QGIS 3.34 pakeitimai

image0

Laidos data: 2023-10-29

Pristatome QGIS 3.34, pagrindinė QGIS projekto laida, kuri atneša esminius atviro kodo geoerdvinės duomenų analizės ir vizualizavimo programinės įrangos QGIS pakeitimus.

Šioje laidoje yra įvairūs pagerinimai esamame API, išraiškose, įrankiuose, spausdinimo išdėstymų pakeitimai, braižymo parinkčių pagerinimai tiek 2D, tiek ir 3D kontekste.

Svarbiausių ir ryškiausių naujai pridėtų funkcionalumų verpetą galite matyti YouTube video https://www.youtube.com/watch?v=LHFVo0edaXE

QGIS yra bendruomenės darbas, ir mes norėtume padėkoti visiems vystytojams, dokumentuotojams, testuotojams ir daugeliui kitų žmonių, kurie savanoriškai skiria savo laiką ir pastangas (arba finansuoja žmones, kad jie tai darytų) tam, kad šios laidos būtų įmanomos. QGIS bendruomenė tikisi, kad jums patiks ši laida! Jei norite skirti laiko, pinigų ar kitaip prisidėti prie to, kad QGIS taptų dar puikesnis, prašome užsukti į QGIS.ORG ir prisidėti!

QGIS remia rėmėjai ir palaikantys nariai. Dabartinių rėmėjo, daugiau ar mažiau prisidėjusių prie projekto, sąrašą rasite rėmėjų sąraše. Jei norėtumėte tapti oficialiu projekto rėmėju, prašome aplankyti palaikančių narių puslapį. QGIS leidžia mums finansuoti periodinius vystytojų susitikimus, palaikyti projekto infrastruktūrą ir finansuoti klaidų taisymo pastangas. Pilną rėmėjų sąrašą rasite žemiau - mūsų pačios didžiausios padėkos visiems mūsų rėmėjams!

QGIS yra atvira programinė įranga ir jums jokiu būdu neprivalu mokėti norint ją naudoti. Priešingai, mes norime skatinti kiek galima daugiau žmonių naudoti ją nepriklausomai nuo jų finansinio ar visuomeninio statuso - mes tikime, kad duodant žmonėms įrankius, teikiančius galimybę daryti erdvinius sprendimus, galima sukurti geresnę visos žmonijos visuomenę.

Cesium 3D kaladėlės

Cesium projekto ekosistemos subsidijos dėka, QGIS dabar turi galimybę įkelti 3D turinį Cesium 3D kaladėlių formatu! Kaladėles galima įkelti arba iš vietinio, ar nutolusio duomenų šaltinio (įskaitant Cesium ion platformos ir Google Earth fotorealistiškas kaladėles). Jos matomos tiek 2D, tiek ir 3D žemėlapio vaizduose. 2D vaizde naudotojai gali valdyti kaladėlių turinio išvaizdą arba suteikdami stilių pagal originalias tekstūras, arba kaladėlių geometrijų karkaso vaizdą. Taipogi galima valdyti tiek 3D, tiek 2D vaizdo norimą detalių lygį.

Šią savybę sukūrė Martin Dobias ir Nyall Dawson

Žemėlapio įrankiai

Savybė: pasirinktinis „taško“, kaip trupmeninės dalies skirtuko, privalomumas matavimo įrankyje

Į matavimo įrankį pridėta nauja varnelė Visada naudoti trupmeninį tašką. Ši parinktis užtikrins, kad į iškarpinę nukopijuoti matavimai ir koordinatės trupmeninei daliai atskirti naudos taško skyriklį, net jei dabartinė lokalė naudoja kablelį.

