FAQ

Aquí recollemos respostas a preguntas que xorden con moita frecuencia.

Imos comezar con esta páxina, quizais reestruturala en seccións, ou incluso engadir máis páxinas se for necesario

Usuario

Como preguntar unha cuestión de QGIS?

If you are going to ask QGIS related question via the mailing lists, please provide enough information to help others easily understand what your problem is. Without a clear and precise question, it is very hard to answer for anybody or takes just too much time because the answer will be a question to you etc etc. You may provide information such as:

 • preferentemente un título descritivo para o correo electrónico

 • que versión de QGIS utilizaches naquel momento (exacto)

 • que agardas obter

 • se é aplicable, que foi o que tentaches e o resultado que obtiveches

 • se a túa pregunta é acerca de algo estragado, tamén podes indicar:

  • cal é exactamente o erro (de ser posible: captura de pantalla, stacktrace, copia do texto de erro)

  • que Sistema Operativo e que versión

  • como o instalaches (osgeo4w? instalador autónomo? compilado por ti?)

  • en que intre se estragou (reinstalación, nova instalación, actualización do sistema, mudanzas do proxecto)

Ten en conta que canto máis precisa sexa a pregunta, máis rápido e máis precisa pode ser a resposta.

Note

In case of a broken function, you may give a look at QGIS issue tracker before mailing to the list. More information at Erros, Características e Incidencias.

How are QGIS release names selected?

After a successful developer meeting in Zurich (Switzerland), we decided that the next release should be related to it. Since then, all releases have been named after locations of our developer meetings.

How to cite QGIS?

To cite QGIS in your piece of work, or for an assignment, please use citation type that can be more helpful:

Cite the QGIS project in general

QGIS.org, %Y. QGIS Geographic Information System. QGIS Association. http://www.qgis.org

Cite the QGIS Developers Manual

QGIS.org, %Y. QGIS 3.28. Geographic Information System Developers Manual. QGIS Association. Electronic document: https://docs.qgis.org/3.28/en/docs/developers_guide/index.html

Cite the QGIS Installation Guide

QGIS.org, %Y. QGIS 3.28. Geographic Information System Installation Guide. QGIS Association. Electronic document: https://github.com/qgis/QGIS/blob/master/INSTALL.md

Cite the QGIS User Guide

QGIS.org, %Y. QGIS 3.28. Geographic Information System User Guide. QGIS Association. Electronic document: https://docs.qgis.org/3.28/en/docs/user_manual/index.html

Cite the QGIS Server Documentation

QGIS.org, %Y. QGIS 3.28. Geographic Information System API Documentation. QGIS Association. Electronic document: https://docs.qgis.org/3.28/en/docs/server_manual/index.html

Cite the QGIS API Documentation

QGIS.org, %Y. QGIS 3.28. Geographic Information System API Documentation. QGIS Association. Electronic document: https://qgis.org/pyqgis/3.28/index.html

Preferred format: BibTeX

Example BibTeX entry:

<pre>
  @Manual{QGIS_software,
   title = {QGIS Geographic Information System},
   author = {{QGIS Development Team}},
   organization = {QGIS Association},
   year = {%Y},
   url = {https://www.qgis.org},
  }
</pre>

I created a map with QGIS, do I have to mention QGIS?

There is no requirement to mention QGIS for maps produced with it. It is of course really welcome if would like to add a note saying that the map was produced with QGIS. «Made with QGIS» or «Map created using the Free and Open Source QGIS» are good examples of such a note.

Note

Do not say ©QGIS as QGIS does not hold copyrights on your work.

Podo abrir ficheiros ECW con QGIS?

Si que podes… PERO dependendo do teu Sistema Operativo, é máis ou menos difícil.

Se estás en Windows e empregas o instalador OSGeo4w, está incluído.

If you are using macOS, you can find the ECW plugin and install instructions at https://www.kyngchaos.com/software/frameworks

For other instructions, eg look here: https://www.faunalia.eu/en/blog/2019-05-21_ecw_support

Desenvolvemento

Podo compilar QGIS eu mesmo?

Yes, compiling QGIS from source is possible whatever OS you use (Windows, OS X, Linux). Please read Building QGIS from source