QGIS 3.2 pakeitimai

image1

Laidos data: 2018-06-22

Geriausia visų laikų QGIS laida! Su QGIS 3.2 ateina didžiulis skaičius naujų pakeitimų - apie svarbiausius iš kurių parašysime čia. Kaip visada, pes primename, kad QGIS yra atviro kodo projektas, jei galite, apsvarstykite galimybę mus paremti per paramą, palaikančią narystę ar įnašus į kodo dokumentavimą, svetainę ir pan.

Ačiū

Mes norėtume padėkoti vystytojams, dokumentacijos rašytojams, testuotojams ir visiems kitiems, kurie savanoriškai skyrė laiką ir pastangas (arba skyrė lėšų, kad tai būtų padaryta). QGIS bendruomenė tikisi, kad jums patiks ši laida! Jei norite skirti laiko, pinigų ar kitaip prisidėti prie to, kad QGIS būtų dar puikesnis, prašome užsukti į qgis.org ir padėti!

QGIS palaiko rėmėjai ir palaikantys nariai. Dabartinių rėmėjų, daugiau ar mažiau prisidėjusių finansiškai prie projekto, sąrašą rasite rėmėjų sąraše. Jei norėtumėte tapti oficialiu palaikymo nariu, prašome apsilankyti mūsų rėmėjų puslapyje, kur rasite daugiau informacijos. QGIS palaikymas leidžia mums finansuoti kas šešis mėnesinius vykstančius vystytojų susitikimus, palaikyti projekto infrastruktūrą ir finansuoti klaidų taisymo pastangas. Pilną palaikymo narių sąrašą rasite žemiau - mūsų pačios didžiausios padėkos visiems mūsų rėmėjams!

QGIS yra atvira programinė įranga ir jums jokiu būdu neprivalu mokėti norint ją naudoti. Priešingai, mes norime skatinti kiek galima daugiau žmonių naudoti ją nepriklausomai nuo jūsų finansinio ar visuomeninio statuso - mes tikime, kad duodant žmonėms įrankius, teikiančius galimybę daryti erdvinius sprendimus, galima sukurti geresnę visos žmonijos visuomenę.

QGIS 3.2 versijos rėmėjai

Ypatinga padėka mūsų palaikantiems nariams ir rėmėjams už pagalbą kuriant šią laidą!

Bendra

Savybė: naujas suspaustas projekto failo formatas .qgz dabar yra numatytasis formatas

3.0 versijoje QGZ buvo pridėtas kaip pasirinktinis formatas. Šį formatą padarius numatytuoju palengvės kelias pereinant prie talpos, galinčios įtraukti resursus, tokius kaip SVG, vietinę duomenų kopiją GPKG, spalvų rampas, priedus ir scenarijus.

image29

Šią savybę sukūrė OSLANDIA - Paul Blottiere

Savybė: lauko reikšmių filtravimas Užklausų kūrime

Kuriant naują išraiškų filtrą užklausų kūrime, dabar galite filtruoti laiko reikšmes peržiūrėjimo skydelyje

image30

Šią savybę sukūrė Salvatore Larosa

Savybė: PILNO ekrano žemėlapis spaudžiant Ctrl+Shift+Tab

Greta Ctrl+Tab dabar galite spausti Ctrl+Shift+Tab, kuris jums parodys žemėlapį ir TIK žemėlapį, jokių įrankinių ar mygtukų (net be lango pavadinimo, kartu su F11). Puikiai tinka Pilno ekrano žemėlapio projektavimui per projektorių dideliuose ekranuose. Galite keisti mastelį ir stumdyti! (Paremta Mathieu Pellerin darbu)

image31

Šią savybę sukūrė Richard Duivenvoorde

Žemėlapio įrankiai

Savybė: žemėlapio paprastinimo įrankis dabar taip pat gali ir glotninti geoobjektus

Žemėlapio geoobjektų paprastinimo įrankis pervadintas į „Paprastinti/glotninti geoobjektus“ ir dabar palaiko interaktyvų geoobjektų glotninimą.

image2

Šią savybę finansavo North Road

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: identifikavimo įrankis su papildomomis parinktimis

Nauji patobulinimai dabar leidžia naudoti panašius įrankius į pažymėjimo, norint identifikuoti kelis geoobjektus.

Šią savybę finansavo Leicestershire County Council and East Hampshire District Council

Šią savybę sukūrė Martin Dobias and Viktor Sklencar

Savybė: taipogi įrašyti ir išplėstų/suskleistų narių būseną žemėlapio temose

Kiekviena žemėlapio tema taip pat įrašo kurie sluoksniai, grupės ir legendos elementai yra išplėsti, kad parinkus žemėlapio temą būtų atstatytos išplėstos/suskleistos būsenos.

image3

Šią savybę finansavo Arpa Piemonte (Dipartimento Tematico Geologia e Dissesto) within ERIKUS project

Šią savybę sukūrė Martin Dobias (Lutra Consulting) ir Faunalia

Savybė: automatinis „priartinti prie pažymėjimo“ režimas naujo žemėlapio peržiūrai

Naujo žemėlapio peržiūra gali būti sukonfigūruota taip, kad automatiškai priartintų dabartinį pažymėjimą. Gali būti kombinuojama su skirtingomis žemėlapio temomis kaip šiame pavyzdyje.

image4

Šią savybę finansavo Technology One

Šią savybę sukūrė Nathan Woodrow

Savybė: paprastinimo metodo pasirinkimas žemėlapio paprastinimo įrankyje

Tai leidžia naudoti skirtingas paprastinimo technikas interaktyviame žemėlapio paprastinimo įrankyje, įskaitant ir kartografiškai malonesnį „Visvalingam“ paprastinimo algoritmą.

image5

Šią savybę finansavo North Road

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: kerteziniai plotai/ilgiai/perimetrai identifikavimo rezultatuose

QGIS 3.2 identifikavimo rezultatų skydelyje dabar rodome ir elipsoidinius, ir kartezinius plotus, ilgius ir perimetrus atskirai. Matant du skirtingus matavimus leidžia naudotojams geriau suprasti galimas problemas ploto ir atstumo skaičiavimuose, kylančias dėl neteisingo projekcijos ar elipsoido pasirinkimo.

image7

Šią savybę finansavo North Road

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Išraiškos

Savybė: naujos išraiškų funkcijos

 • color_grayscale_average()

 • color_mix_rgb()

 • flip_coordinates()

 • wedge_buffer()

 • tapered_buffer()

 • buffer_by_m()

Nauji kintamieji:

 • @project_home

 • @project_author

 • @project_abstract

 • @project_creation_date

 • @project_identifier

 • @project_keywords

Šią savybę sukūrė Mathieu Pellerin, Nyall Dawson

Savybė: labiau padedantis išraiškų kūrėjas

Išraiškų kūrėjas dabar leidžia lengviau kurti išraiškas su QGIS!

 • Kūrėjas dabar rodo nuo duomenų priklausančių reikšmių aprašymą, įskaitant ir reikšmių galimą intervalą iš išraiškos

 • Ctrl+paspaudus funkcijos pavadinimą bus automatiškai atidaryta dabartinės išraiškos pagalba

 • Dabar rodo išraiškų dalių indikatorių su klaidomis

 • Rodo pilną klaidų pranešimų sąrašą, gautą nagrinėjant išraišką

image8

Šią savybę finansavo Technology One

Šią savybę sukūrė Nathan Woodrow

Naudotojo sąsaja

Savybė: sluoksnių skydelis: filtruotų žemėlapių sluoksnių indikatoriai

Pagrindinio lango sluoksnių medžio rodinys (Turinys) dabar turi indikatorius, rodančius, kad vektoriniam sluoksniui pritaikytas filtras. Taip naudotojams paprasčiau suprasti, kad jie mato tik duomenų poaibį. Paspaudus indikatorių paleidžiamas užklausos kūrėjas.

Pridėtas mini-karkasas papildomų piktogramų rodymui sluoksnių medyje, greta sluoksnių ir grupių pavadinimų. Pelės užvedimo tekstas gali būti susietas su indikatoriais, kad suteiktų papildomą indikatorių kontekstą. Papildomai, signalas siunčiamas naudotojui paspaudus indikatorius ir gali būti nustatomi savo veiksmai. Mintis yra ateityje naudoti indikatorius subtiliam pranešimui apie skirtingą informaciją, pavyzdžiui:

 • žemėlapio sluoksnis su netinkamomis geometrijomis

 • žemėlapio sluoksnis su su momentinio perprojektavimo klaidomis

 • žemėlapio sluoksnis turi trūkstamą duomenų šaltinį

 • žemėlapio sluoksnis su netinkama CRS

image9

Šią savybę finansavo Arpa Piemonte (Dipartimento Tematico Geologia e Dissesto) within ERIKUS project

Šią savybę sukūrė Martin Dobias (Lutra Consulting) ir Faunalia

Savybė: galimybė keisti atradėjo filtrų priešdėlius

Atradėjo filtrų priešdėlius dabar galima keisti parinkčių dialogo kortelėje „Atradėjas“

image10

Šią savybę finansavo QGIS User Group Switzerland

Šią savybę sukūrė Denis Rouzaud, OPENGIS.ch

Savybė: atvėrimas vektoriaus ir rastro, saugomo HTTP(S), FTP ar debesų paslaugose

3.2 duomenų šaltinių tvarkyklės vektorinės ir rastro kortelės gavo galimybę supaprastinti vektorių ir rastro duomenų aibių atidarymą iš HTTP(S), FTP ir debesų paslaugų. Yra bazinė HTTP(S) autentikacijos palaikymas.

image11

Šią savybę sukūrė Mathieu Pellerin

Savybė: klavišų kombinacijos skydelių perjungimui

Ctrl+{nr} klavišų kombinacija

Šią savybę finansavo Technology One

Šią savybę sukūrė Nathan Woodrow

Savybė: žymelių paieška

Leidžia ieškoti erdvinių žymelių. Du kartus paspaudus ant paieškos rezultatų, žymelės vieta bus priartinta.

Trumpas video: https://www.youtube.com/watch?v=ymW4TU8QWy4

Naujo filtro pradžioje rašomas priešdėlis „b“ ir tr(„Spatial bookmarks“) kaip rodomas pavadinimas.

Šią savybę sukūrė Klavs Pihlkjær

Savybė: projekto uždarymo ir atšaukimo veiksmai

Į „Projektų“ meniu pridėti du nauji veiksmai

 • „Uždaryti“: uždaro aktyvų projektą, grąžinant QGIS lango „Paskutiniai projektai“ sąrašą.

 • „Atstatyti“: atstato aktyvų projektą į paskutinę įrašytą būseną, išmetant visus neįrašytus pakeitimus

image13

Šią savybę sukūrė Nathan Woodrow, Nyall Dawson

Savybė: neįrašytų pakeitimų indikatorius pavadinimo juostoje

QGIS 3.2 veikia standartiniu naudotojo sąsajos būdu - tai, kad projekte yra nepakeistų pakeitimų, indikuoja pridedant priešdėlį „*“ prie projekto pavadinimo programos pavadinimo juostoje. Taip daug paprasčiau pamatyti, ar projekte yra neįrašytų pakeitimų!

Šią savybę finansavo North Road

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: konfigūruojamas žemėlapių patarimų rodymo uždelsimas

Šią savybę sukūrė jdugge

Savybė: perkelti sluoksnį ar grupę į sluoksnių skydelio viršų

Perkelia pažymėtą sluoksnį(-ius) ar grupę(-es) į sluoksnių skydelio viršų.

Šią savybę sukūrė Mie Winstrup

Savybė: mygtukas kopijuoti statistikos skydelio turinį į iškarpinę

Dabar galima nukopijuoti statistikos skydelio išvesties lentelę į iškarpinę.

image14

Šią savybę sukūrė Mathieu Pellerin

Savybė: paieškos nustatymų, parinkčių ir projekto savybių puslapiai iš atradėjo lauko

Trumpas video: https://www.youtube.com/watch?v=duB2YekUmV0

Naujas filtras pasiekiamas su priešdėliu „s“ ir „Nustatymai“ kaip rodomu vardu.

Šią savybę sukūrė Klavs Pihlkjær

Savybė: įlietų sluoksnių ir grupių indikatoriai

Įlieti projektų sluoksniai ir grupės dabar išskiriamos patogiu „įlietų“ indikatoriumi, todėl naudotojams iš karto aišku, kurie sluoksniai ir grupės buvo įlietos į projektą.

Šią savybę finansavo North Road

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Simbologija

Savybė: gražesnės naujų sluoksnių spalvos

Naujiems žemėlapio sluoksniams priskiriamos „atsitiktinės“ spalvos daugiau nebe „atsitiktinės“, o atsitiktinai parenkamos iš iš anksto apibrėžtos „vizualiai malonių“ spalvų paletės. Atsisveikinkite su bjauriais kūdikio vėmalų spalvų sluoksniais!

Šią savybę finansavo North Road

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Braižymas

Savybė: galima keisti pagrindinio lango mastelio juostos šrifto dydį ir šeimą

Šią savybę sukūrė Mathieu Pellerin

Savybė: savo SVG kelias ir dydis šiaurės rodyklės dekoracijai

Šią savybę sukūrė Mathieu Pellerin

Duomenų valdymas

Savybė: atnaujinti materializuotą rodinį

Naršyklėje paspaudus dešinį pelės mygtuką ant materializuoto rodinio (angl. view) dabar galima jį atnaujinti.

image15

Šią savybę sukūrė Etienne Trimaille

Savybė: Z ir M palaikymas redaguojant neprisijungus

Keitimas neprisijungus dabar palaiko ir sluoksnius su Z ir M koordinatėmis.

Šią savybę finansavo Oester Messtechnik

Šią savybę sukūrė Matthias Kuhn, OPENGIS.ch

Savybė: QGIS projektų metaduomenys

Tęsiant metaduomenų darbą, pradėtą QGIS 3.0, 3.2 dabar palaiko QGIS projektų metaduomenis. Tai leidžia projekto savybėse laikyti detalius metaduomenis, įskaitant santraukas, raktažodžius, kontaktinę informaciją, nuorodą ir t.t.

image16

Šią savybę finansavo Arpa Piemonte (Dipartimento Tematico Geologia e Dissesto) ERIKUS projekto rėmuose

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road) ir Faunalia

Formos ir valdikliai

Savybė: kelių stulpelių išdėstymas kelių reikšmių pažymėjimų ryšio valdiklyje

Reikšmių ryšių valdiklis su įjungta galimybe žymėti daugiau nei vieną objektą dabar palaiko kelis stulpelius. Taip galima geriau išnaudoti horizontalią ekrano erdvę.

image17

Šią savybę finansavo Grundbuch- und Vermessungsamt des Kanton Zug

Šią savybę sukūrė David Signer, OPENGIS.ch

Savybė: leisti naudoti URL savo atributų formoms (UI failas)

UI failas bus atsisiųstas pirmą kartą panaudojus sesijoje. Taip galima lengvai platinti klientams atnaujintus UI failus.

Šią savybę finansavo SIRS

Šią savybę sukūrė Denis Rouzaud, OPENGIS.ch

Savybė: detalizacijos (kaskadinės) formos

QGIS 3.2 pridėtas detalizacijos (kaskadinių) formų palaikymas, kur vieno lauko reikšmės priklauso nuo kito lauko reikšmės. Ši savybė leidžia naudotojams kurti „reikšmių ryšių“ išraiškas pagal dabartinę kito tos pačios formos lauko reikšmę. Kai naudotojas pakeičia lauko reikšmę, susijusių laukų pasirinkimai filtruojami taip, kad atitiktų naują reikšmę - taip leidžiant hierarchinę filtravimo strategiją (iškrentančią ar kaskadinę) formos viduje.

image18

Šią savybę finansavo Grant Boxer, NaturalGIS, Tudor Bărăscu, NotioGIS, République et canton de Neuchâtel, Arpa Piemonte, Nelson Silva, QGIS Danish User Group, Bo Victor Thomsen and Lene Fischer, North River Geographic

Šią savybę sukūrė Alessandro Pasotti (North Road)

Sluoksnių legenda

Savybė: pasirinktinis tekstas virš vektorinių sluoksnių simbolių

Ši savybė leidžia naudotojams pridėti papildomą informaciją prie simbolių legendoje.

image19

Šią savybę finansavo Arpa Piemonte (Dipartimento Tematico Geologia e Dissesto) within ERIKUS project

Šią savybę sukūrė Martin Dobias (Lutra Consulting) ir Faunalia

Savybė: kopijuoti ir įkelti Grupes/Sluoksnius iš vieno QGIS projekto į kitą.

Leidžiama kopijuoti ir įkelti grupes arba sluoksnius iš vieno projekto į kitą.

Šią savybę sukūrė Salvatore Larosa

Žemėlapio maketas

Savybė: nuo duomenų priklausantis lentelės šaltinis atributų lentelės elementams

Atributų lentelei nurodžius „Sluoksnio geoobjektų“ šaltinį, ši nauja savybė leidžia priklausomai nuo duomenų parinkti priklausomą vektorinį sluoksnį.

(Visi esami lentelės atributai (stulpelių nustatymai) paliekami tokie, kaip yra, taigi nustačius sluoksniui nuo duomenų priklausomą lentelę su kitokiais laukais, gausime tuščius stulpelius lentelėje)

Šią savybę finansavo Kartoza/InaSAFE

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: projekto duomenys įdedami į išdėstymo eksportus

Įrašant spausdinimo išdėstymą į SVG, PDF ar nuotraukas dabar į sukurtą failą įtrauks ir projekto metaduomenis. Skirtingų metaduomenų elementų palaikymas priklauso nuo konkretaus eksporto formato.

Šią savybę finansavo Arpa Piemonte (Dipartimento Tematico Geologia e Dissesto) ERIKUS projekto rėmuose

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: geresnis mastelio juostos teksto formatavimas

QGIS 3.2 suteikia visą diapazoną teksto formatavimo parinkčių, kurias galite naudoti mastelio juostos tekstui, pvz. buferius, šešėlius ir fono formas.

Neperskaitomas mastelio juostos tekstas liko praeityje!

Šią savybę finansavo North Road

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Apdorojimas

Savybė: patobulintas „Sujungti lenteles pagal atributą“ algoritmas

Algoritmas „Sujungti lenteles pagal atributą“ papildytas galimybe jungti vienas-su-daug (pvz. sukurti atskirus geoobjektus kiekvienam atitinkančiam geoobjektui), bei parinktis išmesti įrašus, kurių nepavyko sujungti. Papildomai gali būti nurodomas pasirinktinis sujungtų laukų priešdėlis.

image20

Šią savybę sukūrė Mathieu Pellerin, Nyall Dawson

Savybė: įkelti scenarijų iš šablono

Nauja parinktis įkelti apdorojimo scenarijus iš savo šablono

image21

Šią savybę sukūrė Matteo Ghetta (Faunalia)

Savybė: geoobjektų filtro algoritmas apdorojimo modeliams

Apdorojimo modeliuotojui pridėtas naujas geoobjektų filtravimo algoritmas. Leidžia filtruoti šaltinio geoobjektus naudojant išraiškas ir siųsti atitinkančius geoobjektus į skirtingas išvestis kaip galutinius produktus arba skirtingai algoritmų eilei tolimesniam apdorojimui.

Skaitykite šį įrašą, jei norite daugiau informacijos.

image22

Šią savybę finansavo QGIS User Group Switzerland

Šią savybę sukūrė Matthias Kuhn, OPENGIS.ch

Savybė: zoninė histograma

Šis naujas algoritmas prideda laukus, rodančius kiekvienos unikalios rastro sluoksnio reikšmės, esančios poligonais apibrėžtose zonose, skaičių.

image23

Šią savybę sukūrė Mathieu Pellerin

Savybė: Sąjungos, skirtumo ir persidengimo algoritmai migruoti į C++

QGIS savas geoapdorojimo algoritmas buvo migruotas iš Python’o į C++. Be greitaveikos pagerinimo, šiuo pakeitimu buvo išspręsti ir keli riktai.

Šią savybę finansavo InaSAFE DFAT

Šią savybę sukūrė Martin Dobias (Lutra Consulting)

Savybė: algoritmas „Projektuoti taškus (Dekarto)“

Šis naujas Apdorojimo algoritmas projektuoja taškus iš įvesties taškų sluoksnio nustatytu atstumu ir kryptimi (azimutu). Palaiko dinaminius parametrus atstumui ir krypčiai, taigi atstumas ir kryptis gali būti paimti iš laukų reikšmių ar išraiškų.

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: daugiau algoritmų gavo dinamines parametrų reikšmes

QGIS 3.2 tęsia 3.0 pradėtą darbą leisti „dinaminius“ parametrus pasirinktiems apdorojimo algoritmams. Dinaminiai parametrai leidžia naudotojams naudoti išraiškas ar lauko reikšmes nurodant parametro reikšmę vykdant algoritmą, taigi pavyzdžiui buferio dydis gali būti dinamiškai paskaičiuotas kiekvienam konkrečiam geoobjektui.

Nuo 3.2 šie algoritmai palaiko dinaminius parametrus:

 • Trinti sykles

 • Išimti pasikartojančias viršūnes

 • Paprastinti

 • Glotninti

 • Pritraukti prie tinklelio

 • Subpadalinti

 • Transekcija

 • Versti

Šią savybę finansavo North Road

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: kelių žiedų buferio (pastovaus atstumo) algoritmas

Naujas algoritmas skaičiuoja kelių žiedų („spurgos“) buferį visiems geoobjektams įvesties sluoksnyje, naudojant pastovų arba dinaminį atstumą ir žiedų skaičių.

Šią savybę sukūrė Alex Bruy

Savybė: naujas „segmentavimo“ algoritmas

QGIS 3.2 į Apdorojimą buvo pridėti du nauji algoritmai kreivių geometrijos segmentavimui.

„Segmentuoti pagal didžiausią atstumą“: segmentavimas vykdomas nurodant didžiausią leidžiamą nuokrypio atstumą tarp pradinės kreivės ir segmentuotos išraiškos.

„Segmentuoti pagal maksimalų kampą“: segmentavimas vykdomas nurodant didžiausią leidžiamą spindulio laipsnį tarp viršūnių ištiesintoje geometrijoje (pvz. kampas lanko, sukurto iš pradinio lanko, sekančioms išvesties viršūnėms linijomis paverstoje geometrijoje).

