Instal·ladors de QGIS

Com obtenir QGIS?

Es pot disposar de QGIS lliurament sobre Windows, Linux, MacOS X, BSD i Android.

Recomanem la instal·lació dels paquets del programari lliurat.

Per avaluar el proper lliurament i permetre als no desenvolupadors recolzar el desenvolupament també proporcionem paquets de prova (consulteu el warning).

In the feature frozen phase preceding a release (see Release schedule) these packages are effectively pre-releases, which we strongly urge users to test.

Windows

Pels instal·ladors Windows aneu a La pàgina principal dels instal·ladors.

Pels nous usuaris recomanem les instal·lacions independents.

For more advanced QGIS users you can use OSGeo4W packages, which make it possible to install several versions in parallel.

En el repositori OSGeo4W hi ha força programari del projecte OSGeo. S’inclou QGIS i totes les seves dependències conjuntament amb Python, GRASS, GDAL, etc. L’instal·lador pot treballar des de la xarxa o baixar tots els paquets necessaris per endavant. Els fitxers baixats es mantenen en una carpeta local per futures instal·lacions. Els passos són:

 • Download OSGeo4W Installer (32 bit or 64 bit) and start it

 • Seleccioneu Instal·lació avançada,

 • navigate to the Desktop section

 • and pick one or more of the following packages:

  Release Versió Paquet Descripció
  Latest Release 3.8.x Zanzibar ​ qgis Release
  qgis-rel-dev [1] Nightly build of the upcoming point release
  Repositori lliurament llarg termini 3.4.x Madeira LTR qgis-ltr Release
  qgis-ltr-dev [2] Nightly build of the upcoming point long term release
  Desenvolupament 3.9 master qgis-dev [3] Compilada cada nit de la versió en desenvolupament
[1]Latest release nightlies SHA: 32 bit , 64 bit
[2]Latest long-term release nightlies SHA: 32 bit , 64 bit
[3]Master nightlies SHA: 32 bit , 64 bit

For users that cannot use OSGeo4W for some reason or just prefer it there is also a weekly snapshot of qgis-dev from OSGeo4W as standalone installer (taken on monday). In the feature freeze phase that also acts as release candidate.

Note the warning.

Nota

No us encegueu per fer una instal·lació completa de OSGeo4W. Instal·leu només QGIS i potser algun component concret que us interessi. Les dependències s’inclouran automàticament. Una instal·lació completa inclou components que requereixen afegits de tercers, que podrien necessitar d’instal·lacions manuals. Això faria que el conjunt no es pogués utilitzar sense aquests afegits.

Linux

Most linux distributions split QGIS into several packages; you’ll probably need qgis and qgis-python (to run plugins). Packages like qgis-grass (or qgis-plugin-grass), qgis-server can be skipped initially, or installed only when you need them.

Below you find instructions to install per distribution. For most distro’s there are instructions to install QGIS stable and instructions to install a cutting edge QGIS testing build (note the warning).

Debian/Ubuntu

Els repositoris d’Ubuntu i Debian sovint romanen amb versions més antigues de QGIS.

Per disposar de versions més actuals heu d’afegir repositoris alternatius, afegint una de les versions deb-lines de sota al vostre arxiu /etc/apt/sources.list.

Our main repository contains multiple lines of packages for several versions of Debian and Ubuntu based on the dependencies the individual distributions provide.

For Ubuntu we also have extra packages in a separate repository that are based on ubuntugis, which holds more uptodate versions of other GIS packages than Ubuntu itself. If you want those you also need to include ubuntugis-unstable ppa in your /etc/apt/sources.list file (see ubuntugis documentation).

Nota

The release packages are only produced once shortly after a new version has been released. As unstable, not yet released debian versions (testing) and ubuntugis-unstable can have library changes the packages might sooner or later be broken for these targets, when the development in debian, ubuntu or ubuntugis-unstable moves on and their packages used as dependencies in qgis change. In that event you can either

 • move to a stable debian version and use the released packages for it,
 • wait for the next point release (due 2019-09-13 12:00:00 UTC), which happens every month and will include the updated dependencies,
 • switch to a nightly repository (available for the two release branches and master) whose packages are rebuild on regular basis and will also pickup the updated dependencies automatically or
 • build your own set of packages (see INSTALL).

Lines of packages:

Release Versió Descripció Repositori
Latest Release 3.8.x Zanzibar ​ Release for Debian and Ubuntu https://qgis.org/debian https://qgis.org/ubuntu
Release with ubuntugis-unstable dependencies https://qgis.org/ubuntugis
Nightly build of upcoming point release for Debian and Ubuntu https://qgis.org/debian-nightly-release https://qgis.org/ubuntu-nightly-release
Nightly build of upcoming point release with ubuntugis-unstable dependencies https://qgis.org/ubuntugis-nightly-release
Repositori lliurament llarg termini 3.4.x Madeira LTR Release for Debian and Ubuntu https://qgis.org/debian-ltr https://qgis.org/ubuntu-ltr
Release with ubuntugis-unstable dependencies https://qgis.org/ubuntugis-ltr
Nightly build of upcoming point release for Debian and Ubuntu https://qgis.org/debian-nightly-ltr https://qgis.org/ubuntu-nightly-ltr
Nightly build of upcoming point release with ubuntugis-unstable dependencies https://qgis.org/ubuntugis-nightly-ltr
Versió de desenvolupament 3.9 master Nightly build for Debian and Ubuntu https://qgis.org/debian-nightly https://qgis.org/ubuntu-nightly
Nightly build with ubuntugis-unstable dependencies https://qgis.org/ubuntugis-nightly
Next point release: 2019-09-13 12:00:00 UTC
Next release: 2019-10-25 12:00:00 UTC
(more dates see Release Schedule on Road Map)

