QGIS op High School — de stedelijke groene ruimten in de kustplaats Rada Tilly, provincie Chubut, Argentinië

Introductie

In onze regio, Argentijns Patagonië, hebben we weinig verwijzingen naar de toepassing van GIS in High School voor het bijbrengen van geografische kennis als middel om territoriale en milieuproblemen onder de aandacht te brengen. Het geval van de stedelijke groene ruimten de kustplaats Rada Tilly, geanalyseerd met QGIS, neigt naar het demonstreren van een methodologie voor een academische oefening die kan dienen, met belangrijk bereik, als formatieve voorbeelden gerelateerd aan de geografische bewustwording van studenten van de 12e graad van de Abraham Lincoln School.

We begonnen met de observatie (inventarisatie), digitaliseren van de kadastrale blokken en de groene gebieden (bladerdaken) met behulp van satellietbeelden van Google Earth. Als een conceptueel framewerk, onderwezen we cartografisch ontwerp, satellietbeelden lezen en interpreteren, en speciaal, locatie-analyse om contrast aan te geven in de situatie (in m2) van de groene ruimten door inwoners van de kustplaats Rada Villa, met waarden die werden voorgesteld door de World Health Organization, WHO (een minimum van 9 m2 van groen gebied, per persoon, in stedelijk gebied).

Over het project

Het belangrijkste doel van de ervaring was om de de leerlingen van de 12e graad te onderwijzen in de implementatie van een GIS als gereedschap om het beheren van ruimtelijke informatie te optimaliseren en te verbeteren, en om een ondersteuning te verschaffen voor het proces van het nemen van beslissingen.

Specifieke doelen:

  • het eigen maken door studenten van een lokaal probleem (de groene gebieden in Rada Tilly gerelateerd aan de 9 m2 per inwoner, zoals voorgesteld door de WHO) vanuit een geografisch perspectief met behulp van gereedschappen voor GIS.

  • Gebruiken van een GIS als een technisch gereedschap om socio-ruimtelijke hypothesen te valideren.

  • Verificatie van de geldigheid van vastleggingen, verwerking, opslag, analyse, herstel en bijwerken van ruimtelijke gegevens door middel van een FOSS QGIS.

Methodologie:

We gebruikten de volgende methodologie om het project te genereren:

  • Praktische en theoretische lessen; voornamelijk over het gebruik van QGIS en de voordelen van stedelijke groene gebieden en de territoriale implicaties daarvan.

  • Cartografisch modelleren, definiëren van vector lagen, ontwikkeling van databases voor GIS.

  • Veldwerk (gegevensrecords van bomen en GPS-locaties).

  • Vector digitaliseren van stedelijke kadastrale blokken en de bladerdaken van bomen, met behulp van ene afbeelding in Google Earth (GeoEye). Voor het overwegen van het aantal inwoners per kadastraal blok, wezen we een gemiddelde waarde toe van 4 inwoners per locatie.

  • Presenteren van de resultaten door middel van thematische cartografie.

Attributentabel van de vectorlaag “blocks”

Attributentabel van de vectorlaag “blocks”

Conclusie

Gebaseerd op de projectie van ene gemiddelde waarde van 4 inwoners per kadastraal gebied, schatten we dat de huidige (2010) stedelijke bevolking van Rada Tilly zou groeien naar ongeveer 9.600 inwoners. Deze mensen wonen in 209 blokken en die vertegenwoordigen 157,6 hectare. De gemiddelde bevolkingsdichtheid zou dan 61 inwoners per hectare zijn.

De totale geïnventariseerde groene gebieden groeien uit tot 150.736 m2 (15 hectares). Reden waarom wij kunnen aannemen dat het groene gebied per inwoner in het studiegebied is 15.7 m2 (de door de WHO voorgestelde waarde is 9 m2 groen gebied per inwoner). Deze waarde bewijst een zeer gewenste situatie, voor zover het voordelen voor het milieu betreft, die bomen bieden aan de inwoners van deze kustplaats.

Attributentabel van de vectorlaag “blocks”

Verdeling van stedelijke groene ruimten (groen) en bevolkingsdichtheid per blok (van wit naar bruin) in de kustplaats Rada Tilly, provincie Chubut, Argentinië.

Hoewel het project een academische oefening op een High School was, waarderen we enorm de resultaten van de inventarisatie die werden verkregen door middel van QGIS. Studenten werkten met academische strengheid en serieus, waarbij het eigen maken van het thema (stedelijke groene ruimten) zichtbaar werd en ook van het gereedschap (QGIS). Het was een zeer verrijkende ervaring voor ze en ook voor de betrokken onderwijskundige staf.

Na deze ervaring van het project kunnen wij verzekeren dat het FOSS QGIS een bijzonder aan te bevelen alternatief is voor het vastleggen, verwerken, opslag, analyse, herstel en bijwerken van ruimtelijke gegevens, in een snelle en efficiënte vorm. We hebben een dusdanige positieve indruk van de software dat wij QGIS zullen gaan gebruiken in onze universiteitscursussen, waarbij we de merksoftware voor GIS die we gebruikten zullen vervangen.

Auteurs

Dit artikel werd bijgedragen in september 2011 door Mauro Novara en Alberto Vázquez uit Argentinië.

Attributentabel van de vectorlaag “blocks”

Mauro Novara

Mauro Novara is Professor of Territorial Information Systems course. leraar en onderzoeker van de National University of Patagonia San Juan Bosco, faculteit van Humanities and Social Sciences. Geography Department. Comodoro Rivadavia, provincie Chubut, Argentinië.

Attributentabel van de vectorlaag “blocks”

Alberto Vázquez

Prof. Alberto Vázquez is een graduate onderwijsassistent van Territorial Information Systems course. National University of Patagonia San Juan Bosco, faculteit van Humanities and Social Sciences. Geography Department. Comodoro Rivadavia, provincie Chubut, Argentinië.