QGIS 3.6 pakeitimai

image1

Laidos data: 2019-02-22

Geriausia visų laikų QGIS laida! Su QGIS 3.6 ateina didžiulis skaičius naujų pakeitimų - apie svarbiausius iš kurių parašysime čia. Kaip visada, mes primename, kad QGIS yra atviro kodo projektas, jei galite, apsvarstykite galimybę mus paremti per įnašus, rėmimą ar pagalbą dokumentuojant kodą, svetainę ir pan.

Padėkos

Mes norėtume padėkoti vystytojams, dokumentacijos rašytojams, testuotojams ir visiems kitiems, kurie savanoriškai skyrė laiką ir pastangas (arba skyrė lėšų, kad tai būtų padaryta). QGIS bendruomenė tikisi, kad jums patiks ši laida! Jei norite skirti laiko, pinigų ar kitaip prisidėti prie to, kad QGIS būtų dar puikesnis, prašome užsukti į qgis.org ir padėti!

QGIS palaiko rėmėjai. Dabartinių rėmėjų, daugiau ar mažiau prisidėjusių finansiškai prie projekto, sąrašą rasite :ref:`rėmėjų sąraše. Jei norėtumėte tapti oficialiu projekto rėmėju, prašome apsilankyti :ref:`mūsų rėmėjų puslapyje, kur rasite daugiau informacijos. QGIS parama leidžia mums finansuoti šešis mėnesinius vystytojų susitikimus, palaikyti projekto infrastruktūrą ir finansuoti klaidų taisymo pastangas. Pilną rėmėjų sąrašą rasite žemiau - mūsų pačios didžiausios padėkos visiems mūsų rėmėjams!

QGIS yra atvira programinė įranga ir jums jokiu būdu neprivalu mokėti norint ją naudoti. Priešingai, mes norime skatinti kiek galima daugiau žmonių naudoti ją nepriklausomai nuo jūsų finansinio ar visuomeninio statuso - mes tikime, kad duodant žmonėms įrankius, teikiančius galimybę daryti erdvinius sprendimus, galima sukurti geresnę visos žmonijos visuomenę.

Žemėlapio įrankiai

Savybė: Pavadinimo etiketės dekoracija

Pridėta nauja dekoracija, leidžianti naudotojams greitai pridėti antraštę į drobę. Dekoracijoje yra fono juosta su keičiama spalva ir permatomumu.

image2

Šią savybę sukūrė Mathieu Pellerin

Savybė: dekoracijos elementų centravimas viršuje/apačioje

Žemėlapio drobės autorių teisių ir naujai sukurta antraštės dekoracija dabar gali būti centruojama žemėlapio rodinio viršuje arba apačioje.

Šią savybę sukūrė Mathieu Pellerin

Savybė: viršūnės įrankio pataisymai ir patobulinimai

Pastaba: visi žemiau išvardinti punktai buvo įdiegti ir į LTR, taigi jie pasirodys ir 3.4.5.

Geoobjekto parinkimas („užrakinimas“) prieš keitimą

QGIS 2.18 jūs visada turėdavote pažymėti geoobjektą prieš jį keisdami. QGIS 3 tokio dalyko nebeliko - galima buvo bet kokiu metu keisti bet kurį geoobjektą. Dabar mes vėl pridėjome parinkimo („užrakinimo“) funkcionalumą - naudojant dešinį paspaudimą.

Ankstesnėse QGIS 3 versijose dešinys paspaudimas ant geoobjekto iššaukdavo nedidelį iššokantį meniu, kuris siūlydavo rodyti viršūnių redaktorių. Dabar dešinys paspaudimas ant geoobjekto iš karto parodys viršūnių redaktorių ir išjungs bet kurių kitų geoobjektų redagavimą.

Kai geoobjektas „užrakintas“, jį galima vėl atrakinti paspaudus ant jo arba paspaudus tuščioje vietoje - taip bus grąžintas numatytasis režimas, kai galima redaguoti kelis geoobjektus.

Kai pelės pozicijoje yra keli geoobjektai, pakartotinis dešinio mygtuko paspaudimas apeis juos ratu - su kiekvienu dešiniu paspaudimu bus užrakintas kitas geoobjektas. Galiausiai, kai visi geoobjektai bus pasiūlyti, nebus užrakintas joks geoobjektas, o tada ciklas prasidės iš naujo.

Užrakinimas galimas spaudžiant geoobjekto viršūnę, kraštą ar vidų (poligonams).

Naujos viršūnės pridėjimas jos neperkeliant

Dabar galima naudoti Shift + dvigubą paspaudimą, kad pridėtumėte naują viršūnę nepastūmę jos į naują vietą. Kartais tai naudinga, kai naudotojai nori pridėti papildomas viršūnes ant esamų segmentų.

„Dabartinio sluoksnio“ režimas dabar yra numatytasis

Iš dviejų viršūnių įrankių režimų, anksčiau numatytasis buvo „visi sluoksniai“. Pagal naudotojų komentarus taip nutinka rečiau, todėl naudotojai norėjo, kad numatytasis būtų „dabartinio sluoksnio“ režimas.

Šią savybę finansavo German QGIS user group

Šią savybę sukūrė Martin Dobias (Lutra Consulting)

Savybė: trumpinti/išplėsti

Priešingai nei kitoje programinėje įrangoje, įrankis leidžia jums keisti (multi)linijas IR (multi)poligonus. Dar daugiau, keisti galima ne tik linijų pabaigas, o bet kurią geometrijos vietą. Kitavertus dėl to gali atsirasti netinkamos geometrijos, o tai yra naudotojo atsakomybė.

Įrankis prašo jūsų parinkti ribą (segmentą), nuo kurios kitas segmentas bus praplečiamas ar trumpinamas. Priešingai nei viršūnės įrankyje, vykdomas tikrinimas, kad būtų keičiamas tik redaguojamas sluoksnis.

Kai abu segmentai yra 3D, įrankis vykdo ribojimo segmento interpoliaciją, kad grąžintų Z.

Trumpinimo atveju jums reikia paspaudimu parinkti dalį, kuri bus sutrumpinta.

Šią savybę finansavo Mairie de Megève

Šią savybę sukūrė Loïc Bartoletti (Oslandia)

Savybė: stačiakampis pagal 3 taškus (projektuotas)

Jau yra metodas stačiakampio kūrimui pagal 3 taškus, kur stačiakampis ima atstumą tarp pirmo ir antro taško, o antras ilgis yra lygus atstumui tarp 3io ir 2o taško.

Šis naujas metodas leidžia kurti stačiakampį pagal 3 taškus, kur antras ilgis yra atstumas tarp taško, ir taško projektuoto statmenai segmente (arba jo praplėtime).

Šią savybę sukūrė Loïc Bartoletti (Oslandia)

Savybė: identifikavimo įrankis tinklelio sluoksniams

Identifikavimo įrankis dabar veikia ir tinklelio sluoksnyje. Jis rodo reikšmę tinklelio skaliaro ir vektoriaus komponentų reikšmes dabartiniu metu.

image3

Šią savybę finansavo Lutra Consulting

Šią savybę sukūrė Peter Petrik (Lutra Consulting)

Išraiškos

Savybė: naujos išraiškų funkcijos

 • force_rhr: priverčia poligonus laikytis dešinės rankos taisyklės, kuri nurodo, kad poligono plotas yra dešinėje ribos pusėje. T.y. išorinis žiedas orientuotas pagal laikrodžio rodyklę, o vidinis - prieš laikrodžio rodyklę.

 • decode_uri: ima sluoksnio parametrą ir neprivalomą uri dalies parametrą. Tada grąžina informaciją apie sluoksnio duomenų šaltinį. Gaunama informacija priklauso nuo duomenų tiekėjo. Jei kviečiama tik su vienu parametru, bus grąžinamas masyvas su visa prieinama informacija. Jei nurodyta ir dalis, iš masyvo bus grąžinama tik paprašyta dalis.

 • path pridėta kaip parinktis išraiškos funkcijoje layer_property

 • array_sort: rikiuoja masyvo elementus

 • nullif

 • sqlite_fetch_and_increment

 • make_rectangle_3points: Kurti stačiakampį iš 3 taškų. Yra du variantai sukurti stačiakampį pagal atstumą arba pagal projekciją. Atstumo variantas: antras atstumas lygus atstumui tarp 2o ir 3io taško. Projekcijos variantas: antras atstumas yra lygus atstumai iš statmenos 3 taško projekcijos segmente arba jo tęsinyje.

 • make_square: Kuria kvadratą iš įstrižainės.

 • from_json

 • to_json

Savybė: laužtiniai skliaustai lengvam priėjimui prie masyvo elementų

Leidžiamos tokios išraiškos:

 • array(1,2,3)[0] -> 1

 • array(1,2,3)[2] -> 3

 • array(1,2,3)[-1] -> 3 (Python stilius, negatyvi reikšmė reikia skaičiavimą nuo masyvo pabaigos)

 • array(1,2,3)[-3] -> 1

 • map(‚a‘,1,‘b‘,2)[‚a‘] -> 1

 • map(‚a‘,1,‘b‘,2)[‚b‘] -> 2

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson, Mathieu Pellerin

Savybė: nauji masyvų išraiškų kintamieji

 • @map_crs_description: žemėlapio koordinačių atskaitos sistemos pavadinimas.

