Overzicht programma voor dragende leden

Organisaties of individuele personen die zijn geïnteresseerd in het ondersteunen van het project QGIS zouden contact op moeten nemen met de treasurer van QGIS, Andreas Neumann (finance@qgis.org), met vragen, verzoeken om dragend lid te worden, facturen of om regelingen te treffen.

QGIS is een volledig Open Source-project. De ontwikkeling van QGIS wordt grotendeels uitgevoerd door een groep vrijwilligers, die gedurende de afgelopen tijd een grote, waardevolle en bruikbare codebasis hebben opgebouwd, die door iedereen vrij te gebruiken is en te verbeteren. Als resultaat daarvan heeft u vrije toegang tot de broncode en binaries die we op onze website ter beschikking stellen. Als resultaat van deze vrijwillige benadering worden een aantal taken, minder interessant of belangrijk voor de ontwikkelaars, soms niet verder ontwikkeld. In aanvulling daarop vereist het promoten van QGIS onze deelneming op congressen en conferenties en de productie van informatiemateriaal, soms zeer duur voor vrijwillige ontwikkelaars.

Tegelijkertijd hebben vele organisaties een investering gedaan het gebruiken van QGIS als deel van hun werk, maar hebben geen manier gehad om direct bij te dragen aan het succes en lange-termijn beleid van het project.

We zouden onze activiteiten willen uitbreiden en de kwaliteit van QGIS willen verbeteren. Uw financiële bijdrage zal het onderhouden, verbeteren en promoten van QGIS ondersteunen. Dragend lid worden is een manier om de levensvatbaarheid en algemene gezondheid van het project te waarborgen.

Onthoud dat we, vóór 17 maart 2019, een programma voor sponsoren hadden dat nu in transitie is naar een programma voor dragende leden om het voor publieke overheden gemakkelijker te maken het project QGIS.ORG te ondersteunen door dragend lid te worden, omdat het voor hen eerder moeilijk of onmogelijk was om het project te steunen door sponsor te zijn of donaties te geven. Financiële bijdragen van vóór 17 maart 2019 worden technisch beschouwd als sponsor, na die datum als dragend lid.

Met uw financiële bijdragen zijn wij in staat om:

 • de IT-infrastructuur voor QGIS.ORG werkend te houden. Dit omvat aspecten als

  • de website QGIS.ORG

  • ons systeem voor problemen (bugs en rapporteren van mogelijkheden)

  • het doorlopende integratiesysteem dat elke wijziging of pull request test tegen een reeks geautomatiseerde eenheidstests

  • ons documentatie- en API documentatiesysteem

 • het verpakken van QGIS voor de verschillende besturingssystemen

 • repareren van bugs en andere problemen

 • beheren van pull requests en nakijken van code

 • mentoren van nieuwe deelnemers

 • vertalen van QGIS

 • uitvoeren van ons QGIS subsidie-systeem dat deelnemers in staat stelt achter de schermen te werken aan verbeteringen voor de codebasis van QGIS, onze infrastructuur, documentatie of andere aspecten van onze gemeenschap. Werk dat anders moeilijk te doen zou zijn door alleen vrijwilligers of moeilijk te verkopen aan klanten of bedrijven die QGIS mede ontwikkelen

 • organiseren en ondersteunen van onze ontmoetingsdagen voor deelnemers en conferenties van QGIS

QGIS.ORG wil transparant zijn met betrekking tot de fondsen die we ontvangen en hoe wij ze uitgeven. Bekijk daarvoor de financiële rapporten en budgetten in ons gedeelte Financiën.

Hoe kunt u de ontwikkeling van QGIS steunen?

Er zijn twee soorten financiële bijdragen die wij accepteren:

 • dragend lidmaatschap: een dragend lidmaatschap is een jaarlijkse financiële bijdrage aan het project.

 • donaties: een donatie is een eenmalige financiële bijdrage aan het project QGIS.

Dragende leden

Dragende leden kunnen QGIS ondersteunen voor elk bedrag van minimaal € 500. Dragende lidmaatschappen duren één jaar, waarna zij kunnen worden voortgezet na een nieuwe bijdrage, of aflopen. Dragende leden hebben geen stemrecht (tenzij zij tegelijkertijd stemmende leden zijn, in welk geval hun stemrecht niet wordt aangetast). Op of boven de volgende niveaus zal een dragend lid worden beschouwd als behorend tot één van de volgende categorieën, gebaseerd op hun grootte en toegewezen op basis van door henzelf vermelde gegevens:

euro’s

niveau lidmaatschap

27.000+

Lid Vlaggenschip (bijv. voor bedrijven met meer dan 100 werknemers, federale overheidsorganisaties)

9.000+

Lid Large (bijv. voor grotere steden, provincies of bedrijven met tot 100 werknemers)

3.000+

Lid Medium (bijv. voor universiteiten, medium grote steden of bedrijven tot 50 werknemers)

500+

Lid Small (bijv voor kleinere steden of bedrijven tot 10 werknemers)

Kosten voor lidmaatschap worden vastgesteld of gewijzigd door de algemene vergadering van QGIS. Zij worden gedefinieerd als minimale kosten per categorie, maar zij mogen worden verhoogd als het dragend lid daarvoor kiest.

