QGIS 3.22 pakeitimai

image1

Release date: 2021-10-22

QGIS 3.22 Białowieża skirtas paminėti Białowieża Nacionalinio Parko, Lenkijoje, įkurto 1921 metais, 100 metų jubiliejų. Białowieża miškas, esantis ant sienos tarp Lenkijos ir Gudijos, yra vienas iš pirminių pasaulio miškų. Jis yra vienas iš kelių natūraliai augančių miškų vidutinėse Europos žemumose ir yra saugomas jau daugiau nei 600 metų. Nepakartojama Białowieża miško vertė pripažįstama suteikus jam UNESCO Natūralaus Pasaulio Paveldo Vietos vardą.

Białowieża miško pavadinimas kilęs iš kaimo Białowieża, esančiu šio miško viduryje. Tai viena seniausių gyvenviečių šioje vietoje, šiuo metu čia yra vykdomos kelios tyrimų ir turizmo veiklos. Šiandien kaime yra trys tyrimų institucijos: Białowieża Geobotanikos stotis, Varšuvos Universitetas, Žinduolių Tyrimo Institutas, Lenkijos Mokslų Akademija ir Miškų Tyrimo Institutas, Natūralių Miškų Departamentas. Be to, didelis skaičius Lenkijos ir užsienio mokslininkų keliauja į Białowieża atlikti studijų, todėl čia yra ir kitų QGIS naudotojų bei kitų projektų, kurie prisideda prie Atvirų duomenų ir Atviro kodo programinės įrangos ekosistemų, tokių kaip Atvirų Miškų Duomenų projekto.

Daugiau apie projektą ir šią QGIS laidą galite sužinoti specialiai šiam projektui skirtoje svetainėje https://qgisbialowieza.pl.

Šioje savybėmis pripildytoje laidoje yra didžiulis skaičius naudotojo patogumo patobulinimų ir išmanesnio funkcionalumo valdiklių papildymų. Taipogi pridėtas papildomas tinklelio funkcionalumas ir veikimo patobulinimai. QGIS Darbastalyje taipogi yra ir anotacijos įrankiai bei anotacijų sluoksnių palaikymas. Greitą pagrindinio naujo funkcionalumo pristatymą rasite šiame video https://youtu.be/U-RHBt6WZi8

Mes taipogi norėtumėte padėkoti visiems vystytojams, dokumentuotojams, testuotojams ir daugeliui kitų žmonių, kurie savanoriškai skiria savo laiką ir pastangas (arba finansuoja žmones, kad jie tai darytų) tam, kad šios laidos būtų įmanomos. QGIS bendruomenė tikisi, kad jums patiks ši laida! Jei norite skirti laiko, pinigų ar kitaip prisidėti prie to, kad QGIS taptų dar puikesnis, prašome užsukti į QGIS.ORG ir prisidėti!

QGIS remia rėmėjai ir palaikantys nariai. Dabartinių rėmėjų, daugiau ar mažiau prisidėjusių prie projekto, sąrašą rasite rėmėjų sąraše. Jei norėtumėte tapti oficialiu projekto rėmėju, prašome aplankyti palaikančių narių puslapį. QGIS parama leidžia mums kas šešis mėnesinius finansuoti vystytojų susitikimus, palaikyti projekto infrastruktūrą ir finansuoti klaidų taisymo pastangas. Pilną rėmėjų sąrašą rasite žemiau - mūsų pačios didžiausios padėkos visiems mūsų rėmėjams!

QGIS yra atvira programinė įranga ir jums jokiu būdu neprivalu mokėti norint ją naudoti. Priešingai, mes norime skatinti kiek galima daugiau žmonių naudoti ją nepriklausomai nuo jūsų finansinio ar visuomeninio statuso - mes tikime, kad duodant žmonėms įrankius, teikiančius galimybę daryti erdvinius sprendimus, galima sukurti geresnę visos žmonijos visuomenę.

Anotacijos

Savybė: Anotacijų sluoksnio savybės ir efektai

Pridėtos papildomos anotacijų sluoksnio savybės:

 • Anotacijų sluoksnio savybių langas, kuriame yra pagrindinė informacija apie sluoksnį ir sluoksnio mastelių diapazonų, permatomumo, suliejimo režimo bei paišymo efektų parinktys.

 • Parinktis matyti pagrindines anotacijos sluoksnio savybes per anotacijų įrankinę (pagrindinis anotacijų sluoksnis yra paslėptas sluoksnis, kuris visada yra virš visų kitų žemėlapio sluoksnių, taigi negalima atidaryti jo savybių lango per sluoksnių medį)

 • Parinktis interaktyviai nustatyti anotacijos sluoksnio permatomumą/suliejimo režimą/braižymo efektus sluoksnio stiliaus skydelyje

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson

Savybė: keisti anotacijos elemento taškus

Anotacijų keitimo įrankis dabar gali keisti anotacijos elemento taškus, paspaudus ant esamo taško ir jį perkeliant. Naudotojo veiksmai seka standartinę QGIS veikseną:

 • Kairys paspaudimas perkėlimo pradžiai

 • Antras kairys paspaudimas pakeitimų pritaikymui

 • Dešinys paspaudimas nutraukimui

 • Taško pažymėjimas ir delete paspaudimas ištrins tašką

 • Dvigubas paspaudimas ant segmento pridės naują tašką

image2

Šią savybę finansavo Swiss QGIS naudotojų grupė.

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson

Savybė: perkelti pažymėtą anotaciją rodyklių mygtukais

Kai anotacijos elementas pažymėtas, jį galima perkelti spaudžiant rodyklių mygtukus.

Šis funkcionalumas taipogi leidžia naudoti klavišų kombinacijas taip pat, kaip jos naudojamos su kompozicijos elementais:

 • shift + rodyklė: Didelis perkėlimas

 • alt + cursor: 1px perkėlimas

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson

Savybė: įrankiai kurti linijos/poligono anotacijos elementus

Į anotacijų įrankinę pridėti įrankiai, leidžiantys kurti naujus linijų ir poligonų anotacijos elementus.

Jie palaiko tokius pačius veiksmus kaip ir vektorinių geoobjektų braižymas: pritraukimą, sekimą, viršūnių naikinimą spaudžiant backspace mygtuką, kreivių ir ištisinio skaitmeninimo režimus ir pan.

Šią savybę finansavo QGIS Swiss naudotojų grupė

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson

Savybė: naujas taško teksto įrankis

Sukurtas karkasas žemėlapio įrankiams, skirtiems kurti naujus anotacijų elementus, įskaitant ir galimybę kurti naują taško teksto anotacijos elementą.

image3

Šią savybę finansavo Swiss QGIS naudotojų grupė

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson

Savybė: anotacijų įrankinė

Pridėta nauja anotacijų įrankinė, leidžianti atlikti šiuos veiksmus:

 • Kurti naują tuščią šio projekto anotacijų sluoksnį.

 • Įrankis „Keisti anotacijas“, kuris leidžia keisti esamas anotacijas.

Leidžiami anotacijos geoobjektų keitimo veiksmai:

 • Paspaudus ant esamos anotacijos, ji pažymima sluoksnio stiliaus valdiklyje rodoma jos informacija, įskaitant simbolizaciją, atskaitos mastelį, z-indeksą ir pan.

 • Paspaudus kairįjį mygtuką ant anotacijos elemento, jį galima perkelti. Dešinys paspaudimas arba Esc nutraukia perkėlimą, o antras kairys paspaudimas patvirtina perkėlimą.

 • Spauskite delete mygtuką pažymėjus anotaciją, jei norite ją ištrinti

Šią savybę finansavo Swiss QGIS naudotojų grupė

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson

Žemėlapio įrankiai

Savybė: pridėtas žemėlapio įrankis „matuoti kryptį“

Šis įrankis veikia panašiai, kaip ir esamas įrankis „matuoti kampą“, bet reikalauja naudotojo paspausti tik du kartus ant žemėlapio ir tada rodo kryptį tarp šių dviejų taškų.