Tai leidžia kopijuoti kableliais atskirtus duomenis (csv) net tais atvejais, kai naudotojo lokalė kaip trupmeninės dalies skirtuką naudoja kablelį.

image1

Šią savybę sukūrė Yoann Quenach de Quivillic

Savybė: naudojant identifikavimo įrankį, paryškintai rodyti identifikuotus rastro pikselius

QGIS dabar rastro pikselių geoobjekto identifikavimo rezultato geometriją rodo žemėlapio drobėje. Tai atitinka dabartinę identifikavimo įrankio elgseną su vektoriniais, vektorinių kaladėlių ir taškų debesies geoobjektų tipais.

Tai naudinga identifikuojant rastrą, kuris turi dalis panašiai nuspalvintų pikselių ir labai sunku vizualiai išskirti konkrečias pikselio apimtis.

image2

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson

Savybė: rodyti identifikavimo rezultatuose paspausto taško rastro eilutę/stulpelį

Naudojant identifikavimo įrankį rastro sluoksniuose, išvestuose rezultatuose dabar bus ir identifikuojamo pikselio eilutė ir stulpelio numeris.

image3

Šią savybę sukūrė Hannes ir Nyall Dawson

Simbologija

Savybė: nustatymai, leidžiantys permušti vektorinių sluoksnių pažymėjimo spalvą ir simbolį

Nauji sluoksnio braižymo nustatymai leidžia naudotojams valdyti spalvą ir simbolį, kurie bus naudojami vietoje sistemos ir projekto numatytųjų reikšmių, kai paryškinami pažymėti geoobjektai.

Šis nustatymas nurodomas kiekviename sluoksnyje ir naudingas siekiant pagerinti pažymėtų objektų matomumą naudojant konkrečiai nurodytą simbologiją.

Tai naudinga skirtinguose scenarijuose, įskaitant ir atvejus, kai:

  • Sluoksnis naudoja simbolio spalvą ar stilių, kuris atitinka pažymėjimo simbologiją, ko pasekoje geoobjekto pažymėjimas nematomas

  • Linijų sluoksnis naudoja ploną simbolį, o pažymėtos linijos spalva nepadaro jų pakankamai matomomis

  • Sluoksniai su sudėtinga simbologija (tokia kaip rastro/gradiento pildymais/linijosmis/išdeginimais su spalvos rampa) neturi kur taikyti numatytosios spalvos. Tokiais atvejais naudotojas gali nurodyti paprastesnį simbolį, kurį reikia naudoti sluoksnyje pažymėtiems geoobjektams.

image4

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson

Užrašai

Savybė: perjungti vektorinių kaladėlių sluoksnių užrašus

Naudotojai dabar gali perjungti vektorinių kaladėlių sluoksnių užrašus naudojant vektorinių kaladėlių sluoksnių stiliaus skydelį ir sluoksnių turinio kontekstinį meniu, taip pakartojant vektorinių sluoksnių užrašų perjungimo galimybę.

Šis funkcionalumas įjungtas pridėjus naujas funkcijas į QgsVectorTileLayer API pakartojant funkcionalumą, kuris jau yra QgsVectorLayer.

image5

Šią savybę sukūrė Mathieu Pellerin

Braižymas

Savybė: „Prikimbančios“ žemėlapio dekoracijos

Dinaminės žemėlapio dekoracijos dabar braižomos permatomame viršsluoksnyje, taip išvengiant dekoracijos objektų (tokių kaip pavadinimo ar mastelio) perbraižymo. QgsMapDecoration dabar turi ir hasFixedMapPosition, kai dekoraciją reikia pririšti prie konkrečios geografinės vietos.

image6

Šią savybę sukūrė Yoann Quenach de Quivillic

Savybė: pridėtas žemėlapio braižymo profiliuotojas

Praplėsti tinkinimo/vystymo įrankiai, pridedant naują „žemėlapio braižymo“ profilį (greta esamo paleidimo ir projekto įkėlimo profilių).

Per šį įrankį naudotojai gali identifikuoti skaudamas vietas jų žemėlapių braižyme ir atsekti, kurie konkrečiai sluoksniai sukelia ilgus žemėlapio braižymus.

image7

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson

Savybė: pridėta galimybė rinktis tarp dviejų „Atnaujinti sluoksnį periodiškai“ režimų

Vektoriniams sluoksniams naudojant „Atnaujinti sluoksnį periodiškai“, ankstesnės QGIS versijos tiesiog perbraižydavo sluoksnį (animacijoms ir pan.), neatnaujinant duomenų iš duomenų šaltinio.

