Jaarlijkse algemene vergaderingen

Beginnend in 2016 (gelijktijdig met het vestigen van een formele legale entiteit (Zwitsers “Verein”), houden we een virtuele jaarlijkse algemene vergadering waar QGIS Voting Members het budget voor het komende jaar goedkeuren, het financiële rapport voor het afgelopen jaar, nieuwe leden voor het project kiezen enzovoort. De verslagen van deze vergaderingen worden hier verschaft als voor het publiek toegankelijk: