Informes Diarios

Certos informes xéranse diariamente para monitorizar o estado do Servidor QGIS.