (including debug output)

Next point release: 2022-08-12 12:00:00 UTC
Next release: 2022-10-21 12:00:00 UTC
(more dates see Release Schedule on Harmonogram)

Obsługiwane wersje dystrybucji:

Dystrybucja

Wersja

Nazwa kodowa

Also available based on ubuntugis-unstable dependencies?

Debian

11.x (stable)

bullseye

niestabilna

sid

Ubuntu

22.10

kinetic

22.04 (LTS)

jammy

tak

20.04 (LTS)

focal

tak

Proszę dodać jedno z repozytoriów do swojego pliku /etc/apt/sources.list:

deb   *repository* *codename* main
deb-src *repository* *codename* main

Example latest release for Debian unstable:

deb   https://qgis.org/debian unstable main
deb-src https://qgis.org/debian unstable main

After that type the commands below to install QGIS:

sudo apt update
sudo apt install qgis qgis-plugin-grass

In case you would like to install QGIS Server, type:

sudo apt update
sudo apt install qgis-server --no-install-recommends --no-install-suggests
# if you want to install server Python plugins
apt install python-qgis

Informacja

Prosimy o usunięcie wszelkich pakietów QGIS i GRASS zainstalowanych z innych repozytoriów przed dokonaniem aktualizacji.

W razie błędów serwera kluczy należy dodać klucz publiczny repozytorium qgis.org do swojego pęku kluczy apt za pomocą:

wget -O - https://qgis.org/downloads/qgis-2022.gpg.key | gpg --import
gpg --fingerprint D155B8E6A419C5BE

Powinno dać wynik:

pub  rsa4096 2022-08-08 [SCEA] [expires: 2027-08-08]
   2D7E 3441 A707 FDB3 E705 9441 D155 B8E6 A419 C5BE
uid      [ unknown] QGIS Archive Automatic Signing Key (2022-2027) <qgis-developer@lists.osgeo.org>

Po weryfikacji odcisku palca można dodać klucz do apta za pomocą:

gpg --export --armor D155B8E6A419C5BE | sudo gpg --no-default-keyring --keyring gnupg-ring:/etc/apt/trusted.gpg.d/qgis-archive.gpg --import
sudo chmod a+r /etc/apt/trusted.gpg.d/qgis-archive.gpg

Alternatively you can download the key from a keyserver and add the key to apt in without manual fingerprint verification:

wget -qO - https://qgis.org/downloads/qgis-2022.gpg.key | sudo gpg --no-default-keyring --keyring gnupg-ring:/etc/apt/trusted.gpg.d/qgis-archive.gpg --import
sudo chmod a+r /etc/apt/trusted.gpg.d/qgis-archive.gpg

Fedora

W dowolnej wersji Fedory pakiety można pobrać wykonując:

sudo dnf install qgis python3-qgis qgis-grass qgis-server

Default Fedora software repositories often hold older versions of QGIS.

To have newer versions or the latest LTR, you have to add alternative software repositories based on the version you want to install (stable, LTR or testing).

Stabilna wersja QGIS

Enable the repository:

sudo dnf copr enable dani/qgis

After that type the commands below to install QGIS:

sudo dnf install qgis python3-qgis qgis-grass

In case you would like to install QGIS Server (note that it’s not a common practice to install both client and server applications on the same machine), type:

sudo dnf install qgis-server python3-qgis

Dystrybucja

Wersja

Wersja QGIS

GRASS GIS version

Fedora

35

3.24

7.8

36

3.26

8.0

More information are available at https://copr.fedorainfracloud.org/coprs/dani/qgis/

QGIS LTR (wydanie długoterminowe)

Enable the repository:

sudo dnf copr enable dani/qgis-ltr

After that type the commands below to install QGIS:

sudo dnf install qgis python3-qgis qgis-grass

In case you would like to install QGIS Server (note that it’s not a common practice to install both client and server applications on the same machine), type:

sudo dnf install qgis-server python3-qgis

Dystrybucja

Wersja

Wersja QGIS

GRASS GIS version

Fedora

35

3.22

7.8

36

3.22

8.0

More information are available at https://copr.fedorainfracloud.org/coprs/dani/qgis-ltr/

SUSE / openSUSE

Latest stable and LTR packages called qgis and qgis-ltr are available in the following repositories:

Dystrybucja

Repozytorium

Tumbleweed

https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/openSUSE_Tumbleweed/

Leap 15.2

https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/openSUSE_Leap_15.2/

Leap 15.1

https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/openSUSE_Leap_15.1/

Factory ARM

https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/openSUSE_Factory_ARM/

Factory PowerPC

https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/openSUSE_Factory_PowerPC/

SLE 15 SP1 Backports

https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/SLE_15_SP1_Backports/

SLE 15 SP1 Backports debug

https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/SLE_15_SP1_Backports_debug/

Wszystkie pakiety posiadają obsługę GRASS i Pythona.

