Instaladores QGIS

Como conseguir QGIS

QGIS está dispoñible en Windows, macOS, Linux, Android e iOS.

Recomendamos instalar os paquetes do software publicado.

Para avaliar a inminente versión e permitirlle ós non-desenvolvedores contribuír no desenvolvemento fornecendo paquetes experimentais (olla a advertencia).

Na fase de parada de desenvolvemento que precede ó lanzamento (ver Calendario de lanzamentos) estes paquetes son efectivamente pre-lanzamentos, ós cales urximos ós usuarios para probar.

Windows

There are two options for installations on Windows:

Standalone installers

For beginners the easiest way is using the standalone installers:

Versión

Versión

Paquete

Última Versión

3.30.0 “s-Hertogenbosch RC

Installer Checksum

Versión de Longo Prazo

3.28.4 Firenze LTR

Installer Checksum

Desenvolvemento

3.31 máster

Weekly snapshots

See also The main installers page.

The weekly snapshots of the nightly qgis-dev package of OSGeo4W are for users that cannot use OSGeo4W (see below) for some reason or just prefer standalone installers. In the feature freeze phase that also acts as release candidate.

OSGeo4W installer

More advanced QGIS users should use OSGeo4W packages, which for one make it possible to install several versions in parallel and also to do much more efficient updates as only changed components are downloaded and installed.

The OSGeo4W repository contains a lot of software from OSGeo projects. QGIS and all dependencies are included, along with Python, GRASS, GDAL, etc. The installer is able to install from internet or just download all needed packages beforehand. The downloaded files are kept in a local directory for future installations and could also be used to install offline.

Steps are:

 • Download OSGeo4W Installer and start it

 • Choose Express Install and select QGIS to install the latest release and/or QGIS LTR to install the long term release.

Alternatively to Express you also use the Advanced Install, navigate to the Desktop section and pick one or more of the following packages:

Versión

Versión

Paquete

Descrición

Última Versión

3.30.0 “s-Hertogenbosch RC

qgis

Versión

qgis-rel-dev 1

Compilación automática da próxima versión intermedia

Versión de Longo Prazo

3.28.4 Firenze LTR

qgis-ltr

Versión

qgis-ltr-dev 1

Nightly build of the upcoming long term point release

Desenvolvemento

3.31 máster

qgis-dev 1

Compilación automática da versión de desenvolvemento

1(1,2,3)

Nightlies are debug builds (including debugging output)

The packages listed in the table only install the necessary packages to run QGIS. Corresponding to those packages there are also meta packages with the postfix -full-free and -full. The former contains additional optional dependencies that some popular - not included - plugins use and the latter include the former and also add proprietary extensions like Oracle, ECW and MrSID.

The Express installs reference the corresponding -full variant and the standalone installers are also made from these OSGeo4W package sets.

Before installing any of the nightly builds note the warning.

Linux

A maioría das distribucións linux dividen QGIS en varios paquetes; probablemente precisarás qgis e qgis-python (para executar os plugins). Paquetes como qgis-grass (ou qgis-plugin-grass), qgis-server poden saltarse inicialmente ou instalarse só cando os necesites.

Below you find instructions to install per distribution. For most distro’s there are instructions to install QGIS stable and instructions to install a cutting edge QGIS testing build (note the warning).

Debian/Ubuntu

Quickstart

Note

In the section following this one, you will find ALL possible options to install different versions of QGIS in different versions of Debian/Ubuntu. If you have problems, verify there whether your distribution is still supported as the repositories also contain older unsupported distributions with the last QGIS version that was supported. Beware that those might have meanwhile ceased to work.

Here you will simply install the latest stable QGIS (3.30.x “s-Hertogenbosch) in your Debian or Ubuntu without having to edit config files.

Note

Although you see “Debian” in some places, this also works for “Ubuntu”, as one is actually a symlink to the other on our server.

First install some tools you will need for this instructions:

sudo apt install gnupg software-properties-common

Now install the QGIS Signing Key, so QGIS software from the QGIS repo will be trusted and installed:

sudo mkdir -m755 -p /etc/apt/keyrings # not needed since apt version 2.4.0 like Debian 12 and Ubuntu 22 or newer
sudo wget -O /etc/apt/keyrings/qgis-archive-keyring.gpg https://download.qgis.org/downloads/qgis-archive-keyring.gpg

Add the QGIS repo for the latest stable QGIS (3.30.x “s-Hertogenbosch) to /etc/apt/sources.list.d/qgis.sources:

Types: deb deb-src
URIs: https://qgis.org/debian
Suites: your-distributions-codename
Architectures: amd64
Components: main
Signed-By: /etc/apt/keyrings/qgis-archive-keyring.gpg

Note

Suites in above lines depends on your distribution. lsb_release -cs will show your distribution name.