Šią savybę finansavo North Road

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: parinktis kurti taškus visose poligono dalyse

„Centroido“ ir „Taško ant paviršiaus“ algoritmai turi naują parinktį kurti taškus kiekvienoje atskiroje įvesties geometrijos dalyje.

Šią savybę sukūrė Mathieu Pellerin

Savybė: geometrijų pavertimo algoritmas

Šis naujas algoritmas leidžia versti geoobjektus nurodytu kampu. Vertimas gali vykti alink iš anksto nustatytą tašką arba kiekvieno geoobjekto centroidą.

Šią savybę finansavo North Road

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: linijos vingiuotumas „Pridėti geometrijos atributus“

Algoritmas „Pridėti geometrijos atributus“ dabar skaičiuoja linijos vingiuotumą ir tiesų atstumą linijų sluoksniams.

Šią savybę finansavo North Road

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: importuoti nuotraukas su geo žymomis

QGIS 3.2 į apdorojimą pridėtas naujas algoritmas „Importuoti nuotraukas su geo žymomis“. Jis leidžia parinkti aplanką, kuriame bus skenuojami jpg failai, turintys geo žymas. Bus kuriamas PointZ sluoksnis su atributais nuotraukos keliui, aukščiui, krypčiai ir laikui.

Galima pasirinkti skenuoti rekursyviai ir pasirinktinai galite kurti lentelę su nuotraukomis, kurios buvo neperskaitomos arba neturėjo geožymų.

Šis algoritmas automatiškai nustato išeities lentelę, kad ji naudotų išorinių resursų valdiklį susietų nuotraukų rodymui atributų formoje.

image24

Šią savybę finansavo North Road

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: x/y koordinačių sukeitimo vietomis algoritmas

Algoritmas sukeičia X ir Y koordinates vietomis įvesties geometrijose. Gali būti naudojamas taisyti geometrijas, kurios netyčia turi supainiotas ilgumos ir platumos vietas.

Šią savybę finansavo North Road

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: nustatyti rikiavimo tvarką vykdant „Pridėti didėjantį lauką“

Šis pakeitimas leidžia naudotojams pasirinktinai nurodyti rikiavimo tvarką priskiriant reikšmes didėjančio lauko pridėjimo algoritme. Anksčiau reikšmės buvo visada pridedamos naudojant pradinę geoobjekto tvarką. Po šio pakeitimo naudotojai gali valdyti tvarką, kuria geoobjektams priskiriamos reikšmės.

Šią savybę finansavo North Road

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: atstumo parametro vienetų indikatorius

Kai algoritmas naudoja „atstumo“ tipo parametrą, vienetai dabar bus rodomi greta parametro. Taip išvengiama maišaties vykdant algoritmus, kurie naudoja atstumus, kur vienetai priklauso nuo sluoksnio ar CRS parametro - pvz. atstumo parametras buferio algoritme duoda atstumą sluoksnio vienetais… taigi dabar QGIS 3.2 mes rodome šiuos vienetus tiesiogiai dialoge. Tikėkimės, kad taip bus aiškiau ir rečiau pasitaikys netyčiniai „1000 laipsnių buferiai“!

Papildomai - jei vienetai nurodyti laipsniais, greta parametro rodoma nedidelė įspėjimo piktograma. Užvedus pelę ant šios piktogramos naudotojui patariama perprojektuoti duomenis į tinkamą projektuotą vietinę koordinačių sistemą.

Šią savybę finansavo North Road

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: algoritmų žurnalą galima įrašyti/valyti/kopijuoti

Algoritmų vykdymo dialoge buvo pridėti nauji mygtukai, kurie leidžia naudotojui įrašyti dabartinį žurnalą (į tekstinį ar HTML failą), kopijuoti žurnalo turinį į iškarpinę arba išvalyti žurnalą.

Šią savybę finansavo SMEC/SJ

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: pleišto buferio algoritmas

Šis naujas algoritmas sukuria pleišto formos buferius iš įvesties taškų.

Azimuto parametras suteikia kampą (laipnsniais) pleišto viduriui nuo taško. Buferio plotis (laipsniais) nurodomas pločio parametru. Pastebėtina, kad pleištas tęsis iki pusės kampinio pločio pagal azimuto kryptį. Išorinis buferio spindulys nurodomas išoriniu spinduliu ir pasirinktinai gali būti nurodytas vidinis spindulys.

Algoritmas palaiko dinaminius parametrus azimutui, pločiui ir spinduliui.

