Escribe Documentación

A actualización da documentación de QGIS xestiónase polo Líder do Equipo da Comunidade. Mira o Equipo de Goberno de QGIS para descubrir quen está encargado de guiarte.

The complete list of documents managed by the QGIS documentation team can be found at https://www.qgis.org/en/docs/index.html. A list of documenters can be found at https://github.com/qgis/QGIS-Documentation/graphs/contributors.

Listaxe de Correo da Documentación

Se tes pensado contribuír á documentación do QGIS, olla como ser un escritor de documentación. Para outras cuestións relacionadas, contacta co Líder do equipo de Documentación ou subscríbete á listaxe de correo do equipo da comunidade do qgis.

Logo de subscribirte á listaxe de correo serás capaz de enviar un correo solicitando axuda de xeito directo a qgis-community-team@lists.osgeo.org .

Recomendamos encarecidamente a calquera que trate coa documentación e coas súas traducións que se una a esta lista e prometemos que é normalmente unha lista de correo de moi baixo tráfico.

As outras listaxes de correo dispoñibles poden atoparse en Listaxes de correo do QGIS.

Convértete nun escritor de documentación

O proxecto QGIS está sempre a procurar xente que sexa capaz de inverter algún tempo a maiores actualizando a documentación de QGIS e traducíndoa a unha lingua estranxeira - quizais mesmo a coordinar o esforzo de actualización e tradución.

Tentamos mellorar o proceso de xestión do noso proxecto e repartir a carga máis uniformemente entre a xente con cadansúa área de responsabilidade específica, así calquera contribución que teñas que facer será grandemente apreciada.

The complete list of documents managed by the QGIS Documentation Team can be found at https://www.qgis.org/en/docs/index.html. All the documentation sources are hosted in QGIS-Documentation repository. If you want to update some features in QGIS or document new ones, you need to:

Hai dispoñibles instrucións para contribuír na documentación e xestionar un repositorio git na Guía da Documentación

Tip

Acceso directo ó ficheiro fonte

Para atopar de xeito doado o ficheiro a actualizar no repositorio, emprega a ligazón Amáñame fornecendo no fondo de calquera páxina da documentación Experimental. Abre directamente o ficheiro fonte no teu repositorio clonado. Só facer as mudanzas, integralas nunha nova póla do repositorio e enviar unha solicitude de integración ó repositorio principal.