 • @map_crs_acronym: žemėlapio koordinačių atskaitos sistemos akronimas.

 • @map_ellipsoid_acr: žemėlapio koordinačių atskaitos sistemos elipsoido akronimas.

 • @map_crs_proj4: koordinačių atskaitos sistemos Proj4 apibrėžimas.

 • @map_crs_wkt: koordinačių atskaitos sistemos WKT apibrėžimas.

Šią savybę sukūrė Alexis Roy-Lizotte

Savybė: nauja try() funkcija klaidų gaudymui

Nauja try() funkcija bando išraišką ir grąžina jos reikšmę jei neįvyko klaida. Jei išraiška grąžina klaidą, grąžinama alternatyvi reikšmė, jei ji pateikta, jei ne - grąžinamas null.

Šią savybę sukūrė Mathieu Pellerin

Naudotojo sąsaja

Savybė: nauja pilka tema: „Blend of Gray“

QGIS atsirado visiškai nauja tema, pavadinta „Blend of Gray“. Taipogi šimtai pataisymų ir patobulinimų buvo atlikti esamai temai „Night Mapping“.

image4

Šią savybę sukūrė Mathieu Pellerin

Savybė: kelių eilučių pažymėjimas ir redagavimas kodo/išraiškų redaktoriuose

Laikant ctrl kol žymima QGIS išraiškų ir Python skriptų redaktoriuose leidžia pažymėti kelių eilučių teksto bloką, kuris gali būti keičiamas vienu metu.

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson ()

Simbologija

Savybė: geresnis .XML stiliaus bibliotekų valdymas

Naršyklės skydelis dabar rodo QGIS stiliaus xml bibliotekas ir šiuos failus galima tempti ir numesti į QGIS langą. Taip atveriamas dialogas, leidžiantis naudotojams tyrinėti stiliaus biblioteką, importuoti stilius iš bibliotekos į QGIS.

Šią savybę finansavo North Road

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: pasirinktinai priversti naudoti dešinės rankos taisyklę poligono simbolių braižymui

Ši nauja parinktis pasiekiama per pildymo simbolių mygtuką „Sudėtingesni“. Ji leidžia priversti poligonų braižymą vykdyti pagal standartinę „dešinės rankos“ taisyklę žiedų orientacijai (kur išoriniai žiedai eina pagal laikrodžio rodyklę, o vidiniai - prieš laikrodžio rodyklę).

Orientacija pataisoma tik braižant, pradinė geoobjekto geometrija nekeičiama.

Tai leidžia kurti pildymo simbolius su pastovia išvaizda, nepriklausomai nuo to, kokią geoobjektų orientaciją turi braižomas duomenų rinkinys.

Šią savybę finansavo QGIS Vokietijos naudotojų grupė

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: parinktis paprastoms ir žymeklių linijoms braižyti tik išorinį arba tik vidinį žiedą.

Ši nauja parinktis rodoma kai paprastas linijos simbolis ar žymeklių linijos simbolis naudojamas kaip poligonų pildymo braižymo dalis. Numatytoji elgsena yra braižyti ir vidinius ir išorinius žiedus, bet šis naujas nustatymas leidžia naudotojams nustatyti simbolių sluoksnių braižymą tik išoriniams ARBA tik vidiniams žiedams. Tai leidžia simbolizaciją, kuri anksčiau nebuvo galima, tokią kaip žymeklių liniją su žymekliais vidiniams žiedams pakreiptais link poligono vidaus.

Šią savybę finansavo QGIS Vokietijos naudotojų grupė

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: rastro vaizdo žymeklis

QGIS pridėtas naujas rastro vaizdo žymeklio simbologijos tipas, leidžiantis naudotojams naudoti rastrą, t.y. piešinio failą kaip žymeklį. Rastro vaizdo žymeklio simbologija leidžia keisti plotį, aukštį, dydį, pasukimą ir permatomumą.

Naudojant nuo duomenų priklausomą vaizdo šaltinį, ši nauja simbologija leidžia puikiai rodyti geopririštas nuotraukas žemėlapio drobėje.

image5

Šią savybę sukūrė Mathieu Pellerin

Savybė: rastro pildymas gali naudoti vaizdus iš nutolusio URL arba įterptus vaizdus

Kaip ir SVG, rastro vaizdo žymekliai, rastro pildymas dabar gali naudoti HTTP URL arba failus įdėti tiesiai į simbolį.

Šią savybę sukūrė Mathieu Pellerin

Savybė: naudoti reprezentacijos reikšmes klasifikuotiems braižymams

Kai laukas sukonfigūruotas su reikšmės ryšiu, reikšmių žemėlapis arba kita „reprezentuojanti reikšmė“ ir laukas naudojami kaip šaltinis klasifikuotiems braižymams, reprezentuojamos reikšmės bus naudojamos kategorijų pavadinimams.

Šią savybę sukūrė Matthias Kuhn

Savybė: galimybė sulieti kategorijas kategorizuotame braižyme

Šis pakeitimas leidžia naudotojams pažymėti kelias esamas kategorijas ir sugrupuoti jas į vieną kategoriją, kuri taikoma bet kuriai iš pažymėjimo reikšmių.

Taip paprasčiau kurti sluoksnių stilius turint daug kategorijų, kur galima grupuoti daug atskirų kategorijų į mažesnę, geriau valdomą aibe kategorijų, kurioms taikomos kelios reikšmės.

Ši parinktis prieinama iš kontekstinio meniu, paspaudus dešinį pelės mygtuką kategorijų rodinyje, kai pažymėtos kelios kategorijos.

image6

Šią savybę finansavo SMEC/SJ

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: rodyti projekto spalvas su spalvomis susijusiuose priklausymo nuo duomenų mygtukuose

Priklausymo nuo duomenų mygtukuose, kurie susiję su spalvomis, pridėta nauja skiltis „Projekto spalvos“. Spalvų meniu yra visos spalvos, apibrėžtos kaip dabartinio projekto spalvų schema (kuri apibrėžiama projekto savybėse).

Kai projekto spalva parenkama per mygtuką, savybė susiejama su spalva. Ji automatiškai seks visus spalvos pakeitimus projekto nustatymuose.

Taip naudotojai gali vieną kartą apibrėžti projekto spalvas, o tada susieti simbolių, etikečių, išdėstymo ir pan. spalvas su šiomis iš anksto apibrėžtomis spalvomis. Ryšys yra gyvas, taigi pakeičiate vieną kartą, ir pakeitimas atsispindi VISUR. Taip daug lengviau nei 100 kartų keisti spalvą, kai jos panaudojimas išmėtytas projekto simboliuose, etiketėse ir pan…

Šią savybę finansavo North Road

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: stiliaus tvarkyklės dialogo patobulinimai

Stiliaus tvarkyklės dialoge atlikti tokie patobulinimai:

 • Pridėtas naujas „sąrašo rodinio“ režimas

 • Pridėta kortelė „Visi“, kurioje rodomi visi atitinkantys simboliai (nepriklausomai nuo simbolio tipo)

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: SLD eksportas rastro stiliams

QGIS dabar gali eksportuoti rastro stilių į SLD, pavyzdžiui naudojimui Geoserveryje. Žiūrėkite: https://docs.geoserver.org/latest/en/user/styling/qgis/index.html#exporting-raster-symbology

image7

Šią savybę finansavo OSGeo UK, GeoServer PSC, Brad Hards

Šią savybę sukūrė Luigi Pirelli and GeoSolutions

Skaitmeninimas

Savybė: geo-koordinavimo patobulinimai

 • prie GCP taškų pridėti dX, dY ir likučiai

 • pridėta parinktis automatiškai įrašyti GCP taškus į rastro-modifikuotą kelią

image8

Šią savybę sukūrė Faneva Andriamiadantsoa

Savybė: nauja parinktis vengti geo-koordinavimo minimizavimo pridedant taškus

Naudotojai dabar gali pasirinkti vengti automatinio geo-koordinavimo lango minimizavimo, kuris įvyksta pridedant naujus kontrolinius taškus į žemėlapio drobę. Ši elgsena gali nepatikti turint kelis vaizduoklius, kur norima turėti abu langus matomus pridedant taškus.

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Duomenų valdymas

Savybė: DB tvarkytojo komentarų parinktis

Šią savybę sukūrė Corentin Falcone (SIRS)

Formos ir valdikliai

Savybė: naujas formų valdiklis dvejetainiams (blob) laukams

Šis valdiklis tinka tik dvejetainiams laukams (ir yra numatytasis dvejetainių laukų valdiklis). Jis leidžia rodyti etiketėmis rodyti, ar blob tušias, ar ne, ir jei netuščias - rodyti turinio dydį (baitais/kb/ir pan.).