Pradinė šio algoritmo išvestis yra kreivinio poligono geometrija, bet ją galima automatiškai segmentuoti į poligonus priklausomai nuo išvesties formato.

Šią savybę finansavo North Road

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: kintamo pločio buferiai

Buvo pridėtas naujas apdorojimo algoritmas, kuriantis kintančio pločio buferius, įskaitant ir smailius buferius (su nurodytu pradžios ir pabaigos diametru) ir kintamo pločio buferius iš linijos m reikšmės.

Šią savybę finansavo North Road

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: rastro perklasifikavimo algoritmai

Du nauji QGIS rastro perklasifikavimo algoritmai buvo pridėti į Apdorojimą. Juos paprasta naudoti, nors jie greiti ir stabilūs, veikia su BET KOKIU rastro sluoksnio tipu, kokį tik palaiko QGIS!

 • Perklasifikavimas pagal sluoksnį: perklasifikuoja rastrą naudojant diapazonus, nurodytus per min/maks/reikšmės laukus vektorinėje lentelėje.

 • Perklasifikavimas pagal lentelę: perklasifikuoja rastrą naudojatn fiksuotą lentelę, įvestą naudotojo algoritmo dialoge.

Šią savybę finansavo SMEC/SJ

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: sąjungos algoritmas su vienu sluoksniu

Sąjungos algoritmą dabar galima paleisti su vienu įvesties sluoksniu, kad būtų išspręsti persidengimai tarp sluoksnio geoobjektų. Pavyzdžiui jei plotą dengia trys objektai, plotas bus iškirptas iš tų geoobjektų ir trys nauji geoobjektai bus pridėti su pradinių geoobjektų atributais.

image25

Šią savybę finansavo InaSAFE DFAT

Šią savybę sukūrė Martin Dobias (Lutra Consulting)

Programos ir projekto parinktys

Savybė: privalomi projekto sluoksniai

Privalomų sluoksnių negalima išimti iš projekto. Taip pridedamas papildomas saugumas projekto naudotojams, kad jie neišims sluoksnių, kurie jiems pasirodė nereikalingi (pvz. naudojamų jungtims, ryšiams ir išraiškoms).

image26

Šią savybę finansavo Arpa Piemonte (Dipartimento Tematico Geologia e Dissesto) within ERIKUS project

Šią savybę sukūrė Martin Dobias (Lutra Consulting) ir Faunalia

Savybė: projektų įrašymas ir skaitymas iš PostgreSQL duombazės

Naudotojai dabar gali įrašyti projektus į PostgreSQL duombazę. Projektą galima įrašyti meniu Projektas > Įrašyti į > PostgreSQL ir įkelti per meniu Projektas > Atverti iš > PostgreSQL. Į duombazę įrašytus projektus galima atverti per naršyklės langą (projektai matomi po schema, kurioje jie įrašyti, kartu su kitais sluoksniais).

QGIS projektų įrašymą/įkėlimą reikia atskirai įjungti PostgreSQL jungties nustatymuose: yra parinktis „Leisti įrašyti/skaityti QGIS projektus duomenų bazėje“, kuri pagal nutylėjimą yra išjungta.

Pridėtas naujas API, leidžiantis kurti savo projektų saugyklos įgyvendinimus (gali būti naudojama priedų). Susijęs QEP: https://github.com/qgis/QGIS-Enhancement-Proposals/issues/118

Šią savybę finansavo Arpa Piemonte (Dipartimento Tematico Geologia e Dissesto) within ERIKUS project

Šią savybę sukūrė Martin Dobias, Peter Petrik (Lutra Consulting) ir Faunalia

Naršyklės

Savybė: įrašyti/įkelti XYZ kaladėlių jungtis

Iš naršyklės skydelio, XYZ kaladėlių įrašus galima eksportuoti/importuoti į/iš XML failo.

image27

Šią savybę sukūrė Salvatore Larosa

Savybė: galima rankiniu būdu nurodyti projekto namų kelią

Ši nauja QGIS 3.2 savybė leidžia naudotojui nurodyti projekto namų kelią (kuris naudojamas naršyklėje kuriant „Projekto namų“ elementą), o ne tiesiog visada naudoti aplanką, kuriame įrašytas projektas.

Tai leidžia naudotojams nurodyti projektų namų aplanką, kuriame yra duomenys ir kitas turinys, ir tai ypač naudinga organizacijoms, kur QGIS projektai nelaikomi šakniniame organizacinio „projekto“ aplanke.