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson

Naudotojo sąsaja

Savybė: perjungti redagavimą iš karto keliems pažymėtiems sluoksniams

Veiksmas „perjungti redagavimą“ buvo pakeistas ir dabar leidžia aktyvuoti redagavimą visiems pažymėtiems sluoksniams. Taip daug lengviau pradėti ir baigti redagavimo sesijas keliems sluoksniams vienu metu. Nors redagavimo sesijos pažymėtuose sluoksniuose gali turėti skirtingas būsenas, visi pažymėti sluoksniai bus perjungti į tokią pačią - aktyvią ar neaktyvią būseną (priešingą nuo dabartinės einamojo sluoksnio būsenos). Šis funkcionalumas taikomas meniu punktui Sluoksnis -> Perjungti redagavimą, skaitmeninimo įrankinės mygtukui Perjungti redagavimą ir sluoksnio kontekstiniam meniu Perjungti redagavimą.

Šią savybę sukūrė Stefanos Natsis

Savybė: identifikuoti sluoksnių grupes ir visus pažymėtus sluoksnius

Nors identifikavimo įrankis jau palaikė kelis pažymėjimo režimus, „dabartinio sluoksnio“ režimas buvo praplėstas galimybe pažymėti sluoksnių grupes ir identifikuos geoobjektus iš visų pažymėtų sluoksnių. Identifikuojami bus tik geoobjektai iš matomų sluoksnių esančių sluoksnių grupėje.

Šią savybę sukūrė Stefanos Natsis

Savybė: visiems naršyklės failams pridėtas veiksmas „Rodyti failuose“

Atidaro failų naršyklės langą ir pažymi nurodytą failą

Taipogi pataisytas esamas veiksmas „Failo savybės…“, kad rodytų savybes nepriklausomai nuo failo tipo.

image4

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson

Simbologija

Savybė: savi vienetai geometrijos generatoriaus simbolių sluoksniams

Geometrijos generatoriai dabar leidžia naudotojams parinkti, kurie vienetai turi būti naudojami grąžinant geometrijas, o ne tiesiog naudoti sluoksnio CRS. Tai ypač naudinga situacijose, kai simboliai nesusiję su sluoksniu, pavyzdžiui kai jie naudojami išdėstymo elementuose.

Pakeitimas suteikia šiuos vienetų pasirinkimus:

 • Žemėlapio vienetai (numatytoji parinktis, ankstesnė elgsena)

 • Milimetrai

 • Taškai (pikseliai)

 • Coliai

 • Taškai

Kai parinkti milimetrai, pikseliai, coliai ar taškai, tai išraiškose bus galima naudoti kintamąjį @map_geometry, kuriame bus geoobjekto geometrija numatytais vienetais (santykinai žemėlapiui), o $geometry kintamajame bus geometrija sluoksnio CRS vienetais.

image5

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson

Savybė: vektorinių sluoksnių simbologijos atskaitos mastelis

Pridėta parinktis, leidžianti konfigūruoti vektorinių sluoksnių geoobjektų simbologijos atskaitos mastelius.

Praktiškai tai apibrėžia žemėlapio mastelį, apibrėžtą su popieriumi susijusiais vienetais, tokiais kaip milimetrai ar taškai, kuris bus naudojamas simbologijai ir etikečių užrašams. Šie vienetų dydžiai bus automatiškai keičiami priklausomai nuo dabartinio žemėlapio rodinio mastelio santykio su nurodytu sluoksnio atskaitos masteliu.

Pavyzdžiui, jei turime linijų sluoksnį, kuris sukonfigūruotas naudoti 2mm pločio liniją naudojant atskaitos mastelį 1:2000. Geoobjektas bus braižomas su 4mm pločio linijomis, kai žemėlapio mastelis bus 1:10000, ir 1mm. kai žemėlapio mastelis bus 1:4000.

Šią savybę finansavo North Road, ačiū SLYR

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson

Savybė: spalvų invertavimo filtras rastro braižymui

Dabar galima invertuoti braižomo rastro spalvas, naudojant naują spalvų invertavimo parinktį. Kai kuriais atvejais tai gali būti naudinga. Pavyzdžiui šviesus rastro žemėlapis gali būti greitai paverstas į tamsų žemėlapio pagrindą be poreikio kurti ar rasti naują rastro rinkinį.

image6

Šią savybę sukūrė Mathieu Pellerin

Etiketės

Savybė: nuo duomenų priklausančio etikečių pasukimo vienetų nustatymas

Nurodykite kampo vienetus, kurie bus naudojami nuo duomenų priklausančiam etikečių pasukimui

image

Peek 2021-08-29 14-38

Šią savybė sukūrė Damiano Lombardi

Tinklelis

Savybė: naujo tinklelio sluoksnio kūrimas

QGIS dabar leidžia kurti naujus tinklelio sluoksnius.

Tinklelio kūrimas leidžia šiuos kūrimo formatus:

 • Naujas tuščias tinklelio sluoksnis

 • Naujas tinklelio karkasas, paremtas esamu šio projekto tinkleliu

 • Naujas tinklelio karkasas, paremtas esamu tinkleliu iš failo

image9

Šią savybę finansavo Hydrotec

Šią savybę sukūrė Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Savybė: tinklelio karkaso redagavimas

QGIS dabar leidžia redaguoti tinklelio karkasą, tai leidžia užtikrinti tinklelio tvarkingumą ir leidžia atšaukti ir vėl pakartoti veiksmus.

QGIS Python API pristatoma klasė QgsMeshEditor, kuri leidžia vykdyti redagavimo veiksmus, ir klasė QgsTopologicalMesh, kuri neprieinama per Python API, bet naudojama užtikrinimui, kad pakeisti tinklelio elementai lieka topologiškai tvarkingi, ir vykdyti duomenų keitimus.

image10

Šią savybę finansavo Hydrotec

Šią savybę sukūrė Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Savybė: tinklelio karkaso keitimo ciklas

Ši savybė pridėta pagal QEP 228, kuriame aprašomi Tinklelio redagavimo įrankiai, įgyvendina Naudotojo sąsajos pakeitimus ir pateikia naują funkcionalumą per API.

Tinklelio karkaso redagavime dabar galima atlikti visus veiksmus, reikalingus redagavimo ciklui, įskaitant pradėti, įrašyti, atšaukti, nutraukti, panašiai, kaip ir vektoriniams sluoksniams.

image11

Šią savybę finansavo Hydrotec

Šią savybę sukūrė Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Savybė: tinklelio žemėlapio redagavimo įrankis

Ši savybė pridėta pagal QEP 228, kuriame aprašomi Tinklelio redagavimo įrankiai.

Tinklelio redagavimo įrankiai dabar palaiko šiuos veiksmus:

 • Pridėti viršūnes/paviršius

 • Pažymėti viršūnes/paviršius

 • Pašalinti viršūnes/paviršius

 • Keisti viršūnių Z reikšmes

 • Perkelti viršūnes

 • Sąveika su kraštinėmis

 • Dalinti paviršius

image12

Šią savybę finansavo Hydrotec

Šią savybę sukūrė Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Savybė: išmanaus tinklelio redagavimo pagerinimai

Ši savybė pridėta pagal QEP 228, kuriame aprašomi Tinklelio redagavimo įrankiai, įgyvendina Naudotojo sąsajos pakeitimus ir pateikia naują funkcionalumą per API.

QGIS naudotojo sąsaja leidžia delaunay trianguliaciją ir plokštumų tvarkymo funkcijas, kurios prieinamos iš kontekstinio meniu, rodomo tinklelio sluoksnyje pažymėjus viršūnes ir/arba paviršius. Tikėtina, kad šios parinktys migruos į tinklelio įrankinę, kai bus pridėta dar daugiau funkcionalumo.

mapToolrefine

QGIS API taip pat praplėstas, pridedant išmaniojo tinklelių redagavimo funkcionalumą į naują abstrakčią klasę QgsMeshAdvancedEditing. Gali būti kuriamos klasės, paveldėtos iš šios, norint vykdyti išmanų tinklelio redagavimą: paviršių kūrimą ar atlikti kitus veiksmus su paviršiais bei viršūnėmis. Išmanus redagavimas vykdomas perduodant QgsMeshAdvancedEditing egzempliorių QgsmeshEditor egzemplioriui ir tada taikant redagavimo veiksmus.

Įgyvendintos dvi išmaniojo redagavimo funkcijos:

 • Delaunay trianguliacija

 • Paviršių tvarkymas

image14

Šią savybę finansavo Hydrotec

Šią savybę sukūrė Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Savybė: pažymėti redaguojamus tinklelio elementus poligonu

Naudotojai gali žymėti suskaitmeninto ploto tinklelio elementus, kai vykdo tinklelio redagavimą. Kiekviena poligono viršūnė skaitmeninama naudojant kairįjį paspaudimą, o dešinys paspaudimas pabaigs ir patikrins poligoną susikertančių tinklelio elementų pažymėjimui (paviršių ir viršūnių). Naudojant backspace mygtuką galima pašalinti paskutinę viršūnę, o Esc mygtukas leidžia naudotojams grįžti į normalaus skaitmeninimo režimą.