Pridėtas naujas valdiklis, kuris leidžia naudotojams pasirinkti sluoksnio atnaujinimo parinktis pagal pageidaujamą naudojimo variantą:

  • „Iš naujo įkelti duomenis“: Sluoksnis bus pilnai atnaujintas. Bet kokie į podėlį įrašyti duomenis bus išmesti ir iš naujo atsisiųsti iš tiekėjo. Šis režimas gali reikšti lėtesnius žemėlapio atnaujinimus.

  • „Tik perpaišyti sluoksnį“: Šis režimas naudingas animacijoms arba kai sluoksnio stilius periodiškai keičiamas. Drobės atnaujinimas atidedamas, kad būtų išvengta atnaujinimo kelis kartus, jei daugiau nei vienas sluoksnis turi nustatytą automatinio atnaujinimo intervalą.

image8

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson

3D savybės

Savybė: leisti konfigūruoti GPU atminties apribojimą

Naudotojai dabar gali konfigūruoti GPU atminties apribojimą kiekvienam sluoksniui (anksčiau buvo naudojamas fiksuotas 500MB apribojimas esybei/sluoksniui)

Taipogi rodomas įspėjimas, kai riba yra pasiekiama, tai padeda suprasti problemas su didelėmis scenomis.

Šis funkcionalumas naudingas naudotojams, kurie naudoja dideles 3D scenas, kurios išsekina visus turimus GPU atminties resursus.

image9

Šią savybe sukūrė Martin Dobias

Savybė: pridėtas boundingbox3d palaikymas

Dabar galimi papildomi API metodai, susiję su geometrijos klasėmis, skirti boundingBox3D ir calculateBoundingBox3D, bei boundingBoxIntersects metodų plėtiniai, kurie dabar palaiko sankirtas tarp 3D apimties dėžučių.

Šią savybę sukūrė Jean Felder

Išraiškos

Savybė: pridėta krypties išraiškos funkcija

Pridėta nauja funkcija bearing, kuri skaičiuoja krypties kampą (radianais) tarp dviejų taškų.

Kryptis nustatoma nurodytoje CRS ir matuojama pagal laikrodžio rodyklę nurodytame elipsoide.

image13

Šią savybę sukūrė Andrea Giudiceandrea

Savybė: pridėtas „layer_crs_ellipsoid“

QGIS išraiškose dabar yra sluoksnio kintamasis layer_crs_ellipsoid bei funkcijos layer_property savybė crs_ellipsoid. Grąžinama sluoksnio CRS elipsoido akronimo reikšmė.

image14

Šią savybę sukūrė Andrea Giudiceandrea

Skaitmeninimas

Savybė: pagerintas „vengti persidengimo“ supratimas

Skaitmenizuojant geoobjektus su įjungta parinktimi „vengti persidengimo“, QGIS pagerino elgseną automatiškai verčiant geoobjekto tipą ir įtraukia išraiškingesnius pranešimus naudotojams apie automatinę elgseną.

Pavyzdžiui skaitmenizuojant kelių dalių poligoną vienos dalies poligonų paskirties sluoksnyje, kurio negalima įrašyti. QGIS dabar automatiškai išlaikys tik didžiausią geometrijos dalį ir pasiūlys naudotojui pasirinktinai atstatyti papildomus geoobjektus kaip vienos dalies poligonus.