Iškrentančio meniu mygtukas leidžia naudotojams įrašyti dabartinį dvejetainį lauko turinį į failą diske, išvalyti blob lauko turinį arba įterpti dvejetainį turinį parenkant failą iš sistemos.

Šią savybę finansavo SMEC/SJ

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Žemėlapio maketas

Savybė: tinklelio rėmo patobulinimai

Naudotojai dabar gali nurodyti tinklelio rėmo paraštę žemėlapio išdėstymo elementams. Taipogi pridėti nauji rėmo stiliai „Zebra (Jūrinis)“ ir „Linijos rėmas (Jūrinis)“, kurie rodo jūrinio stiliaus blokus tinklelio kampuose, kai tinkleliui nurodyta paraštė.

Šią savybę sukūrė konst

Savybė: patobulintas teksto ir etikečių eksportas

Eksportuojant spausdinimo išdėstymą į PDF ar SVG formatus, naudotojai dabar turi galimybę pasirinkti, kaip eksportuojamas išdėstymo tekstas ir etiketės. Galimi variantai yra konvertuoti visą tekstą į kontūrus/kreives (ankstesnė numatytoji parinktis) arba palikti tekstus ir etiketes kaip tekstinius objektus.

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: žemėlapio etikečių patobulinimai

Padaryti keli etikečių braižymo tarp žemėlapio išdėstymo elementų patobulinimai.

 • Naujas nustatymas leidžia žemėlapio kontekste nurodyti, kaip arti etiketės gali būti prie žemėlapio elementų kraštų. Dydžiai gali būti nurodomi mm/coliais/taškais/kt. Taipogi leidžiamos nuo duomenų priklausomos paraštės.

 • Naujas nustatymas leidžia žemėlapio kontekste valdyti, ar dalinės etiketės matomos žemėlapyje. Numatytoji parinktis yra nerodyti (priešingai nei drobės nustatymuose, kur numatytoji naujo projekto reikšmė yra rodyti), nes išdėstymai pagal nutylėjimą visada turėtų kurti aukščiausios kokybės kartografinį rezultatą.

Šią savybę finansavo North Road

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: perdarytos elementų apimties/mastelio klavišų kombinacijos

Mygtukai, pritaikantys išdėstymo žemėlapio elementus taip, kad jie atitiktų dabartinį žemėlapio rodinį (ir atvirkščiai) buvo perkelti aukščiau į naują įrankinę žemėlapio elementų savybių languose.

Taipogi buvo pridėti nauji veiksmai, leidžiantis nustatyti žemėlapio elemento mastelį pagal pagrindinės drobės mastelį ir nustatyti pagrindinės drobės mastelį pagal parinkto išdėstymo žemėlapio mastelį. Jie atitinka dabartinius nustatymus nustatant apimtį iš drobės ir perduodant apimtį į drobę.

Šią savybę finansavo North Road

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: išdėstymo elementai gali „blokuoti“ žemėlapio etiketes

Ši savybė leidžia kitus išdėstymo elementus (tokius kaip mastelio juosta, šiaurės rodyklė, vidiniai žemėlapiai ir pan.) pažymėti kaip žemėlapio elementų „blokuotojus“. Taip jokia žemėlapio etiketė nebus braižoma po šiais elementais - etikečių variklis bandys arba kitą vietą arba apskritai jų nebraižys.

Tai leidžia kurti kartografiškai malonesnius žemėlapius - etiketes po kitais elementais gali būti sunku skaityti, o be šio naujo nustatymo buvo netrivialu padaryti, kad QGIS vengtų dėti etiketes šiose painiose vietose.

Elementų blokavimas nustatomas per žemėlapio elemento savybes, etikečių nustatymų skydelyje. Nustatymai yra žemėlapio elementui, taigi galite padaryti, kad mastelis blokuoja etiketes viename išdėstymo žemėlapyje, bet ne kituose (jei to norite!)

Šią savybę finansavo North Road

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: įspėjimai eksportuojant

Eksportuojant spausdinimo išdėstymus, QGIS dabar automatiškai patikrina, ar išdėstyme nėra populiarių klaidų ir įspėja naudotojus, jei jos randamos.

 • Masteliai nesusieti su žemėlapio elementu

 • Piešinio elementai sugadinti arba trūksta kelių, arba susieti su neperskaitomais piešinių failais

 • Žemėlapio peržiūros daugiau nebesusietos su tinkamu žemėlapio elementu

Šią savybę finansavo SMEC/SJ

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: žemėlapio peržiūros apimčių pozicijos kontrolė

QGIS leidžia braižyti peržiūros apimtis braižyti po žemėlapio etiketėmis (nauja numatytoji parinktis), bet 3.6 versijoje pridėtas pasirinkimas braižyti juos po visais žemėlapio sluoksniais arba virš/po konkrečiu žemėlapio sluoksniu. Tai leidžia naudotojams tiksliai valdyti, kur žemėlapio elementų sluoksniuose bus rodoma peržiūra, pavyzdžiui leidžiama braižyti peržiūros apimtį po kai kuriais geoobjektų sluoksniais, tokiais kaip keliai, bet virš kitų foninių sluoksnių.

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: nauji išraiškų kintamieji legendos elementams

Pridėti nauji išraiškų kintamieji, kuriuos galima naudoti nuo duomenų priklausančiose išraiškose išdėstymo legendos elementams:

 • @legend_title

 • @legend_column_count

 • @legend_split_layers

 • @legend_wrap_string

 • @legend_filter_by_map

 • @legend_filter_out_atlas

Jei legenda susieta su žemėlapiu, tai toje legendoje naudojamos išraiškos turės prieiga prie susietų kintamųjų, tokių kaip @map_scale, @map_extent ir t.t.

Taipogi simboliai, kurie braižomi kaip legendos dalis, dabar naudoja visą prieinama legendų išraiškų kontekstą. Tai reiškia, kad simboliai turi prieiga prie kintamųjų, tokių kaip dabartinis atlaso geoobjektas.

Šią savybę sukūrė Alexis Roy-Lizotte

Savybė: išraiškos legendos elemento teksto viduje

Ši savybė leidžia įterpti išraiškas tiesiai į legendos elemento tekstą (pvz. grupės, pogrupio ar elemento tekstą). Išraiškos įvertinamos braižymo metu, pilnai žinant legendos išraiškų kontekstą (taigi gali naudoti kintamuosius iš išdėstymo/išdėstymo elementų/ir pan.)

Šitai dar neturi UI (bus padaryta 3.8), bet išraiškos įvedamos naudojant standartinį formatą [% 1 + 2 %].

Pavyzdžiui legendos elemento tekstas

My layer (rendered at 1:[% @map_scale %])

bus rodomas kaip

My layer (rendered at 1:1000)

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Analizės įrankiai

Savybė: rastro skaičiuotuvo aparatinis greitinimas

Rastro skaičiuotuvo veiksmams dabar pagal nutylėjimą prieinamas OpenCL greitinimas.

Šią savybę finansavo Alessandro Pasotti - ItOpen

Šią savybę sukūrė Alessandro Pasotti

Savybė: tinklelio skaičiuotuvas

Panašiai rastro skaičiuotuvui, tinklelio skaičiuotuvas veikia su tinklelio sluoksniais. Be bendrų funkcijų tinklelio skaičiuotuvas taipogi turi laiko agregavimo funkcijas. Pavyzdžiui, jei turite netcdf su kasdieninėmis temperatūromis per mėnesį, jūs galite suskaičiuoti vidutinę temperatūra visam mėnesiui kiekvienoje celėje. Išvestį galima filtruoti pagal laiką ar erdvinę apimtį.

Šią savybę finansavo Lutra Consulting

Šią savybę sukūrė Peter Petrik (Lutra Consulting)

Apdorojimas

Savybė: naujas algoritmas „išimti pasikartojimus pagal atributą“

Leidžia išimti pasikartojančius geoobjektus, identifikuojamus naudojant reikšmes vieno (ar daugiau) laukų reikšmių iš įvesties geoobjektų. Pasirinktinai visi išmesti (pasikartojantys) geoobjektai gali būti įrašyti į atskirą vietą.

image9

Šią savybę finansavo SMEC/SJ

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: HStore išskleidimo algoritmas

Šis algoritmas sukuria įvesties sluoksnio kopiją ir prideda po naują lauką kiekvienam unikaliam raktui, randamam HStore tipo lauke. Pavyzdžiui HStore laukas dažnai naudojamas OSM duomenų rinkinyje („other_tags“).

image10

Šią savybę sukūrė Etienne Trimaille

Savybė: priverstinė dešinės rankos taisyklė

Šis naujas algoritmas priverčia poligonų geometriją paklusti dešinės rankos taisyklei, kuri nurodo, kad plotą apibrėžiantis poligonas yra ribos dešinėje. Taigi išorinis žiedas orientuojamas pagal laikrodžio rodyklę, o vidiniai žiedai - prieš laikrodžio rodyklę.

image11

Šią savybę finansavo QGIS Vokietijos naudotojų grupė

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: dvejetainio lauko ištraukimo algoritmas

Šis naujas algoritmas leidžia naudotojams ištraukti dvejetainių laukų turinį į failus.

image12

Šią savybę finansavo SMEC/SJ

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: linijų dalinimo pagal maksimalų ilgį algoritmas

Šis algoritmas ima įvesties (multi)linijų (arba kreivių) sluoksnį ir padalina kiekvieną geoobjektą į kelias dalis taip, kad nei viena jų nebūtų ilgesnė nei nurodytas maksimalus ilgis.

Palaiko nuo duomenų priklausančia maksimalaus ilgio savybę ir redagavimo vietoje veiksmą.

image13

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson, Nathan Woodrow

Savybė: naujas parametro tipas autentikacijos konfigūracijai

Buvo pridėtas naujas parametro tipas apdorojimo algoritmams, QgsProcessingParameterAuthConfig, kuris leidžia pasirinkti iš galimų autentikacijos konfigūracijų (ir kurti naujas).

Leidžia kurti apdorojimo algoritmus, kurie gali pilnai pasinaudoti QGIS išmaniu autentikavimo apdorojimui, išvengiant poreikio naudoti nesaugius tekstinius parametrus naudotojų jautrių prisijungimo duomenų įvedimui.

QgsProcessingParameterAuthConfig parametrai įvertinami naudojant QgsProcessingAlgorithm.parameterAsString(), kuris grąžina pažymėtos konfigūracijos ID.

Šią savybę finansavo SMEC/SJ

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: perrinkimo ir formatavimo parinktys gdaladdo algoritme

Šią savybę sukūrė Alex Bruy

Savybė: rastro zoninė statistikos algoritmas

Šis algoritmas skaičiuoja rastro sluoksnio reikšmių statistiką, kategorizuotą zonomis, apibrėžtomis kitame rastro sluoksnyje.

image14

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: Z ir M reikšmių ištraukimo algoritmai

Šie algoritmai leidžia naudotojams konvertuoti geoobjektuose esančias z ar m reikšmes į sluoksnio atributus.

Pagal nutylėjimą ištraukiamos z/m reikšmės iš pirmos geoobjekto viršūnės, bet pasirinktinai statistika gali būti skaičiuojama pagal VISAS geometrijos z/m reikšmes (pvz. skaičiuojant vidutines/min/maks/sumines/kitas z reikšmes).

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: geodezinio linijos dalinimo ties antimeridianu algoritmas

Šis algoritmas dalina liniją į kelis geodezinius segmentus, kai linija kerta antimeridianą (±180 laipsnių ilgumos). Dalinimas ties antimeridianu padeda vaizduoti linijas kai kuriose projekcijose. Grąžinama geometrija visada bus kelių dalių geometrija.

Kai įvesties geometrijos segmentai kerta antimeridianą, jie bus padalinti į du segmentus, kurių platuma kirtimo tašku bus nustatoma naudojant geodezines linijas, jungiančias taškus abiejose šio segmento pusėse. Dabartinis projekto elipsoido nustatymas bus naudojamas skaičiuojant šį kirtimo tašką.

Jei įvesties geometrijoje yra M ar Z reikšmės, jos bus tiesiškai interpoliuotos naujai sukurtoms viršūnėms antimeridiane.

Taipogi palaiko keitimą vietoje.

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: geodezinis režimas algoritmui „Jungti pagal linijas (Hub linijas)“

Tai leidžia pasirinktinai kurti geodezines linijas, kurios reprezentuoja trumpiausią atstumą tarp taškų pagal elipsoidą.

Kai naudojamas geodezinis režimas, galima dalinti sukurtas linijas ties antimeridianu (±180 laipsnių ilgumos), o tai gali pagerinti linijų braižymą. Taipogi gali būti nurodomas atstumas tarp viršūnių. Mažesnis atstumas reiškia tankesnę, tikslesnę liniją.

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: rastro paviršiaus apimties algoritmas

SAGA rastro paviršiaus apimties skaičiavimas buvo perkeltas į QGIS algoritmus. Šio algoritmo SAGA versija buvo ribota QGIS’e, nes paskaičiuota apimtis buvo matoma tik SAGA terminalo išvestyje. Dėl to nebuvo galima jos įrašyti į failą arba panaudoti modelyje kaip įvestį kitame žingsnyje. Taipogi algoritmas buvo perkeltas į vidinį QGIS c++ algoritmą. Algoritmas atkartoja SAGA algoritmą 1:1, bet išveda apimtį (ir plotą) arba į HTML ataskaitą, arba į vektorinę lentelę. Papildomai išvestys gali būti eksportuojamos į skaitmeninius formatus iš algoritmo, leidžiant juos pakartotinai panaudoti modeliuose.

image15

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: atgaivintas modelio į Pythono scenarijų funkcionalumas

2.x galimybė tiesiogiai konvertuoti apdorojimo modelį į atitinkamą Python skriptą buvo atgaivinta ir atnaujinta 3.x apdorojimo API.

image16

Šią savybę finansavo Solspec

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Programos ir projekto parinktys

Savybė: trinti nustatymus iš parinkčių kortelės „Sudėtingesni“

Šis pakeitimas pridėjo naują dešinio paspaudimo meniu nustatymuose, rodomuose parinkčių dialogo kortelėje „Sudėtingesni“. Tai leidžia naudotojui pašalinti nustatymus (arba nustatymų grupes).

image17

Šią savybę finansavo North Road

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Naršyklė

Savybė: rastro ir vektoriniams sluoksniams naršyklėje pridėta parinktis „eksportuoti į failą“

Leidžia tiesiogiai eksportuoti šiuos failus (pvz. į kitą formatą, crs ir pan.) be poreikio juos iš pradžių įkelti į projektą.

image18

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: savos failo/aplanko savybės

Dabar galite naršyklėje spausti dešinį pelės mygtuką ant failo ar aplanko ir parinkti „Failo savybės“ ar „Aplanko savybės“, kad atvertumėte savą failo/aplanko savybių dialogą. Taip galima greičiau prieiti prie operacinės sistemos failo ar aplanko savybių, tokių kaip failų prieigos teisių ar dalinimosi parinkčių.

Šią savybę sukūrė North Road

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: sluoksnių ir atributų peržiūra

QGIS 3.6 grąžina 2.18 versijoje buvusios atskiros „naršyklės“ aplikacijos funkcionalumą peržiūrėti sluoksnius ir jų atributus. Šis funkcionalumas buvo perkeltas į vidinį naršyklės skydelį ir pasiekiamas paspaudus dešinį mygtuką ant sluoksnio ir parinkus „Sluoksnio savybės“ (arba paspaudus mygtuką „įjungti/išjungti savybių valdiklį“ naršyklės įrankinėje).

image19

Šią savybę finansavo SMEC/SJ

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: tirti naršyklėje QGS/QGZ projekto failus

Senesnės QGIS versijos QGS/QGZ projekto failus rodė naršyklėje, leido juos atidaryti kaip naujus aktyvius projektus. QGIS 3.6 šis funkcionalumas buvo išplėstas, dabar projekto failus galima tirti tiesiai naršyklės VIDUJE. Projektai dabar yra išskleidžiami elementai, kurios išskleidus matoma visa projekto grupių ir sluoksnių struktūra. Bet kurį sluoksnį dabar galima tempti ir numesti į dabartinį projektą.

Šią savybę finansavo North Road

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: tiesiogiai kurkite Geopackage ir Shape failus

Naršyklės skydelyje ant aplanko paspaudus dešinį mygtuką parodomas meniu „Naujas“, kuriame yra elementai kurti naują Geopackage ar Shape failą arba paaplankį.

image20

Šią savybę finansavo North Road

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: atverti terminalą kelyje

Naršyklės skydelio aplankams pridėtas naujas kontekstinis meniu, kuris atidaro naują terminalo langą pažymėtame aplanke.

Windows šis terminalas paveldi QGIS aplinką, taigi GDAL komandos ir Python scenarijai, kurie naudoja PyQGIS komandas, veikia be jokių papildomų nustatymų.

Džiūgaukite, terminalo programišiai!

image21

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Bendra

Savybė: pagerintas „trūkstamų sluoksnių“ apdorojimas įkeliant projektą

image22

Šią savybę finansavo A.R.P.A. Piemonte

Šią savybę sukūrė Alessandro Pasotti

Savybė: pasirinktinis nustatymas versijos tikrinimo išjungimui

QGIS konfigūracijos ini faile pridėtas naujas nustatymas „allowVersionCheck“. Nustačius true (numatytoji reikšmė), naudotojai per QGIS nustatymų dialogą gali nurodyti, ar versijos tikrinimas įjungtas ar išjungtas. Nustačius šio nustatymo reikšmę false, versijos tikrinimas nebus atliekamas IR naudotojai NEGALĖS pasirinkti įjungti šį tikrinimą nustatymų dialoge.

Šis nustatymas skirtas naudojimui didelėse įmonėse, kur QGIS versijos tvarkomos centralizuotai.