Ši funkcija palaiko du veiklos modelius su skirtingais žymėjimo predikatais:

 • Liečiantys elementai (numatytoji) arba dalinai įtraukti/susikertantys elementai bus pažymėti (žalia gumelė).

 • Vidiniai arba pilnai įtraukti elementai bus pažymėti (mėlyna gumelė).

image15

Šią savybę finansavo Hydrotec

Šią savybę sukūrė Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Savybė: žymėti tinklelio elementus esamomis geometrijomis

Tinklelio elementų žymėjimui pagal esamas vektorinių sluoksnių geometrijas buvo pridėti du veiksmai.

Pažymėjus vektorinio sluoksnio geometrijas, naudotojas gali naudoti šiuos įrankius, kad pažymėtų tinklelio elementus lietimo ar pilno įtraukimo predikatais.

image16

Šią savybę finansavo Hydrotec

Šią savybę sukūrė Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Savybė: tinklelio elementų parinkimas naudojant išraišką

Buvo sukurta sąsaja žymėti tinklelio elementus išraiška tinklelio redagavimo metu. Papildomai pridėta kontekstinė funkcija $face_area, kuri grąžina tinklelio paviršiaus plotą.

image17

Šią savybę finansavo Hydrotec

Šią savybę sukūrė Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Savybė: transformuoti vieną viršūnę

Naujas tinklelio transformavimo įrankio režimas leidžia naudotojui importuoti vienos pažymėtos viršūnės koordinates.

Tinklelio viršūnių transformavimo lango įrankinės viršuje dešinėje esantis mygtukas perjungia šį režimą. Kiekvieną kartą pažymėjus vieną viršūnę ji automatiškai užpildys laukus, kuriais naudotojas gali atitinkamai keisti viršūnės koordinates.

image18

Šią savybę finansavo Hydrotec

Šią savybę sukūrė Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Savybė: perindeksuoti/perskaičiuoti tinklelio sluoksnį

Naudotojai dabar gali perindeksuoti (ar pernumeruoti) tinklelio sluoksnio viršūnes ir paviršius redagavimo metu. Pernumeravimas - tai tinklelio optimizavimas Cuthill-McKee algoritmu.

image19

Šią savybę finansavo Hydrotec

Šią savybę sukūrė Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Savybė: tinklelio pritraukimas prie polilinijų

Redaguojant tinklelio geoobjektus, naudotojai dabar gali transformuoti geoobjektus, priversdami juos sutapti su paviršiumi, apibrėžtu esamomis polilnijomis arba lūžio linijomis. Paviršiai priverčiami sekti lūžio linijas, t.y. paviršių kraštinės privalo būtų ant šių linijų. Naudotojai gali pasirinkti lūžio linijos geometrijas ir tada naudoti tam skirtą mygtuką, kad transformuotų susikertančius tinklelio elementus.

Transformacijai teikiamos parinktys:

 • Pridėti naują viršūnę, kai linijos kerta vidinius kampus

 • Interpoliuoti naujai pridėtos viršūnės Z reikšmę pagal tinklelį arba iš linijų

 • Tolerancija stumiant esamas viršūnes į vietą ir vengiant naujų viršūnių kūrimo palei liniją nustatytu atstumu

forceByBreakLine

Nors terminas „lūžio linijos“ tipiškai naudojamas apibūdinti polilinijas, kurios apriboja paviršių ar TIN ties nustatytomis pozicijomis, šios lūžio linijos dažnai pačios yra tinklelio komponentai ir papildomi veiksmai toliau apribos paviršių ties šiomis linijomis. Šis funkcionalumas transformuoja paviršių statiniu būdu, kad ateities veiksmai nebūtų apriboti linijomis, kurios buvo naudotos transformuoti tinklelio elementus.

image21

Šią savybę finansavo Hydrotec

Šią savybę sukūrė Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Savybė: tinklelio transformacija naudojant išraišką

Naudotojas gali vykdyti geometrines tinklelio transformacijas naudojant išraiškas, kad pakeistų viršūnių koordinates. Visos pažymėtų viršūnių koordinatės (X,Y,Z) gali būti suskaičiuotos išraiška, taip leidžiant transformuoti tinklelį paliekant jį tvarkingu.

Naudojant tinkamą išraišką, pažymėjus parinktį „Peržiūrėti transformaciją“, pagal naują išraišką bus skaičiuojamos naujos tinklelio koordinatės ir identifikuojama, ar transformacija yra tinkama - ar gali būti pritaikyta.

Jei peržiūra yra žalia, transformuotas tinklelis yra tinkamas ir naudotojas gali pritaikyti transformaciją. Jei peržiūra raudona, tinklelio transformacija netinkama ir naudotojas negali pritaikyti transformacijos.

Pritaikius transformaciją, naudotojas turi galimybę atšaukti ar iš naujo atlikti veiksmą.

image22

Šią savybę finansavo Hydrotec

Šią savybę sukūrė Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Braižymas

Savybė: leisti žemėlapio drobei naudoti fizinį DPI

Pridėtas naujas nustatymas, leidžiantis teisingai nurodyti fizinį ekrano DPI vietoje loginio DPI, taip leidžiant tokį patį simbolių braižymą skirtinguose prijungtuose įrenginiuose (aukšto ir žemo dpi), bei mobiliose aplikacijose, tokiose kaip QField.

Šis nustatymas pagal nutylėjimą išjungtas, kad simbolių dydis nebūtų kitoks nei ankstesnėse QGIS versijose.

Šią savybę sukūrė Matthias Kuhn

Savybė: nuo duomenų priklausantis rastro sluoksnio permatomumas

Pridėtas naujas valdiklis, leidžiantis rastro permatomumą valdyti pagal duomenis. Tai leidžia įvairesnį rastro sluoksnio vaizdavimą skirtinguose kontekstuose, pavyzdžiui skirtinguose atlaso lapuose, priklausomai nuo kitų sluoksnių matomumo arba laikinų kintamųjų reikšmių.

Additionally, a „redraw layer only“ temporal mode for raster layers has been added, which causes a raster layer to be redrawn on each new animation frame as in the equivalent functionality for vector layers. This may be useful in many contexts, such as when the layer uses time-based expression values like the data defined renderer opacity to fade in or out a raster layer from an animation.

image23

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson

Išraiškos

Savybė: tinklelio išraiškų funkcijos vertex_as_point ir vertex_z

Sąveikai su tinklelių sluoksniais pridėtos išraiškos su šiomis funkcijomis, grąžinančiomis reikšmę, susijusią su dabartine viršūne:

 • $vertex_as_point: grąžina dabartinę viršūnę kaip geometrijos tašką

 • $vertex_z: grąžina dabartinės viršūnės Z reikšmę.

These two functions are contextual and need to be added in a QgsExpressionContext with QgsExpressionContextUtils::meshExpressionScope() for the creation of a specific QgsExpressionScope.

Šią savybę finansavo Hydrotec

Šią savybę sukūrė Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Savybė: $z išraiškos funkcija

Dabartini geoobjekto z reikšmė išraiškų kontekste gali būti ištraukta naudojant $z

Šią savybę finansavo Hydrotec

Šią savybę sukūrė Lutra Consulting (Vincent Cloarec)

Savybė: afininės transformacijos išraiška

Prie QGIS išraiškų pridėta funkcija affine_transform.

Šią savybę sukūrė Antoine Facchini

Savybė: tiesinio atstumo išraiška

Prie QGIS išraiškų pridėta funkcija straight_distance2d, kuri leidžia gauti tiesinį/Euklido atstumą tarp pirmos ir paskutinės kreivės geometrijos viršūnių.

Šią savybę sukūrė Antoine Facchini

Savybė: pridėta vingiuotumo išraišką

Prie QGIS išraiškų pridėta vingiuotumo funkcija.

Šią savybę sukūrė Loïc Bartoletti

Savybė: Naujos exif() ir exif_geotag() funkcijos

Pridėta pora naujų funkcijų, leidžiančių skaityti nuotraukų failų exif žymas. Šios dvi funkcijos yra:

 • exif(path, tag) : ši funkcija grąžina nurodytos žymos reikšmę nurodytam nuotraukos keliui; kai antras neprivalomas parametras nenurodomas, funkcija grąžina žemėlapio objektą, kuriame yra visos exif žymos ir jų reikšmės.