Tai padeda išvengti „gabaliukų“ poligonų ir susierzinimo dėl netinkamų geoobjektų tipų.

image15

Šią savybę sukūrė Matthias Kuhn

Duomenų valdymas

Savybė: pagerintas vektorinių geoobjektų įrašymo jau esamų failų apdorojimas

Kai naudojamas algoritmas vektorinių geoobjektų įrašymui į failą, QGIS praneš naudotojams apie numatytąją jau esamų failų apdorojimo elgseną (failo perrašymą) ir suteiks galimybę parinkti iš aibės alternatyvių elgsenų (tokių kaip perrašyti sluoksnį arba pridėti naujus geoobjektus prie esamo sluoksnio)

Tai stipriai pagerina naudotojų galimybes valdyti duomenis naudojant plokščias failų duomenų saugyklas, tokias kaip geopackage, tuo pačiu minimizuojant duomenų praradimo ar nepageidaujamų šalutinių efektų riziką.

image16

Šią savybę sukūrė Mathieu Pellerin

Savybė: išlaikyti nukopijuotų geoobjektų ryšius

Naujas funkcionalumas užtikrina, kad tame pačiame sluoksnyje nukopijuoti geoobjektai ir toliau atsižvelgs į projekto ryšių stiprumą.

Kopijuojant geoobjektus tame pačiame vektoriniame sluoksnyje naudojant žemėlapį, atributų lentelę ar geoobjektų kopijavimo/perkėlimo įrankį, QGIS dabar seks bet kokius ryšius atvertame projekte ir dubliuos geoobjektus su išlaikytais ryšiais.

Šią savybę sukūrė Mathieu Pellerin

Analizės įrankiai

Savybė: rastro juostos aprašymo palaikymas

QGIS dabar rastro sluoksnių simbologijos kortelėje rodys juostų aprašymus, kartu su juostų numeriu.

image17

Šią savybę finansavo Vasara darosi vis šiltesnė ir šiltesnė.

Šią savybę sukūrė Alessandro Pasotti

Apdorojimas

Savybė: glotninimo nustatymas rasto kaladėlių apdorojimo priede

Į „Generuoti XYZ kaladėles“ apdorojimo įrankį pridėtas naujas parametras „Įjungti glotninimą“.

Ši parinktis įjungiama pagal nutylėjimą (pakartojant dabartinę elgseną), bet leidžia naudotojams išjungti žemėlapio turinio glotninimą.

image18

Šią savybę sukūrė ASAI Hitoshi

Savybė: tinklelio kūrime pridėti laukai row_index ir col_index

Į apdorojimo algoritmą „Sukurti tinklelį“ pridėti išvesties laukai row_index ir col_index. Laukai pridedami į visas išvestis, kurių tipas yra taškas, stačiakampis ar šešiakampis.

Laukų reikšmės yra sveiki skaičiai, kurie pradedami skaičiuoti nuo 0 ir didėja iš kairės į dešinę (stulpelių indeksas) ir iš viršaus žemyn (eilučių indeksas).

image19

Čia savybę sukūrė Valentin Buira

Savybė: naujas naudojimui moduliuose skirtas algoritmas „skaičiuoti išraišką“

Naujas algoritmas „Skaičiuoti išraišką“ paskaičiuos QGIS išraiškos rezultatus ir padarys juos prieinamus naudojimui kitose modelio vietose.

Taip išvengiama poreikio naudoti tą pačią išraišką kelis kartus tame pačiame modulyje, jei to paties rezultato reikia daugiau nei kartą bei leidžia papildomus panaudojimus (tokius kaip statinės laiko žymos sukūrimas, naudojimui modelyje).

image20

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson

Savybė: pridėtas algoritmas turinio konvertavimui iš GLTF/GLB failo į standartinius vektorinio sluoksnio geoobjektus.

QGIS dabar leidžia konvertuoti GLTF ir GLB formatų 3D kaladėlių turinį į redaguojamų vektorinių geoobjektų formatus.

image21

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson

Savybė: SAGA įrankis „DTM filtras (pagal nuolydį)“ perkeltas į savą QGIS algoritmą

SAGA DTM filtro įrankis buvo perkeltas į savą QGIS agoritmą.

image22

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson

Programos ir projekto parinktys

Savybė: išvalyti paskutinių naudotų projektų sąrašą

Veiksmas „Valyti paskutinius atvertus“ dabar rodomas meniu Projektas Atverti paskutinius apačioje. Jis išims iš meniu visus neprisegtus projektus.

