Gedragscode

Net als de technische gemeenschap als geheel, zijn het team en de gemeenschap van QGIS samengesteld uit een mix van professionals en vrijwilligers van over de gehele wereld, werkend aan elk aspect van de missie - inclusief het zijn van mentor, onderwijs, en het verbinden van mensen.

Diversiteit is één van onze sterke punten, maar het kan ook leiden tot problemen in communicatie en ongelukkig zijn. Daarom hebben we een aantal grondregels waar we mensen vragen zich aan te houden wanneer zij deelnemen aan deze gemeenschap en het project. Deze regels zijn onverkort van toepassing op stichters, mentoren en zij die hulp en leiding zoeken.

Het is geen onuitputtelijke lijst van dingen die u niet mag doen. Zie het, in plaats daarvan, in de geest waarvoor het is bedoeld - een gids om het eenvoudiger te maken om ons allen te verrijken, als ook de technische gemeenschappen waarin we deelnemen.

Deze gedragscode is van toepassing op alle terreinen die worden beheerd door het project QGIS. Dat is inclusief IRC, de mailinglijsten, het systeem voor het volgen van problemen, DSF-gebeurtenissen, en elk ander forum dat wordt gemaakt door het projectteam en dat de gemeenschap gebruikt om te communiceren.

Als u van mening bent dat iemand de gedragscode niet naleeft, verzoeken wij u dat per e-mail te melden aan psc@qgis.org.

 • Wees uitnodigend, vriendelijk en geduldig

 • Wees begrijpend

  Uw werk zal door andere mensen worden gebruikt, en als keerzijde daarvan zal uw werk afhankelijk zijn van dat van anderen. Elke beslissing die u neemt zal invloed hebben op gebruikers en collega’s, en u zou rekening moeten houden met de consequenties bij het nemen van beslissingen. Onthoud dat we een wereldwijde gemeenschap zijn, het zou dus kunnen zijn dat u communiceert in een taal die niet de primaire is van iemand.

 • Wees respectvol

  We zullen het niet altijd met elkaar eens zijn, maar dat is geen excuus voor ongewenst gedrag en slechte manieren. We zullen allemaal af en toe enige frustratie tegenkomen, maar we mogen die frustratie niet laten ontaarden in een persoonlijke aanval. Het is belangrijk om te onthouden dat een gemeenschap waarin mensen zich ongemakkelijk of bedreigd voelen geen productieve gemeenschap is. Leden van de gemeenschap van QGIS zouden andere leden met respect moeten behandelen, evenals mensen van buiten de gemeenschap van QGIS.

 • Wees voorzichtig met de woorden die u gebruikt

  We zijn een gemeenschap van professionals, en we gedragen ons professioneel. Wees aardig voor anderen. Beledig andere deelnemers niet en kleineer ze niet. Intimidatie en ander gedrag dat mensen uitsluit is niet acceptabel. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Gewelddadige bedreiging of taal jegens andere personen.

  • Sexistische, racistische, of andere discriminatoire grappen en taal.

  • Expliciet sexueel of gewelddadig materiaal posten.

  • Persoonlijke identifcerende informatie van andere mensen te posten (of dreigen dat te posten) (“doxing”).

  • Persoonlijke beledigingen, speciaal die met gebruikmaking van racistische of sexistische termen.

  • Ongewenste sexuele aandacht.

  • Enig van bovenstaand gedrag goed te praten of aan te moedigen,

  • Herhaalde intimidatie van anderen. In het algemeen: als iemand u vraagt te stoppen, dan stopt u.

 • Als we het niet eens zijn, probeer dan te begrijpen waarom

  Onenigheid, zowel sociaal als technisch, gebeurt regelmatig en QGIS is geen uitzondering. Het is belangrijk dat we onenigheid en verschil van inzicht constructief oplossen. Onthoud dat we verschillend zijn. De kracht van QGIS is afkomstig uit zijn gevarieerde gemeenschap, mensen met een breed scala aan achtergronden. Verschillende mensen hebben verschillende perspectieven op problemen. Niet in staat zijn om te begrijpen waarom iemand vasthoudt aan zijn gezichtspunt betekent niet dat zij het fout hebben. Vergeet niet dat het menselijk is om zich te vergissen en anderen daarvan de schuld geven helpt niemand verder, biedt in plaats daarvan aan om te helpen bij het oplossen van problemen en helpen te leren van fouten.

Originele tekst afkomstig van het project Speak Up!, en Django gedragscode

Als u vragen heeft, neem gerust contact met ons op: psc@qgis.org