 • exif_geotag(path) : ši funkcija grąžina taško geometriją iš exif geožymų, rastų nurodytoje nuotraukoje.

Šią savybę sukūrė Mathieu Pellerin

Skaitmeninimas

Savybė: geometrijos pritraukimo algoritmo optimizacija

Geometrijos pritraukimas dabar veikia akimirksniu, po to kai buvo atlikti papildomi optimizacijos darbai. Trumpo atstumo pritraukimai, užšaldantys QGIS, liko praeityje.

Šią savybę finansavo SwissTierras Colombia

Šią savybę sukūrė Mathieu Pellerin

Savybė: keisti į kreivę su viršūnių įrankiu

Viršūnių įrankis dabar moka keisti viršūnes į ir iš kreivių viršūnių. Tai leidžia naudotojams keisti viršūnes mygtukais „C“ ir „O“.

Additionally, methods for convertVertex() have been introduced for the QgsGeometry and QgsCompoundCurve objects in the QGIS API.

image25

Šią savybę finansavo Swiss QGIS naudotojų grupė

Šią savybę sukūrė Olivier Dalang

Savybė: išmanusis skaitmeninimas dabar palaiko Z/M

QGIS išmanaus skaitmeninimo įrankiai dabar leidžia įvesti naudotojo Z ir M reikšmes, tai stipriai pagerina naujai skaitmeninamų geoobjektų valdymą, ypač kuriant 3D tinklo komponentus.

image26

Šią savybę finansavo Métropole Européenne de Lille @Jean-Roc

Šią savybę sukūrė Loïc Bartoletti

Duomenų valdymas

Savybė: išorinės failų laikmenos valdiklio nutempimo palaikymas

Naudotojai dabar gali naudoti tempimą ir numetimą išorinių resursų valdiklyje, kai išorinis valdiklis atitinkamai sukonfigūruotas.

image27

Šią savybę finansavo Lille Metropole

Šią savybę sukūrė Julien Cabieces

Savybė: failais paremtų duomenų rinkinių dydis ir paskutinio pakeitimo data sluoksnio savybių dialoge

Sluoksnio savybių dialogo skydelis dabar rodo failais paremtų duomenų rinkinių dydį ir paskutini pakeitimo datą, todėl šitos informacijos nebereikia ieškoti failų tvarkyklėje. Ši papildoma informacija taipogi rodoma skydelio informacijos skiltyje. Jei duomenų rinkinys sudarytas iš daugiau nei vieno failo, bus rodomas bendras papildomų/šalutinių failų, sudarančių duomenų rinkinį, dydis.

image28

Šią savybę sukūrė Mathieu Pellerin

Savybė: failų pervadinimas QGIS naršyklėje

QGIS naršyklėje pridėtas failų pervadinimo veiksmas. Jei failas yra iš kelių failų duomenų rinkinio, tai jie irgi bus atitinkamai pakeisti.

Naudotojai taipogi įspėjami, jei failas yra sluoksnis esamame projekte ir paklausiama, ar jie nori automatiškai atnaujinti ir sluoksnio kelius.

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson

Savybė: GPS įrankių „pridėti gpx sluoksnį“ funkcionalumas perkeltas į Duomenų šaltinių tvarkyklę

GPS įrankių funkcionalumas įkelti GPX sluoksnius buvo perkeltas į naują „Pridėti GPS Duomenis“ puslapį duomenų šaltinių tvarkyklėje.

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson

Savybė: projektų įkėlimas iš GPKG naudojant tempimą

Istoriškai, naudojant tempimo ir numetimo funkcionalumą su GPKG formatu, tik geoobjektų sluoksnius buvo galima įkelti į QGIS.

Dabar QGIS rodys projektus, įtrauktus į GPKG, kai GPKG failas pridedamas į QGIS drobę naudojant tempimo ir numetimo funkcionalumą.

image29

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson

Savybė: išorinės saugyklos palaikymas

QGIS dabar turi Išorinės saugyklos API pagal pasiūlymą QEP 196.

Įgyvendintos šios savybės:

 • Išorinės saugyklos API

 • Registras, kuriame yra visos išorinės saugyklos

 • SimpleCopy išorinė saugykla, kurioje laikomi parinkti išoriniai resursai konkrečioje disko vietoje.

 • WebDAV palaikymas

Taipogi pridėtas valdiklis, leidžiantis išorinių saugyklų ir jų komponentų konfigūravimą ir vizualizavimą. Saugojimo metodo (failas ar aplankas) valdiklis šiuo metu nematomas, kai parenkama išorinė saugykla, o santykinio kelio nustatymai yra paslėpti, nes santykiniai keliai neaktualūs išoriškai saugomiems duomenims.

image30

Šią savybę finansavo Lille Metropole

Šią savybę sukūrė Julien Cabieces

Formos ir valdikliai

Savybė: formos veiksmų tempimas ir numetimas

Sluoksnių veiksmai dabar galimi formose, naudojant tempimą ir numetimą

image31

Šią savybę finansavo Kanton Solothurn, Amt für Geoinformation

Šią savybę sukūrė Alessandro Pasotti

Sluoksnių legenda

Savybė: naudoti savo piktogramą rastro sluoksnių legendai

Pridėta nauja savybė, leidžianti parinkti piešinį, kuris bus naudojamas rastro ir vektorių sluoksnių legendoje. Tai labai naudinga tais atvejais, kai QGIS serveryje naudojami rastro sluoksniui, taip išvengiant ilgų reikšmių palečių GetLegendGraphic užklausose, vietoje to grąžinant specialiai parinktus rezultatus.

image32

Šią savybę finansavo Canton of Glarus

Šią savybę sukūrė mhugent

Analizės įrankiai

Savybė: prie rastro skaičiuotuvo pridėta funkcija if()

Seniai laukta QGIS funkcija yra paprastų if() sakinių palaikymas rastro skaičiuotuve.

Nors sąlyginiai sakiniai buvo palaikomi jau kurį laiką, jų sintaksė ir struktūra dažnai buvo sudėtinga.

Rastro skaičiuotuvas dabar palaikys paprastus sąlyginius sakinius su bendra sintakse if ( sąlyga , parinktis1 , parinkti2 ), kur jei sąlyga yra teisinga, bus naudojama pirma parinktis, priešingu atveju - antra.

image33

Šią savybę sukūrė Francesco Bursi

Savybė: rastro skaičiuotuvas palaiko virtualų rastrą

QGIS rastro skaičiuotuvui pridėtas funkcionalumas, palaikantis virtualaus rastro duomenų tiekėjo palaikymą. Tai leidžia naudotojams vykdyti rastro veiksmus nenurodant išvesties failo ir neįrašant rezultato į diską.

Ši parinktis įjungiama rastro skaičiuotuvo varnele „Kurti virtualų rastrą vietoj sluoksnio rašymo į diską“. Tai taipogi prieinama ir PyQgis API.

Gautus rastro sluoksnius galima naudoti tolimesniems analizės veiksmams ir leisti naudotojo nurodytus rastro vardus. Jei gaunamam rastrui pavadinimas nenurodomas, jis bus pavadintas pagal formulę, naudotą jo sukūrimui.

image34

Šią savybę sukūrė Francesco Bursi

Apdorojimas

Savybė: anotacijų sluoksnio parametro tipas apdorojimui

Į QGIS Apdorojimo karkasą pridėtas anotacijų sluoksnių parametro tipas, įskaitant naują algoritmą, skirtą perkelti elementus tarp pagrindinio anotacijų sluoksnio ir antrinių anotacijos sluoksnių. Tai naudinga norint perkelti elementus, sukurtus pagrindiniame sluoksnyje į antrinį sluoksnį, kad galima būtų keisti elementų poziciją sluoksnių krūvoje.

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson

Savybė: prie Failų atsisiuntimo apdorojimo algoritmo pridėta POST parinktis

Leisti pasirinkti tarp GET ir POST užklausų, kai failai atsiunčiami naudojant Failų atsiuntimo apdorojimo įrankį.

Parinkus POST parametrą, į užklausą galima pridėti papildomų DATA.