Šią savybę finansavo SMEC/SJ

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: vektorinio sluoksnio legendos elementams pridėtas perjungimo veiksmas

image23

Šią savybę finansavo A.R.P.A. Piemonte

Šią savybę sukūrė Alessandro Pasotti

Duomenų tiekėjai

Savybė: ArcGIS Feature Server sluoksnių atvira paslaugos info

ArcGIS Feature Server sluoksniai turi naują dešinio mygtuko paspaudimo parinktį naršyklės skydelyje, kuri leidžia tiesiogiai atverti parinkto sluoksnio paslaugos informacijos puslapį.

Šią savybę finansavo SMEC/SJ

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: OGR tiekėjų dvejetainio blob palaikymas

Vietoje to, kad kapoti dvejetainius laukus į eilutes, šios reikšmės dabar ištraukiamos kaip jų pradinis dvejetainis turinys. Tai leidžia priedams ir scenarijams naudoti dvejetainius laukus, pavyzdžiui ištraukti jų turinį.

Be to, nauji dvejetainiai laukai gali būti kuriami suderinamuose duomenų šaltiniuose.

Šią savybę finansavo SMEC/SJ

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: ArcGIS Feature Server piešinio žymeklio ir piešinio pildymo palaikymas

Įkeliant Feature Server sluoksnį su piešinio žymekliais ar piešinio pildymo simbologija, QGIS automatiškai konvertuos ESRI piešinio žymeklio ir pildymo simbolius ir naudos juos kaip sluoksnio stilių pagal nutylėjimą.

Šią savybę finansavo SMEC/SJ

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson, Mathieu Pellerin

Savybė: ArcGIS Feature Server etikečių palaikymas

Kai Feature Server sluoksnis turi serveryje nurodytas etiketes, šie etikečių nustatymai bus automatiškai naudojami įkeliant sluoksnį į QGIS.

Šią savybę sukūrė Mathieu Pellerin

Savybė: loginių ir dvejetainių laukų palaikymas atminties sluoksniuose

Atminties („Laikini juodraštiniai“) sluoksniai dabar gali naudoti dvejetainius ir loginius (true/false) laukų tipus.

Šią savybę finansavo North Road

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: GeoPackage JSON palaikymas

JSON palaikymas leidžia laikyti struktūrinius duomenis viename GeoPackage failo lauke.

Duomenys, kurie saugomi kaip JSON, gali būti reprezentuojami ir keičiami

Šią savybę finansavo Kanton Zug, Amt für Geoinformation

Šią savybę sukūrė David Signer (OPENGIS.ch)

Savybė: Postgres tiekėjas: įrašyti pirminio rakto pasirinkimą

Kai rodinys įkeliamas iš Duomenų Šaltinių Tvarkyklės PostgreSQL kortelės, jūs galite parinkti raktinius rodinio stulpelius (pagal nutylėjimą naudojamas pirmas laukas, o tai gali būti klaidinga). Šis pakeitimas atsimena pasirinkimą nustatymuose, kad kitą kartą nereikėtų pasirinkinėti iš naujo. Įrašyta sekcija taipogi naudojama pridedant per naršyklę.

Šią savybę sukūrė Jürgen Fischer

Savybė: ArcGIS Feature Server kelių laukų unikalių reikšmių palaikymas

QGIS dabar gali rodyti braižymo nustatymus Feature Serverio sluoksnio, turinčio kelių laukų unikalias reikšmes.

Šią savybę sukūrė Mathieu Pellerin

QGIS Serveris

Savybė: galimybė nustatyti ATLAS_PK GetPrint užklausoje, kad būtų spausdinamas atlaso lapas(-ai)

Naujas GetPrint parametras priima pirminį raktą(us), nurodantį, atskyrus kableliais, kuriuos atlaso lapus reikia spausdinti.

Tokia užklausa atrodys daugmaž taip:

https://yourserver.name/path/to/qgisproject?SERVICE=WMS&REQUEST=GetPrint
&TEMPLATE=A4&FORMAT=pdf&ATLAS_PK=1,3,7

ATLAS_PK taipogi galima nurodyti žvaigždutę (*), kad būtų paprašyta visų atlaso geoobjektų. Kad serveris būtų apsaugotas nuo per didelių užklausų, galima apriboti iki nurodyto maksimalaus geoobjektų skaičiaus, kurių galima užklausti vienu metu (žiūrėkite prisegtą nuotrauką).

Kadangi klientai gali nežinoti, kuris šablonas turi atlasą ir kurie atributai yra padengimo sluoksnio pirminiai raktai, ši nauja savybė taipogi prideda šią informaciją į WMS paslaugos GetProjectSetting atsakymą.

image24

Šią savybę finansavo Kanton Zug, Amt für Geoinformation

Šią savybę sukūrė Marco Hugentobler

Savybė: WMTS kaladėlių matricų konfigūracija

QGIS Serveryje 3.4 buvo pridėtas WMTS API, kuris skaičiuoja kaladėlių matricas, bet ne EPSG:3857 ir EPSG:4326.

Šis pakeitimas prideda galimybę parinkti kaladėlių matricas, kurios bus naudojamos projekte ir sukonfigūruoti viršutinį dešinį kampą ir paskutinį kaladėlių matricos lygį. EPSG:3857 ir EPSG:4326 naudotojas gali pasirinkti tik paskutinį kaladėlių matricos lygį.

Šią savybę finansavo Ifremer

Šią savybę sukūrė 3liz

Savybė: Prie WMS GetFeatureInfo užklausos pridėtas JSON formatas

Šios naujos savybės dėka, WMS paslaugos GetFeatureInfo FORMAT parametrui galima nurodyti reikšmes „application/json“ ir „application/geo+json“. Tokiu atveju serverio grąžinamas dokumentas atrodys daugmaž taip:

{"type": "FeatureCollection",
  "features":[
  {
    "type":"Feature",
    "id":"testlayer",
    "geometry":
    {"type": "Point", "coordinates": [913204.9128, 5606011.4565]},
    "properties":{
      "id":3,
      "name":"three",
      "utf8nameè":"three"
    }
  }]
}

Šią savybę finansavo Veolia

Šią savybę sukūrė Paul Blottiere (Oslandia)

Priedai

Savybė: DB tvarkyklė. Pridėti mygtukai išorinio SQL failo įkėlimui ir įrašymui

Nauji mygtukai leidžia naudotojui įkelti ir įrašyti užklausą išoriniame SQL faile.

image25

Šią savybę sukūrė Loïc Bartoletti (Oslandia)

Programavimas

Savybė: nauja klasė QgsExifTools

Turi priemones nuotraukų geotag ištraukimui ir įrašymui.

Darbas su geo žymomis (iki šios klasės) buvo super-varginantis ir nestabilus bei remdavosi arba komandinės eilutės įrankių naudojimu, arba priklausomybe nuo nestandartinių Python bibliotekų, kurios ne visur buvo prieinamos ir naudotojams dažnai buvo sunku kai kuriose platformose teisingai įdiegti reikiamas priemones.

Su šia klase mes turime stabilius geo žymų ištraukimo/nustatymo metodus, kurie universaliai prieinami ir gali būti saugiai naudojami prieduose ir scenarijuose.

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: iteruoti per QgsGeometrijos dalis

Ši nauja PyQGIS API leidžia lengvai iteruoti per visas geometrijos dalis, nepriklausomai nuo geometrijos tipo. Pvz.

geometry = QgsGeometry.fromWkt( 'MultiPoint( 0 0, 1 1, 2 2)' )
for part in geometry.parts():
 print(part.asWkt())

geometry = QgsGeometry.fromWkt( 'LineString( 0 0, 10 10 )' )
for part in geometry.parts():
 print(part.asWkt())

Galimi du iteratoriai. QgsGeometry.parts() teikia ne-const iteratorių, leidžianti vietoje keisti dalis:

geometry = QgsGeometry.fromWkt( 'MultiPoint( 0 0, 1 1, 2 2)' )
for part in geometry.parts():
  part.transform(ct)

Const iteracijai, .const_parts() kvietimas grąžina const iteratorių, kuris negali keisti dalių, bet vengia potencialiai brangių QgsGeometry atjungimų ir klonavimų

geometry = QgsGeometry.fromWkt( 'MultiPoint( 0 0, 1 1, 2 2)' )
for part in geometry.const_parts():
  print(part.x())

Šią savybę finansavo North Road

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: patobulintas QgsLineString PyQGIS API

QgsLineString API gavo kelis gražius priedus:

 • len(QgsCurve) grąžina taškų skaičių kreivėje

 • kviečiant pointN, xAt, yAt, zAt, mAt, setXAt, setYAt, setMAt, setZAt su netinkamu viršūnių indeksu keliama IndexErrors

 • Pridėtas [] getter konkrečių viršūnių gavimui, pvz. ls[0] grąžina QgsPoint(…)

 • Pridėtas [] setter konkrečių (esamų) viršūnių keitimui, pvz. ls[1] = QgsPoint(1,2)

 • Pridėtas del palaikymas viršūnių šalinimui, pvz. del ls[1] išima antrą viršūnę

Šią savybę finansavo North Road

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: PyQGIS geometrijų rinkinių API patobulinimai

Patobulinta PyQGIS API darbui su geometrijų rinkiniais:

 • removeGeometry kvietimas su netinkamu indeksu dabar kels IndexError

 • collection[0] grąžina pirmą rinkinio geometriją, collection[1] - antrą ir t.t. Neigiami indeksai grąžins iš rinkinio galo, taigi collection[-1] grąžina paskutinę rinkinio geometriją.

