Käyttäjäryhmät

QGIS käyttäjäryhmät

Rekisteröity 2016 tai aiemmin

Rekisteröity 2017

Rekisteröity 2018

Poistettu 2018

Rekisteröity 2020

Rekisteröity 2021

Registered 2022

Käyttäjäryhmien tavoitteet

 • Käyttäjätapaamisten organisaatio

 • Kehittämisen koordinointi huomioiden alueelliset/kansalliset normit ja vaatimukset

 • QGIS informaatio: kokoukset, artikkelit paikkatietojulkaisuissa, QGIS informaatio sosiaalisessa mediassa, paikkatieto keskustelupalstat, jne.

 • Kokoelma paikallisista esimerkeistä QGIS:n käytöstä

 • Sponsorointi: paikallinen käyttäjäryhmä kykenee keräämään kohtuullisen vuosittaisen jäsenmaksun (riippuen maasta). Nämä kerätyt varat voidaan käyttää tiettyjen ominaisuuksien kehittämiseen, auttamaan virheiden korjauksessa tai lahjoittaa kansainväliselle QGIS hankkeelle.

 • Erilaisten sidosryhmien perustaminen, esimerkiksi maanmittaus, kaupunkisuunnittelu, web sovellukset jne.

 • Erilaisten sovelluslisäosien kehittäminen ja koordinointi, esimerkiksi maanmittaukseen, kaupunkisuunnitteluun, web-sovelluksiin jne.

 • Käyttäjäryhmän maaedustajan (QGIS Country Voting Member 1:) valinta.

Yleiset olettamukset/suoritukset

 • pysy myyjä/yritys neutraalina

 • muodosta demokraattiset menettelytavat ja rakenteet ohjausryhmään, äänestyksiin ja tärkeisiin päätöksiin

 • pysy läpinäkyvänä, erityisti kun kyseessä on jäsenmaksut ja kuinka käytät niitä

 • informoi kansanvälistä halketta aika ajoin paikallisesta toiminnasta

Organisaatio

Riippuen maasta voidaan pieni oikeustoimikelpoinen yhteisö, yhdistys, perustaa. Riippuen kansallisesta lainsäädännöstä tulee tämänkaltaisen yhteisön kokoontua kerran vuodessa (vuosikokous), julkaista vuosiraportti ja tehdä tilinpäätös asiakirjat jotka kaikki tulee saattaa jäsenille. Myös yhteisön/yhdistyksen tulee tehdä säännöt. Katso lisätietoja patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta.

Sveitsin QGIS käyttäjäryhmän säännöt esimerkkinä:

Jäsenhakemuslomakkeet:

Voit käyttää näitä sääntöjä ja jäsenhakemuslomakkeita ideoinnissasi tai viitteinä ja muuttaa niitä paikallisiin oloihin sopiviksi.

Paikallinen verkkotunnus qgis.xx

On suositeltavaa rekisteroidä paikallinen verkkotunnus, esim. qgis.ch tai qgis.uk. Jos verkkotunnus on jo varattu toiselle organisaatiolle, yritykselle tai henkilölle, ole ystävällinen ja neuvottele omistajuuden siirtämisestä paikalliselle QGIS käyttäjäryhmälle. Kansainvälinen QGIS hanke on rekisteröinyt QGIS tavaramerkin, joka helpottaa neuvottelussa.

Web-sivujen mallit

Jos et halua suunnitella ja ylläpitää käyttäjäryhmän web-sivustoja tyhjästä, niin voit käyttää valmista mallia: https://github.com/qgis/qgis-template.github.io