Stappenplan

Uitgaven en ontwikkeling van QGIS volgen een op tijd gebaseerd schema.

  • Even versienummers (2.18, 3.2 etc) zijn uitgaveversies.
  • Oneven versienummers (2.99, 3.1 etc) zijn ontwikkelingsversies.

Elke vier maanden zal er een nieuwe uitgave zijn. In de eerste drie maanden vindt nieuwe ontwikkeling plaats. Dan, de laatste maand voor een uitgave, wordt een bevriezing van de mogelijkheden ingevoerd en de laatste maand wordt gebruikt voor het testen, oplossen van problemen, vertalen en voorbereidingen voor de uitgave. Bij de uitgave wordt een tak met een even uitgavenummer gemaakt en de hoofdtak promoveert naar de volgende oneven versie. Na de uitgave wordt een oproep uitgegeven voor het maken van de pakketten.

Elke derde uitgave (beginnend met 2.8) is een lange-termijn-uitgave (LTR) die wordt onderhouden totdat de volgende lange-termijn-uitgave verschijnt.

Ontwikkelingsfase

In de ontwikkelingsfase werken ontwikkelaars aan het toevoegen van nieuwe mogelijkheden voor de volgende uitgave. Vroege deelnemers kunnen de nachtelijke builds, die we voor alle belangrijke platformen hebben, gebruiken om de voortgang van de ontwikkeling te bekijken, vroege testen te doen en rapporten voor problemen indienen en hun gedachten delen om met de ontwikkeling te helpen.

Bevriezing

In de fase bevriezing worden nieuwe mogelijkheden niet meer toegestaan en de focus van iedereen verplaatst zich van het verbeteren van QGIS naar het stabiliseren ervan. Dit wijzigt ook effectief de nachtelijke builds naar prereleases.

Gebruikers zouden moeten beginnen met uitgebreid testen van deze pre-uitgaven in hun omgeving om te verifiëren dat er geen problemen zijn, die zij in de komende uitgave niet terug zouden willen zien. Dergelijke problemen zouden allemaal moeten worden gerapporteerd (zie Bugs, Features and Issues). Alles wat niet wordt opgemerkt zal ook in de volgende uitgave zitten. Alleen in geval van serieuze problemen zal een backport naar de laatste uitgave plaatsvinden. Daarom is het testen van de pre-uitgaven en het rapporteren van problemen bijzonder belangrijk.

In de fase Bevriezing monitoren ontwikkelaars het systeem voor problemen en beginnen met het herstellen van de gerapporteerde problemen en werken het visuele log met wijzigingen bij met de mogelijkheden die door hen werden toegevoegd.

Aan het begin van de bevriezing zullen de te vertalen bestanden worden bijgewerkt, zodat vertalers hun werk kunnen beginnen. Onthoud dat dit een voortdurend proces kan zijn, omdat, hoewel de mogelijkheden zijn bevroren, oplossingen van problemen nog steeds wijzigingen zouden kunnen opleveren in te vertalen tekenreeksen.

Twee weken voor de uitgave wordt een harde bevriezing uitgevoerd, waarna alleen reparaties aan ernstige problemen en regressies, geïntroduceerd na de bevriezing, zijn toegestaan om in te voegen.

De uitgavemanager kondigt dit aan bij het bevriezen van mogelijkheden.

Uitgave

Op uitgavedatums van belangrijke en kleinere versies wordt de uitgavetak gemaakt en de uitgave wordt getagd en tarballs worden voorbereid. Puntuitgaven worden slechts getagd en worden tarballs gemaakt.

De inpakkers wordt bericht dat zij kunnen beginnen met inpakken.

Als enkele paketten beschikbaar zijn kan de uitgave worden aangekondigd en wordt de website overeenkomstig bijgewerkt.

Uitgaveschema

Het schema is dusdanig ontworpen dat ruwweg op dezelfde datums in elk jaar onze viermaandelijkse uitgaven worden geproduceerd met LTR’s in eind februari.