 • Geometrijas galima trinti kviečiant del collection[1] (trina antrą rinkinio geometriją). Taipogi palaiko neigiamus indeksus skaičiavimui nuo rinkinio pabaigos.

Taipogi dabar galite lengvai iteruoti per rinkinio geometrijas pavyzdžiui tokiu kodu:

gc = QgsGeometryCollection()
gc.fromWkt('GeometryCollection( Point(1 2), Point(11 12), LineString(33 34, 44 45))')
for part in gc:
 print(part.asWkt())

Šią savybę finansavo North Road

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: lengvesnis Apdorojimo algoritmų kūrimas su @alg dekoratoriumi

Leidžia taip apibrėžti apdorojimo scenarijus neaprašant savo klasės:

iš qgis.processing import algoritmo

@alg(name=“test2“, label=“test 2“, group=“test“, groupid=“test“)
@alg.input(type=alg.STRING, name=“IN1“, label=“In string“)
@alg.input(type=str, name=“IN2“, label=“In string 1“, optional=True)
@alg.input(type=str, name=“IN3“, label=“In string 2“)
@alg.input(type=alg.SINK, name=“SINK“, label=“Sink it!“)
@alg.output(type=str, name=“OUT“, label=“WAT“)
@alg.output(type=alg.MAPLAYER, name=“OUT2“, label=“WAT“)
@alg.output(type=alg.VECTOR_LAYER, name=“VECTOR_LAYER“, label=“WAT“)
def testalg(instance, parms, context, feedback, inputs):
„““
Tai bandomoji funkcija daranti dalykus
„““
feedback.pushInfo(„Gavome šias įvestis!!“)
feedback.pushInfo(inputs[‚IN1‘])
feedback.pushInfo(inputs[‚IN2‘])
feedback.pushInfo(inputs[‚IN3‘])
return {
„OUT2“: „wat“
}

Šią savybę sukūrė Nathan Woodrow

Savybė: (ne-asinchroninių) tinklo užklausų blokavimas

Pridėta nauja PyQGIS API SAUGIAM užklausų blokavimui. Ji saugi gijose ir turi pilną QGIS šliuzo bei autentikacijos nustatymų palaikymą.

reply = QgsNetworkAccessManager.blockingGet(...)
reply = QgsNetworkAccessManager.blockingPut(...)

Ši API turi būti naudojama kai reikia blokuoti tinklo užklausą. Priešingai nei įgyvendinimai, kurie remiasi QApplication::processEvents() kuriant QEnvelopLoop, ši klasė visiškai saugiai gali būti naudojama arba pagrindinėje arba foninėje gijose.

Klasė automatiškai apdoroja peradresavimus.

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: savi tinkamumo tikrinimai eksportuojant sluoksnius

Daugiau informacijos https://north-road.com/2019/01/14/on-custom-layout-checks-in-qgis-3-6-and-how-they-can-do-your-work-for-you/

Šią savybę finansavo SMEC/SJ

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: Geodezinių linijų skaičiavimo API

Prie QgsDistanceArea pridėta nauja PyQGIS API, skirta geodezinių linijų (trumpiausiam atstumui elipsoide) skaičiavimui. Geodeziniams skaičiavimams ji naudoja išvystytą biblioteką geographiclib.

 • QgsDistanceArea.geodesicLine : skaičiuoja geodezinį atstumą tarp dviejų taškų

 • QgsDistanceArea.latitudeGeodesicCrossesAntimeridian skaičiuoja platumą, kurioje geodezinė du taškus jungianti linija kerta antimeridianą

 • QgsDistanceArea.splitGeometryAtAntimeridian : dalina (multi)linestring antimeridiane naudojant geodezines linijas skaičiuojant tikslų tašką, kuriame vyksta dalinimas

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: nauja klasė QgsQuadrilateral

QgsRectangle nesuteikia orientacijos ar Z palaikymo, nes ji skirta apimtims. Buvo sukurta nauja klasė QgsQuadrilateral, skirta 4 viršūnių poligonų valdymui. Šiuo metu yra tik stačiakampiai, bet greitai bus galima pridėti ir kitokias formas.

Šis patobulinimas supaprastina žemėlapio įrankius ir leidžia jums naudoti QgsQuadrilateral klasę kituose įrankiuose.

Jis taipogi leidžia geriau valdyti stačiakampių Z pagal 3 taškus. Šiandien naudojamas pirmas Z, dabar taškai turės savo Z ir 4as bus projektuojamas plokštumoje.

Šią savybę sukūrė Loïc Bartoletti (Oslandia)

3D savybės

Savybė: paviršiaus šešėliavimas

Pridėtos naujos parinktys, leidžiančios naudotojui pasirinkti, kaip bus braižomas paviršius: - šešėliavimas išjungtas - paviršiaus spalva nustatoma tik pagal žemėlapio tekstūrą - šešėliavimas įjungtas - paviršiaus spalva nustatoma naudojant Phong’o šešėliavimo modelį, atsižvelgiant į žemėlapio tekstūrą, paviršiaus normalų vektorių, scenos šviesas ir paviršiaus medžiagos aplinkos+spinduliuotės spalvas ir blizgesį.

Pasirinktinai paviršių galima šešėliuoti naudojant išankstinę žemėlapio temą.

Šią savybę sukūrė Martin Dobias (Lutra Consulting)

Savybė: 3D žemėlapio scenų šviesų konfigūravimas

Ši savybė prideda skiltį, skirtą taškinių šviesų šaltinių 3D scenose nustatymui. Palaikoma iki 8 šviesų (ribojama dėl medžiagų įgyvendinimo). Kiekvienam šviesos šaltiniui galima nurodyti poziciją, intensyvumą, spalvą ir slopinimą.

Šią savybę sukūrė Martin Dobias (Lutra Consulting)

Savybė: taisyklėmis paremtas 3D braižymas

image26

Šią savybę finansavo QGIS bendruomenė

Šią savybę sukūrė Martin Dobias (Lutra Consulting)

Savybė: tinklelio sluoksnio palaikymas (plokštumų) 3D palaikymas

Su šia savybe jūs galite naudoti tinklelio sluoksnius 3D scenoje.

image27

Šią savybę finansavo Lutra Consulting

Šią savybę sukūrė Peter Petrik (Lutra Consulting)

Svarbūs pataisymai

Savybė: Alessandro Pasotti riktų pataisymai

Rikto pavadinimas

URL issues.qgis.org (jei pranešta)

URL Commit (Github)

3.4 backport commit (GitHub)

QGIS Server: WFS issue using the EXP_FILTER parameter

#20927

PR #8924

Atlikta

GetFeatureInfo response empty for child relation table in QGIS Server 3

#20801

Nepakartojamas su 3.5

QGIS Server WFS DescribeFeatureType not following TYPENAME parameter

#20198

PR #8948

Atlikta

QGIS Server 3.4 can’t reset numeric field using WFS Update

#20961

PR #8958

Atlikta

WFS provider shows numeric NULL fields with 0 instead of NULL

#20961

PR #8958

Atlikta

OWS project title in project properties cannot be set to blank/empty

nepranešta

PR #8958

Atlikta

Form Value relation based on WFS layer

#21077

PR #8970

Atlikta

Button positions in Database styles manager dialog

#21068

PR #8971

Atlikta

raster calculator in processing does not work with Aspect raster

#21011

Nepakartojamas su 3.5

Error opening network KML page: Range downloading not supported by this server!

