Libros

Esta páxina enumera libros dispoñibles doutros editores. QGIS non xestiona ningún deles e amósanse só para axudar.

Please write to psc@qgis.org if you want to have your book added here. Or you edit this page in github and do a pull request.

Nota: A orde dos libros é os máis novos primeiro. Nota 2: Logo dos libros en inglés hai elementos en francés, grego e polaco

Inglés

Discover QGIS 3.x - Second Edition

A workbook for Classroom or Independent Study Updated to QGIS 3.24+

QGIS for Hydrological Applications - Second Edition

Recipes for Catchment Hydrology and Water Management Updated to QGIS 3.22+

Land Use Cover Datasets and Validation Tools. Validation Practices with QGIS

Introduction to Land Use Cover mapping, Land Use Cover Change Modelling and the validation of Land Use Cover datasets. The book includes practical exercises on the validation of Land Use Cover datasets with QGIS, as well as a comprehensive review of the Land Use Cover datasets currently available at global and continental scales.

Introduction to QGIS

Get started with QGIS with this introduction covering everything needed to get you going.

QGIS for Hydrological applications

Recipes for Catchment Hydrology and Water management

Discover QGIS 3.x

A workbook for Classroom or Independent Study

Hands-On Geospatial Analysis with R and QGIS

Practical examples with real-world projects in GIS, Remote sensing, Geospatial data management and Analysis using the R programming language

Learn QGIS - Fourth Edition

Learn to view, edit and analyse geospatial data using QGIS and Python 3

On the Way with GIS

Open the Door to GIS - Student and Teacher’s Edition

Open the Door to GIS offers a way for teachers to use this powerful software in their classes without having to become experts, with freely downloadable Open-Source GIS, QGIS. Open the Door to GIS is recommended for students age 10 to 15 years and is available as both a Teacher and Student edition.

QGIS Python Programming Cookbook - Second Edition

Based on version QGIS 2.18, this book will teach you how to write Python code that works with spatial data to automate geoprocessing tasks in QGIS.

QGIS:Becoming a GIS Power User

Master data management, visualization, and spatial analysis techniques in QGIS and become a GIS power user

Mastering QGIS - Second Edition

Vai máis alá do básico e desata toda a potencia de QGIS con exemplos prácticos, paso a paso

Discover QGIS

O Libro de Traballo para o Currículo Xeo-Académico

QGIS 2 Cookbook

Convértete nun poderoso usuario de QGIS e domina a xestión de datos QGIS, visualización e técnicas de análise espacial

Learning QGIS - Third Edition

Utiliza QGIS para crear magníficos mapas e levar a cabo tódalas tarefas de xeo-procesamento que necesitas.

QGIS Map Design

Aprende como utilizar QGIS para levar os teus produtos cartográficos ó máis alto nivel.

Mastering QGIS

Navega dentro de QGIS e domina os datos xeoespaciais con esta guía avanzada, creada para axudarche a desenvolver mapas e aplicacións que che permiten explorar o mundo de novas maneiras.

QGIS Blueprints

Programa aplicacións web de análise baseadas en localización con QGIS

QGIS By Example

Aproveita a potencia do QGIS en aplicacións do mundo real para chegar a ser un usuario poderoso en cartografía e análise SIX

The PyQGIS Programmer’s Guide - Extending QGIS with Python

Benvido ó mundo de PyQGIS, a fusión de Quantum GIS e Python para estender e potenciar a túa caixa de ferramentas SIX de código aberto. Con PyQGIS podes escribir scripts e plugins para poñer en práctica novas funcionalidades e levar a cabo tarefas automatizadas.

The QGIS Training Manual - A Comprehensive Introduction to Quantum GIS

Deseñado para traballar con QGIS 1.8

Anos de experiencia nun único libro─o Manual de Formación de Quantum GIS escrito por formadores experimentados. É o salto cualitativo que necesitas para aprender este incrible, popular e libre, conxunto de ferramentas SIX e de mapas de escritorio.

Chinese

QGIS软件与应用教程

A tutorial of QGIS software and application.

Holandés

QGIS voor landmeters en wegontwerpers

QGIS no nivel secundario - Estudios de Xeografía - Cartografía no nivel secundario - Xogo GISwijzer GO

Francés

Systèmes d’information géographique. Cours et exercices corrigés avec Grass et Qgis

Learning QGIS by example in french

Este libro cobre os procedementos de traballo esenciais en SIX dende da creación de datos á súa representación cartográfica e algúns nocións básicas en análise espacial.

Grego

Introduction to Raster Analysis (Learning QGIS Book 2)

Basic Workbook é un texto introdutorio para aprender QGIS (2.8)

Xaponés

Pythonではじめるマップアプリケーションプラグイン

Map Application Plug-in, Starting With Python (pdf and print)

【改訂新版】[オープンデータ+QGIS]統計・防災・環境情報がひと目でわかる地図の作り方

業務で使う林業QGIS 徹底使いこなしガイド

Polaco

Aprende acerca dos SIX e QGIS en polaco

Este libro está preparado como os da serie «para Dummies».

Castelán

Introduccion a los Sistemas de Informacion Geografica con QGIS

Version 2.0 updates the contents of the previous version to QGIS 3.34 Prizren.

Turco

Geological Applications with Open Source Coded Geographic Information Systems

(Açık Kaynak Kodlu Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Jeoloji Uygulamaları

The book consists of 2 main parts; In the first part, Geographical Information Systems subject is explained. In the second part, QGIS is used with geological applications.