Tai naudinga daugelyje situacijų, pavyzdžiui siunčiant ilgesnes užklausas į Overpass API naudojant POST, norint atsisiųsti OSM duomenis.

image35

Šią savybę finansavo 3Liz

Šią savybę sukūrė Étienne Trimaille

Savybė: pridėti nauji algoritmai „Parinkti pagal atstumą“ ir „Ištraukti pagal atstumą“

Pateikti nauji algoritmai, kurie leidžia naudotojams pažymėti ar ištraukti iš vieno sluoksnio geoobjektus, esančius atitinkamu atstumu nuo geoobjektų kitame sluoksnyje.

The distance checking is heavily optimized, using spatial indices to restrict the number of features retrieved, and also automatically handling off the check to the database server for layers using the PostGIS provider.

Atstumo parametras gali priklausyti ir nuo duomenų.

Šią savybę finansavo QTIBIA Engineering

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson

Savybė: taškų debesies parametras apdorojimui

Prie QGIS Apdorojimo karkaso pridėtas naujas taškų debesies parametras. Tai leidžia filtruoti taškų debesų sluoksnius žemėlapio sluoksnių parametruose. Taip atveriamos durys taškų debesų algoritmams ir pagerina taškų debesų palaikymą trečių šalių tiekėjams.

Šią savybę sukūrė Alexander Bruy

Savybė: išimtas GPS importavimo priedas

Paskutinis GPS įrankių funkcionalumas buvo perkeltas į tris naujus apdorojimo algoritmus, t.y.:

 • Keisti GPS duomenis

 • %kelti GPS duomenis į įrenginį

 • Atsisiųsti GPS duomenis iš įrenginio

Šito pasekoje, GPS importavimo priedas pasidarė nebereikalingas ir todėl buvo galutinai išimtas iš QGIS.

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson

Savybė: GPX geoobjektų tipo keitimo apdorojimo algoritmas

GPX geoobjekto tipo keitimo įrankis buvo perkeltas iš GPS įrankių į naują apdorojimo algoritmą, kuris naudoja GPSBabel įrankį GPX geoobjektų tipų keitimui (pvz. keičiant visus taškų geoobjektus į maršruto geoobjektą).

Jis sukurtas kaip pilnas pakaitalas funkcionalumui, kurį anksčiau teikdavo GPS įrankių priedas, bet su visais QGIS Apdorojimo karkaso pagerinimais.

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson

Savybė: pridėtas didėjantis laukas su modulio parinktimi

Šis algoritmas leidžia naudotojui pridėti stulpelį su sveiku skaičiumi, kuris didėja nuo START iki nurodytos ribos, su grupavimo galimybe, tęsiant reikšmes ties START, einančiu po grupės.

Yra ir parinktis, pavadinta „modulio skaitiklis“, kuri atstatys skaitiklį į pradinę reikšmę, kai pasiekta modulio reikšmė. Naudojant modulio reikšmę 0, ši parinktis bus išjungta.

Šią savybę sukūrė Loïc Bartoletti

Savybė: trukmės parametras

Į apdorojimo karkasą buvo pridėtas visiškai naujas trukmės parametras. Jis leidžia kurti nuo laiko priklausančius algoritmus.

Šią savybę sukūrė Mathieu Pellerin

Savybė: erdvinis laiko ST-DBSCAN spiečiaus algoritmas

QGIS 3.22 turi naują erdvinį laiko ST-DBSCAN spiečiaus algoritmą, kuris surenka taškinius geoobjektus pagal 2D tankiu paremtą spiečiaus skaičiavimą su triukšmo (ST-DBSCAN) algoritmu.

Daugiau informacijos rasite šiuose straipsniuose:

 • Ester, M., H. P. Kriegel, J. Sander ir X. Xu, „Tankiu paremtras algoritmas spiečių aptikimui didelėse erdvinėse duombazėse su triukšmu“. Rinkinyje: Tarptautinės žinių ištraukimo ir duomenų kasybos konferencijos eiga, Portlandas, OR, AAAI Press, pp. 226-231. 1996

 • Birant, Derya ir Alp Kut. „ST-DBSCAN: An algorithm for clustering spatial–temporal data.“ Data & Knowledge Engineering 60.1 (2007): 208-221.

 • Peca, I., Fuchs, G., Vrotsou, K., Andrienko, N. V., & Andrienko, G. L. (2012). Scalable Cluster Analysis of Spatial Events. In EuroVA@ EuroVis.

image36

Šią savybę sukūrė Mathieu Pellerin

Savybė: ne vidiniai apdorojimo tiekėjai perkelti į nepriklausomus priedus

Pagal diskusiją QEP 226, SAGA, GRASS ir OTB atskirti į atskirus priedus.

Taip turėtų būti išvengta problemų įkeliant Apdorojimo priedus tais atvejais, kai bet kuris iš šių tiekėjų yra sugedęs. Taipogi bus paprasčiau keisti juos į trečių šalių priedus ateityje.

SAGA ir GRASS priedai įjungti pagal nutylėjimą, todėl naudotojo sąsaja nesikeičia. OTB tiekėją, jei reikia, galima įjungti per Priedų tvarkyklę. Kaip bebūtų, visų šitų tiekėjų įjungimas ir išjungimas dabar vykdomas per Priedų tvarkyklę, kaip su bet kuriais kitais priedais.

Tai didžiąja dalimi vidinis pakeitimas, vienintelė matoma dalis yra ta, kad Priedų tvarkyklė naudojama SAGA, GRASS ir OTB tiekėjų įjungimui ir išjungimui.

Šią savybę sukūrė Alexander Bruy

Programos ir projekto parinktys

Savybė: eksportuoti visas klavišų kombinacijas į XML ar PDF

Istoriškai, kai klavišų kombinacijos būdavo eksportuojamos į XML failą, QGIS eksportuodavo tik naudotojų sukurtas kombinacijas. Tais atvejais, kai nėra savų kombinacijų, būdavo kuriamas tuščias failas.

Dabar pridėta nauja eksporto parinktis, leidžianti eksportuoti visas esamas klavišų kombinacijas į XML failą, arba kurti PDF išvestį su visomis apibrėžtomis QGIS klavišų kombinacijomis.

image37

Šią savybę sukūrė Alexander Bruy

Savybė: GPS Įrankių GPSbabel įrenginių konfigūracijos valdiklis perkeltas į globalius nustatymus

GPS babel konfigūracijos nustatymai buvo perkelti iš nustatymų puslapio nebeaktualiame GPS Įrankių priede į naują pagrindinių nustatymų dialogo puslapį.

image38

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson

Savybė: numatytoji kelių struktūra naujuose projektuose

QGIS Desktop istoriškai palaikė galimybę nurodyti projekto savybėse, ar konkretus projektas naudoja absoliučius, ar santykinius kelius. Numatytoji šio nustatymo parinktis visada buvo naudoti santykinius kelius.

Dabar pridėtas naujas nustatymas, leidžiantis nurodyti numatytąją kelių saugojimo parinktį naujiems projektams. Tai daroma tokiu pačiu būdu, kaip ir konfigūracija, ar projekto formatas turi būti qgz ar qgs. Tai saugoma globaliuose nustatymuose ir taikoma konkretaus naudotojo profiliui.

Šią savybę sukūrė mhugent

Savybė: maksimalaus podėlio dydžio valdymas QGIS nustatymuose

Faile qgis_global_settings.ini galima nurodyti maksimalų piešinių podėlio dydį baitais.

Podėlis naudojamas sluoksnio piešinių simboogijos podėliavimui. Jei spausdinimo kompozicijoje naudojami aukštos rezoliucijos piešiniai, ši reikšmė turi būti atitinkamai padidinta.

Numatytoji reikšmė yra 100mb.

Šią savybę finansavo 3Liz

Šią savybę sukūrė David Marteau

Naršyklė

Savybė: pagerintas naršyklės failų trynimo veiksmas

The delete action used from the QGIS browser has been improved in various ways, including:

 • Veiksmas taikomas visiems failų tipams

 • Dabar palaikomas kelių failų trynimas pažymėjus kelis failus, prieš tai parodomas patvirtinimo klausimas

 • Prieš trinant failus patikrinama, ar dabartiniame projekte nėra naudojamas nei vienas iš trinamų failų. Jei naudojamas, parodomas pranešimas, klausiantis naudotojų, ar nori nutraukti trynimą, išimti sluoksnius, ar ištrinti failą, bet palikti sluoksnius.

