Asistencia

Listaxes de Correo

O QGIS ten unha manchea de listaxes de correo. Mire Listaxes de correo para as diferentes listaxes dispoñibles.

Se vai preguntar cuestións lea isto: Como preguntar unha cuestión de QGIS?.

StackExchange

En http://gis.stackexchange.com pode tamén preguntar cuestións de QGIS. Se utiliza a etiqueta qgis verá tódalas preguntas e respostas relacionadas con QGIS: http://gis.stackexchange.com/?tags=qgis

Communication channels

Telegram

There is a lot of user and community related chat (english spoken) on the Telegram channel you can join here: https://t.me/joinchat/Aq2V5RPoxYYhXqUPoxRWPQ

To join: install Telegram on your phone, register and join via link above.

There is also a web version (https://web.telegram.org) which you can join in the browser (after you joined telegram via your phone(number)).

Matrix / IRC

Matrix (https://matrix.org) is a project for decentralised chat. QGIS has a room accessible by the #qgis:osgeo.org alias (among others) which bridges to the libera.chat #qgis IRC channel.

To use Matrix: create an account (at matrix.org is easiest, but if you have an OSGeo account you can also use your OSGeo id as matrix id), install a client (Elements is easiest, but see https://matrix.org/docs/projects/try-matrix-now/#clients for more), OR point your browser to https://matrix.to/#/#qgis:osgeo.org

To use IRC: install an IRC client and connect to irc://irc.libera.chat/#qgis or point your browser to https://web.libera.chat/?channels=#qgis

Facebook

For Facebook users, an english-speaking global community group for QGIS users can be found at https://www.facebook.com/groups/qgiscommunityofficialvirtualgroup

Grupos de Usuarios

Os grupos de usuarios locais de QGIS son un gran lugar onde coñecer a outros usuarios.

Vexa Grupos de Usuarios para ler sobre isto.

Páxina Web

A web debe empregarse para publicar calquera material en relación coa información e xestión do grupo de usuarios. Exemplos inclúen as xuntanzas de usuarios, casos de estudo, material compartido, mesas de debate, etc. O material público debe estar dispoñible sen solicitudes de rexistro (é dicir, non solicitar ás persoas interesadas ser un membro dunha rede social como Facebook ou Google+). Recoméndase a utilización de medios sociais pero non debe ser a única canle de información. As novas RSS deben estar dispoñibles na Web do grupo de usuarios de QGIS.

Boa sorte coa organización do seu grupo local de usuarios. Informe ó equipo internacional do QGIS rexistrándose na listaxe da comunidade do QGIS e informe acerca do seu progreso. Non dubide consultar cuestións acerca do estabelecemento e mantemento do grupo local de usuarios.

Rastrexador de Incidencias

Se quere rexistrar erros ou incidencias, mire Erros, Características e Incidencias.

Asistencia Comercial

Tamén pode ter axuda de empresas próximas a vostede, visite a páxina: Asistencia Comercial.