QgsRendererRangeV2 Member List

This is the complete list of members for QgsRendererRangeV2, including all inherited members.

dump()QgsRendererRangeV2
label() const QgsRendererRangeV2
lowerValue() const QgsRendererRangeV2
mLabelQgsRendererRangeV2 [protected]
mLowerValueQgsRendererRangeV2 [protected]
mSymbolQgsRendererRangeV2 [protected]
mUpperValueQgsRendererRangeV2 [protected]
QgsRendererRangeV2(double lowerValue, double upperValue, QgsSymbolV2 *symbol, QString label)QgsRendererRangeV2
QgsRendererRangeV2(const QgsRendererRangeV2 &range)QgsRendererRangeV2
setLabel(QString label)QgsRendererRangeV2
setLowerValue(double lowerValue)QgsRendererRangeV2
setSymbol(QgsSymbolV2 *s)QgsRendererRangeV2
setUpperValue(double upperValue)QgsRendererRangeV2
symbol() const QgsRendererRangeV2
upperValue() const QgsRendererRangeV2
~QgsRendererRangeV2()QgsRendererRangeV2


Generated on Sat Feb 4 19:17:49 2012 for Quantum GIS API Documentation by  doxygen 1.5.6