Papildomas kontekstinis meniu taipogi leidžia įjungti galimybę išjungti konkrečius projektus iš paskutinių projektų sąrašo, bei „prisegti“ ir „atsegti“ elementus.

Būsena bus sinchronizuojama tarp paskutinių projektų meniu ir QGIS pasveikinimo puslapio.

image23

Šią savybę sukūrė Yoann Quenach de Quivillic

Savybė: OAUTH2 PKCE autorizacijos kodas

Proof Key for Code Exchange (PKCE, RFC 7636) įgyvendinimas pridėtas prie OAUTH2 Autorizacijos kodo procesų, pagerinant atsparumą CSRF ir kodo įterpimo atakoms.

Šią savybę finansavo Comune di Roma

Šią savybę sukūrė Alessandro Pasotti

Savybė: apdorojimo numatytieji nustatymai iš QGIS konfigūracijos failo

QGIS dabar suteikia galimybę konfigūruoti QGIS apdorojimo karkaso GUI įrankių numatytąsias reikšmes naudojant parametrus, nurodytus QGIS.ini nustatymų faile.

Tai leidžia konfigūruoti nuo naudotojo ar organizacijos priklausančias numatytąsias reikšmes kai kuriems algoritmams. Pavyzdžiui norėdami nustatyti numatytąją GRID_SIZE (tikslumo) parametro reikšmę susikirtimo algoritme, tokia konfigūracija gali būti pridėta į QGIS/QGIS3.ini aktyvaus naudotojo profilio aplanke:

[Processing]
DefaultGuiParam\native%3Aintersection\GRID_SIZE=0.01

Kai naudotojas su tokia konfigūracija atidarys atitinkamą įrankinę ir įvykdys algoritmą, numatytoji reikšmė bus jiems nurodyta automatiškai.

Šią savybę sukūrė mhugent

Profilių brėžiniai

Savybė: pridėtas nustatymas, valdantis aukščio profilio diagramų fono spalvą

Ši parinktis (pasiekiama naujoje kortelėje Nustatymai → Parinktys → Aukštis) leidžia naudotojams nustatyti konkrečią spalvą, kurią reikia naudoti aukščio profilio fonui.

Taip diagrama gali tapti lengviau skaitoma su kai kuriais duomenų rinkiniais, pvz. taškų debesimis su RGB spalvomis, kur numatytoji fono spalva per daug panaši į taškų spalvas, kad būtų galima lengvai išskirti.

Tai pasirinktinis nustatymas, pagal nutylėjimą aukščio profiliai ir toliau naudos standartinę sistemos fono spalvą.

image24

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson

Duomenų tiekėjai

Savybė: aptikti Oracle tiekėjo ryšius

QGIS dabar palaiko automatinį Oracle duomenų tiekėjo ryšių aptikimą.

image25

Šią savybę finansavo Métropole de Lille

Šią savybę sukūrė Jacky Volpes

Priedai

Savybė: išmesti interaktyvią konsolę iš GRASS C++ priedo

Dėl palaikymo priežasčių, GRASS C++ priedo interaktyvi konsolė bei įdėtas QTermWidget buvo išimti iš ateities laidų.

Tikimasi, kad ateityje GRASS apdorojiom priedui bus suteiktas prioritetinis vystymas ir palaikymas, ir interaktyvios GRASS komandinės eilutės palaikymas nebus QGIS kritinis funkcionalumas, bet kažkas, ką naudotojai galės valdyti išoriškai.

Daugiau informacijos apie šios savybės išvalymo specifiką galima rasti Pokyčio užsakyme.

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson

Programavimas

Savybė: funkcija vykdomo profilio modelio turinio eksportavimui tekstu

Pridėta nauja funkcija, kuri leidžia eksportuoti dabartinio vykdomo profiliuotojo (QgsRuntimeProfiler) modelio turinį kaip kelių eilučių tekstą.

