QGIS voor op afstand GIS leren en onderwijzen op universiteiten

Introductie

De Universiteit van Southern Queensland (USQ) is een regionale universiteit, gevestigd in zuidoost Queensland, Australië. Het heeft 28,000 studenten die zowel op als buiten de campus studeren. De toegang voor alle off-campus studenten tot moderne technologieën, zoals Internetservices variëren nogal. Zij gebruiken ook verschillende types computers (bijv. Notebook, Desktop etc.) met verschillende besturingssystemen (bijv. Windows, MacOS, en Linux).

Het bieden van onderwijs in zowel een modus On-campus als Off-campus heeft veel technologische uitdagingen. Onderwijzen van een cursus in GIS vereist het overwinnen van die uitdagingen. Gemiddeld nemen elk jaar 300-350 studenten deel aan de cursus in GIS. Ongeveer 80% van hen studeren in de modus Off-campus.

USQ Campus hoofdkaart, gemaakt met QGIS

USQ Campus hoofdkaart, gemaakt met QGIS

QGIS op de universiteit van Southern Queensland

Onderwijs in GIS is niet compleet zonder vaardigheden in het met eigen handen werken. Echter, het verschaffen van werken met eigen handen aan Off-campus studenten is niet eenvoudig vanwege problemen met toegang tot internet, kosten van softwarelicenties en compatibiliteit met verschillend ebesturingssystemen voor computers.

Het traditionele onderwijsprogramma voor GIS aan de USQ was origineel ontworpen om verschillende nieveaus van toegang te verschaffen voor onderwijsbronnen voor GIS. On-campus studenten ontvingen tegelijkertijd GIS-instructie voor het werken met eigen handen terwijl de Off-campus studenten later een residentiële school op de hoofdcampus van USQ’s bezochten om GIS-instructie voor het werken met eigen handen te ontvangen. het verschaffen van verschillende niveaus van instructie aan verschillende groepen studenten die tgeelijkertijd deelnamen aan dezelfde cursus werd beschaoud als niet eerlijk ten opzichte van die studenten. Het werd een prioriteit deze ongelijkheid op te heffen.

Verschillende georuimtelijke softwareprogramma’s met open toegang werden voor onze behoeften geëvalueerd. QGIS werd de meest geschikte bevonden om bijna alle uitdagingen waar we voor stonden te kunnen overwinnen. In het bijzonder omvatten de voordelen daarvan de vrije beschikbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, aanpasbaarheid en platformonafhankelijkheid. We adopteerden het en verrijkten het met aanvullende onderwijsbronnen, ontwikkeld aan de USQ.

De traditionele ‘kookboek’-handleiding methode van onderwijs werd vervangen door hedendaagse audio-visuele demonstratiepresentaties, gevolgd door op problemen gebaseerde onderwijsoefeningen voor werken met eigen handen. De cursusstof (opdrachten) werd herschreven voor het gebruiken van GIS-software. Studenten voltooiden meer dan 24 op QGIS gebaseerde oefeningen voor werken met eigen handen en een opdracht gedurende het semester.

Gemiddeld gebruikte 93% van de studenten in de cursus QGIS-software en de instructiebronnen. Vrijwillige terugkoppeling werd ontvangen van 51% van de gebruikers van QGIS. De resultaten (Afbeelding 2) geven aan dat het merendeel (82%) van de studenten QGIS-software en de leerbronnen voor werken met eigen handen waardeerden als ‘helpful’ tot ‘very helpful’ bij het leren van GIS. D emeeste anderen waardeerden het als ‘reasonable’.

Grafiek Antwoorden studenten

Grafiek Antwoorden studenten

Opmerkingen in de terugkoppeling op de vraag, “wat waren de beste aspecten van deze cursus” bevatten:

 • De details in de opgenomen QGIS audio-visuelen.

 • QGIS software gebruiken en leren

 • De QGIS software was interessant

 • Ik vond de cursus leuk, in het bijzonder met behulp van QGIS

 • Goede keuze om open source-software te gebruiken

 • Video’s om te helpen navigeren in QGIS waren fantastisch

 • De practische activiteiten en leren van QGIS

 • Met eigen handen werken-gebruik van programma’s door middel van QGIS

 • QGIS was fabtastisch om ervaring op te doen met GIS=software

 • De QGIS-trainingvideo’s hielpen om de basis van een pakket van GIS te leren

 • De lessen hielpen met QGIS door exact weer te geven hoe het programma te gebruiken

 • Het gebruik van QGIS hielp bij het opbreken van en het begrijpen van de theorie die in de cursus werd gegeven

 • De oefeningen van QGIS waren goed ontworpen en nemen studenten stap voor stap mee door het proces van het gebruiken van een GIS

Het is duidelijk dat de studenten substantieel voordel hadden van het gebruiken van QGIS. QGIS verschafte dezelfde mogelijkhedne om te leren voor elke student die deelnam aan de cursus, ongeacht waar zij waren of hoe zij toegang kregen tot het materiaal

Conclusie

Als conclusie: gebruiken van QGIS-software in het onderwijzen van GIS-cursussen op onderwijsinstituten met een on-line leeromgeving beidt grote voordelen aan zowel de studenten als de universiteit. Er zijn echter twee belangrijke aspecten om QGIS met succes te kunnen gebruiken voor leren en onderwijzen. Ten eerste is er een noodzaak voor het ontwikkelen van aangepaste leerbronnen voor met eigen handen werken die geschikt zijn voor de lokale omgeving en ten tweede de rpocedure voor opdrachten zou het gebruiken vande software moeten vereisen.

Auteurs

Dr Badri Basnet (basnetb@usq.edu.au) is een Senior Lecturer aan de University of Southern Queensland (USQ), waar hij Geographic Information Systems (GIS) en andere gerelateerde cursussen onderwijst. Badri heeft langdurige onderwijservaring in hogere onderwijsinstituten in en buiten Australië. Hij is enorm betrokken nij beurzen voor het leren en onderwijzen van GIS-cursussen in een online (of op afstand) onderwijsomgeving. De focus voor zijn onderzoek naar leren en onderwijzen ligt in de ontwikkeling en het gebruiken van open onderwijsbronnen in het onderwijzen van GIS.

Dr Ernest Dunwoody (edunwoody1@gmail.com) specialiseert zich in GIS en toepassingen voor analyses van afbeeldingen van remote sensing. Dit omvat onder andere ecosysteem-analyses, duurzame ontwikkelingsplannen voor natuurgebieden, in kaart brengen van de bodem en toepassingen voor precisie-landbouw. Hij vond het brede bereik van ingebedde functies, Plug-ins en gereedschappen voor verwerken die beschikbaar waren in QGIS dusdanig dat zij het ongeparalleleerde flexibiliteit gaven bij verwerken. Deze bekendheid stelt hem in staat om instructie QGIS-video’s te ontwikkelen, gebaseerd op Australische ruimtelijke gegevenssets.