In some distributions (like Linux Mint), . /etc/os-release; echo "$UBUNTU_CODENAME" will show the correct distibution name.

See Available codenames.

Update your repository information to reflect also the just added QGIS one:

sudo apt update

Now, install QGIS:

sudo apt install qgis qgis-plugin-grass

Note

Add qgis-server to this line if you also want to install QGIS Server

Repositories

Os repositorios de software predeterminados de Debian e Ubuntu manteñen frecuentemente versións vellas de QGIS.

To have newer versions, you have to add alternative software repositories, by adding one of the deb-lines below to your /etc/apt/sources.list.d/qgis.sources file.

O repositorio principal contén múltiples liñas de paquetes de varias versións de Debian e Ubuntu baseadas nas dependencias que as distribucións individuais fornecen.

For Ubuntu we also used to have extra packages in a separate repository that are based on ubuntugis, which held more uptodate versions of other GIS packages than Ubuntu itself for LTS versions. If you want those you also need to include ubuntugis-unstable ppa in your /etc/apt/sources.list.d/qgis.list file (see ubuntugis documentation).

Note

Os paquetes da versión só se producen unha vez xusto despois de que se lance unha nova versión. Xa que non é estable, as versións de debian aínda non lanzadas (de proba) e ubuntugis-unstable poden ter cambios na biblioteca, os paquetes poderían rachar tarde ou cedo para estes obxectivos, cando o desenvolvemento en debian, ubuntu ou ubuntu-unstable cambie e os paquetes usados como dependencias en QGIS cambien. Neste caso tamén podes

 • cambiar a unha versión de debian estable e utilizar os paquetes lanzados con ela,

 • agardar pola próxima versión intermedia (programada para 2023-03-31 12:00:00 UTC), que acontece cada mes e incluirá as dependencias actualizadas,

 • cambiar a un repositorio de desenvolvemento (dispoñible para as dúas ramas da versión e máster) no que os paquetes compílanse de novo de forma regular e tamén recollen automaticamente as dependencias actualizadas ou

 • build your own set of packages (see build-debian-packages).

Liñas de paquetes:

Versión

Versión

Descrición

Repositorio

Última Versión

3.30.x “s-Hertogenbosch RC

Versión para Debian e Ubuntu

https://qgis.org/debian https://qgis.org/ubuntu

Versión con dependencias ubuntugis-unstable

https://qgis.org/ubuntugis

Nightly build of upcoming point release for Debian and Ubuntu 5

https://qgis.org/debian-nightly-release https://qgis.org/ubuntu-nightly-release

Nightly build of upcoming point release with ubuntugis-unstable dependencies 5

https://qgis.org/ubuntugis-nightly-release

Repositorio da Versión de Longo Prazo

3.28.x Firenze LTR

Versión para Debian e Ubuntu

https://qgis.org/debian-ltr https://qgis.org/ubuntu-ltr

Versión con dependencias ubuntugis-unstable

https://qgis.org/ubuntugis-ltr

Nightly build of upcoming point release for Debian and Ubuntu 5

https://qgis.org/debian-nightly-ltr https://qgis.org/ubuntu-nightly-ltr

Nightly build of upcoming point release with ubuntugis-unstable dependencies 5

https://qgis.org/ubuntugis-nightly-ltr

Versión de Desenvolvemento

3.31 máster

Nightly build for Debian and Ubuntu 5

https://qgis.org/debian-nightly https://qgis.org/ubuntu-nightly

Nightly build with ubuntugis-unstable dependencies 5

https://qgis.org/ubuntugis-nightly

5(1,2,3,4,5,6)

nightlies are debug builds (including debug output)

Próxima versión intermedia: 2023-03-31 12:00:00 UTC
Próxima versión: 2023-06-23 12:00:00 UTC
(para máis datas mirar o Calendario de Lanzamentos en Folla de Ruta)

Versións da distribución admitidas:

Distribución

Versión

Nome en código

Dispoñible tamén baseado en dependencias ubuntugis-unstable?