#21091

PR #8985

Atlikta

Can’t add a virtual field or update a existing field of a WFS layer using the field calculator

#21086

PR #8990

Atlikta

Opening shapefiles in ZIP gives Invalid Datasource

#21097

Nepakartojamas su 3.5

spatialite, edit table in dbmanager is broken in master Fault: no such table: pg_description

#21151

PR #9086

N/A

Delimitedtext layer saves absolute path when project in relative path mode

#21150

PR #9099

Atlikta

field calculator doesn’t load values for gpkg containing blank spaces or n dash (hypen) in field names

#21100

PR #9071

Atlikta

Can’t open feature form when when the primary key of Spatialite layer is created in text type

#21176

PR #

No (deferred)

Geopackage layer rename in DB Manager does not update f_table_name values in the layer_styles table or the Triggers

#21227

PR #9164

Not possible because it relies on the new rename feature implemented in browser

Sluoksnio savybės -> Įkelti stilių -> Iš duombazės -> Kiti stiliai -> Aprašymo stulpelyje yra Pavadinimo tekstas, turėtų būti Aprašymo tekstas (tai geopackage sluoksnis)

#21254

PR #9170

Atlikta

Komentarai DB tvarkyklės SQL užklausoje sulaužo užklausą

#21271

PR #9180

N/A

Riktas su keliais Else elementais nuo taisyklių priklausomame stiliuje

#21281

PR #9181

Atlikta

GetFeatureInfo nesiunčia geometrijos kai nurodytas projekte

#21172

Nepakartojamas su 3.5

N/A

Geometrijos tikrinimo lūžimai

#21259

PR #9191

Atlikta

QGIS lūžta, kai createInstance() naudoja netinkamą konstruktorių QgsProcessingAlgorithm subklasėje

#21270

PR #9193

Atlikta

geoobjektų įkėlimas labai lėtas

#21305

PR #9203

No (deferred)

Atributų formos nerodo daugiau apribojimų pranešimų

#21266

Uždaryta kaip netinkamas po keleto testų ir kelių pokalbių su Giovanni Manghi

N/A

OGR tiekėjas grąžina tuščią aibę GPKG uniqueValues(0)

#21311

PR #9203

No (deferred)

„numatytoji reikšmė“ netaikoma įkeliant geoobjektus

#21304

PR #9203

No (deferred)

Postgis žymiai sulėtėja atidarant atributų lentelę, jei lentelė turi daug stulpelių

#21303

PR #9219

No (deferred)

Šią savybę finansavo QGIS.ORG donorai ir rėmėjai

Šią savybę sukūrė Alessandro Pasotti

Savybė: Alexander Bruy riktų pataisymai

Rikto pavadinimas

URL issues.qgis.org (jei pranešta)

URL Commit (Github)

3.4 backport commit (GitHub)

gdal buildvrt trūksta svarbaus parametro

#20586

PR #8927

PR #8944

gdal:warpreproject trūksta seno „extra“ parametro

#20721

PR #8930

PR #8944

Taškai poligonuose

#20798

Nepakartojamas su 3.5

Neveikia IDW interpoliacija csv taškų sluoksnyje

#20490

PR #8942

PR #8947

[Apdorojimas] Laukų skaičiuotuvo algoritmas nenaudoja pažymėto sluoksnio kaip numatytojo įvesties sluoksnio

#19686

PR #8945

PR #8949

v.surf.rst NEVEIKIA QGIS 3.2.0 BONN

#19472

PR #8959

Tiesioginis commit

SVM Classification, SupportVectorMachineClassification(OpenCV)-Vector Field

#20796

PR #8960

Tiesioginis commit

GDAL/OGR Dissolve algoritmas neteisingai dirba su point/multipoint sluoksniais

#20025

PR #8972

PR #8981

Virtualaus vektoriaus kūrimo įrankis: sukurtas failas neįsikelia

#14374

Nepakartojamas su 3.5

Algoritmas „konvertuoti žemėlapį į rastrą“ neeksportuoja su permatomu fonu nepriklausomai nuo parinkties

#19866

PR #8965

PR #8981

[GUI] Išungti redagavimo įrankius, kai sluoksnis nebepažymėtas/nebeprieinamas arba pažymėtas sluoksnis neredaguojamas

#18141

Tiesioginis commit

Tiesioginis commit

„Pridėti stačiakampį iš 3 taškų“ įjungtas naujuose projektuose

#20333

Tiesioginis commit

Tiesioginis commit

v.buffer apdorojimo algoritmas nulūžta su parinktimi „Pavadinimo stulpelis buferio atstumui“.

#19377

PR #8973

PR #8981

Problema su iš tinklo nustatymų išimamais URL

#20933

PR #8995

PR #9022

Rastro duomenų pikselio dydžio nustatymuose nukerpami skaičiai po kablelio

#21023

PR #8996

PR #9022

Embedded layer style and labels properties can be modified within the layer styling panel

#16339

PR #9006

PR #9022

apdorojimas: kai kurie įrankiai nekreipė dėmesio į „numatyto išvesties vektorinio sluoksnio priedą“

#20557

PR #8997

PR #9022

Negalima sustabdyti GDAL algoritmo vykdymo

#20441

PR #9026

PR #9043

Pridėta parinktis valdyti eksportuojamus geoobjektus GRASS algoritmuose be kategorijų

nepranešta

PR #9003

PR #9043

Apdorojimas: v.net įrankiai (GRASS) grąžina tuščius rezultatus

#19904

PR #9046

PR #9058

v.net.salesman sekos HTML išvestis

#21142

PR #9046

PR #9058

v.net.report ir v.net.nreport algoritmai nesuveikia

nepranešta

PR #9046

PR #9058

Nepavyksta pridėti WCS - bloga WCS užklausa

#21045

PR #9005

PR #9098

GeoNode API užklausoms reikia geresnio mažosios versijos nagrinėjimo

#21093

PR #9117

PR #9141

Varnelės + Nustatymų vėliavėlės Python’e Ubuntu

#20910

Nepakartojamas su 3.5

SAGA openCV ir apdorojimo įrankiai

#19540

Nepakartojamas su 3.5

Klaida kopijuojant įrašus tarp lentelių

#21154

PR #9065

PR #9185

Šią savybę finansavo QGIS.ORG donorai ir rėmėjai

Šią savybę sukūrė Alexander Bruy

Savybė: Jürgen Fischer ištaisyti riktai

Rikto pavadinimas

URL issues.qgis.org (jei pranešta)

URL Commit (Github)

3.4 backport commit (GitHub)

Negalima įvesti raidės „N“ į atributų lentelę

#21019

Tiesioginis commit

Tiesioginis commit

Oracle Spatial rodinio redagavimas QGIS’e

#20109

Tiesioginis commit

Tiesioginis commit

Projekto eksportavimo į DXF meniu trūksta CP949 (Korean) koduotės

#20838

Tiesioginis commit

Tiesioginis commit

GeoPackage rastro WEBP palaikymas

#21083

Grass algoritmai neveikia iš Apdorojimo įrankinės lygio (grass-77.svn aplanko problema)

#21114

Tiesioginis commit

Tiesioginis commit

Pataisyti substr pagalbą

#21192

Tiesioginis commit

Tiesioginis commit

[OSGeo4W] pristatyti su spatialindex 1.9

fix in spatialindex

Tiesioginis commit

Tiesioginis commit

osgeo4w: fix b6293f23c8c

#21210

Tiesioginis commit

Expand ZipItem in foreground

#21268

Tiesioginis commit

dwg import: catch spline misinterpretation

#20392

Tiesioginis commit

Tiesioginis commit

dwg import: support dxf encoding

#15999

Tiesioginis commit

Tiesioginis commit

dwg import: force polyline and hatch/ring continuity

#21330

Tiesioginis commit

Tiesioginis commit

dwg/dxf import: fix angle and alignment handing of (m)texts

#21330

Tiesioginis commit

Tiesioginis commit

dwg import: fix exception

#21177

Tiesioginis commit

Tiesioginis commit

dwg import: support nested blocks

#20392

Tiesioginis commit

Tiesioginis commit

dwg import: handle wrong hatch interpretation

#20392

Tiesioginis commit

Tiesioginis commit

dxf export: fix svg scaling

not on redmine

Tiesioginis commit

Tiesioginis commit

dxf export: fix output of closed 3d polylines

#20242

Tiesioginis commit

Tiesioginis commit

dxf export: don’t label invisible features

#19604

Tiesioginis commit

Tiesioginis commit

support polyline width and generic line width

#21330

Tiesioginis commit

Tiesioginis commit

Šią savybę finansavo QGIS.ORG donorai ir rėmėjai

Šią savybę sukūrė Jürgen Fischer

Savybė: Peter Petrik ištaisyti riktai

Rikto pavadinimas

URL issues.qgis.org (jei pranešta)

URL Commit (Github)

3.4 backport commit (GitHub)

Crash when adding existing field to vectorlayer

#18954

PR #8982

PR #9042

Colour bars in colour chooser UI are rendered with interleaved stripes [MAC]

#15984

PR #9009

PR #9020

Impossible to rename a layer style from the Styling Panel

#17652

PR #9021

PR #9041

ods tables are not loaded correctly in QGIS 3.4

#20588

upstream: https://github.com/OSGeo/gdal/issues/1243

QGIS 3.4.2 crush at QgsApplication.initQgis() on Mac

#20712

Nepakartojamas su 3.5

QGIS freezes on MacOS 10.14 when launched from Launch Services (works ok when launched from terminal)

#20381

caused by Qt 5.11 used in official MacOS package. Packages must be recreated with Qt 5.12

32 bit floating geotiff showing as black. worked in 2.18 and 3.0 - not working 3.4

#20493

PR #9035

PR #9056

python error when running GRASS 7.6 tools in processing on mac OS

#21269

problem in official MacOS package, workaround/fix suggested in the comment

Šią savybę finansavo QGIS.ORG donorai ir rėmėjai

Šią savybę sukūrė Peter Petrik

Savybė: Julien Cabieces ištaisyti riktai

Rikto pavadinimas

URL issues.qgis.org (jei pranešta)