Projekto namų aplankas taipogi gali būti santykinis aplankas, tokiu atveju jis bus skaičiuojamas nuo projekto įrašymo vietos.

Kelią galima nurodyti per projekto savybių dialogą arba paspaudus dešinį klavišą projekto namų naršyklės elemente ir parinkus „Nurodyti projektų namų aplanką“.

image28

Šią savybę finansavo SMEC/SJ

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Duomenų tiekėjai

Savybė: tinklelio sluoksnių palaikymas

Buvo atlikti pradiniai darbai palaikymui tinklelių sluoksnių, kurie gali rodyti duomenis ant struktūrinio ar nestruktūrinio tinklelio (gardelės) greta rastro ar vektorinio sluoksnio. Tai vis dar vykstantis darbas, kuris turėtų būti baigtas QGIS 3.4. Kol kas buvo sukurta nauja biblioteka MDAL, skirta skirtingų tinkleliai paremtų duomenų palaikymui ir yra naujas API, o naudotojo sąsaja dar nepadaryta.

Daugiau informacijos rasite:

https://github.com/qgis/QGIS-Enhancement-Proposals/issues/119

ir

https://github.com/lutraconsulting/MDAL

image32

Šią savybę sukūrė Peter Petrik and Martin Dobias (Lutra Consulting)

Savybė: automatiškai nustatyti numatytąjį stilių ArcGIS Feature Server sluoksniams

Kai sluoksniai į QGIS 3.2 įkeliami iš Geoobjektų Serverio, jie automatiškai turės tokį patį stilių, kaip buvo nurodyta tame sluoksnyje serveryje, atitinkant sluoksnio išvaizdą, kai jis įkeliamas į ArcGIS.

Šią savybę finansavo SMEC/SJ

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: greitesnės Oracle užklausos

Kai kurios Oracle sluoksnių operacijos stipriai pagreitėjo, pavyzdžiui nuo raidžių dydžio nepriklausantis geoobjektų atitikimas.

Šią savybę finansavo North Road

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: riboti Oracle duombazės jungties lentelių sąrašą iš anksto nurodytoje schemoje

Šis pakeitimas leidžia Oracle duombazės jungtyje nurodyti schemą. Jei nurodyta, bus rodomos tik lentelės iš schemos.

Anksčiau buvo galimybė apriboti skenuoti tik lenteles, kurios priklauso konkrečiam naudotojui, bet ši parinktis nepalaiko atvejo, kai jungtis turi kreiptis į kito naudotojo lenteles ir numatytasis nustatymas „skenuoti viską“ yra per brangus (kadangi dažnai užtrunka kelias minutes, ypač kai rodomos lentelės be geometrijų).

Šią savybę sukūrė Open Spatial

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Savybė: tik skaitymo palaikymas kreivinėms Oracle geometrijoms

Anksčiau šios geometrijos buvo tyliai išmetamos.

Šią savybę sukūrė Open Spatial

Šią savybę sukūrė Nyall Dawson (North Road)

Priedai

Savybė: DB tvarkyklėje pridėta užklausų istorija

3.2 galima saugoti SQL užklausas. Užklausų istoriją galima rasti DB tvarkyklės priedo SQL lango kortelėje.

image33

Šią savybę sukūrė Salvatore Larosa

Savybė: DB tvarkyklės SQL vykdymas fone

Šią savybę sukūrė Paul Blottiere

3D savybės

Savybė: 3D poligonai: pasirinktinai generuoti tolimas sienas

Kartais duomenų rinkiniai su 3D poligonais neturi tinkamos viršūnių rikiavimo tvarkos (pagal ar prieš laikrodžio rodyklę) ir dėl to 3D rodinyje gaunami ne patys geriausi rezultatai: arba kai kurių poligonų (sienų) trūksta - arba kai kurių poligonų šešėliai braižomi neteisingai. Su įjungta nauja parinktimi Pridėti tolimas sienas, teseliatorius sugeneruos trikampius abiem kryptimis (priekio ir fono), dėl ko stipriai pagerėja tokių duomenų rinkinių braižymo kokybė.

Vienintelis šios parinkties minusas - naudojama daugiau grafinės atminties (dvigubai daugiau už viršūnių duomenis). Įsitikinkite, kad nustatėte nuvalymo režimą „Fonas“ jei naudojate šią parinktį, priešingu atveju nebus matomo skirtumo, nes scena vis tiek braižys poligonus su neteisingais šešėliais.

Šioje nuotraukoje matomi laisvai prieinamas Prahos 3D pastatų duomenų rinkinys.

image34

Šią savybę sukūrė Martin Dobias (Lutra Consulting)