Sertifiointi

QGIS sertifiointiohjelma on suunniteltu edistämään sekä osallistumista QGIS-projektin yhteisölliseen kehittämiseen että QGIS ohjelman koulutuksen laatua. Näin ollen hakemisprosessissa hakijoiden pitää osoittaa aktiivisuutensa QGISin kehittämisessä ja toimittaa koulutusmateriaalinsa tarkastettavaksi. Aktiivinen osallistuminen QGIS projektiin voi sisältää seuraavia:

  • QGIS sovelluskehitys

  • Osallistuminen QGIS dokumentaation ja harjoitusmateriaalien tuottamiseen

  • QGIS materiaalien kääntäminen

  • Lisäosien tekeminen

  • Vikailmoitusten kirjaaminen

  • Uusien toimintojen kehityksen tukeminen taloudellisesti

  • QGISin taloudellinen tukeminen ja sponsorointi

  • Osallistuminen paikallisen QGIS käyttäjäryhmän toimintaan

  • Avoimen QGIS kurssimateriaalin julkaiseminen

  • QGIS kirjojen kirjoittaminen

Sertifiointitiimiin voi ottaa yhteyttä sähköpostitse certification@qgis.org.

Sertifiointiprosessi

Hakeminen

Hakijan tulee toimittaa koulutusmateriaalit kaikilta kursseiltaan. Tähän sisältyvät harjoitukset, luennot ja aineistot. Materiaalista arvioidaan sen ajankohtaisuus, QGIS projektin täsmällinen kuvaaminen sekä laatu yleisesti. Jos materiaali ei ole riittävän laadukas, voi tämä johtaa hakemuksen hylkäämiseen.

Ensimmäisen alkuarvion jälkeen hakemus lähetetään paikallisen QGIS käyttäjäryhmän nähtäväksi ja heidän mielipidettään varten. Tämän osan prosessista pitäisi tapahtua alle kuukauden kuluessa. Jos paikallista QGIS käyttäjäryhmää ei ole, QGIS projektin ohjausryhmä (PSC) tekee päätöksen sertifioinnista perustuen toimitettuun materiaaliin ja organisaation maineeseen. Tässä tapauksessa hakijaa kannustetaan myös perustamaan paikallinen QGIS käyttäjäryhmä. Jos hakijaa ei pidetä hyvässä maineessa olevana QGIS yhteisön jäsenenä, voidaan hakemus hylätä.

QGIS projektin ohjausryhmä tekee lopullisen päätöksen. Jos hakija hyväksytään QGIS sertifioiduksi organisaatioksi, hakijan osallistuminen ja panostus projektiin julkaistaan läpinäkyvyyden vuoksi.

Jos hakija hyväksytään, organisaation tulee maksaa QGIS projektille 20 euron sertifiointimaksu jokaisesta myöntämästään sertifikaatista. Tämä tuo taloudesllista tukea projektille. Sertifiointimaksut suoritetaan joko sähköisinä luottokorttimaksuina tai pyynnöstä tavallisena laskuna tai SEPA pankkisiirtona. Maksut voi hoitaa isommissa erissä useammasta sertifikaatista kerrallaan.

Hakemuksen voi tehdä käyttämällä tätä lomaketta (varmista, että kirjaudut ensin tänne ). Listätietoa sertifiointiohjelmasta on luettavissa täällä (on suositeltavaa lukea tämä ennen rekisteröitymistä).

Koulutussertifioinnin eteneminen

Sertifiointiprosessin vuokaavio

Sertifiointiprosessin vuokaavio