Naudotojų grupės

Dabartinis QGIS naudotojų grupių sąrašas

Registruotos 2016 ar anksčiau

Registruotos 2017

Registruotos 2018

Pašalintos 2018

Registruotos 2020

Registruotos 2021

Registruotos 2022

Naudotojų grupės tikslai

 • Naudotojų susitikimų organizavimas

 • Vystymo organizavimas, atsižvelgimas į vietinius/nacionalinius standartus ir reikalavimus

 • QGIS informacija: susitikimai, straipsniai GIS žurnaluose, QGIS informacija socialinėje erdvėje, GIS diskusijos ir t.t.

 • Vietinio QGIS panaudojimo atvejų rinkimas

 • Rėmimas: vietinė naudotojų grupė gali rinkti suprantamą metinį mokestį (priklausomai nuo šalies). Šie surinkti pinigai gali būti naudojami konkrečių savybių kūrimui, pagalbai tvarkant riktus arba kaip parama tarptautiniam QGIS projektui.

 • Įnteresų grupių kūrimas, pavyzdžiui matininkų, miestų planavimo, serverių/klientų ir pan.

 • Aplikacijos modulių iniciavimas/koordinavimas, pvz. matavimo, miestų planavimo, serverių/klientų ir pan.

 • Atstovo, veikiančio kaip QGIS Country Voting Member rinkimas

Bendros prielaidos/rekomendacijos

 • būkite neutralūs tiekėjams/kompanijoms

 • įkurkite demokratines struktūras valdymo komitetui, balsavimui ir svarbiems sprendimams

 • likite skaidrūs, ypač jei turite reikalų su narių mokesčiais ir jų panaudojimu

 • periodiškai informuokite tarptautinį projektą apie vietinius įvykius

Organizacija

Priklausomai nuo šalies, gali būti įkurtas nedidelis juridinis asmuo, toks kaip asociacija. Priklausomai nuo vietinių įstatymų, toks vienetas reiškia, kad jūs susitinkate bent kartą per metus (bendras susirinkimas), teikiate metinę ir finansinę ataskaitas savo nariams. Dažnai tai taip pat reiškia statuto sukūrimą.

Šveicarijos QGIS naudotojų grupės statuto pavyzdys:

Narystės prašymo formos:

Galite naudoti šiuos statutus ir narystės prašymo formas kaip pagrindą ir pakeisti juos pagal vietinę situaciją.

Vietinės šalies domenas qgis.xx

Rekomenduojamas įkurti jūsų vietos šalies domenus, pavyzdžiui qgis.lt ar qgis.lv. Jei domeną jau valdo kita organizacija, kompanija ar fizinis asmuo, prašome tartis dėl jo perdavimo QGIS naudotojų grupei. QGIS tarptautinis projektas yra užregistravęs QGIS kaip prekybos ženklą, kas turėtų padėti derybų metu.

Svetainės šablonas

jei nenorite talpinti ir kurti grupės svetainės nuo nulio, galite naudoti šabloną, teikiamą čia: https://github.com/qgis/qgis-template.github.io