Šią savybę sukūrė Mathieu Pellerin

Svarbūs pataisymai

Savybė:Alessandro Pasotti riktų pataisymai (itOpen / qcooperative)

Rikto pavadinimas

URL issues.qgis.org (jei pranešta)

URL Commit (Github)

3.28 atgalinis pokytis (GitHub)

QGIS cannot connect to MySQL if user’s password contains commas.

#54493

PR #54573

Ne

QGIS WFS server will look for .qgz file in wrong place if „map“ is in path

#54533

PR #54639

PR #54855

Raster layer transparency/opacity not stored in saved style

#54496

PR #54644

PR #54854

WMS GetPrint with ATLAS_PK has incorrect layers visibility in versions >= 3.22

#54475

PR #54651

PR #54663

Error saving edit on PostGIS geometry when table also contains geography

#54572

PR #54664

PR #54714

Cant subtract or add angles since the degrees symbol has been added

#54501

PR #54687

N/A

WCS Keep Unavailable Layers

#54702

PR #54707

N/A

taxon legend from map whis atlas

#54654

PR #54692

N/A

Spinbox for colum space in legends does not allow to set values above 99.99 units

#54682

PR #54709

N/A

Geometry Error SpatiaLite Database

#54662

PR #54734

N/A

Splitting MultiLineStrings gives awkward results

#54155

PR #54744

PR #54851

Open project, then layer properties, close, close project: qgis thinks something has changed

#54741

PR #54757

N/A

Width field of attribute tables in print layouts only uses locale when being edited

#54204

PR #54769

PR #54781

Data Source Manger - Browser: Close and Help buttons are missing

#54171

PR #54770

N/A

0 port in OAuth2 callback URI

#54562

Cannot reproduce

N/A

QGIS Crashes when editing multiple features simultaneously that have a Value Relation field

#54164

PR #54889

PADARYTI

Crash when playing with duplicated legends in layout

#52268

PR #54947

QGIS fails to request more than one WMS-Layer

#55042

PR #55064

N/A

This feature was funded by QGIS.ORG (through donations and sustaining memberships)

This feature was developed by Alessandro Pasotti (itOpen / qcooperative)

Savybė: Even Rouault (Spatialys) riktų pataisymai

Rikto pavadinimas

URL issues.qgis.org (jei pranešta)

URL Commit (Github)

3.28 atgalinis pokytis (GitHub)

qgsgeos.cpp: fix a -Wunused-variable warning

nepranešta

PR #54612

N/A

qgsvirtualpointcloudprovider.cpp: add a missing variable initialization

nepranešta

PR #54613

N/A

OAPIF does not honour the view extent

QGIS user mailing list

PR #54617

PR #54792

Does QGIS require units „m“ for the projection coordinate variables in a netCDF/CF file?

QGIS user mailing list

GDAL PR 8407

N/A

Syntactical error with the use of == instead of = for comparison in the WHERE clause

#54608

Already fixed

Unable to write any additional layers to an existing FGDB

Add minimal CRS information to sqlite exports

#54560

PR #54630

PR #54715

Complex Attributes in OGC API Feature-Items have empty content

#54275

PR #54631

PR #54679

GPX Provider: missing element when importing gpx file

#54119

PR #54632

N/A

Saving edits on larger vector layers is slow

#53043

PR #54633

N/A

QgsVectorLayerSaveAsDialog: uncheck ‚Add saved filed to map‘ when selecting PGDump driver (refs #54548)

PR #54647

PR #54647

Not worth it

Spatial filtering of multipart polygons within a shapefile dataset broken

GDAL issue 8481

Ne riktas

qgis cannot find/identify a polygon feature by clicking a newly created (multi)polygon part

#54537

PR #54761

PR #54782

qgis cannot find/identify a polygon feature by clicking a newly created (multi)polygon part

#54537

GDAL PR 8483

GDAL PR 8503

Export to spreadsheet creates an xlsx file with errors when exporting empty tables/layers

