QGIS als belangrijkste GIS-software in het Laboratory on Experimental and Applied Geography

Introductie

Laboratory on Experimental and Applied Geography (LEAG) is een deel van het College of Hotel and Business Management, Ltd. In Brno, Tsjechië (Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o.) wat hoger onderwijs aanbiedt voor toeristisch, zakelijk en hotelmanagement. LEAG is gefocust op het modelleren van socio-economische ruimtelijke processen, analyseren van ruimtelijke patronen, beschrijven en monitoren van de werkelijkheid van lokaliteiten en regio’s.

QGIS tijdens het modelleren van 3D-objecten

QGIS tijdens het modelleren van 3D-objecten (interpolatie), terreinanalyse

LEAG speelt een belangrijke rol in de in de academische onderzoeken die worden uitgevoerd in het College of Business and Hotel Management. De behoefte voor ruimtelijk modelleren vereist ook excellente software. De filosofie van minimale kosten en maximale efficiency leidde tot de keuze voor open source-oplossingen. Deze stap resulteerde in het gebruiken van core open source SW, zoal LibreOffice, GIMP, Inkscape en QGIS. QGIS staat niet op zichzelf –– we gebruiken ook MapWindow, OpenJump, gvSIG, SAGA en andere. Maar QGIS speelt de belangrijkste rol.

Gebruik van QGIS

QGIS is de leidende software en staat in de huidige versies (vanwege het “experimentele” karakter van LEAG gebruiken we de laatste onstabiele uitgaven, in plaats van de versies LTS) en wel om verschillende redenen:

  • Grafische gebruikersinterface (sluit aan op commerciële producten)

  • Snelle ontwikkeling en integratie van door gebruikers gewenste mogelijkheden

  • Stabiliteit en interoperabiliteit (we gebruiken Windows en Ubuntu Linux-platformen)

  • Andere (bijvoorbeeld vermeld in het praktijkvoorbeeld dat is geschreven door Dr. Horst Düster)

Ruimtelijk analyses worden voornamelijk uitgevoerd met de basisfuncties voor geoprocessing en op Python gebaseerde plug-ins. Recent projecten waarin QGIS werd gebruikt:

  • Modelleerpatronen tussen ruimtelijke locatie en inwoners

  • 3D-modellen voor visualisatie van terreinen maken (en verder gebruik als maken van schaduwen voor heuvels)

  • Opslaan, maken en bewerken van een database van kleine en middelgrote bedrijven (+ verdere visualisatie)

  • Homogeniseren van vrij te gebruiken geogegevens en het maken van een “geo-gegevensbank” voor studenten en onderzoekers aan het College of Business and Hotel Management

QGIS wordt gebruikt met synergie naar andere producten van open bron. Bijvoorbeeld: de uiteindelijke lay-out wordt meestal gemaakt met behulp van Inkscape of GIMP (minder in LibreOffice Draw). Web-gebaseerde kaarten worden bewerkt met Inkscape (na exporteren naar SVG) en rasterkaarten worden vooraf bewerkt met behulp van GIMP.

QGIS is ook een fantastische onderwijskundig gereedschap. College of Business and Hotel Management biedt studenten onderwerpen als “Geographical Information Systems I. and II.” of “Selected chapters from geoinformatic literacy” waar QGIS wordt gebruikt als belangrijkste platform om studenten te leren hoe GIS te gebruiken en hoe kaarten van hoge kwaliteit te maken. Recent werd QGIS gebruikt als belangrijkste product gedurende de GIS-dag die op onze school werd gehouden in november 2010.

Diagrammen gebruiken voor de vergelijking van twee populaties tussen twee bevolkingsonderzoeken

Diagrammen gebruiken voor de vergelijking van twee populaties tussen twee bevolkingsonderzoeken

Conclusie

Zonder kosten en met hoge efficiency produceert het Laboratory on Experimental and Applied Geography hoge kwaliteit analyses, kaarten en visualisaties. Met behulp van QGIS worden grote databases gemaakt en worden nieuwe functies getest. Tenslotte zou één van de zaken met de meeste impact in het gebruiken van QGIS kunnen worden gezien in het onderwijs — QGIS is de eerste software, die aan studenten wordt aangeboden. Gedurende regelmatige workshops leren studenten hoe zij legaal met QGIS werken en hoe zij hun eigen kaarten kunnen maken.

Auteur

Diagrammen gebruiken voor de vergelijking van twee populaties tussen twee bevolkingsonderzoeken

Jakub Trojan

Dit artikel werd bijgedragen in november 2010 door Jakub Trojan. Hij is academisch onderzoeker aan het College of Business and Hotel Management, Ltd. (Brno, CZ) waar hij het Laboratory on Experimental and Applied Geography stichtte en leidt. Hij is ook doctoraal student aan het Institute of Geography, Faculty of Science, Masaryk university (Brno, CZ).