All openSUSE Geo repositories can be found here: https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/

Mandriva

Stabilna wersja QGIS

Proszę wykonać:

urpmi qgis-python qgis-grass

Slackware

Stabilna wersja QGIS

Packages on https://slackbuilds.org/result/?search=qgis

Arch Linux

Stabilna wersja QGIS

Arch Linux is available in official repository : https://www.archlinux.org/packages/community/x86_64/qgis/

Install with:

pacman -S qgis

QGIS LTR

QGIS Long Term Release is available in AUR (Arch User Repository).

Install with yaourt or other package manager which support AUR:

yaourt -S qgis-ltr

For bugs and other behaviour, read comments here : https://aur.archlinux.org/packages/qgis-ltr/

Testowa wersja QGIS

QGIS testing is available in AUR (Arch User Repository).

Install with yaourt or other package manager which support AUR:

yaourt -S qgis-git

For bugs and other behaviour, read comments here : https://aur.archlinux.org/packages/qgis-git

Flatpak

There is an QGIS flatpak for QGIS Stable available, maintained by the flathub community.

For general Linux Flatpak install notes, see https://flatpak.org/setup/

QGIS on Flathub: https://flathub.org/apps/details/org.qgis.qgis

To install:

flatpak install --from https://flathub.org/repo/appstream/org.qgis.qgis.flatpakref

Then to run:

flatpak run org.qgis.qgis

To update your flatpak QGIS:

flatpak update

On certain distributions, you may also need to install xdg-desktop-portal or xdg-desktop-portal-gtk packages in order for file dialogs to appear.

Flathub files: https://github.com/flathub/org.qgis.qgis and report issues here: https://github.com/flathub/org.qgis.qgis/issues

Note: if you need to install additional Python modules, because they are needed by a plugin, you can install the module with (here installing the urllib3 module):

flatpak run --devel --command=pip3 org.qgis.qgis install urllib3 --user

Mac OS X / macOS

Official All-in-one, signed installers for macOS High Sierra (10.13) and newer can be downloaded from the QGIS download page.

Alternative builds supporting macOS High Sierra (10.13) and newer are available from kyngchaos.com

QGIS nightly release

A nightly updated standalone installer from QGIS master can be downloaded from here.

Old releases

Previous releases of the official installer can be downloaded from https://qgis.org/downloads/macos/.

Previous releases of the kyngchaos installer can be downloaded from https://www.kyngchaos.com/software/archive/. The oldest installers support macOS 10.4 Tiger.

FreeBSD

Stabilna wersja QGIS

To install QGIS from binary packages type

pkg install qgis

Or to customize compilation options, you can build it from FreeBSD ports

cd /usr/ports/graphics/qgis
make install clean

QGIS LTR

To install QGIS from binary packages type

pkg install qgis-ltr

Or to customize compilation options, you can build it from FreeBSD ports

cd /usr/ports/graphics/qgis-ltr
make install clean

Android

An old and deprecated not touch optimised release of QGIS for Android can be found on the google play store.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.qgis.qgis

Ostrzeżenie

Obecnie Android 5 nie jest obsługiwany. Najlepsze wsparcie ma Android 4.3 i 4.4.x. Jest to bezpośredni port wersji desktop QGIS. Jest tylko nieco zoptymalizowana dla urządzeń dotykowych i w związku z tym należy poważnie rozważyć jej przydatność w codziennym użytkowaniu. Istnieją inne aplikacje zaprojektowane i zoptymalizowane specjalnie do urządzeń dotykowych.

Ostrzeżenie o QGIS Testing

Ostrzeżenie

Oprócz stabilnej wersji QGIS, na część platform dostępne są pakiety testowe QGIS. Zawierają one jeszcze niewydane wersje programów, nad którymi trwają prace. Są one przeznaczone dla wczesnych użytkowników w celu sprawdzenia czy zgłoszone błędy zostały usunięte i nie wprowadzono nowych problemów. Choć staramy się mocno o uniknięcie wpadek, mogą one w dowolnym momencie przestać działać lub spowodować utratę danych. Prosimy o ostrożność. Ostrzegaliśmy!

Installing from Source

Refer to INSTALL on how to build and install QGIS from source for the different platforms.