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson

Savybė: Jungčių API rezultatų valdiklis

Vykdant lentelių valdymo funkcionalumo perkėlimą iš DB Tvarkyklės į QGIS Naršyklę, kaip aprašyta QEP 205, sukurtas naujas SQL dialogas, pasiekiamas iš naršyklės skydelio, kuris teikia galimybę vykdyti užklausas ir SQL sakinius šiems elementams:

 • DB jungtims

 • Schemos elementams

 • Lentelių elementams

Įgyvendinimas taipogi suteikia šį sudėtingesnį funkcionalumą:

 • Kelių gijų įgyvendinimą tiek API žetonų gavimui, tiek rezultatų eilučių traukimui neblokuojant GUI veiksmų

 • Pilnai pertraukiama API

 • Palaiko progresyvų geoobjektų įkėlimą rezultatų vaizde (fetchMore API)

image39

Šią savybę sukūrė Alessandro Pasotti

Duomenų tiekėjai

Savybė: MSSQL tiekėjo transakcijos

MSSQL duomenų tiekėjas dabar palaiko transakcijas.

Pakeitimai neturi įtakos naudotojo sąsajai, nes naudotojai gali įjungti redagavimo transakcijas kaip kitiems tiekėjams. Tai daroma Projekto savybių Duomenų šaltinių kortelėje įjungus parinktį „Automatiškai sukurti transakcijų grupes, kai galima“.

Pagal nutylėjimą MSSQL transakcijos blokuoja kitų klientų prieigą prie tų pačių duomenų. Pavyzdžiui jei vienas klientas pradeda transakciją ir prideda ar pakeičia geoobjektą lentelėje, kiti klientai negalės perskaityti jokių duomenų iš lentelės, kol ši transakcija nebus pabaigta.

Yra duomenų bazės lygio konfigūracijos parinktis READ_COMMITTED_SNAPSHOT, kuri pagal nutylėjimą būna OFF.

Įjungus šią parinktį elgsena bus panaši į kitų panašių RDBMS sistemų, tokių kaip PostgreSQL, t.y. transakcijos neblokuos ir leis duombazei turėti kelias tų pačių duomenų versijas. Tai duomenų bazės lygio parinktis, kurią konfigūruoja administratorius ir QGIS jos negali uždėti automatiškai, prisijungiant prie duomenų bazės. Bet ją galima įjungti tokia užklausa:

ALTER DATABASE my_db SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON

Dauguma atveju, kai reikia transakcijų, šios parinkties įjungimas rekomenduojamas, kad būtų išvengta QGIS ar kitų klientų užšaldymo.

Šią savybę finansavo ms.GIS

Šią savybę sukūrė Lutra Consulting (Martin Dobias)

Savybė: rodyti sistemines ir vidines lenteles posluoksnių parinkime

Posluoksnių parinkimo dialoge pridėta varnelė, nurodanti ar reikia rodyti sistemines ir vidines lenteles. Pagal nutylėjimą ši parinktis bus išjungta, bet gali būti naudinga ją įjungti, kai naudotojams dėl kažkokių priežasčių reikia įkelti sisteminę lentelę į QGIS peržiūrai ar naudojimui.

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson

Savybė: automatiškai skaityti ir keisti metaduomenis iš ESRI Asmeninių Geoduombazių

Anksčiau tai buvo palaikoma Failų Geoduombazėse ir shp.xml metaduomenims, o dabar tai palaikoma ir ESRI asmeninėms geoduombazėms (.mdb failams)

Reikalauja GDAL 3.4+

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson

Savybė: bendras duomenų elementų tiekėjas visiems failais paremtiems duomenų šaltiniams

Šis tiekėjas naudoja QgsProviderRegistry::querySublayers API automatiniam naršyklės duomenų elementų kūrimui visiems failais paremtiems šaltiniams, nepriklausomai nuo to, koks yra tiekėjas, ar tai mdal, gdal, ogr, pdal ar ept.

Tai leidžia jungti šaltinius, kurie gali būti valdomi skirtingų tiekėjų, į vieną elementų rinkinį naršyklėje, kuris gali būti išplėstas visų elementų rodymui. Daugumai failų tipų, tokių kaip GeoPDF ar KML/KMZ, įprasta turėti rastro ir vektorinius sluoksnius arba .nc failams, kurie gali būti prieinami kaip tinklelis arba rastras, priklausomai nuo duomenų tiekėjo.

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson

QGIS Serveris

Savybė: Keli Metaduomenų Url

QGIS Serveris istoriškai palaikė vieną metaduomenų URL, o dabar galima bus turėti kelis metaduomenų prieigos taškus, kurie bus nurodomi paslaugos apibrėžime.

image40

Šią savybę finansavo Ifremer

Šią savybę sukūrė Étienne Trimaille

Savybė: prie QGIS Serverio CLI įrankių pridėta versija

Dažna praktika turėti argumentus, tokius kaip -v ir --version, kai įrankiai prieinami iš komandinės eilutės (CLI). Taigi šiems įrankiams pridėtas naujas argumentas --version ir jos sinonimas -v, kurie grąžina QGIS versijos informaciją:

 • qgis_process

 • qgis_mapserv.fcgi

 • qgis_mapserver

Šią savybę finansavo 3Liz

Šią savybę sukūrė Étienne Trimaille

Programavimas

Savybė: vektorinių kaladėlių kūrimą galima naudoti scenarijuose

Pridėtas papildomas QgsVectorTileWriter metodas writeSingleTile, leidžiantis kurti vieną vektorinį kaladėlę atminties buferyje. Tai leidžia kurti vektorines kaladėles PyQgis ir QGIS Server.

Šią savybę sukūrė David Marteau

Savybė: kurti ir rašyti vektorines kaladėles naudojant CRS, kitokį nei EPSG:3857

QGIS API buvo praplėstas, leidžiant kurti ir rašyti vektorines kaladėles kitomis CRS nei EPSG:3857.

Pastebėtina, kad pagal Mapbox Vektorinių Kaladėlių specifikaciją, Vektorinė kaladėlė reprezentuoja duomenis kvadratinėje projekcijos erdvėje. Vektorinėje kaladėlėje turi būti informacija apie jos apimtį ir projekciją. Failo formatas numato, kad atkoduojanti pusė žino Vektorinės kaladėlės apimtis ir projekciją iki jos atkodavimo.

Šią savybę finansavo Ifremer

Šią savybę sukūrė rldhont

Savybė: QgsFeatureRequest filtras DistanceWithin

Prie QgsFeatureRequest pridėta parinktis prašyti geoobjektų, esančių nurodytu atstumu nuo atskaitos geometrijos

Tai įmanoma dėl naujo Qgis::SpatialFilterType, kuris pridėtas nurodyti, ar užklausa nenaudoja jokio erdvinio filtro, naudoja BoundingBox filtrą (per setFilterRect), ar naują filtrą DistanceWithin.

Pavyzdžiui žemiau pateikta užklausa ištrauks visus geoobjektus, esančius 50 žemėlapio vienetų nuo pateiktos linijų sekos:

QgsFeatureRequest().setDistanceWithin(QgsGeometry.fromWkt('LineString(0 0, 10 0, 12 1)'), 50)

Filtrų atstumai traktuojami kaip aprėpties stačiakampių filtrai, taigi jie nepriklausomi nuo bet kokių atributų/id filtrų (tokių kaip geoobjektų ir ar išraiškų).

Tiekėjų geoobjektų iteratoriai gali deleguoti atstumo skaičiavimą duomenų bazei. Pavyzdžiui PostgreSQL duomenų tiekėjas gali naudoti ST_DWidthin užklausą, kad būtų optimaliai naudojamas indeksas.

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson

Savybė: API iškrentančio sąrašo reikšmėms

Pridėtas API, leidžiantis tekstinį parametrą apdorojimo GUI įrankiuose rodyti kaip iškrentantį sąrašą su iš anksto nurodytomis parinktimis.

Kai kuriais atvejais norima, kad galima būtų parinkti tik „teisingas“ reikšmes, bet jos gali kisti priklausomai nuo situacijos.

Pavyzdžiui „spausdintuvo pavadinimo“ parametras, kur naudotojai gali pasirinkti sistemoje įdiegtus spausdintuvus iš sąrašo. Skirtingose sistemose spausdintuvų pavadinimai bus skirtingi, todėl paprastas enum parametras netiks.

Tai palaikoma nustatant „value_hints“ parinktį valdiklio metaduomenyse, kaip rodoma žemiau.

