Write Documentation

La actualització de la documentació de QGIS està gestionada pel ref:Community Team Lead <gui-translation>. Feu una ullada al QGIS Governance per trobar qui es responsabilitza de guiar-vos.

The complete list of documents managed by the QGIS documentation team can be found at http://www.qgis.org/en/docs/index.html. A list of documenters can be found at https://github.com/qgis/QGIS-Documentation/graphs/contributors.

Llista de correu de la documentació

If you plan to contribute to QGIS documentation, see Becoming a documenter. For other related questions, please contact the Documentation Team Leader or subscribe with the qgis-community-team mailing list.

Després de subscriure-os a la llista de correu podreu enviar un correu directament a qgis-community-team@lists.osgeo.org demanant ajut.

Demanem fortament a qualsevol participant en la documentació que s’uneixi a aquesta llista, prometent que aquesta llista té molt poca activitat de mitjana.

Es pot trobar les altres llistes de correu disponibles a Mailing lists.

Becoming a documenter

The QGIS project is always looking for people who are willing to invest some more time updating QGIS documentation and translating it into a foreign language - even perhaps to coordinate the update and translation effort.

We are trying to improve our project management process and spread the load more evenly between people who each have a specific area of responsibility, so any contribution you have to make will be greatly appreciated.

The complete list of documents managed by the QGIS Documentation Team can be found at http://www.qgis.org/en/docs/index.html. All the documentation sources are hosted in QGIS-Documentation repository. If you want to update some features in QGIS or document new ones, you need to:

Instructions for contributing in documentation and managing a git repository are available at Documentation Guidelines

Truc

Direct access to source file

To easily find the file to update in the repository, use the Fix me link provided at the bottom of any page of the Testing documentation. It directly opens the source file in your forked repo. Just make your changes, commit in a new branch and submit pull request to the main repository.