Omdat QGIS.ORG een wereldwijd project is en verschillende bedrijven, NGO’s of overheidsorganisaties verschillende financiële vooruitzichten hebben, worden niveaus van lidmaatschap niet afgedwongen/gecontroleerd - de organisaties kiezen hun eigen lidmaatschap, gebaseerd op zelf-assessment.

Accepteren van dragende leden is ter beoordeling en goedkeuring van de Board, die zich het recht voorbehouden om aanvragen voor dragende lidmaatschappen te accepteren of te weigeren en voortgezet lidmaatschap voor ondersteuning zoals zij toepasselijk achten.

Donatie

Elk bedrag kan gedoneerd worden, via directe overschrijvingen naar onze bankrekening (SEPA-betaling), betaling met creditcard (via Stripe.com) of Paypal (informatie is beschikbaar op de pagina Donaties ) Zelfs een kleine donatie kan het verschil maken en helpen om een belangrijke projectdoelen te bereiken!

Wanneer u ons een grotere donatie wilt sturen, raden wij u sterk aan de directe overschrijving naar onze bankrekening te gebruiken (SEPA-betaling). Als u met creditcard wilt betalen hebben wij een voorkeur voor betalingen via Stripe.com omdat de overschrijvingskosten lager zijn dan bij PayPal. Betalingen via PayPal impliceren ook een onnodige conversie van valuta (€ naar CHF en terug naar €) om redenen die alleen PayPal begrijpt.

Donaties aan QGIS zijn in verscheidene landen af te trekken van de belastingen (bijv. in Duitsland via de Duitse QGIS gebruikersgroep). Vraag uw lokale belastingkantoor naar de details.

Wat is uw voordeel bij het ondersteunen van de ontwikkeling van QGIS?

Ondersteunen van het project QGIS als dragend lid verschaft de volgende voordelen:

 • Waarborgt de duurzaamheid en gezondheid van het project QGIS.

 • Helpt bij het repareren van bugs en andere problemen

 • Alle dragende leden en donoren zullen worden vermeld op de pagina van het project Dragende leden en donoren, in de volgorde van de categorie van lidmaatschap (Vlaggenschip, large, medium, small) met een link terug naar de organisatie van het dragende lid of website van het bedrijf en het logo in een grootte die de categorie van hun lidmaatschap reflecteert.

 • van dragende leden van vlaggenschip, large en medium zal hun logo worden opgenomen in de banner in de voettekst op de startpagina van QGIS met een logo van grootte en volgorde die de categorie van hun lidmaatschap reflecteren.

 • dragende leden worden vermeld in het visueel log met wijzigingen dat voor elke software-uitgave van QGIS wordt gemaakt

 • dragende leden zal worden toegestaan een speciale versie van het logo van QGIS op hun website en promotie-materialen te gebruiken, die weergeeft dat zij sponsor zijn van het project QGIS

 • Binnen de toepassing QGIS zelf zullen geen advertenties worden geplaatst.

Donoren zullen worden vermeld op de pagina Dragende leden en donoren, maar zij ontvangen niet de hierboven vermelde aanvullende voordelen voor sponsoren, met uitzondering van die van de eerste twee items.

Beslissingen over het uitgeven van fondsen zullen worden gemaakt door het QGIS Project Steering Committee, voorgesteld in een budget dat dient te worden goed- of afgekeurd door de algemene vergadering van QGIS.ORG.

Notitie

We betreuren het dat we geen fondsen kunnen accepteren die zijn ‘geoormerkt’ omdat dat vele administratieve problemen oplevert. Als u bent geïnteresseerd in het financieel bijdragen aan specifieke aspecten van de ontwikkeling van QGIS, moedigen wij u aan om aanvullende menselijke bronnen aan het project toe te voegen, bijv. het inhuren van een ontwikkelaar, of deelnemen in ons initiatief voor het oplossen van problemen.

Waarschuwing

Het accepteren van aangevraagde lidmaatschappen voor dragende leden is ter beoordeling van de QGIS PSC. We behouden ons het recht voor aanvragen te weigeren als de ondersteunende organisatie of partij op gespannen voet lijken te staan met het ethos van ons project. Bijvoorbeeld aanvragen van marketingbedrijven die niets te maken hebben met GIS / ruimtelijke diensten, of aanvragen waarvan we redenen hebben om aan te nemen dat de aanwezigheid van het logo van de sponsor en marketingmaterialen op onze site en andere materialen die de ervaring van onze gebruikers naar beneden halen, zullen worden geweigerd.