URL Commit (Github)

3.4 backport commit (GitHub)

QGis 3.4 reproducible crash while in idle state

#20581

PR #8988 ir PR #9019

PR #9027 ir direct commit

crash at processing….qgis:snapgeometries

#18497

PR #8966

PR #9010

QgsExternalResourceWidgetWrapper crashes

#20140

Dublis

Crash on vector edit (that has the 4326 CRS) is reprojected in CRS 3857

#19579

proposed a libspatialindex PR

Adding new features in postgis fails with attribute window popup

#20523

Works for me

Can’t remove a constraint set on a field once saved

#20516

PR #9032

PR #9229

QGIS 3.5 not loading or saving multi-dimensional arrays properly from PostGIS layers

#20872

PR #9048

TODO

Attribute Table refresh issue when deleting features from shapefile

#18421

PR #9152

PR #9214

QgsVectorLayer from spatialite featureid problem

#20633

Works in 3.5 and 3.4 branch (not in 3.4.4)

Šią savybę finansavo QGIS.ORG donorai ir rėmėjai

Šią savybę sukūrė Julien Cabieces

Savybė: Loïc Bartoletti riktų pataisymai

Rikto pavadinimas

URL issues.qgis.org (jei pranešta)

URL Commit (Github)

3.4 backport commit (GitHub)

Snapping tooltip doesn’t works when Advanced Digitizing tool is activate

#18441

Nepakartojamas su 3.5

Remove old settings for vertex markers

#17366

Works as intended

Snapping options in meters rounded to integers

#20829

PR #9168

Add the possibility to return a shp if ogr is not compiled with gpkg

nepranešta

PR #9037

fix qgsRound for negative numbers

#20861

PR #9030 and PR #9025

Šią savybę finansavo QGIS.ORG donorai ir rėmėjai

Šią savybę sukūrė Loïc Bartoletti

Savybė: Victor Olaya ištaisyti riktai

Rikto pavadinimas

URL issues.qgis.org (jei pranešta)

URL Commit (Github)

3.4 backport commit (GitHub)

algorithm create grid: reference point problem for calculating Y coordinates

#20966

Tiesioginis commit

Error in Processing modeller

#20609

Not an issue anymore. Cannot reproduce. Ticket has been closed by original reporter

Do not allow file input for tables or vctor layers if there are dependent fields

#21055

Tiesioginis commit

Deactivating/uninstalling plugin causes Python error when trying to edit a Processing model

#19607

PR #8957

Postgis DB selector for outputs fails to list schemas in selected DB

#21099

PR #9004

Regression: outputs of processing models are not assigned the specified styles

#20573

Tiesioginis commit

QGIS3: SagaUtils.py fails when comman contains non-latin characters

#18617

PR #8968

[processing] Wrong management of locale in output result path

#19351

PR #8968

[processing] SAGA algorithms cannot produce non-shp output

#21089

PR #9002

Extent selector shows layers with no spatial component (geometryless tables)

#21129

PR #9034 (atnaujino Nyall su PR #9038)

Šią savybę finansavo QGIS.ORG donorai ir rėmėjai

Šią savybę sukūrė Victor Olaya

Savybė: Even Rouault riktų pataisymai

Rikto pavadinimas

URL issues.qgis.org (jei pranešta)

URL Commit (Github)

3.4 backport commit (GitHub)

32 bit floating geotiff showing as black. worked in 2.18 and 3.0 - not working 3.4

#20493

GDAL master commit and GDAL 2.4 commit

ods tables are not loaded correctly in QGIS 3.4

#20588

GDAL master commit and GDAL 2.4 commit

attributes in attribute table don’t match attribute in identify results/labels with WFS layer

#20865

PR #9105

PR #9113

KML loading bug

#20173

GDAL master commit and GDAL 2.4 in

Zoom to Layer does not respond to filtered WFS

#20742

PR #9118

Tiesioginis commit

Processing time for GeoJSON 10 times slower in 3.4

#21085

GDAL master commmit and GDAL 2.4 commit

Šią savybę finansavo QGIS.ORG donorai ir rėmėjai

Šią savybę sukūrė Even Rouault

Savybė: Martin Dobias ištaisyti riktai

Rikto pavadinimas

URL issues.qgis.org (jei pranešta)

URL Commit (Github)

3.4 backport commit (GitHub)

[vertex tool] Fix issue with hidden layers being editable

#18434

PR #8992

Tiesioginis commit

[vertex tool] Fix vertex addition to polygon’s first segment

#20774

PR #9024

Tiesioginis commit

[vertex tool] Misleading message when deleting all nodes of a ring or a part

#17754

not fixed! needs quite involved fix to make

[vertex tool] Improvements to the right-click behavior to pick locked feature

N/A

PR #9052

PR #9161

[vertex tool] right-click to loop through editable features

N/A

PR #9087

PR #9161

[vertex tool] misc small UX improvements

N/A

PR #9116

PR #9161

[vertex tool] two more UX fixes

N/A

PR #9130

PR #9161

[vertex tool] Few more UX improvements

#21283

PR #9222

PR #9227

Šią savybę finansavo QGIS Vokietijos naudotojų grupė

Šią savybę sukūrė Martin Dobias

Savybė: Nyall Dawson ištaisyti riktai

Rikto pavadinimas

URL issues.qgis.org (jei pranešta)

URL Commit (Github)

3.4 backport commit (GitHub)

[postgis] Fix creation of new Z/M enabled, curved geometry type layers

N/A

Tiesioginis commit

Tiesioginis commit

[categorized] Fix blank layers when using categorized renderer

#21188

Tiesioginis commit

N/A

Fix invalid data source message is always shown after dragging and dropping vector layers to QGIS window

N/A

Tiesioginis commit

N/A

[processing] Buffer algorithm should always export multipolygon layers

#21191

Tiesioginis commit

Tiesioginis commit

[processing][gdal] Fix polygonize field name is ignored

N/A

Tiesioginis commit

Tiesioginis commit

[processing] Allow matrix parameters to be correctly set for model child algorithms

#20914

Tiesioginis commit

Tiesioginis commit

[processing][gdal] Ensure that GDAL algs output the CORRECT generated filename for outputs

N/A

Tiesioginis commit

Tiesioginis commit

[processing][gdal] Fix incorrect definition of gdal_warp extra_param parameter

N/A

Tiesioginis commit

N/A

Allow for exact calculation of symbol sizes with mixed layer units

#21143

Tiesioginis commit

Tiesioginis commit

Fix hang when WMS credentials requested

#20826

Tiesioginis commit

Tiesioginis commit

Fix misc deadlocks/crashes in network requests, especially when SSL errors or timeouts occur

Multiple

Multiple

N/A – too intrusive

[processing][saga] Fix definition of Multiple regression points/grids alg

#21146

Tiesioginis commit

Tiesioginis commit

[processing] do not show geometryless layers in extent selector

#21129

Tiesioginis commit

Tiesioginis commit

[layouts] Add checkbox to disable raster tiling for PDF/SVG exports

#19500

Tiesioginis commit

N/A – too intrusive

Fix empty strings in proxy exclude list results in proxy being skippe\d for ALL hosts

#20213

Tiesioginis commit

Tiesioginis commit

Avoid project being marked dirty as soon as its opened

N/A

Tiesioginis commit

N/A

Fix loss of project when saving to QGZ format and path contains non-ascii chars

#19567

Tiesioginis commit

Tiesioginis commit

Fix evaluation of data defined properties for subsymbols of subsymbols

#18384

Tiesioginis commit

Tiesioginis commit

Fix shortest path algorithm can „shortcut“ when using network in geographic coordinates

#20997

Tiesioginis commit

Tiesioginis commit

Fix project loading task never completes when project has embedded layers

#21012

Tiesioginis commit

Tiesioginis commit

Šią savybę finansavo QGIS.ORG donorai ir rėmėjai

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson

Savybė: Hugo Mercier riktų pataisymai

Rikto pavadinimas

URL issues.qgis.org (jei pranešta)

URL Commit (Github)

3.4 backport commit (GitHub)

Qgis 3.4.1 crashes when accessing methods of feature

#20752

closed

Bad size request with a georeferenced raster

#8272

Nebepasikartoja 3.5

Postgresql: empty SAVEPOINTS

http://issues.qgis.org/issues/17535

not applicable anymore

Range widget does not honor default value on not null column

#20831

PR #9033 ir PR #9033

Range widget gives NULL value in Attributes Form/Table

#21125

PR #9033

PR #9192

QGIS 3.4.1 advanced modification and snap block QGIS

#20568

closed

Vertex markers not displayed properly for MultiPolygon features

#19909

PR #9036

PR #9192

Cascading controls in forms

#11264

triage, closed

$length incorrect in expressions

#19355

PR #9063

PR #9192

Šią savybę finansavo QGIS.ORG donorai ir rėmėjai

Šią savybę sukūrė Hugo Mercier