Debian

11.x (stable)

bullseye

inestable

sid

Ubuntu

23.04

lunar 6

22.10

kinetic

22.04 (LTS)

jammy

si

20.04 (LTS)

focal 7

si

6

only nightlies builds

7

only up to QGIS 3.26 (Qt 5.13 required for 3.27)

To use the qgis archive you have to first add the archive’s repository public key:

wget https://download.qgis.org/downloads/qgis-archive-keyring.gpg
gpg --no-default-keyring --keyring ./qgis-archive-keyring.gpg --list-keys

Debe resultar:

./qgis-archive-keyring.gpg
--------------------------
pub  rsa4096 2022-08-08 [SCEA] [expires: 2027-08-08]
   2D7E3441A707FDB3E7059441D155B8E6A419C5BE
uid      [ unknown] QGIS Archive Automatic Signing Key (2022-2027) <qgis-developer@lists.osgeo.org>

After you have verified the output you can install the key with:

sudo mkdir -m755 -p /etc/apt/keyrings # not needed since apt version 2.4.0 like Debian 12 and Ubuntu 22 or newer
sudo cp qgis-archive-keyring.gpg /etc/apt/keyrings/qgis-archive-keyring.gpg

Alternatively you can download the key directly without manual verification:

sudo mkdir -m755 -p /etc/apt/keyrings # not needed since apt version 2.4.0 like Debian 12 and Ubuntu 22 or newer
sudo wget -O /etc/apt/keyrings/qgis-archive-keyring.gpg https://download.qgis.org/downloads/qgis-archive-keyring.gpg

With the keyring in place you can add the repository as /etc/apt/sources.list.d/qgis.sources with following content:

Types: deb deb-src
URIs: *repository*
Suites: *codename*
Architectures: amd64
Components: main
Signed-By: /etc/apt/keyrings/qgis-archive-keyring.gpg

Example for the latest long term release for Ubuntu 22.04 Jammy:

Types: deb deb-src
URIs: https://qgis.org/ubuntu-ltr
Suites: jammy
Architectures: amd64
Components: main
Signed-By: /etc/apt/keyrings/qgis-archive-keyring.gpg

Logo diso teclea as instrucións de abaixo para instalar QGIS:

sudo apt update
sudo apt install qgis qgis-plugin-grass

In case you would like to install QGIS Server, type:

sudo apt update
sudo apt install qgis-server --no-install-recommends --no-install-suggests
# if you want to install server Python plugins
apt install python-qgis

Note

Elimina tódolos paquetes de QGIS e GRASS que teñas instalados doutros repositorios antes de realizar a actualización.

Fedora

Consegue os paquetes para calquera Fedora tecleando:

sudo dnf install qgis python3-qgis qgis-grass qgis-server

Os repositorios de software predeterminados de Fedora soen manter versións máis antigas de QGIS.

To have newer versions or the latest LTR, you have to add alternative software repositories based on the version you want to install (stable, LTR or testing).

QGIS estable

Activar o repositorio:

sudo dnf copr enable dani/qgis

Logo diso teclea as instrucións de abaixo para instalar QGIS:

sudo dnf install qgis python3-qgis qgis-grass

En caso de que queiras instalar QGIS Server (ten en conta que non é unha práctica habitual instalar ámbalas aplicacións, cliente e servidor, na mesma máquina), teclee:

sudo dnf install qgis-server python3-qgis

Distribución

Versión

Versión de QGIS

Versión de GRASS GIS

Fedora

36

3.28

8.0

37

3.28

8.2

Hi máis información dispoñible en https://copr.fedorainfracloud.org/coprs/dani/qgis/

QGIS LTR (Versión de Longo Prazo)

Activar o repositorio:

sudo dnf copr enable dani/qgis-ltr

Logo diso teclea as instrucións de abaixo para instalar QGIS:

sudo dnf install qgis python3-qgis qgis-grass

En caso de que queiras instalar QGIS Server (ten en conta que non é unha práctica habitual instalar ámbalas aplicacións, cliente e servidor, na mesma máquina), teclee:

sudo dnf install qgis-server python3-qgis

Distribución

Versión

Versión de QGIS

Versión de GRASS GIS

Fedora

36

3.22

8.0

37

3.22

8.2

Hai máis información dispoñible en https://copr.fedorainfracloud.org/coprs/dani/qgis-ltr/

SUSE / openSUSE

Latest stable and LTR packages called qgis and qgis-ltr are available in the following repositories:

Distribución

Repositorio

Tumbleweed

https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/openSUSE_Tumbleweed/

Leap 15.2

https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/openSUSE_Leap_15.2/

Leap 15.1

https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/openSUSE_Leap_15.1/

Factory ARM

https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/openSUSE_Factory_ARM/

Factory PowerPC

https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/openSUSE_Factory_PowerPC/

SLE 15 SP1 Backports

https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/SLE_15_SP1_Backports/

SLE 15 SP1 Backports debug

https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/SLE_15_SP1_Backports_debug/

Tódolos paquetes inclúen compatibilidade con GRASS e Python.