#42945

GDAL PR 8484

GDAL PR 8515

export bbox wrong when feature crosses anti-prime-meridion (180 deg)

#42827

GDAL PR 8485

Not worth it

QgsVectorDataProvider.changeAttributeValues() returns True even when it fails

#54816

PR #54905

PR #54909

This feature was funded by QGIS.ORG (through donations and sustaining memberships)

Šią savybę sukūrė Even Rouault (Spatialys)

Savybė: Paul Blottiere (Hytech-imaging) riktų pataisymai

Rikto pavadinimas

URL issues.qgis.org (jei pranešta)

URL Commit (Github)

3.28 atgalinis pokytis (GitHub)

Fix segfault in coordinate transform

nepranešta

PR #54609

N/A

Wrong rendering for HIGHLIGHT_LABEL_ROTATION above 89°

#54598

PR #54667

N/A

Database string connection visible in the message bar/QGIS logs

#54437

PR #54650

N/A

PostGIS Connection’s „Session ROLE“ is not kept

#54638

PR #54681

N/A

Example files are installed by the server build, and additionally they are in a wrong place

#54423

PR #54708

N/A

Point to Path tool causes QGIS to crash

#54686

PR #54710

PR #54784

qgs/qgz project does not save mesh symbology correctly

#54384

PR #54711

N/A

Endless loop if profile is drawn outside layer extent

#54349

PR #54745

N/A

Server: Can’t enable WFS3 API update endpoint (PUT/PATCH) on layers without geometry

#46119

PR #54789

N/A

Add safe guard around -of in gdal command for batch processing

#54122

PR #54800

N/A

This feature was funded by QGIS.ORG (through donations and sustaining memberships)

Šią savybę sukūrė Paul Blottiere (Hytech-imaging)

Savybė: Sandro Santilli (strk) riktų pataisymai

Rikto pavadinimas

URL issues.qgis.org (jei pranešta)

URL Commit (Github)

3.28 atgalinis pokytis (GitHub)

Have QgsRectangle null rectangle printed as EMPTY in wkt

nepranešta

PR #54831

N/A

Fix aspect ratio computation in QgsLayoutItemMap::zoomToExtent

nepranešta

PR #54827

N/A

Do not include a BoundingBox tag in GetFeatureInfo responses, when it is null

nepranešta

PR #54858

N/A

Always run the spell and shell checkers if possible, print warning when not possible

nepranešta

PR #54847

N/A

Tweak Null rectangle handling

nepranešta

PR #54872

N/A

Run spellcheck only on changed files in prepare_commit.sh

nepranešta

PR #54893

N/A

Fix prepare_commit.sh

nepranešta

PR #54918

N/A

Fix extent computation in QgsSpatiaLiteProvider

nepranešta

PR #54917

N/A

Do not force verbose build in mingw build

#54932

PR #54924

N/A

Make QgsBookmark string output more explicit about it being EMPTY

nepranešta

PR #54923

N/A

Fix extent computation in QgsAFSProvider

nepranešta

PR #54944

N/A

Add tags make target

nepranešta

PR #54948

N/A

Handle null rectangles in QgsExtentWidget::outputExtent

nepranešta

PR #54953

N/A

Handle null in QgsRectangle grow() and include() methods

nepranešta

PR #54955

N/A

Add QgsRectangle::setNull(), deprecating setMinimal()

nepranešta

PR #54934

N/A

Handle Null rectangle in QgsRectangle::buffered

nepranešta

PR #54967

N/A

Fix extent computation in QgsVirtualLayerProvider

nepranešta

PR #54976

N/A

Add a QgsRectangle::createNull() temporary static method

nepranešta

PR #55008

N/A

Fix testRegisterFeatureUnprojectible - Use valid extent in testRegisterFeatureUnprojectible

nepranešta

PR #55011

N/A

Have QgsGeometry::boundingBox return null rect for null geom

nepranešta

PR #55012

N/A

Have QgsGeometry::fromRect(NULL RECT) return null geometry

nepranešta

PR #54954

N/A

Stop considering Rectangle(0,0,0,0) null - while Rectangle(1,1,1,1) is not null

#45563

PR #54646

N/A

Run doxygen layout checker in prepare-commit script, when possible

nepranešta

PR #54936

N/A

This feature was funded by QGIS.ORG (through donations and sustaining memberships)