Beginnend na 2.12 is de ontwikkelfase altijd 12 weken en de vriesfase 5 weken. Herinneringen worden gebruikt om de vriesfase voor LTR-uitgaven te verlengen.

Punt-uitgaven zullen elke maand plaatsvinden op de laatste uitgavetak en de tak van de LTR, als er backports zijn.

In de eerste vier maanden na zijn uitgave is een nieuwe LTR ook de huidige LR. In deze fase vervangt de nieuwe LTR niet de voorgaande LTR in de opslagplaatsen van de LTR. Dat gebeurt zodra een nieuwe LR wordt uitgegeven.

De uitgave 2.18 zal de uitgave 2.14 vervangen als LTR, maar zal 2.14 niet vervangen in de opslagplaatsen voor het LTR-pakket vóórdat 3.0 is uitgegeven.

Dit schema is ook beschikbaar als “iCalendar”.

Schema:

Gebeurtenis Laatste Lange termijn opslagplaats Bevroren Datum Week # Weken
LTR/PR 3.4.0 2.18.25   26-10-2018 43 4
EPR 3.4.1     02-11-2018 44 4
PR 3.4.2 2.18.26   23-11-2018 47 4
PR 3.4.3 2.18.27   21-12-2018 51 4
PR/FF 3.4.4 2.18.28 3.5 18-01-2019 3 5
LR/PR 3.6.0 3.4.5   22-02-2019 8 4
PR 3.6.1 3.4.6   22-03-2019 12 4
PR 3.6.2 3.4.7   19-04-2019 16 4
PR/FF 3.6.3 3.4.8 3.7 17-05-2019 20 5
LR/PR 3.8.0 3.4.9   21-06-2019 25 4
PR 3.8.1 3.4.10   09-07-2019 29 4
PR 3.8.2 3.4.11   16-08-2019 33 3
FF     3.9 06-09-2019 36 1
PR 3.8.3 3.4.12   13-09-2019 37 4
HF       11-10-2019 41 2
LTR/PR 3.10.0 3.4.13   25-10-2019 43 6
PR 3.10.1 3.4.14   06-12-2019 49 6
PR/FF 3.10.2 3.4.15 3.11 17-01-2020 3 5
LR/PR 3.12.0 3.10.3   21-02-2020 8 4
PR 3.12.1 3.10.4   20-03-2020 12 4
PR 3.12.2 3.10.5   17-04-2020 16 4
PR/FF 3.12.3 3.10.6 3.13 15-05-2020 20 5
LR/PR 3.14.0 3.10.7   19-06-2020 25 4
PR 3.14.1 3.10.8   2020-07-19 29 4
PR 3.14.15 3.10.9   14-08-2020 33 4
PR/FF 3.14.159 3.10.10 3.15 11-09-2020 37 6
LTR/PR 3.16.0 3.10.11   13-10-2020 43 4
PR 3.16.1 3.10.12   20-11-2020 47 4
PR 3.16.2 3.10.13   18-12-2020 51 4
PR/FF 3.16.3 3.10.14 3.17 15-01-2021 3 5
LR/PR 3.18.0 3.16.4   19-02-2021 8 4

Legenda gebeurtenissen:

Gebeurtenis Omschrijving
LTR Lange termijn uitgave, begin van nieuwe ontwikkelingsfase
LR Reguliere uitgave, begin van nieuwe ontwikkelingsfase
FF Vriesfase voor mogelijkheden, einde van de ontwikkelingsfase
HF harde bevriezing
SF Zachte bevriezing met tweemaandelijkse stemming
PR Puntuitgave van takken van laatste uitgave en van LTR
EPR Extra puntuitgave

Locatie van pre-uitgaven / nachtelijke builds

Platform Locatie
Windows OSGeo4W
Linux Debian/Ubuntu
MacOS Mac OS