All openSUSE Geo repositories can be found here: https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/

Mandriva

QGIS estable

Actual:

urpmi qgis-python qgis-grass

Slackware

QGIS estable

Packages on https://slackbuilds.org/result/?search=qgis

Arch Linux

QGIS estable

Arch Linux is available in official repository : https://www.archlinux.org/packages/community/x86_64/qgis/

Install with:

pacman -S qgis

QGIS LTR

QGIS Long Term Release is available in AUR (Arch User Repository).

Install with yaourt or other package manager which support AUR:

yaourt -S qgis-ltr

Para erros e outros comportamentos, ler os comentarios aquí : https://aur.archlinux.org/packages/qgis-ltr/

QGIS experimental

QGIS testing is available in AUR (Arch User Repository).

Install with yaourt or other package manager which support AUR:

yaourt -S qgis-git

Para erros e outros comportamentos, ler os comentarios aquí : https://aur.archlinux.org/packages/qgis-git

Flatpak

There is an QGIS flatpak for QGIS Stable available, maintained by the flathub community.

For general Linux Flatpak install notes, see https://flatpak.org/setup/

QGIS on Flathub: https://flathub.org/apps/details/org.qgis.qgis

Para instalar:

flatpak install --from https://dl.flathub.org/repo/appstream/org.qgis.qgis.flatpakref

Logo executar:

flatpak run org.qgis.qgis

Para actualizar QGIS flatpak:

flatpak update

On certain distributions, you may also need to install xdg-desktop-portal or xdg-desktop-portal-gtk packages in order for file dialogs to appear.

Flathub files: https://github.com/flathub/org.qgis.qgis and report issues here: https://github.com/flathub/org.qgis.qgis/issues

Note: if you need to install additional Python modules, because they are needed by a plugin, you can install the module with (here installing the scipy module):

flatpak run --devel --command=pip3 org.qgis.qgis install scipy --user

Mac OS X / macOS

Official All-in-one, signed installers for macOS High Sierra (10.13) and newer can be downloaded from the QGIS download page.

QGIS nightly release

A nightly updated standalone installer from QGIS master can be downloaded from here.

Old releases

Previous releases of the official installer can be downloaded from https://qgis.org/downloads/macos/.

Previous releases of the kyngchaos installer can be downloaded from https://www.kyngchaos.com/software/archive/qgis/. The oldest installers support macOS 10.4 Tiger.

FreeBSD

QGIS estable

To install QGIS from binary packages type

pkg install qgis

Or to customize compilation options, you can build it from FreeBSD ports

cd /usr/ports/graphics/qgis
make install clean

QGIS LTR

To install QGIS from binary packages type

pkg install qgis-ltr

Or to customize compilation options, you can build it from FreeBSD ports

cd /usr/ports/graphics/qgis-ltr
make install clean

OpenBSD

QGIS Stable

To install QGIS from third-party package

pkg_add qgis

See: - https://openbsd.app/?search=qgis # for -stable OpenBSD - https://openbsd.app/?search=qgis&current=on # for -current OpenBSD

Android

An old and deprecated not touch optimised release of QGIS for Android can be found on the google play store.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.qgis.qgis

Warning

Actualmente non hai respaldo para Android 5. O mellor respaldo dáse para Android 4.3 e 4.4.x. Esta é un traslado directo da aplicación de escritorio de QGIS. Só está lixeiramente optimizada para dispositivos táctiles e polo tanto precisa avaliarse coidadosamente para a súa idoneidade na utilización día a día. Hai outras aplicacións dispoñibles que están deseñadas e especificamente optimizadas para dispositivos táctiles.

Advertencia de QGIS Experimental

Warning

Subminístranse paquetes experimentais de QGIS para varias plataformas ademais da versión estable de QGIS. QGIS experimental contén software non lanzado no que se está a traballar actualmente. Subminístrase só para propósitos de proba para que os adoptantes comproben se os erros foron resoltos e que non fose introducido ningún erro novo. Aínda que tentamos coidadosamente evitar as rupturas, poden en calquera momento non funcionar ou causar estrados nos teus datos. Ten coidado. Fuches advertido!

Instalar dende a Fonte

Refer to INSTALL on how to build and install QGIS from source for the different platforms.