Šią savybę sukūrė Sandro Santilli (strk)

Savybė: Jean Felder (Oslandia) riktų pataisymai

Rikto pavadinimas

URL issues.qgis.org (jei pranešta)

URL Commit (Github)

3.28 atgalinis pokytis (GitHub)

qgs3daxissettings: Correctly read viewport ratio on a saved project

nepranešta

PR #54870

This feature was funded by QGIS.ORG (through donations and sustaining memberships)

Šią savybę sukūrė Jean Felder (Oslandia)

Savybė: Nyall Dawson (North Road) riktų pataisymai

Rikto pavadinimas

URL issues.qgis.org (jei pranešta)

URL Commit (Github)

3.28 atgalinis pokytis (GitHub)

Don’t show help for algorithms which can’t be run in qgis_process

#54914

PR #54920

laukiama

Fix crashes in layout designer

#52079

PR #54907

Too intrusive

Fix layout label adjust size to text logic

nepranešta

PR #54896

laukiama

Fix toggling visibility of group layers resets child layer mask blend modes

#53088

PR #54897

N/A

Ensure identify highlight works for very transparent symbols

#54830

PR #54864

PR #54883

Fix layout maps force rasterisation of whole layout when map item has transparency set

nepranešta

PR #54882

Too intrusive

Fix crash in merge features dialog when a field has a unique constraint set

#54856

PR #54862

PR #54878

Fix initial zoom level when opening layout designer windows

#44421

PR #54849

PR #54880

Fix hang when exporting 3d maps

#50067

PR #54845

Too risky

Fix layout labels don’t immediately react to changes when semi-transparent

nepranešta

PR #54839

PR #54863

Fix crash when opening layer properties for raster layer with broken data source

#49176

PR #54812

PR #54838

Fix Execute SQL exeception

#54833

PR #54837

PR #54842

Cleanup all browser layer properties dialog before exiting

#39094

PR #54808

PR #54822

Avoid loss of attributes when calculating fields

#47385

PR #54815

PR #54879

Fix crash when changing layers between editable/non-editable layers

#54802

PR #54813

N/A

Fix QgsField::ConfigurationFlag::None causes syntax error when starting PyQGIS

nepranešta

PR #54809

N/A

Handle sql=‘‘ or sql=““ as empty sql strings instead of ‚‘ / „“ literals

#53736

PR #54806

PR #54826

Fix crash when certain symbol pages are open in style dock and QGIS is closed or a new project opened

nepranešta

PR #54749

Too intrusive

This feature was funded by QGIS.ORG (through donations and sustaining memberships)

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: Julien Cabieces (Oslandia) riktų pataisymai

Rikto pavadinimas

URL issues.qgis.org (jei pranešta)

URL Commit (Github)

3.28 atgalinis pokytis (GitHub)

Masking with SVG symbol doesn’t work

#54926

PR #54927

Bug on graduated symbology on French QGis 3.28.10

#54549

PR #54943

PR #54963

QGIS crashes when undoing moving of elements in map layout

#52740

PR #54959

PR #54969

QGIS Crashes Upon Exporting Layout to PDF when Using Random Point Fill Symbology

#54065

poly2tri issue https://github.com/jhasse/poly2tri/issues/55

Label expression with more than 32767 chars becomes invalid when switching from expression dialog back to layer properties

#54141

PR #55051

PR #55052

Activating notify/listen feature crash QGIS

#54260

PR #55062

This feature was funded by QGIS.ORG (through donations and sustaining memberships)

Šią savybę sukūrė Julien Cabieces (Oslandia)