Ontwikkeling in QGIS

Bronontwikkeling

QGIS is een open bron Geografisch Informatie Systeem dat momenteel kan worden uitgevoerd op de meeste platformen voor Unix (inclusief macOS/OS X) en Windows. Ontwikkeld met de Qt toolkit (https://www.qt.io), is het voornamelijk geschreven in de talen C++ en Python. Dit betekent dat QGIS aanvoelt om snel te gebruiken en een prettige, eenvoudig te gebruiken grafische gebruikersinterface heeft.

De broncode voor QGIS is beschikbaar op https://github.com/qgis/QGIS. Als u wilt helpen bij het oplossen van problemen of nieuwe mogelijkheden toevoegen aan de toepassing, bent u van harte welkom en kunt u vrij bijdragen via pull requests. U kunt ook met de andere ontwikkelaars in contact komen via hun mailinglijst op https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-developer.

Daarnaast hebben we een korte QGIS Developers Guide geschreven om u te helpen bij het coderen voor QGIS. Het verschaft regels, gereedschappen en stappen om eenvoudig en efficiënt bij te dragen aan de code van QGIS code en is beschikbaar op https://docs.qgis.org. Het wordt warm aanbevolen om het te lezen.

Ontwikkeling van plug-ins

QGIS bezit een infrastructuur voor plug-ins. U kunt veel functionaliteit toevoegen door uw eigen plug-ins te schrijven. Deze plug-ins mogen worden geschreven in zowel C++ als in Python.

Als u wilt bijdragen aan het project QGIS met uw plug-in, wordt in hoge mate aanbevolen om de QGIS Developers Guide te lezen op onze website voor documentatie: https://docs.qgis.org.

Ontwikkelen van plug-ins in C++

Voorbereiden van de omgeving en instellen van de opslagplaats

  1. Ga naar de opslagplaats van QGIS in GitHub op https://github.com/qgis/QGIS/

  2. Maak een Fork voor uzelf. Leer meer over forken en het gesynchroniseerd houden van uw repo met de repo van de hoofdontwikkeling op http://help.github.com/fork-a-repo/

  3. Kloon uw persoonlijke kopie van de opslagplaats naar uw systeem, en voeg upstream toe zoals vermeld in de hierboven vermelde link

  4. Lees de https://github.com/qgis/QGIS/blob/master/INSTALL.md over het instellen van de installatie-omgeving en maak een compilatie met ccache ingeschakeld.

Instellen van de map Plug-in

Binnen de map QGIS:

cd src/plugins/
python plugin_builder.py

Volg nu de aanwijzingen in de schermassistent om een map te maken voor uw plug-in. Nadat de gewenste invoer is verschaft, wordt een map voor de plug-in gemaakt. Lees README in de map plug-in om een plug-in te maken.

Bouwen van QGIS zal nu ook uw plug-in bouwen. Schakel, na het starten van QGIS, de plug-in in om die te kunnen zien en zijn dialoogvenster weer te laten geven.

Ontwikkelen van plug-ins in Python

QGIS heeft ook veel te bieden aan ontwikkelaars in Python.

QGIS heeft bindingen voor Python, zodat je taken in QGIS kunt automatiseren via Python. We verschaffen documentatie voor de API van QGIS op https://qgis.org/pyqgis/

U kunt ook een kijkje nemen in het Python Cookbook op onze site voor documentatie: https://docs.qgis.org/

Als u in het bijzonder geïnteresseerd bent in het ontwikkelen van Python plug-ins, vindt u enkele instructies op https://docs.qgis.org/latest/en/docs/pyqgis_developer_cookbook/plugins/index.html

Bekijk https://plugins.qgis.org voor voorbeelden van plug-ins voor Python.