Versions de distribucions suportades:

Distribution Versió Codename Also available based on ubuntugis-unstable dependencies? with 3D [6]
Debian 9.x stretch [4]    
10.x buster  
sid inestable  
Ubuntu 19.04 disco  
18.10 cosmic  
18.04 (LTS) bionic
16.04 (LTS) xenial [4] [5]  
[4](1, 2) only up to 3.4 (3.6 requires Qt 5.9 and above)
[5]only with ubuntugis-unstable (3.4 requires GDAL2)
[6]3D requires Qt 5.9 and above

Add the lines for one of the repositories to your /etc/apt/sources.list:

deb   *repository* *codename* main
deb-src *repository* *codename* main

Example latest release for Debian unstable:

deb   https://qgis.org/debian unstable main
deb-src https://qgis.org/debian unstable main

After that type the commands below to install QGIS:

sudo apt-get update
sudo apt-get install qgis qgis-plugin-grass

In case you would like to install QGIS Server, type:

sudo apt-get update
sudo apt-get install qgis-server

Nota

Esborreu tots els paquets de QGIS i GRASS que hageu instal·lat d’altres repositoris abans de fer l’actualització.

In case of keyserver errors add the qgis.org repository public key to your apt keyring, type:

wget -O - https://qgis.org/downloads/qgis-2019.gpg.key | gpg --import
gpg --fingerprint 51F523511C7028C3

Should output:

pub  rsa4096 2019-08-08 [SCEA] [expires: 2020-08-08]
   8D5A 5B20 3548 E500 4487 DD19 51F5 2351 1C70 28C3
uid      [unknown] QGIS Archive Automatic Signing Key (2019) <qgis-developer@lists.osgeo.org>

After you have verified the fingerprint you can add the key to apt with:

gpg --export --armor 51F523511C7028C3 | sudo apt-key add -

Alternatively you can download the key from a keyserver and add the key to apt in one go (without manual fingerprint verification):

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-key 51F523511C7028C3

Fedora

Obteniu els empaquetats per qualsevol versió Fedora teclejant:

sudo dnf install qgis python3-qgis qgis-grass qgis-server

Els repositoris per defecte de Fedora sovint tenen versions de QGIS antigues.

Per disposar de versions més actuals heu d’afegir repositoris alternatius segons la versió que volgueu instal·lar (estable, LTR o de proba).

QGIS estable

Activeu el repositori:

sudo dnf copr enable dani/qgis

After that type the commands below to install QGIS:

sudo dnf install qgis python3-qgis qgis-grass

In case you would like to install QGIS Server (note that it’s not a common practice to install both client and server applications on the same machine), type:

sudo dnf install qgis-server python3-qgis

This repository also provides a copy of SAGA 2.3.1 compatible with Processing. It can be installed with the following commands:

sudo dnf install saga
Distribution Versió QGIS version GRASS GIS version with 3D
Fedora 28 3.8 7.4
29 3.8 7.4
30 3.8 7.6

Hi ha més informació disponible a https://copr.fedorainfracloud.org/coprs/dani/qgis/

QGIS LTR (Lliurament de Llarg Termini)

Activeu el repositori:

sudo dnf copr enable dani/qgis-ltr

After that type the commands below to install QGIS:

sudo dnf install qgis python3-qgis qgis-grass

In case you would like to install QGIS Server (note that it’s not a common practice to install both client and server applications on the same machine), type:

sudo dnf install qgis-server python3-qgis

This repository also provides a copy of SAGA 2.3.1 compatible with Processing. It can be installed with the following commands:

sudo dnf install saga
Distribution Versió QGIS version GRASS GIS version with 3D
Fedora 28 3.4 7.4
29 3.4 7.4
30 3.4 7.6

Hi ha més informació disponible a https://copr.fedorainfracloud.org/coprs/dani/qgis-ltr/

QGIS de prova

Activeu el repositori:

sudo dnf copr enable dani/qgis-testing

After that type the commands below to install QGIS:

sudo dnf install qgis python3-qgis qgis-grass

In case you would like to install QGIS Server (note that it’s not a common practice to install both client and server applications on the same machine), type:

sudo dnf install qgis-server python3-qgis
Distribution Versió QGIS version GRASS GIS version with 3D
Fedora 28 3.9 7.4
29 3.9 7.4
30 3.9 7.6
rawhide 3.9 7.6

Les versions de prova s’actualitzen setmanalment. Hi ha més informació disponible a https://copr.fedorainfracloud.org/coprs/dani/qgis-testing/

RHEL, CentOS, Scientific Linux

QGIS 1.8

Proveu el repositori ELGIS: http://elgis.argeo.org/

Nota

ELGIS requereix el repositori EPEL repo activat, consulteu http://wiki.osgeo.org/wiki/Enterprise_Linux_GIS#Note_about_Fedora.2C_ELGIS_and_EPEL

openSUSE

QGIS estable

Latest stable openSUSE package called qgis is available for 13.1, 13.2, Leap_42.1, Leap_42.2 and Tumbleweed (32 and 64bit). Add the following repository to your installation manager, where <VERSION> is for example “openSUSE_Tumbleweed”.

https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/<VERSION>/

Tots els paquets inclouen suport GRASS i Python.

