docs 3.22 icon

QGIS 3.22

Para usuarios:

Para redactores de documentación:

Para programadores:

For download:


QGIS 3.16

Para usuarios:

Para redactores de documentación:

Para programadores:

For download:

docs 3.16 icon

docs testing icon

Para probar QGIS

We are still updating (not translating yet) the documentation for releases newer than QGIS 3.22. We call this version 'QGIS testing' and the documentation can be found here: https://docs.qgis.org/testing

Desktop User Guide/Manual

Server Guide/Manual

Manual de Formación de QGIS

Libro de Receitas PyQGIS

Guía de Programación de QGIS

Building QGIS from Source

Directivas da Documentación (como escribi-la documentación)

Unha introdución suave nos SIX

Versións PDF de todo o anterior, por exemplo para imprimir, están dispoñibles aquí: https://docs.qgis.org/testing/pdf

Documentación da Api C++

PyQGIS - Documentación da API Python de QGISDocumentación da protección dos datos

In line with GDPR and related data protection regulations, we provide the following documentation: