QGIS 2.18

For users:

For documentation writers:

For developers:

docs 2.18 icon

QGIS de prova

We are still updating (not translating yet) the documentation for releases newer than QGIS 2.18. We call this version 'QGIS testing' and can be found here: http://docs.qgis.org/testing

Guia/manual d'usuari

Manual d'aprenentatge QGIS

PyQGIS Cookbook

QGIS Developers Guide

Building QGIS from Source

Guia de Documentació (com escriure documents)

Una introducció bàsica al GIS

Les versions PDF de tot l'anterior, p.e. per impressió, estan disponibles aquí: http://docs.qgis.org/testing/pdf

Documentació de l'API C++

Documentació de l'API Python (interfície)

docs testing icon

docs 2.14 icon

QGIS 2.14

For users:

For documentation writers:

For developers:


docs 2.8 icon

QGIS 2.8

For users:

For documentation writers:

For developers:


docs 2.6 icon

QGIS 2.6

For users:

For documentation writers:

For developers:


docs 2.2 icon

QGIS 2.2

For users:

For documentation writers:

For developers:


QGIS 2.0

Mantenim una còpia de la documentació de QGIS 2.0 penjant de aquí: http://docs.qgis.org/2.0

Llegiu el Guia/manual d'usuari QGIS

Feu l'aprenentatge QGIS: Manual d'aprenentatge QGIS

Go Python, estudia el Receptari PyQGIS (de connectors i scripts)

Aprendre com escriure documentació a Guia de Documentació

Introducció de GIS a Una introducció bàsica al GIS

Les versions PDF de tot el de dalt, p.e. per a la impressió, són aquí: http://docs.qgis.org/2.0/pdf

Documentació de l'API C++

Documentació de l'API Python (interfície)

docs 2.0 icon

docs 1.8 icon

QGIS 1.8

Mantenim una còpia de la documentació de QGIS 1.8 penjant de aquí: http://docs.qgis.org/1.8

Guia/manual d'usuari

Receptari PyQGIS

Guia de Documentació (com escriure documents)

Una introducció bàsica al GIS

Les versions PDF de tot l'anterior, p.e. per impressió, estan disponibles aquí: http://docs.qgis.org/1.8/pdf

Documentació de l'API C++

Documentació de l'API Python (interfície)