QGIS LTR (Lliurament de Llarg Termini)

Long Term Release package for openSUSE called qgis-ltr is available for 13.1, 13.2, Leap_42.1, Leap_42.2 and Tumbleweed (32 and 64bit). Add the following repository to your installation manager, where <VERSION> is for example “openSUSE_Tumbleweed”.

https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/<VERSION>/

Tots els paquets inclouen suport GRASS i Python.

QGIS de prova

A regularly updated development package from qgis master called qgis-master is available for 13.1, 13.2, Leap_42.1, Leap_42.2 and Tumbleweed (32 and 64bit). Add the following repository to your installation manager, where <VERSION> is for example “openSUSE_Tumbleweed”.

https://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/<VERSION>/

Tots els paquets inclouen suport GRASS i Python.

Mandriva

QGIS estable

Current:

urpmi qgis-python qgis-grass

Slackware

QGIS estable

Paquets a http://qgis.gotslack.org

ArchLinux

QGIS estable

Archlinux is available in official repository : https://www.archlinux.org/packages/community/x86_64/qgis/

Install with :

pacman -S qgis

QGIS LTR

Qgis Long Term Release is available in AUR (Arch User Repository).

Install with yaourt or other package manager which support AUR :

yaourt -S qgis-ltr

For bugs and other behaviour, read comments here : https://aur.archlinux.org/packages/qgis-ltr/

QGIS de prova

Qgis testing is available in AUR (Arch User Repository).

Install with yaourt or other package manager which support AUR :

yaourt -S qgis-git

For bugs and other behaviour, read comments here : https://aur.archlinux.org/packages/qgis-git

Mac OS X / macOS

Installation instructions are in the ReadMe on the disk image. Downloads are on the QGIS download page.

QGIS current

The current QGIS package uses the python.org Python 3.6, at least version 3.6.5, the «macosx10.9» build - other distributions are not supported. Install packages in the numbered order. Especially note that Python must be installed before the GDAL Complete package and QGIS, else the GDAL and other needed Python modules will not be installed.

QGIS estable

The stable package uses the system Python 2.7 - other distributions are not supported. It also requires the NumPy and Matplotlib packages on the disk image. Install packages in the numbered order. If an older major version is being upgraded (2.16 or older), delete QGIS.app from your Applications folder before installing this version.

Other Python modules for plugins to use are available from kyngchaos.com.

Standalone Installer

A standalone installer is available at https://lutraconsulting.github.io/qgis-mac-packager/.

FreeBSD

QGIS estable

To install QGIS from binary packages type

pkg install qgis

Or to customize compilation options, you can build it from FreeBSD ports

cd /usr/ports/graphics/qgis
make install clean

QGIS LTR

To install QGIS from binary packages type

pkg install qgis-ltr

Or to customize compilation options, you can build it from FreeBSD ports

cd /usr/ports/graphics/qgis-ltr
make install clean

Flatpak

There is an experimental QGIS flatpak for QGIS Stable available.

For general Linux Flatpak install notes, see https://flatpak.org/setup/

QGIS on Flathub: https://flathub.org/apps/details/org.qgis.qgis

To install:

flatpak install --from https://flathub.org/repo/appstream/org.qgis.qgis.flatpakref

Then to run:

flatpak run org.qgis.qgis

To update your flatpak QGIS:

flatpak update

Flathub files: https://github.com/flathub/org.qgis.qgis

Android

Aquesta versió és experimental i es pot obtenir al play store de google.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.qgis.qgis

Avís

There is currently no support for Android 5. Best support is given for Android 4.3 and 4.4.x. This is a direct port of the QGIS desktop application. It is only slightly optimized for touch devices and therefore needs to be carefully evaluated for its suitability in day-to-day use. There are other apps available which are designed and optimized specifically for touch devices.

Advertiment pel QGIS de prova

Avís

Els paquets de prova QGIS es proporcionen per algunes plataformes a més de la versió estable de QGIS. QGIS de prova té programari no lliurat formalment en el que encara s’hi treballa. Es proporcionen per poder-los validar el més aviat, comprovant que s’han corregit errors i que no se’n hagin introduït de nous. Tot i que som curosos en estalviar penjades, en qualsevol moment pot deixar de funcionar o malmetre les vostres dades. Aneu en compte. Esteu avisats!

Installing from Source

Refer to the INSTALL guide on how to build and install QGIS from source for the different platforms.