Nors tai teikia mechanizmą, leidžianti naudotojams pasirinkti tik teisingas tekstines reikšmes paleidžiant apdorojimo algoritmą per GUI, ji neriboja reikšmių, kurias priima PyQGIS kodas, kai algoritmas paleidžiamas kitokiomis priemonėmis, kurios nenaudoja naudotojo sąsajos. Algoritmai turėtų grakščiai apdoroti ir kitokias reikšmes.

param = QgsProcessingParameterString( 'PRINTER_NAME', 'Printer name')
# show only printers which are available on the current system as options
# for the string input.
param.setMetadata( {'widget_wrapper': { 'value_hints': ['Inkjet printer', 'Laser printer'] } })

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson

Savybė: QgsExifTools klasė palaiko žymų reikšmių ištraukimą

QgsExifTools klasė dabar gali gauti individualias exif žymas iš piešinių naudojant readTag funkciją.

Pvz.: QgsExifTools.readTag('/my/photo/0997.JPG'), 'Exif.Image.DateTime')

Žinomos egix žymos rodančios laiko reikšmes automatiškai konvertuojamos į Q{Date,Time,DateTime} objektus. Taip dirbti su šiomis žymomis daug paprasčiau ir gerai integruojasi su kitomis QGIS API dalimis.

Šią savybę sukūrė Mathieu Pellerin

Svarbūs pataisymai

Even Rouault klaidų pataisymai

Rikto pavadinimas

URL issues.qgis.org (jei pranešta)

URL Commit (Github)

3.16 backport commit (GitHub)

Pastaba

WFS / GML nagrinėjimo problema, bet QGIS įkelia GML kaip failą be problemų?

#45017

Ne riktas

POST užklausa laiko žymos modifikavimui neatsižvelgia į apibrėžtą formatą

#44990

Netaisysim / ne riktas

Įspėjimo pranešimas „Negalima sukurti laikino SpatiaLite podėlio“ pridedant daug WFS-sluoksnių

#44971

Dublis

QGIS sukuria netinkamą WFS GetFeature užklausos filtrą

#43957

PR #45043

PR #45053

WFS sluoksnis nebraižomas, kai paprašyta CRS neatitinka projekto CRS ir nustatyta parinktis „Traukti tik geoobjektus, persidengiančius rodymo apimtį“

#44054

PR #45044

PR #45047

Pridėjus WFS sluoksnį su filtru neegzistuojančiam atributui reiškia neveikiantį sluoksnį

#43950

PR #45045

PR #45052

Naujas Shapefile sluoksnis tyliai perrašo esamus failus

#44299

PR #45207

PR #45240

QGIS linux lūžta atidarant daug geopackage vienu metu

#43620

PR #45211

Ne

QgsPointCloudLayerRenderer lūžimas uždarant kol dar vyksta braižymas

#44144

PR #45227

PR #45241

Geoapdorojimo įrankiai priverčia libgeos mesti SIGBUS

#45226

geos PR 481

N/A

QGIS lūžta po WMS įkėlimo per skriptą ir mastelio pakeitimo

#44095

PR #45254

Ne

Labiau naudojimo problema

Netikėtai didelis skaičius GeoPackage

#45178

Ne riktas

Atributai - Mygtukas atnaujinti viską - Sukuria netinkamus laukus - GeoJSON faile

#45139

GDAL PR 4552

N/A

WFS jungties tvarkyklė: GetCapabilities dokumento URL naudojama nevienodai

#45242

PR #45267

PR #45273

QGIS lūžta, jei tinklo jungtis prarandama ir rastro sluoksnis įkeltas

#45293

GDAL PR 4560

N/A

Šiuos riktų taisymus finansavo QGIS.ORG (per donorus ir palaikančius rėmėjus)

Riktai, ištaisyti Even Rouault

Alessandro Pasotti riktų pataisymai

Rikto pavadinimas

URL issues.qgis.org (jei pranešta)

URL Commit (Github)

3.16 backport commit (GitHub)

Pastaba

Duomenų šaltinių tvarkyklė - ArcGIS REST Server - dialogas/langas užsidaro pridedant sluoksnį

#45050

PR #45059

nėra

„Rodyti nėraduomenų reikšmę kaip“ parinktis nerodoma rastro sluoksnio savybėse.

#44949

PR #45063

Ne kritinis

Rastro sluoksnis nebraižomas po duomenų šaltinio pakeitimo, kai tai daroma kartu su kai kuriais išdėstymo elementais

#44929

PR #45074

PR #45083

Atnaujinti pažymėto geoobjekto id prieš skleidžiant featuresDeleted

#44921

PR #45078

Ne kritinis

sample() ir identify() iš QgsRasterDataProvider ne visada teikia tą pačią reikšmę

#44902

PR #45086

PR #45145

Neteisingai veikia objektų su kelių eilučių tekstu kopijavimas į kitą projektą

#44989

PR #45129

Ne kritinis

projektuojant etiketės koordinates kelių taškų geometrijoms nulaužia QGIS

#45148

PR #45150

Ne

Kopijuoti/įkelti stiliaus kategoriją „formoje“ trūksta kelių nustatymų

#45146

Galbūt netaisyti, tikrinama su m-kuhn ir 3nids

Pridėjus naują tašką į atminties kelių taškų sluoksnį užmušamas QGIS

#45152

PR #45157

Atributai - Mygtukas atnaujinti viską - Sukuria netinkamus laukus - GeoJSON faile

#45139

PR #45174

Ne

WMS tėvinis sluoksnis pridėtas per QGIS naršyklę nenaudoja numatytojo stiliaus

#45192

PR #45209

Ne

„Rodyti nėraduomenų kaip“ valdiklis neatnaujinamas automatiškai sluoksnio stiliaus skydelyje

#45132

PR #45264

nėra

PostGIS klaida keičiant atributus (lauko reikšmę ir geometriją): paruoštas sakinys „updatefeature“ jau yra

#45100

PR #45266

eilėje

Išdėstymo tvarkyklės atributų lentelės šrifto stiliaus permušimas nerodo visų laukų

#45098

PR #45269

eilėje

QGIS Serverio WFS sluoksnis nebraižomas dėl problemų su koordinačių ašių rikiuote

#45216

PR #45270

Ne kritinis

Nebraižoma su identiteto transformacijos rastru sukurtu su rasterio

#45324

Patikrinta, tikriausiai ne riktas

DB Tvarkyklės SQL užklausa vykdoma du kartus

#45318

PR #45351

eilėje

virtualiame sluoksnyje negalima naudoti sluoksnių, kurių pavadinimas prasideda skaičiumi

#45347

PR #45354

eilėje

Nulinėje kategorijoje geoobjektų skaičių rodyti kaip null

#45280

PR #45361

eilėje

Kopijuojant lentelę pertempimu Naršyklėje (2) neteisingai nukopijuojama lentelės struktūra

#45286

PR #45375

Ne

Neteisingas histogramos braižymas, kai rastro duomenų tipas yra baitas

#45379

PR #45400

eilėje

Nestandartinis šablono naudojimas su QgsServerOgcApiHandler

#45439

PR #45450

eilėje

QGIS Serveris - WMS užklausa GetPrint nepavyksta su ATLAS_PK

#30817

PR #45521

eilėje

projectsInDatabase raktas nesaugomas xml’e PostGIS jungtims

#45508

PR #45523

eilėje

Keičiant atributų lentelės reikšmes Formos režime nepadaro įrašymo mygtuko aktyviu

#45527

PR #45532

eilėje

Su DBManager nepavyksta sukurti spatialite trigerio

#45420

PR #45553

Ne

Šiuos riktų taisymus finansavo QGIS.ORG (per donorus ir palaikančius rėmėjus)

Riktai pataisyti Alessandro Pasotti

Peter Petrik riktų pataisymai

Rikto pavadinimas

URL issues.qgis.org (jei pranešta)

URL Commit (Github)

3.16 backport commit (GitHub)

Pastaba

QGIS 3.20 Mac lūžta išsiuntus kai kuriuos Qt signalus

#44182

QGIS-Mac-Packager Commit bf925f311

nėra

Negalima peržiūrėti LAS failų, įrašytų su WGS84 (EPSG:4326) koordinatėmis

#44755

dublis #41765

macOS: Simbolis nerastas: __cg_jpeg_resync_to_restart perprojektuojant rastro sluoksnį su GDAL warp macOS

#40164

ne

ne

Daugiau ne problema su (qgis-deps-0.9)

Data Source Manager incorrectly identifies PostGIS raster extent on macOS

#43042

PR #45322

eilėje

piktogramos nesimato sluoksnių pastabose

#44425

PR #45332

nėra

negalima atverti jokio ascii FLO-2D failo Tinklelio sluoksnyje

nepranešta

PR #45349

nėra

kodavimo problema naudojant GRASS apdorojimo įrankį macOS

#41870

PR #45399

Nekritiniai - yra apėjimai

Matplotlib QT importai neveikia MacOS

#45398

aiškinamasi

Šiuos riktų taisymus finansavo QGIS.ORG (per donorus ir palaikančius rėmėjus)

Riktai pataisyti Lutra Consulting (Peter Petrik)

Sandro Santilli riktų pataisymai

Rikto pavadinimas

URL issues.qgis.org (jei pranešta)

URL Commit (Github)

3.16 backport commit (GitHub)

Pastaba

Padaryti QgsGeos::prepareGeometry ir QgsGeos::cacheGeos idempotentiniais

nepranešta

PR #45147

Pridėti metodą distanceWithin į virtualią klasę QgsGeometryEngine

nepranešta

PR #45057

Leisti kviesti testdata_pg.sh iš bet kokio aplanko

nepranešta

PR #45378

Padaryti TestPyQgsPostgresProvider.testGeneratedColumns idempotentiniu

nepranešta

PR #45415

Pagerinti PostgreSQL test DB sukūrimo dokumentaciją ir skriptą

nepranešta

PR #45413

Pridėti GEOS DistanceWithin API

GEOS Ticket #1124

GEOS commit #ba10ba4508a

GEOS Issue #472

Padaryti Postgres tiekėjo testą idempotentiniu

#45417

PR #45418

Kai galima, naudoti GEOSDistanceWithin

nepranešta

PR #45340

Sumažinti GEOS geometrijų keitimus ir paruošimus

nepranešta

PR #45195

Daugiau heuristikos nustatant, ar iteruoti per paskirties šaltinį

nepranešta

PR #45339

Šiuos riktų taisymus finansavo QGIS.ORG (per donorus ir palaikančius rėmėjus)

Riktai pataisyti Sandro Santilli

Loïc Bartoletti riktų pataisymai

Rikto pavadinimas

URL issues.qgis.org (jei pranešta)

URL Commit (Github)

3.16 backport commit (GitHub)

Pastaba

Daugiau const geometrijoje

Nepranešta / greitaveika

PR #45217

QgsFeature::setId pagerinti dokumentaciją įspėjimu

#44898

PR #45189

PR #45229

Geometrijos tikrinimas: Padidinti GeoobjektoID

#44250

PR #45191

PR #45229

VertexTool. Fixes move vertex on Z layer if CRS are differents (with Vincent Cloarec)

Nepranešta

PR #45020

Not backported. Introduce new methods.

Fix Z/M dimension URI via DB Manager.

#34894

PR #45223

PR #45304

[FIX] GeometryValidator init curve support

Nepranešta

PR #45272

Compile fails, ‚None‘ is not a member of ‚QgsField::ConfigurationFlags‘

#44681

Netaisysim / ne riktas

Union fails when using a point and a polygon layer

#44801

Skirtumas tarp GEOS 3.8 ir 3.9

Rings order in MultiPolygon WKT string may leave overlapping parts when deleting holes (native:deleteholes)

#44424

Wontfix for now. We can use Geos to fix the issue, but will remove Z/M and segmentize arc.

Šiuos riktų taisymus finansavo QGIS.ORG (per donorus ir palaikančius rėmėjus)

Riktai ištaisyti Loïc Bartoletti

Denis Rouzaud ištaisyti riktai

Rikto pavadinimas

URL issues.qgis.org (jei pranešta)

URL Commit (Github)

3.16 backport commit (GitHub)

Pastaba

Regression: trying to run the multipart to singleparts algorithm throws a python error

#45331

PR #45348

Šiuos riktų taisymus finansavo QGIS.ORG (per donorus ir palaikančius rėmėjus)

Riktai ištaisyti Denis Rouzaud

Julien Cabieces ištaisyti riktai

Rikto pavadinimas

URL issues.qgis.org (jei pranešta)

URL Commit (Github)

3.16 backport commit (GitHub)

Pastaba

Styles in database not working for postgres provider and non-geometric layers

#44749

PR #45075

PR #45102

„Layer notes“ icon is not displayed when copy-pasting a style

#44692

PR #45302

nereikia

Neaiškios JSON klaidos

#42832

Nepavyksta pakartoti

Attribute table: missing features when copying/pasting from scratch layer

#42798

Nepakartojama (uždaryta)

Form view shows wrong image attachments when scrolling through features

#42705

Already fixed

Build Virtual Raster tool creates an additional layer when selecting and reordering layers

#44270

PR #45092

PR #45102

Attachment widget options are reset when you reopen the field widget properties

#45089

Dublis

Cleared feature attributes not acting like they have been cleared, and preventing saving of layer

#39146

PR #45176

PR #45292

[Postgres] default value displayed instead of NULL

#45198

PR #45199

PR #45291

a feature copy/paste sets a NULL field to its „default value“ in a geopackage

#44544

Question: Do we evaluate default value on NULL field when copy-pasting feature ?

QGIS expression builder can not resolve PostgreSQL text arrays correctly

#45290

PR #45321

Šiuos riktų taisymus finansavo QGIS.ORG (per donorus ir palaikančius rėmėjus)

Riktai ištaisyti Julien Cabieces

Nyall Dawson ištaisyti riktai

Rikto pavadinimas

URL issues.qgis.org (jei pranešta)

URL Commit (Github)

3.16 backport commit (GitHub)

Pastaba

Don’t reset mesh layer styling when changing data source for layer

#45391

PR #45392

N/A

Fix crash when rendering clipped features and clipped shape results

#45190

Commit 6a4cdb36

PR #45422

Fix crash when using map label tools with projects containing vector tile layers

#44486

PR #45311

PR #45390

Fix symbol sizes in Meters at Scale cannot be negative

#45298

Commit 360351a

Not suitable for backport

Fix overwriting default style of geopackage layers

#42811

Commit eef6939b96

PR #45107

Fix hang when rendering lines with dash patterns with all 0 values

#41994

Commit f4e2e900

PR #45107

Update default toolbar locations

nepranešta

Commit 77be95feac

N/A

Don’t overwrite existing data defined property expressions when an interactive map tool is used to move/rotate/edit labels

PR #45279

Commit b30c17f0

N/A

Fix crash on exit with CAD dock open

nepranešta

Commit 1fb21f69f

N/A

Fix rule based symbology doesn’t work for columns with ‚-‘ in name

#44379

Commit 51fa9840

Commit 797367dde

Avoid hangs when drawing symbol icons using inappropriate sizes in map units

#41149

PR #45233

Not suitable for backport

Fix inappropriate display of z/m values in cad dock when non-z/m layer is selected

nepranešta

Commit 55a76d1d

N/A

Implement more responsive cancelation of map render for maps using complex effects

#41149

PR #45212

Not suitable for backport

Allow CAD dock to be used for geographic CRS, but only allow the x/y/z/m constraints to be set

nepranešta

PR #45185

Not suitable for backport

Fix crash when opening symbology properties of a layer set to embedded renderer which is not compatible with embedded renderers

#45159

PR #45193

N/A

Fix QgsMapToolCapture coordinates when associated with a non-vector layer where the layer CRS != canvas CRS

nepranešta

PR #45183

N/A

Fix geometry generator rendering outside of vector layers

#39159

PR #45165

Not suitable for backport

Fix color customisation is lost when configuring renderers using geometry generators

#38377

PR #45166

Not suitable for backport

Fix rendering of interpolated line symbol layer outside of vector layers

#45028

PR #45164

N/A

Fix QgsGeometry.fromPolygonXY docs

#45099

Commit 3d599fe4

N/A

Fix digitizing features using CAD dock when layer CRS != canvas CRS

nepranešta

PR #45108

N/A

Fix offset background when drawing rotated text

#44907

PR #45425

laukiama

Correctly escape complex source strings in processing history log

#45403

PR #45426

laukiama

Fix handling of ADF files in browser

nepranešta

PR #45393

Not suitable for backport

Šiuos riktų taisymus finansavo QGIS.ORG (per donorus ir palaikančius rėmėjus)

Riktai ištaisyti Nyall Dawson