Het gebruik van QGIS tijdens de training wildlife in Tanzania

Introductie

In het zuiden van Tanzania gebruikt het Udzungwa Elephant Project (UEP) QGIS voor de trainingen voor onderzoek van wild en natuurbescherming. In februari 2012 is een tweedaagse workshop gehouden voor het personeel van ‘Ecology and Protection’ (tegen stropers) van het nationale park Udzugwa Mountains, samen met de leden van het ‘Udzungwa Ecological Monitoring Centre’.

Over de training

De deelnemers aan de training gebruikten hun eigen laptop en kregen de installatie van QGIS 1.7.3 samen met de belangrijkste gegevenslagen van het Nationale Park: de grenzen van het beschermd gebied, gescande topografische kaarten, een DEM (digitaal hoogtemodel), straten, posten van de rangers en typen leefomgeving.

QGIS Udzungwa

QGIS Udzungwa

Aan het einde van de twee dagen was iedereen in staat om GPS-gegevens, die gedownload waren, toe te voegen, om nieuwe lagen aan te maken en te bewerken, de kaart projecten op te slaan, templates te ontwerpen met de printvormgeving en om de kaart als een grafisch bestand op te slaan om op te nemen in rapporten en presentaties — deze laatste functionaliteit is bijzonder nuttig om het GIS te gebruiken in het normale werkproces. Zelfs tijdens de training, personeel van het nationale park gebruikte het GIS om de GPS locaties te bekijken van nieuwe locaties waar nieuwe karkassen van olifanten waren gevonden - het resultaat van stropen - en om tegenmaatregelen in te plannen.

QGIS was voor ons om verschillende redenen aantrekkelijk: Het is niet alleen geheel gratis, maar omdat het open source software betreft, kan deze worden aangepast voor verschillende doeleinden; het draait prima op oudere computers en heeft een relatief klein installatiepakket; en we vonden het gebruiksvriendelijk voor nieuwe gebruikers van GIS .

Het Udzungwa Elephant Project is gesitueerd naast Tanzania’s Udzungwa Mountains National Park, een reeks altijd groene bergen die tot 2500 meter hoog zijn. Het project bestudeert de ecologie van olifanten in en nabij de bergen, met als doel meer inzicht te krijgen hoe olifanten zich verplaatsen tussen de Tanzaniaanse parken en reservaten, en hoe je corridors kunt handhaven en hoe de schade aan gewassen, veroorzaakt door olifanten, verminderd kan worden. In bredere zin zijn olifanten een “vlaggenschip-soort”, die van belang zijn voor het behoud van het ongelooflijke wildleven en landschap in het zuiden van Tanzania.

QGIS Udzungwa

QGIS Udzungwa 2

Speciale dank aan de US Fish and Wildlife Service African Elephant Fund voor het ondersteunen van deze training.

Auteur

Nick McWilliam

Nick McWilliam

Dit artikel is ingezonden in maart 2012 door Nick McWilliam. Vanuit Engeland heeft hij sinds 1996 Tanzania regelmatig bezocht om met GIS te werken in Nationale Parken en wildreservaten, waarbij de de nadruk werd gelegd op trainingen, goedkope systemen en het gebruik van GIS in toegepast onderzoek, natuurbeheer en natuurbehoud. Hij verricht ook vrijwilligerswerk voor de NGO MapAction, die GIS-ondersteuning biedt aan humanitaire hulporganisaties en daarvoor werkte hij voor het Britse Antarctic Survey, de Verenigde Naties, de Royal Geographical Society en gaf hij lezingen over GIS.